LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Göteborgslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Göteborgslistan - Matserik Eriksson

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan Ca 15 ex Hökälla, Hisingen 2005-01-09
Mindre sångsvan
Sångsvan Ca 35 ex Hökälla, Hisingen 2005-01-09
Sädgås
Spetsbergsgås 1 ex Välen, Gbg 2007-12-16
Bläsgås
Grågås 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-03-19
Kanadagås Ca 10 ex Torslandaviken 2005-01-22
Vitkindad gås 4 ex Stora Amundö 2005-05-22
Prutgås
Rödhalsad gås
Nilgås
Rostand
Gravand 11 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-03-19
Bläsand Torslandaviken 2005-04-02
Amerikansk bläsand
Snatterand 1 ex Hökälla, Hisingen 2005-04-10
Kricka Torslandaviken 2005-04-02
Amerikansk kricka
Gräsand Hökälla, Hisingen 2005-01-09
Stjärtand 1 ex Karlsrodammen, Slottskogen, Göteborg 2005-03-08
Årta 2 ex Hökälla, Hisingen 2005-04-15
Skedand 1par Torslandaviken 2005-04-02
Rödhuvad dykand 1 ex Slottsskogen, Gbg 2017-02-22
Brunand Ca50 ex Torslandaviken 2005-01-22
Ringand
Vigg 4 ex Hökälla, Hisingen 2005-01-09
Bergand 4-5 ex Torslandaviken 2005-01-22
Ejder Ca 10 ex Arendalsudden, Hisingen 2005-01-22
Praktejder
Alförrädare
Alfågel
Sjöorre
Svärta
Knipa Hökälla, Hisingen 2005-01-09
Salskrake Ca 10 ex Torslandaviken 2005-01-22
Småskrake 2 ex Björlanda kile 2005-01-22
Storskrake Fiskhamnen, göteborg 2005-01-06
Orre
Rapphöna
Vaktel 1 ex Öxnäs, Säve 2005-06-10
Fasan 1 ex Hökälla, Hisingen 2005-01-09
Smålom
Storlom
Svartnäbbad islom 1 ex Stora Amundö 2005-01-06
Vitnäbbad islom
Smådopping 1 ex Säveåns mynning, Gbg 2005-02-27
Skäggdopping 3 ex Stora Amundö 2005-03-05
Gråhakedopping
Svarthalsad dopping 1 ex Torslandaviken 2005-05-11
Svarthakedopping
Stormfågel
Gulnäbbad lira
Grålira
Mindre lira
Klykstjärtad stormsvala
Havssula
Storskarv Fiskhamnen, göteborg 2005-01-06
Toppskarv
Rördrom
Silkeshäger
Ägretthäger 1 ex Torslandaviken 2013-08-27
Gråhäger 1 ex Hökälla, Hisingen 2005-01-09
Vit stork
Bivråk 1 ex Ramberget, Hisingen 2005-05-27
Röd glada
Havsörn
Gåsgam 1 ex Hökälla, Hisingen
Brun kärrhök 1 ex Hökälla, Hisingen 2005-05-01
Blå kärrhök
Stäpphök
Duvhök 1 ex Ramberget, Hisingen 2005-04-04
Sparvhök 1 ex Ramberget, Hisingen 2005-01-22
Ormvråk 1 ex Volvo Torslanda, Hisingen 2005-01-22
Fjällvråk
Kungsörn
Fiskgjuse 1 ex Ramberget, Hisingen 2005-05-01
Tornfalk 1 ex Hökälla, Hisingen 2005-01-09
Aftonfalk
Stenfalk
Lärkfalk 1 ex Hökälla, Hisingen 2005-06-11
Jaktfalk
Pilgrimsfalk
Vattenrall
Småfläckig sumphöna
Kornknarr 1 ex Ragnhildsholmen 2005-06-09
Rörhöna 1 ex Kvillebäcken, Herkulesgatan Hisingen 2005-03-08
Sothöna 1 ex Hökälla, Hisingen 2005-01-09
Trana
Strandskata Ca 100 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-03-19
Skärfläcka
Tjockfot 1 ex Änggårdsbergen, Gbg 2002-08-04
Rödvingad vadarsvala
Svartvingad vadarsvala
Mindre strandpipare 1 ex Hökälla, Hisingen 2005-04-23
Större strandpipare 24 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-03-19
Svartbent strandpipare
Fjällpipare
Amerikansk tundrapipare 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2003-07-22
Ljungpipare
Kustpipare
Tofsvipa 2 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-03-19
Kustsnäppa
Sandlöpare
Småsnäppa
Mosnäppa
Spovsnäppa
Skärsnäppa
Kärrsnäppa
Myrsnäppa
Brushane
Dvärgbeckasin
Enkelbeckasin 1 ex Hökälla, Hisingen 2005-03-28
Dubbelbeckasin
Morkulla
Rödspov
Myrspov
Småspov 1 ex Torslandaviken 2005-05-07
Storspov
Svartsnäppa
Rödbena 1 ex Hökälla, Hisingen 2005-03-24
Dammsnäppa
Gluttsnäppa 1 ex Hökälla, Hisingen 2005-04-29
Större gulbena 1 ex Stora Amundö 2017-12-23
Skogssnäppa 2 ex Torslandaviken 2005-04-02
Grönbena 1 ex Torslandaviken 2005-05-07
Drillsnäppa 1 ex Brudarebacken, Gbg 2005-04-02
Roskarl
Smalnäbbad simsnäppa
Brednäbbad simsnäppa
Bredstjärtad labb
Kustlabb
Fjällabb
Storlabb
Svarthuvad mås 1 ex Klippan, Göteborg 2005-01-06
Dvärgmås
Tärnmås
Skrattmås Fiskhamnen, göteborg 2005-01-06
Fiskmås 15 ex Roselundskajen, Göteborg 2005-01-12
Silltrut 1 ex Backaplan, Hisingen 2005-03-25
Gråtrut Fiskhamnen, göteborg 2005-01-06
Kaspisk trut 1 ex Fiskhamnen,göteborg 2004-01-01
Medelhavstrut 1 ex Fiskhamnen, göteborg 2010-08-09
Vitvingad trut 1 ex Fiskhamnen, göteborg 2005-01-06
Vittrut
Havstrut Fiskhamnen, göteborg 2005-01-06
Tretåig mås
Rosenmås
Skräntärna
Kentsk tärna
Fisktärna 1 ex Rosenlundskajen, Göteborgs Hamn 2005-05-02
Silvertärna
Småtärna
Svarttärna
Sillgrissla
Tordmule
Tobisgrissla
Alkekung
Lunnefågel
Tamduva Ramberget, Hisingen 2005-01-02
Skogsduva 1 ex Ramberget, Hisingen 2005-03-20
Ringduva Hökälla, Hisingen 2005-01-06
Turkduva 1 ex Bräcke, Hisingen 2005-01-23
Turturduva
Större turturduva 1 ex Kålltorp, Gbg 2013-02-10
Gök 1 ex Ragnhildsholmen 2005-06-11
Tornuggla
Berguv
Fjälluggla
Hökuggla
Sparvuggla
Kattuggla 1 ex Ramberget, Hisingen 2005-01-21
Lappuggla
Hornuggla 2 ex Öxnäs, Säve 2005-06-10
Jorduggla
Pärluggla
Nattskärra
Tornseglare 30 ex Slottskogsvallen, Göteborg 2005-05-21
Kungsfiskare
Biätare
Härfågel
Göktyta 1 ex Backared, Säve 2005-05-12
Gröngöling Ramberget, Hisingen 2005-03-05
Spillkråka Smithska udden, Gbg 2005-03-05
Större hackspett 1 ex Ramberget, Hisingen 2005-01-02
Mindre hackspett 1 ex Rya skog, Hisingen 2005-03-06
Tretåig hackspett
Tofslärka
Trädlärka 1 ex Hökälla, Hisingen 2005-03-25
Sånglärka 1 ex Hökälla, Hisingen 2005-03-12
Berglärka
Backsvala 4 ex Hökälla, Hisingen 2005-05-07
Ladusvala 1 ex Ramberget, Hisingen 2005-05-04
Rostgumpsvala 1 ex Torslandaviken 2005-05-07
Hussvala 50 ex Hökälla, Hisingen 2005-05-07
Större piplärka
Mongolpiplärka 1 ex Brudarebacken, Gbg 2002-11-16
Fältpiplärka
Trädpiplärka 1 ex Hökälla, Hisingen 2005-05-03
Ängspiplärka 2 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-03-19
Rödstrupig piplärka
Skärpiplärka 2 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-03-19
Vattenpiplärka
Gulärla 1 ex Oxhagen, Rödbo 2005-06-07
Forsärla 1 ex Ryaverket, Hisingen 2005-01-23
Sädesärla 1 ex Hökälla, Hisingen 2005-03-28
Sidensvans Ca 10 ex Ramberget, Hisingen 2005-01-02
Strömstare 3 ex Jonsered, Partille 2005-02-27
Gärdsmyg 1 ex Ramberget, Hisingen 2005-01-21
Järnsparv 1 ex Fullmånegatan, Kortedala 2005-03-26
Sibirisk järnsparv 1 ex Torslandaviken 2016-10-23
Rödhake 1 ex Ramberget, Hisingen 2005-01-21
Näktergal 3 ex Ragnhildsholmen 2005-06-11
Sydnäktergal
Blåhake
Svart rödstjärt 1 ex Erikbsberg, Hisingen 2005-05-10
Rödstjärt 1 ex Ramberget, Hisingen 2005-05-02
Buskskvätta 1 ex Hökälla, Hisingen 2005-05-07
Svarthakad buskskvätta 1 ex Brudarebacken, Gbg 2005-05-12
Vitgumpad buskskvätta 1 ex Torslandaviken 2018-09-25
Stenskvätta 4 ex Hökälla, Hisingen 2005-05-04
Ökenstenskvätta 1 ex Kviberg, Gbg 2015-05-26
Ringtrast 1 ex Sankt Jörgens Golbana, Hisingen 2005-04-09
Koltrast 2 ex Ramberget, Hisingen 2005-01-02
Björktrast Ca 150 ex Hökälla, Hisingen 2005-01-09
Taltrast 1 ex Ramberget, Hisingen 2005-03-20
Rödvingetrast 1 ex Ramberget, Hisingen 2005-03-20
Dubbeltrast 2 ex Hökälla, Hisingen 2005-03-25
Gräshoppsångare 1 ex Ragnhildsholmen 2005-06-11
Flodsångare
Vassångare
Vattensångare
Sävsångare 2 ex Ragnhildsholmen 2005-06-11
Busksångare
Kärrsångare 1 ex Ragnhildsholmen 2005-06-11
Rörsångare 2 ex Hökälla, Hisingen 2005-05-07
Trastsångare
Härmsångare 1 ex Slottsskogen, Gbg 2005-05-21
Höksångare
Ärtsångare 1 ex Hökälla, Hisingen 2005-05-07
Törnsångare 1 ex Hökälla, Hisingen 2005-05-07
Trädgårdssångare 1 ex Hökälla, Hisingen 2005-05-07
Svarthätta 1 ex Ramberget, Hisingen 2005-05-01
Lundsångare
Kungsfågelsångare
Taigasångare
Bergsångare 1 ex Kråkudden, Hönö 2011-05-06
Grönsångare 4 ex Ramberget, Hisingen 2005-05-01
Gransångare 1 ex Sumpskogen, Finlandsvägen, Tuve 2005-04-02
Lövsångare 1 ex Hökälla, Hisingen 2005-05-07
Kungsfågel Ramberget, Hisingen 2005-01-23
Brandkronad kungsfågel
Grå flugsnappare 1 ex Huke, Tuve 2005-05-29
Mindre flugsnappare
Halsbandsflugsnappare
Svartvit flugsnappare 1 ex Ramberget, Hisingen 2005-05-01
Skäggmes
Stjärtmes Rya skog, Hisingen 2005-01-23
Entita Rya skog, Hisingen 2005-03-06
Talltita
Tofsmes 1 ex Hökälla, Hisingen 2005-03-25
Svartmes Ramberget, Hisingen 2005-01-23
Blåmes Ramberget, Hisingen 2005-01-02
Talgoxe Ramberget, Hisingen 2005-01-02
Nötväcka Ramberget, Hisingen 2005-01-02
Trädkrypare 1 ex Rya skog, Hisingen 2005-01-23
Pungmes
Sommargylling
Törnskata
Svartpannad törnskata
Varfågel 1 ex Stora Hästholmen, Björlanda 2005-01-22
Rödhuvad törnskata
Nötskrika 1 ex Ramberget, Hisingen 2005-01-02
Skata Ramberget, Hisingen 2005-01-02
Nötkråka
Kaja Ca 150 ex Hökälla, Hisingen 2005-01-09
Råka 1 ex Vågmästareplatsen, Göteborg 2005-02-04
Kråka Ca 10 ex Ramberget, Hisingen 2005-01-02
Korp 2 ex Ramberget, Hisingen 2005-01-02
Stare 1 ex Ramberget, Hisingen 2005-03-20
Rosenstare 1ex Torslandaviken 2017-10-11
Gråsparv Ramberget, Hisingen 2005-03-06
Pilfink Ca 30 ex Öxnäs, Säve 2005-01-22
Bofink 1 ex Bräcke, Hisingen 2005-01-23
Bergfink Brudarebacken, Gbg 2005-04-02
Gulhämpling
Grönfink Ca 10 ex Ramberget, Hisingen 2005-01-02
Steglits
Grönsiska Ramberget, Hisingen 2005-01-23
Hämpling 7 ex Brudarebacken, Gbg 2005-04-02
Vinterhämpling Ca 5 ex Torslandaviken 2005-01-22
Gråsiska 1 ex Hökälla, Hisingen 2005-01-09
Snösiska
Bändelkorsnäbb
Mindre korsnäbb
Större korsnäbb
Rosenfink 1 ex Oxhagen, Rödbo 2005-06-07
Tallbit
Domherre 2 ex Ramberget, Hisingen 2005-01-02
Stenknäck 2 ex Hökälla, Hisingen 2005-03-25
Lappsparv
Snösparv
Gulsparv Stora Amundö 2005-03-05
Ortolansparv
Dvärgsparv 1 ex Eklanda, Mölndal 2010-12-06
Sävsparv 1 ex Torslandaviken 2005-01-22Saknade arter på listan
Vitnackad svärta 27/91
Amerikansk kopparand 10/91
Tjäder 42/91
Svartbrynad albatross 3/91
Balearisk lira 31/91
Stormsvala 15/91
Svart stork 1/91
Skedstork 24/91
Brun glada 18/91
Ängshök 17/91
Kejsarörn 1/91
Sumpvipa 11/91
Vitgumpsnäppa 10/91
Tuvsnäppa 24/91
Tereksnäppa 1/91
Ismås 1/91
Sandtärna 12/91
Vitvingad tärna 27/91
Spetsbergsgrissla 16/91
Dvärguv 2/91
Blek tornseglare 6/91
Alpseglare 2/91
Gråspett 1/91
Korttålärka 17/91
Citronärla 9/91
Provencesångare 2/91
Rödstrupig sångare 22/91
Bergstaigasångare 15/91
Videsångare 6/91
Brunsångare 20/91
Trädgårdsträdkrypare 10/91
Tallsparv 25/91
Kornsparv 2/91
Iberisk gransångare 19/91
Amerikansk sjöorre 1/91
Orientpipare 19/91
Stripgås 13/91
Mandarinand 14/91