LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Göteborgslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Göteborgslistan - Per Norberg

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan 10 ex Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2005-01-02
Sångsvan 15 ex Stensjön, Mölndal 2005-01-22
Spetsbergsgås 1 ex Välen, Gbg 2007-12-10
Bläsgås 1 ex Torslandaviken 2006-07-03
Grågås 1 ex Torslandaviken 2006-07-03
Kanadagås 5 ex Stensjön, Mölndal 2005-01-22
Vitkindad gås 2 ex Stora Amundö 2005-03-25
Prutgås 5 ex Kråkudden, Hönö 2008-10-19
Gravand 1 ex Lilla Amundö 2005-03-25
Bläsand 4 ex Torslandaviken 2005-06-26
Amerikansk bläsand 1 ex Torslandaviken 2006-07-05
Snatterand 2 ex Torslandaviken 2005-05-08
Kricka 1 Välen 2005-05-13
Gräsand Kråkudden, Hönö 2005-01-09
Stjärtand 3 ex Torslandaviken 2006-05-01
Årta 2 ex Hökälla, Hisingen 2005-04-16
Skedand 1 Torslandaviken 2006-05-01
Brunand 1 ex Stora Amundö 2006-02-17
Ringand 1 Säveåns mynning 2010-01-02
Vigg 2 ex Önnered, Gbg 2005-02-27
Bergand 2 ex St ora Amundö 2006-02-17
Ejder K råkudden, Hönö 2005-01-09
Alfågel 9 ex Kråkudden, Hönö 2007-04-20
Sjöorre 1 ex Kråkudden, Hönö 2006-11-03
Knipa 1 ex Mölndalsån, Gbg 2005-01-11
Salskrake 11 ex Stora Amundö 2006-02-17
Småskrake 2 ex Göteborgs fiskhamn 2005-01-14
Storskrake 2 ex Göteborgs fiskhamn 2005-01-14
Tjäder 1 Hästevik, Hornasjön, Härryda 2009-08-01
Vaktel 1 ex Tofter 2007-06-10
Fasan 1 ex Billdal, Askim 2005-03-12
Smålom 2 ex Kråkudden, Hönö 2007-04-20
Storlom 2 ex Sisjön, Askim 2005-06-11
Svartnäbbad islom 1 Kråkudden 2009-11-21
Smådopping 1 ex Torslandaviken 2005-06-30
Skäggdopping 2 ex Torslandaviken 2005-04-02
Svarthalsad dopping 1 ex Torslandaviken 2005-05-08
Svarthakedopping 2 Risholmsviken 2008-08-10
Stormfågel 1 ex Kråkudden, Hönö 2008-10-19
Mindre lira 1 ex Kråkudden, Hönö 2007-09-15
Havssula 2 ex Kråkudden, Hönö 2005-11-15
Storskarv Kråkudden, Hönö 2005-01-09
Silkeshäger 1 Välen 2009-08-19
Gråhäger 2 ex Torslandaviken 2005-04-02
Bivråk 1 ex Brudarebacken, Gbg 2005-08-23
Brun kärrhök 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2006-05-01
Duvhök 1 ex Hisingen, Gbg 2005-04-01
Sparvhök 1 Albatross Golfbana 2005-05-14
Ormvråk 2 ex Före avfarten till Kullavik 2005-01-13
Fjällvråk 1 ex Toftekulla 2006-02-12
Fiskgjuse 1 ex Stora Amundö 2005-08-26
Tornfalk 1 ex Volvo Tuve, Hisingen 2005-03-21
Pilgrimsfalk 1 ex Gasklockan 2007-02-10
Vattenrall 1 ex Norra dammen, Hökälla 2006-05-31
Kornknarr 3 ex Brudarebacken, Gbg 2007-05-29
Rörhöna 2 ex Hökälla, Hisingen 2005-04-21
Sothöna 1 ex Stensjön, Mölndal 2005-01-22
Trana 3 ex Västergården, Öxnäs 2008-04-05
Strandskata 4 ex Torslandaviken 2005-04-02
Mindre strandpipare 3 ex Välen, Gbg 2006-06-09
Större strandpipare 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-05-05
Tofsvipa 10 ex Öxnäs, Säve 2005-03-17
Kustsnäppa 5 ex Mudderdammen 2006-08-19
Småsnäppa 1 ex Mudderdammen 2006-08-29
Mosnäppa 2 Mudderdammen 2007-05-26
Spovsnäppa 1 ex Mudderdammen 2007-07-30
Skärsnäppa 1 Kråkudden 2011-10-11
Kärrsnäppa 1 ex Torslandaviken 2005-06-29
Myrsnäppa 3 ex Mudderdammen 2006-08-19
Brushane 5 ex Mudderdammen 2006-08-19
Enkelbeckasin 1 ex Askesby, Säve, Hisingen 2005-03-21
Morkulla 1 ex Härryda 2000-10-29
Rödspov 1 ex Välen, Gbg 2005-09-30
Myrspov 1 Stora Amundö 2006-07-14
Storspov 2 ex Välen, Gbg 2005-04-17
Svartsnäppa 1 ex Mudderdammen 2006-08-29
Rödbena 1 Välen 2005-05-15
Gluttsnäppa 1 ex Stora Amundö 2005-07-30
Skogssnäppa 3 ex Torslandaviken 2006-07-05
Grönbena 3 ex Norra dammen, Hökälla 2006-05-07
Drillsnäppa 12 ex Välen, Gbg 2005-05-17
Smalnäbbad simsnäppa 1 ex Mudderdammen 2007-07-30
Brednäbbad simsnäppa 1 Otterbäcken, Askimsviken 2011-12-03
Kustlabb 1 Kråkudden 2011-09-13
Fjällabb 1 Eklanda, Mölndal 2009-12-01
Svarthuvad mås 1 ex Klippan 2005-02-05
Dvärgmås 1 ex Mudderdammen 2007-08-20
Skrattmås Göteborgs fiskhamn 2005-01-15
Fiskmås Göteborgs fiskhamn 2005-01-14
Silltrut 1 ex Öxnäs, Säve 2005-06-14
Gråtrut Gö teborgs fiskhamn 2005-02-22
Vitvingad trut 1 Klippan 2008-12-25
Vittrut 1 ex Göteborgs fiskhamn 2007-02-28
Havstrut Göteborgs fiskhamn 2005-03-12
Tretåig mås Kråkudden, Hönö 2005-01-09
Fisktärna Flera ex Torslandaviken 2005-05-08
Sillgrissla 4 ex Kråkudden, Hönö 2006-10-27
Tordmule 1 ex Kråkudden, Hönö 2008-01-19
Tobisgrissla 1 Kråkudden 2011-06-24
Alkekung 50 ex Kråkudden, Hönö 2008-10-19
Tamduva Flera ex Långedrag, Gbg 2005-02-04
Skogsduva 1 ex Härryda 2006-01-30
Ringduva 1 ex Mölndal , Gbg 2005-03-13
Turkduva 6 ex Älvsborgsgatan 2007-01-27
Gök 2 ex Torslandaviken 2005-06-04
Berguv 1 Ullevi 2009-01-27
Hökuggla 1 ex Ryamotet, Härryda 2006-03-13
Sparvuggla 1 ex sp Lilla Issjön, Landvetter 2005-03-13
Kattuggla 1 ex sp Kobbehall, Askim 2005-03-18
Pärluggla 1 ex sp Lilla Issjön, Landvetter 2005-03-20
Nattskärra 1 ex Skalldalen, Hovås 2005-06-16
Tornseglare 1 ex Torslandaviken 2005-05-08
Kungsfiskare 1 ex Välen, Gbg 2006-02-19
Göktyta 1 Brudarebacken 2009-08-15
Gröngöling 1 ex Långed rag, Gbg 2005-03-03
Spillkråka 1 ex Albatross golfbana, Säve 2005-02-01
Större hackspett 1 ex Stora Amundö 2005-04-03
Mindre hackspett 1 Albatross Golfbana 2009-04-25
Tretåig hackspett 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2008-03-30
Sånglärka 3 ex St ora Amundö 2005-04-03
Backsvala Flera ex Torslandaviken 2005-05-08
Ladusvala Flera ex Torslandaviken 2005-05-05
Rostgumpsvala 1 ex Torslandaviken 2005-05-08
Hussvala Flera ex Torslandaviken 2005-05-08
Trädpiplärka Flera ex Torslandaviken 2005-06-29
Ängspiplärka Flera ex Torslandaviken 2005-06-29
Skärpiplärka 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-05-05
Gulärla 1 ex Torslandaviken 2005-06-26
Forsärla 1 ex Välen, Gbg 2005-06-30
Sädesärla 5 ex Stora Amundö 2005-04-03
Sidensvans 15 ex Hälsö, Gbg:s norra skärgård 2005-01-02
Strömstare 1 ex Grevedämmet, Mölndal 2007-01-13
Gärdsmyg 1 ex Albatross golfbana, Säve 2005-09-24
Järnsparv 1 ex Backered, Rödbo 2006-05-09
Rödhake 1 ex Askimsviken 2005-02-25
Näktergal 2 ex Torslandaviken 2005-06-07
Rödstjärt 1 ex Långedrag, Gbg 2005-08-08
Buskskvätta 1 ex Brudarebacken, Gbg 2005-08-23
Stenskvätta 10 Välen 2005-05-15
Koltrast 1 ex Alveredsnäs, Mölndal 2005-01-17
Björktrast 3 ex Lackarebäck vid Mölndalsån 2005-01-11
Taltrast 1 ex Rödbo, Hisingen 2006-04-09
Rödvingetrast 1 ex Buarås, Landvetter 2008-04-21
Gräshoppsångare 1 ex Toftekulla 2006-05-31
Flodsångare 1 ex Lerbäck 2006-05-31
Vassångare 1 ex Välen, Gbg 2007-06-08
Sävsångare 2 ex Ragnhildsholmen 2006-06-04
Busksångare 1 ex Tofter 2007-06-06
Rörsångare 1 ex Välen, Gbg 2005-05-16
Ärtsångare 1 ex Berghällsgatan, Hinsholmen 2008-04-30
Törnsångare 2 ex Torslandaviken 2005-06-29
Trädgårdssångare 1 ex Hinsholmen 2006-06-04
Svarthätta 1 ex Hovås, Skalldalsvägen 2005-05-03
Lundsångare 1 Chalmers 2011-06-12
Grönsångare 1 ex Sisjön, Askim 2005-06-11
Gransångare 1 ex Hovås 2006-05-19
Lövsångare 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-07-18
Kungsfågel 5 ex Härryda 2005-10-10
Brandkronad kungsfågel 1 ex Slottsskogen, Gbg 2007-05-23
Grå flugsnappare 1 Brudarebacken 2009-08-24
Halsbandsflugsnappare 1 ex Store Lund 2007-06-03
Svartvit flugsnappare 2 ex Backered, Rödbo 2006-05-09
Skäggmes 5 ex Syrhålakanalen 2007-02-26
Stjärtmes 2 ex Backered, Rödbo 2006-05-09
Entita 1 Albatross Golfbana 2005-05-14
Talltita 1 ex Äggsjön, Härryda 2007-03-11
Tofsmes 1 ex Sisjön, Askim 2005-06-11
Blåmes 3 ex Stora Amundö 2005-02-05
Talgoxe 2 ex Långedrag, Gbg 2005-01-23
Nötväcka 1 ex Alveredsnäs, Mölndal 2005-01-17
Trädkrypare 2 ex Stensjön, Mölndal 2007-03-06
Pungmes 1 ex Ragnhildsholmen 2006-06-04
Törnskata 2 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-07-18
Varfågel 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2008-03-29
Nötskrika 1 ex Lagmansholmen, Säve 2005-09-16
Skata Göteborgs fiskhamn 2005-01-15
Kaja Göteborgs fiskhamn 2005-01-15
Råka 1 ex Kråkudden, Hönö 2008-10-16
Kråka Göteborgs fiskhamn 2005-01-15
Korp 1 ex Säröleden, Hovås 2005-02-21
Stare 2 ex Stora Amundö 2005-03-25
Gråsparv 1 ex Stora Amundö 2005-02-05
Pilfink Flera ex Stora Amundö 2005-03-25
Bofink 1 ex Hisingen, Gbg 2005-02-06
Bergfink 3 ex Smithska udden, Gbg 2006-03-07
Grönfink 5 ex Hinsholmskilen, Gbg 2005-03-06
Grönsiska 1 ex Smithska udden, Gbg 2006-03-07
Hämpling 1 ex Torslandaviken 2005-06-30
Vinterhämpling 7 ex Hinsholmskilen, Gbg 2006-11-02
Gråsiska 6 ex Smithska udden, Gbg 2006-03-07
Snösiska 1 ex Smithska udden, Gbg 2007-01-14
Bändelkorsnäbb 1 Lillhagsparken 2009-11-06
Mindre korsnäbb 10 Lillhagsparken 2009-11-02
Rosenfink 1 Stora oxhagen 2011-06-21
Domherre 5 ex Hörnet Lilla Hovåsvägen/Skalldalsvägen 2005-01-23
Stenknäck 1 ex Stora Amundö 2007-01-19
Gulsparv 2 ex Smithska udden, Gbg 2005-02-27
Dvärgsparv 1 Eklanda, Mölndal 2010-12-05
Sävsparv 3 Välen 2005-05-15Saknade arter på listan
Mindre sångsvan 70/90
Sädgås 69/90
Rödhalsad gås 33/90
Nilgås 32/90
Rostand 17/90
Amerikansk kricka 18/90
Rödhuvad dykand 24/90
Praktejder 57/90
Alförrädare 51/90
Vitnackad svärta 27/90
Svärta 75/90
Amerikansk kopparand 9/90
Orre 55/90
Rapphöna 45/90
Vitnäbbad islom 41/90
Gråhakedopping 75/90
Svartbrynad albatross 3/90
Gulnäbbad lira 36/90
Grålira 54/90
Balearisk lira 31/90
Stormsvala 15/90
Klykstjärtad stormsvala 42/90
Toppskarv 67/90
Rördrom 70/90
Ägretthäger 40/90
Svart stork 1/90
Vit stork 19/90
Skedstork 19/90
Brun glada 18/90
Röd glada 52/90
Havsörn 76/90
Gåsgam 2/90
Blå kärrhök 77/90
Stäpphök 28/90
Ängshök 17/90
Kejsarörn 1/90
Kungsörn 48/90
Aftonfalk 15/90
Stenfalk 69/90
Lärkfalk 58/90
Jaktfalk 28/90
Småfläckig sumphöna 56/90
Skärfläcka 39/90
Tjockfot 24/90
Rödvingad vadarsvala 3/90
Svartvingad vadarsvala 2/90
Svartbent strandpipare 30/90
Fjällpipare 35/90
Amerikansk tundrapipare 24/90
Ljungpipare 76/90
Kustpipare 63/90
Sandlöpare 54/90
Tuvsnäppa 23/90
Dvärgbeckasin 65/90
Dubbelbeckasin 43/90
Småspov 73/90
Dammsnäppa 47/90
Större gulbena 18/90
Tereksnäppa 1/90
Roskarl 63/90
Bredstjärtad labb 52/90
Storlabb 60/90
Tärnmås 41/90
Kaspisk trut 35/90
Medelhavstrut 36/90
Rosenmås 34/90
Ismås 1/90
Sandtärna 12/90
Skräntärna 30/90
Kentsk tärna 77/90
Silvertärna 75/90
Småtärna 34/90
Svarttärna 46/90
Vitvingad tärna 25/90
Spetsbergsgrissla 12/90
Lunnefågel 60/90
Turturduva 22/90
Större turturduva 37/90
Tornuggla 3/90
Dvärguv 2/90
Fjälluggla 1/90
Lappuggla 27/90
Hornuggla 62/90
Jorduggla 59/90
Alpseglare 2/90
Biätare 16/90
Härfågel 50/90
Gråspett 1/90
Korttålärka 17/90
Tofslärka 8/90
Trädlärka 76/90
Berglärka 78/90
Större piplärka 38/90
Mongolpiplärka 48/90
Fältpiplärka 29/90
Rödstrupig piplärka 49/90
Vattenpiplärka 48/90
Citronärla 9/90
Sibirisk järnsparv 15/90
Sydnäktergal 58/90
Blåhake 47/90
Svart rödstjärt 63/90
Svarthakad buskskvätta 61/90
Ökenstenskvätta 19/90
Ringtrast 72/90
Dubbeltrast 82/90
Vattensångare 26/90
Kärrsångare 82/90
Trastsångare 43/90
Härmsångare 76/90
Provencesångare 2/90
Rödstrupig sångare 22/90
Höksångare 10/90
Kungsfågelsångare 21/90
Taigasångare 41/90
Bergstaigasångare 9/90
Bergsångare 30/90
Mindre flugsnappare 45/90
Svartmes 98/90
Trädgårdsträdkrypare 10/90
Sommargylling 31/90
Svartpannad törnskata 32/90
Rödhuvad törnskata 18/90
Nötkråka 67/90
Rosenstare 44/90
Gulhämpling 13/90
Steglits 86/90
Större korsnäbb 64/90
Tallbit 38/90
Lappsparv 56/90
Snösparv 73/90
Tallsparv 24/90
Ortolansparv 46/90
Kornsparv 2/90
Iberisk gransångare 17/90
Vitgumpad buskskvätta 19/90