LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Göteborgslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Göteborgslistan - Johannes Tallroth

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan
Mindre sångsvan
Kanadagås
Gravand
Gräsand
Vigg
Ejder
Knipa
Salskrake
Småskrake
Storskrake
Skäggdopping
Stormfågel
Havssula
Storskarv
Gråhäger
Duvhök
Sparvhök
Ormvråk
Tornfalk
Rörhöna
Sothöna
Strandskata
Skärsnäppa
Kustlabb
Svarthuvad mås
Skrattmås
Fiskmås
Silltrut
Gråtrut
Vitvingad trut
Havstrut
Tretåig mås
Kentsk tärna
Sillgrissla
Tordmule
Tamduva
Skogsduva
Ringduva
Turkduva
Tornseglare
Gröngöling
Större hackspett
Mindre hackspett
Ladusvala
Hussvala
Trädpiplärka
Ängspiplärka
Forsärla
Sädesärla
Sidensvans
Gärdsmyg
Järnsparv
Rödhake
Koltrast
Björktrast
Taltrast
Ärtsångare
Svarthätta
Grönsångare
Gransångare
Lövsångare
Kungsfågel
Svartvit flugsnappare
Blåmes
Talgoxe
Nötväcka
Trädkrypare
Skata
Kaja
Kråka
Korp
Stare
Gråsparv
Bofink
Grönfink
Steglits
Grönsiska
Hämpling
Stenknäck
Tallsparv
GulsparvSaknade arter på listan
Sångsvan 111/90
Sädgås 69/90
Spetsbergsgås 66/90
Bläsgås 52/90
Grågås 97/90
Vitkindad gås 88/90
Prutgås 60/90
Rödhalsad gås 33/90
Nilgås 32/90
Rostand 17/90
Bläsand 91/90
Amerikansk bläsand 31/90
Snatterand 78/90
Kricka 99/90
Amerikansk kricka 18/90
Stjärtand 79/90
Årta 76/90
Skedand 87/90
Rödhuvad dykand 24/90
Brunand 102/90
Ringand 51/90
Bergand 88/90
Praktejder 57/90
Alförrädare 51/90
Alfågel 84/90
Sjöorre 93/90
Vitnackad svärta 27/90
Svärta 75/90
Amerikansk kopparand 9/90
Orre 55/90
Tjäder 41/90
Rapphöna 45/90
Vaktel 53/90
Fasan 105/90
Smålom 86/90
Storlom 92/90
Svartnäbbad islom 60/90
Vitnäbbad islom 41/90
Smådopping 95/90
Gråhakedopping 75/90
Svarthalsad dopping 56/90
Svarthakedopping 70/90
Svartbrynad albatross 3/90
Gulnäbbad lira 36/90
Grålira 54/90
Mindre lira 53/90
Balearisk lira 31/90
Stormsvala 15/90
Klykstjärtad stormsvala 42/90
Toppskarv 67/90
Rördrom 70/90
Silkeshäger 46/90
Ägretthäger 40/90
Svart stork 1/90
Vit stork 19/90
Skedstork 19/90
Bivråk 75/90
Brun glada 18/90
Röd glada 52/90
Havsörn 76/90
Gåsgam 2/90
Brun kärrhök 93/90
Blå kärrhök 77/90
Stäpphök 28/90
Ängshök 17/90
Fjällvråk 91/90
Kejsarörn 1/90
Kungsörn 48/90
Fiskgjuse 90/90
Aftonfalk 15/90
Stenfalk 69/90
Lärkfalk 58/90
Jaktfalk 28/90
Pilgrimsfalk 83/90
Vattenrall 83/90
Småfläckig sumphöna 56/90
Kornknarr 68/90
Trana 74/90
Skärfläcka 39/90
Tjockfot 24/90
Rödvingad vadarsvala 3/90
Svartvingad vadarsvala 2/90
Mindre strandpipare 91/90
Större strandpipare 92/90
Svartbent strandpipare 30/90
Fjällpipare 35/90
Amerikansk tundrapipare 24/90
Ljungpipare 76/90
Kustpipare 63/90
Tofsvipa 106/90
Kustsnäppa 66/90
Sandlöpare 54/90
Småsnäppa 58/90
Mosnäppa 73/90
Tuvsnäppa 23/90
Spovsnäppa 60/90
Kärrsnäppa 78/90
Myrsnäppa 41/90
Brushane 75/90
Dvärgbeckasin 65/90
Enkelbeckasin 92/90
Dubbelbeckasin 43/90
Morkulla 87/90
Rödspov 45/90
Myrspov 76/90
Småspov 73/90
Storspov 87/90
Svartsnäppa 76/90
Rödbena 91/90
Dammsnäppa 47/90
Gluttsnäppa 93/90
Större gulbena 18/90
Skogssnäppa 88/90
Grönbena 84/90
Tereksnäppa 1/90
Drillsnäppa 88/90
Roskarl 63/90
Smalnäbbad simsnäppa 54/90
Brednäbbad simsnäppa 49/90
Bredstjärtad labb 52/90
Fjällabb 48/90
Storlabb 60/90
Dvärgmås 80/90
Tärnmås 41/90
Kaspisk trut 35/90
Medelhavstrut 36/90
Vittrut 58/90
Rosenmås 34/90
Ismås 1/90
Sandtärna 12/90
Skräntärna 30/90
Fisktärna 96/90
Silvertärna 75/90
Småtärna 34/90
Svarttärna 46/90
Vitvingad tärna 25/90
Spetsbergsgrissla 12/90
Tobisgrissla 85/90
Alkekung 68/90
Lunnefågel 60/90
Turturduva 22/90
Större turturduva 37/90
Gök 89/90
Tornuggla 3/90
Dvärguv 2/90
Berguv 71/90
Fjälluggla 1/90
Hökuggla 42/90
Sparvuggla 65/90
Kattuggla 93/90
Lappuggla 27/90
Hornuggla 62/90
Jorduggla 59/90
Pärluggla 36/90
Nattskärra 71/90
Alpseglare 2/90
Kungsfiskare 82/90
Biätare 16/90
Härfågel 50/90
Göktyta 60/90
Gråspett 1/90
Spillkråka 96/90
Tretåig hackspett 43/90
Korttålärka 17/90
Tofslärka 8/90
Trädlärka 76/90
Sånglärka 105/90
Berglärka 78/90
Backsvala 92/90
Rostgumpsvala 38/90
Större piplärka 38/90
Mongolpiplärka 48/90
Fältpiplärka 29/90
Rödstrupig piplärka 49/90
Skärpiplärka 90/90
Vattenpiplärka 48/90
Gulärla 89/90
Citronärla 9/90
Strömstare 95/90
Sibirisk järnsparv 15/90
Näktergal 91/90
Sydnäktergal 58/90
Blåhake 47/90
Svart rödstjärt 63/90
Rödstjärt 86/90
Buskskvätta 88/90
Svarthakad buskskvätta 61/90
Stenskvätta 94/90
Ökenstenskvätta 19/90
Ringtrast 72/90
Rödvingetrast 90/90
Dubbeltrast 82/90
Gräshoppsångare 79/90
Flodsångare 46/90
Vassångare 47/90
Vattensångare 26/90
Sävsångare 81/90
Busksångare 62/90
Kärrsångare 82/90
Rörsångare 89/90
Trastsångare 43/90
Härmsångare 76/90
Provencesångare 2/90
Rödstrupig sångare 22/90
Höksångare 10/90
Törnsångare 90/90
Trädgårdssångare 86/90
Lundsångare 43/90
Kungsfågelsångare 21/90
Taigasångare 41/90
Bergstaigasångare 9/90
Bergsångare 30/90
Brandkronad kungsfågel 50/90
Grå flugsnappare 78/90
Mindre flugsnappare 45/90
Halsbandsflugsnappare 38/90
Skäggmes 73/90
Stjärtmes 92/90
Entita 104/90
Talltita 91/90
Tofsmes 92/90
Svartmes 98/90
Trädgårdsträdkrypare 10/90
Pungmes 34/90
Sommargylling 31/90
Törnskata 81/90
Svartpannad törnskata 32/90
Varfågel 91/90
Rödhuvad törnskata 18/90
Nötskrika 101/90
Nötkråka 67/90
Råka 84/90
Rosenstare 44/90
Pilfink 108/90
Bergfink 100/90
Gulhämpling 13/90
Vinterhämpling 83/90
Gråsiska 106/90
Snösiska 58/90
Bändelkorsnäbb 62/90
Mindre korsnäbb 82/90
Större korsnäbb 64/90
Rosenfink 68/90
Tallbit 38/90
Domherre 108/90
Lappsparv 56/90
Snösparv 73/90
Ortolansparv 46/90
Dvärgsparv 43/90
Sävsparv 97/90
Kornsparv 2/90
Iberisk gransångare 17/90
Vitgumpad buskskvätta 19/90