LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Göteborgslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Göteborgslistan - Hampus Lybeck

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan
Mindre sångsvan
Sångsvan
Spetsbergsgås 1 ex Välen, Gbg 2007-12-15
Grågås Torslandaviken
Kanadagås
Vitkindad gås Galterö 2007-07-15
Prutgås
Rödhalsad gås 1 Galterö 2007-07-15
Gravand
Bläsand
Snatterand Torslandaviken
Kricka
Gräsand - Slottsskogen, Gbg 2005-03-05
Stjärtand 1 ex Slottsskogen, Gbg 2005-03-05
Årta
Skedand
Brunand Torslandaviken 2005-05-09
Vigg
Bergand
Ejder
Alförrädare 1 ex Kråkudden, Hönö 2009-03-14
Alfågel
Sjöorre
Svärta
Knipa 1 ex Mölndalsån, Gbg 2005-03-05
Salskrake 20 ex Torslandaviken 2007-11-25
Småskrake
Storskrake
Vaktel 1 Säve
Fasan
Smålom
Storlom
Smådopping 2 ex Torslandaviken 2006-09-17
Skäggdopping
Gråhakedopping Kråkudden
Svarthalsad dopping 1 ex Torslandaviken 2007-04-09
Svarthakedopping
Stormfågel 1 Kråkudden, Hönö 2007-07-19
Mindre lira
Balearisk lira
Havssula
Storskarv Göteborgs fiskhamn 2005-01-03
Toppskarv 1 ex Kråkudden, Hönö 2007-09-16
Rördrom 1 ex Hårssjön 2008-03-05
Silkeshäger 1 ex Välen, Gbg 2009-08-18
Gråhäger
Bivråk
Röd glada 1 ex Ekliden, Västra Frölunda 2009-04-06
Havsörn
Brun kärrhök 1 hona Hökälla, Hisingen 2007-05-18
Blå kärrhök 1 ad hane Brudarebacken, Gbg 2008-09-11
Duvhök 1 ex Kvadrantgatan, Bergsjön 2007-01-31
Sparvhök
Ormvråk
Fjällvråk
Fiskgjuse
Tornfalk
Stenfalk 1 ex mot NO Brudarebacken, Gbg 2008-04-20
Lärkfalk 1 ex Brudarebacken, Gbg 2008-08-31
Pilgrimsfalk Gasklockan
Vattenrall Hökälla, Hisingen
Småfläckig sumphöna 1 ex Välen, Gbg 2007-07-14
Kornknarr 3 ex Brudarebacken, Gbg 2007-05-20
Rörhöna
Sothöna
Trana
Strandskata
Mindre strandpipare
Större strandpipare 1 ex Torslandaviken 2006-05-12
Ljungpipare
Kustpipare
Tofsvipa
Kustsnäppa Torslandaviken 2007-07-30
Sandlöpare Kråkudden, Hönö
Småsnäppa 1 ex mot S Kråkudden, Hönö
Mosnäppa
Spovsnäppa 2 Galterö 2007-07-15
Skärsnäppa 15 ex Kråkudden, Hönö 2007-12-29
Kärrsnäppa
Myrsnäppa 1 ex Torslandaviken 2007-08-18
Brushane 6 ex Arendalsudden, Hisingen 2007-07-02
Dvärgbeckasin Torslandaviken
Enkelbeckasin 3 ex Torslandaviken 2006-09-17
Morkulla 1 ex Olofstorp, Bergum 2007-03-04
Myrspov
Småspov Galterö 2007-07-15
Storspov
Svartsnäppa
Rödbena
Gluttsnäppa Torslandaviken 2006-09-17
Skogssnäppa 2 ex Lärjeåns dalgång, Gbg 2007-04-28
Grönbena
Drillsnäppa
Roskarl 1 ex mot S Kråkudden, Hönö
Smalnäbbad simsnäppa 1 ex Torslandaviken 2007-07-30
Kustlabb Galterö 2007-07-15
Storlabb
Svarthuvad mås 1 ad Klippan, Göteborg 2007-01-30
Dvärgmås
Tärnmås 1 ex mot S Kråkudden, Hönö
Skrattmås Slottsskogen, Gbg 2005-03-05
Fiskmås 1 ex Majorna, Gbg 2005-01-02
Silltrut
Gråtrut 3 ex Majorna, Gbg 2005-01-02
Vitvingad trut
Vittrut
Havstrut Göteborgs fiskhamn 2005-01-03
Tretåig mås
Kentsk tärna Galterö 2007-07-15
Fisktärna
Silvertärna
Småtärna Galterö 2007-07-15
Svarttärna
Sillgrissla
Tordmule
Tobisgrissla
Alkekung 1 ex Kråkudden, Hönö 2008-10-05
Lunnefågel 1 ex Kråkudden, Hönö 2009-09-06
Tamduva Djurgårdsplatsen, Majorna, Göteborg 2005-01-04
Skogsduva 1 ex Ekevadsbron, Angered 2007-04-28
Ringduva 2 ex Slottsskogen, Gbg 2005-03-05
Turkduva
Gök
Berguv
Sparvuggla 1 ex Svarttjärn, Delsjöområdet, Gbg 2009-01-06
Kattuggla
Hornuggla
Jorduggla 1 ex str Rörö 2008-09-21
Nattskärra
Tornseglare
Kungsfiskare 1 ex Torslandaviken 2009-01-06
Biätare 1 ex Arendalsudden, Hisingen 2007-07-02
Göktyta 1 ex Brudarebacken, Gbg 2007-05-20
Gröngöling
Spillkråka
Större hackspett
Mindre hackspett
Tretåig hackspett
Trädlärka 3 ex mot S Brudarebacken, Gbg 2008-09-12
Sånglärka
Backsvala
Ladusvala
Hussvala
Trädpiplärka
Ängspiplärka
Rödstrupig piplärka 2 ex Rörö 2008-09-21
Skärpiplärka Kråkudden, Hönö
Gulärla
Forsärla 1 ex Fässberg, Mölndal
Sädesärla
Sidensvans
Strömstare
Gärdsmyg 2 ex Göteborgs botaniska trädgård 2007-03-04
Järnsparv 1 ex Ersdalen, Hönö 2006-05-12
Rödhake 1 ex Djurgårdsplan, majorna, göteborg 2005-01-13
Näktergal
Svart rödstjärt 1 hona Brudarebacken, Gbg 2008-04-24
Rödstjärt
Buskskvätta
Svarthakad buskskvätta 1 hona Brudarebacken, Gbg 2008-04-24
Stenskvätta
Ringtrast 3 ex Brudarebacken, Gbg 2007-04-12
Koltrast 1 ex Majorna, Gbg 2005-01-02
Björktrast 1 ex Majorna, Gbg 2005-03-05
Taltrast
Rödvingetrast
Dubbeltrast 2 ex Lärjeåns dalgång, Gbg 2007-04-28
Gräshoppsångare
Vassångare Välen, Gbg 2007-06-04
Vattensångare 1 ex Stora Amundö
Sävsångare
Busksångare Säve
Kärrsångare
Rörsångare
Trastsångare Hökälla, Hisingen 2007-06-03
Härmsångare 1 ex Bärby, Säve 2007-05-19
Ärtsångare
Törnsångare 2 ex Ersdalen, Hönö 2006-05-12
Trädgårdssångare
Svarthätta 1 hona Örgryte, Göteborg 2005-03-15
Lundsångare 1 Chalmers kårhus 2011-06-12
Taigasångare 1 ex Rörö 2008-09-21
Grönsångare 1 ad Slottsskogen, Gbg 2006-05-05
Gransångare
Lövsångare
Kungsfågel 1 ex Göteborgs botaniska trädgård 2007-03-04
Brandkronad kungsfågel
Grå flugsnappare
Mindre flugsnappare Bokedalen, Jonsered
Halsbandsflugsnappare Store Lund, Gbg
Svartvit flugsnappare
Stjärtmes
Entita
Talltita 1 ex Västra begravningsplatsen, Göteborg 2006-05-16
Tofsmes 1 ex Smithska udden, Gbg 2007-10-06
Svartmes 2 ex Änggårdsbergen, Gbg 2007-03-04
Blåmes
Talgoxe Djurgårdsplatsen, Majorna, Göteborg 2005-01-03
Nötväcka
Trädkrypare
Pungmes
Törnskata 1 hane Brudarebacken, Gbg 2007-05-20
Varfågel 1 ex Brudarebacken, Gbg 2007-10-06
Nötskrika 1 ex Smithska udden, Gbg 2007-02-02
Skata 1 ex Majorna, Gbg 2005-01-02
Nötkråka 1 ex Jonsered, Partille 2007-11-10
Kaja 2 ex Majorna, Gbg 2005-01-02
Råka
Kråka 1 ex Majorna, Gbg 2005-01-02
Korp
Stare
Gråsparv Djurgårdsplatsen, Majorna, Göteborg 2005-01-03
Pilfink 4 ex Majorna, Gbg 2005-01-05
Bofink 1 ex Majorna, Gbg 2005-04-03
Bergfink 1 ex Göteborgs botaniska trädgård 2007-03-04
Grönfink
Steglits 5 ex Välen, Gbg 2007-09-23
Grönsiska
Hämpling
Vinterhämpling
Gråsiska Ca 40 ex Smithska udden, Gbg 2007-02-02
Snösiska 1 ex Smithska udden, Gbg 2007-02-02
Mindre korsnäbb 6 ex Göteborgs botaniska trädgård 2007-03-04
Större korsnäbb 5 ex Smithska udden, Gbg 2007-10-21
Rosenfink lilla oxhagen
Domherre 1 ex Örgryte, Göteborg 2005-03-15
Stenknäck
Lappsparv 1 hane Brudarebacken, Gbg 2008-04-20
Snösparv 2 ex Kråkudden, Hönö 2008-10-05
Gulsparv
Ortolansparv
Dvärgsparv 1 Eklanda, Mölndal 2010-12-11
SävsparvSaknade arter på listan
Sädgås 70/91
Bläsgås 54/91
Nilgås 33/91
Rostand 17/91
Amerikansk bläsand 31/91
Amerikansk kricka 18/91
Rödhuvad dykand 28/91
Ringand 52/91
Praktejder 59/91
Vitnackad svärta 27/91
Amerikansk kopparand 10/91
Orre 55/91
Tjäder 42/91
Rapphöna 46/91
Svartnäbbad islom 61/91
Vitnäbbad islom 41/91
Svartbrynad albatross 3/91
Gulnäbbad lira 23/91
Grålira 54/91
Stormsvala 15/91
Klykstjärtad stormsvala 42/91
Ägretthäger 41/91
Svart stork 1/91
Vit stork 25/91
Skedstork 24/91
Brun glada 18/91
Gåsgam 2/91
Stäpphök 32/91
Ängshök 17/91
Kejsarörn 1/91
Kungsörn 48/91
Aftonfalk 21/91
Jaktfalk 29/91
Skärfläcka 41/91
Tjockfot 24/91
Rödvingad vadarsvala 3/91
Svartvingad vadarsvala 2/91
Svartbent strandpipare 30/91
Fjällpipare 36/91
Amerikansk tundrapipare 25/91
Sumpvipa 11/91
Vitgumpsnäppa 10/91
Tuvsnäppa 24/91
Dubbelbeckasin 44/91
Rödspov 47/91
Dammsnäppa 48/91
Större gulbena 25/91
Tereksnäppa 1/91
Brednäbbad simsnäppa 50/91
Bredstjärtad labb 52/91
Fjällabb 48/91
Kaspisk trut 38/91
Medelhavstrut 37/91
Rosenmås 35/91
Ismås 1/91
Sandtärna 12/91
Skräntärna 33/91
Vitvingad tärna 27/91
Spetsbergsgrissla 16/91
Turturduva 22/91
Större turturduva 38/91
Tornuggla 3/91
Dvärguv 2/91
Fjälluggla 1/91
Hökuggla 43/91
Lappuggla 27/91
Pärluggla 36/91
Blek tornseglare 5/91
Alpseglare 2/91
Härfågel 51/91
Gråspett 1/91
Korttålärka 17/91
Tofslärka 22/91
Berglärka 79/91
Rostgumpsvala 39/91
Större piplärka 38/91
Mongolpiplärka 49/91
Fältpiplärka 29/91
Vattenpiplärka 49/91
Citronärla 9/91
Sibirisk järnsparv 17/91
Sydnäktergal 59/91
Blåhake 47/91
Ökenstenskvätta 21/91
Flodsångare 47/91
Provencesångare 2/91
Rödstrupig sångare 22/91
Höksångare 19/91
Kungsfågelsångare 23/91
Bergstaigasångare 15/91
Videsångare 6/91
Brunsångare 20/91
Bergsångare 30/91
Skäggmes 74/91
Trädgårdsträdkrypare 10/91
Sommargylling 33/91
Svartpannad törnskata 32/91
Rödhuvad törnskata 18/91
Rosenstare 45/91
Gulhämpling 21/91
Bändelkorsnäbb 63/91
Tallbit 46/91
Tallsparv 25/91
Kornsparv 2/91
Iberisk gransångare 19/91
Amerikansk sjöorre 1/91
Vitgumpad buskskvätta 20/91
Orientpipare 19/91
Stripgås 13/91
Mandarinand 14/91