LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Göteborgslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Göteborgslistan - Linus Westlund

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan 15 ex Stora Amundö 2005-01-23
Sångsvan 5 ex Kärramotet 2005-01-10
Kanadagås 6 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-03-24
Gravand 8 ex Torslandaviken 2005-03-27
Bläsand 1 hane Torslandaviken 2005-03-27
Kricka 4 ex Torslandaviken 2005-03-27
Gräsand 16 ex Stora Amundö 2005-01-23
Brunand 2 ex Säveåns mynning 2005-01-29
Vigg ca. 200 ex Säveåns mynning 2005-01-29
Ejder 4 ex Lilleby, Björlanda 2005-03-21
Knipa 100 ex Stora Amundö 2005-01-23
Salskrake 5 ad Stora Amundö 2005-01-23
Storskrake 1 hane Stora Amundö 2005-01-23
Fasan 1 ex Bäckebol, Hisingen 2005-02-20
Storlom 11 ex Stora Amundö 2005-01-23
Svartnäbbad islom 1 2K Stora Amundö 2005-01-23
Smådopping 1 ad Säveåns mynning 2005-01-29
Skäggdopping 2 ad Torslandaviken 2005-03-27
Storskarv 20 ex Göteborgs fiskhamn 2005-02-20
Gråhäger 1 ad Säveåns mynning 2005-01-29
Brun kärrhök 1 par Svankällan, Säve, Hisingen 2005-04-02
Sparvhök 1 ex Kärra centrum 2005-02-03
Ormvråk 1 ex Kärra centrum 2005-01-10
Fjällvråk 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-04-02
Fiskgjuse 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-05-06
Tornfalk 1 ex Stora Amundö 2005-01-23
Vattenrall 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-04-09
Sothöna Torslandaviken 2005-03-27
Trana 1 ex mot N Svankällan, Säve, Hisingen 2005-04-17
Strandskata 1 ex Torslandaviken 2005-03-27
Mindre strandpipare 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-04-04
Tofsvipa 1 ex Lilleby, Björlanda 2005-03-21
Enkelbeckasin 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-03-30
Skogssnäppa 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-04-08
Skrattmås 2 ex Säveåns mynning 2005-01-29
Fiskmås 1 ex Kärra centrum 2005-01-10
Silltrut 1 ex Lilleby, Björlanda 2005-03-21
Gråtrut 1 ex Kärra centrum 2005-01-10
Vitvingad trut 1 2k Göteborgs fiskhamn 2005-01-29
Havstrut 1 ex Ellesbo, Rödbo 2005-01-10
Tamduva 7 ex Kärra centrum 2005-01-10
Ringduva 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-01-09
Tornseglare 2 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-06-03
Gröngöling 2 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-01-09
Spillkråka 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-04-10
Större hackspett 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-01-09
Mindre hackspett 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-03-30
Sånglärka 2 ex Torslandaviken 2005-03-27
Ladusvala 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-05-01
Trädpiplärka 4 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-04-13
Ängspiplärka 2 ex Hökälla, Hisingen 2005-03-27
Forsärla 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-03-30
Sädesärla 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-03-30
Sidensvans 20 ex Göteborgs centrum 2005-01-22
Gärdsmyg 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-01-15
Rödhake 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-01-15
Koltrast 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-01-09
Björktrast 5 ex Kärra centrum 2005-01-10
Taltrast 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-05-01
Rörsångare 5 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-05-06
Trädgårdssångare 1 ex Ge tteröns naturreservattr¨ 2005-05-13
Svarthätta 1 hane Gerrebacka 2005-04-19
Grönsångare 3 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-05-06
Gransångare 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-04-09
Lövsångare 3 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-05-01
Kungsfågel 3 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-02-20
Svartvit flugsnappare 1 hane S mithska udden, Gbg 2005-04-27
Entita 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-04-09
Talltita 3 ex Blåspåret, Kärra 2005-03-09
Svartmes 1 ex Gerrebacka 2005-03-19
Blåmes 2 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-01-09
Talgoxe 5 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-01-09
Nötväcka 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-01-09
Trädkrypare 1 ex Blåspåret, Kärra 2005-03-09
Varfågel 2 ad Svankällan, Säve, Hisingen 2005-02-20
Nötskrika 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-01-09
Skata 3 ex Kärra centrum 2005-01-10
Kaja 14 ex Kärra centrum 2005-01-10
Kråka 20 ex Kärra centrum 2005-01-10
Korp 2 ex Kärra centrum 2005-01-10
Stare 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-03-25
Gråsparv 3 ex Kärra centrum 2005-01-10
Pilfink 6 ex Stora Amundö 2005-01-23
Bofink 7ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-01-16
Grönfink 15 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-01-09
Grönsiska 19 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-01-09
Gråsiska 9 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-04-17
Domherre 8 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-01-09
Stenknäck 1 ex Gerrebacka 2005-02-13
Gulsparv 15 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-02-20
Sävsparv 1 ex Torslandaviken 2005-03-27Saknade arter på listan
Mindre sångsvan 70/90
Sädgås 69/90
Spetsbergsgås 66/90
Bläsgås 52/90
Grågås 97/90
Vitkindad gås 88/90
Prutgås 60/90
Rödhalsad gås 33/90
Nilgås 32/90
Rostand 17/90
Amerikansk bläsand 31/90
Snatterand 78/90
Amerikansk kricka 18/90
Stjärtand 79/90
Årta 76/90
Skedand 87/90
Rödhuvad dykand 24/90
Ringand 51/90
Bergand 88/90
Praktejder 57/90
Alförrädare 51/90
Alfågel 84/90
Sjöorre 93/90
Vitnackad svärta 27/90
Svärta 75/90
Småskrake 108/90
Amerikansk kopparand 9/90
Orre 55/90
Tjäder 41/90
Rapphöna 45/90
Vaktel 53/90
Smålom 86/90
Vitnäbbad islom 41/90
Gråhakedopping 75/90
Svarthalsad dopping 56/90
Svarthakedopping 70/90
Svartbrynad albatross 3/90
Stormfågel 79/90
Gulnäbbad lira 36/90
Grålira 54/90
Mindre lira 53/90
Balearisk lira 31/90
Stormsvala 15/90
Klykstjärtad stormsvala 42/90
Havssula 85/90
Toppskarv 67/90
Rördrom 70/90
Silkeshäger 46/90
Ägretthäger 40/90
Svart stork 1/90
Vit stork 19/90
Skedstork 19/90
Bivråk 75/90
Brun glada 18/90
Röd glada 52/90
Havsörn 76/90
Gåsgam 2/90
Blå kärrhök 77/90
Stäpphök 28/90
Ängshök 17/90
Duvhök 95/90
Kejsarörn 1/90
Kungsörn 48/90
Aftonfalk 15/90
Stenfalk 69/90
Lärkfalk 58/90
Jaktfalk 28/90
Pilgrimsfalk 83/90
Småfläckig sumphöna 56/90
Kornknarr 68/90
Rörhöna 97/90
Skärfläcka 39/90
Tjockfot 24/90
Rödvingad vadarsvala 3/90
Svartvingad vadarsvala 2/90
Större strandpipare 92/90
Svartbent strandpipare 30/90
Fjällpipare 35/90
Amerikansk tundrapipare 24/90
Ljungpipare 76/90
Kustpipare 63/90
Kustsnäppa 66/90
Sandlöpare 54/90
Småsnäppa 58/90
Mosnäppa 73/90
Tuvsnäppa 23/90
Spovsnäppa 60/90
Skärsnäppa 84/90
Kärrsnäppa 78/90
Myrsnäppa 41/90
Brushane 75/90
Dvärgbeckasin 65/90
Dubbelbeckasin 43/90
Morkulla 87/90
Rödspov 45/90
Myrspov 76/90
Småspov 73/90
Storspov 87/90
Svartsnäppa 76/90
Rödbena 91/90
Dammsnäppa 47/90
Gluttsnäppa 93/90
Större gulbena 18/90
Grönbena 84/90
Tereksnäppa 1/90
Drillsnäppa 88/90
Roskarl 63/90
Smalnäbbad simsnäppa 54/90
Brednäbbad simsnäppa 49/90
Bredstjärtad labb 52/90
Kustlabb 71/90
Fjällabb 48/90
Storlabb 60/90
Svarthuvad mås 64/90
Dvärgmås 80/90
Tärnmås 41/90
Kaspisk trut 35/90
Medelhavstrut 36/90
Vittrut 58/90
Tretåig mås 86/90
Rosenmås 34/90
Ismås 1/90
Sandtärna 12/90
Skräntärna 30/90
Kentsk tärna 77/90
Fisktärna 96/90
Silvertärna 75/90
Småtärna 34/90
Svarttärna 46/90
Vitvingad tärna 25/90
Sillgrissla 93/90
Spetsbergsgrissla 12/90
Tordmule 89/90
Tobisgrissla 85/90
Alkekung 68/90
Lunnefågel 60/90
Skogsduva 94/90
Turkduva 95/90
Turturduva 22/90
Större turturduva 37/90
Gök 89/90
Tornuggla 3/90
Dvärguv 2/90
Berguv 71/90
Fjälluggla 1/90
Hökuggla 42/90
Sparvuggla 65/90
Kattuggla 93/90
Lappuggla 27/90
Hornuggla 62/90
Jorduggla 59/90
Pärluggla 36/90
Nattskärra 71/90
Alpseglare 2/90
Kungsfiskare 82/90
Biätare 16/90
Härfågel 50/90
Göktyta 60/90
Gråspett 1/90
Tretåig hackspett 43/90
Korttålärka 17/90
Tofslärka 8/90
Trädlärka 76/90
Berglärka 78/90
Backsvala 92/90
Rostgumpsvala 38/90
Hussvala 95/90
Större piplärka 38/90
Mongolpiplärka 48/90
Fältpiplärka 29/90
Rödstrupig piplärka 49/90
Skärpiplärka 90/90
Vattenpiplärka 48/90
Gulärla 89/90
Citronärla 9/90
Strömstare 95/90
Järnsparv 89/90
Sibirisk järnsparv 15/90
Näktergal 91/90
Sydnäktergal 58/90
Blåhake 47/90
Svart rödstjärt 63/90
Rödstjärt 86/90
Buskskvätta 88/90
Svarthakad buskskvätta 61/90
Stenskvätta 94/90
Ökenstenskvätta 19/90
Ringtrast 72/90
Rödvingetrast 90/90
Dubbeltrast 82/90
Gräshoppsångare 79/90
Flodsångare 46/90
Vassångare 47/90
Vattensångare 26/90
Sävsångare 81/90
Busksångare 62/90
Kärrsångare 82/90
Trastsångare 43/90
Härmsångare 76/90
Provencesångare 2/90
Rödstrupig sångare 22/90
Höksångare 10/90
Ärtsångare 90/90
Törnsångare 90/90
Lundsångare 43/90
Kungsfågelsångare 21/90
Taigasångare 41/90
Bergstaigasångare 9/90
Bergsångare 30/90
Brandkronad kungsfågel 50/90
Grå flugsnappare 78/90
Mindre flugsnappare 45/90
Halsbandsflugsnappare 38/90
Skäggmes 73/90
Stjärtmes 92/90
Tofsmes 92/90
Trädgårdsträdkrypare 10/90
Pungmes 34/90
Sommargylling 31/90
Törnskata 81/90
Svartpannad törnskata 32/90
Rödhuvad törnskata 18/90
Nötkråka 67/90
Råka 84/90
Rosenstare 44/90
Bergfink 100/90
Gulhämpling 13/90
Steglits 86/90
Hämpling 91/90
Vinterhämpling 83/90
Snösiska 58/90
Bändelkorsnäbb 62/90
Mindre korsnäbb 82/90
Större korsnäbb 64/90
Rosenfink 68/90
Tallbit 38/90
Lappsparv 56/90
Snösparv 73/90
Tallsparv 24/90
Ortolansparv 46/90
Dvärgsparv 43/90
Kornsparv 2/90
Iberisk gransångare 17/90
Vitgumpad buskskvätta 19/90