LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Göteborgslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Göteborgslistan - Håkan Thorstensson

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan
Mindre sångsvan
Sångsvan
Sädgås
Spetsbergsgås
Bläsgås
Grågås
Stripgås
Kanadagås
Vitkindad gås
Prutgås
Rödhalsad gås
Mandarinand
Nilgås
Gravand
Bläsand
Amerikansk bläsand
Snatterand
Kricka
Gräsand
Stjärtand
Årta
Skedand
Rödhuvad dykand Hjorthagsdammen, Slottsskogen 2017-02-25
Brunand
Ringand
Vigg
Bergand
Ejder
Praktejder
Alförrädare Hönö huvud 2009-03-15
Alfågel
Sjöorre
Vitnackad svärta
Svärta
Knipa
Salskrake
Småskrake
Storskrake
Amerikansk kopparand
Orre
Tjäder
Rapphöna
Vaktel
Fasan
Smålom
Storlom
Svartnäbbad islom
Vitnäbbad islom
Smådopping
Skäggdopping
Gråhakedopping
Svarthalsad dopping
Svarthakedopping
Stormfågel
Gulnäbbad lira
Grålira
Mindre lira
Stormsvala
Klykstjärtad stormsvala
Havssula
Storskarv
Toppskarv
Rördrom
Silkeshäger Välen 2009-08-18
Ägretthäger
Gråhäger
Vit stork Bergums kyrka 2017-04-28
Skedstork Vadarstranden, Torslandaviken 2016-05-20
Bivråk
Röd glada
Havsörn
Brun kärrhök
Blå kärrhök
Stäpphök
Ängshök Olofstorp, Bergum 2007-08-09
Duvhök
Sparvhök
Ormvråk
Fjällvråk
Kungsörn
Fiskgjuse
Tornfalk
Aftonfalk Smedstorps ängar 2017-06-11
Stenfalk
Lärkfalk
Pilgrimsfalk
Vattenrall
Småfläckig sumphöna
Kornknarr
Rörhöna
Sothöna
Trana
Strandskata
Skärfläcka
Mindre strandpipare
Större strandpipare
Svartbent strandpipare
Orientpipare
Fjällpipare Bärby Korsväg, Säve 2010-05-14
Ljungpipare
Kustpipare
Tofsvipa
Kustsnäppa
Sandlöpare
Småsnäppa
Mosnäppa
Vitgumpsnäppa Torslandaviken 2021-07-27
Tuvsnäppa Välen, Gbg 2010-09-12
Spovsnäppa
Skärsnäppa
Kärrsnäppa
Myrsnäppa
Brushane
Dvärgbeckasin
Enkelbeckasin
Dubbelbeckasin
Morkulla
Rödspov
Myrspov
Småspov
Storspov
Svartsnäppa
Rödbena
Dammsnäppa
Gluttsnäppa
Större gulbena Stora Amundö 2017-12-26
Skogssnäppa
Grönbena
Drillsnäppa
Roskarl
Smalnäbbad simsnäppa
Brednäbbad simsnäppa Hovås småbåtshamn 2011-12-03
Bredstjärtad labb
Kustlabb
Fjällabb
Storlabb
Svarthuvad mås
Dvärgmås
Tärnmås
Skrattmås
Fiskmås
Silltrut
Gråtrut
Kaspisk trut
Medelhavstrut Fiskhamnen 2010-09-26
Vitvingad trut
Vittrut
Havstrut
Tretåig mås
Rosenmås Björnhuvudet, Öckerö 2011-12-25
Skräntärna Vadarstranden, Torslandaviken 2016-07-03
Kentsk tärna
Fisktärna
Silvertärna
Småtärna Karholsmdammen 2012-05-15
Svarttärna
Vitvingad tärna Skogomedammen 2014-05-17
Sillgrissla
Tordmule
Tobisgrissla
Alkekung
Lunnefågel
Tamduva
Skogsduva
Ringduva
Turkduva
Turturduva Öxnäs 2011-09-30
Större turturduva Kallkällegatan, Kålltorp 2013-02-09
Gök
Berguv
Hökuggla
Sparvuggla
Kattuggla
Lappuggla Ugglemossen 2012-04-02
Hornuggla
Jorduggla
Pärluggla
Nattskärra
Tornseglare
Kungsfiskare
Härfågel
Göktyta
Gröngöling
Spillkråka
Större hackspett
Mindre hackspett
Tretåig hackspett Kyrkogården, Hönö 2007-10-08
Tofslärka
Trädlärka
Sånglärka
Berglärka
Backsvala
Ladusvala
Rostgumpsvala
Hussvala
Större piplärka
Mongolpiplärka
Trädpiplärka
Ängspiplärka
Rödstrupig piplärka
Skärpiplärka
Vattenpiplärka
Gulärla
Forsärla
Sädesärla
Sidensvans
Strömstare
Gärdsmyg
Järnsparv
Sibirisk järnsparv Torslandaviken 2016-10-23
Rödhake
Näktergal
Sydnäktergal
Blåhake
Svart rödstjärt
Rödstjärt
Buskskvätta
Svarthakad buskskvätta
Vitgumpad buskskvätta Torslanda modellflygplats 2018-09-26
Stenskvätta
Ökenstenskvätta Kvibergsfältet 2015-05-26
Ringtrast
Koltrast
Björktrast
Taltrast
Rödvingetrast
Dubbeltrast
Gräshoppsångare
Flodsångare
Vassångare
Vattensångare St Amundön 2008-08-18
Sävsångare
Busksångare
Kärrsångare
Rörsångare
Trastsångare
Härmsångare
Rödstrupig sångare Nötholmen, Hönö 2013-05-25
Höksångare Arendalsudden 2023-10-21
Ärtsångare
Törnsångare
Trädgårdssångare
Svarthätta
Lundsångare Hyppeln 2011-06-02
Taigasångare
Bergstaigasångare 1 ex Rörskär 2018-11-18
Brunsångare Ganlet, Önnered, Gbg 2019-11-25
Bergsångare Tjälleviks mosse 2011-05-05
Grönsångare
Gransångare
Iberisk gransångare Vargö, Gbg:s södra skärgård 2015-05-15
Lövsångare
Kungsfågel
Brandkronad kungsfågel
Grå flugsnappare
Mindre flugsnappare
Halsbandsflugsnappare
Svartvit flugsnappare
Skäggmes
Stjärtmes
Entita
Talltita
Tofsmes
Svartmes
Blåmes
Talgoxe
Nötväcka
Trädkrypare
Pungmes
Sommargylling Vällsjöskolan, Mölnlycke 2018-05-30
Törnskata
Svartpannad törnskata Välen, Gbg 2012-08-22
Varfågel
Rödhuvad törnskata
Nötskrika
Skata
Nötkråka
Kaja
Råka
Kråka
Korp
Stare
Rosenstare 1 Torslandaviken 2015-10-14
Gråsparv
Pilfink
Bofink
Bergfink
Gulhämpling Östra kyrkogården, Göteborg 2019-06-11
Grönfink
Steglits
Grönsiska
Hämpling
Vinterhämpling
Gråsiska
Snösiska
Bändelkorsnäbb Olofstorp 2009-09-20
Mindre korsnäbb
Större korsnäbb
Rosenfink
Tallbit
Domherre
Stenknäck
Lappsparv
Snösparv
Tallsparv
Gulsparv
Dvärgsparv
SävsparvSaknade arter på listan
Rostand 17/91
Amerikansk kricka 18/91
Svartbrynad albatross 3/91
Balearisk lira 31/91
Svart stork 1/91
Brun glada 18/91
Gåsgam 2/91
Kejsarörn 1/91
Jaktfalk 29/91
Tjockfot 24/91
Rödvingad vadarsvala 3/91
Svartvingad vadarsvala 2/91
Amerikansk tundrapipare 25/91
Sumpvipa 11/91
Tereksnäppa 1/91
Ismås 1/91
Sandtärna 12/91
Spetsbergsgrissla 16/91
Tornuggla 3/91
Dvärguv 2/91
Fjälluggla 1/91
Blek tornseglare 6/91
Alpseglare 2/91
Biätare 17/91
Gråspett 1/91
Korttålärka 17/91
Fältpiplärka 29/91
Citronärla 9/91
Provencesångare 2/91
Kungsfågelsångare 23/91
Videsångare 6/91
Trädgårdsträdkrypare 10/91
Ortolansparv 46/91
Kornsparv 2/91
Amerikansk sjöorre 1/91