LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Göteborgslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Göteborgslistan - Leif Andersson

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan 6 ex Hökälla, Hisingen 2005-01-01
Mindre sångsvan 1 ex Brudarebacken, Gbg 2005-03-21
Sångsvan 23 ex Hökälla, Hisingen 2005-01-01
Sädgås Brudarebacken, Gbg 2005-11-16
Spetsbergsgås Brudarebacken, Gbg 2005-03-21
Bläsgås 1 ex Torslandaviken 2006-07-14
Grågås 8 ex Kråkudden, Hönö 2005-01-11
Kanadagås 6 ex Kråkudden, Hönö 2005-01-11
Vitkindad gås Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-07-28
Prutgås 2 ex Kråkudden, Hönö 2006-10-31
Gravand Torslandaviken 2005-04-02
Bläsand Torslandaviken 2005-04-02
Snatterand Hökälla, Hisingen 2005-04-09
Kricka 1 par Välen, Gbg 2005-02-02
Gräsand Hökälla, Hisingen 2005-01-01
Stjärtand Torslandaviken 2005-04-24
Årta 2 Hökälla 2005-04-13
Skedand Torslandaviken 2005-04-02
Brunand Torslandaviken 2005-01-22
Ringand Säveåns mynning, Gbg 2001-02-18
Vigg Säveåns mynning, Gbg 2005-01-21
Bergand Torslandaviken 2005-01-22
Ejder Kråkudden, Hönö 2005-01-11
Praktejder Stora Porsholmen, Torslanda 2002-03-03
Alförrädare Stora Porsholmen, Torslanda 2002-06-25
Alfågel Kråkudden, Hönö 2005-04-29
Sjöorre Kråkudden, Hönö 2005-04-29
Vitnackad svärta 1 ex Kråkudden, Hönö 2006-05-09
Svärta Kråkudden, Hönö 2005-04-29
Knipa 1 ex Hökälla, Hisingen 2005-01-01
Salskrake Torslandaviken 2005-01-22
Småskrake Askimsviken 2005-02-02
Storskrake 2 ex Mölndalsån, Gbg 2005-01-12
Orre 1 ex Hålsjön, Mölndal 2006-06-04
Tjäder 1 ex Ugglemossen, Partille 2012-03-16
Rapphöna Hökälla, Hisingen 2003-06-28
Vaktel Uppegården, Säve 2005-06-08
Fasan 1 ex Lärjeåns dalgång, Gbg 2005-01-13
Smålom 5 ex Kråkudden, Hönö 2005-01-11
Storlom 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-01-11
Svartnäbbad islom Kråkudden, Hönö 2003-10-03
Vitnäbbad islom 1 ex Kråkudden, Hönö 2006-12-12
Smådopping Svankällan, Säve, Hisingen 2005-04-20
Skäggdopping 4 ex Askimsviken 2005-03-05
Gråhakedopping Askims fjord 2005-02-02
Svarthalsad dopping Torslandaviken 2002-08-07
Svarthakedopping 1 Torslandaviken 2007-05-23
Stormfågel 4 ex Kråkudden, Hönö 2005-01-11
Gulnäbbad lira 1 ex Kråkudden, Hönö 2008-06-10
Grålira Kråkudden, Hönö 2005-09-15
Mindre lira Kråkudden, Hönö 2003-07-12
Balearisk lira Kråkudden, Hönö 2004-09-14
Havssula 3 ex Kråkudden, Hönö 2005-01-11
Storskarv Kråkudden, Hönö 2005-01-11
Toppskarv Kråkudden, Hönö 2005-04-29
Rördrom 1 ex Hålsjön, Mölndal 2007-03-07
Ägretthäger 1 Torslandaviken 2013-08-27
Gråhäger Torslandaviken 2005-01-22
Bivråk Hökälla, Hisingen 2005-05-28
Röd glada Brudarebacken, Gbg 2005-03-21
Havsörn 1 ex Smithska udden, Gbg 2007-10-19
Brun kärrhök Svankällan, Säve, Hisingen 2005-04-20
Blå kärrhök Lärjeåns dalgång, Gbg 2004-01-01
Stäpphök Hökälla, Hisingen 2002-09-24
Ängshök 1 ex Brudarebacken, Gbg 2009-08-30
Duvhök 1 ex Brudarebacken, Gbg 2005-03-19
Sparvhök Brudarebacken, Gbg 2005-03-21
Ormvråk 1 ex Hökälla, Hisingen 2005-01-01
Fjällvråk Hökälla, Hisingen 2001-10-23
Kungsörn Hökälla, Hisingen 2002-02-03
Fiskgjuse Brudarebacken, Gbg 2005-03-28
Tornfalk Säve flygplats, Hisingen 2005-01-22
Stenfalk Kråkudden, Hönö 2005-08-29
Lärkfalk Gamlestaden, Gbg 2005-05-18
Jaktfalk 1 ex Kråkudden, Hönö 2009-04-19
Pilgrimsfalk 1 ex Ryggåsholmen 2005-02-19
Vattenrall Hålsjön, Mölndal 2005-04-23
Småfläckig sumphöna Hökälla, Hisingen 2003-05-20
Kornknarr Brudarebacken, Gbg 2005-05-23
Rörhöna Hökälla, Hisingen 2005-04-09
Sothöna 2 ex Hökälla, Hisingen 2005-01-14
Trana 1 ex Brudarebacken, Gbg 2005-03-20
Strandskata 2 ex Kråkudden, Hönö 2005-01-11
Skärfläcka Torslandaviken 2003-05-17
Mindre strandpipare Torslandaviken 2005-04-24
Större strandpipare Kråkudden, Hönö 2005-04-29
Fjällpipare 11 ex Bärby, Säve 2010-05-15
Amerikansk tundrapipare Galterö, Gbg:s södra skärgård 2003-07-22
Ljungpipare Brudarebacken, Gbg 2005-04-15
Kustpipare Kråkudden, Hönö 2005-07-27
Tofsvipa 26 ex Jonsered, Partille 2005-03-14
Kustsnäppa Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-08-02
Sandlöpare Kråkudden, Hönö 2005-07-27
Småsnäppa Torslandaviken 2002-08-30
Mosnäppa Hökälla, Hisingen 2000-05-20
Spovsnäppa Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-08-02
Skärsnäppa Kråkudden 2005-05-19
Kärrsnäppa Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-08-02
Myrsnäppa 1 ex Torslandaviken 2005-05-28
Brushane Torslandaviken 2005-05-21
Dvärgbeckasin Hökälla, Hisingen 2003-09-20
Enkelbeckasin Hökälla, Hisingen 2005-04-09
Dubbelbeckasin Hökälla, Hisingen 2003-10-22
Morkulla Hålsjön, Mölndal 2005-05-27
Rödspov Torslandaviken 2003-04-25
Myrspov Torslandaviken 2002-08-01
Småspov Torslandaviken 2003-05-02
Storspov Kråkudden, Hönö 2005-04-29
Svartsnäppa Torslandaviken 2002-07-30
Rödbena Hökälla 2005-04-13
Gluttsnäppa Torslandaviken 2005-04-24
Skogssnäppa Brudarebacken, Gbg 2005-03-25
Grönbena Hökälla, Hisingen 2005-05-15
Drillsnäppa Brudarebacken, Gbg 2005-04-02
Roskarl Kråkudden, Hönö 2005-07-27
Smalnäbbad simsnäppa Torslandaviken 2002-07-22
Brednäbbad simsnäppa Kråkudden, Hönö 2001-11-04
Bredstjärtad labb Kråkudden, Hönö 2004-05-18
Kustlabb Kråkudden 2005-05-19
Fjällabb Kråkudden, Hönö 2004-09-21
Storlabb 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-01-11
Svarthuvad mås 1 ex Klippan, Gbg 2005-01-14
Dvärgmås 3 ex Kråkudden, Hönö 2005-01-11
Tärnmås Kråkudden, Hönö 2004-09-21
Skrattmås Drottningtorget, Gbg 2005-01-02
Fiskmås 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-01-11
Silltrut Hökälla, Hisingen 2005-04-09
Gråtrut Kortedala, Gbg 2005-01-01
Kaspisk trut 1 ex Göteborgs fiskhamn 2004-01-03
Vitvingad trut 1 ex Fiskhamnen, GBG 2005-01-14
Vittrut 2 ex Göteborgs fiskhamn 2007-03-09
Havstrut Kråkudden, Hönö 2005-01-11
Tretåig mås Kråkudden, Hönö 2005-01-11
Rosenmås 1 ex Kråkudden, Hönö 2006-05-09
Kentsk tärna Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-08-02
Fisktärna Hålsjön, Mölndal 2005-04-23
Silvertärna Kråkudden, Hönö 2005-04-29
Sillgrissla Kråkudden, Hönö 2005-01-11
Tordmule Kråkudden, Hönö 2005-01-11
Tobisgrissla Kråkudden, Hönö 2005-04-29
Alkekung Kråkudden, Hönö 2005-10-21
Lunnefågel Kråkudden, Hönö 2005-10-21
Tamduva Kortedala, Gbg 2005-01-04
Skogsduva Brudarebacken, Gbg 2005-03-21
Ringduva Hökälla, Hisingen 2005-01-01
Turkduva 1 ex Kålltorp, Gbg 2008-05-18
Större turturduva 1 ex Kålltorp, Gbg 2013-02-08
Gök Hålsjön, Mölndal 2005-05-27
Berguv Slottsskogen, Gbg 2000-01-02
Hökuggla 1 ex Brudarebacken, Gbg 2012-10-05
Sparvuggla Slottsskogen, Gbg 1999-11-23
Kattuggla Hökälla, Hisingen 2005-04-09
Hornuggla Öxnäs, Säve 2005-06-20
Jorduggla 1 ex Ersdalen, Hönö 2006-10-31
Pärluggla 1 ex Lilla Issjön, Landvetter 2009-03-15
Nattskärra Brudarebacken, Gbg 2005-06-23
Tornseglare Hökälla, Hisingen 2005-05-15
Kungsfiskare Hökälla, Hisingen 2003-10-14
Biätare 1 ex Are ndalsudden, Hisingen 2007-07-02
Härfågel 1 ex Hårssjön 2011-05-12
Göktyta Backeredsvägen, Hisingen 2005-05-23
Gröngöling Kviberg, Gbg 2005-01-23
Spillkråka Lärjeåns dalgång, Gbg 2005-01-24
Större hackspett 1 ex Hökälla, Hisingen 2005-01-01
Mindre hackspett Lärjeåns dalgång 2005-04-04
Tretåig hackspett 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2008-03-31
Trädlärka Brudarebacken, Gbg 2005-03-20
Sånglärka 1 ex Brudarebacken, Gbg 2005-02-11
Berglärka Arendalsudden, Hisingen 2003-02-16
Backsvala Torslandaviken 2005-04-24
Ladusvala Svankällan, Säve, Hisingen 2005-05-03
Hussvala 2 ex Hålsjön, Mölndal 2005-04-27
Större piplärka Öxnäs, Säve 2003-09-26
Fältpiplärka 1 ex Torslandaviken 2002-07-04
Trädpiplärka Hålsjön, Mölndal 2005-04-27
Ängspiplärka 1 ex Brudarebacken, Gbg 2005-03-19
Rödstrupig piplärka Brudarebacken, Gbg 2003-09-28
Skärpiplärka Kråkudden, Hönö 2005-04-29
Vattenpiplärka Torslandaviken 2004-03-19
Gulärla Torslandaviken 2005-06-15
Forsärla Brudarebacken, Gbg 2005-03-25
Sädesärla Brudarebacken, Gbg 2005-03-28
Sidensvans Hökälla, Hisingen 2005-01-01
Strömstare 1 ex Säveån, Jonsered 2005-02-01
Gärdsmyg Hökälla, Hisingen 2005-01-01
Järnsparv Brudarebacken, Gbg 2005-03-26
Rödhake Torslandaviken 2005-01-22
Näktergal Ragnhildsholmen 2005-05-18
Sydnäktergal Önnered, Gbg 2003-06-16
Blåhake Ersdalen, Hönö 2005-05-29
Svart rödstjärt Eriksberg 2005-06-12
Rödstjärt 1 ex Kortedala, Gbg 2005-05-02
Buskskvätta Brudarebacken, Gbg 2005-05-24
Svarthakad buskskvätta Brudarebacken, Gbg 2003-08-12
Stenskvätta Brudarebacken, Gbg 2005-03-25
Ringtrast 1 ex Brudarebacken, Gbg 2005-04-15
Koltrast Kortedala, Gbg 2005-01-01
Björktrast Gamlestaden, Gbg 2005-01-21
Taltrast Brudarebacken, Gbg 2005-03-25
Rödvingetrast Brudarebacken, Gbg 2005-03-26
Dubbeltrast Brudarebacken, Gbg 2005-03-20
Gräshoppsångare Ragnhildsholmen 2005-05-21
Flodsångare Torslandaviken 2004-06-12
Vassångare 1 ex Välen, Gbg 2007-06-05
Vattensångare 1 ex Stora Amundö 2008-08-18
Sävsångare Hökälla, Hisingen 2005-05-15
Busksångare Välen, Gbg 2002-06-13
Kärrsångare Torslandaviken 2005-05-28
Rörsångare Svankällan, Säve, Hisingen 2005-05-03
Trastsångare 1 ex Hökälla, Hisingen 2007-06-03
Härmsångare Hökälla, Hisingen 2005-05-29
Höksångare 1 ex Ersdalen, Hönö 2009-05-25
Ärtsångare Ersdalen, Hönö 2005-04-29
Törnsångare Hökälla, Hisingen 2005-05-15
Trädgårdssångare Hökälla, Hisingen 2005-05-15
Svarthätta Hålsjön, Mölndal 2005-04-27
Lundsångare 1 ex Chalmers, Göteborg 2011-06-12
Bergsångare 1 ex Tjälleviks mosse, Hönö 2011-05-06
Grönsångare Lärjeåns dalgång, Gbg 2005-04-30
Gransångare Hökälla, Hisingen 2005-04-02
Lövsångare Hålsjön, Mölndal 2005-04-23
Kungsfågel 5 ex Kortedala, Gbg 2005-01-09
Brandkronad kungsfågel 1 ex Paradiset, Partille 2006-06-15
Grå flugsnappare Hökälla, Hisingen 2005-06-15
Mindre flugsnappare 1 ex Bokedalen, Jonsered 2007-06-05
Halsbandsflugsnappare Slottsskogen, Gbg 1996-07-10
Svartvit flugsnappare Svankällan, Säve, Hisingen 2005-05-03
Stjärtmes Lärjeåns dalgång, Gbg 2005-01-24
Entita Lärjeåns dalgång, Gbg 2005-01-02
Talltita Brudarebacken, Gbg 2005-03-22
Tofsmes Brudarebacken, Gbg 2005-03-25
Svartmes Botaniska Trädgården 2005-02-03
Blåmes Kortedala, Gbg 2005-01-01
Talgoxe Kortedala, Gbg 2005-01-01
Nötväcka Hökälla, Hisingen 2005-01-01
Trädkrypare Lärjeåns dalgång 2005-04-04
Pungmes 1 Säveåns dalgång 2007-05-22
Sommargylling 1 ex Bjurslätt, Göteborg 2008-05-27
Törnskata Hökälla, Hisingen 2003-05-11
Varfågel 1 ex Stora Hästholmen, Björlanda 2005-01-22
Nötskrika Kortedala, Gbg 2005-01-21
Skata Hökälla, Hisingen 2005-01-01
Nötkråka Kåhög, Partille 2003-06-21
Kaja Hökälla, Hisingen 2005-01-01
Råka Kråkudden, Hönö 2005-01-11
Kråka Kortedala, Gbg 2005-01-01
Korp 1 ex Lärjeåns dalgång, Gbg 2005-01-02
Stare Brudarebacken, Gbg 2005-03-20
Gråsparv Botaniska trädgården, Gbg 2005-01-28
Pilfink Kortedala, Gbg 2005-01-05
Bofink Kortedala, Gbg 2005-03-20
Bergfink 2 ex Smithska udden, Gbg 2005-02-19
Grönfink Lärjeåns dalgång, Gbg 2005-01-02
Steglits Brudarebacken, Gbg 2005-04-25
Grönsiska Hökälla, Hisingen 2005-01-01
Hämpling Brudarebacken 2005-03-30
Vinterhämpling Torslandaviken 2005-01-22
Gråsiska Kviberg, Gbg 2005-01-21
Snösiska 1 ex Smithska udden, Gbg 2007-02-01
Bändelkorsnäbb 1 ex Smithska udden, Gbg 2008-09-24
Mindre korsnäbb Brudarebacken, Gbg 2005-03-20
Större korsnäbb Ersdalen, Hönö 2003-02-16
Rosenfink Oxhagen, Rödbo 2005-06-07
Tallbit 1 ex Norra Kortedala 1998-11-30
Domherre Lärjeåns dalgång, Gbg 2005-01-02
Stenknäck Brudarebacken, Gbg 2005-03-25
Lappsparv 1 ex Brudarebacken, Gbg 2005-04-14
Snösparv Brudarebacken, Gbg 2005-03-20
Gulsparv 5 ex Jonsered, Partille 2005-02-01
Ortolansparv Brudarebacken, Gbg 2003-09-10
Dvärgsparv 1 ex Eklanda, Mölndal 2010-12-06
Sävsparv Torslandaviken 2005-01-22Saknade arter på listan
Rödhalsad gås 35/91
Nilgås 33/91
Rostand 17/91
Amerikansk bläsand 31/91
Amerikansk kricka 18/91
Rödhuvad dykand 28/91
Amerikansk kopparand 10/91
Svartbrynad albatross 3/91
Stormsvala 15/91
Klykstjärtad stormsvala 42/91
Silkeshäger 47/91
Svart stork 1/91
Vit stork 25/91
Skedstork 24/91
Brun glada 18/91
Gåsgam 2/91
Kejsarörn 1/91
Aftonfalk 21/91
Tjockfot 24/91
Rödvingad vadarsvala 3/91
Svartvingad vadarsvala 2/91
Svartbent strandpipare 30/91
Sumpvipa 11/91
Vitgumpsnäppa 10/91
Tuvsnäppa 24/91
Dammsnäppa 48/91
Större gulbena 25/91
Tereksnäppa 1/91
Medelhavstrut 37/91
Ismås 1/91
Sandtärna 12/91
Skräntärna 33/91
Småtärna 34/91
Svarttärna 48/91
Vitvingad tärna 27/91
Spetsbergsgrissla 16/91
Turturduva 22/91
Tornuggla 3/91
Dvärguv 2/91
Fjälluggla 1/91
Lappuggla 27/91
Blek tornseglare 6/91
Alpseglare 2/91
Gråspett 1/91
Korttålärka 17/91
Tofslärka 22/91
Rostgumpsvala 39/91
Mongolpiplärka 49/91
Citronärla 9/91
Sibirisk järnsparv 17/91
Ökenstenskvätta 21/91
Provencesångare 2/91
Rödstrupig sångare 22/91
Kungsfågelsångare 23/91
Taigasångare 43/91
Bergstaigasångare 15/91
Videsångare 6/91
Brunsångare 20/91
Skäggmes 74/91
Trädgårdsträdkrypare 10/91
Svartpannad törnskata 32/91
Rödhuvad törnskata 18/91
Rosenstare 45/91
Gulhämpling 21/91
Tallsparv 25/91
Kornsparv 2/91
Iberisk gransångare 19/91
Amerikansk sjöorre 1/91
Vitgumpad buskskvätta 20/91
Orientpipare 19/91
Stripgås 13/91
Mandarinand 14/91