LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Göteborgslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Göteborgslistan - Uno Unger

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-01-01
Mindre sångsvan Kråkudden, Hönö 2002-03-10
Sångsvan Välen, Göteborg 2002-01-01
Sädgås Uppegården, Säve, Hisingen 2002-01-19
Spetsbergsgås Prästgårdskilen, Björlanda 2002-01-29
Bläsgås Kråkudden, Hönö 2002-03-10
Grågås Torslandaviken 2002-01-22
Kanadagås Torslandaviken 2002-01-01
Vitkindad gås Askimsviken, Askim 2002-03-25
Prutgås Kråkudden, Hönö 2002-06-16
Rödhalsad gås 1 ad Galterö, Gbg:s södra skärgård 2007-07-18
Nilgås 1 ex Uppegården, Säve 2005-05-11
Rostand 1 par Torslandaviken 2001-07-28
Gravand Torslandaviken 2002-02-02
Bläsand Slottsskogen, Göteborg 2002-01-02
Amerikansk bläsand 1 hane Torslandaviken 2006-07-05
Snatterand Torslandaviken 2002-04-01
Kricka Pilegården, Askim 2002-01-01
Amerikansk kricka 1 hane Ragnhildsholmen, Hisingen 2010-04-11
Gräsand Säveåns mynning, Gbg 2002-01-01
Stjärtand Torslandaviken 2002-04-29
Årta Torslandaviken 2002-04-12
Skedand Hökälla, Hisingen 2002-03-14
Brunand Säveåns mynning, Gbg 2002-01-01
Ringand
Vigg Säveåns mynning, Gbg 2002-01-01
Bergand Torslandaviken 2002-01-02
Ejder Lilla Varholmen, Torslanda 2002-01-01
Praktejder Stora Porsholmen, Torslanda 2003-03-03
Alförrädare Danska liljan, Gbg:s södra skärgård 2002-01-06
Alfågel Hinsholmskilen, Göteborg 2002-01-21
Sjöorre Kråkudden, Hönö 2002-01-01
Vitnackad svärta Kråkudden, Hönö 2002-05-11
Svärta Kråkudden, Hönö 2002-01-01
Knipa Torslandaviken 2002-01-01
Salskrake Killingsholmen, Billdal, Askim 2002-01-02
Småskrake Stora Amundön, Askim 2002-01-02
Storskrake Säveåns mynning, Gbg 2002-01-01
Amerikansk kopparand
Orre Landvetter flygplats 2002-02-20
Tjäder Skällsjöås, Landvetter 2002-01-27
Rapphöna Lökholmen, Gbg:s södra skärgård 2002-12-01
Vaktel Fässberg, Mölndal 2002-06-10
Fasan Välen, Göteborg 2002-01-01
Smålom Dana fjord, Göteborg 2002-01-06
Storlom Rörö 2002-01-05
Svartnäbbad islom Kråkudden, Hönö 2002-01-20
Vitnäbbad islom Kråkudden, Hönö 2002-10-26
Smådopping Partihallarna, Säveån, Göteborg 2002-01-01
Skäggdopping Stora Amundön, Askim 2002-01-02
Gråhakedopping Kråkudden, Hönö 2002-01-20
Svarthalsad dopping Torslandaviken 2002-06-18
Svarthakedopping Rådasjön, Råda 2002-04-11
Stormfågel Kråkudden, Hönö 2002-01-01
Gulnäbbad lira Kråkudden, Hönö 2002-08-31
Grålira Kråkudden, Hönö 2002-06-23
Mindre lira Kråkudden, Hönö 2002-05-13
Balearisk lira
Stormsvala
Klykstjärtad stormsvala Kråkudden, Hönö 2003-10-10
Havssula Kråkudden, Hönö 2002-01-01
Storskarv Göteborgs hamn 2002-01-01
Toppskarv Rörö 2002-01-05
Rördrom Hålsjön, Mölndal 2002-03-10
Silkeshäger Långholmen, Näset, Göteborg 2003-05-11
Ägretthäger
Gråhäger Välen, Göteborg 2002-01-01
Bivråk Mysterna, Säve, Hisingen 2002-05-19
Brun glada 1 1K Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2009-08-20
Röd glada Välen, Göteborg 2003-08-08
Havsörn Stora Amundön, Askim 2002-02-16
Brun kärrhök Bredungen, Rödbo, Hisingen 2002-03-31
Blå kärrhök Lagmansholmen, Säve 2002-02-05
Stäpphök Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-08-06
Ängshök
Duvhök Uppegården, Säve, Hisingen 2002-01-19
Sparvhök Hönö 2002-01-01
Ormvråk Fässberg, Mölndal 2002-01-01
Fjällvråk Torslandaviken 2002-01-01
Kungsörn Volvo Tuve, Hisingen 2002-02-13
Fiskgjuse Medicinareberget, Göteborg 2002-04-03
Tornfalk Fiskebäcksmotet, Göteborg 2002-01-01
Stenfalk Rörö 2002-04-20
Lärkfalk Saltsjönäs, Gbg 2002-09-12
Jaktfalk
Pilgrimsfalk Älvsborgsbron, Göteborg 2002-02-16
Vattenrall Torslandaviken 2002-01-04
Småfläckig sumphöna Rådasjön, Råda 2002-05-25
Kornknarr Välen, Göteborg 2002-05-13
Rörhöna Slottsskogen, Göteborg 2002-01-02
Sothöna Torslandaviken 2002-01-02
Trana Oxsjön, Askim 2002-04-03
Strandskata Bolleskären, Hönö 2002-01-20
Skärfläcka Torslandaviken 2003-05-17
Tjockfot Änggårdsbergen, Göteborg 2002-08-04
Rödvingad vadarsvala
Mindre strandpipare Torslandaviken 2002-04-11
Större strandpipare Kråkudden, Hönö 2002-02-09
Svartbent strandpipare 1 hane Torslandaviken 2007-04-24
Fjällpipare 1 1K mot S Kråkudden, Hönö 2011-09-14
Amerikansk tundrapipare Galterö, Gbg:s södra skärgård 2003-07-22
Ljungpipare Kråkudden, Hönö 2002-03-09
Kustpipare Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-05-14
Tofsvipa Stora Amundön, Askim 2002-02-03
Kustsnäppa Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-05-14
Sandlöpare Kråkudden, Hönö 2002-05-12
Småsnäppa Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-07-24
Mosnäppa Torslandaviken 2002-05-10
Tuvsnäppa
Spovsnäppa Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-08-02
Skärsnäppa Kråkudden, Hönö 2002-01-01
Kärrsnäppa Kråkudden, Hönö 2002-05-02
Myrsnäppa 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-05-31
Brushane Torslandaviken 2002-05-05
Dvärgbeckasin Fässbergsbäcken, Mölndal 2002-01-01
Enkelbeckasin Fässbergsbäcken, Mölndal 2002-01-01
Dubbelbeckasin Lagmansholmen, Säve 2002-05-08
Morkulla Ersdalen, Hönö 2002-01-01
Rödspov Torslandaviken 2003-09-11
Myrspov Kråkudden, Hönö 2002-05-02
Småspov Kråkudden, Hönö 2002-05-01
Storspov Kråkudden, Hönö 2002-03-09
Svartsnäppa Stora Hästholmen, Björlanda 2002-06-02
Rödbena Stora Amundön, Askim 2002-03-19
Dammsnäppa Torslandaviken 2002-05-11
Gluttsnäppa Torslandaviken 2002-04-23
Skogssnäppa Oxsjön, Askim 2002-04-02
Grönbena Kråkudden, Hönö 2002-05-08
Tereksnäppa
Drillsnäppa Jonsered, Säveån 2002-04-29
Roskarl Bolleskären, Hönö 2002-05-08
Smalnäbbad simsnäppa Torslandaviken 2002-07-26
Brednäbbad simsnäppa Kråkudden, Hönö 2002-03-09
Bredstjärtad labb Kråkudden, Hönö 2002-06-16
Kustlabb Rörö 2002-04-20
Fjällabb Kråkudden, Hönö 2002-08-31
Storlabb Kråkudden, Hönö 2002-05-02
Svarthuvad mås 1 3K Klippan, Gbg 2005-01-01
Dvärgmås Kråkudden, Hönö 2002-02-10
Tärnmås
Skrattmås Göteborgs hamn 2002-01-01
Fiskmås Gamla flygfältet, Torslanda 2002-01-01
Silltrut Välen, Göteborg 2002-03-20
Gråtrut Fässberg, Mölndal 2002-01-01
Kaspisk trut
Medelhavstrut
Vitvingad trut Slottsskogen, Göteborg 2002-03-02
Vittrut Vinga 2002-03-23
Havstrut Lilla Varholmen, Torslanda 2002-01-01
Tretåig mås Kråkudden, Hönö 2002-01-01
Rosenmås 1 1K Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2011-12-25
Skräntärna
Kentsk tärna Kråkudden, Hönö 2002-03-30
Fisktärna Rörö 2002-04-20
Silvertärna Kråkudden, Hönö 2002-05-01
Småtärna
Svarttärna Kråkudden, Hönö 2002-05-12
Sillgrissla Kråkudden, Hönö 2002-01-01
Spetsbergsgrissla
Tordmule Kråkudden, Hönö 2002-01-01
Tobisgrissla Stora Amundön, Askim 2002-01-02
Alkekung Kråkudden, Hönö 2002-10-24
Lunnefågel Kråkudden, Hönö 2002-05-02
Tamduva Fässbergsbäcken, Mölndal 2002-01-01
Skogsduva Hökälla, Hisingen 2002-02-04
Ringduva Hästevik, Torslanda 2002-01-01
Turkduva Östra Palmgrensgatan, Göteborg 2002-01-04
Turturduva 1 1K Öxnäs, Säve 2011-09-29
Större turturduva 1 ex Kålltorp, Göteborg 2013-02-06
Gök Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-06
Dvärguv
Berguv Hisingen, Göteborg 2002-01-13
Hökuggla
Sparvuggla Klippans naturreservat, Björketorp 2002-03-12
Kattuggla Slottsskogen, Göteborg 2002-01-02
Lappuggla 1 ex Ugglemossen, Knipeflågsbergen 2012-04-02
Hornuggla Kanhall, Säve, Hisingen 2002-04-03
Jorduggla Torslandaviken 2002-03-29
Pärluggla Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-01
Nattskärra Sisjöns skjutfält, Mölndal 2002-05-25
Tornseglare Torslandaviken 2002-05-15
Kungsfiskare Torslandaviken 2002-01-01
Biätare 1 ex Torslandaviken 2007-07-02
Härfågel Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-10-04
Göktyta Långeberg, Göteborg 2003-05-04
Gröngöling Slottsskogen, Göteborg 2002-01-02
Spillkråka Björnekulla, Göteborg 2002-01-04
Större hackspett Rya skog, Hisingen 2002-01-02
Mindre hackspett Iskällareliden, Göteborg 2002-02-17
Tretåig hackspett 1 hane Klippans naturreservat, Björketorp 2005-02-19
Korttålärka Torslandaviken 2002-05-05
Tofslärka
Trädlärka Blixås, Mölndal 2002-03-15
Sånglärka Hönö 2002-01-01
Berglärka Torslandaviken 2002-01-02
Backsvala Torslandaviken 2002-04-14
Ladusvala Hökälla, Hisingen 2002-04-27
Rostgumpsvala 1 ex Torslandaviken 2005-05-03
Hussvala Hökälla, Hisingen 2002-04-27
Större piplärka Öxnäs, Säve, Hisingen 2003-09-24
Mongolpiplärka Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-11-10
Fältpiplärka Torslandaviken 2002-06-09
Trädpiplärka Kråkudden, Hönö 2002-05-01
Ängspiplärka Torslandaviken 2002-03-08
Rödstrupig piplärka Fässberg, Mölndal 2002-09-09
Skärpiplärka Kråkudden, Hönö 2002-01-01
Vattenpiplärka Rörö 2003-12-08
Gulärla Torslandaviken 2002-05-01
Citronärla Välen, Göteborg 2003-09-13
Forsärla Ryaverket, Hisingen 2002-01-22
Sädesärla Stora Amundön, Askim 2002-03-19
Sidensvans Lindgatan, Påvelund, Göteborg 2002-01-04
Strömstare Grevedämmet, Mölndal 2002-01-04
Gärdsmyg Fässbergsbäcken, Mölndal 2002-01-01
Järnsparv Berglärkan, Älvsborg, Göteborg 2002-01-04
Rödhake Rya skog, Hisingen 2002-01-02
Näktergal Hökälla, Hisingen 2002-05-08
Sydnäktergal Önnered, Göteborg 2003-05-06
Blåhake Ersdalen, Hönö 2002-05-09
Svart rödstjärt Skansen Lejonet, Göteborg 2002-04-21
Rödstjärt Torslandaviken 2002-05-04
Buskskvätta Gamla flygfältet, Torslanda 2002-05-01
Svarthakad buskskvätta Torslandaviken 2003-05-04
Stenskvätta Arendalstippen, Hisingen 2002-04-11
Ringtrast Rörö 2002-04-20
Koltrast Brudberget, Mölndal 2002-01-01
Björktrast Pilegården, Askim 2002-01-01
Taltrast Hålsjön, Mölndal 2002-03-22
Rödvingetrast Askimsbadet, Askim 2002-03-20
Dubbeltrast Askesby, Säve, Hisingen 2002-01-19
Gräshoppsångare Hökälla, Hisingen 2002-05-05
Flodsångare
Vassångare
Sävsångare Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-06
Busksångare Välen, Göteborg 2002-06-09
Kärrsångare Syrhåla, Lundby, Hisingen 2002-05-13
Rörsångare Torslandaviken 2002-05-03
Trastsångare 1 ex Hökälla, Hisingen 2007-06-03
Härmsångare Ersdalen, Hönö 2002-05-12
Rödstrupig sångare 1 ex sj Hönö 2013-05-25
Höksångare 1 1K Rörö, Gbg:s norra skärgård 2011-10-15
Ärtsångare Yttre Tistlarna 2002-04-28
Törnsångare Ersdalen, Hönö 2002-05-02
Trädgårdssångare Ersdalen, Hönö 2002-05-11
Svarthätta Grimmered, Göteborg 2002-02-19
Lundsångare
Kungsfågelsångare
Taigasångare Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-10-03
Bergsångare 1 ex sj Tjälleviks mosse, Hönö 2011-05-05
Grönsångare Gunnebo, Mölndal 2002-05-02
Gransångare Stora Amundön, Askim 2002-03-28
Lövsångare Slottsskogen, Göteborg 2002-04-23
Kungsfågel Slottsskogen, Göteborg 2002-01-02
Brandkronad kungsfågel
Grå flugsnappare Rörö 2002-05-09
Mindre flugsnappare
Halsbandsflugsnappare
Svartvit flugsnappare Bokedalen, Jonsered 2002-04-29
Skäggmes Välen, Göteborg 2002-01-01
Stjärtmes Botaniska Trädgården, Göteborg 2002-01-23
Entita Rya skog, Hisingen 2002-01-02
Talltita Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-01-18
Tofsmes Stora Amundön, Askim 2002-01-02
Svartmes Smithska udden, Göteborg 2002-01-04
Blåmes Brudberget, Mölndal 2002-01-01
Talgoxe Välen, Göteborg 2002-01-01
Nötväcka Rya skog, Hisingen 2002-01-02
Trädkrypare Rya skog, Hisingen 2002-01-02
Trädgårdsträdkrypare 1 ex Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2008-04-20
Pungmes
Sommargylling
Törnskata Balltorp, Mölndal 2002-05-10
Svartpannad törnskata 1 2K Välen 2012-08-22
Varfågel Stora Amundön, Askim 2002-01-02
Rödhuvad törnskata
Nötskrika Hindås, Björketorp 2002-01-06
Skata Balltorp, Mölndal 2002-01-01
Nötkråka Smithska udden, Göteborg 2002-08-18
Kaja Pilegården, Askim 2002-01-01
Råka Biskopsgården, Hisingen 2002-01-29
Kråka Fässberg, Mölndal 2002-01-01
Korp Lilla Varholmen, Torslanda 2002-01-01
Stare Arendalstippen, Hisingen 2002-01-10
Rosenstare Torslandaviken 2002-06-13
Gråsparv Stora Amundön, Askim 2002-01-02
Pilfink Hönö 2002-01-01
Bofink Brudberget, Mölndal 2002-01-01
Bergfink Välen, Göteborg 2002-01-01
Grönfink Välen, Göteborg 2002-01-01
Steglits Torslandaviken 2002-01-02
Grönsiska Rya skog, Hisingen 2002-01-02
Hämpling Fässbergsbäcken, Mölndal 2002-01-01
Vinterhämpling Arendalstippen, Hisingen 2002-01-02
Gråsiska Rya skog, Hisingen 2002-01-02
Snösiska Torslandaviken 2002-01-02
Bändelkorsnäbb Änggårdsbergen, Göteborg 2002-08-06
Mindre korsnäbb Klippans naturreservat, Björketorp 2002-01-06
Större korsnäbb Ugglemossen, Partille 2002-01-13
Rosenfink Rönning, Rödbo, Hisingen 2002-05-19
Tallbit
Domherre Brudberget, Mölndal 2002-01-01
Stenknäck Gamla flygfältet, Torslanda 2002-01-01
Lappsparv Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-24
Snösparv Hönö 2002-01-01
Tallsparv
Gulsparv Brudberget, Mölndal 2002-01-01
Ortolansparv Saltsjönäs, Gbg 2002-08-22
Dvärgsparv
Sävsparv Torslandaviken 2002-01-12
KornsparvSaknade arter på listan
Rödhuvad dykand 24/90
Svartbrynad albatross 3/90
Svart stork 1/90
Vit stork 19/90
Skedstork 19/90
Gåsgam 2/90
Kejsarörn 1/90
Aftonfalk 15/90
Svartvingad vadarsvala 2/90
Större gulbena 18/90
Ismås 1/90
Sandtärna 12/90
Vitvingad tärna 25/90
Tornuggla 3/90
Fjälluggla 1/90
Alpseglare 2/90
Gråspett 1/90
Sibirisk järnsparv 15/90
Ökenstenskvätta 19/90
Vattensångare 26/90
Provencesångare 2/90
Bergstaigasångare 9/90
Gulhämpling 13/90
Iberisk gransångare 17/90
Vitgumpad buskskvätta 19/90