LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Göteborgslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Göteborgslistan - Johan Ennerfelt

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan 2 ex Stora Amundö 2005-03-28
Mindre sångsvan 2 Torslandaviken 2013-04-04
Sångsvan Högsbogatan 2005-03-25
Sädgås 7 ex Billdal, Askim 2006-01-22
Spetsbergsgås 1 ex Välen, Gbg 2007-12-16
Bläsgås 8 ex Billdal, Askim 2006-01-22
Grågås Välen, Gbg 2005-03-27
Kanadagås Högsbogatan 2005-03-26
Vitkindad gås 2 ex Stora Amundö 2005-03-28
Prutgås K råkudden, Hönö 2008-10-19
Gravand 1 ex Stora Amundö 2005-03-28
Bläsand Hökälla, Hisingen 2005-04-16
Snatterand 2 ex Torslandaviken 2006-04-29
Kricka Välen, Gbg 2005-03-27
Gräsand Välen 2005-03-27
Stjärtand 1 ex Slottsskogen, Gbg 2006-02-25
Årta 2 ex Hökälla, Hisingen 2010-05-12
Skedand Hökälla, Hisingen 2005-04-16
Rödhuvad dykand 1 ex Slottsskogen, Gbg 2017-02-22
Brunand Torslandaviken 2005-02-06
Ringand 1 ex Säveåns mynning, Gbg 2010-01-02
Vigg Välen 2005-03-27
Bergand 1 ex Torslandaviken 2011-03-27
Ejder Stora Amundö 2005-03-28
Alfågel Torslandaviken
Sjöorre Kråkudden, Hönö 2006-11-19
Svärta Kråkudden, Hönö
Knipa Välen, Gbg 2005-03-27
Salskrake Torslandaviken 2005-01-06
Småskrake 1 ex Brännö, Gbg:s södra skärgård 2005-06-24
Storskrake 2 ex Fiskhamnen 2005-02-06
Tjäder 1 ex Hålemyst 2012-03-17
Fasan 1 ex Hökälla, Hisingen 2005-04-16
Smålom 1 ex Kråkudden, Hönö 2006-11-19
Storlom 2 ex Högäset 2008-04-05
Smådopping Botaniska 2005-04-19
Skäggdopping Stora Amundö 2005-03-28
Gråhakedopping 1 ex Kråkudden, Hönö
Svarthakedopping Karholmsdammen, Boh
Stormfågel
Mindre lira
Stormsvala 1 ex Kråkudden, Hönö 2011-11-27
Klykstjärtad stormsvala 1 ex Kråkudden, Hönö 2011-11-27
Havssula Kråkudden, Hönö 2006-11-19
Storskarv Fiskhamnen 2005-01-06
Toppskarv Kråkudden, Hönö 2006-11-19
Rördrom Hålsjön, Mölndal 2007-03-25
Silkeshäger 1 ex Välen, Gbg 2009-08-18
Ägretthäger 1 Torslandaviken 2018-11-10
Gråhäger 1 ex Sl ottsskogen, Gbg 2005-06-15
Skedstork 1 ex Torslandaviken 2016-05-20
Bivråk 1 Ulvås 2012-06-11
Röd glada
Havsörn 1 ex Torslandaviken 2005-02-06
Brun kärrhök 1 ex Ragnhildsholmen 2005-06-15
Blå kärrhök 1 ex Bärby, Säve 2012-01-28
Duvhök 1 ex Kungsladugård, Gbg 2009-02-18
Sparvhök 1 ex Ebba Pettersons Privatskola 2005-05-17
Ormvråk 1 ex Slottsskogen, Gbg 2005-04-09
Fjällvråk Välen, Gbg
Fiskgjuse 1 ex Välen, Gbg 2006-05-26
Tornfalk 1 ex Torslandaviken 2005-02-06
Aftonfalk 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2018-09-16
Stenfalk 1 ex Smithska udden, Gbg 2010-09-26
Lärkfalk 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2012-05-01
Pilgrimsfalk 1 ex Säveåns mynning, Gbg 2010-01-02
Vattenrall 1 ex Välen, Gbg 2006-01-05
Småfläckig sumphöna 3 Lagmansholmen 2013-05-09
Kornknarr Ragnhildsholmen 2006-06-05
Rörhöna 1 ex Fiskhamnen 2005-02-06
Sothöna Hökälla, Hisingen 2005-04-16
Trana
Strandskata 1 ex Stora Amundö 2005-03-28
Skärfläcka 2 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2011-06-04
Mindre strandpipare Välen, Gbg 2005-04-25
Större strandpipare 3 ex Kråkudden, Hönö 2006-05-13
Ljungpipare Mudderdammen 2007-08-18
Kustpipare 1 ex Kråkudden, Hönö 2006-05-13
Tofsvipa Välen, Gbg 2005-03-27
Kustsnäppa Galterö, Gbg:s södra skärgård 2009-07-25
Sandlöpare
Småsnäppa
Mosnäppa Mudderdammen, Boh
Tuvsnäppa 1 ex Välen, Gbg 2010-09-12
Spovsnäppa
Skärsnäppa 3 ex Kråkudden, Hönö 2011-11-27
Kärrsnäppa 3 ex Kråkudden, Hönö 2006-05-13
Myrsnäppa Torslandaviken 2006-08-20
Brushane 4 ex Välen, Gbg 2005-06-23
Dvärgbeckasin 1 ex Välen, Gbg 2006-01-05
Enkelbeckasin Välen, Gbg 2005-10-12
Morkulla 1 ex Högäset 2008-04-05
Rödspov
Myrspov Mudderdammen 2007-08-18
Småspov 2 ex Brännö, Gbg:s södra skärgård 2010-08-05
Storspov Torslandaviken
Svartsnäppa 2 ex Torslandaviken 2006-06-11
Rödbena Välen, Gbg 2005-04-25
Dammsnäppa 1 ex Torslandaviken 2015-05-20
Gluttsnäppa 2 ex Välen, Gbg 2005-08-13
Större gulbena 1 ex Stora Amundö 2017-12-23
Skogssnäppa Mudderdammen 2007-08-18
Grönbena
Drillsnäppa 1 ex Välen, Gbg 2005-06-16
Roskarl
Smalnäbbad simsnäppa 1 Galterö 2014-06-16
Brednäbbad simsnäppa 1 ex Otterbäck, Askim 2011-12-04
Bredstjärtad labb 1 ex Kråkudden, Hönö 2011-11-27
Kustlabb
Storlabb 4 ex Kråkudden, Hönö 2011-11-27
Svarthuvad mås 1 ex Röda sten, Klippan 2005-02-06
Dvärgmås Kråkudden, Hönö 2006-11-19
Skrattmås Välen 2005-03-27
Fiskmås Välen, Gbg 2005-03-27
Silltrut Slottsskogen, Gbg 2005-04-17
Gråtrut 2 ex Högsbogatan 2005-03-26
Vitvingad trut 1 ex Fiskhamnen 2005-02-06
Vittrut 1ex Fiskhamnen
Havstrut Stora Amundö 2005-03-28
Tretåig mås Kråkudden, Hönö 2006-11-19
Rosenmås 1 ex Pinan, Hönö 2011-12-27
Kentsk tärna Galterö, Gbg:s södra skärgård
Fisktärna Saltholmen, Gbg 2005-06-24
Silvertärna Mudderdammen 2007-08-18
Småtärna 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2010-06-20
Svarttärna 1 Torslandaviken 2015-06-01
Vitvingad tärna 1 Torsviken 2014-05-20
Sillgrissla 1 ex Stora Amundö 2006-10-29
Tordmule Smithska udden, Gbg 2006-11-05
Tobisgrissla
Alkekung Kråkudden, Hönö 2006-11-19
Tamduva 2 ex Oxhagsgatan 2005-03-24
Skogsduva 1 ex Ragnhildsholmen 2006-06-05
Ringduva 2 ex Högsbogatan 2005-02-13
Turkduva Högsbogatan 2005-03-24
Större turturduva 1 Kålltorp 2013-02-07
Gök Hökälla, Hisingen 2006-05-21
Berguv 1 ex Torslandaviken 2012-02-12
Hökuggla 1 ex Brudarebacken, Gbg 2012-10-05
Sparvuggla 1 ex Göteborgs botaniska trädgård 2011-11-13
Kattuggla Botaniska,Gbg 2006-07-08
Hornuggla 8 ex Hönö kyrkogård 2010-02-28
Jorduggla 1 ex Torslandaviken 2005-02-06
Nattskärra 1 ex Hörsickan 2010-06-14
Tornseglare 1 ex Toftaåsvägen 2005-05-19
Kungsfiskare 1 ex Säveåns mynning, Gbg 2010-01-02
Härfågel 1 slottsskogen 2015-05-01
Göktyta Hills Golfbana
Gröngöling 1 ex Smithska udden, Gbg 2005-04-03
Spillkråka 2 ex Klippans naturreservat, Björketorp 2008-04-05
Större hackspett 1 ex Högsbo sjukhus 2005-02-12
Mindre hackspett Botaniska,Gbg 2006-07-08
Tretåig hackspett 1 ex Klippans naturreservat, Björketorp 2008-04-05
Trädlärka Smithska udden, Gbg 2005-09-25
Sånglärka 2 ex Stora Amundö 2005-03-28
Berglärka 4 ex Torslandaviken 2012-11-24
Backsvala Torslandaviken 2005-06-25
Ladusvala 1 ex Högsbogatan 2005-05-22
Hussvala Högsbogatan 2005-05-20
Större piplärka 1 ex Stora Amundö 2006-09-30
Trädpiplärka 1 ex Änggårdsbergen, Gbg 2007-05-13
Ängspiplärka 1 ex Stora Amundö 2005-03-28
Rödstrupig piplärka 1 ex Medicinareberget, Gbg
Skärpiplärka 1 ex Stora Amundö 2008-01-13
Gulärla 1 ex Frölunda kyrka 2005-09-19
Forsärla 2 ex Botaniska Trädgården 2005-04-28
Sädesärla Slottsskogen, Gbg 2005-04-09
Sidensvans Högsbogatan 2005-11-05
Strömstare 3 ex Grevedämmet, Mölndal 2010-03-13
Gärdsmyg 1 ex Gatsmygen 2005-03-26
Järnsparv Oxhagsgatan 2005-03-27
Rödhake 1 ex Högsbogatan 2005-03-26
Näktergal 1 ex Frölunda, Västra Frölunda 2006-05-22
Blåhake 1 ex Slottsskogen, Gbg 2012-05-01
Svart rödstjärt 2 ex Donsö, Gbg:s södra skärgård 2012-08-02
Rödstjärt
Buskskvätta Ragnhildsholmen 2006-06-05
Svarthakad buskskvätta 1 ex Välen, Gbg 2006-05-26
Vitgumpad buskskvätta 1 Torslandaviken 2018-09-28
Stenskvätta 2 ex Torslandaviken 2005-06-25
Ringtrast 4 ex Slottsskogen, Gbg 2011-04-13
Koltrast 1 ex Högsbogatan 2005-03-26
Björktrast 2 ex Högsbogatan 2005-02-13
Taltrast 1 ex Änggårdsbergen, Gbg 2005-04-28
Rödvingetrast 1 ex Högsbogatan 2005-04-04
Dubbeltrast 2 ex Klippans naturreservat, Björketorp 2008-04-05
Gräshoppsångare Ragnhildsholmen 2006-06-05
Flodsångare 1 ex Hökälla, Hisingen 2006-06-01
Vassångare 1 ex Välen, Gbg 2007-06-05
Sävsångare 1 ex Stora oxhagen 2010-05-30
Busksångare 1 ex Torslandaviken 2018-06-06
Kärrsångare 1 ex Välen, Gbg 2005-06-16
Rörsångare 1 ex Välen, Gbg 2005-06-16
Trastsångare 1 ex Torslandaviken 2010-05-26
Härmsångare 1 ex Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2010-06-04
Ärtsångare 1 ex Ebba Pettersons Privatskola 2005-05-10
Törnsångare Ebba Pettersons privatskola, Järnbrott 2005-05-26
Trädgårdssångare V. om teliaängen, radiomotet,vg 2007-05-16
Svarthätta 1 ex Högsbogatan 2005-04-21
Lundsångare 1 ex sj Chalmers, Göteborg 2011-06-12
Bergstaigasångare 1 ex Torslandaviken 2018-11-17
Grönsångare 1 ex Slottsskogen, Gbg 2005-06-19
Gransångare 1 ex Högsbogatan 2005-06-09
Lövsångare 2 ex Högsbogatan 2005-05-02
Kungsfågel 1 ex Oxhagsgatan 2005-04-03
Brandkronad kungsfågel 1 ex Slottsskogen, Gbg 2007-05-22
Grå flugsnappare
Mindre flugsnappare 1 Änggårdsbergen 2013-06-04
Halsbandsflugsnappare 1 ex Stora lund
Svartvit flugsnappare Slottsskogen, Gbg 2005-05-14
Skäggmes Välen, Gbg 2006-01-22
Stjärtmes 3 ex Slottsskogen, Gbg 2012-10-22
Entita
Talltita 3 ex Stora Issjön, Landvetter 2011-02-13
Tofsmes 1 ex Smithska udden, Gbg 2007-02-03
Svartmes 1 ex Änggårdsbergen, Gbg
Blåmes 1 ex Högsbogatan 2005-02-13
Talgoxe 1 ex Högsbogatan 2005-02-13
Nötväcka 1 ex Högsbogatan 2005-03-27
Trädkrypare 1 ex Botaniska 2005-04-19
Törnskata 2 ex Stora Amundö 2005-07-03
Svartpannad törnskata 1 ex Välen, Gbg 2012-08-22
Varfågel 1 ex Torslandaviken 2005-02-06
Nötskrika 2 ex Brudarebacken, Gbg 2005-08-14
Skata 1 ex Högsbogatan 2005-02-13
Nötkråka 1 ex Brudarebacken, Gbg 2012-09-08
Kaja 4 ex Högsbogatan 2005-03-26
Råka 3 ex Välen, Gbg 2008-10-25
Kråka 1 ex Högsbogatan 2005-03-26
Korp Högsbogatan 2005-07-17
Stare Högsbogatan 2005-03-24
Rosenstare 1 ex Torslandaviken 2015-10-14
Gråsparv 1 ex kungsladugård 2005-03-26
Pilfink 2 ex Oxhagsgatan 2005-03-26
Bofink 1 ex Oxhagsgatan 2005-03-26
Bergfink 2 ex Botaniska Trädgården
Grönfink 1 ex Högsbogatan 2005-03-26
Steglits 1 ex Oxhagsgatan 2005-03-24
Grönsiska 1 ex Oxhagsgatan 2005-03-24
Hämpling 2 ex T orslandaviken 2006-04-29
Vinterhämpling Torslandaviken
Gråsiska 1 ex Rörmyren 2006-03-20
Bändelkorsnäbb 1 ex Hökälla, Hisingen 2009-10-29
Mindre korsnäbb Smithska udden, Gbg 2005-09-25
Större korsnäbb 2 ex Brännö 2017-01-22
Rosenfink 1 ex Stora oxhagen 2010-05-30
Tallbit 1 ex Kungsladugård, Gbg 2012-11-04
Domherre Oxhagsgatan 2005-03-24
Stenknäck Änggårdsbergen, Gbg 2005-04-28
Lappsparv 5 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2010-09-11
Snösparv 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2012-10-13
Gulsparv 1 ex Brudarebacken, Gbg 2005-08-14
Dvärgsparv 1 ex Eklanda, Mölndal 2010-12-05
Sävsparv 1 ex Ragnhildsholmen 2005-06-18Saknade arter på listan
Rödhalsad gås 35/91
Nilgås 33/91
Rostand 17/91
Amerikansk bläsand 31/91
Amerikansk kricka 18/91
Praktejder 59/91
Alförrädare 52/91
Vitnackad svärta 27/91
Amerikansk kopparand 10/91
Orre 55/91
Rapphöna 46/91
Vaktel 56/91
Svartnäbbad islom 61/91
Vitnäbbad islom 41/91
Svarthalsad dopping 58/91
Svartbrynad albatross 3/91
Gulnäbbad lira 23/91
Grålira 54/91
Balearisk lira 31/91
Svart stork 1/91
Vit stork 25/91
Brun glada 18/91
Gåsgam 2/91
Stäpphök 32/91
Ängshök 17/91
Kejsarörn 1/91
Kungsörn 48/91
Jaktfalk 29/91
Tjockfot 24/91
Rödvingad vadarsvala 3/91
Svartvingad vadarsvala 2/91
Svartbent strandpipare 30/91
Fjällpipare 36/91
Amerikansk tundrapipare 25/91
Sumpvipa 11/91
Vitgumpsnäppa 10/91
Dubbelbeckasin 44/91
Tereksnäppa 1/91
Fjällabb 48/91
Tärnmås 41/91
Kaspisk trut 38/91
Medelhavstrut 37/91
Ismås 1/91
Sandtärna 12/91
Skräntärna 33/91
Spetsbergsgrissla 16/91
Lunnefågel 60/91
Turturduva 22/91
Tornuggla 3/91
Dvärguv 2/91
Fjälluggla 1/91
Lappuggla 27/91
Pärluggla 36/91
Blek tornseglare 6/91
Alpseglare 2/91
Biätare 17/91
Gråspett 1/91
Korttålärka 17/91
Tofslärka 22/91
Rostgumpsvala 39/91
Mongolpiplärka 49/91
Fältpiplärka 29/91
Vattenpiplärka 49/91
Citronärla 9/91
Sibirisk järnsparv 17/91
Sydnäktergal 59/91
Ökenstenskvätta 21/91
Vattensångare 26/91
Provencesångare 2/91
Rödstrupig sångare 22/91
Höksångare 19/91
Kungsfågelsångare 23/91
Taigasångare 43/91
Videsångare 6/91
Brunsångare 20/91
Bergsångare 30/91
Trädgårdsträdkrypare 10/91
Pungmes 35/91
Sommargylling 33/91
Rödhuvad törnskata 18/91
Gulhämpling 21/91
Snösiska 46/91
Tallsparv 25/91
Ortolansparv 46/91
Kornsparv 2/91
Iberisk gransångare 19/91
Amerikansk sjöorre 1/91
Orientpipare 19/91
Stripgås 13/91
Mandarinand 14/91