LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Göteborgslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Göteborgslistan - Peter Strandvik

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan Torslandaviken 2002-01-07
Mindre sångsvan Torslandaviken 2003-04-01
Sångsvan Torslandaviken 2002-01-07
Sädgås
Spetsbergsgås 17 ex K råkudden, Hönö 2011-09-23
Bläsgås 15 ex Äspekullen, Säve 2011-03-15
Grågås Bärby, Säve, Hisingen 2002-03-20
Kanadagås Kippholmen, Björlanda 2002-01-07
Vitkindad gås
Prutgås
Gravand Brännö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-30
Bläsand Hökälla, Hisingen 2002-10-02
Amerikansk bläsand Torslandaviken 2006-07-09
Snatterand
Kricka Välen, Göteborg 2002-03-06
Amerikansk kricka 1 ad hane Nordreälvsstranden, Ragnhildsholmen 2010-04-10
Gräsand Kippholmen, Björlanda 2002-01-07
Stjärtand Torslandaviken 2002-08-09
Årta Torslandaviken 2003-04-29
Skedand Hökälla, Hisingen 2002-03-13
Brunand Säveåns mynning, Gbg 2002-01-07
Ringand Tingstadstunneln, Hisingen 2001-02-21
Vigg Säveåns mynning, Gbg 2002-01-07
Bergand Torslandaviken 2002-01-23
Ejder Kippholmen, Björlanda 2002-01-07
Praktejder Stora Porsholmen, Torslanda 2003-03-04
Alförrädare 1 ad hane Hönö huvud 2009-03-11
Alfågel Säveåns mynning, Gbg 2002-12-14
Sjöorre Kråkudden, Hönö 2003-03-10
Svärta
Knipa Kippholmen, Björlanda 2002-01-07
Salskrake Torslandaviken 2002-01-23
Småskrake Brännö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-30
Storskrake Säveåns mynning, Gbg 2002-01-07
Orre 1 spelande Västra Långvattnet, Delsjöområdet 1987-05-10
Tjäder 1 hane Hålemyst, Knipeflågsbergen 2012-03-23
Rapphöna
Vaktel Tofter, Säve 2007-06-16
Fasan Brännö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-30
Smålom
Storlom
Svartnäbbad islom 1 ad sdr Kråkudden, Hönö 2010-10-22
Smådopping Eriksdal, Rödbo, Hisingen 2002-01-07
Skäggdopping Torslandaviken 2002-05-15
Gråhakedopping Torslandaviken 2002-06-06
Svarthalsad dopping Torslandaviken 2002-08-09
Svarthakedopping 1 ex Stora Amundö 1977-03-13
Stormfågel
Grålira
Mindre lira
Balearisk lira 1 ex Kråkudden, Hönö 2015-09-18
Klykstjärtad stormsvala
Havssula
Storskarv Säveåns mynning, Gbg 2002-01-07
Toppskarv Kråkudden, Hönö 2003-03-10
Rördrom Gullö, Säve, Hisingen 2003-01-02
Ägretthäger 1 ex Torslandaviken 2016-10-24
Gråhäger Kippholmen, Björlanda 2002-01-07
Bivråk
Röd glada 1 ex Karl Johansgatan, Majorna 1987-04-13
Havsörn Ellesbo, Rödbo, Hisingen 2003-01-03
Brun kärrhök Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-15
Blå kärrhök
Stäpphök 1 ad hane Öxnäs, Säve 2017-09-17
Duvhök Kvillehed, Säve, Hisingen 2002-11-04
Sparvhök Ragnhildsholmen, Hisingen 2003-09-11
Ormvråk Kallhed, Hisingen 2002-01-07
Fjällvråk Lagmansholmen, Säve 2002-03-06
Kungsörn
Fiskgjuse
Tornfalk Torslandaviken 2002-01-07
Stenfalk
Lärkfalk 1 ad Bingared, Bergum 1980-06-17
Jaktfalk
Pilgrimsfalk
Vattenrall Välen, Göteborg 2002-10-14
Småfläckig sumphöna Hökälla, Hisingen 2003-05-17
Kornknarr Ulvesund, Ytterby 2002-05-21
Rörhöna Hökälla, Hisingen 2002-04-18
Sothöna Kippholmen, Björlanda 2002-01-07
Trana Bärby, Säve, Hisingen 2002-03-20
Strandskata Saltholmen, Göteborg 2002-03-30
Mindre strandpipare
Större strandpipare Välen, Göteborg 2002-03-06
Svartbent strandpipare 1 hane Torslandaviken, Vg 2007-04-24
Fjällpipare 2 ad Bärby, Säve 2010-05-16
Ljungpipare Trädet, Säve, Hisingen 2003-08-22
Kustpipare
Tofsvipa Välen, Göteborg 2002-03-06
Kustsnäppa
Sandlöpare 4 ex str S Kråkudden, Hönö 2008-09-05
Småsnäppa
Mosnäppa
Skärsnäppa Kråkudden, Hönö 2003-03-10
Kärrsnäppa
Myrsnäppa
Brushane
Dvärgbeckasin 1 ex Skogomedammen, Hökälla 2009-10-16
Enkelbeckasin Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-31
Dubbelbeckasin
Morkulla Brännö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-30
Rödspov 1 ex Mudderdammen, Torslandaviken 2008-09-08
Myrspov
Småspov Önnered, Göteborg 2003-05-06
Storspov Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-31
Svartsnäppa Torslandaviken 2002-06-10
Rödbena Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-31
Gluttsnäppa Torslandaviken 2002-08-09
Större gulbena 1 1k Stora Amundö 2017-12-26
Skogssnäppa
Grönbena Torslandaviken 2002-08-09
Drillsnäppa Oxhagen, Rödbo, Hisingen 2002-05-15
Roskarl 1 ex str S Kråkudden, Hönö 2008-09-05
Smalnäbbad simsnäppa
Brednäbbad simsnäppa 1 1K Askimsviken 2011-12-03
Bredstjärtad labb
Kustlabb 2 ad på bo Rammen, Gbg N skärgård 1982-06-21
Fjällabb 1 1K Kråkudden, Hönö 2009-09-25
Storlabb 1 ex Kråkudden, Hönö 2008-09-05
Svarthuvad mås Klippan, Göteborg 2004-12-17
Dvärgmås Torslandaviken 2003-04-29
Skrattmås Göteborgs hamn 2002-01-23
Fiskmås Stensjön, Mölndal 2002-02-24
Silltrut Hisingsbron, Göteborgs hamn 2002-04-17
Gråtrut Göteborgs hamn 2002-01-23
Kaspisk trut Göteborgs fiskhamn 2004-01-16
Medelhavstrut Göteborgs fiskhamn 2003-12-11
Vitvingad trut Göteborgs fiskhamn 2004-11-24
Vittrut Göteborgs fiskhamn 2007-02-28
Havstrut Säveåns mynning, Gbg 2002-01-18
Tretåig mås Kråkudden, Hönö 2003-03-10
Rosenmås 1 1 k Björnhuvudet, Öckerö 2011-12-27
Kentsk tärna
Fisktärna Torslandaviken 2002-05-15
Silvertärna Torslandaviken 2003-04-29
Svarttärna Torslandaviken 2004-06-09
Vitvingad tärna 1 ad Torslandaviken 2014-05-19
Sillgrissla Kråkudden, Hönö 2003-03-10
Tordmule Hovås småbåtshamn, Askim 2002-08-04
Tobisgrissla
Alkekung Kråkudden, Hönö 2007-11-09
Lunnefågel Kråkudden, Hönö 1978-11-15
Tamduva Göteborgs centrum 2002-12-14
Skogsduva Bärby, Säve, Hisingen 2002-03-13
Ringduva Kyrkbytorget, Lundby, Hisingen 2002-01-23
Turkduva
Turturduva 1 1k Ö xnäs, Säve 2011-09-30
Större turturduva 1 2k+ Kålltorp, Gbg 2013-02-08
Gök Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-15
Berguv
Hökuggla 1 ex Gunnestorps mosse 2014-01-01
Sparvuggla Slottsskogen, Gbg
Kattuggla
Hornuggla Stora Holm, Tuve, Hisingen 2002-06-20
Nattskärra Öxnäs, Säve, Hisingen 2003-06-08
Tornseglare Torslandaviken 2002-08-09
Kungsfiskare Torslandaviken 2002-12-29
Härfågel Torpa, Göteborg 2003-09-20
Göktyta
Gröngöling Lagmansholmen, Säve 2002-03-20
Spillkråka
Större hackspett Brännö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-31
Mindre hackspett Brudarebacken, Delsjöområdet 2003-09-11
Tretåig hackspett Svankällan, Säve, Hisingen 2008-03-26
Trädlärka
Sånglärka Välen, Göteborg 2002-03-06
Berglärka Arendalstippen, Hisingen 2003-02-06
Backsvala Hökälla, Hisingen 2002-05-15
Ladusvala Hökälla, Hisingen 2002-05-15
Hussvala Kållered, Mölndal 2002-05-09
Större piplärka Öxnäs, Säve, Hisingen 2003-09-26
Trädpiplärka Torslandaviken 2002-05-15
Ängspiplärka Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-31
Rödstrupig piplärka Kornhalls färjeläge, Säve 2006-08-30
Skärpiplärka Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-31
Gulärla Oxhagen, Rödbo, Hisingen 2002-05-15
Forsärla Grevedämmet, Mölndal 1976-02-15
Sädesärla Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-31
Sidensvans Kvillehed, Säve, Hisingen 2003-02-23
Strömstare Grevedämmet, Mölndal 2003-01-14
Gärdsmyg Kippholmen, Björlanda 2002-01-07
Järnsparv Brännö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-30
Sibirisk järnsparv 1 ex Torslandaviken 2016-10-24
Rödhake Slottsskogen, Göteborg 2002-03-03
Näktergal Hökälla, Hisingen 2002-05-15
Sydnäktergal Önnered, Göteborg 2003-05-06
Svart rödstjärt
Rödstjärt Smultronvägen, Göteborg 2002-05-18
Buskskvätta Oxhagen, Rödbo, Hisingen 2002-05-15
Svarthakad buskskvätta 1 ad hane, västlig Hökälla, Hisingen 2011-03-30
Stenskvätta Torslandaviken 2002-08-09
Ökenstenskvätta 1 hane Kvibergsfältet, Gbg 2015-05-26
Ringtrast Brudarebacken, Gbg 2007-04-16
Koltrast Arendal, Hisingen 2002-01-07
Björktrast Arendal, Hisingen 2002-01-07
Taltrast Brännö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-30
Rödvingetrast Kvillehed, Säve, Hisingen 2002-11-04
Dubbeltrast Brudarebacken, Delsjöområdet 2003-10-13
Gräshoppsångare Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-21
Flodsångare Ragnhildsholmen 1975-06-05
Vassångare 1 ex Nolviks kile, Björlanda 2012-06-14
Sävsångare Oxhagen, Rödbo, Hisingen 2002-05-15
Busksångare Tofter, Säve 2007-06-06
Kärrsångare Kornhalls färjeläge, Säve, Hisingen 2002-05-21
Rörsångare Oxhagen, Rödbo, Hisingen 2002-05-15
Trastsångare Hökälla, Hisingen 2007-06-03
Härmsångare
Ärtsångare Gunnesby, Säve, Hisingen 2002-05-15
Törnsångare Torslandaviken 2002-05-15
Trädgårdssångare Eriksdal, Rödbo, Hisingen 2002-05-26
Svarthätta Hökälla, Hisingen 2002-05-15
Lundsångare 1 ex sj Brännö, Gbg:s södra skärgård 1982-06-14
Bergsångare 1 ex Tjälleviks mosse, Hönö 2011-05-05
Grönsångare
Gransångare
Lövsångare Hökälla, Hisingen 2002-05-15
Kungsfågel Kippholmen, Björlanda 2002-01-07
Brandkronad kungsfågel
Grå flugsnappare Kviberg, Göteborg 2002-08-18
Mindre flugsnappare
Svartvit flugsnappare Smultronvägen, Göteborg 2002-05-18
Skäggmes Välen, Göteborg 2002-10-14
Stjärtmes Hög, Rödbo, Hisingen 2002-03-15
Entita Hög, Rödbo, Hisingen 2002-03-15
Talltita
Tofsmes
Svartmes Kviberg, Göteborg 2002-08-18
Blåmes Kortedala, Göteborg 2002-01-07
Talgoxe Kortedala, Göteborg 2002-01-07
Nötväcka Slottsskogen, Göteborg 2002-03-06
Trädkrypare
Pungmes
Törnskata Brudarebacken, Delsjöområdet 2003-08-19
Svartpannad törnskata 1 ex Rörö 2013-08-12
Varfågel Assmundtorp, Säve 2002-02-07
Nötskrika Kippholmen, Björlanda 2002-01-07
Skata Kortedala, Göteborg 2002-01-07
Nötkråka Ellesbo, Rödbo, Hisingen 2003-09-13
Kaja Kippholmen, Björlanda 2002-01-07
Råka
Kråka Kortedala, Göteborg 2002-01-07
Korp Kippholmen, Björlanda 2002-01-07
Stare Slottsskogen, Göteborg 2002-03-06
Gråsparv Kortedala, Göteborg 2002-01-07
Pilfink Askesby, Säve, Hisingen 2002-03-13
Bofink Kallhed, Björlanda 2002-01-07
Bergfink Kallhed, Hisingen 2002-01-07
Grönfink Kallhed, Björlanda 2002-01-06
Steglits Torslandaviken 2002-11-04
Grönsiska Eriksdal, Rödbo, Hisingen 2002-01-30
Hämpling Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-31
Vinterhämpling Sandvik, Torslanda 2002-11-04
Gråsiska Eriksdal, Rödbo, Hisingen 2002-01-30
Snösiska Smithska udden, Gbg 2007-01-28
Bändelkorsnäbb 1 hane Änggårdsbergen, Gbg 1985-11-19
Mindre korsnäbb Kviberg, Göteborg 2002-08-18
Större korsnäbb 3 ex Änggårdsbergen, Gbg 1985-11-19
Rosenfink Eriksdal, Rödbo, Hisingen 2002-05-30
Tallbit Björkekärr, Gbg 1976-12-24
Domherre Kippholmen, Björlanda 2002-01-07
Stenknäck Slottsskogen, Göteborg 2002-03-03
Lappsparv Brudarebacken, Delsjöområdet 2003-09-11
Snösparv
Gulsparv Kallhed, Hisingen 2002-01-07
Ortolansparv Brudarebacken, Gbg 2007-09-01
Dvärgsparv 1 ex Eklanda skog, Mölndal 2010-12-04
Sävsparv Lagmansholmen, Säve 2002-03-13Saknade arter på listan
Rödhalsad gås 35/91
Nilgås 33/91
Rostand 17/91
Rödhuvad dykand 28/91
Vitnackad svärta 27/91
Amerikansk kopparand 10/91
Vitnäbbad islom 41/91
Svartbrynad albatross 3/91
Gulnäbbad lira 23/91
Stormsvala 15/91
Silkeshäger 47/91
Svart stork 1/91
Vit stork 25/91
Skedstork 24/91
Brun glada 18/91
Gåsgam 2/91
Ängshök 17/91
Kejsarörn 1/91
Aftonfalk 21/91
Skärfläcka 41/91
Tjockfot 24/91
Rödvingad vadarsvala 3/91
Svartvingad vadarsvala 2/91
Amerikansk tundrapipare 25/91
Sumpvipa 11/91
Vitgumpsnäppa 10/91
Tuvsnäppa 24/91
Spovsnäppa 61/91
Dammsnäppa 48/91
Tereksnäppa 1/91
Tärnmås 41/91
Ismås 1/91
Sandtärna 12/91
Skräntärna 33/91
Småtärna 34/91
Spetsbergsgrissla 16/91
Tornuggla 3/91
Dvärguv 2/91
Fjälluggla 1/91
Lappuggla 27/91
Jorduggla 60/91
Pärluggla 36/91
Blek tornseglare 6/91
Alpseglare 2/91
Biätare 17/91
Gråspett 1/91
Korttålärka 17/91
Tofslärka 22/91
Rostgumpsvala 39/91
Mongolpiplärka 49/91
Fältpiplärka 29/91
Vattenpiplärka 49/91
Citronärla 9/91
Blåhake 47/91
Vattensångare 26/91
Provencesångare 2/91
Rödstrupig sångare 22/91
Höksångare 19/91
Kungsfågelsångare 23/91
Taigasångare 43/91
Bergstaigasångare 15/91
Videsångare 6/91
Brunsångare 20/91
Halsbandsflugsnappare 39/91
Trädgårdsträdkrypare 10/91
Sommargylling 33/91
Rödhuvad törnskata 18/91
Rosenstare 45/91
Gulhämpling 21/91
Tallsparv 25/91
Kornsparv 2/91
Iberisk gransångare 19/91
Amerikansk sjöorre 1/91
Vitgumpad buskskvätta 20/91
Orientpipare 19/91
Stripgås 13/91
Mandarinand 14/91