LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Göteborgslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Göteborgslistan - Ralf Englund

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan Fiskebäck, Gbg 2005-01-01
Mindre sångsvan Torslandaviken
Sångsvan Torslandaviken 2005-01-01
Sädgås 1 ex Trädet, Säve, Hisingen 2006-01-29
Spetsbergsgås 1 ex Torslandaviken 2006-12-31
Bläsgås 1 ex Fässberg, Mölndal 2006-01-15
Grågås 7 ex Öxnäs, Säve 2005-03-13
Kanadagås Torslandaviken 2005-01-01
Vitkindad gås 2 ex Stora Amundö 2006-04-02
Gravand 1 ex Stora Amundö 2005-03-19
Bläsand 5 ex Torslandaviken 2005-04-04
Snatterand 3 ex Hökälla, Hisingen 2005-04-10
Kricka 10 ex Välen, Gbg 2005-01-02
Gräsand Torslandaviken 2005-01-01
Stjärtand 2 ex Torslandaviken 2005-04-04
Årta Hökälla, Hisingen 2004-04-18
Skedand 2 ex Hökälla, Hisingen 2006-04-17
Brunand 2 ex Torslandaviken 2005-01-01
Ringand 1 ex Säveåns mynning, Gbg 2010-01-01
Vigg Torslandaviken 2005-01-01
Bergand 5 ex Torslandaviken 2005-04-21
Ejder Fiskebäck, Gbg 2005-01-01
Sjöorre 2 ex Askimsviken 2007-01-01
Knipa Torslandaviken 2005-01-01
Salskrake 24 ex Torslandaviken 2005-01-01
Småskrake 2 Prästgårdskilen, Björlanda 2005-07-22
Storskrake Fiskebäck, Gbg 2005-01-01
Fasan 1 ex Välen, Gbg 2005-01-01
Storlom 8 ex Stora Amundö 2005-01-23
Svartnäbbad islom 1 ex Stora Amundö 2005-01-23
Smådopping 1 ex Välen, Gbg 2005-10-02
Skäggdopping 18 ex Torslandaviken 2005-04-10
Gråhakedopping 1 ex Stora Amundö 2007-01-13
Svarthakedopping 1 ex Torslandaviken 2007-08-11
Havssula 1 ex Rörö 2006-10-21
Storskarv Torslandaviken 2005-01-01
Toppskarv 20 ex Rörö 2006-10-21
Silkeshäger 1 ex Välen, Gbg 2009-08-18
Gråhäger 14 ex Torslandaviken 2005-01-01
Havsörn 1 ex Säveåns mynning, Gbg 2010-01-01
Brun kärrhök Svankällan, Säve, Hisingen 2005-05-06
Duvhök 1 ex Fässberg, Mölndal 2006-01-15
Sparvhök 1 ex Öxnäs, Säve 2005-07-22
Ormvråk 5 ex Säve, Hisingen 2005-03-13
Fjällvråk 1 ex Askesby, Säve, Hisingen 2007-12-26
Fiskgjuse 1 ex Prästgårdskilen, Björlanda 2005-08-28
Tornfalk 1 ex Torslandaviken 2005-01-23
Pilgrimsfalk 1 ex Killingsholmen, Billdal, Askim 2006-01-01
Vattenrall Välen, Gbg
Småfläckig sumphöna 1 ex Öxnäs, Säve 2005-07-24
Kornknarr 1 ex Ragnhildsholmen 2007-06-07
Rörhöna Hökälla, Hisingen 2004-04-18
Sothöna 1 ex Torslandaviken 2005-04-04
Trana 2 ex Grimås 2010-06-05
Strandskata 61 ex Askimsbadet 2005-03-19
Mindre strandpipare 2 ex Torslandaviken 2005-05-10
Större strandpipare Torslandaviken
Fjällpipare 18 ex Bärby, Säve 2010-05-15
Ljungpipare 4 ex Torslandaviken 2007-08-11
Tofsvipa 3 ex Välen, Gbg 2005-03-19
Kustsnäppa 1 ex Torslandaviken 2007-08-11
Mosnäppa 1 ex Välen, Gbg 2008-08-25
Brushane 4 Torslandaviken 2005-08-23
Dvärgbeckasin 1 ex Rörö 2006-10-21
Enkelbeckasin 1 ex Hökälla, Hisingen 2005-04-17
Rödspov 1 ex Välen, Gbg 2005-10-02
Myrspov 1 ex Stora Amundö 2010-05-13
Storspov 1 ex Prästgårdskilen, Björlanda 2006-04-15
Svartsnäppa 1 ex Mudderdammen, Torslandaviken 2009-06-19
Rödbena 1 ex Torslandaviken 2005-05-10
Gluttsnäppa 1 Välen, Gbg 2005-07-21
Skogssnäppa 4 Öxnäs, Säve 2005-07-22
Grönbena 1 ex Välen, Gbg 2005-07-21
Drillsnäppa 2 ex Välen, Gbg 2005-07-21
Svarthuvad mås 1 ex Klippan, Gbg 2005-01-01
Skrattmås Klippan, Gbg 2005-01-01
Fiskmås 10 ex Välen, Gbg 2005-04-09
Silltrut 1 ex Klippan, Gbg 2005-03-20
Gråtrut Torslandaviken 2005-01-01
Medelhavstrut 1 ex Göteborgs fiskhamn 2010-09-26
Vitvingad trut Göteborgs fiskhamn 2004-11-20
Vittrut 1 ex Göteborgs fiskhamn 2007-03-11
Havstrut Torslandaviken 2005-01-01
Fisktärna 40 ex Prästgårdskilen, Björlanda 2005-07-22
Silvertärna 1 ex Öxnäs, Säve 2005-07-22
Sillgrissla 2 ex Rörö 2006-10-21
Tordmule 1 ex Rörö 2006-10-21
Tobisgrissla
Tamduva Klippan, Gbg 2005-01-01
Skogsduva 2 ex Öxnäs, Säve 2005-03-20
Ringduva 1 ex Berglärkan, Gbg 2005-01-01
Turkduva 1 ex Sjöbergen, Gbg 2005-01-22
Större turturduva 1 ex Kålltorp, Gbg 2013-02-25
Gök 1 ex Berglärkan, Gbg 2005-05-27
Berguv Hisingen, Gbg
Kattuggla 1 ex Hökälla, Hisingen 2005-04-17
Nattskärra 3 ex Brudarebacken, Gbg 2006-06-09
Tornseglare 6 ex Kungsladugård, Gbg 2005-05-27
Kungsfiskare 1 ex Säveåns mynning, Gbg 2010-01-08
Härfågel 1 ex Rörö 2006-10-21
Gröngöling 1 ex Rya skog, Hisingen 2005-03-06
Spillkråka 1 ex Berglärkan, Gbg 2008-10-05
Större hackspett Berglärkan, Gbg
Sånglärka Öxnäs, Säve 2005-03-20
Berglärka Arendalsudden, Hisingen
Backsvala Torslandaviken
Ladusvala 1 ex Askesby, Säve, Hisingen 2006-06-06
Hussvala 10 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-05-06
Trädpiplärka 1 ex Askesby, Säve, Hisingen 2006-06-06
Ängspiplärka 4 ex Torslandaviken 2005-04-21
Gulärla 2 ex Torslandaviken 2009-05-11
Forsärla Jonsered, Partille
Sädesärla 1 ex Välen, Gbg 2005-04-09
Sidensvans 9 ex Berglärkan, Gbg 2005-01-27
Strömstare 2 ex Grevedämmet, Mölndal 2005-01-02
Gärdsmyg 1 ex Berglärkan, Gbg 2005-03-19
Järnsparv 1 ex Berglärkan, Gbg 2005-01-28
Rödhake 1 ex Berglärkan, Gbg 2005-01-01
Näktergal Ragnhildsholmen 2006-06-06
Svart rödstjärt 1 ex Säveåns mynning, Gbg 2006-06-05
Rödstjärt 1 ex Berglärkan, Gbg 2006-04-29
Buskskvätta 2 ex Ragnhildsholmen 2007-06-07
Stenskvätta 3 ex Torslandaviken 2005-04-17
Ringtrast 1 ex Askesby, Säve, Hisingen 2005-04-24
Koltrast 1 ex Berglärkan, Gbg 2005-01-02
Björktrast Fässberg, Mölndal 2005-01-02
Taltrast 1 ex Årekärr, Askim 2008-05-25
Rödvingetrast
Dubbeltrast
Gräshoppsångare 2 ex Ragnhildsholmen 2007-06-08
Vassångare 1 ex Välen, Gbg 2007-06-08
Busksångare 1 ex Säve Göteborg 2007-06-06
Kärrsångare Brudarebacken, Gbg 2006-06-09
Rörsångare 1 ex Torslandaviken 2005-05-10
Ärtsångare 1 ex Berglärkan, Gbg
Törnsångare 2 ex Torslandaviken 2005-05-10
Trädgårdssångare 1 ex Torslandaviken 2005-05-10
Svarthätta Berglärkan, Gbg 2004-12-25
Gransångare 1 ex Berglärkan, Gbg 2005-04-10
Lövsångare 1 ex Ragnhildsholmen 2007-06-07
Kungsfågel
Brandkronad kungsfågel 1 ex Slottsskogen, Gbg 2007-05-22
Svartvit flugsnappare 1 ex Berglärkan, Gbg 2008-05-24
Skäggmes Välen, Gbg 2004-01-01
Stjärtmes
Entita 2 ex Stora Amundö 2006-01-04
Tofsmes Berglärkan, Gbg
Svartmes Berglärkan, Gbg 2004-10-24
Blåmes Berglärkan, Gbg 2005-01-01
Talgoxe Berglärkan, Gbg 2005-01-02
Nötväcka 1 ex Rya skog, Hisingen 2005-03-06
Trädkrypare
Varfågel 1 ex Askesby, Säve, Hisingen 2006-04-09
Nötskrika 1 ex Grimmered, Gbg 2006-12-24
Skata Berglärkan, Gbg 2005-01-01
Nötkråka
Kaja Klippan, Gbg 2005-01-01
Kråka Berglärkan, Gbg 2005-01-01
Korp 1 ex Askesby, Säve, Hisingen 2005-03-13
Stare 18 ex Välen, Gbg 2005-03-19
Gråsparv Berglärkan, Gbg 2005-01-02
Pilfink Berglärkan, Gbg 2005-01-01
Bofink 5 ex Berglärkan, Gbg 2005-03-25
Bergfink 1 ex Berglärkan, Gbg 2005-01-22
Grönfink Berglärkan, Gbg 2005-01-01
Steglits 4 ex Välen, Gbg 2010-11-07
Grönsiska 1 ex Berglärkan, Gbg 2005-01-19
Vinterhämpling Torslandaviken
Gråsiska 1 ex Berglärkan, Gbg 2005-01-14
Mindre korsnäbb 2 ex Berglärkan, Gbg 2005-01-28
Större korsnäbb 1 ex Berglärkan, Gbg 2007-11-24
Domherre 2 ex Berglärkan, Gbg
Snösparv 10 ex Öxnäs, Säve 2005-03-20
Gulsparv 7 ex Öxnäs, Säve 2005-03-13
Dvärgsparv 1 ex Eklanda, Mölndal 2011-01-02
Sävsparv 2 ex Hökälla, Hisingen 2005-05-06Saknade arter på listan
Prutgås 61/91
Rödhalsad gås 35/91
Nilgås 33/91
Rostand 17/91
Amerikansk bläsand 31/91
Amerikansk kricka 18/91
Rödhuvad dykand 28/91
Praktejder 59/91
Alförrädare 52/91
Alfågel 85/91
Vitnackad svärta 27/91
Svärta 76/91
Amerikansk kopparand 10/91
Orre 55/91
Tjäder 42/91
Rapphöna 46/91
Vaktel 56/91
Smålom 87/91
Vitnäbbad islom 41/91
Svarthalsad dopping 58/91
Svartbrynad albatross 3/91
Stormfågel 80/91
Gulnäbbad lira 23/91
Grålira 54/91
Mindre lira 53/91
Balearisk lira 31/91
Stormsvala 15/91
Klykstjärtad stormsvala 42/91
Rördrom 72/91
Ägretthäger 41/91
Svart stork 1/91
Vit stork 25/91
Skedstork 24/91
Bivråk 76/91
Brun glada 18/91
Röd glada 55/91
Gåsgam 2/91
Blå kärrhök 78/91
Stäpphök 32/91
Ängshök 17/91
Kejsarörn 1/91
Kungsörn 48/91
Aftonfalk 21/91
Stenfalk 70/91
Lärkfalk 59/91
Jaktfalk 29/91
Skärfläcka 41/91
Tjockfot 24/91
Rödvingad vadarsvala 3/91
Svartvingad vadarsvala 2/91
Svartbent strandpipare 30/91
Amerikansk tundrapipare 25/91
Kustpipare 64/91
Sumpvipa 11/91
Sandlöpare 54/91
Småsnäppa 59/91
Vitgumpsnäppa 10/91
Tuvsnäppa 24/91
Spovsnäppa 61/91
Skärsnäppa 85/91
Kärrsnäppa 79/91
Myrsnäppa 43/91
Dubbelbeckasin 44/91
Morkulla 88/91
Småspov 74/91
Dammsnäppa 48/91
Större gulbena 25/91
Tereksnäppa 1/91
Roskarl 64/91
Smalnäbbad simsnäppa 55/91
Brednäbbad simsnäppa 50/91
Bredstjärtad labb 52/91
Kustlabb 72/91
Fjällabb 48/91
Storlabb 61/91
Dvärgmås 81/91
Tärnmås 41/91
Kaspisk trut 38/91
Tretåig mås 87/91
Rosenmås 35/91
Ismås 1/91
Sandtärna 12/91
Skräntärna 33/91
Kentsk tärna 78/91
Småtärna 34/91
Svarttärna 48/91
Vitvingad tärna 27/91
Spetsbergsgrissla 16/91
Alkekung 69/91
Lunnefågel 60/91
Turturduva 22/91
Tornuggla 3/91
Dvärguv 2/91
Fjälluggla 1/91
Hökuggla 43/91
Sparvuggla 66/91
Lappuggla 27/91
Hornuggla 63/91
Jorduggla 60/91
Pärluggla 36/91
Blek tornseglare 6/91
Alpseglare 2/91
Biätare 17/91
Göktyta 61/91
Gråspett 1/91
Mindre hackspett 93/91
Tretåig hackspett 44/91
Korttålärka 17/91
Tofslärka 22/91
Trädlärka 77/91
Rostgumpsvala 39/91
Större piplärka 38/91
Mongolpiplärka 49/91
Fältpiplärka 29/91
Rödstrupig piplärka 51/91
Skärpiplärka 91/91
Vattenpiplärka 49/91
Citronärla 9/91
Sibirisk järnsparv 17/91
Sydnäktergal 59/91
Blåhake 47/91
Svarthakad buskskvätta 62/91
Ökenstenskvätta 21/91
Flodsångare 47/91
Vattensångare 26/91
Sävsångare 82/91
Trastsångare 44/91
Härmsångare 77/91
Provencesångare 2/91
Rödstrupig sångare 22/91
Höksångare 19/91
Lundsångare 44/91
Kungsfågelsångare 23/91
Taigasångare 43/91
Bergstaigasångare 15/91
Videsångare 6/91
Brunsångare 20/91
Bergsångare 30/91
Grönsångare 88/91
Grå flugsnappare 79/91
Mindre flugsnappare 46/91
Halsbandsflugsnappare 39/91
Talltita 92/91
Trädgårdsträdkrypare 10/91
Pungmes 35/91
Sommargylling 33/91
Törnskata 82/91
Svartpannad törnskata 32/91
Rödhuvad törnskata 18/91
Råka 85/91
Rosenstare 45/91
Gulhämpling 21/91
Hämpling 92/91
Snösiska 46/91
Bändelkorsnäbb 63/91
Rosenfink 69/91
Tallbit 46/91
Stenknäck 89/91
Lappsparv 57/91
Tallsparv 25/91
Ortolansparv 46/91
Kornsparv 2/91
Iberisk gransångare 19/91
Amerikansk sjöorre 1/91
Vitgumpad buskskvätta 20/91
Orientpipare 19/91
Stripgås 13/91
Mandarinand 14/91