LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Göteborgslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Göteborgslistan - Ralf Englund

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan Fiskebäck, Gbg 2005-01-01
Mindre sångsvan Torslandaviken
Sångsvan Torslandaviken 2005-01-01
Sädgås 1 ex Trädet, Säve, Hisingen 2006-01-29
Spetsbergsgås 1 ex Torslandaviken 2006-12-31
Bläsgås 1 ex Fässberg, Mölndal 2006-01-15
Grågås 7 ex Öxnäs, Säve 2005-03-13
Kanadagås Torslandaviken 2005-01-01
Vitkindad gås 2 ex Stora Amundö 2006-04-02
Gravand 1 ex Stora Amundö 2005-03-19
Bläsand 5 ex Torslandaviken 2005-04-04
Snatterand 3 ex Hökälla, Hisingen 2005-04-10
Kricka 10 ex Välen, Gbg 2005-01-02
Gräsand Torslandaviken 2005-01-01
Stjärtand 2 ex Torslandaviken 2005-04-04
Årta Hökälla, Hisingen 2004-04-18
Skedand 2 ex Hökälla, Hisingen 2006-04-17
Brunand 2 ex Torslandaviken 2005-01-01
Ringand 1 ex Säveåns mynning, Gbg 2010-01-01
Vigg Torslandaviken 2005-01-01
Bergand 5 ex Torslandaviken 2005-04-21
Ejder Fiskebäck, Gbg 2005-01-01
Sjöorre 2 ex Askimsviken 2007-01-01
Knipa Torslandaviken 2005-01-01
Salskrake 24 ex Torslandaviken 2005-01-01
Småskrake 2 Prästgårdskilen, Björlanda 2005-07-22
Storskrake Fiskebäck, Gbg 2005-01-01
Fasan 1 ex Välen, Gbg 2005-01-01
Storlom 8 ex Stora Amundö 2005-01-23
Svartnäbbad islom 1 ex Stora Amundö 2005-01-23
Smådopping 1 ex Välen, Gbg 2005-10-02
Skäggdopping 18 ex Torslandaviken 2005-04-10
Gråhakedopping 1 ex Stora Amundö 2007-01-13
Svarthakedopping 1 ex Torslandaviken 2007-08-11
Havssula 1 ex Rörö 2006-10-21
Storskarv Torslandaviken 2005-01-01
Toppskarv 20 ex Rörö 2006-10-21
Silkeshäger 1 ex Välen, Gbg 2009-08-18
Gråhäger 14 ex Torslandaviken 2005-01-01
Havsörn 1 ex Säveåns mynning, Gbg 2010-01-01
Brun kärrhök Svankällan, Säve, Hisingen 2005-05-06
Duvhök 1 ex Fässberg, Mölndal 2006-01-15
Sparvhök 1 ex Öxnäs, Säve 2005-07-22
Ormvråk 5 ex Säve, Hisingen 2005-03-13
Fjällvråk 1 ex Askesby, Säve, Hisingen 2007-12-26
Fiskgjuse 1 ex Prästgårdskilen, Björlanda 2005-08-28
Tornfalk 1 ex Torslandaviken 2005-01-23
Pilgrimsfalk 1 ex Killingsholmen, Billdal, Askim 2006-01-01
Vattenrall Välen, Gbg
Småfläckig sumphöna 1 ex Öxnäs, Säve 2005-07-24
Kornknarr 1 ex Ragnhildsholmen 2007-06-07
Rörhöna Hökälla, Hisingen 2004-04-18
Sothöna 1 ex Torslandaviken 2005-04-04
Trana 2 ex Grimås 2010-06-05
Strandskata 61 ex Askimsbadet 2005-03-19
Mindre strandpipare 2 ex Torslandaviken 2005-05-10
Större strandpipare Torslandaviken
Fjällpipare 18 ex Bärby, Säve 2010-05-15
Ljungpipare 4 ex Torslandaviken 2007-08-11
Tofsvipa 3 ex Välen, Gbg 2005-03-19
Kustsnäppa 1 ex Torslandaviken 2007-08-11
Mosnäppa 1 ex Välen, Gbg 2008-08-25
Brushane 4 Torslandaviken 2005-08-23
Dvärgbeckasin 1 ex Rörö 2006-10-21
Enkelbeckasin 1 ex Hökälla, Hisingen 2005-04-17
Rödspov 1 ex Välen, Gbg 2005-10-02
Myrspov 1 ex Stora Amundö 2010-05-13
Storspov 1 ex Prästgårdskilen, Björlanda 2006-04-15
Svartsnäppa 1 ex Mudderdammen, Torslandaviken 2009-06-19
Rödbena 1 ex Torslandaviken 2005-05-10
Gluttsnäppa 1 Välen, Gbg 2005-07-21
Skogssnäppa 4 Öxnäs, Säve 2005-07-22
Grönbena 1 ex Välen, Gbg 2005-07-21
Drillsnäppa 2 ex Välen, Gbg 2005-07-21
Svarthuvad mås 1 ex Klippan, Gbg 2005-01-01
Skrattmås Klippan, Gbg 2005-01-01
Fiskmås 10 ex Välen, Gbg 2005-04-09
Silltrut 1 ex Klippan, Gbg 2005-03-20
Gråtrut Torslandaviken 2005-01-01
Medelhavstrut 1 ex Göteborgs fiskhamn 2010-09-26
Vitvingad trut Göteborgs fiskhamn 2004-11-20
Vittrut 1 ex Göteborgs fiskhamn 2007-03-11
Havstrut Torslandaviken 2005-01-01
Fisktärna 40 ex Prästgårdskilen, Björlanda 2005-07-22
Silvertärna 1 ex Öxnäs, Säve 2005-07-22
Sillgrissla 2 ex Rörö 2006-10-21
Tordmule 1 ex Rörö 2006-10-21
Tobisgrissla
Tamduva Klippan, Gbg 2005-01-01
Skogsduva 2 ex Öxnäs, Säve 2005-03-20
Ringduva 1 ex Berglärkan, Gbg 2005-01-01
Turkduva 1 ex Sjöbergen, Gbg 2005-01-22
Större turturduva 1 ex Kålltorp, Gbg 2013-02-25
Gök 1 ex Berglärkan, Gbg 2005-05-27
Berguv Hisingen, Gbg
Kattuggla 1 ex Hökälla, Hisingen 2005-04-17
Nattskärra 3 ex Brudarebacken, Gbg 2006-06-09
Tornseglare 6 ex Kungsladugård, Gbg 2005-05-27
Kungsfiskare 1 ex Säveåns mynning, Gbg 2010-01-08
Härfågel 1 ex Rörö 2006-10-21
Gröngöling 1 ex Rya skog, Hisingen 2005-03-06
Spillkråka 1 ex Berglärkan, Gbg 2008-10-05
Större hackspett Berglärkan, Gbg
Sånglärka Öxnäs, Säve 2005-03-20
Berglärka Arendalsudden, Hisingen
Backsvala Torslandaviken
Ladusvala 1 ex Askesby, Säve, Hisingen 2006-06-06
Hussvala 10 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-05-06
Trädpiplärka 1 ex Askesby, Säve, Hisingen 2006-06-06
Ängspiplärka 4 ex Torslandaviken 2005-04-21
Gulärla 2 ex Torslandaviken 2009-05-11
Forsärla Jonsered, Partille
Sädesärla 1 ex Välen, Gbg 2005-04-09
Sidensvans 9 ex Berglärkan, Gbg 2005-01-27
Strömstare 2 ex Grevedämmet, Mölndal 2005-01-02
Gärdsmyg 1 ex Berglärkan, Gbg 2005-03-19
Järnsparv 1 ex Berglärkan, Gbg 2005-01-28
Rödhake 1 ex Berglärkan, Gbg 2005-01-01
Näktergal Ragnhildsholmen 2006-06-06
Svart rödstjärt 1 ex Säveåns mynning, Gbg 2006-06-05
Rödstjärt 1 ex Berglärkan, Gbg 2006-04-29
Buskskvätta 2 ex Ragnhildsholmen 2007-06-07
Stenskvätta 3 ex Torslandaviken 2005-04-17
Ringtrast 1 ex Askesby, Säve, Hisingen 2005-04-24
Koltrast 1 ex Berglärkan, Gbg 2005-01-02
Björktrast Fässberg, Mölndal 2005-01-02
Taltrast 1 ex Årekärr, Askim 2008-05-25
Rödvingetrast
Dubbeltrast
Gräshoppsångare 2 ex Ragnhildsholmen 2007-06-08
Vassångare 1 ex Välen, Gbg 2007-06-08
Busksångare 1 ex Säve Göteborg 2007-06-06
Kärrsångare Brudarebacken, Gbg 2006-06-09
Rörsångare 1 ex Torslandaviken 2005-05-10
Ärtsångare 1 ex Berglärkan, Gbg
Törnsångare 2 ex Torslandaviken 2005-05-10
Trädgårdssångare 1 ex Torslandaviken 2005-05-10
Svarthätta Berglärkan, Gbg 2004-12-25
Gransångare 1 ex Berglärkan, Gbg 2005-04-10
Lövsångare 1 ex Ragnhildsholmen 2007-06-07
Kungsfågel
Brandkronad kungsfågel 1 ex Slottsskogen, Gbg 2007-05-22
Svartvit flugsnappare 1 ex Berglärkan, Gbg 2008-05-24
Skäggmes Välen, Gbg 2004-01-01
Stjärtmes
Entita 2 ex Stora Amundö 2006-01-04
Tofsmes Berglärkan, Gbg
Svartmes Berglärkan, Gbg 2004-10-24
Blåmes Berglärkan, Gbg 2005-01-01
Talgoxe Berglärkan, Gbg 2005-01-02
Nötväcka 1 ex Rya skog, Hisingen 2005-03-06
Trädkrypare
Varfågel 1 ex Askesby, Säve, Hisingen 2006-04-09
Nötskrika 1 ex Grimmered, Gbg 2006-12-24
Skata Berglärkan, Gbg 2005-01-01
Nötkråka
Kaja Klippan, Gbg 2005-01-01
Kråka Berglärkan, Gbg 2005-01-01
Korp 1 ex Askesby, Säve, Hisingen 2005-03-13
Stare 18 ex Välen, Gbg 2005-03-19
Gråsparv Berglärkan, Gbg 2005-01-02
Pilfink Berglärkan, Gbg 2005-01-01
Bofink 5 ex Berglärkan, Gbg 2005-03-25
Bergfink 1 ex Berglärkan, Gbg 2005-01-22
Grönfink Berglärkan, Gbg 2005-01-01
Steglits 4 ex Välen, Gbg 2010-11-07
Grönsiska 1 ex Berglärkan, Gbg 2005-01-19
Vinterhämpling Torslandaviken
Gråsiska 1 ex Berglärkan, Gbg 2005-01-14
Mindre korsnäbb 2 ex Berglärkan, Gbg 2005-01-28
Större korsnäbb 1 ex Berglärkan, Gbg 2007-11-24
Domherre 2 ex Berglärkan, Gbg
Snösparv 10 ex Öxnäs, Säve 2005-03-20
Gulsparv 7 ex Öxnäs, Säve 2005-03-13
Dvärgsparv 1 ex Eklanda, Mölndal 2011-01-02
Sävsparv 2 ex Hökälla, Hisingen 2005-05-06Saknade arter på listan
Prutgås 60/90
Rödhalsad gås 33/90
Nilgås 32/90
Rostand 17/90
Amerikansk bläsand 31/90
Amerikansk kricka 18/90
Rödhuvad dykand 24/90
Praktejder 57/90
Alförrädare 51/90
Alfågel 84/90
Vitnackad svärta 27/90
Svärta 75/90
Amerikansk kopparand 9/90
Orre 55/90
Tjäder 41/90
Rapphöna 45/90
Vaktel 53/90
Smålom 86/90
Vitnäbbad islom 41/90
Svarthalsad dopping 56/90
Svartbrynad albatross 3/90
Stormfågel 79/90
Gulnäbbad lira 36/90
Grålira 54/90
Mindre lira 53/90
Balearisk lira 31/90
Stormsvala 15/90
Klykstjärtad stormsvala 42/90
Rördrom 70/90
Ägretthäger 40/90
Svart stork 1/90
Vit stork 19/90
Skedstork 19/90
Bivråk 75/90
Brun glada 18/90
Röd glada 52/90
Gåsgam 2/90
Blå kärrhök 77/90
Stäpphök 28/90
Ängshök 17/90
Kejsarörn 1/90
Kungsörn 48/90
Aftonfalk 15/90
Stenfalk 69/90
Lärkfalk 58/90
Jaktfalk 28/90
Skärfläcka 39/90
Tjockfot 24/90
Rödvingad vadarsvala 3/90
Svartvingad vadarsvala 2/90
Svartbent strandpipare 30/90
Amerikansk tundrapipare 24/90
Kustpipare 63/90
Sandlöpare 54/90
Småsnäppa 58/90
Tuvsnäppa 23/90
Spovsnäppa 60/90
Skärsnäppa 84/90
Kärrsnäppa 78/90
Myrsnäppa 41/90
Dubbelbeckasin 43/90
Morkulla 87/90
Småspov 73/90
Dammsnäppa 47/90
Större gulbena 18/90
Tereksnäppa 1/90
Roskarl 63/90
Smalnäbbad simsnäppa 54/90
Brednäbbad simsnäppa 49/90
Bredstjärtad labb 52/90
Kustlabb 71/90
Fjällabb 48/90
Storlabb 60/90
Dvärgmås 80/90
Tärnmås 41/90
Kaspisk trut 35/90
Tretåig mås 86/90
Rosenmås 34/90
Ismås 1/90
Sandtärna 12/90
Skräntärna 30/90
Kentsk tärna 77/90
Småtärna 34/90
Svarttärna 46/90
Vitvingad tärna 25/90
Spetsbergsgrissla 12/90
Alkekung 68/90
Lunnefågel 60/90
Turturduva 22/90
Tornuggla 3/90
Dvärguv 2/90
Fjälluggla 1/90
Hökuggla 42/90
Sparvuggla 65/90
Lappuggla 27/90
Hornuggla 62/90
Jorduggla 59/90
Pärluggla 36/90
Alpseglare 2/90
Biätare 16/90
Göktyta 60/90
Gråspett 1/90
Mindre hackspett 92/90
Tretåig hackspett 43/90
Korttålärka 17/90
Tofslärka 8/90
Trädlärka 76/90
Rostgumpsvala 38/90
Större piplärka 38/90
Mongolpiplärka 48/90
Fältpiplärka 29/90
Rödstrupig piplärka 49/90
Skärpiplärka 90/90
Vattenpiplärka 48/90
Citronärla 9/90
Sibirisk järnsparv 15/90
Sydnäktergal 58/90
Blåhake 47/90
Svarthakad buskskvätta 61/90
Ökenstenskvätta 19/90
Flodsångare 46/90
Vattensångare 26/90
Sävsångare 81/90
Trastsångare 43/90
Härmsångare 76/90
Provencesångare 2/90
Rödstrupig sångare 22/90
Höksångare 10/90
Lundsångare 43/90
Kungsfågelsångare 21/90
Taigasångare 41/90
Bergstaigasångare 9/90
Bergsångare 30/90
Grönsångare 87/90
Grå flugsnappare 78/90
Mindre flugsnappare 45/90
Halsbandsflugsnappare 38/90
Talltita 91/90
Trädgårdsträdkrypare 10/90
Pungmes 34/90
Sommargylling 31/90
Törnskata 81/90
Svartpannad törnskata 32/90
Rödhuvad törnskata 18/90
Råka 84/90
Rosenstare 44/90
Gulhämpling 13/90
Hämpling 91/90
Snösiska 58/90
Bändelkorsnäbb 62/90
Rosenfink 68/90
Tallbit 38/90
Stenknäck 88/90
Lappsparv 56/90
Tallsparv 24/90
Ortolansparv 46/90
Kornsparv 2/90
Iberisk gransångare 17/90
Vitgumpad buskskvätta 19/90