LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Göteborgslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Göteborgslistan - Ola Bäckman

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan ca 10 ex Torslandaviken 2005-04-24
Mindre sångsvan 2 ex Ljungkullen, Slottsskogen 2011-03-22
Sångsvan 1 ex Torslandaviken 2005-05-21
Sädgås 4 ex Billdals gård, Askim, vg 2006-02-02
Spetsbergsgås 4 ex Kråkudden, Hönö 2009-10-04
Bläsgås 4 ex Eklanda, Mölndal 2010-01-03
Grågås 5 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-07-30
Kanadagås 4 ex Torslandaviken 2005-04-24
Vitkindad gås 1 ex Stora Amundö 2005-05-13
Prutgås 4 ex Kråkudden, Hönö 2009-05-21
Gravand 4 ex Torslandaviken 2005-04-24
Bläsand 1 par Torslandaviken 2005-05-13
Snatterand 1 ex Torslandaviken 2005-05-05
Kricka ca 10 ex Torslandaviken 2005-04-24
Amerikansk kricka 1 Kvillehed, Nordre älv 2015-03-14
Gräsand ca 20 ex Slottsskogen, Gbg 2005-04-21
Stjärtand 2 ex Torslandaviken 2005-04-24
Årta 1 hane Torslandaviken 2005-05-13
Skedand 2 ex Torslandaviken 2005-05-05
Brunand 1 ex Torslandaviken 2005-04-24
Ringand 1 hane Säveåns mynning, Gbg 2010-01-03
Vigg ca 20 ex Torslandaviken 2005-04-24
Bergand 1 hane Stora Amundö 2006-03-18
Ejder ca 50 ex Torslandaviken 2005-04-24
Alförrädare 1 hane Kråkudden, Hönö 2012-07-11
Alfågel
Sjöorre 23 ex Hönö 2006-06-11
Svärta Kråkudden, Hönö 2009-05-02
Knipa 2 par Änggårdsbergen, Gbg 2005-04-28
Salskrake 2 honor Stora Amundö 2006-03-09
Småskrake 1 par Torslandaviken 2005-05-13
Storskrake 2 par Torslandaviken 2005-04-24
Orre 1 hona Kråkudden 2012-04-13
Tjäder 1 hane Hålemyst, Knipeflågsbergen 2012-03-16
Vaktel 1 ex Säve, Hisingen 2007-06-10
Fasan 1 ex Torslandaviken 2005-04-24
Smålom 6 ex Kråkudden, Hönö 2009-04-18
Storlom 1 ex Sisjön, Askim 2005-05-28
Svartnäbbad islom 2 ex Kråkudden, Hönö 2009-11-15
Vitnäbbad islom 1 ex Kråkudden, Hönö 2009-05-24
Smådopping 1 ex Änggårdsbergen, Gbg 2005-04-28
Skäggdopping 5 ex Torslandaviken 2005-04-24
Gråhakedopping 1 ex Kråkudden, Hönö 2009-04-18
Svarthalsad dopping 4 ex Torslandaviken 2016-04-10
Svarthakedopping 1 ex Torslandaviken 2005-05-22
Stormfågel 1 ex Kråkudden, Hönö 2009-05-10
Gulnäbbad lira 1 ex Kråkudden, Hönö 2010-07-30
Grålira 1 ex Kråkudden, Hönö 2009-08-30
Mindre lira 7 ex Kråkudden, Hönö 2009-07-21
Balearisk lira 1 ex Kråkudden, Hönö 2010-11-13
Stormsvala 1 Kråkudden, Hönö 2011-11-27
Klykstjärtad stormsvala 1 ex Kråkudden, Hönö 2010-11-13
Havssula 9 ex Kråkudden, Hönö 2006-10-07
Storskarv 4 ex Göteborgs fiskhamn 2005-04-16
Toppskarv 2 ex Rörö 2007-04-07
Rördrom 1 ex Hårssjön, Mölndal 2011-04-18
Silkeshäger 1 ex Välen, Gbg 2009-08-21
Ägretthäger 2 Torslandaviken 2015-06-06
Gråhäger 4 ex Torslandaviken 2005-04-24
Skedstork 1 2K Torslandaviken 2016-05-20
Bivråk 1 ex Slottsskogen, Gbg 2011-08-31
Röd glada 1 ex Slottsskogen, Gbg 2011-03-23
Havsörn 1 ex Rörö 2010-10-11
Brun kärrhök 1 ad hona Torslandaviken 2005-05-22
Blå kärrhök 1 honfärgad Brudarebacken, Gbg 2009-04-09
Ängshök 1 Ersdalen, Hönö 2011-05-08
Duvhök 1 ex Änggårdsbergen, Gbg 2006-01-31
Sparvhök 1 ad hona Brännö, Gbg:s södra skärgård 2005-08-04
Ormvråk 1 ex Volvo Torslanda, Hisingen 2005-05-28
Fjällvråk 2 ex Eklanda, Mölndal 2010-01-03
Kejsarörn 1 slottsskogen 2012-07-24
Fiskgjuse 2 ex Brudarebacken, Gbg 2005-08-16
Tornfalk 1 ex Brudarebacken, Gbg 2005-04-17
Stenfalk 3 ex Kråkudden, Hönö 2009-09-28
Lärkfalk 1 ex Kråkudden, Hönö 2009-05-27
Jaktfalk 1 2k Burö 2013-02-02
Pilgrimsfalk 1 ex Gasklockan, Göteborg 2006-02-03
Vattenrall 1 ex Torslandaviken 2005-08-20
Småfläckig sumphöna 1 ex Välen, Gbg 2012-09-09
Kornknarr 2 ex Brudarebacken, Gbg 2007-05-27
Rörhöna 1 ex Slottsskogen, Gbg 2005-04-21
Sothöna ca 20 ex Torslandaviken 2005-04-24
Trana 2 ex Ragnhildsholmen 2009-06-14
Strandskata 2 ex Torslandaviken 2005-04-24
Skärfläcka 1 Stora Amundö 2012-03-21
Mindre strandpipare 2 ex Torslandaviken 2005-05-13
Större strandpipare 2 ex Torslandaviken 2005-04-24
Svartbent strandpipare 1 ex Torslandaviken 2007-04-24
Fjällpipare 1 Kråkudden, Hönö 2011-09-14
Ljungpipare 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-07-13
Kustpipare 2 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-07-30
Tofsvipa 1 ex Torslandaviken 2005-04-24
Kustsnäppa 3 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-07-30
Sandlöpare 3 ex Kråkudden, Hönö 2009-08-22
Småsnäppa 1 ex Mudderdammen, Boh-delen, Torslandaviken 2007-05-27
Mosnäppa 1 ex Torslandaviken 2005-07-14
Spovsnäppa 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-08-04
Skärsnäppa 1 ex Kråkudden, Hönö 2009-10-04
Kärrsnäppa 2 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-07-13
Brushane 1 hane Torslandaviken 2005-05-21
Dvärgbeckasin 1 ex Prästabäcken, Fässberg, Mölndal 2006-02-02
Enkelbeckasin 1 ex Torslandaviken 2005-07-14
Dubbelbeckasin 1 Lunnagården, Mölndal 2012-05-01
Morkulla 1 ex Ersdalsviken, Hönö 2010-03-28
Rödspov 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-08-04
Myrspov 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-07-30
Småspov 5 ex Torslandaviken 2006-05-14
Storspov 3 ex Kråkudden, Hönö 2009-04-18
Svartsnäppa 2 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-07-30
Rödbena 4 ex Stora Amundö 2005-05-13
Gluttsnäppa 1 ex Torslandaviken 2005-04-24
Skogssnäppa 1 ex Torslandaviken 2005-07-14
Grönbena 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-07-30
Drillsnäppa 1 ex Torslandaviken 2005-04-24
Roskarl 1 ex Torslandaviken 2005-05-22
Smalnäbbad simsnäppa 1 ex Torslandaviken 2009-06-04
Brednäbbad simsnäppa 1 ex Kråkudden, Hönö 2010-11-04
Bredstjärtad labb 1 ex Kråkudden, Hönö 2009-11-15
Kustlabb 3 ex Kråkudden, Hönö 2009-05-10
Fjällabb 1 juv Kråkudden, Hönö 2009-08-29
Storlabb 2 ex Kråkudden, Hönö 2009-07-21
Svarthuvad mås 1 ex Slottsskogen, Gbg 2005-04-15
Dvärgmås 2 2K Torslandaviken 2005-05-21
Tärnmås 1 ex Kråkudden, Hönö 2010-09-18
Skrattmås ca 10 ex Göteborgs fiskhamn 2005-04-16
Fiskmås ca 10 ex Göteborgs fiskhamn 2005-04-16
Silltrut 1 ex Göteborgs fiskhamn 2005-04-16
Gråtrut ca 20 ex Göteborgs fiskhamn 2005-04-16
Medelhavstrut 1 1K Göteborgs fiskhamn 2010-08-09
Vitvingad trut
Vittrut 1 2K Fiskhamnen 2007-02-28
Havstrut 4 ex Göteborgs fiskhamn 2005-04-16
Tretåig mås 4 ex Kråkudden, Hönö 2006-10-07
Rosenmås 1 1k Björnhuvudet, Öckerö 2011-12-28
Sandtärna 1 Torslandaviken 2013-05-18
Kentsk tärna 2 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-07-30
Fisktärna 4 ex Torslandaviken 2005-05-05
Silvertärna 1 ex Kråkudden, Hönö 2009-05-02
Småtärna 1 ex Kråkudden, Hönö 2009-05-02
Svarttärna 1 ex Torslandaviken 2011-06-18
Vitvingad tärna 1 Skogomedammen, Hökälla 2014-05-17
Sillgrissla 6 ex Kråkudden, Hönö 2006-10-07
Tordmule 7 ex K råkudden, Hönö 2006-10-07
Tobisgrissla
Alkekung 1 ex Kråkudden, Hönö 2009-10-07
Lunnefågel 1 ex Kråkudden, Hönö 2009-05-10
Tamduva 10 ex Slottsskogen, Gbg 2005-04-21
Skogsduva 1 ex mot N Majvallen, Majorna 2010-04-01
Ringduva 2 ex Medicinareberget, Gbg 2005-04-21
Turkduva 1 par Chalmers, Göteborg 2005-05-21
Större turturduva 1 2k Kålltorp 2013-02-06
Gök 1 ex Torslandaviken 2005-05-28
Berguv 1 ex Ullevi 2009-02-11
Hökuggla 1 ex Ryamotet, Härryda, Vg 2006-03-13
Sparvuggla 1 ex Göteborgs botaniska trädgård 2011-11-08
Kattuggla 1 ex Slottsskogen, Gbg 2006-01-27
Lappuggla 1 Ugglemossen 2012-04-02
Hornuggla 10 ex Hönö kyrkogård 2010-02-14
Jorduggla 1 ex Ersdalen, Hönö 2011-10-09
Nattskärra 1 ex Brudarebacken, Gbg 2005-05-28
Tornseglare 50 ex Torslandaviken 2005-05-21
Kungsfiskare 1 ex Torslandaviken 2009-03-15
Härfågel 1 slottsskogen 2015-05-01
Göktyta 1 ex Brudarebacken, Gbg 2009-08-27
Gröngöling 1 ex Medicinareberget, Gbg 2005-03-01
Spillkråka 1 ex Vättlefjäll, Angered 2005-03-13
Större hackspett 1 ex Änggårdsbergen, Gbg 2005-04-28
Mindre hackspett 1 ex Säveåns mynning, Gbg 2006-02-16
Tretåig hackspett 1 ex Klippans naturreservat, Björketorp 2009-03-21
Trädlärka 2 ex Hills golfbana, Mölndal 2010-04-13
Sånglärka 1 ex Torslandaviken 2005-05-22
Berglärka 4 Mudderdammen, Torslandaviken 2012-11-12
Backsvala Torslandaviken 2005-05-05
Ladusvala Ca 10 ex Stora Amundö 2005-05-13
Hussvala Flera ex Torslandaviken 2005-05-22
Större piplärka 1 Nötholmen, Hönö 2012-10-21
Trädpiplärka 1 ex Änggårdsbergen, Gbg 2005-05-28
Ängspiplärka ca 10 ex Brudarebacken, Gbg 2005-04-17
Rödstrupig piplärka 1 ex Brudarebacken, Gbg 2009-09-05
Skärpiplärka
Vattenpiplärka 1 ex Rörö 2007-04-07
Gulärla 1 ex Torslandaviken 2005-05-05
Forsärla 1 ex Vitsippsdalen, Änggårdsbergen, Gbg 2005-05-08
Sädesärla 2 ex Slottsskogen, Gbg 2005-04-21
Sidensvans 100 ex Masthugget, Gbg 2005-11-09
Strömstare 1 ex Säveåns dalgång, Jonsered 2006-03-19
Gärdsmyg 1 ex Stora Amundö 2005-05-13
Järnsparv 1 ex Stora Amundö 2005-05-13
Rödhake 2 ex Medicinareberget, Gbg 2005-04-21
Näktergal 1 ex Torslandaviken 2005-05-22
Blåhake 1 slottsskogen 2012-05-01
Svart rödstjärt 1 ex Säveåns mynning, Gbg 2006-06-06
Rödstjärt 1 ex Änggårdsbergen, Gbg 2005-05-28
Buskskvätta 1 ex Torslandaviken 2005-05-05
Svarthakad buskskvätta 1 hane Hökälla, Hisingen 2011-03-29
Stenskvätta 1 ex Brudarebacken, Gbg 2005-05-12
Ringtrast 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2007-04-21
Koltrast 1 ex Slottsskogen, Gbg 2005-04-21
Björktrast 8 ex Slottsskogen, Gbg 2005-04-21
Taltrast 1 ex Brudarebacken, Gbg 2005-04-17
Rödvingetrast 1 ex Brudarebacken, Gbg 2009-04-09
Dubbeltrast 1 ex Brudarebacken, Gbg 2005-05-12
Gräshoppsångare 1 ex Ragnhildsholmen 2007-05-28
Flodsångare 1 Hökälla 2013-05-27
Vassångare 1 ex Välen, Gbg 2007-06-04
Vattensångare 1 ex Stora Amundö 2008-08-18
Sävsångare 1 ex Torslandaviken 2005-05-05
Busksångare 1 ex Säve, Hisingen 2007-06-06
Kärrsångare 1 ex Hålsjön, Mölndal 2005-06-13
Rörsångare 1 ex Stora Amundö 2005-05-13
Trastsångare 1 ex Hökälla, Hisingen 2007-06-03
Härmsångare 1 ex Hökälla, Hisingen 2006-06-06
Rödstrupig sångare 1 Slingan, Hönö 2013-05-25
Ärtsångare 1 ex Stora Amundö 2005-05-13
Törnsångare 1 ex Torslandaviken 2005-05-05
Trädgårdssångare 1 ex Slottsskogen, Gbg 2005-05-26
Svarthätta 1 ex Slottsskogen, Gbg 2005-05-04
Lundsångare 1 ex Chalmers, Göteborg 2011-06-09
Taigasångare 1 Torslandaviken 2013-10-06
Bergsångare 1 ex Tjälleviks mosse, Hönö 2011-05-05
Grönsångare 1 ex Slottsskogen, Gbg 2005-05-04
Gransångare 1 ex Arendalsvägen, Hisingen 2005-05-28
Iberisk gransångare 1 Vargö 2015-06-15
Lövsångare 3 ex Medicinareberget, Gbg 2005-05-04
Kungsfågel 1 ex Vättlefjäll, Angered 2005-03-13
Brandkronad kungsfågel 1 ex Slottsskogen, Gbg 2007-05-22
Grå flugsnappare 3 ex Slottsskogen, Gbg 2010-05-19
Mindre flugsnappare 1 2K hane Sisjön, Askim 2007-06-03
Halsbandsflugsnappare 1 ad hane Store lund, Göteborg 2007-06-02
Svartvit flugsnappare 1 ex Änggårdsbergen, Gbg 2005-05-08
Skäggmes 1 ex Välen, Gbg 2009-03-18
Stjärtmes
Entita 1 ex Slottsskogen, Gbg 2005-05-04
Talltita 1 ex Hålsjön, Mölndal 2005-06-13
Tofsmes 1 ex Stora Amundö 2007-04-15
Svartmes 1 ex Södermalmsgatan, Mölndal 2006-01-04
Blåmes 2 ex Slottsskogen, Gbg 2005-04-21
Talgoxe 1 ex Medicinareberget, Gbg 2005-04-21
Nötväcka 1 ex Skatås, Göteborg 2005-04-17
Trädkrypare 1 ex Slottsskogen, Gbg 2005-05-04
Törnskata 1 hane Stora Amundö 2005-05-13
Svartpannad törnskata 1 hane Välen 2012-08-22
Varfågel 1 ex Torslandaviken 2006-03-25
Nötskrika 1 ex Änggårdsbergen, Gbg 2005-04-28
Skata 2 ex Medicinareberget, Gbg 2005-04-21
Nötkråka 1 ex Rödbomotet, Hisingen 2009-05-31
Kaja 4 ex Medicinareberget, Gbg 2005-04-21
Råka 1 ex Slottsskogen, Gbg 2006-03-16
Kråka 1 ex Medicinareberget, Gbg 2005-04-21
Korp 1 ex Indiandammen, Safjället, Mölndal 2005-05-11
Stare 4 ex Slottsskogen, Gbg 2005-04-21
Rosenstare 1 1k Vadskärsudden, Torslandaviken 2015-10-16
Gråsparv 1 ex Medicinareberget, Gbg 2005-04-22
Pilfink 2 ex Medicinareberget, Gbg 2005-04-22
Bofink 1 ex Medicinareberget, Gbg 2005-04-22
Bergfink 1 hona Södermalmsgatan, Mölndal 2006-01-04
Grönfink 1 ex Torslandaviken 2005-04-24
Steglits 3 ex Torslandaviken 2009-10-18
Grönsiska 3 ex Marklandsgatan, Gbg 2005-04-29
Hämpling 1 hane Indiandammen, Safjället, Mölndal 2005-05-11
Vinterhämpling 2 ex Brudarebacken, Gbg 2009-04-09
Gråsiska 1 ex Landala, Gbg, Vg 2006-02-09
Snösiska 1 Mudderdammen, Torslandaviken 2012-02-17
Bändelkorsnäbb 1 ex Lillhagsparken, Hisingen 2009-10-24
Mindre korsnäbb 4 ex Änggårdsbergen, Gbg 2009-07-15
Större korsnäbb 1 hane Lillhagsparken 2009-10-29
Rosenfink 1 hane Hönö 2006-06-11
Domherre 2 ex Änggårdsbergen, Gbg 2006-02-09
Stenknäck 1 ex Smörslottsgatan, Härlanda, Gbg 2005-12-01
Lappsparv 1 ex Rörö 2010-11-14
Snösparv 8 ex Kråkudden, Hönö 2009-11-15
Gulsparv 1 hane Torslandaviken 2005-05-13
Ortolansparv 1 Juteskärsgatan, Önnered 2012-05-10
Dvärgsparv 1 ex Eklanda, Mölndal 2010-12-06
Sävsparv 1 ex Torslandaviken 2005-04-24Saknade arter på listan
Rödhalsad gås 33/91
Nilgås 33/91
Rostand 17/91
Amerikansk bläsand 31/91
Rödhuvad dykand 28/91
Praktejder 59/91
Vitnackad svärta 27/91
Amerikansk kopparand 10/91
Rapphöna 46/91
Svartbrynad albatross 3/91
Svart stork 1/91
Vit stork 25/91
Brun glada 18/91
Gåsgam 2/91
Stäpphök 32/91
Kungsörn 48/91
Aftonfalk 21/91
Tjockfot 24/91
Rödvingad vadarsvala 3/91
Svartvingad vadarsvala 2/91
Amerikansk tundrapipare 25/91
Sumpvipa 11/91
Vitgumpsnäppa 10/91
Tuvsnäppa 24/91
Myrsnäppa 43/91
Dammsnäppa 48/91
Större gulbena 25/91
Tereksnäppa 1/91
Kaspisk trut 38/91
Ismås 1/91
Skräntärna 33/91
Spetsbergsgrissla 16/91
Turturduva 22/91
Tornuggla 3/91
Dvärguv 2/91
Fjälluggla 1/91
Pärluggla 36/91
Blek tornseglare 5/91
Alpseglare 2/91
Biätare 17/91
Gråspett 1/91
Korttålärka 17/91
Tofslärka 22/91
Rostgumpsvala 39/91
Mongolpiplärka 49/91
Fältpiplärka 29/91
Citronärla 9/91
Sibirisk järnsparv 17/91
Sydnäktergal 59/91
Ökenstenskvätta 21/91
Provencesångare 2/91
Höksångare 19/91
Kungsfågelsångare 23/91
Bergstaigasångare 15/91
Videsångare 6/91
Brunsångare 20/91
Trädgårdsträdkrypare 10/91
Pungmes 35/91
Sommargylling 33/91
Rödhuvad törnskata 18/91
Gulhämpling 21/91
Tallbit 46/91
Tallsparv 25/91
Kornsparv 2/91
Amerikansk sjöorre 1/91
Vitgumpad buskskvätta 20/91
Orientpipare 19/91
Stripgås 13/91
Mandarinand 14/91