LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Göteborgslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Göteborgslistan - Harry Hellberg

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan 2 ex Hällsvik, Torslanda 2005-01-06
Sångsvan 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2004-05-22
Kanadagås 8 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2004-05-22
Gravand 6 ex Torslandaviken 2005-04-24
Bläsand 1 ex Torslandaviken 2005-04-24
Kricka 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2004-05-22
Gräsand 2 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2004-05-22
Stjärtand 7 ex Torslandaviken 2005-04-24
Årta 1 ex Hökälla, Hisingen 2005-04-30
Skedand 2 ex Hökälla, Hisingen 2005-04-26
Vigg 4 ex Torslandaviken 2005-04-24
Ejder 4 ex Hönö färjeläget 2004-08-10
Knipa 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2004-06-04
Småskrake Göteborgs fiskhamn 2005-01-25
Storskrake Göteborgs fiskhamn 2005-01-25
Fasan 1 ex Kärramotet, Kärra 2005-02-15
Storlom 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2004-09-01
Smådopping 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2004-06-04
Skäggdopping 2 ex Torslandaviken 2004-06-05
Storskarv 8 ex Torslandaviken 2004-06-05
Gråhäger 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2004-09-15
Brun kärrhök 2 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2004-05-22
Sparvhök 1 ex Volvo Tuve, Hisingen 2005-04-24
Ormvråk 2 ex Hökälla, Hisingen 2005-04-26
Fiskgjuse 1 ex Hökälla, Hisingen 2005-04-26
Tornfalk 1 ex Tagene, Säve, Hisingen 2005-04-04
Vattenrall 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2006-07-29
Rörhöna 2 ex Hökälla, Hisingen 2005-04-23
Sothöna 4 ex Torslandaviken 2004-06-05
Strandskata 2 ex Kråkudden, Hönö 2005-06-06
Mindre strandpipare 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2004-05-22
Större strandpipare 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-06-06
Tofsvipa 4 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2004-05-22
Enkelbeckasin 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2004-06-04
Svartsnäppa 2 ex Torslandaviken 2005-06-17
Gluttsnäppa 1 ex Torslandaviken 2005-09-17
Skogssnäppa 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2004-06-04
Grönbena 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2004-06-04
Drillsnäppa 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2004-05-22
Skrattmås 6 ex Brunnsparken, Göteborg 2005-03-30
Fiskmås 1 ex Frölunda, Västra Frölunda 2005-01-23
Silltrut 1 ex Lilleby, Björlanda 2005-06-12
Gråtrut Göteborgs fiskhamn 2005-01-25
Havstrut Göteborgs fiskhamn 2005-01-25
Fisktärna 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-06-06
Tamduva 2 ex Eriksbergs Köpcentrum 2005-01-17
Skogsduva 2 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-07-25
Ringduva 3 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2004-05-22
Gök 1 ex Kippholmen, Björlanda 2005-05-14
Kattuggla 2 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-05-20
Tornseglare 10 ex Lärjeåns dalgång, Gbg 2005-05-23
Gröngöling 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-01-24
Spillkråka 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2004-11-30
Större hackspett 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-01-23
Mindre hackspett 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2004-05-22
Backsvala 6 ex Torslandaviken 2005-04-24
Ladusvala 4 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2004-06-04
Hussvala 6 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2004-07-15
Trädpiplärka 2 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-05-20
Ängspiplärka 10 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-04-14
Gulärla 2 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-05-25
Forsärla 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-09-16
Sädesärla 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2004-04-01
Sidensvans 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-01-23
Gärdsmyg 2 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-01-24
Rödhake 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2004-08-26
Rödstjärt 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2004-06-04
Buskskvätta 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2006-05-21
Koltrast 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-01-01
Björktrast 2 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2004-06-04
Taltrast 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-04-23
Rödvingetrast 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2007-04-29
Sävsångare 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-05-14
Rörsångare 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2004-06-04
Svarthätta 3 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-05-05
Grönsångare 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2004-07-01
Gransångare 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-05-29
Lövsångare 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2004-07-01
Kungsfågel 3 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-03-25
Svartvit flugsnappare 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2004-09-01
Entita 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2006-01-07
Talltita 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2004-06-20
Svartmes 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2004-07-01
Blåmes 3 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-01-01
Talgoxe 5 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-01-01
Nötväcka 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-01-01
Trädkrypare 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-04-29
Törnskata 5 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2006-07-29
Varfågel 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-01-01
Nötskrika 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2004-07-01
Skata 3 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-01-01
Kaja 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2004-06-04
Kråka 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2004-06-04
Korp 2 ex Ramberget, Hisingen 2005-04-05
Stare 15 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-03-24
Gråsparv 2 ex Lundby nya kyrka, Hisingen 2005-04-02
Pilfink 1 ex Eriksbergs Köpcentrum 2005-03-24
Bofink 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2004-06-04
Grönfink 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-03-20
Grönsiska 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2006-04-07
Gråsiska 2 ex Gerrebacka, Hisings Kärra 2006-12-25
Domherre 3 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-01-05
Gulsparv 4 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-03-20
Sävsparv 1 ex Hökälla, Hisingen 2005-04-24Saknade arter på listan
Mindre sångsvan 71/91
Sädgås 70/91
Spetsbergsgås 68/91
Bläsgås 54/91
Grågås 98/91
Vitkindad gås 89/91
Prutgås 61/91
Rödhalsad gås 33/91
Nilgås 33/91
Rostand 17/91
Amerikansk bläsand 31/91
Snatterand 79/91
Amerikansk kricka 18/91
Rödhuvad dykand 28/91
Brunand 103/91
Ringand 52/91
Bergand 89/91
Praktejder 59/91
Alförrädare 52/91
Alfågel 85/91
Sjöorre 94/91
Vitnackad svärta 27/91
Svärta 76/91
Salskrake 104/91
Amerikansk kopparand 10/91
Orre 55/91
Tjäder 42/91
Rapphöna 46/91
Vaktel 56/91
Smålom 87/91
Svartnäbbad islom 61/91
Vitnäbbad islom 41/91
Gråhakedopping 76/91
Svarthalsad dopping 58/91
Svarthakedopping 71/91
Svartbrynad albatross 3/91
Stormfågel 80/91
Gulnäbbad lira 23/91
Grålira 54/91
Mindre lira 53/91
Balearisk lira 31/91
Stormsvala 15/91
Klykstjärtad stormsvala 42/91
Havssula 86/91
Toppskarv 68/91
Rördrom 72/91
Silkeshäger 47/91
Ägretthäger 41/91
Svart stork 1/91
Vit stork 25/91
Skedstork 24/91
Bivråk 76/91
Brun glada 18/91
Röd glada 55/91
Havsörn 77/91
Gåsgam 2/91
Blå kärrhök 78/91
Stäpphök 32/91
Ängshök 17/91
Duvhök 96/91
Fjällvråk 92/91
Kejsarörn 1/91
Kungsörn 48/91
Aftonfalk 18/91
Stenfalk 70/91
Lärkfalk 59/91
Jaktfalk 29/91
Pilgrimsfalk 84/91
Småfläckig sumphöna 57/91
Kornknarr 69/91
Trana 75/91
Skärfläcka 41/91
Tjockfot 24/91
Rödvingad vadarsvala 3/91
Svartvingad vadarsvala 2/91
Svartbent strandpipare 30/91
Fjällpipare 36/91
Amerikansk tundrapipare 25/91
Ljungpipare 77/91
Kustpipare 64/91
Sumpvipa 11/91
Kustsnäppa 67/91
Sandlöpare 54/91
Småsnäppa 59/91
Mosnäppa 74/91
Vitgumpsnäppa 10/91
Tuvsnäppa 24/91
Spovsnäppa 61/91
Skärsnäppa 85/91
Kärrsnäppa 79/91
Myrsnäppa 43/91
Brushane 76/91
Dvärgbeckasin 66/91
Dubbelbeckasin 44/91
Morkulla 88/91
Rödspov 47/91
Myrspov 77/91
Småspov 74/91
Storspov 88/91
Rödbena 92/91
Dammsnäppa 48/91
Större gulbena 25/91
Tereksnäppa 1/91
Roskarl 64/91
Smalnäbbad simsnäppa 55/91
Brednäbbad simsnäppa 50/91
Bredstjärtad labb 52/91
Kustlabb 72/91
Fjällabb 48/91
Storlabb 61/91
Svarthuvad mås 65/91
Dvärgmås 81/91
Tärnmås 41/91
Kaspisk trut 37/91
Medelhavstrut 37/91
Vitvingad trut 86/91
Vittrut 60/91
Tretåig mås 87/91
Rosenmås 35/91
Ismås 1/91
Sandtärna 12/91
Skräntärna 33/91
Kentsk tärna 78/91
Silvertärna 76/91
Småtärna 34/91
Svarttärna 48/91
Vitvingad tärna 27/91
Sillgrissla 94/91
Spetsbergsgrissla 15/91
Tordmule 90/91
Tobisgrissla 86/91
Alkekung 69/91
Lunnefågel 60/91
Turkduva 96/91
Turturduva 22/91
Större turturduva 38/91
Tornuggla 3/91
Dvärguv 2/91
Berguv 72/91
Fjälluggla 1/91
Hökuggla 43/91
Sparvuggla 66/91
Lappuggla 27/91
Hornuggla 63/91
Jorduggla 60/91
Pärluggla 36/91
Nattskärra 72/91
Blek tornseglare 3/91
Alpseglare 2/91
Kungsfiskare 83/91
Biätare 17/91
Härfågel 50/91
Göktyta 61/91
Gråspett 1/91
Tretåig hackspett 44/91
Korttålärka 17/91
Tofslärka 22/91
Trädlärka 77/91
Sånglärka 106/91
Berglärka 79/91
Rostgumpsvala 39/91
Större piplärka 38/91
Mongolpiplärka 49/91
Fältpiplärka 29/91
Rödstrupig piplärka 51/91
Skärpiplärka 91/91
Vattenpiplärka 49/91
Citronärla 9/91
Strömstare 96/91
Järnsparv 90/91
Sibirisk järnsparv 17/91
Näktergal 92/91
Sydnäktergal 59/91
Blåhake 47/91
Svart rödstjärt 65/91
Svarthakad buskskvätta 62/91
Stenskvätta 95/91
Ökenstenskvätta 21/91
Ringtrast 74/91
Dubbeltrast 83/91
Gräshoppsångare 80/91
Flodsångare 47/91
Vassångare 48/91
Vattensångare 26/91
Busksångare 64/91
Kärrsångare 83/91
Trastsångare 44/91
Härmsångare 77/91
Provencesångare 2/91
Rödstrupig sångare 22/91
Höksångare 12/91
Ärtsångare 91/91
Törnsångare 91/91
Trädgårdssångare 87/91
Lundsångare 44/91
Kungsfågelsångare 22/91
Taigasångare 43/91
Bergstaigasångare 15/91
Brunsångare 20/91
Bergsångare 30/91
Brandkronad kungsfågel 52/91
Grå flugsnappare 79/91
Mindre flugsnappare 46/91
Halsbandsflugsnappare 39/91
Skäggmes 74/91
Stjärtmes 93/91
Tofsmes 93/91
Trädgårdsträdkrypare 10/91
Pungmes 35/91
Sommargylling 32/91
Svartpannad törnskata 32/91
Rödhuvad törnskata 18/91
Nötkråka 68/91
Råka 85/91
Rosenstare 45/91
Bergfink 101/91
Gulhämpling 21/91
Steglits 87/91
Hämpling 92/91
Vinterhämpling 84/91
Snösiska 46/91
Bändelkorsnäbb 63/91
Mindre korsnäbb 83/91
Större korsnäbb 65/91
Rosenfink 69/91
Tallbit 46/91
Stenknäck 89/91
Lappsparv 57/91
Snösparv 74/91
Tallsparv 25/91
Ortolansparv 46/91
Dvärgsparv 45/91
Kornsparv 2/91
Iberisk gransångare 19/91
Vitgumpad buskskvätta 19/91
Orientpipare 19/91
Stripgås 13/91
Mandarinand 13/91