LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Göteborgslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Göteborgslistan - Robert Brunström

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan 1 ex Svarttjärn, Delsjöområdet, Gbg 2005-05-04
Sångsvan 15 ex Göteborgs botaniska trädgård 2005-12-15
Sädgås 3 ex Torslandaviken, Boh 2006-01-22
Bläsgås 3 ex Öxnäs, Säve, Boh 2006-01-22
Grågås 2 ex Brudarebacken, Gbg 2005-08-16
Kanadagås 2 ex Stora Amundö 2005-05-13
Vitkindad gås 1 ex Stora Amundö 2005-05-13
Gravand 2 ex Stora Amundö 2005-05-13
Bläsand 2 ex Torslandaviken 2005-05-13
Snatterand 1 ex Slottsskogen , Gbg 2006-01-22
Kricka 1 ex Stora Amundö 2005-05-13
Gräsand 1 ex Svarttjärn, Delsjöområdet, Gbg 2005-05-04
Stjärtand 1 ex Slottsskogen, Gbg 2006-03-16
Årta 1 ex Torslandaviken 2005-05-13
Brunand 15 ex Säveåns mynning, Gbg 2006-01-22
Vigg 30 ex Torslandaviken 2005-05-13
Ejder Flera ex Fiskebäck, Gbg 2005-04-17
Sjöorre 2 ex Kråkudden, Hönö; Boh 2006-01-22
Knipa 1 ex Härlanda tjärn, Göteborg 2005-05-03
Salskrake 45 Karholmsdammen, Torslandaviken 2006-04-04
Småskrake 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-08-09
Storskrake 2 ex Mölndalsån, Gbg 2005-04-30
Fasan 1 ex Stora Amundö 2005-05-13
Smålom 2 ex Kråkudden, Hönö, Boh 2006-01-22
Smådopping 1 ex Säve åns mynning, Gbg 2006-03-20
Skäggdopping 2 ex Svarttjärn, Delsjöområdet, Gbg 2005-05-04
Storskarv
Gråhäger 1 ex Torslandaviken 2005-05-13
Bivråk 1 ex Medicinareberget, Gbg 2005-09-01
Havsörn 2 ex Torslandaviken, Boh 2006-01-22
Brun kärrhök 2 ex Hisingen, Gbg 2005-06-11
Duvhök 1 ex Strömmensberg, GBG 2006-01-07
Sparvhök 2 ex Medicinareberget, Gbg 2005-08-17
Ormvråk 14 ex Medicinareberget, Gbg 2005-10-04
Fjällvråk 1 ex Bärby, Säve, Boh 2006-01-22
Fiskgjuse 2 ex Brudarebacken, Gbg 2005-08-16
Tornfalk
Pilgrimsfalk 1 ex Gullb ergsvass, Gbg 2008-01-02
Kornknarr 1 ex Brudarebacken, Gbg 2006-09-15
Rörhöna 1 ex Slottsskogen, Gbg 2005-05-04
Sothöna Flera ex Svarttjärn, Delsjöområdet, Gbg 2005-05-04
Strandskata Flera ex Fiskebäck, Gbg 2005-04-17
Större strandpipare 5 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-08-09
Svartbent strandpipare 1 ex Torslandaviken 2007-04-24
Ljungpipare 4 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-08-09
Tofsvipa Ca 10 ex Stora Amundö 2005-05-13
Mosnäppa 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-08-09
Spovsnäppa 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-08-09
Skärsnäppa 20 ex Bolleskären, Hönö 2006-01-22
Kärrsnäppa 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-08-09
Enkelbeckasin 4 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-08-09
Morkulla 2 ex Skatås, Göteborg 2006-05-02
Myrspov 4 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-08-09
Storspov 4 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-08-09
Rödbena 2 ex Stora Amundö 2005-05-13
Gluttsnäppa 4 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-08-09
Skogssnäppa 2 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-08-09
Grönbena 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-08-09
Drillsnäppa 2 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-08-09
Svarthuvad mås 1 ex Klippan, Gbg 2005-12-09
Skrattmås Flera ex Slottsskogen, Gbg 2005-05-04
Fiskmås Flera ex Medicinareberget, Gbg 2005-05-04
Silltrut 1 ex Järntorget, Göteborg 2005-08-16
Gråtrut 1 ex Medicinareberget, Gbg 2005-05-04
Vittrut 1 ex Göteborgs fiskhamn 2007-03-20
Havstrut 1 ex Stora Amundö 2005-05-13
Kentsk tärna 4 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-08-09
Fisktärna 1 ex Gårda, GBG 2005-06-09
Tobisgrissla 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-08-09
Tamduva Flera ex Strömmensberg, GBG 2005-05-04
Skogsduva 2 ex Öxnäs, Säve 2006-08-08
Ringduva 2 ex Svarttjärn, Delsjöområdet, Gbg 2005-05-04
Gök 2 ex Brudarebacken, Gbg 2005-05-27
Kattuggla 3 ungar Härlanda tjärn, Göteborg 2005-06-03
Nattskärra 2 ex Getryggen, GBG 2006-06-30
Tornseglare 15 ex Strömmensberg, Göteborg 2005-05-22
Gröngöling 1 ex Strömmensberg, GBG 2005-03-26
Spillkråka 1 ex Delsjöområdet, Gbg 2005-06-05
Större hackspett 1 ex Björkekärr, Gbg 2005-05-04
Mindre hackspett 1 ex Majvik, Torslanda 2006-04-04
Trädlärka 1 ex Majvik, Torslanda 2006-04-04
Sånglärka 1 ex Brudarebacken, Gbg 2005-05-11
Backsvala 50-100 ex Torslandaviken 2005-05-13
Ladusvala 2 ex Stora Amundö 2005-05-13
Hussvala Flera ex Välen, Gbg 2005-06-07
Trädpiplärka 1 ex Västra långvattnet, GBG 2005-06-06
Ängspiplärka 20 ex Brudarebacken, Gbg 2005-05-11
Gulärla 3 ex Brudarebacken, Gbg 2005-08-16
Forsärla Flera ex Ryaverket, Hisingen 2005-03-09
Sädesärla 1 ex Kålltorp, Gbg 2005-05-04
Sidensvans
Strömstare 1 ex Grevedämmet , Mölndal 2007-03-17
Gärdsmyg 1 ex Skatås, Göteborg 2005-05-05
Järnsparv 1 ex Stora Amundö 2005-05-13
Rödhake 1 ex Strömmensberg, GBG 2005-05-04
Rödstjärt 2 ex Brudarebacken, Gbg 2005-07-29
Buskskvätta 1 ex Brudarebacken, Gbg 2005-05-11
Svarthakad buskskvätta 1 ex Brudarebacken, Gbg 2005-05-11
Stenskvätta 2 ex Stora Amundö 2005-05-13
Ringtrast 1 ex Brudarebacken, Gbg 2007-04-16
Koltrast 2 ex Svarttjärn, Delsjöområdet, Gbg 2005-05-04
Björktrast 1 ex Svarttjärn, Delsjöområdet, Gbg 2005-05-04
Taltrast 1 ex Delsjöområdet, Gbg 2005-06-06
Rödvingetrast Flera ex Medicinareberget, Gbg 2005-10-24
Dubbeltrast 1 ex Brudarebacken, Gbg 2005-05-11
Rörsångare 1 ex Stora Amundö 2005-05-13
Ärtsångare 1 ex Stora Amundö 2005-05-13
Törnsångare 1 ex Stora Amundö 2005-05-13
Svarthätta 2 ex Strömmensberg, GBG 2005-05-01
Grönsångare 1ex, sång Slottsskogen, Gbg 2005-05-04
Gransångare 1 ex Medicinareberget, Gbg 2005-04-15
Lövsångare 1 ex Svarttjärn, Delsjöområdet, Gbg 2005-05-04
Kungsfågel 1 ex Delsjöområdet, Gbg 2005-06-06
Brandkronad kungsfågel 1 ex Slottsskogen, Gbg 2007-05-23
Grå flugsnappare Flera ex Brudarebacken, Gbg 2005-07-29
Svartvit flugsnappare 2 ex Svarttjärn, Delsjöområdet, Gbg 2005-05-04
Stjärtmes 1 ex Sandås, Askim 2007-03-16
Entita 1 ex Slottsskogen, Gbg 2005-05-04
Tofsmes 2 ex Maderna, Partille 2006-01-21
Svartmes 1 ex Majvik, Torslanda 2006-01-22
Blåmes 1 ex Svarttjärn, Delsjöområdet, Gbg 2005-05-04
Talgoxe Flera ex Svarttjärn, Delsjöområdet, Gbg 2005-05-04
Nötväcka 1 ex Slottsskogen, Gbg 2005-05-04
Trädkrypare 1 ex Slottsskogen, Gbg 2005-05-04
Törnskata 1 ex Stora Amundö 2005-05-13
Varfågel 1 ex Maderna, Partille 2006-01-21
Nötskrika 2 ex Finngösaravinen, Partille 2005-05-08
Skata 1 ex Medicinareberget, Gbg 2005-05-04
Kaja 1 ex Härlanda, GBG 2005-05-04
Råka 1 ex Torslandaviken 2006-04-04
Kråka 1 ex Wavrinskys plats, GBG 2005-05-04
Korp 1 ex Utby, Gbg 2005-04-25
Stare 1 ex Härlanda, GBG 2005-05-03
Gråsparv Flera ex Härlanda, GBG 2005-05-03
Pilfink Flera ex Strömmensberg, GBG 2005-05-04
Bofink 2 ex Björkekärr, Gbg 2005-05-04
Bergfink 1 ex Medicinareberget, Gbg 2005-10-27
Grönfink 3 ex Svarttjärn, Delsjöområdet, Gbg 2005-05-04
Steglits 2 ex Brudarebacken, Gbg 2005-10-15
Grönsiska 1 ex Rya skog, Hisingen 2005-08-08
Hämpling 5 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-08-09
Gråsiska 1 ex Hisingen, Gbg 2005-06-11
Domherre 4 ex Strömmensberg, GBG 2006-01-07
Stenknäck 6 ex Majvik, Torslanda 2006-04-04
Snösparv 2 ex Lappesand, Hönö 2006-01-22
Gulsparv 1 ex Torslandaviken 2005-05-13
Sävsparv 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-08-09Saknade arter på listan
Mindre sångsvan 70/90
Spetsbergsgås 66/90
Prutgås 60/90
Rödhalsad gås 33/90
Nilgås 32/90
Rostand 17/90
Amerikansk bläsand 31/90
Amerikansk kricka 18/90
Skedand 87/90
Rödhuvad dykand 24/90
Ringand 51/90
Bergand 88/90
Praktejder 57/90
Alförrädare 51/90
Alfågel 84/90
Vitnackad svärta 27/90
Svärta 75/90
Amerikansk kopparand 9/90
Orre 55/90
Tjäder 41/90
Rapphöna 45/90
Vaktel 53/90
Storlom 92/90
Svartnäbbad islom 60/90
Vitnäbbad islom 41/90
Gråhakedopping 75/90
Svarthalsad dopping 56/90
Svarthakedopping 70/90
Svartbrynad albatross 3/90
Stormfågel 79/90
Gulnäbbad lira 36/90
Grålira 54/90
Mindre lira 53/90
Balearisk lira 31/90
Stormsvala 15/90
Klykstjärtad stormsvala 42/90
Havssula 85/90
Toppskarv 67/90
Rördrom 70/90
Silkeshäger 46/90
Ägretthäger 40/90
Svart stork 1/90
Vit stork 19/90
Skedstork 19/90
Brun glada 18/90
Röd glada 52/90
Gåsgam 2/90
Blå kärrhök 77/90
Stäpphök 28/90
Ängshök 17/90
Kejsarörn 1/90
Kungsörn 48/90
Aftonfalk 15/90
Stenfalk 69/90
Lärkfalk 58/90
Jaktfalk 28/90
Vattenrall 83/90
Småfläckig sumphöna 56/90
Trana 74/90
Skärfläcka 39/90
Tjockfot 24/90
Rödvingad vadarsvala 3/90
Svartvingad vadarsvala 2/90
Mindre strandpipare 91/90
Fjällpipare 35/90
Amerikansk tundrapipare 24/90
Kustpipare 63/90
Kustsnäppa 66/90
Sandlöpare 54/90
Småsnäppa 58/90
Tuvsnäppa 23/90
Myrsnäppa 41/90
Brushane 75/90
Dvärgbeckasin 65/90
Dubbelbeckasin 43/90
Rödspov 45/90
Småspov 73/90
Svartsnäppa 76/90
Dammsnäppa 47/90
Större gulbena 18/90
Tereksnäppa 1/90
Roskarl 63/90
Smalnäbbad simsnäppa 54/90
Brednäbbad simsnäppa 49/90
Bredstjärtad labb 52/90
Kustlabb 71/90
Fjällabb 48/90
Storlabb 60/90
Dvärgmås 80/90
Tärnmås 41/90
Kaspisk trut 35/90
Medelhavstrut 36/90
Vitvingad trut 85/90
Tretåig mås 86/90
Rosenmås 34/90
Ismås 1/90
Sandtärna 12/90
Skräntärna 30/90
Silvertärna 75/90
Småtärna 34/90
Svarttärna 46/90
Vitvingad tärna 25/90
Sillgrissla 93/90
Spetsbergsgrissla 12/90
Tordmule 89/90
Alkekung 68/90
Lunnefågel 60/90
Turkduva 95/90
Turturduva 22/90
Större turturduva 37/90
Tornuggla 3/90
Dvärguv 2/90
Berguv 71/90
Fjälluggla 1/90
Hökuggla 42/90
Sparvuggla 65/90
Lappuggla 27/90
Hornuggla 62/90
Jorduggla 59/90
Pärluggla 36/90
Alpseglare 2/90
Kungsfiskare 82/90
Biätare 16/90
Härfågel 50/90
Göktyta 60/90
Gråspett 1/90
Tretåig hackspett 43/90
Korttålärka 17/90
Tofslärka 8/90
Berglärka 78/90
Rostgumpsvala 38/90
Större piplärka 38/90
Mongolpiplärka 48/90
Fältpiplärka 29/90
Rödstrupig piplärka 49/90
Skärpiplärka 90/90
Vattenpiplärka 48/90
Citronärla 9/90
Sibirisk järnsparv 15/90
Näktergal 91/90
Sydnäktergal 58/90
Blåhake 47/90
Svart rödstjärt 63/90
Ökenstenskvätta 19/90
Gräshoppsångare 79/90
Flodsångare 46/90
Vassångare 47/90
Vattensångare 26/90
Sävsångare 81/90
Busksångare 62/90
Kärrsångare 82/90
Trastsångare 43/90
Härmsångare 76/90
Provencesångare 2/90
Rödstrupig sångare 22/90
Höksångare 10/90
Trädgårdssångare 86/90
Lundsångare 43/90
Kungsfågelsångare 21/90
Taigasångare 41/90
Bergstaigasångare 9/90
Bergsångare 30/90
Mindre flugsnappare 45/90
Halsbandsflugsnappare 38/90
Skäggmes 73/90
Talltita 91/90
Trädgårdsträdkrypare 10/90
Pungmes 34/90
Sommargylling 31/90
Svartpannad törnskata 32/90
Rödhuvad törnskata 18/90
Nötkråka 67/90
Rosenstare 44/90
Gulhämpling 13/90
Vinterhämpling 83/90
Snösiska 58/90
Bändelkorsnäbb 62/90
Mindre korsnäbb 82/90
Större korsnäbb 64/90
Rosenfink 68/90
Tallbit 38/90
Lappsparv 56/90
Tallsparv 24/90
Ortolansparv 46/90
Dvärgsparv 43/90
Kornsparv 2/90
Iberisk gransångare 17/90
Vitgumpad buskskvätta 19/90