LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Göteborgslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Göteborgslistan - Lars Erik Norbäck

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan Torslandaviken 2002-01-12
Mindre sångsvan Torslandaviken 2003-04-01
Sångsvan Torslandaviken 2002-01-12
Sädgås Torslandaviken 2003-09-07
Spetsbergsgås Prästgårdskilen, Björlanda 2002-02-02
Bläsgås 11 ex Öxnäs, Säve 2006-01-17
Grågås Hökälla, Hisingen 2002-01-16
Kanadagås Askimsviken, Askim 2002-01-13
Vitkindad gås Stora Amundön, Askim 2002-05-05
Prutgås Kråkudden, Hönö 1994-10-15
Rödhalsad gås 1 ex St Stårholmen,Gbg:s södra skärgård 2007-07-12
Nilgås 1 ex Öxnäs, Säve 2005-05-11
Gravand Stora Amundön, Askim 2002-02-09
Bläsand Kråkudden, Hönö 2002-03-09
Amerikansk bläsand 1 ex Torslandaviken 2006-07-08
Snatterand Torslandaviken 2003-04-23
Kricka Välen, Göteborg 2002-02-02
Gräsand Stora Mölnesjön, Angered 2002-01-06
Stjärtand Torslandaviken 2002-10-12
Årta Hökälla, Hisingen 2002-05-29
Skedand Hökälla, Hisingen 2002-03-16
Rödhuvad dykand 1 ex Slottsskogen, Gbg 2017-02-22
Brunand Säveåns mynning, Gbg 2002-01-06
Ringand 1 hona Ringön, Hisingen 2001-02-18
Vigg Partihallarna, Säveån, Göteborg 2002-01-06
Bergand Stora Amundön, Askim 2002-02-09
Ejder Askimsviken, Askim 2002-01-13
Praktejder Hjuvik, Torslanda 2003-03-04
Alförrädare Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-12-15
Alfågel Kråkudden, Hönö 2002-01-27
Sjöorre Kråkudden, Hönö 2002-03-09
Svärta Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-12-15
Knipa Säveåns mynning, Gbg 2002-01-06
Salskrake Torslandaviken 2002-01-12
Småskrake Askimsviken, Askim 2002-01-13
Storskrake Säveåns mynning, Gbg 2002-01-06
Orre Vättlefjäll, Bergum 2002-03-10
Tjäder Fuletjärnarna, Landvetter 2003-10-12
Rapphöna Galterö, Gbg:s södra skärgård 2003-08-18
Fasan Välen, Göteborg 2002-01-07
Smålom Kråkudden, Hönö 2002-02-02
Storlom Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-02-10
Svartnäbbad islom 1 ex Stora Amundö 2004-12-04
Vitnäbbad islom Yttre Tistlarna 2003-05-11
Smådopping Säveåns mynning, Gbg 2002-01-06
Skäggdopping Hålsjön, Mölndal 2002-03-14
Gråhakedopping Rörö 2002-04-14
Svarthalsad dopping 1 ex Hönö Röds hamn 2009-01-25
Svarthakedopping Torslandaviken 2002-05-01
Stormfågel Kråkudden, Hönö 2002-03-09
Gulnäbbad lira Kråkudden, Hönö 2003-05-02
Grålira 5 ex Kråkudden, Hönö 1996-09-28
Mindre lira 3 ex Kråkudden, Hönö 2001-08-09
Balearisk lira Kråkudden, Hönö 2003-08-14
Klykstjärtad stormsvala Kråkudden, Hönö 1997-09-14
Havssula Kråkudden, Hönö 2002-03-09
Storskarv Partihallarna, Säveån, Göteborg 2002-01-06
Toppskarv Kråkudden, Hönö 2002-03-09
Rördrom Hålsjön, Mölndal 2002-03-14
Silkeshäger Långholmen, Näset, Göteborg 2003-05-11
Ägretthäger Torslandaviken 1999-04-14
Gråhäger Torslandaviken 2002-01-12
Vit stork 1 ex Hästebäck, Askim 2015-11-20
Bivråk Bokedalen, Jonsered 2002-06-02
Brun glada 1 ex Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2009-08-22
Röd glada 1 ex Ekevadsbron, Lärjeåns dalgång 2016-05-14
Havsörn Rörö 2002-11-02
Brun kärrhök Hökälla, Hisingen 2002-05-06
Blå kärrhök Torslandaviken 2002-01-27
Stäpphök 1 1K Kvillen, Öxnäs, Säve 2019-09-14
Duvhök Kungsladugård, Göteborg 2003-01-22
Sparvhök Kornhalls färjeläge, Hisingen 2002-02-13
Ormvråk Lärjeåns dalgång, Angered 2002-01-25
Fjällvråk Lagmansholmen,Säve,Hisingen 2002-02-21
Kungsörn Orremossen, Vättlefjäll, Angered 1980-10-30
Fiskgjuse Torslandaviken 2002-07-02
Tornfalk Torslandaviken 2002-01-12
Stenfalk Öxnäs, Säve, Hisingen 2003-09-26
Lärkfalk Brudarebacken, Delsjöområdet 2003-09-14
Pilgrimsfalk 1 ex Gasklockan, Gullbergsvass, Göteborg 2006-11-05
Vattenrall Torslandaviken 2002-01-27
Småfläckig sumphöna Svankällan, Säve, Hisingen 2003-05-30
Kornknarr Ekered, Angered 2002-05-26
Rörhöna Slottsskogen, Göteborg 2002-01-10
Sothöna Torslandaviken 2002-01-12
Trana 2 ex mot N Rannebergen, Angered 1983-04-05
Strandskata Bolleskären, Hönö 2002-01-27
Skärfläcka Torslandaviken 2000-05-14
Mindre strandpipare Gunnilse, Angered 2002-04-20
Större strandpipare Kråkudden, Hönö 2002-03-09
Svartbent strandpipare 1 ex Torslandaviken 2007-04-24
Fjällpipare 10 ex rastande Öxnäs, Säve 2016-05-15
Ljungpipare Kråkudden, Hönö 2002-03-09
Kustpipare Galterö, Gbg:s södra skärgård 2003-08-02
Tofsvipa Lagmansholmen, Säve 2002-02-13
Kustsnäppa Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-08-25
Sandlöpare Kråkudden, Hönö 2003-08-20
Småsnäppa Torslandaviken 1996-09-28
Mosnäppa Torslandaviken 2002-07-17
Spovsnäppa Galterö, Gbg:s södra skärgård 2003-08-02
Skärsnäppa Bolleskären, Hönö 2002-01-27
Kärrsnäppa Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-08-04
Myrsnäppa Torslandaviken 1996-08-17
Brushane Torslandaviken 2002-07-17
Dvärgbeckasin Gunnared, Angered 1997-01-11
Enkelbeckasin Lagmansholmen, Säve 2002-04-03
Dubbelbeckasin 3 ex spelande Skogomedammen,Hökälla 2013-05-12
Morkulla Lärjeåns dalgång, Angered 2002-03-13
Rödspov 1 ex Mudderdammen, Torslandaviken 2008-09-07
Myrspov Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-08-04
Småspov Galterö, Gbg:s södra skärgård 2003-07-12
Storspov Torslandaviken 2002-06-22
Svartsnäppa Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-08-25
Rödbena Lagmansholmen, Säve 2002-04-17
Dammsnäppa 1 ex Torslandaviken 2015-05-19
Gluttsnäppa Torslandaviken 2002-05-01
Skogssnäppa Torslandaviken 2002-04-03
Grönbena Stora Amundön, Askim 2002-05-05
Drillsnäppa Lärjeåns dalgång, Angered 2002-04-27
Roskarl Galterö, Gbg:s södra skärgård 2003-07-12
Smalnäbbad simsnäppa 1 ex Torslandaviken 2007-07-30
Brednäbbad simsnäppa Kråkudden, Hönö 2002-03-09
Bredstjärtad labb Kråkudden, Hönö 1996-09-28
Kustlabb Kråkudden, Hönö 2002-05-30
Fjällabb Kråkudden, Hönö 2004-08-21
Storlabb Kråkudden, Hönö 2003-08-14
Svarthuvad mås Klippan, Göteborg 2004-12-26
Dvärgmås Torslandaviken 2002-05-04
Tärnmås 1 juv mot S Kråkudden, Hönö 1997-09-14
Skrattmås Göteborgs hamn 2002-01-06
Fiskmås Göteborgs hamn 2002-01-06
Silltrut Lärjeåns dalgång, Angered 2002-04-04
Gråtrut Rannebergen, Angered 2002-01-06
Kaspisk trut Göteborgs fiskhamn 2004-01-10
Medelhavstrut Göteborgs fiskhamn 2003-09-07
Vitvingad trut Slottsskogen, Göteborg 2002-03-03
Vittrut 1 ex Göteborgs fiskhamn 1994-01-06
Havstrut Göteborgs hamn 2002-01-06
Tretåig mås Kråkudden, Hönö 2002-02-02
Skräntärna 1 ex mot N Ragnhildsholmen 1989-05-23
Kentsk tärna Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-04-21
Fisktärna Torslandaviken 2002-05-01
Silvertärna Yttre Tistlarna 2003-05-11
Svarttärna Torslandaviken 2004-09-04
Sillgrissla Kråkudden, Hönö 2002-01-27
Tordmule Kråkudden, Hönö 2002-02-02
Tobisgrissla Bolleskären, Hönö 2002-01-27
Alkekung Rörö 2002-11-02
Lunnefågel Kråkudden, Hönö 2003-01-18
Tamduva Ekelundsgatan, Göteborg 2002-01-02
Skogsduva Bokedalen, Jonsered 2002-03-24
Ringduva Högsbo, Göteborg 2002-01-07
Turkduva Carl Grimbergsgatan, Göteborg 2002-01-07
Större turturduva 1 ex Kålltorp, Gbg 2013-02-13
Gök Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-06
Tornuggla Kråkudden, Hönö 1996-10-06
Berguv Göteborgs kommun 2002-04-03
Hökuggla 1 ex Björkö, Gbg:s norra skärgård 2012-10-27
Sparvuggla Klippans naturreservat, Björketorp 2002-03-14
Kattuggla Lärjeåns dalgång, Angered 2002-01-06
Hornuggla Björlanda strand, Hisingen 2002-06-14
Jorduggla Orremossen, Vättlefjäll, Angered 1978-10-15
Pärluggla 1 ex Lilla Issjön, Landvetter 2005-02-27
Nattskärra Orremossen, Vättlefjäll, Angered 2002-05-27
Tornseglare Angered centrum 2002-05-26
Kungsfiskare Torslandaviken 2002-01-27
Härfågel Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-10-05
Göktyta Gunnared, Angered 1981-05-01
Gröngöling Vättlefjäll, Angered 2002-01-06
Spillkråka Vättlefjäll, Angered 2002-01-06
Större hackspett Vättlefjäll, Angered 2002-01-06
Mindre hackspett Lärjeåns dalgång, Angered 2002-03-23
Tretåig hackspett Orremossen, Vättlefjäll, Angered 1982-11-06
Trädlärka Vättlefjäll, Angered 2002-03-17
Sånglärka Björröd, Landvetter 2002-02-03
Berglärka Arendalstippen, Hisingen 2002-01-12
Backsvala Torslandaviken 2002-05-01
Ladusvala Torslandaviken 2002-05-01
Rostgumpsvala 1 ex Bur,Torslanda 2005-05-07
Hussvala Torslandaviken 2002-05-01
Större piplärka 1 ex Stora Amundö, intill P-platsen 2006-10-01
Mongolpiplärka Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-11-14
Fältpiplärka Torslandaviken 2002-07-02
Trädpiplärka Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-04-21
Ängspiplärka Torslandaviken 2002-03-09
Skärpiplärka Kråkudden, Hönö 2002-01-27
Vattenpiplärka Rörö 2002-11-02
Gulärla Torslandaviken 2002-05-01
Forsärla Ryaverket, Hisingen 2002-01-27
Sädesärla Torslandaviken 2002-04-03
Sidensvans Berglärkan, Älvsborg, Göteborg 2002-02-09
Strömstare Stora Mölnesjön, Angered 2002-01-06
Gärdsmyg Övre Fogelbergsgatan, Göteborg 2002-01-02
Järnsparv Botaniska Trädgården, Göteborg 2002-04-11
Rödhake Nedre Fogelbergsgatan, Göteborg 2002-01-07
Näktergal Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-26
Sydnäktergal Önnered, Göteborg 2003-05-06
Blåhake Lärjeåns dalgång, Angered 1980-08-26
Svart rödstjärt Postgatan, Göteborg 2002-06-19
Rödstjärt Otterbäck, Askim 2002-05-05
Buskskvätta Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-06
Svarthakad buskskvätta Brudarebacken, Delsjöområdet 2003-08-09
Stenskvätta Saltholmen, Göteborg 2002-04-21
Ringtrast Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-04-20
Koltrast Rannebergen, Angered 2002-01-01
Björktrast Övre Fogelbergsgatan, Göteborg 2002-01-02
Taltrast Lärjeåns dalgång, Angered 2002-03-23
Rödvingetrast Lärjeåns dalgång, Angered 2002-04-10
Dubbeltrast Vättlefjäll, Bergum 2002-03-10
Gräshoppsångare Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-06
Flodsångare Kikåstippen, Mölndal 2000-06-11
Vassångare Svankällan, Säve, Hisingen 1994-06-03
Sävsångare Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-29
Busksångare 1 ex sj Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2004-06-03
Kärrsångare Ekered, Angered 2002-05-26
Rörsångare Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-26
Trastsångare 1 ex sj Torslandaviken 2009-05-29
Härmsångare Lärjeåns dalgång, Angered 2002-05-26
Ärtsångare Otterbäck, Askim 2002-05-05
Törnsångare Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-06
Trädgårdssångare Lärjeåns dalgång, Angered 2002-05-26
Svarthätta Lärjeåns dalgång, Angered 2002-04-27
Lundsångare 1 ex sj Örgryte, Göteborg 1993-06-14
Kungsfågelsångare 1 ex Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2013-10-25
Taigasångare Rörö 2008-09-21
Bergstaigasångare 1 ex Torslandaviken 2018-11-17
Bergsångare 1 ex sj Tjälleviks mosse, Hönö 2011-05-06
Grönsångare Storås, Angered 2002-05-04
Gransångare Lärjeåns dalgång, Angered 2002-04-13
Iberisk gransångare 1 ex sj Vargö 2015-05-24
Lövsångare Rannebergen, Angered 2002-04-26
Kungsfågel Vättlefjäll, Angered 2002-01-06
Brandkronad kungsfågel 1 sj. ex Plikta, Slottsskogen, Göteborg 2007-05-24
Grå flugsnappare Lärjeåns dalgång, Angered 2002-05-26
Mindre flugsnappare Lunnagården, Mölndal 2004-05-31
Halsbandsflugsnappare 1 sj hane Slottsskogen, Göteborg 1996-07-07
Svartvit flugsnappare Rannebergen, Angered 2002-05-02
Skäggmes Rörö 2002-11-02
Stjärtmes Ryaverket, Hisingen 2002-01-24
Entita Rya skog, Hisingen 2002-01-12
Talltita Vättlefjäll, Angered 2002-01-06
Tofsmes Vättlefjäll, Angered 2002-01-06
Svartmes Vättlefjäll, Angered 2002-01-06
Blåmes Domkyrkan, Göteborg 2002-01-02
Talgoxe Västra Hamngatan, Göteborg 2002-01-04
Nötväcka Botaniska Trädgården, Göteborg 2002-01-04
Trädkrypare Vättlefjäll, Angered 2002-01-06
Trädgårdsträdkrypare 1 ex Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2008-04-20
Pungmes 1 ex Nordreälvstranden,Ragnhildsholmen 2006-06-04
Törnskata Orremossen, Vättlefjäll, Angered 2002-06-29
Svartpannad törnskata 1 ad Välen, Gbg 2012-08-22
Varfågel Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-01-16
Rödhuvad törnskata Eklanda, Mölndal 1998-07-04
Nötskrika Vättlefjäll, Angered 2002-01-06
Skata Rannebergen, Angered 2002-01-01
Nötkråka Björnaråsen, Partille 2002-09-08
Kaja Angered centrum, Göteborg 2002-01-06
Råka Ersdalen, Hönö 2002-10-12
Kråka Föreningsgatan, Göteborg 2002-01-04
Korp Vättlefjäll, Angered 2002-01-06
Stare Askimsbadet, Askim 2002-01-13
Rosenstare Galterö, Gbg:s södra skärgård 2003-08-18
Gråsparv Domkyrkan, Göteborg 2002-01-02
Pilfink Arendalstippen, Hisingen 2002-01-12
Bofink Vättlefjäll, Angered 2002-01-06
Bergfink Vättlefjäll, Angered 2002-01-06
Gulhämpling 1 ex Östra begravningsplatsen, Göteborg 2019-06-11
Grönfink Vättlefjäll, Angered 2002-01-06
Steglits Välen, Göteborg 2002-01-07
Grönsiska Angered centrum, Göteborg 2002-01-08
Hämpling Fässbergsbäcken, Mölndal 2002-02-02
Vinterhämpling Arendalstippen, Hisingen 2002-01-12
Gråsiska Vättlefjäll, Angered 2002-01-06
Snösiska Torslandaviken 2004-12-04
Bändelkorsnäbb Rörö 2002-11-02
Mindre korsnäbb Vättlefjäll, Angered 2002-02-16
Större korsnäbb Björröd, Landvetter 2002-02-03
Rosenfink Eriksdal, Rödbo, Hisingen 2002-05-26
Tallbit Ca 40 ex Vättlefjäll, Angered 1976-12-07
Domherre Rannebergen, Angered 2002-01-01
Stenknäck Kungsparken, Göteborg 2002-02-12
Lappsparv Brudarebacken, Delsjöområdet 2003-10-20
Snösparv Rörö 2002-11-02
Tallsparv 1 ex Sandvik, Torslanda 1999-12-31
Gulsparv Vättlefjäll, Angered 2002-01-06
Dvärgsparv 1 ex Eklanda, Mölndal 2010-12-05
Sävsparv Prästgårdskilen, Björlanda 2002-02-21Saknade arter på listan
Rostand 17/91
Amerikansk kricka 18/91
Vitnackad svärta 27/91
Amerikansk kopparand 10/91
Vaktel 56/91
Svartbrynad albatross 3/91
Stormsvala 15/91
Svart stork 1/91
Skedstork 24/91
Gåsgam 2/91
Ängshök 17/91
Kejsarörn 1/91
Aftonfalk 21/91
Jaktfalk 29/91
Tjockfot 24/91
Rödvingad vadarsvala 3/91
Svartvingad vadarsvala 2/91
Amerikansk tundrapipare 25/91
Sumpvipa 11/91
Vitgumpsnäppa 10/91
Tuvsnäppa 24/91
Större gulbena 25/91
Tereksnäppa 1/91
Rosenmås 35/91
Ismås 1/91
Sandtärna 12/91
Småtärna 34/91
Vitvingad tärna 27/91
Spetsbergsgrissla 16/91
Turturduva 22/91
Dvärguv 2/91
Fjälluggla 1/91
Lappuggla 27/91
Blek tornseglare 6/91
Alpseglare 2/91
Biätare 17/91
Gråspett 1/91
Korttålärka 17/91
Tofslärka 22/91
Rödstrupig piplärka 51/91
Citronärla 9/91
Sibirisk järnsparv 17/91
Ökenstenskvätta 21/91
Vattensångare 26/91
Provencesångare 2/91
Rödstrupig sångare 22/91
Höksångare 19/91
Videsångare 6/91
Brunsångare 20/91
Sommargylling 33/91
Ortolansparv 46/91
Kornsparv 2/91
Amerikansk sjöorre 1/91
Vitgumpad buskskvätta 20/91
Orientpipare 19/91
Stripgås 13/91
Mandarinand 14/91