LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Göteborgslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Göteborgslistan - Hampus Lybeck

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan
Mindre sångsvan
Sångsvan
Spetsbergsgås 1 ex Välen, Gbg 2007-12-15
Grågås Torslandaviken
Kanadagås
Vitkindad gås Galterö 2007-07-15
Prutgås
Rödhalsad gås 1 Galterö 2007-07-15
Gravand
Bläsand
Snatterand Torslandaviken
Kricka
Gräsand - Slottsskogen, Gbg 2005-03-05
Stjärtand 1 ex Slottsskogen, Gbg 2005-03-05
Årta
Skedand
Brunand Torslandaviken 2005-05-09
Vigg
Bergand
Ejder
Alförrädare 1 ex Kråkudden, Hönö 2009-03-14
Alfågel
Sjöorre
Svärta
Knipa 1 ex Mölndalsån, Gbg 2005-03-05
Salskrake 20 ex Torslandaviken 2007-11-25
Småskrake
Storskrake
Vaktel 1 Säve
Fasan
Smålom
Storlom
Smådopping 2 ex Torslandaviken 2006-09-17
Skäggdopping
Gråhakedopping Kråkudden
Svarthalsad dopping 1 ex Torslandaviken 2007-04-09
Svarthakedopping
Stormfågel 1 Kråkudden, Hönö 2007-07-19
Mindre lira
Balearisk lira
Havssula
Storskarv Göteborgs fiskhamn 2005-01-03
Toppskarv 1 ex Kråkudden, Hönö 2007-09-16
Rördrom 1 ex Hårssjön 2008-03-05
Silkeshäger 1 ex Välen, Gbg 2009-08-18
Gråhäger
Bivråk
Röd glada 1 ex Ekliden, Västra Frölunda 2009-04-06
Havsörn
Brun kärrhök 1 hona Hökälla, Hisingen 2007-05-18
Blå kärrhök 1 ad hane Brudarebacken, Gbg 2008-09-11
Duvhök 1 ex Kvadrantgatan, Bergsjön 2007-01-31
Sparvhök
Ormvråk
Fjällvråk
Fiskgjuse
Tornfalk
Stenfalk 1 ex mot NO Brudarebacken, Gbg 2008-04-20
Lärkfalk 1 ex Brudarebacken, Gbg 2008-08-31
Pilgrimsfalk Gasklockan
Vattenrall Hökälla, Hisingen
Småfläckig sumphöna 1 ex Välen, Gbg 2007-07-14
Kornknarr 3 ex Brudarebacken, Gbg 2007-05-20
Rörhöna
Sothöna
Trana
Strandskata
Mindre strandpipare
Större strandpipare 1 ex Torslandaviken 2006-05-12
Ljungpipare
Kustpipare
Tofsvipa
Kustsnäppa Torslandaviken 2007-07-30
Sandlöpare Kråkudden, Hönö
Småsnäppa 1 ex mot S Kråkudden, Hönö
Mosnäppa
Spovsnäppa 2 Galterö 2007-07-15
Skärsnäppa 15 ex Kråkudden, Hönö 2007-12-29
Kärrsnäppa
Myrsnäppa 1 ex Torslandaviken 2007-08-18
Brushane 6 ex Arendalsudden, Hisingen 2007-07-02
Dvärgbeckasin Torslandaviken
Enkelbeckasin 3 ex Torslandaviken 2006-09-17
Morkulla 1 ex Olofstorp, Bergum 2007-03-04
Myrspov
Småspov Galterö 2007-07-15
Storspov
Svartsnäppa
Rödbena
Gluttsnäppa Torslandaviken 2006-09-17
Skogssnäppa 2 ex Lärjeåns dalgång, Gbg 2007-04-28
Grönbena
Drillsnäppa
Roskarl 1 ex mot S Kråkudden, Hönö
Smalnäbbad simsnäppa 1 ex Torslandaviken 2007-07-30
Kustlabb Galterö 2007-07-15
Storlabb
Svarthuvad mås 1 ad Klippan, Göteborg 2007-01-30
Dvärgmås
Tärnmås 1 ex mot S Kråkudden, Hönö
Skrattmås Slottsskogen, Gbg 2005-03-05
Fiskmås 1 ex Majorna, Gbg 2005-01-02
Silltrut
Gråtrut 3 ex Majorna, Gbg 2005-01-02
Vitvingad trut
Vittrut
Havstrut Göteborgs fiskhamn 2005-01-03
Tretåig mås
Kentsk tärna Galterö 2007-07-15
Fisktärna
Silvertärna
Småtärna Galterö 2007-07-15
Svarttärna
Sillgrissla
Tordmule
Tobisgrissla
Alkekung 1 ex Kråkudden, Hönö 2008-10-05
Lunnefågel 1 ex Kråkudden, Hönö 2009-09-06
Tamduva Djurgårdsplatsen, Majorna, Göteborg 2005-01-04
Skogsduva 1 ex Ekevadsbron, Angered 2007-04-28
Ringduva 2 ex Slottsskogen, Gbg 2005-03-05
Turkduva
Gök
Berguv
Sparvuggla 1 ex Svarttjärn, Delsjöområdet, Gbg 2009-01-06
Kattuggla
Hornuggla
Jorduggla 1 ex str Rörö 2008-09-21
Nattskärra
Tornseglare
Kungsfiskare 1 ex Torslandaviken 2009-01-06
Biätare 1 ex Arendalsudden, Hisingen 2007-07-02
Göktyta 1 ex Brudarebacken, Gbg 2007-05-20
Gröngöling
Spillkråka
Större hackspett
Mindre hackspett
Tretåig hackspett
Trädlärka 3 ex mot S Brudarebacken, Gbg 2008-09-12
Sånglärka
Backsvala
Ladusvala
Hussvala
Trädpiplärka
Ängspiplärka
Rödstrupig piplärka 2 ex Rörö 2008-09-21
Skärpiplärka Kråkudden, Hönö
Gulärla
Forsärla 1 ex Fässberg, Mölndal
Sädesärla
Sidensvans
Strömstare
Gärdsmyg 2 ex Göteborgs botaniska trädgård 2007-03-04
Järnsparv 1 ex Ersdalen, Hönö 2006-05-12
Rödhake 1 ex Djurgårdsplan, majorna, göteborg 2005-01-13
Näktergal
Svart rödstjärt 1 hona Brudarebacken, Gbg 2008-04-24
Rödstjärt
Buskskvätta
Svarthakad buskskvätta 1 hona Brudarebacken, Gbg 2008-04-24
Stenskvätta
Ringtrast 3 ex Brudarebacken, Gbg 2007-04-12
Koltrast 1 ex Majorna, Gbg 2005-01-02
Björktrast 1 ex Majorna, Gbg 2005-03-05
Taltrast
Rödvingetrast
Dubbeltrast 2 ex Lärjeåns dalgång, Gbg 2007-04-28
Gräshoppsångare
Vassångare Välen, Gbg 2007-06-04
Vattensångare 1 ex Stora Amundö
Sävsångare
Busksångare Säve
Kärrsångare
Rörsångare
Trastsångare Hökälla, Hisingen 2007-06-03
Härmsångare 1 ex Bärby, Säve 2007-05-19
Ärtsångare
Törnsångare 2 ex Ersdalen, Hönö 2006-05-12
Trädgårdssångare
Svarthätta 1 hona Örgryte, Göteborg 2005-03-15
Lundsångare 1 Chalmers kårhus 2011-06-12
Taigasångare 1 ex Rörö 2008-09-21
Grönsångare 1 ad Slottsskogen, Gbg 2006-05-05
Gransångare
Lövsångare
Kungsfågel 1 ex Göteborgs botaniska trädgård 2007-03-04
Brandkronad kungsfågel
Grå flugsnappare
Mindre flugsnappare Bokedalen, Jonsered
Halsbandsflugsnappare Store Lund, Gbg
Svartvit flugsnappare
Stjärtmes
Entita
Talltita 1 ex Västra begravningsplatsen, Göteborg 2006-05-16
Tofsmes 1 ex Smithska udden, Gbg 2007-10-06
Svartmes 2 ex Änggårdsbergen, Gbg 2007-03-04
Blåmes
Talgoxe Djurgårdsplatsen, Majorna, Göteborg 2005-01-03
Nötväcka
Trädkrypare
Pungmes
Törnskata 1 hane Brudarebacken, Gbg 2007-05-20
Varfågel 1 ex Brudarebacken, Gbg 2007-10-06
Nötskrika 1 ex Smithska udden, Gbg 2007-02-02
Skata 1 ex Majorna, Gbg 2005-01-02
Nötkråka 1 ex Jonsered, Partille 2007-11-10
Kaja 2 ex Majorna, Gbg 2005-01-02
Råka
Kråka 1 ex Majorna, Gbg 2005-01-02
Korp
Stare
Gråsparv Djurgårdsplatsen, Majorna, Göteborg 2005-01-03
Pilfink 4 ex Majorna, Gbg 2005-01-05
Bofink 1 ex Majorna, Gbg 2005-04-03
Bergfink 1 ex Göteborgs botaniska trädgård 2007-03-04
Grönfink
Steglits 5 ex Välen, Gbg 2007-09-23
Grönsiska
Hämpling
Vinterhämpling
Gråsiska Ca 40 ex Smithska udden, Gbg 2007-02-02
Snösiska 1 ex Smithska udden, Gbg 2007-02-02
Mindre korsnäbb 6 ex Göteborgs botaniska trädgård 2007-03-04
Större korsnäbb 5 ex Smithska udden, Gbg 2007-10-21
Rosenfink lilla oxhagen
Domherre 1 ex Örgryte, Göteborg 2005-03-15
Stenknäck
Lappsparv 1 hane Brudarebacken, Gbg 2008-04-20
Snösparv 2 ex Kråkudden, Hönö 2008-10-05
Gulsparv
Ortolansparv
Dvärgsparv 1 Eklanda, Mölndal 2010-12-11
SävsparvSaknade arter på listan
Sädgås 69/90
Bläsgås 52/90
Nilgås 32/90
Rostand 17/90
Amerikansk bläsand 31/90
Amerikansk kricka 18/90
Rödhuvad dykand 24/90
Ringand 51/90
Praktejder 57/90
Vitnackad svärta 27/90
Amerikansk kopparand 9/90
Orre 55/90
Tjäder 41/90
Rapphöna 45/90
Svartnäbbad islom 60/90
Vitnäbbad islom 41/90
Svartbrynad albatross 3/90
Gulnäbbad lira 36/90
Grålira 54/90
Stormsvala 15/90
Klykstjärtad stormsvala 42/90
Ägretthäger 40/90
Svart stork 1/90
Vit stork 19/90
Skedstork 19/90
Brun glada 18/90
Gåsgam 2/90
Stäpphök 28/90
Ängshök 17/90
Kejsarörn 1/90
Kungsörn 48/90
Aftonfalk 15/90
Jaktfalk 28/90
Skärfläcka 39/90
Tjockfot 24/90
Rödvingad vadarsvala 3/90
Svartvingad vadarsvala 2/90
Svartbent strandpipare 30/90
Fjällpipare 35/90
Amerikansk tundrapipare 24/90
Tuvsnäppa 23/90
Dubbelbeckasin 43/90
Rödspov 45/90
Dammsnäppa 47/90
Större gulbena 18/90
Tereksnäppa 1/90
Brednäbbad simsnäppa 49/90
Bredstjärtad labb 52/90
Fjällabb 48/90
Kaspisk trut 35/90
Medelhavstrut 36/90
Rosenmås 34/90
Ismås 1/90
Sandtärna 12/90
Skräntärna 30/90
Vitvingad tärna 25/90
Spetsbergsgrissla 12/90
Turturduva 22/90
Större turturduva 37/90
Tornuggla 3/90
Dvärguv 2/90
Fjälluggla 1/90
Hökuggla 42/90
Lappuggla 27/90
Pärluggla 36/90
Alpseglare 2/90
Härfågel 50/90
Gråspett 1/90
Korttålärka 17/90
Tofslärka 8/90
Berglärka 78/90
Rostgumpsvala 38/90
Större piplärka 38/90
Mongolpiplärka 48/90
Fältpiplärka 29/90
Vattenpiplärka 48/90
Citronärla 9/90
Sibirisk järnsparv 15/90
Sydnäktergal 58/90
Blåhake 47/90
Ökenstenskvätta 19/90
Flodsångare 46/90
Provencesångare 2/90
Rödstrupig sångare 22/90
Höksångare 10/90
Kungsfågelsångare 21/90
Bergstaigasångare 9/90
Bergsångare 30/90
Skäggmes 73/90
Trädgårdsträdkrypare 10/90
Sommargylling 31/90
Svartpannad törnskata 32/90
Rödhuvad törnskata 18/90
Rosenstare 44/90
Gulhämpling 13/90
Bändelkorsnäbb 62/90
Tallbit 38/90
Tallsparv 24/90
Kornsparv 2/90
Iberisk gransångare 17/90
Vitgumpad buskskvätta 19/90