LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Göteborgslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Göteborgslistan - Birger Kaiser

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan 2 ex Välen, Gbg 2005-01-01
Mindre sångsvan 2 ex Vinga 2005-03-28
Sångsvan 2 ex Välen, Gbg 2005-01-01
Sädgås 12 ex Öxnäs, Säve 2004-03-06
Spetsbergsgås 2 ex Torslandaviken 2005-01-22
Bläsgås 1 ex Fässberg, Mölndal 2006-01-15
Grågås 6 ex Billdals skärgård 2005-03-05
Stripgås 1 ex Välen, Gbg 2019-08-13
Kanadagås 4 ex Välen, Gbg 2005-01-19
Vitkindad gås 2 ex Stora Amundö 2005-03-25
Prutgås 5 ex Bolleskären, Hönö 2005-04-11
Rödhalsad gås 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2007-07-11
Mandarinand 1 ex Möndalsån, Gårda 2007-10-19
Nilgås 1 ex Öxnäs, Säve 2005-05-11
Rostand 1 ex Torslandaviken 2001-07-27
Gravand 1 ex Stora Amundö 2005-03-18
Bläsand 6 ex Vi nga 2005-03-28
Amerikansk bläsand 1 ex Torslandaviken 2006-07-08
Snatterand 2 ex Torslandaviken 2005-04-01
Kricka 2 ex Välen, Gbg 2005-01-01
Amerikansk kricka 1 ex Ragnhildsholmen 2010-04-10
Gräsand 5 ex Välen, Gbg 2005-01-01
Stjärtand 1 ex Slottsskogen, Gbg 2005-03-03
Årta 2 ex Hö källa, Hisingen 2005-04-10
Skedand 3 ex Torslandaviken 2005-04-04
Rödhuvad dykand 1 ex Hjorthagen, Slottsskogen 2017-02-22
Brunand 1 ex Torslandaviken 2005-01-22
Ringand 1 ex Säveåns mynning, Gbg 2001-03-03
Vigg 1 ex Torslandaviken 2005-01-22
Bergand 1 ex Torslandaviken 2005-01-22
Ejder 1 ex Stora Amundö 2005-01-03
Praktejder 1 ex Hjuvik, Torslanda 2003-03-03
Alförrädare 1 ex Hjuvik, Torslanda 2002-06-30
Alfågel 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-01-10
Sjöorre 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-01-13
Vitnackad svärta 1 ex Kråkudden, Hönö 2006-05-07
Svärta 2 ex Vinga 2005-03-28
Knipa 1 ex Göteborgs fiskhamn 2005-01-01
Salskrake 1 ex Torslandaviken 2005-01-22
Småskrake 2 ex Stora Amundö 2005-01-03
Storskrake 1 ex Göteborgs fiskhamn 2005-01-01
Orre 2 ex Landvetter flygplats, Härryda 2005-02-27
Tjäder 1 ex Råhult, Partille 2005-11-29
Rapphöna 11 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-09-12
Vaktel 3 ex Öxnäs, Säve 2005-06-09
Fasan 1 ex Torslandaviken 2005-01-22
Smålom 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-01-04
Storlom 1 ex Askims fjord 2005-01-22
Svartnäbbad islom 1 ex Stora Amundö 2005-01-21
Vitnäbbad islom 1 ex Vinga 2003-10-25
Smådopping 2 ex Välen, Gbg 2005-01-31
Skäggdopping 1 ex Stora Amundö 2005-01-03
Gråhakedopping 2 ex Vinga 2005-03-28
Svarthalsad dopping 1 ex Torslandaviken 2005-05-06
Svarthakedopping 1 ex Torslandaviken 2005-06-03
Stormfågel 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-01-04
Grålira 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-10-21
Mindre lira 1 ex Kråkudden, Hönö 2004-06-14
Balearisk lira 1 ex Kråkudden, Hönö 2004-08-21
Klykstjärtad stormsvala 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-01-13
Havssula 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-01-04
Storskarv 1 ex Välen, Gbg 2005-01-01
Toppskarv 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-01-13
Rördrom 1 ex Hålsjön, Mölndal 2005-06-12
Silkeshäger 1 ex Långholmen, Näset, Gbg 2003-05-11
Ägretthäger 1 ex Karholmsdammen, Torslandaviken 2016-10-26
Gråhäger 1 ex Välen, Gbg 2005-01-22
Vit stork 1 ex Uggledal, Askim 2015-11-20
Skedstork 4 ex Mudderdammen, Torslandaviken 2020-05-31
Bivråk 1 ex Brudarebacken, Gbg 2005-08-19
Brun glada 1 ex Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2009-08-21
Röd glada 1 ex Brudarebacken, Gbg 2005-03-29
Havsörn 1 ex Billdals skärgård 2005-02-27
Brun kärrhök 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-04-14
Blå kärrhök 1 ex Rörö 2005-10-11
Stäpphök 1 ex Öxnäs, Säve 2019-09-13
Duvhök 1 ex Önnered, Gbg 2005-02-19
Sparvhök 1 ex Brudarebacken, Gbg 2005-03-22
Ormvråk 1 ex Fässberg, Mölndal 2005-01-19
Fjällvråk 1 ex Askesby, Säve, Hisingen 2005-02-17
Kungsörn 1 ex Brudarebacken, Gbg 2005-10-18
Fiskgjuse 1 ex Torslandaviken 2005-04-01
Tornfalk 1 ex Fässberg, Mölndal 2005-01-19
Aftonfalk 1 ex Askesb y, Säve, Hisingen 2022-09-24
Stenfalk 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-09-08
Lärkfalk 1 ex Brudarebacken, Gbg 2009-08-05
Jaktfalk 1 ex Kråkudden, Hönö 2004-12-18
Pilgrimsfalk 1 ex Billdals skärgård 2005-03-02
Vattenrall 1 ex Hålsjön, Mölndal 2005-04-27
Småfläckig sumphöna 1 ex Lagmansholmen, Säve 2005-07-22
Kornknarr 1 ex Brudarebacken, Gbg 2005-06-04
Rörhöna 1 ex Göteborgs fiskhamn 2005-02-20
Sothöna 1 ex Torslandaviken 2005-01-22
Trana 2 ex Brudarebacken, Gbg 2005-03-22
Strandskata 3 ex Kråkudden, Hönö 2005-01-10
Skärfläcka 2 ex Prästgårdskilen, Björlanda 2005-04-17
Mindre strandpipare 1 ex Välen, Gbg 2005-03-30
Större strandpipare 1 ex Vinga 2005-03-28
Svartbent strandpipare 1 ex Torslandaviken 2007-04-24
Orientpipare 1 ex Mudderdammen, Torslandaviken 2020-05-31
Fjällpipare 10 ex Bärby, Säve 2010-05-14
Amerikansk tundrapipare 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2003-07-22
Ljungpipare 47 ex Kvillehed, Säve 2005-05-08
Kustpipare 2 ex Kråkudden, Hönö 2005-07-27
Sumpvipa 1 ex Lökholmen, Gbg:s södra skärgård 2021-05-13
Tofsvipa 1 ex Välen, Gbg 2005-01-15
Kustsnäppa 2 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-07-12
Sandlöpare 2 ex Kråkudden, Hönö 2005-07-27
Småsnäppa 1 ex Stora Amundö 2004-09-19
Mosnäppa 3 ex Välen, Gbg 2005-08-04
Vitgumpsnäppa 1 ex Torslandaviken 2021-07-27
Tuvsnäppa 1 ex Välen, Gbg 2010-09-12
Spovsnäppa 2 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-07-23
Skärsnäppa 5 ex Kråkudden, Hönö 2005-01-04
Kärrsnäppa 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-04-05
Myrsnäppa 3 ex Torslandaviken 2006-08-16
Brushane 1 ex Torslandaviken 2005-05-02
Dvärgbeckasin 3 ex Stora Amundö 2005-10-10
Enkelbeckasin 1 ex Välen, Gbg 2005-03-23
Dubbelbeckasin 1 ex Hökälla, Hisingen 2004-08-26
Morkulla 1 ex Lilla Issjön, Landvetter 2005-03-27
Rödspov 1 ex Öxnäs, Säve 2008-05-01
Myrspov 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-07-23
Småspov 2 ex Torslandaviken 2005-05-05
Storspov 1 ex Vinga 2005-03-28
Svartsnäppa 13 ex Torslandaviken 2005-06-14
Rödbena 1 ex Stora Amundö 2005-03-25
Gluttsnäppa 1 ex Välen, Gbg 2005-04-23
Större gulbena 1 ex Stora Amundö 2017-12-22
Skogssnäppa 1 ex Torslandaviken 2005-04-01
Grönbena 1 ex Välen, Gbg 2005-05-03
Drillsnäppa 1 ex Välen, Gbg 2005-05-03
Roskarl 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-07-27
Smalnäbbad simsnäppa 1 ex Torslandaviken 2005-08-18
Brednäbbad simsnäppa 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-01-13
Bredstjärtad labb 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-10-21
Kustlabb 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-04-05
Fjällabb 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-09-14
Storlabb 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-09-14
Svarthuvad mås 1 ex Klippan, Gbg 2005-01-01
Dvärgmås 2 ex Kråkudden, Hönö 2005-01-10
Tärnmås 1 ex Kråkudden, Hönö 2004-09-21
Skrattmås 5 ex Klippan, Gbg 2005-01-01
Fiskmås 2 ex Kråkudden, Hönö 2005-01-13
Silltrut 1 ex Klippan, Göteborg 2005-03-29
Gråtrut 1 ex Önnered, Gbg 2005-01-03
Kaspisk trut 1 ex Göteborgs fiskhamn 2005-11-05
Medelhavstrut 1 ex Sannegårdshamnen, Hisingen 2004-01-04
Vitvingad trut 1 ex Göteborgs fiskhamn 2005-01-01
Vittrut 1 ex Göteborgs fiskhamn 2007-02-27
Havstrut 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-01-14
Tretåig mås 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-01-04
Rosenmås 1 ex Björnhuvudet, Öckerö 2011-12-27
Skräntärna 2 ex Vadarstranden, Torslandaviken 2016-05-30
Kentsk tärna 2 ex Kråkudden, Hönö 2005-04-05
Fisktärna 2 ex Grötö, Gbg:s norra skärgård 2005-04-11
Silvertärna 1 ex Torslandaviken 2005-09-09
Småtärna 1 ex Haga kile, Askim 2006-06-18
Svarttärna 3 ex Torslandaviken 2005-06-14
Sillgrissla 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-01-04
Tordmule 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-01-10
Tobisgrissla 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-01-10
Alkekung 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-01-10
Lunnefågel 5 ex Kråkudden, Hönö 2005-01-13
Tamduva 2 ex Önnered, Gbg 2005-01-03
Skogsduva 12 ex Öxnäs, Säve 2005-03-15
Ringduva 2ex Önnered, Gbg 2005-01-01
Turkduva 2 ex Kungsladugård, Gbg 2005-01-22
Turturduva 1 ex Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2010-06-10
Större turturduva 1 ex Kålltorp, Gbg 2013-02-06
Gök 1 ex Hålsjön, Mölndal 2005-05-11
Berguv 1 ex Hisingen, Gbg 2005-06-14
Hökuggla 1 ex Ryamotet, Härryda 2006-03-13
Sparvuggla 1 ex Vättlefjäll, Angered 2005-12-13
Kattuggla 1 ex Kålltorp, Gbg 2005-03-09
Lappuggla 1 ex Ugglemossen, Partille 2012-04-02
Hornuggla 1 ex Öxnäs, Säve 2005-06-09
Jorduggla 1 ex Vinga 2005-03-28
Pärluggla 1 ex Lilla Issjön, Landvetter 2005-03-10
Nattskärra 1 ex Brudarebacken, Gbg 2005-05-30
Tornseglare 2 ex Torslandaviken 2005-05-09
Kungsfiskare 1 ex Välen, Gbg 2005-10-09
Härfågel 1 ex Delsjöområdet, Gbg 2001-02-03
Göktyta 2 ex Backered, Rödbo, Hisingen 2005-05-10
Gröngöling 1 ex Önnered, Gbg 2005-02-01
Spillkråka 1 ex Klippans naturreservat, Björketorp 2005-02-16
Större hackspett 2 ex Önnered, Gbg 2005-01-01
Mindre hackspett 1 ex Göteborgs botaniska trädgård 2005-03-03
Tretåig hackspett 1 ex Klippans naturreservat, Björketorp 2005-02-16
Tofslärka 1 ex Torslandaviken 2020-10-11
Trädlärka 1 ex Brudarebacken, Gbg 2005-03-22
Sånglärka 2 ex Torslandaviken 2005-01-22
Berglärka 2 ex Arendalsudden, Hisingen 2004-01-14
Backsvala 2 ex Torslandaviken 2005-04-24
Ladusvala 4 ex Torslandaviken 2005-05-02
Rostgumpsvala 1 ex Torslandaviken 2005-05-03
Hussvala 1 ex Torslandaviken 2005-05-03
Större piplärka 2 ex Stora Amundö 2006-09-28
Mongolpiplärka 1 ex Brudarebacken, Gbg 2002-11-11
Trädpiplärka 1 ex Hålsjön, Mölndal 2005-04-27
Ängspiplärka 1 ex Brudarebacken, Gbg 2005-03-22
Rödstrupig piplärka 1 ex Mudderdammen, Torslandaviken 2008-09-22
Skärpiplärka 1 ex Hästen, Hönö 2005-01-22
Vattenpiplärka 1 ex Hästen, Hönö 2005-02-17
Gulärla 6 ex Välen, Gbg 2005-05-03
Forsärla 1 ex Fässberg, Mölndal 2005-01-27
Sädesärla 1 ex Brudarebacken, Gbg 2005-03-29
Sidensvans 30 ex Önnered, Gbg 2005-01-09
Strömstare 1 ex Grevedämmet, Mölndal 2005-01-29
Gärdsmyg 1 ex Önnered, Gbg 2005-01-14
Järnsparv 1 ex Berglärkan, Gbg 2005-01-28
Rödhake 1 ex Önnered, Gbg 2005-01-01
Näktergal 2 ex Torslandaviken 2005-06-02
Sydnäktergal 1 ex Ganlet, Önnered, Gbg 2003-05-06
Blåhake 1 ex Torslandaviken 2005-05-11
Svart rödstjärt 1 ex Eroksberg, Hisingen 2005-05-10
Rödstjärt 1 ex Erikberg, Hisingen 2005-05-10
Buskskvätta 1 ex Ersdalen, Hönö 2005-05-05
Svarthakad buskskvätta 1 ex Brudarebacken, Gbg 2005-05-11
Vitgumpad buskskvätta 1 ex Brudarebacken, Gbg 2004-10-24
Stenskvätta 1 ex Torslandaviken 2005-04-13
Ökenstenskvätta 1 ex Kvibergsfältet, Gbg. 2015-05-26
Ringtrast 1 ex Alleby, Björlanda 2005-04-04
Koltrast 2 ex Önnered, Gbg 2005-01-03
Björktrast 5 ex Önnered, Gbg 2005-01-01
Taltrast 1 ex Änggårdsbergen, Gbg 2005-03-26
Rödvingetrast 1 ex Albatross golfbana, Säve 2005-03-19
Dubbeltrast 1 ex Albatross golfbana, Säve 2005-03-19
Gräshoppsångare 1 ex Ragnhildsholmen 2005-05-06
Flodsångare 1 ex Torslandaviken 2004-06-10
Vassångare 1 ex Välen, Gbg 2007-06-04
Sävsångare 1 ex Ragnhildsholmen 2005-05-11
Busksångare 1 ex Välen, Gbg 2002-06-10
Kärrsångare 1 ex Torslandaviken 2005-06-03
Rörsångare 1 ex Välen, Gbg 2005-05-09
Trastsångare 1 ex Hökälla, Hisingen 2007-06-02
Härmsångare 1 ex Sisjövägen/Knapegårdsvägen 2005-06-04
Rödstrupig sångare 1 ex Slingan, Hönö 2013-05-25
Höksångare 1 ex Arendalsudden, Hisingen 2023-10-20
Ärtsångare 2 ex Välen, Gbg 2005-05-04
Törnsångare 1 ex Torslandaviken 2005-05-09
Trädgårdssångare 1 ex Tors landaviken 2005-05-09
Svarthätta 1 ex Berglärkan, Gbg 2005-01-28
Lundsångare 1 ex Harekärrsmossen, Askim 2011-06-07
Kungsfågelsångare 1 ex Tagene, Säve, Hisingen 2004-11-09
Taigasångare 1 ex Rörö 2006-09-24
Bergstaigasångare 1 ex Rörskär, Torslandaviken 2018-11-18
Videsångare 1 ex Tjälleviks mosse, Hönö 2023-10-23
Brunsångare 1 ex Ganlet, Önnered, Gbg 2019-11-19
Bergsångare 1 ex Tjälleviks mosse, Hönö 2011-05-06
Grönsångare 1 ex Sisjön, S om bilprovningen 2005-05-09
Gransångare 1 ex Välen, Gbg 2005-03-30
Iberisk gransångare 1 ex Vargö, Gbg:s södra skärgård 2015-06-01
Lövsångare 1 ex Torslandaviken 2005-04-24
Kungsfågel 2 ex Änggårdsbergen, Gbg 2005-01-19
Brandkronad kungsfågel 1 ex Hönö kyrkogård 2004-04-03
Grå flugsnappare 1 ex Brudarebacken, Gbg 2005-06-08
Mindre flugsnappare 1 ex Lunnagården, Mölndal 2004-05-11
Halsbandsflugsnappare 1 ex Store Lund, Västra Frölunda 2007-06-02
Svartvit flugsnappare 1 ex Stora Amundö 2005-05-03
Skäggmes 5 ex Välen, Gbg 2005-01-19
Stjärtmes 5 ex Ersdalen, Hönö 2005-01-04
Entita 1 ex Göteborgs botaniska trädgård 2005-02-13
Talltita 1 ex Brudarebacken, Gbg 2005-02-27
Tofsmes 1 ex Berglärkan, Gbg 2005-01-28
Svartmes 5 ex Harekärrs mosse, Sisjön 2005-06-10
Blåmes 1 ex Önnered, Gbg 2005-01-14
Talgoxe 1 ex Önnered, Gbg 2005-01-14
Nötväcka 1 ex Änggårdsbergen, Gbg 2005-01-19
Trädkrypare 1 ex Stora Amundö 2005-01-03
Trädgårdsträdkrypare 1 ex Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2008-04-20
Pungmes 1 ex Ragnhildsholmen 2006-06-03
Sommargylling 1 ex Ersdalen, Hönö 2004-06-06
Törnskata 1 ex Välen, Gbg 2005-06-06
Svartpannad törnskata 1 ex Välen, Gbg 2012-08-22
Varfågel 1 ex Torslandaviken 2005-01-22
Nötskrika 1 ex Landvetter flygplats, Härryda 2005-02-27
Skata 5 ex Önnered, Gbg 2005-01-01
Nötkråka 1 ex Jonsered, Partille 2005-09-17
Kaja 1 ex Önnered, Gbg 2005-01-01
Råka 15 ex Kråkudden, Hönö 2005-01-10
Kråka 2 ex Önnered, Gbg 2005-01-01
Korp 1 ex Stora Amundö 2005-01-21
Stare 11 ex Öxnäs, Säve 2005-03-15
Rosenstare 1 ex Välen, Gbg 2002-09-21
Gråsparv 2 ex Stora Amundö 2005-01-03
Pilfink 1 ex Solängen, Mölndal 2005-01-22
Bofink 2 ex Ersdalen, Hönö 2005-01-22
Bergfink 2 ex Kungsladugård, Gbg 2005-01-22
Gulhämpling 1 ex Kålltorp, Gbg 2019-06-10
Grönfink 10 ex Önnered, Gbg 2005-01-01
Steglits 1 ex Kviberg, Gbg 2005-02-08
Grönsiska 2 ex Önnered, Gbg 2005-01-11
Hämpling 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-04-11
Vinterhämpling 8 ex Torslandaviken 2005-01-22
Gråsiska 2 ex Önnered, Gbg 2005-01-09
Bändelkorsnäbb 1 ex Änggårdsbergen, Gbg 2002-08-06
Mindre korsnäbb 6 ex Brudarebacken, Gbg 2005-08-13
Större korsnäbb 3 ex Smithska udden, Gbg 2007-10-25
Rosenfink 1 ex Orrekulla skans, Kärra 2005-06-05
Tallbit 12 ex Änggårdsbergen, Gbg 2000-12-09
Domherre 2 ex Önnered, Gbg 2005-01-05
Stenknäck 1 ex Göteborgs botaniska trädgård 2005-04-15
Lappsparv 2 ex Öxnäs, Säve 2005-03-15
Snösparv 1 ex Öxnäs, Säve 2005-03-19
Tallsparv 1 ex Sandvik, Torslanda 2000-01-08
Gulsparv 1 ex Välen, Gbg 2005-01-22
Ortolansparv 1 ex Torslandaviken 2007-08-22
Dvärgsparv 1 ex Eklanda, Mölndal 2010-12-05
Sävsparv 1 ex Välen, Gbg 2005-01-28Saknade arter på listan
Amerikansk kopparand 10/91
Svartbrynad albatross 3/91
Gulnäbbad lira 23/91
Stormsvala 15/91
Svart stork 1/91
Gåsgam 2/91
Ängshök 17/91
Kejsarörn 1/91
Tjockfot 24/91
Rödvingad vadarsvala 3/91
Svartvingad vadarsvala 2/91
Dammsnäppa 48/91
Tereksnäppa 1/91
Ismås 1/91
Sandtärna 12/91
Vitvingad tärna 27/91
Spetsbergsgrissla 16/91
Tornuggla 3/91
Dvärguv 2/91
Fjälluggla 1/91
Blek tornseglare 6/91
Alpseglare 2/91
Biätare 17/91
Gråspett 1/91
Korttålärka 17/91
Fältpiplärka 29/91
Citronärla 9/91
Sibirisk järnsparv 17/91
Vattensångare 26/91
Provencesångare 2/91
Rödhuvad törnskata 18/91
Snösiska 46/91
Kornsparv 2/91
Amerikansk sjöorre 1/91