LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Gränser och regler 
Huvudlistor

Observationer som kräver blankett måste vara godkända av Rrk/Rk (eller under behandling). Dessutom måste fågeln i fråga ha befunnit sig inom det aktuella området vid observationstillfället. Det går alltså inte att på t ex Hallandslistan räkna en art som befunnit sig i Småland även om man själv befann sig på Hallandssidan när man såg den.

- Bohuslän: Gäller för arter observerade inom landskapet Bohusläns gränser. Observera att listan gäller hela landskapet, även den del av Bohuslän som ingår i Göteborgs rapportområde.

- Göteborg: Gäller för arter observerade inom Göteborgsområdet, dvs kommunerna Göteborg, Öckerö, Partille, Härryda och Mölndal (med undantag för Lindome socken som tillhör Halland).

- Halland: Gäller för arter observerade inom hela landskapet Hallands gränser.

Lokala områden

Samma allmänna regler som för Huvudlistorna ovan, dvs alla arter måste vara godkända/under behandling av Rrk/Rk och alla fåglar måste befinna sig inom det aktuella området. Skådaren behöver dock inte nödvändigtvis befinna sig innanför områdets gräns.

- Hisingen: Gäller för arter observerade inom på Hisingen. Med Hisingen avses allt som faller innanför gränserna för de socknar som finns på ön Hisingen, dvs även småskär i anslutning till Hisingen m.m. För fåglar observerade på vattenytor utanför Hisingen gäller med andra ord i princip att halva bredden av älvarna, halva bredden ut till Björkö och en kil ut vid Nordre älvs mynning räknas (se sockengränserna på Lantmäteriets kartor för exakta gränser).

- Göteborgs skärgård Gäller för arter observerade på eller från samtliga öar i Göteborgs norra och södra skärgård, dvs inom gränserna för Öckerö kommun (norra skärgården) och Styrsö socken i Göteborgs kommun (södra skärgården). Västerut får en art räknas hur långt ut som helst så länge den ses från någon av öarna inom området, österut gäller socken- och kommungränserna, med andra ord ungefär halva avståndet in till fastlandet respektive Hisingen (se socken- och kommungränserna på Lantmäteriets kartor för exakta gränser).

Lokallistor

På lokallistorna är det, med vissa undantag, tillåtet att räkna fåglar som befinner sig utanför de lokalens gräns förutsatt att observatören befunnit sig inom lokalens angivna gränser. Här måste alltså antingen fågeln eller observatören befinna sig inom gränserna. Precis som ovan gäller att alla arter skall vara godkända/under behandling av Rrk/Rk.

- Torslandaviken: Gäller för arter observerade inom eller från området som inramas enligt följande. NORR: Väg 155 från Syrhålamotet i öster till rondellen vid ICA Maxi i väster. VÄSTER: Från rondellen via Karholmsvägen ut till småbåtshamnen, längs småbåtshamnens västsida och till mudderdammens yttre kant. SÖDER: Längs mudderdammens yttre kant och vidare runt hela Risholmen. ÖSTER: Från Syrhålamotet via Hamneviksvägen, därefter Syrhåladammen och vidare söderut längs vattensamlingen som slutligen mynnar vid Risholmen.

- Brudarebacken: Gäller för arter observerade inom eller från det öppna område i direkt anslutning till Brudarebacken. Avgränsningen är med andra ord skogskanten och de grusslingor som omringar backen.

- Hönö: Gäller för arter observerade på hela ön Hönö. Mot öppet hav (dvs västerut) får arter räknas hur långt som helst, åt andra håll gäller ungefär halva avståndet till närliggande öar eller fastland.

- Rörö: Gäller för arter observerade på hela ön Rörö. Mot öppet hav (dvs västerut) får arter räknas hur långt som helst, åt andra håll gäller ungefär halva avståndet till närliggande öar eller fastland.

Frågor?

Undrar du något, eller saknar någon lista som du tror flera personer kan vara intresserade av går det bra att kontakta oss på adressen listor@kustobsar.se så lägger vi till dessa.