LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Göteborgslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Göteborgslistan - Linus Westlund

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan 15 ex Stora Amundö 2005-01-23
Sångsvan 5 ex Kärramotet 2005-01-10
Kanadagås 6 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-03-24
Gravand 8 ex Torslandaviken 2005-03-27
Bläsand 1 hane Torslandaviken 2005-03-27
Kricka 4 ex Torslandaviken 2005-03-27
Gräsand 16 ex Stora Amundö 2005-01-23
Brunand 2 ex Säveåns mynning 2005-01-29
Vigg ca. 200 ex Säveåns mynning 2005-01-29
Ejder 4 ex Lilleby, Björlanda 2005-03-21
Knipa 100 ex Stora Amundö 2005-01-23
Salskrake 5 ad Stora Amundö 2005-01-23
Storskrake 1 hane Stora Amundö 2005-01-23
Fasan 1 ex Bäckebol, Hisingen 2005-02-20
Storlom 11 ex Stora Amundö 2005-01-23
Svartnäbbad islom 1 2K Stora Amundö 2005-01-23
Smådopping 1 ad Säveåns mynning 2005-01-29
Skäggdopping 2 ad Torslandaviken 2005-03-27
Storskarv 20 ex Göteborgs fiskhamn 2005-02-20
Gråhäger 1 ad Säveåns mynning 2005-01-29
Brun kärrhök 1 par Svankällan, Säve, Hisingen 2005-04-02
Sparvhök 1 ex Kärra centrum 2005-02-03
Ormvråk 1 ex Kärra centrum 2005-01-10
Fjällvråk 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-04-02
Fiskgjuse 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-05-06
Tornfalk 1 ex Stora Amundö 2005-01-23
Vattenrall 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-04-09
Sothöna Torslandaviken 2005-03-27
Trana 1 ex mot N Svankällan, Säve, Hisingen 2005-04-17
Strandskata 1 ex Torslandaviken 2005-03-27
Mindre strandpipare 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-04-04
Tofsvipa 1 ex Lilleby, Björlanda 2005-03-21
Enkelbeckasin 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-03-30
Skogssnäppa 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-04-08
Skrattmås 2 ex Säveåns mynning 2005-01-29
Fiskmås 1 ex Kärra centrum 2005-01-10
Silltrut 1 ex Lilleby, Björlanda 2005-03-21
Gråtrut 1 ex Kärra centrum 2005-01-10
Vitvingad trut 1 2k Göteborgs fiskhamn 2005-01-29
Havstrut 1 ex Ellesbo, Rödbo 2005-01-10
Tamduva 7 ex Kärra centrum 2005-01-10
Ringduva 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-01-09
Tornseglare 2 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-06-03
Gröngöling 2 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-01-09
Spillkråka 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-04-10
Större hackspett 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-01-09
Mindre hackspett 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-03-30
Sånglärka 2 ex Torslandaviken 2005-03-27
Ladusvala 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-05-01
Trädpiplärka 4 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-04-13
Ängspiplärka 2 ex Hökälla, Hisingen 2005-03-27
Forsärla 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-03-30
Sädesärla 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-03-30
Sidensvans 20 ex Göteborgs centrum 2005-01-22
Gärdsmyg 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-01-15
Rödhake 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-01-15
Koltrast 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-01-09
Björktrast 5 ex Kärra centrum 2005-01-10
Taltrast 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-05-01
Rörsångare 5 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-05-06
Trädgårdssångare 1 ex Ge tteröns naturreservattr¨ 2005-05-13
Svarthätta 1 hane Gerrebacka 2005-04-19
Grönsångare 3 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-05-06
Gransångare 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-04-09
Lövsångare 3 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-05-01
Kungsfågel 3 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-02-20
Svartvit flugsnappare 1 hane S mithska udden, Gbg 2005-04-27
Entita 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-04-09
Talltita 3 ex Blåspåret, Kärra 2005-03-09
Svartmes 1 ex Gerrebacka 2005-03-19
Blåmes 2 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-01-09
Talgoxe 5 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-01-09
Nötväcka 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-01-09
Trädkrypare 1 ex Blåspåret, Kärra 2005-03-09
Varfågel 2 ad Svankällan, Säve, Hisingen 2005-02-20
Nötskrika 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-01-09
Skata 3 ex Kärra centrum 2005-01-10
Kaja 14 ex Kärra centrum 2005-01-10
Kråka 20 ex Kärra centrum 2005-01-10
Korp 2 ex Kärra centrum 2005-01-10
Stare 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-03-25
Gråsparv 3 ex Kärra centrum 2005-01-10
Pilfink 6 ex Stora Amundö 2005-01-23
Bofink 7ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-01-16
Grönfink 15 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-01-09
Grönsiska 19 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-01-09
Gråsiska 9 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-04-17
Domherre 8 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-01-09
Stenknäck 1 ex Gerrebacka 2005-02-13
Gulsparv 15 ex Svankällan, Säve, Hisingen 2005-02-20
Sävsparv 1 ex Torslandaviken 2005-03-27Saknade arter på listan
Mindre sångsvan 71/91
Sädgås 70/91
Spetsbergsgås 68/91
Bläsgås 54/91
Grågås 98/91
Vitkindad gås 89/91
Prutgås 61/91
Rödhalsad gås 35/91
Nilgås 33/91
Rostand 17/91
Amerikansk bläsand 31/91
Snatterand 79/91
Amerikansk kricka 18/91
Stjärtand 80/91
Årta 77/91
Skedand 88/91
Rödhuvad dykand 28/91
Ringand 52/91
Bergand 89/91
Praktejder 59/91
Alförrädare 52/91
Alfågel 85/91
Sjöorre 94/91
Vitnackad svärta 27/91
Svärta 76/91
Småskrake 109/91
Amerikansk kopparand 10/91
Orre 55/91
Tjäder 42/91
Rapphöna 46/91
Vaktel 56/91
Smålom 87/91
Vitnäbbad islom 41/91
Gråhakedopping 76/91
Svarthalsad dopping 58/91
Svarthakedopping 71/91
Svartbrynad albatross 3/91
Stormfågel 80/91
Gulnäbbad lira 23/91
Grålira 54/91
Mindre lira 53/91
Balearisk lira 31/91
Stormsvala 15/91
Klykstjärtad stormsvala 42/91
Havssula 86/91
Toppskarv 68/91
Rördrom 72/91
Silkeshäger 47/91
Ägretthäger 41/91
Svart stork 1/91
Vit stork 25/91
Skedstork 24/91
Bivråk 76/91
Brun glada 18/91
Röd glada 55/91
Havsörn 77/91
Gåsgam 2/91
Blå kärrhök 78/91
Stäpphök 32/91
Ängshök 17/91
Duvhök 96/91
Kejsarörn 1/91
Kungsörn 48/91
Aftonfalk 21/91
Stenfalk 70/91
Lärkfalk 59/91
Jaktfalk 29/91
Pilgrimsfalk 84/91
Småfläckig sumphöna 58/91
Kornknarr 69/91
Rörhöna 98/91
Skärfläcka 41/91
Tjockfot 24/91
Rödvingad vadarsvala 3/91
Svartvingad vadarsvala 2/91
Större strandpipare 93/91
Svartbent strandpipare 30/91
Fjällpipare 36/91
Amerikansk tundrapipare 25/91
Ljungpipare 77/91
Kustpipare 64/91
Sumpvipa 11/91
Kustsnäppa 67/91
Sandlöpare 54/91
Småsnäppa 59/91
Mosnäppa 74/91
Vitgumpsnäppa 10/91
Tuvsnäppa 24/91
Spovsnäppa 61/91
Skärsnäppa 85/91
Kärrsnäppa 79/91
Myrsnäppa 43/91
Brushane 76/91
Dvärgbeckasin 66/91
Dubbelbeckasin 44/91
Morkulla 88/91
Rödspov 47/91
Myrspov 77/91
Småspov 74/91
Storspov 88/91
Svartsnäppa 77/91
Rödbena 92/91
Dammsnäppa 48/91
Gluttsnäppa 94/91
Större gulbena 25/91
Grönbena 85/91
Tereksnäppa 1/91
Drillsnäppa 89/91
Roskarl 64/91
Smalnäbbad simsnäppa 55/91
Brednäbbad simsnäppa 50/91
Bredstjärtad labb 52/91
Kustlabb 72/91
Fjällabb 48/91
Storlabb 61/91
Svarthuvad mås 65/91
Dvärgmås 81/91
Tärnmås 41/91
Kaspisk trut 38/91
Medelhavstrut 37/91
Vittrut 60/91
Tretåig mås 87/91
Rosenmås 35/91
Ismås 1/91
Sandtärna 12/91
Skräntärna 33/91
Kentsk tärna 78/91
Fisktärna 97/91
Silvertärna 76/91
Småtärna 34/91
Svarttärna 48/91
Vitvingad tärna 27/91
Sillgrissla 94/91
Spetsbergsgrissla 16/91
Tordmule 90/91
Tobisgrissla 86/91
Alkekung 69/91
Lunnefågel 60/91
Skogsduva 95/91
Turkduva 96/91
Turturduva 22/91
Större turturduva 38/91
Gök 90/91
Tornuggla 3/91
Dvärguv 2/91
Berguv 72/91
Fjälluggla 1/91
Hökuggla 43/91
Sparvuggla 66/91
Kattuggla 94/91
Lappuggla 27/91
Hornuggla 63/91
Jorduggla 60/91
Pärluggla 36/91
Nattskärra 72/91
Blek tornseglare 6/91
Alpseglare 2/91
Kungsfiskare 83/91
Biätare 17/91
Härfågel 51/91
Göktyta 61/91
Gråspett 1/91
Tretåig hackspett 44/91
Korttålärka 17/91
Tofslärka 22/91
Trädlärka 77/91
Berglärka 79/91
Backsvala 93/91
Rostgumpsvala 39/91
Hussvala 96/91
Större piplärka 38/91
Mongolpiplärka 49/91
Fältpiplärka 29/91
Rödstrupig piplärka 51/91
Skärpiplärka 91/91
Vattenpiplärka 49/91
Gulärla 90/91
Citronärla 9/91
Strömstare 96/91
Järnsparv 90/91
Sibirisk järnsparv 17/91
Näktergal 92/91
Sydnäktergal 59/91
Blåhake 47/91
Svart rödstjärt 65/91
Rödstjärt 87/91
Buskskvätta 89/91
Svarthakad buskskvätta 62/91
Stenskvätta 95/91
Ökenstenskvätta 21/91
Ringtrast 74/91
Rödvingetrast 91/91
Dubbeltrast 83/91
Gräshoppsångare 80/91
Flodsångare 47/91
Vassångare 48/91
Vattensångare 26/91
Sävsångare 82/91
Busksångare 64/91
Kärrsångare 83/91
Trastsångare 44/91
Härmsångare 77/91
Provencesångare 2/91
Rödstrupig sångare 22/91
Höksångare 19/91
Ärtsångare 91/91
Törnsångare 91/91
Lundsångare 44/91
Kungsfågelsångare 23/91
Taigasångare 43/91
Bergstaigasångare 15/91
Videsångare 6/91
Brunsångare 20/91
Bergsångare 30/91
Brandkronad kungsfågel 52/91
Grå flugsnappare 79/91
Mindre flugsnappare 46/91
Halsbandsflugsnappare 39/91
Skäggmes 74/91
Stjärtmes 93/91
Tofsmes 93/91
Trädgårdsträdkrypare 10/91
Pungmes 35/91
Sommargylling 33/91
Törnskata 82/91
Svartpannad törnskata 32/91
Rödhuvad törnskata 18/91
Nötkråka 68/91
Råka 85/91
Rosenstare 45/91
Bergfink 101/91
Gulhämpling 21/91
Steglits 87/91
Hämpling 92/91
Vinterhämpling 84/91
Snösiska 46/91
Bändelkorsnäbb 63/91
Mindre korsnäbb 83/91
Större korsnäbb 65/91
Rosenfink 69/91
Tallbit 46/91
Lappsparv 57/91
Snösparv 74/91
Tallsparv 25/91
Ortolansparv 46/91
Dvärgsparv 45/91
Kornsparv 2/91
Iberisk gransångare 19/91
Amerikansk sjöorre 1/91
Vitgumpad buskskvätta 20/91
Orientpipare 19/91
Stripgås 13/91
Mandarinand 14/91