LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Göteborgslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Göteborgslistan - Mikael Molin

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan Torslandaviken 2002-01-06
Mindre sångsvan Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-11-10
Sångsvan Torslandaviken 2002-01-06
Sädgås Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-11-10
Spetsbergsgås Prästgårdskilen, Björlanda 2002-01-30
Bläsgås Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-05-28
Grågås Trädet, Säve, Hisingen 2002-02-21
Kanadagås Torslandaviken 2002-01-06
Vitkindad gås Stora Amundön, Askim 2002-03-26
Prutgås Kråkudden, Hönö 2002-05-24
Rödhalsad gås 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2007-07-13
Nilgås 1 ex Torslandaviken 2004-05-11
Rostand 1 par Torslandaviken 2001-07-28
Gravand Kråkudden, Hönö 2002-02-12
Bläsand Slottsskogen, Göteborg 2002-02-23
Snatterand Torslandaviken 2002-04-01
Kricka Torslandaviken 2002-03-23
Amerikansk kricka 1 hane Ragnhildsholmen 2010-04-10
Gräsand Torslandaviken 2002-01-06
Stjärtand Kråkudden, Hönö 2002-05-11
Årta Torslandaviken 2002-04-12
Skedand Bolleskären, Hönö 2002-05-11
Rödhuvad dykand 1 2K hane Slottsskogen, Gbg 2017-02-22
Brunand Torslandaviken 2002-02-12
Ringand 1 hona Säveåns mynning, Gbg 2001-02-17
Vigg Torslandaviken 2002-01-06
Bergand Stora Amundön, Askim 2002-02-17
Ejder Torslandaviken 2002-01-06
Praktejder Stora Porsholmen, Torslanda 2003-03-02
Alförrädare Stora Porsholmen, Torslanda 2002-07-02
Alfågel Kråkudden, Hönö 2002-02-12
Sjöorre Kråkudden, Hönö 2002-02-12
Vitnackad svärta Kråkudden, Hönö 2002-05-11
Svärta Vinga 2002-03-16
Knipa Torslandaviken 2002-01-06
Salskrake Torslandaviken 2002-01-06
Småskrake Torslandaviken 2002-01-06
Storskrake Torslandaviken 2002-01-06
Orre Rambo mosse, Mölndal 2002-04-03
Tjäder 1 hane Partille 2022-04-01
Rapphöna Lökholmen, Gbg:s södra skärgård 2002-12-15
Vaktel Gunnesby, Säve, Hisingen 2002-05-27
Fasan Torslandaviken 2002-03-23
Smålom Kråkudden, Hönö 2002-02-12
Storlom Hålsjön, Mölndal 2002-04-03
Svartnäbbad islom Kråkudden, Hönö 2002-10-27
Vitnäbbad islom Kråkudden, Hönö 2002-10-20
Smådopping Axlemossen, Änggårdsbergen 2002-03-26
Skäggdopping Stora Amundön, Askim 2002-02-17
Gråhakedopping Kråkudden, Hönö 2002-02-23
Svarthalsad dopping Torslandaviken 2002-08-07
Svarthakedopping Torslandaviken 2002-04-27
Stormfågel Kråkudden, Hönö 2002-02-12
Gulnäbbad lira Kråkudden, Hönö 2002-08-31
Grålira Kråkudden, Hönö 2002-09-29
Mindre lira Kråkudden, Hönö 2002-07-23
Balearisk lira Kråkudden, Hönö 2003-08-14
Klykstjärtad stormsvala Kråkudden, Hönö 2003-09-23
Havssula Kråkudden, Hönö 2002-02-12
Storskarv Torslandaviken 2002-01-06
Toppskarv Vinga 2002-03-16
Rördrom Hålsjön, Mölndal 2002-03-12
Silkeshäger Långholmen, Näset, Göteborg 2003-05-11
Ägretthäger 1 ex Torslandaviken 1999-04-15
Gråhäger Torslandaviken 2002-01-06
Vit stork 1 ex Kålsåsen, Björketorp 2011-06-16
Skedstork 1 ex Torslandaviken 2016-05-20
Bivråk Ellesbo, Rödbo, Hisingen 2002-05-26
Röd glada Säve flygplats, Hisingen 2002-02-21
Havsörn Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-10-05
Brun kärrhök Rambo mosse, Mölndal 2002-04-03
Blå kärrhök Lagmansholmen, Säve 2002-02-21
Stäpphök 1 1K Ganlet, Önnered, Gbg 2008-09-13
Ängshök 1 hane Stora Amundö 2004-05-09
Duvhök Torslandaviken 2002-01-06
Sparvhök Slottsskogen, Göteborg 2002-02-03
Ormvråk Torslandaviken 2002-01-06
Fjällvråk Lagmansholmen, Säve 2002-02-21
Kungsörn Öxnäs, Säve, Hisingen 2002-02-24
Fiskgjuse Stensjön, Mölndal 2002-04-03
Tornfalk Torslandaviken 2002-01-06
Stenfalk Torslandaviken 2002-05-11
Lärkfalk Hökälla, Hisingen 2002-05-05
Jaktfalk 1 1K Galterö, Gbg:s södra skärgård 2008-10-26
Pilgrimsfalk Älvsborgsbron, Göteborg 2002-02-16
Vattenrall Hålsjön, Mölndal 2002-04-03
Småfläckig sumphöna Rådasjön, Råda 2002-05-25
Kornknarr Välen, Göteborg 2002-05-13
Rörhöna Slottsskogen, Göteborg 2002-02-23
Sothöna Torslandaviken 2002-02-12
Trana Smedstorp, Björketorp 2002-04-20
Strandskata Kråkudden, Hönö 2002-02-23
Skärfläcka 1 ex Stora Amundö 2006-04-20
Mindre strandpipare Torslandaviken 2002-04-14
Större strandpipare Torslandaviken 2002-03-23
Svartbent strandpipare 1 hane Torslandaviken 2007-04-24
Orientpipare 1 ex Torslandaviken 2020-05-31
Fjällpipare Torslandaviken 2002-05-04
Ljungpipare Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-05-28
Kustpipare Kråkudden, Hönö 2002-05-11
Sumpvipa 1 ex Lökholmen, Gbg:s södra skärgård 2021-05-13
Tofsvipa Eklanda, Mölndal 2002-03-12
Kustsnäppa Kråkudden, Hönö 2002-07-24
Sandlöpare Kråkudden, Hönö 2002-05-12
Småsnäppa Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-09-12
Mosnäppa Torslandaviken 2002-05-11
Tuvsnäppa 1 ex Torslandaviken 2000-05-08
Spovsnäppa Kråkudden, Hönö 2002-07-11
Skärsnäppa Kråkudden, Hönö 2002-02-23
Kärrsnäppa Kråkudden, Hönö 2002-05-11
Myrsnäppa 1 1K Torslandaviken 2007-08-14
Brushane Torslandaviken 2002-05-05
Dvärgbeckasin Hökälla, Hisingen 2002-02-21
Enkelbeckasin Hökälla, Hisingen 2002-02-21
Dubbelbeckasin Lagmansholmen, Säve 2002-05-08
Morkulla Klippans naturreservat, Björketorp 2002-03-13
Rödspov 1 ex Kråkudden, Hönö
Myrspov Torslandaviken 2002-04-19
Småspov Kråkudden, Hönö 2002-05-02
Storspov Torslandaviken 2002-04-14
Svartsnäppa Stora Hästholmen, Björlanda 2002-06-06
Rödbena Stora Amundön, Askim 2002-03-26
Dammsnäppa Torslandaviken 2002-05-11
Gluttsnäppa Torslandaviken 2002-04-27
Större gulbena 1 ex Stora Amundö 2017-12-22
Skogssnäppa Torslandaviken 2002-04-12
Grönbena Hökälla, Hisingen 2002-05-06
Drillsnäppa Välen, Göteborg 2002-05-04
Roskarl Bolleskären, Hönö 2002-05-08
Smalnäbbad simsnäppa Torslandaviken 2002-07-26
Brednäbbad simsnäppa Kråkudden, Hönö 2002-10-24
Bredstjärtad labb Kråkudden, Hönö 2002-09-28
Kustlabb Kråkudden, Hönö 2002-04-28
Fjällabb Kråkudden, Hönö 2002-08-31
Storlabb Kråkudden, Hönö 2002-05-02
Svarthuvad mås 1 2K Klippan, Göteborg 2004-12-26
Dvärgmås Torslandaviken 2002-04-27
Tärnmås Kråkudden, Hönö 2003-09-23
Skrattmås Torslandaviken 2002-01-06
Fiskmås Slottsskogen, Göteborg 2002-01-31
Silltrut Vinga 2002-03-23
Gråtrut Torslandaviken 2002-01-06
Kaspisk trut 1 2K Göteborgs fiskhamn 2003-02-15
Medelhavstrut 1 1K Göteborgs fiskhamn 2003-08-31
Vitvingad trut Slottsskogen, Göteborg 2002-03-02
Vittrut Vinga 2002-03-23
Havstrut Torslandaviken 2002-01-06
Tretåig mås Kråkudden, Hönö 2002-02-12
Sandtärna 1 ad Torslandaviken 2013-05-18
Skräntärna 1 ex Torslandaviken 2016-05-30
Kentsk tärna Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-05-28
Fisktärna Kråkudden, Hönö 2002-04-20
Silvertärna Kråkudden, Hönö 2002-04-28
Småtärna 2 ex Torslandaviken 2007-06-20
Svarttärna Kråkudden, Hönö 2002-05-12
Sillgrissla Kråkudden, Hönö 2002-02-12
Spetsbergsgrissla 1 1K Askimsviken 1997-10-29
Tordmule Kråkudden, Hönö 2002-02-12
Tobisgrissla Kråkudden, Hönö 2002-02-12
Alkekung Kråkudden, Hönö 2002-10-24
Lunnefågel Kråkudden, Hönö 2002-05-02
Tamduva Majorna, Göteborg 2002-01-06
Skogsduva Trädet, Säve, Hisingen 2002-03-24
Ringduva Medicinareberget, Göteborg 2002-01-30
Turkduva Nya Varvet, Göteborg 2002-04-01
Turturduva 1 1K Öxnäs, Säve 2011-09-30
Större turturduva 1 ex Kålltorp 2013-02-21
Gök Ersdalen, Hönö 2002-05-08
Berguv Hisingen, Göteborg 2002-04-04
Hökuggla 1 ex Gunnestorps mosse 2014-03-03
Sparvuggla Klippans naturreservat, Björketorp 2002-03-12
Kattuggla Slottsskogen, Göteborg 2002-02-23
Lappuggla 1 ex Ugglemossen, Partille 2012-04-02
Hornuggla Alleby. Björlanda 2002-06-06
Jorduggla Torslandaviken 2002-04-01
Pärluggla Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-13
Nattskärra Ersdalen, Hönö 2002-05-12
Tornseglare Majorna, Göteborg 2002-05-23
Kungsfiskare Torslandaviken 2002-01-06
Biätare 1 ex Arendalsudden, Hisingen 2007-07-02
Härfågel Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-10-05
Göktyta Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-08-10
Gröngöling Slottsskogen, Göteborg 2002-02-23
Spillkråka Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-02-23
Större hackspett Slottsskogen, Göteborg 2002-02-23
Mindre hackspett Hålsjön, Mölndal 2002-04-03
Tretåig hackspett 1 hane Hönö kyrkogård 2007-10-07
Korttålärka Torslandaviken 2002-05-05
Tofslärka 1 ex Torslandaviken 2020-10-11
Trädlärka Änggårdsbergen, Göteborg 2002-03-26
Sånglärka Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-02-10
Berglärka Arendalstippen, Hisingen 2002-01-06
Backsvala Torslandaviken 2002-04-27
Ladusvala Torslandaviken 2002-04-27
Hussvala Torslandaviken 2002-04-27
Större piplärka Lilla Rävholmen, Gbg:s södra skärgård 2002-10-19
Mongolpiplärka Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-11-10
Fältpiplärka Torslandaviken 2002-06-09
Trädpiplärka Kråkudden, Hönö 2002-05-02
Ängspiplärka Vinga 2002-03-23
Rödstrupig piplärka Smithska udden, Göteborg 2002-09-04
Skärpiplärka Stora Amundön, Askim 2002-02-17
Vattenpiplärka Rörö 2002-11-02
Gulärla Torslandaviken 2002-05-03
Citronärla 1 juv Torslandaviken 2000-09-24
Forsärla Vinga 2002-03-23
Sädesärla Torslandaviken 2002-03-23
Sidensvans Medicinareberget, Göteborg 2002-02-22
Strömstare Grevedämmet, Mölndal 2002-03-12
Gärdsmyg Medicinareberget, Göteborg 2002-01-29
Järnsparv Vinga 2002-03-23
Sibirisk järnsparv 1 ex Torslandaviken 2016-10-23
Rödhake Majorna, Göteborg 2002-02-09
Näktergal Torslandaviken 2002-05-03
Sydnäktergal Önnered, Göteborg 2003-05-06
Blåhake Ersdalen, Hönö 2002-05-09
Svart rödstjärt Postgatan. Göteborg 2002-06-08
Rödstjärt Medicinareberget, Göteborg 2002-05-08
Buskskvätta Torslandaviken 2002-05-03
Svarthakad buskskvätta Brudarebacken, Delsjöområdet 2003-08-08
Vitgumpad buskskvätta 1 ex Torslandaviken 2018-10-03
Stenskvätta Kråkudden, Hönö 2002-04-20
Ökenstenskvätta 1 2K hane Kviberg, Gbg 2015-05-26
Ringtrast Torslandaviken 2002-04-19
Koltrast Majorna, Göteborg 2002-01-06
Björktrast Majorna, Göteborg 2002-01-06
Taltrast Änggårdsbergen, Göteborg 2002-03-26
Rödvingetrast Torslandaviken 2002-04-01
Dubbeltrast Hålsjön, Mölndal 2002-03-12
Gräshoppsångare Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-06
Flodsångare 1 ex sj Horsickan, Mölndal
Vassångare 1 sj Välen, Gbg 2007-06-04
Vattensångare 1 1K Stora Amundö 2008-08-18
Sävsångare Torslandaviken 2002-05-11
Busksångare Välen, Göteborg 2002-06-09
Kärrsångare Torslandaviken 2002-05-23
Rörsångare Lagmansholmen, Säve 2002-05-08
Trastsångare 1 ex Hökälla, Hisingen 2007-06-02
Härmsångare Ersdalen, Hönö 2002-05-12
Höksångare 1 hane sj Tjälleviks mosse, Ersdalen, Hönö 2009-05-25
Ärtsångare Ersdalen, Hönö 2002-05-02
Törnsångare Ersdalen, Hönö 2002-05-02
Trädgårdssångare Medicinareberget, Göteborg 2002-05-23
Svarthätta Rävekärr, Mölndal 2002-05-03
Lundsångare 1 ex Sisjön, Askim 2011-06-07
Taigasångare Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-10-05
Brunsångare 1 ex Ganlet, Önnered, Gbg 2019-11-19
Grönsångare Slottsskogen, Göteborg 2002-05-07
Gransångare Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2002-04-01
Iberisk gransångare 1 ex Vargö, Gbg:s södra skärgård 2015-05-10
Lövsångare Slottsskogen, Göteborg 2002-04-23
Kungsfågel Slottsskogen, Göteborg 2002-02-23
Brandkronad kungsfågel 1 hane sj Hönö kyrkogård 2004-04-03
Grå flugsnappare Ersdalen, Hönö 2002-05-09
Mindre flugsnappare 1 hane sj Lunnagården, Mölndal 2004-05-11
Halsbandsflugsnappare 1 2K hane Store lund, Frölunda 2007-06-02
Svartvit flugsnappare Skansen Lejonet, Göteborg 2002-04-27
Skäggmes Otterbäck, Askim 2002-03-26
Stjärtmes Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-02-23
Entita Medicinareberget, Göteborg 2002-07-18
Talltita Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-09-01
Tofsmes Änggårdsbergen, Göteborg 2002-03-12
Svartmes Änggårdsbergen, Göteborg 2002-02-24
Blåmes Majorna, Göteborg 2002-01-06
Talgoxe Majorna, Göteborg 2002-01-06
Nötväcka Slottsskogen, Göteborg 2002-03-05
Trädkrypare Stora Amundön, Askim 2002-02-17
Trädgårdsträdkrypare 1 hane sj Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2008-04-20
Pungmes Ersdalen, Hönö 2002-05-09
Sommargylling 1 ex sj Årekärr, Askim 2004-05-27
Törnskata Ersdalen, Hönö 2002-05-24
Svartpannad törnskata 1 ex Välen 2012-08-22
Varfågel Hökälla, Hisingen 2002-02-21
Nötskrika Olofstorp, Bergum 2002-03-14
Skata Majorna, Göteborg 2002-01-06
Nötkråka Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-09-10
Kaja Majorna, Göteborg 2002-01-06
Råka Biskopsgården, Hisingen 2002-02-23
Kråka Majorna, Göteborg 2002-01-06
Korp Prästgårdskilen, Björlanda 2002-01-30
Stare Säve flygplats, Hisingen 2002-02-21
Rosenstare Torslandaviken 2002-06-13
Gråsparv Stora Amundön, Askim 2002-02-17
Pilfink Torslandaviken 2002-01-06
Bofink Prästgårdskilen, Björlanda 2002-01-30
Bergfink Prästgårdskilen, Björlanda 2002-01-30
Gulhämpling 1 ex Västra begravningsplatsen, Gbg 2021-05-16
Grönfink Torslandaviken 2002-01-06
Steglits Välen, Göteborg 2002-02-17
Grönsiska Änggårdsbergen, Göteborg 2002-02-24
Hämpling Torslandaviken 2002-04-14
Vinterhämpling Torslandaviken 2002-03-23
Gråsiska Torslandaviken 2002-01-06
Snösiska Solängen, Mölndal 2003-02-25
Bändelkorsnäbb Änggårdsbergen, Göteborg 2002-08-07
Mindre korsnäbb Rambo mosse, Mölndal 2002-04-03
Större korsnäbb Änggårdsbergen, Göteborg 2002-03-26
Rosenfink Ingebäck, Säve, Hisingen 2002-05-25
Tallbit
Domherre Öxnäs, Säve, Hisingen 2002-02-10
Stenknäck Hålsjön, Mölndal 2002-04-03
Lappsparv Torslandaviken 2002-04-06
Snösparv Vinga 2002-03-16
Tallsparv 1 2K hane Sandvik, Torslanda 2000-01-02
Gulsparv Torslandaviken 2002-01-06
Ortolansparv Smithska udden, Göteborg 2002-08-10
Dvärgsparv 1 ex Eklanda, Mölndal 2010-12-06
Sävsparv Prästgårdskilen, Björlanda 2002-01-30Saknade arter på listan
Amerikansk bläsand 31/91
Amerikansk kopparand 10/91
Svartbrynad albatross 3/91
Stormsvala 15/91
Svart stork 1/91
Brun glada 18/91
Gåsgam 2/91
Kejsarörn 1/91
Aftonfalk 21/91
Tjockfot 24/91
Rödvingad vadarsvala 3/91
Svartvingad vadarsvala 2/91
Amerikansk tundrapipare 25/91
Vitgumpsnäppa 10/91
Tereksnäppa 1/91
Rosenmås 35/91
Ismås 1/91
Vitvingad tärna 27/91
Tornuggla 3/91
Dvärguv 2/91
Fjälluggla 1/91
Blek tornseglare 5/91
Alpseglare 2/91
Gråspett 1/91
Rostgumpsvala 39/91
Provencesångare 2/91
Rödstrupig sångare 22/91
Kungsfågelsångare 23/91
Bergstaigasångare 15/91
Videsångare 6/91
Bergsångare 30/91
Rödhuvad törnskata 18/91
Kornsparv 2/91
Amerikansk sjöorre 1/91
Stripgås 13/91
Mandarinand 14/91