LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Göteborgslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Göteborgslistan - Robert Brunström

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan 1 ex Svarttjärn, Delsjöområdet, Gbg 2005-05-04
Sångsvan 15 ex Göteborgs botaniska trädgård 2005-12-15
Sädgås 3 ex Torslandaviken, Boh 2006-01-22
Bläsgås 3 ex Öxnäs, Säve, Boh 2006-01-22
Grågås 2 ex Brudarebacken, Gbg 2005-08-16
Kanadagås 2 ex Stora Amundö 2005-05-13
Vitkindad gås 1 ex Stora Amundö 2005-05-13
Gravand 2 ex Stora Amundö 2005-05-13
Bläsand 2 ex Torslandaviken 2005-05-13
Snatterand 1 ex Slottsskogen , Gbg 2006-01-22
Kricka 1 ex Stora Amundö 2005-05-13
Gräsand 1 ex Svarttjärn, Delsjöområdet, Gbg 2005-05-04
Stjärtand 1 ex Slottsskogen, Gbg 2006-03-16
Årta 1 ex Torslandaviken 2005-05-13
Brunand 15 ex Säveåns mynning, Gbg 2006-01-22
Vigg 30 ex Torslandaviken 2005-05-13
Ejder Flera ex Fiskebäck, Gbg 2005-04-17
Sjöorre 2 ex Kråkudden, Hönö; Boh 2006-01-22
Knipa 1 ex Härlanda tjärn, Göteborg 2005-05-03
Salskrake 45 Karholmsdammen, Torslandaviken 2006-04-04
Småskrake 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-08-09
Storskrake 2 ex Mölndalsån, Gbg 2005-04-30
Fasan 1 ex Stora Amundö 2005-05-13
Smålom 2 ex Kråkudden, Hönö, Boh 2006-01-22
Smådopping 1 ex Säve åns mynning, Gbg 2006-03-20
Skäggdopping 2 ex Svarttjärn, Delsjöområdet, Gbg 2005-05-04
Storskarv
Gråhäger 1 ex Torslandaviken 2005-05-13
Bivråk 1 ex Medicinareberget, Gbg 2005-09-01
Havsörn 2 ex Torslandaviken, Boh 2006-01-22
Brun kärrhök 2 ex Hisingen, Gbg 2005-06-11
Duvhök 1 ex Strömmensberg, GBG 2006-01-07
Sparvhök 2 ex Medicinareberget, Gbg 2005-08-17
Ormvråk 14 ex Medicinareberget, Gbg 2005-10-04
Fjällvråk 1 ex Bärby, Säve, Boh 2006-01-22
Fiskgjuse 2 ex Brudarebacken, Gbg 2005-08-16
Tornfalk
Pilgrimsfalk 1 ex Gullb ergsvass, Gbg 2008-01-02
Kornknarr 1 ex Brudarebacken, Gbg 2006-09-15
Rörhöna 1 ex Slottsskogen, Gbg 2005-05-04
Sothöna Flera ex Svarttjärn, Delsjöområdet, Gbg 2005-05-04
Strandskata Flera ex Fiskebäck, Gbg 2005-04-17
Större strandpipare 5 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-08-09
Svartbent strandpipare 1 ex Torslandaviken 2007-04-24
Ljungpipare 4 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-08-09
Tofsvipa Ca 10 ex Stora Amundö 2005-05-13
Mosnäppa 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-08-09
Spovsnäppa 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-08-09
Skärsnäppa 20 ex Bolleskären, Hönö 2006-01-22
Kärrsnäppa 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-08-09
Enkelbeckasin 4 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-08-09
Morkulla 2 ex Skatås, Göteborg 2006-05-02
Myrspov 4 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-08-09
Storspov 4 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-08-09
Rödbena 2 ex Stora Amundö 2005-05-13
Gluttsnäppa 4 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-08-09
Skogssnäppa 2 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-08-09
Grönbena 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-08-09
Drillsnäppa 2 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-08-09
Svarthuvad mås 1 ex Klippan, Gbg 2005-12-09
Skrattmås Flera ex Slottsskogen, Gbg 2005-05-04
Fiskmås Flera ex Medicinareberget, Gbg 2005-05-04
Silltrut 1 ex Järntorget, Göteborg 2005-08-16
Gråtrut 1 ex Medicinareberget, Gbg 2005-05-04
Vittrut 1 ex Göteborgs fiskhamn 2007-03-20
Havstrut 1 ex Stora Amundö 2005-05-13
Kentsk tärna 4 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-08-09
Fisktärna 1 ex Gårda, GBG 2005-06-09
Tobisgrissla 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-08-09
Tamduva Flera ex Strömmensberg, GBG 2005-05-04
Skogsduva 2 ex Öxnäs, Säve 2006-08-08
Ringduva 2 ex Svarttjärn, Delsjöområdet, Gbg 2005-05-04
Gök 2 ex Brudarebacken, Gbg 2005-05-27
Kattuggla 3 ungar Härlanda tjärn, Göteborg 2005-06-03
Nattskärra 2 ex Getryggen, GBG 2006-06-30
Tornseglare 15 ex Strömmensberg, Göteborg 2005-05-22
Gröngöling 1 ex Strömmensberg, GBG 2005-03-26
Spillkråka 1 ex Delsjöområdet, Gbg 2005-06-05
Större hackspett 1 ex Björkekärr, Gbg 2005-05-04
Mindre hackspett 1 ex Majvik, Torslanda 2006-04-04
Trädlärka 1 ex Majvik, Torslanda 2006-04-04
Sånglärka 1 ex Brudarebacken, Gbg 2005-05-11
Backsvala 50-100 ex Torslandaviken 2005-05-13
Ladusvala 2 ex Stora Amundö 2005-05-13
Hussvala Flera ex Välen, Gbg 2005-06-07
Trädpiplärka 1 ex Västra långvattnet, GBG 2005-06-06
Ängspiplärka 20 ex Brudarebacken, Gbg 2005-05-11
Gulärla 3 ex Brudarebacken, Gbg 2005-08-16
Forsärla Flera ex Ryaverket, Hisingen 2005-03-09
Sädesärla 1 ex Kålltorp, Gbg 2005-05-04
Sidensvans
Strömstare 1 ex Grevedämmet , Mölndal 2007-03-17
Gärdsmyg 1 ex Skatås, Göteborg 2005-05-05
Järnsparv 1 ex Stora Amundö 2005-05-13
Rödhake 1 ex Strömmensberg, GBG 2005-05-04
Rödstjärt 2 ex Brudarebacken, Gbg 2005-07-29
Buskskvätta 1 ex Brudarebacken, Gbg 2005-05-11
Svarthakad buskskvätta 1 ex Brudarebacken, Gbg 2005-05-11
Stenskvätta 2 ex Stora Amundö 2005-05-13
Ringtrast 1 ex Brudarebacken, Gbg 2007-04-16
Koltrast 2 ex Svarttjärn, Delsjöområdet, Gbg 2005-05-04
Björktrast 1 ex Svarttjärn, Delsjöområdet, Gbg 2005-05-04
Taltrast 1 ex Delsjöområdet, Gbg 2005-06-06
Rödvingetrast Flera ex Medicinareberget, Gbg 2005-10-24
Dubbeltrast 1 ex Brudarebacken, Gbg 2005-05-11
Rörsångare 1 ex Stora Amundö 2005-05-13
Ärtsångare 1 ex Stora Amundö 2005-05-13
Törnsångare 1 ex Stora Amundö 2005-05-13
Svarthätta 2 ex Strömmensberg, GBG 2005-05-01
Grönsångare 1ex, sång Slottsskogen, Gbg 2005-05-04
Gransångare 1 ex Medicinareberget, Gbg 2005-04-15
Lövsångare 1 ex Svarttjärn, Delsjöområdet, Gbg 2005-05-04
Kungsfågel 1 ex Delsjöområdet, Gbg 2005-06-06
Brandkronad kungsfågel 1 ex Slottsskogen, Gbg 2007-05-23
Grå flugsnappare Flera ex Brudarebacken, Gbg 2005-07-29
Svartvit flugsnappare 2 ex Svarttjärn, Delsjöområdet, Gbg 2005-05-04
Stjärtmes 1 ex Sandås, Askim 2007-03-16
Entita 1 ex Slottsskogen, Gbg 2005-05-04
Tofsmes 2 ex Maderna, Partille 2006-01-21
Svartmes 1 ex Majvik, Torslanda 2006-01-22
Blåmes 1 ex Svarttjärn, Delsjöområdet, Gbg 2005-05-04
Talgoxe Flera ex Svarttjärn, Delsjöområdet, Gbg 2005-05-04
Nötväcka 1 ex Slottsskogen, Gbg 2005-05-04
Trädkrypare 1 ex Slottsskogen, Gbg 2005-05-04
Törnskata 1 ex Stora Amundö 2005-05-13
Varfågel 1 ex Maderna, Partille 2006-01-21
Nötskrika 2 ex Finngösaravinen, Partille 2005-05-08
Skata 1 ex Medicinareberget, Gbg 2005-05-04
Kaja 1 ex Härlanda, GBG 2005-05-04
Råka 1 ex Torslandaviken 2006-04-04
Kråka 1 ex Wavrinskys plats, GBG 2005-05-04
Korp 1 ex Utby, Gbg 2005-04-25
Stare 1 ex Härlanda, GBG 2005-05-03
Gråsparv Flera ex Härlanda, GBG 2005-05-03
Pilfink Flera ex Strömmensberg, GBG 2005-05-04
Bofink 2 ex Björkekärr, Gbg 2005-05-04
Bergfink 1 ex Medicinareberget, Gbg 2005-10-27
Grönfink 3 ex Svarttjärn, Delsjöområdet, Gbg 2005-05-04
Steglits 2 ex Brudarebacken, Gbg 2005-10-15
Grönsiska 1 ex Rya skog, Hisingen 2005-08-08
Hämpling 5 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-08-09
Gråsiska 1 ex Hisingen, Gbg 2005-06-11
Domherre 4 ex Strömmensberg, GBG 2006-01-07
Stenknäck 6 ex Majvik, Torslanda 2006-04-04
Snösparv 2 ex Lappesand, Hönö 2006-01-22
Gulsparv 1 ex Torslandaviken 2005-05-13
Sävsparv 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-08-09Saknade arter på listan
Mindre sångsvan 71/91
Spetsbergsgås 68/91
Prutgås 61/91
Rödhalsad gås 33/91
Nilgås 33/91
Rostand 17/91
Amerikansk bläsand 31/91
Amerikansk kricka 18/91
Skedand 88/91
Rödhuvad dykand 28/91
Ringand 52/91
Bergand 89/91
Praktejder 59/91
Alförrädare 52/91
Alfågel 85/91
Vitnackad svärta 27/91
Svärta 76/91
Amerikansk kopparand 10/91
Orre 55/91
Tjäder 42/91
Rapphöna 46/91
Vaktel 56/91
Storlom 93/91
Svartnäbbad islom 61/91
Vitnäbbad islom 41/91
Gråhakedopping 76/91
Svarthalsad dopping 58/91
Svarthakedopping 71/91
Svartbrynad albatross 3/91
Stormfågel 80/91
Gulnäbbad lira 23/91
Grålira 54/91
Mindre lira 53/91
Balearisk lira 31/91
Stormsvala 15/91
Klykstjärtad stormsvala 42/91
Havssula 86/91
Toppskarv 68/91
Rördrom 72/91
Silkeshäger 47/91
Ägretthäger 41/91
Svart stork 1/91
Vit stork 25/91
Skedstork 24/91
Brun glada 18/91
Röd glada 55/91
Gåsgam 2/91
Blå kärrhök 78/91
Stäpphök 32/91
Ängshök 17/91
Kejsarörn 1/91
Kungsörn 48/91
Aftonfalk 18/91
Stenfalk 70/91
Lärkfalk 59/91
Jaktfalk 29/91
Vattenrall 84/91
Småfläckig sumphöna 57/91
Trana 75/91
Skärfläcka 41/91
Tjockfot 24/91
Rödvingad vadarsvala 3/91
Svartvingad vadarsvala 2/91
Mindre strandpipare 92/91
Fjällpipare 36/91
Amerikansk tundrapipare 25/91
Kustpipare 64/91
Sumpvipa 11/91
Kustsnäppa 67/91
Sandlöpare 54/91
Småsnäppa 59/91
Vitgumpsnäppa 10/91
Tuvsnäppa 24/91
Myrsnäppa 43/91
Brushane 76/91
Dvärgbeckasin 66/91
Dubbelbeckasin 44/91
Rödspov 47/91
Småspov 74/91
Svartsnäppa 77/91
Dammsnäppa 48/91
Större gulbena 25/91
Tereksnäppa 1/91
Roskarl 64/91
Smalnäbbad simsnäppa 55/91
Brednäbbad simsnäppa 50/91
Bredstjärtad labb 52/91
Kustlabb 72/91
Fjällabb 48/91
Storlabb 61/91
Dvärgmås 81/91
Tärnmås 41/91
Kaspisk trut 37/91
Medelhavstrut 37/91
Vitvingad trut 86/91
Tretåig mås 87/91
Rosenmås 35/91
Ismås 1/91
Sandtärna 12/91
Skräntärna 33/91
Silvertärna 76/91
Småtärna 34/91
Svarttärna 48/91
Vitvingad tärna 27/91
Sillgrissla 94/91
Spetsbergsgrissla 15/91
Tordmule 90/91
Alkekung 69/91
Lunnefågel 60/91
Turkduva 96/91
Turturduva 22/91
Större turturduva 38/91
Tornuggla 3/91
Dvärguv 2/91
Berguv 72/91
Fjälluggla 1/91
Hökuggla 43/91
Sparvuggla 66/91
Lappuggla 27/91
Hornuggla 63/91
Jorduggla 60/91
Pärluggla 36/91
Blek tornseglare 3/91
Alpseglare 2/91
Kungsfiskare 83/91
Biätare 17/91
Härfågel 50/91
Göktyta 61/91
Gråspett 1/91
Tretåig hackspett 44/91
Korttålärka 17/91
Tofslärka 22/91
Berglärka 79/91
Rostgumpsvala 39/91
Större piplärka 38/91
Mongolpiplärka 49/91
Fältpiplärka 29/91
Rödstrupig piplärka 51/91
Skärpiplärka 91/91
Vattenpiplärka 49/91
Citronärla 9/91
Sibirisk järnsparv 17/91
Näktergal 92/91
Sydnäktergal 59/91
Blåhake 47/91
Svart rödstjärt 65/91
Ökenstenskvätta 21/91
Gräshoppsångare 80/91
Flodsångare 47/91
Vassångare 48/91
Vattensångare 26/91
Sävsångare 82/91
Busksångare 64/91
Kärrsångare 83/91
Trastsångare 44/91
Härmsångare 77/91
Provencesångare 2/91
Rödstrupig sångare 22/91
Höksångare 12/91
Trädgårdssångare 87/91
Lundsångare 44/91
Kungsfågelsångare 22/91
Taigasångare 43/91
Bergstaigasångare 15/91
Brunsångare 20/91
Bergsångare 30/91
Mindre flugsnappare 46/91
Halsbandsflugsnappare 39/91
Skäggmes 74/91
Talltita 92/91
Trädgårdsträdkrypare 10/91
Pungmes 35/91
Sommargylling 32/91
Svartpannad törnskata 32/91
Rödhuvad törnskata 18/91
Nötkråka 68/91
Rosenstare 45/91
Gulhämpling 21/91
Vinterhämpling 84/91
Snösiska 46/91
Bändelkorsnäbb 63/91
Mindre korsnäbb 83/91
Större korsnäbb 65/91
Rosenfink 69/91
Tallbit 46/91
Lappsparv 57/91
Tallsparv 25/91
Ortolansparv 46/91
Dvärgsparv 45/91
Kornsparv 2/91
Iberisk gransångare 19/91
Vitgumpad buskskvätta 19/91
Orientpipare 19/91
Stripgås 13/91
Mandarinand 13/91