LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Göteborgslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Göteborgslistan - Pär Lydmark

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan Torslandaviken 2002-01-02
Mindre sångsvan Torslandaviken 2003-03-29
Sångsvan Torslandaviken 2002-01-02
Sädgås Öxnäs, Säve, Hisingen 2002-03-16
Spetsbergsgås Prästgårdskilen, Björlanda 2002-01-30
Bläsgås Marholmen, Askim 2002-05-20
Grågås Torslandaviken 2002-03-16
Kanadagås Torslandaviken 2002-01-02
Vitkindad gås Stora Amundön, Askim 2002-04-28
Prutgås Kråkudden, Hönö 2002-10-26
Rödhalsad gås 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård
Nilgås Torslandaviken
Gravand Kråkudden, Hönö 2002-02-03
Bläsand Slottsskogen, Göteborg 2002-01-03
Amerikansk bläsand 1 ex Torslandaviken 2006-07-07
Snatterand Torslandaviken 2002-04-20
Kricka Välen, Göteborg 2002-03-09
Gräsand Torslandaviken 2002-01-02
Stjärtand Kråkudden, Hönö 2002-03-28
Årta Torslandaviken 2002-05-02
Skedand Hökälla, Hisingen 2002-03-16
Brunand Torslandaviken 2002-01-20
Ringand
Vigg Hinsholmskilen, Göteborg 2002-01-04
Bergand Torslandaviken 2002-01-02
Ejder Torslandaviken 2002-01-02
Praktejder Stora Porsholmen, Torslanda 2003-03-02
Alförrädare Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-07-25
Alfågel Hummerviken, Öckerö 2002-02-03
Sjöorre Torslandaviken 2002-01-02
Vitnackad svärta
Svärta Kråkudden, Hönö 2002-04-28
Knipa Torslandaviken 2002-01-02
Salskrake Torslandaviken 2002-01-20
Småskrake Torslandaviken 2002-01-02
Storskrake Torslandaviken 2002-01-02
Orre Rambo mosse, Mölndal 2002-04-26
Tjäder Vättlefjäll, Bergum 2002-12-29
Rapphöna Lökholmen, Gbg:s södra skärgård 2002-12-07
Vaktel Fässberg, Mölndal 2002-06-10
Fasan Skändla, Tuve, Hisingen 2002-03-16
Smålom Kråkudden, Hönö 2002-02-03
Storlom Kråkudden, Hönö 2002-04-28
Svartnäbbad islom Kråkudden, Hönö 2002-10-26
Vitnäbbad islom Kråkudden, Hönö 2002-10-26
Smådopping Finnsmossen, Änggårdsbergen 2002-04-04
Skäggdopping Stora Amundön, Askim 2002-02-16
Gråhakedopping Stora Amundön, Askim 2002-02-16
Svarthalsad dopping Torslandaviken 2002-06-18
Svarthakedopping Torslandaviken 2002-04-28
Stormfågel Kråkudden, Hönö 2002-03-28
Gulnäbbad lira
Grålira Kråkudden, Hönö 2002-10-24
Mindre lira Kråkudden, Hönö 2003-08-14
Balearisk lira Kråkudden, Hönö 2003-08-14
Klykstjärtad stormsvala
Havssula Kråkudden, Hönö 2002-04-28
Storskarv Torslandaviken 2002-01-02
Toppskarv Kråkudden, Hönö 2002-05-08
Rördrom Hålsjön, Mölndal 2002-03-11
Silkeshäger Långholmen, Näset, Göteborg 2003-05-11
Ägretthäger
Gråhäger Välen, Göteborg 2002-01-04
Bivråk Arendal, Hisingen 2002-05-10
Röd glada
Havsörn Byggholmen, Askim 2002-02-17
Brun kärrhök Rambo mosse, Mölndal 2002-04-03
Blå kärrhök Lagmansholmen, Säve 2002-03-10
Stäpphök 1 1K str S Ganlet, Önnered, Gbg 2008-09-13
Ängshök
Duvhök Älvsborgsbron, Göteborg 2002-04-02
Sparvhök Slottsskogen, Göteborg 2002-01-05
Ormvråk Söderleden, Mölndal 2002-01-02
Fjällvråk Torslandaviken 2002-01-06
Kungsörn Kalshed, Säve, Hisingen 2002-02-03
Fiskgjuse Torslandaviken 2002-05-02
Tornfalk Torslandaviken 2002-01-02
Aftonfalk
Stenfalk Stora Amundön, Askim 2002-05-04
Lärkfalk Torslandaviken 2002-05-10
Pilgrimsfalk Älvsborgsbron, Göteborg 2002-02-16
Vattenrall Hålsjön, Mölndal 2002-03-11
Småfläckig sumphöna Stora Holm, Tuve, Hisingen 2002-06-17
Kornknarr Välen, Göteborg 2002-05-14
Rörhöna Slottsskogen, Göteborg 2002-01-05
Sothöna Torslandaviken 2002-01-02
Trana Masthugget, Göteborg 2002-04-02
Strandskata Kråkudden, Hönö 2002-02-03
Skärfläcka 2 ex Prästgårdskilen, Björlanda 2005-04-17
Tjockfot Änggårdsbergen, Göteborg 2002-08-04
Mindre strandpipare Torslandaviken 2002-04-20
Större strandpipare Stora Hästholmen, Björlanda 2002-03-16
Svartbent strandpipare 1 ad Torslandaviken 2007-04-24
Fjällpipare 1 ex Bärby, Säve 2010-05-17
Amerikansk tundrapipare Galterö, Gbg:s södra skärgård 2003-07-22
Ljungpipare Torslandaviken 2002-05-20
Kustpipare Kråkudden, Hönö 2002-10-24
Tofsvipa Välen, Göteborg 2002-03-09
Kustsnäppa Kråkudden, Hönö 2002-07-24
Sandlöpare Kråkudden, Hönö 2002-08-29
Småsnäppa Torslandaviken 2002-08-30
Mosnäppa Torslandaviken 2002-05-10
Tuvsnäppa
Spovsnäppa Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-08-13
Skärsnäppa Kråkudden, Hönö 2002-02-03
Kärrsnäppa Kråkudden, Hönö 2002-05-18
Myrsnäppa
Brushane Torslandaviken 2002-05-05
Dvärgbeckasin Hökälla, Hisingen 2002-02-21
Enkelbeckasin Fässbergsbäcken, Mölndal 2002-01-02
Dubbelbeckasin Lagmansholmen, Säve 2002-05-07
Morkulla Klippans naturreservat, Björketorp 2002-03-12
Rödspov Torslandaviken 2003-04-25
Myrspov Torslandaviken 2002-04-19
Småspov Bolleskären, Hönö 2002-05-08
Storspov Kråkudden, Hönö 2002-03-28
Svartsnäppa Stora Hästholmen, Björlanda 2002-06-02
Rödbena Stora Amundön, Askim 2002-03-28
Dammsnäppa Torslandaviken 2002-05-11
Gluttsnäppa Torslandaviken 2002-04-26
Skogssnäppa Torslandaviken 2002-04-20
Grönbena Kråkudden, Hönö 2002-05-08
Drillsnäppa Stora Amundön, Askim 2002-05-04
Roskarl Bolleskären, Hönö 2002-05-08
Smalnäbbad simsnäppa Torslandaviken 2002-07-26
Brednäbbad simsnäppa Kråkudden, Hönö 2002-10-24
Bredstjärtad labb Kråkudden, Hönö 2002-10-26
Kustlabb Kråkudden, Hönö 2002-04-28
Fjällabb
Storlabb Kråkudden, Hönö 2002-08-31
Svarthuvad mås 1 3K Klippan, Göteborg 2005-01-06
Dvärgmås Torslandaviken 2002-05-02
Tärnmås
Skrattmås Ryaverket, Hisingen 2002-01-04
Fiskmås Masthugget, Göteborg 2002-01-02
Silltrut Torslanda golfbana 2002-04-02
Gråtrut Toltorpsdalen, Mölndal 2002-01-02
Kaspisk trut
Medelhavstrut
Vitvingad trut Slottsskogen, Göteborg 2002-03-05
Vittrut
Havstrut Torslandaviken 2002-01-02
Tretåig mås Kråkudden, Hönö 2002-02-03
Kentsk tärna Kråkudden, Hönö 2002-07-24
Fisktärna Torslandaviken 2002-04-26
Silvertärna Lilla Varholmen, Torslanda 2002-04-28
Småtärna Torslandaviken 2002-05-20
Svarttärna
Sillgrissla Kråkudden, Hönö 2002-02-03
Spetsbergsgrissla
Tordmule Kråkudden, Hönö 2002-02-03
Tobisgrissla Kråkudden, Hönö 2002-02-03
Alkekung Kråkudden, Hönö 2002-10-24
Lunnefågel Kråkudden, Hönö 2002-10-24
Tamduva Toltorpsdalen, Mölndal 2002-01-02
Skogsduva Prästgårdskilen, Björlanda 2002-03-16
Ringduva Ryaverket, Hisingen 2002-01-04
Turkduva Aspgatan, Påvelund, Göteborg 2002-01-04
Större turturduva 1 ex Kålltorp, Göteborg 2013-02-13
Gök Ersdalen, Hönö 2002-05-08
Berguv Hisingen, Göteborg 2002-04-04
Hökuggla 1 ex Skällsjöås, Landvetter 2013-01-13
Sparvuggla Klippans naturreservat, Björketorp 2002-03-12
Kattuggla Slottsskogen, Göteborg 2002-01-20
Hornuggla Alleby, Björlanda 2002-06-06
Jorduggla Änggårdsbergen, Göteborg 2002-04-06
Pärluggla Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-13
Nattskärra Getryggen, Delsjöområdet 2002-05-21
Tornseglare Kråkudden, Hönö 2002-05-18
Kungsfiskare Torslandaviken 2002-01-02
Härfågel Torpa, Göteborg 2003-09-19
Göktyta Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-08-11
Gröngöling Medicinareberget, Göteborg 2002-02-01
Spillkråka Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-09-12
Större hackspett Rya skog, Hisingen 2002-01-04
Mindre hackspett Aspgatan, Påvelund, Göteborg 2002-01-04
Tretåig hackspett 1 ex Klippans naturreservat, Björketorp 2007-11-18
Korttålärka Torslandaviken 2002-05-05
Trädlärka Änggårdsbergen, Göteborg 2002-03-15
Sånglärka Hummerviken, Öckerö 2002-02-03
Berglärka Arendalstippen, Hisingen 2002-01-06
Backsvala Torslandaviken 2002-04-26
Ladusvala Lilla Kullbäckstorp, Råda 2002-04-26
Rostgumpsvala 1 ex Torslandaviken 2005-05-03
Hussvala Torslandaviken 2002-05-02
Större piplärka Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-09-12
Mongolpiplärka Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-11-11
Fältpiplärka Torslandaviken 2002-06-09
Trädpiplärka Hålsjön, Mölndal 2002-04-26
Ängspiplärka Änggårdsbergen, Göteborg 2002-03-15
Rödstrupig piplärka Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-09-12
Skärpiplärka Kråkudden, Hönö 2002-02-03
Vattenpiplärka
Gulärla Torslandaviken 2002-05-02
Forsärla Ryaverket, Hisingen 2002-01-04
Sädesärla Kråkudden, Hönö 2002-03-28
Sidensvans Skintebo, Askim 2002-02-17
Strömstare Grevedämmet, Mölndal 2002-03-11
Gärdsmyg Slottsskogen, Göteborg 2002-01-03
Järnsparv Hönö 2002-03-28
Rödhake Slottsskogen, Göteborg 2002-01-03
Näktergal Slottsskogen, Göteborg 2002-05-09
Sydnäktergal Önnered, Göteborg 2003-05-06
Blåhake Ersdalen, Hönö 2002-05-09
Svart rödstjärt Skansen Lejonet, Göteborg 2002-04-28
Rödstjärt Slottsskogen, Göteborg 2002-05-09
Buskskvätta Torslandaviken 2002-05-02
Svarthakad buskskvätta Torslandaviken 2003-05-04
Stenskvätta Torslandaviken 2002-04-20
Ringtrast Hökälla, Hisingen 2002-04-19
Koltrast Torslandaviken 2002-01-02
Björktrast Torslandaviken 2002-01-02
Taltrast Torslandaviken 2002-04-02
Rödvingetrast Ersdalen, Hönö 2002-03-28
Dubbeltrast Hökälla, Hisingen 2002-03-16
Gräshoppsångare Torslandaviken 2002-05-05
Flodsångare
Vassångare 1 ex Välen, Gbg 2007-06-04
Vattensångare 1 ex Stora Amundö 2008-08-18
Sävsångare Oxhagen, Rödbo, Hisingen 2002-05-11
Busksångare Välen, Göteborg 2002-06-09
Kärrsångare Syrhåla, Lundby, Hisingen 2002-05-14
Rörsångare Lagmansholmen, Säve 2002-05-07
Trastsångare
Härmsångare Kråkudden, Hönö 2002-05-18
Ärtsångare Stora Amundön, Askim 2002-05-04
Törnsångare Stora Amundön, Askim 2002-05-04
Trädgårdssångare Kråkudden, Hönö 2002-05-18
Svarthätta Slottsskogen, Göteborg 2002-05-02
Lundsångare 1 ex sj Chalmers, Göteborg 2011-06-12
Kungsfågelsångare
Taigasångare 1 ex Rörö 2006-09-24
Bergsångare 1 ex sj Tjälleviks mosse, Hönö 2011-05-05
Grönsångare Slottsskogen, Göteborg 2002-05-02
Gransångare Torslandaviken 2002-04-02
Lövsångare Medicinareberget, Göteborg 2002-04-25
Kungsfågel Elljusspåret, Hindås 2002-01-03
Brandkronad kungsfågel
Grå flugsnappare Ersdalen, Hönö 2002-05-09
Mindre flugsnappare
Halsbandsflugsnappare
Svartvit flugsnappare Hålsjön, Mölndal 2002-04-26
Skäggmes Otterbäck, Askim 2002-03-28
Stjärtmes Ryaverket, Hisingen 2002-01-04
Entita Slottsskogen, Göteborg 2002-02-25
Talltita Änggårdsbergen, Göteborg 2002-04-06
Tofsmes Änggårdsbergen, Göteborg 2002-02-17
Svartmes Hålsjön, Mölndal 2002-03-11
Blåmes Masthugget, Göteborg 2002-01-02
Talgoxe Torslandaviken 2002-01-02
Nötväcka Slottsskogen, Göteborg 2002-01-03
Trädkrypare Elljusspåret, Hindås 2002-01-03
Pungmes Ersdalen, Hönö 2002-05-09
Sommargylling
Törnskata Torslandaviken 2002-05-20
Varfågel Stora Amundön, Askim 2002-02-17
Rödhuvad törnskata
Nötskrika Hålsjön, Mölndal 2002-03-11
Skata Toltorpsdalen, Mölndal 2002-01-02
Nötkråka Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-09-02
Kaja Masthugget, Göteborg 2002-01-02
Råka Biskopsgården, Hisingen 2002-02-25
Kråka Fässberg, Mölndal 2002-01-02
Korp Fässberg, Mölndal 2002-01-02
Stare Lunnegården, Björlanda 2002-02-03
Rosenstare Torslandaviken 2002-06-13
Gråsparv Aspgatan, Påvelund, Göteborg 2002-01-04
Pilfink Algatan, Påvelund, Göteborg 2002-01-04
Bofink Aspgatan, Påvelund, Göteborg 2002-01-04
Bergfink Aspgatan, Påvelund, Göteborg 2002-01-04
Grönfink Fässberg, Mölndal 2002-01-02
Steglits Torslandaviken 2002-01-02
Grönsiska Rya skog, Hisingen 2002-01-04
Hämpling Fässbergsbäcken, Mölndal 2002-01-04
Vinterhämpling Torslandaviken 2002-01-02
Gråsiska Torslandaviken 2002-01-02
Snösiska Torslandaviken 2002-01-02
Bändelkorsnäbb Änggårdsbergen, Göteborg 2002-08-06
Mindre korsnäbb Rambo mosse, Mölndal 2002-04-03
Större korsnäbb Änggårdsbergen, Göteborg 2002-02-17
Rosenfink Ellesbo, Rödbo, Hisingen 2002-05-30
Tallbit
Domherre Slottsskogen, Göteborg 2002-01-03
Stenknäck Hålsjön, Mölndal 2002-04-26
Lappsparv Kråkudden, Hönö 2002-02-03
Snösparv Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-11-05
Tallsparv
Gulsparv Åby, Mölndal 2002-01-19
Ortolansparv Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-09-02
Dvärgsparv 1 ex Eklanda, Mölndal 2010-12-11
Sävsparv Prästgårdskilen, Björlanda 2002-01-30Saknade arter på listan
Rostand 17/91
Amerikansk kricka 18/91
Rödhuvad dykand 28/91
Amerikansk kopparand 10/91
Svartbrynad albatross 3/91
Stormsvala 15/91
Svart stork 1/91
Vit stork 25/91
Skedstork 24/91
Brun glada 18/91
Gåsgam 2/91
Kejsarörn 1/91
Jaktfalk 29/91
Rödvingad vadarsvala 3/91
Svartvingad vadarsvala 2/91
Sumpvipa 11/91
Vitgumpsnäppa 10/91
Större gulbena 25/91
Tereksnäppa 1/91
Rosenmås 35/91
Ismås 1/91
Sandtärna 12/91
Skräntärna 33/91
Vitvingad tärna 27/91
Turturduva 22/91
Tornuggla 3/91
Dvärguv 2/91
Fjälluggla 1/91
Lappuggla 27/91
Blek tornseglare 5/91
Alpseglare 2/91
Biätare 17/91
Gråspett 1/91
Tofslärka 22/91
Citronärla 9/91
Sibirisk järnsparv 17/91
Ökenstenskvätta 21/91
Provencesångare 2/91
Rödstrupig sångare 22/91
Höksångare 19/91
Bergstaigasångare 15/91
Videsångare 6/91
Brunsångare 20/91
Trädgårdsträdkrypare 10/91
Svartpannad törnskata 32/91
Gulhämpling 21/91
Kornsparv 2/91
Iberisk gransångare 19/91
Amerikansk sjöorre 1/91
Vitgumpad buskskvätta 20/91
Orientpipare 19/91
Stripgås 13/91
Mandarinand 14/91