LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Göteborgslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Göteborgslistan - Johan Svedholm

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan Stora Amundön, Askim 1986-06-20
Mindre sångsvan Torslandaviken 1992-09-01
Sångsvan Stensjön, Mölndal 1989-12-16
Sädgås Kvillebäcken, Brämaregården 1998-04-05
Spetsbergsgås Prästgårdskilen, Björlanda 2002-01-29
Bläsgås Gunnesby, Säve 2001-12-15
Grågås Kråkudden, Hönö 1993-10-16
Stripgås Volvo Tuve, Hisingen 2002-05-20
Kanadagås Stora Amundön, Askim 1986-08-05
Vitkindad gås Torslandaviken 1995-09-10
Prutgås Kråkudden, Hönö 1994-09-11
Rödhalsad gås Galterö, Gbg:s södra skärgård 2007-07-11
Mandarinand Slottsskogen, Gbg 1999-01-16
Nilgås Uppegården, Säve 2005-05-11
Rostand Torslandaviken 2001-07-28
Gravand Torslandaviken
Bläsand Torslandaviken
Amerikansk bläsand Torslandaviken 2006-07-05
Snatterand Torslandaviken
Kricka Torslandaviken 1989-05-13
Amerikansk kricka Ragnhildsholmen 2010-04-10
Gräsand Slätta damm, Hisingen 1988-11-20
Stjärtand Torslandaviken 1992-09-01
Årta Torslandaviken 1995-05-01
Skedand Torslandaviken 1992-05-20
Rödhuvad dykand Slottsskogen, Gbg 2017-02-22
Brunand Torslandaviken 1989-05-13
Ringand Tingstad, Backa 2001-02-18
Vigg Torslandaviken
Bergand Torslandaviken 1991-11-24
Ejder Stora Amundön, Askim 1986-06-20
Praktejder Stora Porsholmen, Torslanda 2003-03-02
Alförrädare Torslandaviken 1996-04-24
Alfågel Kråkudden, Hönö 1991-01-26
Sjöorre Kråkudden, Hönö 1991-01-26
Vitnackad svärta Bolleskären, Hönö 2006-05-07
Svärta Kråkudden, Hönö 1991-01-26
Knipa Slätta damm, Hisingen 1988-11-20
Salskrake Torslandaviken 1991-10-26
Småskrake Vrångö, Gbg:s södra skärgård 1989-11-11
Storskrake Vrångö, Gbg:s södra skärgård 1989-11-11
Orre Syrhåla, Lundby 1991-05-04
Tjäder Vättlefjäll, Bergum 2002-12-22
Rapphöna Äspered, Angered 1987-08-05
Vaktel Askesby, Säve 1998-05-17
Fasan Kvillebäcken, Brämaregården 1984-09-01
Smålom Kråkudden, Hönö 1992-04-05
Storlom Kråkudden, Hönö 1992-08-04
Svartnäbbad islom Vinga 1996-10-27
Vitnäbbad islom Kråkudden, Hönö 2002-10-20
Smådopping Änggårdsbergen, Gbg 1989-05-27
Skäggdopping Härlanda tjärn, Gbg 1989-09-02
Gråhakedopping Torslandaviken 1991-10-15
Svarthalsad dopping Torslandaviken 1998-08-27
Svarthakedopping Torslandaviken 1996-09-21
Stormfågel Kråkudden, Hönö 1992-01-04
Grålira Kråkudden, Hönö 1993-10-16
Mindre lira Kråkudden, Hönö 1993-08-13
Balearisk lira Kråkudden, Hönö 2003-08-14
Klykstjärtad stormsvala Kråkudden, Hönö 1991-10-06
Havssula Kråkudden, Hönö 1991-10-06
Storskarv Vrångö, Gbg:s södra skärgård 1989-11-11
Toppskarv Vinga 2002-03-29
Rördrom Välen, Gbg 2001-02-03
Silkeshäger Torslandaviken 1997-06-05
Ägretthäger Torslandaviken 1999-04-13
Gråhäger
Vit stork Kålsåsen, Björketorp 2011-06-16
Skedstork Torslandaviken 2016-05-20
Bivråk Unnered, Tuve 1993-06-14
Brun glada Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2009-08-20
Röd glada Säve flygplats, Hisingen 1998-04-13
Havsörn Stora Amundön, Askim 2002-02-16
Brun kärrhök
Blå kärrhök Kråkudden, Hönö 1991-11-09
Stäpphök Ganlet, Önnered, Gbg 2008-09-13
Ängshök Stora Amundön, Askim 2004-05-09
Duvhök Torslandaviken 1992-05-09
Sparvhök S. A. Hedlunds park, Hisingen
Ormvråk
Fjällvråk Ingebäck, Säve 1993-04-09
Kungsörn Kvillebäcken, Brämaregården 1995-01-02
Fiskgjuse Ingebäck, Säve 1993-04-09
Tornfalk
Aftonfalk Torslandaviken 2001-09-06
Stenfalk Rörö 1993-04-24
Lärkfalk Bjurslätt, Hisingen 1995-08-26
Jaktfalk Galterö, Gbg:s södra skärgård 2008-10-26
Pilgrimsfalk Kvillebäcken, Brämaregården 1995-11-19
Vattenrall Gunnestorps mosse, Tuve 1992-03-06
Småfläckig sumphöna Lagmansholmen, Säve 1999-07-13
Kornknarr Elleröd, Rödbo 1995-08-05
Rörhöna Änggårdsbergen, Gbg 1989-05-27
Sothöna Stensjön, Mölndal 1989-12-16
Trana Östergärde, Björlanda 1994-03-12
Strandskata Stora Amundön, Askim 1986-06-20
Skärfläcka Torslandaviken 1998-04-27
Tjockfot Änggårdsbergen, Göteborg 2002-08-04
Mindre strandpipare Torslandaviken 1989-05-13
Större strandpipare Torslandaviken
Svartbent strandpipare Torslandaviken 2007-04-24
Orientpipare Torslandaviken 2020-05-31
Fjällpipare Torslandaviken 2009-09-01
Amerikansk tundrapipare Galterö, Gbg:s södra skärgård 2003-07-22
Ljungpipare Torslandaviken 1992-05-09
Kustpipare Torslandaviken 1992-06-10
Sumpvipa Lökholmen, Gbg:s södra skärgård 2021-05-15
Tofsvipa
Kustsnäppa Kråkudden, Hönö 1991-11-09
Sandlöpare Torslandaviken 1995-08-25
Småsnäppa Torslandaviken 1992-06-10
Mosnäppa Torslandaviken 1989-05-13
Vitgumpsnäppa Torslandaviken 2021-07-27
Tuvsnäppa Torslandaviken 2000-05-08
Spovsnäppa Torslandaviken 1992-07-14
Skärsnäppa Kråkudden, Hönö 1991-01-26
Kärrsnäppa Torslandaviken 1989-05-13
Myrsnäppa Torslandaviken 1994-05-28
Brushane Torslandaviken 1989-05-13
Dvärgbeckasin Hökälla, Hisingen 2000-12-18
Enkelbeckasin Ragnhildsholmen 1989-06-03
Dubbelbeckasin Lagmansholmen, Säve 1993-05-14
Morkulla S. A. Hedlunds park, Hisingen 1989-03-14
Rödspov Torslandaviken 1996-04-19
Myrspov Torslandaviken 1992-06-10
Småspov Torslandaviken 1994-05-28
Storspov Torslandaviken 1992-05-03
Svartsnäppa Torslandaviken 1992-06-10
Rödbena Stora Amundön, Askim 1986-08-05
Dammsnäppa Torslandaviken 2002-05-11
Gluttsnäppa Torslandaviken 1989-05-13
Större gulbena Stora Amundö 2017-12-22
Skogssnäppa Svarttjärn, Delsjöområdet 1992-04-12
Grönbena Torslandaviken
Drillsnäppa Torslandaviken 1989-05-13
Roskarl Kråkudden, Hönö 1992-08-04
Smalnäbbad simsnäppa Kråkudden, Hönö 1993-08-13
Brednäbbad simsnäppa Kråkudden, Hönö 2001-11-04
Bredstjärtad labb Kråkudden, Hönö 1993-10-16
Kustlabb Kråkudden, Hönö 1992-08-04
Fjällabb Kråkudden, Hönö 1994-09-11
Storlabb Kråkudden, Hönö 1993-01-16
Svarthuvad mås Färjenäs, Lundby 2004-12-13
Dvärgmås Kråkudden, Hönö 1993-08-13
Tärnmås Kråkudden, Hönö 1993-10-16
Skrattmås Stora Amundön, Askim 1986-06-20
Fiskmås Stora Amundön, Askim 1986-06-20
Silltrut Stora Amundön, Askim
Gråtrut Stora Amundön, Askim 1986-06-20
Kaspisk trut Göteborgs fiskhamn 2003-02-16
Medelhavstrut Göteborgs fiskhamn 2003-09-02
Vitvingad trut Göteborgs fiskhamn 1992-12-31
Vittrut Göteborgs fiskhamn 1992-01-09
Havstrut Stora Amundön, Askim 1986-06-20
Tretåig mås Kråkudden, Hönö 1991-10-06
Rosenmås Björnhuvudet, Öckerö 2011-12-26
Sandtärna Torslandaviken 2013-05-18
Skräntärna Bredungen, Rödbo 2007-07-24
Kentsk tärna Kråkudden, Hönö 1992-08-04
Fisktärna Stora Amundön, Askim 1986-06-20
Silvertärna Torslandaviken 1995-08-25
Småtärna Torslandaviken 1995-07-09
Svarttärna Kråkudden, Hönö 1994-09-11
Vitvingad tärna Torslandaviken 2014-05-17
Sillgrissla Vrångö, Gbg:s södra skärgård 1989-11-11
Spetsbergsgrissla Askimsviken, Gbg 1997-10-29
Tordmule Vrångö, Gbg:s södra skärgård 1989-11-11
Tobisgrissla Kråkudden, Hönö 1991-01-26
Alkekung Kråkudden, Hönö 1991-01-26
Lunnefågel Kråkudden, Hönö 1996-09-30
Tamduva Kvillebäcken, Brämaregården 1986-01-23
Skogsduva Djupedal, Säve 1989-09-30
Ringduva Kvillebäcken, Brämaregården 1986-01-17
Turkduva Tolered, Lundby 1991-07-10
Turturduva Öxnäs, Säve 2011-09-30
Större turturduva Kålltorp, Göteborg 2013-02-06
Gök Stora Amundön, Askim 1986-06-20
Berguv Arendal, Lundby
Hökuggla Ryamotet, Härryda 2006-03-12
Sparvuggla Klippans naturreservat, Björketorp 1995-04-10
Kattuggla S. A. Hedlunds park, Hisingen 1989-03-14
Lappuggla Knipeflågsbergen, Partille 2012-04-02
Hornuggla Albatross golfbana, Säve 1993-04-09
Jorduggla Torslanda gamla flygfält 1995-04-11
Pärluggla Stora Härsjön, Härryda 1994-04-10
Nattskärra Getryggen, Delsjöområdet 1992-06-11
Tornseglare Kvillebäcken, Brämaregården
Blek tornseglare Sanden, Torslanda 2023-11-06
Kungsfiskare Torslandaviken 1997-01-12
Biätare Torslandaviken 2007-07-02
Härfågel Ramberget, Brämaregården 1993-11-03
Göktyta Hökälla, Hisingen 2000-08-14
Gröngöling Stora Amundön, Askim 1986-06-20
Spillkråka Lid, Rödbo 1989-09-30
Större hackspett Kvillebäcken, Brämaregården 1986-01-17
Mindre hackspett Rya skog, Lundby 1989-05-21
Tretåig hackspett Hönö kyrkogård 2007-10-07
Korttålärka Välen, Gbg 2001-05-13
Tofslärka Torslandaviken 2020-10-11
Trädlärka Orremossen, Vättlefjäll, Angered 1995-04-01
Sånglärka Stora Amundön, Askim 1986-06-20
Berglärka Arendalstippen, Hisingen 2002-01-10
Backsvala Torslandaviken
Ladusvala
Rostgumpsvala Torslandaviken 2005-05-03
Hussvala
Större piplärka Öxnäs, Säve, Hisingen 2003-09-24
Mongolpiplärka Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-11-10
Fältpiplärka Torslandaviken 2002-06-09
Trädpiplärka
Ängspiplärka Ragnhildsholmen 1989-06-03
Rödstrupig piplärka Torslandaviken 1996-09-14
Skärpiplärka Stora Amundön, Askim 1986-06-20
Vattenpiplärka Rörö 2002-11-02
Gulärla Torslandaviken 1989-05-13
Citronärla Torslandaviken 2000-09-24
Forsärla Rörö 1993-03-21
Sädesärla Kvillebäcken, Brämaregården 1986-05-30
Sidensvans Kvillebäcken, Brämaregården 1986-01-17
Strömstare Stensjön, Mölndal
Gärdsmyg Stora Amundön, Askim 1986-06-20
Järnsparv Kvillebäcken, Brämaregården 1990-12-10
Sibirisk järnsparv Torslandaviken 2016-10-19
Rödhake Kvillebäcken, Brämaregården 1986-05-30
Näktergal Ragnhildsholmen
Sydnäktergal Önnered, Göteborg 2003-05-06
Blåhake Ersdalen, Hönö 2002-05-09
Svart rödstjärt Tistlarna 1992-05-06
Rödstjärt Ersdalen, Hönö 1991-05-04
Buskskvätta Ragnhildsholmen 1989-06-03
Svarthakad buskskvätta Torslandaviken 2003-05-04
Vitgumpad buskskvätta Ganlet, Önnered, Gbg 2016-09-26
Stenskvätta Röda sten, Gbg 1987-09-26
Ökenstenskvätta Kvibergsfältet, Gbg 2015-05-26
Ringtrast Brudarebacken, Delsjöområdet 2000-04-19
Koltrast Kvillebäcken, Brämaregården 1986-01-14
Björktrast Kvillebäcken, Brämaregården 1986-01-14
Taltrast Änggårdsbergen, Gbg 1989-05-27
Rödvingetrast
Dubbeltrast Rörö 1993-03-21
Gräshoppsångare Ragnhildsholmen 1989-06-03
Flodsångare Lärjedalens golfbana 1996-06-18
Vassångare Svankällan, Säve 1994-06-03
Vattensångare Stora Amundö 2008-08-18
Sävsångare Ragnhildsholmen 1989-06-03
Busksångare Välen, Göteborg 2002-06-09
Kärrsångare Ragnhildsholmen 1989-06-03
Rörsångare Ragnhildsholmen 1989-06-03
Trastsångare Hökälla, Hisingen 2007-06-02
Härmsångare Östergärde, Björlanda 1993-06-14
Rödstrupig sångare Slingan, Hönö 2013-05-25
Höksångare Arendalsudden, Hisingen 2023-10-19
Ärtsångare
Törnsångare Stora Amundön, Askim 1986-06-20
Trädgårdssångare Tolered, Lundby 1991-07-10
Svarthätta Änggårdsbergen, Gbg 1989-05-27
Lundsångare Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2004-06-03
Kungsfågelsångare Tagene, Säve 2004-11-09
Taigasångare Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-10-03
Bergstaigasångare Torslandaviken 2018-11-17
Videsångare Tjälleviks mosse, Hönö 2023-10-23
Brunsångare Ganlet, Önnered, Gbg 2019-11-19
Grönsångare Änggårdsbergen, Gbg 1989-05-27
Gransångare S. A. Hedlunds park, Hisingen
Iberisk gransångare Vargö, Gbg:s södra skärgård 2015-05-10
Lövsångare Klare mosse, Hisingen 1988-05-30
Kungsfågel Kvillebäcken, Brämaregården 1986-10-10
Brandkronad kungsfågel Paradiset, Partille 2006-06-14
Grå flugsnappare Klare mosse, Hisingen
Mindre flugsnappare Lunnagården, Mölndal 2004-05-14
Halsbandsflugsnappare Slottsskogen, Gbg 1996-07-10
Svartvit flugsnappare Billdals park, Askim 1987-06-20
Skäggmes Tjälleviks mosse, Hönö 1991-09-28
Stjärtmes Klare mosse, Hisingsparken 1994-01-29
Entita Flunsås, Lundby 1990-08-10
Talltita Skatås, Delsjöterrängen 1992-09-25
Tofsmes S. A. Hedlunds park, Hisingen 1992-02-04
Svartmes Ersdalen, Hönö 1991-09-28
Blåmes Kvillebäcken, Brämaregården 1986-01-14
Talgoxe Kvillebäcken, Brämaregården 1986-01-14
Nötväcka S. A. Hedlunds park, Hisingen 1988-11-20
Trädkrypare Härlanda tjärn, Delsjöterrängen 1989-09-02
Pungmes Tjälleviks mosse, Hönö 2002-05-09
Sommargylling Årekärr, Askim 2004-05-27
Törnskata Stora Amundön, Askim 1986-08-05
Svartpannad törnskata Välen, Gbg 2012-08-22
Varfågel Unnered, Tuve 1994-01-03
Rödhuvad törnskata Eklanda, Mölndal 1998-07-03
Nötskrika S. A. Hedlunds park, Hisingen 1988-11-20
Skata Kvillebäcken, Brämaregården 1986-01-14
Nötkråka Lindås, Hindås 1989-09-16
Kaja Kvillebäcken, Brämaregården 1986-01-14
Råka Röd, Hönö 1991-05-04
Kråka Kvillebäcken, Brämaregården 1986-01-14
Korp S. A. Hedlunds park, Hisingen
Stare Kvillebäcken, Brämaregården 1986-05-30
Rosenstare Torslandaviken 2002-06-13
Gråsparv Kvillebäcken, Brämaregården 1986-01-14
Pilfink Kvillebäcken, Brämaregården 1986-01-14
Bofink Kvillebäcken, Brämaregården 1986-01-14
Bergfink Ersdalen, Hönö 1991-12-13
Gulhämpling Götaledstoppen, Biskopsgården 2014-09-20
Grönfink Kvillebäcken, Brämaregården 1986-01-14
Steglits Unnered, Tuve 1996-10-29
Grönsiska Lid, Rödbo 1989-09-30
Hämpling Röd, Hönö 1991-05-04
Vinterhämpling Torslandaviken 1991-10-26
Gråsiska Kvillebäcken, Brämaregården 1986-01-14
Bändelkorsnäbb Kvillebäcken, Brämaregården 1997-09-01
Mindre korsnäbb Ersdalen, Hönö 1992-03-15
Större korsnäbb Ersdalen, Hönö 1991-09-28
Rosenfink Ragnhildsholmen 1994-06-09
Tallbit Änggårdsbergen, Gbg 1998-11-16
Domherre Kvillebäcken, Brämaregården 1986-01-14
Stenknäck Kvillebäcken, Brämaregården 1989-12-26
Lappsparv Unnered, Tuve 1995-09-23
Snösparv Torslandaviken 1991-01-26
Tallsparv Sandvik, Torslanda 1999-12-30
Gulsparv Kvillebäcken, Brämaregården 1986-01-14
Ortolansparv Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-08-25
Dvärgsparv Eklanda, Mölndal 2010-12-05
Sävsparv Gunnestorps mosse, Tuve 1989-04-27



Saknade arter på listan
Amerikansk kopparand 10/91
Svartbrynad albatross 3/91
Gulnäbbad lira 23/91
Stormsvala 15/91
Svart stork 1/91
Gåsgam 2/91
Kejsarörn 1/91
Rödvingad vadarsvala 3/91
Svartvingad vadarsvala 2/91
Tereksnäppa 1/91
Ismås 1/91
Tornuggla 3/91
Dvärguv 2/91
Fjälluggla 1/91
Alpseglare 2/91
Gråspett 1/91
Provencesångare 2/91
Bergsångare 30/91
Trädgårdsträdkrypare 10/91
Snösiska 46/91
Kornsparv 2/91
Amerikansk sjöorre 1/91