LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Göteborgslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Göteborgslistan - Magnus Unger

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-01-01
Mindre sångsvan 7 ad + 2 juv Torslandaviken 1996-10-26
Sångsvan Välen, Göteborg 2002-01-01
Sädgås
Spetsbergsgås 5 mot S Hönö 1996-10-02
Bläsgås
Grågås Kråkudden, Hönö 2002-02-02
Stripgås 2 ex Torslandaviken 2003-06-22
Kanadagås Torslandaviken 2002-01-01
Vitkindad gås Stora Amundön, Askim 2002-03-25
Prutgås 5 ex mot S Kråkudden, Hönö 1993-01-23
Rödhalsad gås 1 ad Galterö, Gbg:s södra skärgård 2007-07-11
Mandarinand 1 ex Klippan, Gbg 2014-01-26
Nilgås 1 ex Torslandaviken 2004-05-11
Rostand 1 par Torslandaviken 2001-07-28
Gravand Kråkudden, Hönö 2002-02-02
Bläsand Slottsskogen, Göteborg 2002-01-02
Amerikansk bläsand 1 hane i eklips Torslandaviken 2006-07-05
Snatterand 4 Torslandaviken 1997-08-26
Kricka Pilegården, Askim 2002-01-01
Amerikansk kricka 1 hane Ragnhildsholmen 2010-04-11
Gräsand Säveåns mynning, Gbg 2002-01-01
Stjärtand Kråkudden, Hönö 2002-03-28
Årta Torslandaviken 2002-04-12
Skedand 1 Torslandaviken 1996-08-19
Rödhuvad dykand 1 hane Slottsskogen, Gbg 2017-02-22
Brunand 71 Torslandaviken 1996-10-28
Ringand 1 hona Säveåns mynning, Gbg 2001-02-17
Vigg Säveåns mynning, Gbg 2002-01-01
Bergand Torslandaviken 2002-01-02
Ejder Lilla Varholmen, Torslanda 2002-01-01
Praktejder 1 hane Vinga 1997-03-15
Alförrädare 1 hane Torslandaviken 1994-05-15
Alfågel Kråkudden, Hönö 2002-01-20
Sjöorre Kråkudden, Hönö 2002-01-01
Vitnackad svärta 1 ad hane mot S Kråkudden, Hönö 2001-05-27
Svärta Kråkudden, Hönö 2002-01-01
Knipa Torslandaviken 2002-01-01
Salskrake Killingsholmen, Billdal, Askim 2002-01-02
Småskrake Stora Amundön, Askim 2002-01-02
Storskrake Säveåns mynning, Gbg 2002-01-01
Amerikansk kopparand 1 hane Torslandaviken 1996-08-07
Orre 4-5 ex sp Rördalen, Vättlefjäll, Bergum 1998-01-23
Tjäder 1 hane Änggårdsbergen, Gbg 1998-11-17
Rapphöna Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-19
Vaktel 1 ex sp Askesby, Säve, Hisingen 1998-05-18
Fasan Välen, Göteborg 2002-01-01
Smålom Dana fjord, Göteborg 2002-01-06
Storlom 2 ad sdr mot S Hönö 1996-09-30
Svartnäbbad islom 1 2K mot S Hönö 1996-09-28
Vitnäbbad islom 1 ex i vdr mot S Hönö 1999-11-02
Smådopping Partihallarna, Säveån, Göteborg 2002-01-01
Skäggdopping Stora Amundön, Askim 2002-01-02
Gråhakedopping 1 Hönö 1996-09-28
Svarthalsad dopping 1 juv Torslandaviken 1998-08-27
Svarthakedopping Rådasjön, Råda 2002-04-11
Stormfågel Kråkudden, Hönö 1987-08-01
Grålira 1 ex mot S Kråkudden, Hönö 1992-11-01
Mindre lira 1 ex mot S Kråkudden, Hönö 1987-09-19
Balearisk lira Kråkudden, Hönö 2003-09-23
Stormsvala 1 ad ringmärktes Kråkudden, Hönö 2001-08-24
Klykstjärtad stormsvala 1 ex mot S Hönö 1995-09-26
Havssula Kråkudden, Hönö 1987-08-01
Storskarv Lilla Varholmen, Torslanda 2002-01-01
Toppskarv 1 ad mot S Kråkudden, Hönö 1998-01-17
Rördrom hörd Hålsjön, Mölndal 1999-04-15
Silkeshäger 1 ex Torslandaviken 1997-06-05
Ägretthäger 1 ex Torslandaviken 1999-04-14
Gråhäger Välen, Göteborg 2002-01-01
Vit stork 1 ex Billdal 2015-11-20
Skedstork 1 ex Torslandaviken 2016-05-20
Bivråk Ellesbo, Rödbo, Hisingen 2002-05-25
Brun glada 1 1K Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2009-08-20
Röd glada Brudarebacken, Delsjöområdet 2003-03-14
Havsörn Byggholmen, Askim 2002-02-17
Brun kärrhök Bredungen, Rödbo, Hisingen 2002-03-31
Blå kärrhök Lagmansholmen, Säve 2002-02-02
Stäpphök Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-08-06
Ängshök 1 ad hane mot S Öxnäs, Säve 2004-05-09
Duvhök Runstavsgatan, Kortedala 2002-01-18
Sparvhök Hönö 2002-01-01
Ormvråk Fässberg, Mölndal 2002-01-01
Fjällvråk Torslandaviken 2002-01-01
Kungsörn Kvillehed, Säve, Hisingen 2002-02-03
Fiskgjuse Lagmansholmen, Säve 2002-04-13
Tornfalk Fiskebäcksmotet, Göteborg 2002-01-01
Aftonfalk 1 2K hona Smedstorps ängar 2017-06-11
Stenfalk Rörö 2002-04-20
Lärkfalk Ersdalen, Hönö 2002-05-10
Jaktfalk 1 juv insträckande Kråkudden, Hönö 1995-10-19
Pilgrimsfalk Älvsborgsbron, Göteborg 2002-02-16
Vattenrall Torslandaviken 2002-01-04
Småfläckig sumphöna 3 sp Lagmansholmen, Säve 1999-06-16
Kornknarr Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-10
Rörhöna Slottsskogen, Göteborg 2002-01-02
Sothöna Torslandaviken 2002-01-02
Trana 4 ex mot N Galterö, Gbg:s södra skärgård 1999-04-16
Strandskata Bolleskären, Hönö 2002-01-20
Skärfläcka 1 ex Torslandaviken 1995-04-27
Tjockfot Änggårdsbergen, Göteborg 2002-08-04
Mindre strandpipare Torslandaviken 2002-04-10
Större strandpipare Kråkudden, Hönö 2002-02-09
Svartbent strandpipare 1 hane Torslandaviken 2007-04-24
Orientpipare 1 ex Torslandaviken 2020-05-31
Fjällpipare 10 ex Bärby, Säve 2010-05-14
Amerikansk tundrapipare Galterö, Gbg:s södra skärgård 2003-07-22
Ljungpipare Kråkudden, Hönö 2002-03-09
Kustpipare Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-05-14
Tofsvipa Öxnäs, Säve, Hisingen 2002-02-03
Kustsnäppa 3 Torslandaviken 1996-07-15
Sandlöpare 1 juv Torslandaviken 1996-08-18
Småsnäppa
Mosnäppa Torslandaviken 2002-05-09
Tuvsnäppa 1 ad Torslandaviken 2000-05-08
Spovsnäppa
Skärsnäppa 2 Vinga 1996-10-12
Kärrsnäppa Yttre Tistlarna 2002-03-30
Myrsnäppa 1 ex Torslandaviken 1996-08-14
Brushane Torslandaviken 2002-05-05
Dvärgbeckasin Fässbergsbäcken, Mölndal 2002-01-01
Enkelbeckasin Fässbergsbäcken, Mölndal 2002-01-01
Dubbelbeckasin 2 ex Bredungen, Rödbo 1995-08-22
Morkulla Ersdalen, Hönö 2002-01-01
Rödspov 1 Torslandaviken 1998-04-26
Myrspov 7 Hönö 1996-07-02
Småspov Kråkudden, Hönö 2002-04-29
Storspov Kråkudden, Hönö 2002-03-09
Svartsnäppa
Rödbena Stora Amundön, Askim 2002-03-25
Dammsnäppa Torslandaviken 2002-05-11
Gluttsnäppa Torslandaviken 2002-04-22
Större gulbena 1 ex Stora Amundö 2017-12-22
Skogssnäppa 2 Torslandaviken 1996-08-09
Grönbena Rörö 2002-05-03
Drillsnäppa Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-04-28
Roskarl 1 mot S Hönö 1996-09-30
Smalnäbbad simsnäppa 1 juv Torslandaviken 1999-08-29
Brednäbbad simsnäppa 1 ex mot S Kråkudden, Hönö 1995-10-28
Bredstjärtad labb 3 ad/subad mot S Kråkudden, Hönö 1993-10-16
Kustlabb Rörö 2002-04-20
Fjällabb 1 juv mot S Kråkudden, Hönö 1994-09-11
Storlabb 1 juv mot S Kråkudden, Hönö 1987-09-19
Svarthuvad mås 1 2K Fiskhamnen, GBG 2004-12-11
Dvärgmås Kråkudden, Hönö 2002-02-10
Tärnmås 1 juv Hönö 1996-11-01
Skrattmås Hönö 2002-01-01
Fiskmås Gamla flygfätet, Torslanda 2002-01-01
Silltrut Vinga 2002-03-23
Gråtrut Fässberg, Mölndal 2002-01-01
Kaspisk trut 1 2K Göteborgs fiskhamn 2003-02-16
Medelhavstrut 1 1K Göteborgs fiskhamn 2003-08-30
Vitvingad trut 1 2K Öckerö fiskhamn 1989-01-03
Vittrut 1 2K Göteborgs fiskhamn 1994-01-04
Havstrut Lilla Varholmen, Torslanda 2002-01-01
Tretåig mås Kråkudden, Hönö 2002-01-01
Rosenmås 1 ad mot S Kråkudden, Hönö 2006-05-09
Sandtärna 1 ex mot S Hyppeln 2013-05-18
Skräntärna 2 ex Torslandaviken 2016-05-30
Kentsk tärna Kråkudden, Hönö 2002-04-27
Fisktärna Rörö 2002-04-20
Silvertärna Kråkudden, Hönö 2002-04-27
Småtärna Torslandaviken 2000-06-22
Svarttärna
Vitvingad tärna 1 ex Hökälla 2014-05-17
Sillgrissla Kråkudden, Hönö 2002-01-01
Spetsbergsgrissla 1 1K Askimsviken 1997-10-29
Tordmule 2 Hönö 1996-07-02
Tobisgrissla Stora Amundön, Askim 2002-01-02
Alkekung Kråkudden, Hönö 2002-10-26
Lunnefågel 1 ex mot S Kråkudden, Hönö 1995-09-26
Tamduva Fässbergsbäcken, Mölndal 2002-01-01
Skogsduva 1 ex Fiskebäck, Gbg 1996-12-14
Ringduva Hästevik, Torslanda 2002-01-01
Turkduva Östra Palmgrensgatan, Göteborg 2002-01-04
Turturduva 1 1K Öxnäs, Säve 2011-09-30
Större turturduva 1 ex Kålltorp 2013-02-07
Gök Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-06
Tornuggla 1 ex instr Hönö 1996-10-06
Berguv Göteborgs kommun 2002-01-20
Hökuggla 1 ex Härryda 2006-03-12
Sparvuggla 1 ex sp Klippans naturreservat, Björketorp 1999-01-13
Kattuggla 1 Slottsskogen, Gbg 1997-01-02
Lappuggla 1 ex Ugglemossen, Partille 2012-04-02
Hornuggla 1 ad + 1 unge hörd Björkö, Gbg:s norra skärgård 1999-05-20
Jorduggla 1 ex Torslandaviken 1997-10-06
Pärluggla Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-01
Nattskärra Ersdalen, Hönö 2002-05-12
Tornseglare Hönö kyrkogård 2002-05-10
Blek tornseglare 1 ex Hovås golfbanedamm, Askim 2020-10-31
Kungsfiskare Lärjeåns dalgång, Angered 1992-06-22
Biätare 1 ex Arendalsudden, Hisingen 2007-07-02
Härfågel 1 ex Stora Torp, Gbg 2001-01-31
Göktyta Rörö 2002-05-03
Gröngöling Slottsskogen, Göteborg 2002-01-02
Spillkråka Björnekulla, Göteborg 2002-01-05
Större hackspett Rya skog, Hisingen 2002-01-02
Mindre hackspett Iskällareliden, Göteborg 2002-02-17
Tretåig hackspett 1 hona Klippans naturreservat, Björketorp 1998-11-30
Korttålärka 1 ex Välen, Gbg 2001-05-13
Tofslärka 1 ex Torslanda, Hisingen 1986-04-25
Trädlärka 5 Hönö 1996-10-06
Sånglärka Hönö 2002-01-01
Berglärka Hönö 1999-10-31
Backsvala Torslandaviken 2002-04-14
Ladusvala Torslandaviken 2002-04-13
Rostgumpsvala 1 ex Torslandaviken 2005-05-03
Hussvala Hökälla, Hisingen 2002-04-27
Större piplärka Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-09-12
Mongolpiplärka Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-11-10
Fältpiplärka Torslandaviken 2002-06-09
Trädpiplärka Bustaden, Hönö 2002-04-21
Ängspiplärka Lilleby båthamn, Björlanda 2002-02-23
Rödstrupig piplärka
Skärpiplärka Ersdalsviken, Hönö 2002-01-01
Vattenpiplärka 1 ex Lappesand, Hönö 1999-01-13
Gulärla Torslandaviken 2002-04-29
Citronärla 1 1K Torslandaviken 2000-09-24
Forsärla Ryaverket, Hisingen 2002-01-27
Sädesärla Torslandaviken 2002-03-23
Sidensvans Fiskebäck, Gbg 1996-02-02
Strömstare 2 Grevedämmet, Mölndal 1997-01-02
Gärdsmyg Fässbergsbäcken, Mölndal 2002-01-01
Järnsparv Berglärkan, Älvsborg, Göteborg 2002-01-04
Sibirisk järnsparv 1 ex Torslandaviken 2016-10-19
Rödhake Hönö 2002-01-01
Näktergal Hökälla, Hisingen 2002-05-08
Sydnäktergal Önnered, Göteborg 2003-05-06
Blåhake 1 hane sj Tistlarna 2000-05-20
Svart rödstjärt Skansen Lejonet, Göteborg 2002-04-21
Rödstjärt Rörö 2002-05-02
Buskskvätta Kråkudden, Hönö 2002-04-29
Svarthakad buskskvätta
Vitgumpad buskskvätta 1 hona Brudarebacken 2004-10-24
Stenskvätta Rörö 2002-04-06
Ökenstenskvätta 1 hane Kvibergsfältet 2015-05-26
Ringtrast 1 ex Brudarebacken, Gbg 1997-04-28
Koltrast Månadsgatan, Kortedala, Göteborg 2002-01-01
Björktrast Pilegården, Askim 2002-01-01
Taltrast Rörö 2002-03-17
Rödvingetrast Drottningtorget, Göteborg 2002-02-13
Dubbeltrast 2 Stora Amundö 1997-03-01
Gräshoppsångare 1 sjungande Ragnhildsholmen 1998-06-13
Flodsångare 1 ex sj Lärjedalens golfbana, Angered 1996-06-16
Vassångare 1 ex sj Svankällan, Säve, Hisingen 1994-06-02
Vattensångare 1 ex Stora Amundö 2008-08-18
Sävsångare Rörö 2002-05-02
Busksångare Välen, Göteborg 2002-06-09
Kärrsångare Torslandaviken 2002-05-16
Rörsångare Rörö 2002-05-02
Trastsångare 1 ex sj Lagmansholmen, Säve 2004-05-07
Härmsångare Ersdalen, Hönö 2002-05-10
Rödstrupig sångare 1 ex sj Slingan, Hönö 2013-05-25
Höksångare 1 1K Hönö 2001-08-25
Ärtsångare Yttre Tistlarna 2002-04-28
Törnsångare Kråkudden, Hönö 2002-05-03
Trädgårdssångare Ersdalen, Hönö 2002-05-18
Svarthätta Grimmered, Göteborg 2002-02-24
Lundsångare 1 ex sj Örgryte, Göteborg 1993-06-15
Kungsfågelsångare 1 ex Rörö 2004-10-31
Taigasångare 1 ex Rörö 2001-10-14
Bergstaigasångare 1 ex Torslandaviken 2018-11-17
Brunsångare 1 ex Ganlet, Önnered, Gbg 2019-11-19
Bergsångare 1 ex sj Tjälleviks mosse, Hönö 2011-05-05
Grönsångare Ersdalen, Hönö 2002-05-03
Gransångare Stora Amundön, Askim 2002-03-28
Iberisk gransångare 1 ex sj Vargö 2015-05-10
Lövsångare Hönö 2002-04-27
Kungsfågel Slottsskogen, Göteborg 2002-01-02
Brandkronad kungsfågel 1 hane Hönö kyrkogård 2004-04-03
Grå flugsnappare Rörö 2002-05-08
Mindre flugsnappare 1 ad hane sj Lilla Delsjön, Delsjöområdet, Gbg 1999-06-05
Halsbandsflugsnappare Slottsskogen, Gbg 1996-07-08
Svartvit flugsnappare 1 hane Hönö 1999-05-05
Skäggmes Välen, Göteborg 2002-01-01
Stjärtmes 8-10 ex Berglärkan, Gbg 1998-12-29
Entita Rya skog, Hisingen 2002-01-02
Talltita hörd Smithska udden, Gbg 1996-10-10
Tofsmes Stora Amundön, Askim 2002-01-02
Svartmes Smithska udden, Göteborg 2002-01-04
Blåmes Brudberget, Mölndal 2002-01-01
Talgoxe Välen, Göteborg 2002-01-01
Nötväcka Rya skog, Hisingen 2002-01-02
Trädkrypare Rya skog, Hisingen 2002-01-02
Trädgårdsträdkrypare 1 ex sj Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2008-04-20
Pungmes 2 ex Hökälla, Hisingen 2000-04-25
Sommargylling 1 ex sj Årekärr, Askim 2004-05-27
Törnskata 1 Hönö 1996-09-06
Svartpannad törnskata 1 ex Välen 2012-08-22
Varfågel 1 ex Torslandaviken 1996-09-28
Rödhuvad törnskata 1 2K hane Eklanda, Mölndal 1998-07-06
Nötskrika Hindås, Björketorp 2002-01-06
Skata Månadsgatan, Kortedala, Göteborg 2002-01-01
Nötkråka Bokedalen, Jonsered 2002-08-12
Kaja Pilegården, Askim 2002-01-01
Råka Biskopsgården, Hisingen 2002-02-23
Kråka Fässberg, Mölndal 2002-01-01
Korp Hönö 2002-01-01
Stare Torslanda golfbana, Hisingen 2002-01-12
Rosenstare 1 juv Hönö 1997-09-13
Gråsparv Stora Amundön, Askim 2002-01-02
Pilfink Hönö 2002-01-01
Bofink Brudberget, Mölndal 2002-01-01
Bergfink Välen, Göteborg 2002-01-01
Gulhämpling 1 ex Hyppeln 2012-05-19
Grönfink Välen, Göteborg 2002-01-01
Steglits Torslandaviken 2002-01-02
Grönsiska Rya skog, Hisingen 2002-01-02
Hämpling Fässbergsbäcken, Mölndal 2002-01-01
Vinterhämpling Arendalstippen, Hisingen 2002-01-02
Gråsiska Rya skog, Hisingen 2002-01-02
Bändelkorsnäbb 1 par Länsmansgården, Hisingen 1986-01-06
Mindre korsnäbb Klippans naturreservat, Björketorp 2002-01-06
Större korsnäbb 1 juv Rörö 2001-10-13
Rosenfink Oxhagen, Rödbo, Hisingen 2002-05-25
Tallbit 2 hanar Änggårdsbergen, Gbg 1998-11-17
Domherre Brudberget, Mölndal 2002-01-01
Stenknäck Gamla flygfätet, Torslanda 2002-01-01
Lappsparv 2 ex Brudarebacken, Gbg 1999-04-14
Snösparv Hönö 2002-01-01
Tallsparv 1 2K hane Sandvik, Torslanda 1999-12-29
Gulsparv Brudberget, Mölndal 2002-01-01
Ortolansparv 1 Smithska udden, Gbg 1997-08-29
Dvärgsparv 1 ex Hindås, Björketorp 1999-12-05
Sävsparv Prästgårdskilen, Björlanda 2002-01-30Saknade arter på listan
Svartbrynad albatross 3/91
Gulnäbbad lira 23/91
Svart stork 1/91
Gåsgam 2/91
Kejsarörn 1/91
Rödvingad vadarsvala 3/91
Svartvingad vadarsvala 2/91
Sumpvipa 11/91
Vitgumpsnäppa 10/91
Tereksnäppa 1/91
Ismås 1/91
Dvärguv 2/91
Fjälluggla 1/91
Alpseglare 2/91
Gråspett 1/91
Provencesångare 2/91
Videsångare 6/91
Snösiska 46/91
Kornsparv 2/91
Amerikansk sjöorre 1/91