LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Göteborgslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Göteborgslistan - Stefan Svensson

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan 8 ex Kråkudden, Hönö 1996-11-07
Mindre sångsvan 11 ad Torslandaviken 2003-03-31
Sångsvan 61 ex Stensjön, Mölndal 2005-01-29
Sädgås 21 ex mot N Torslandaviken 2003-03-13
Spetsbergsgås 1 str. Brudarebacken, Gbg 2005-03-25
Grågås 18 ex mot S Öckerögatan, Sandarna 2002-10-20
Kanadagås 2 ex Svarte mosse, Biskopsgården 2005-01-04
Vitkindad gås 2 ex Stora Amundö 2005-03-29
Nilgås
Gravand Torslandaviken 2003-03-31
Bläsand Ca 35 ex Torslandaviken 2002-09-03
Snatterand 1 hane Torslandaviken 2005-04-06
Kricka Ca 10 ex Torslandaviken 2002-09-03
Gräsand Ca 50 ex Torslandaviken 2002-09-03
Stjärtand 1 hona Torslandaviken 2002-09-03
Årta 2 par Torslandaviken 2004-03-17
Skedand 1 par Torslandaviken 2005-04-02
Brunand 1 ad hane Risholmen, Torslandaviken 2005-01-30
Vigg 16 ex Risholmen, Torslandaviken 2005-01-30
Bergand 2 par Torslandaviken 2005-04-01
Ejder Ca 100 ex Kråkudden, Hönö 1996-11-07
Praktejder
Alfågel 2 ex Kråkudden, Hönö 1996-11-07
Sjöorre Ca 50 ex Kråkudden, Hönö 1996-11-07
Svärta 3 ex Kråkudden, Hönö 1996-11-07
Knipa Klippan,göteborg 2005-01-06
Salskrake 50 ex Torslandaviken 2003-03-12
Småskrake Ca 10 ex Kråkudden, Hönö 1996-11-07
Storskrake 4 ex Kråkudden, Hönö 1996-11-07
Fasan 1 hona Torslandaviken 2005-01-30
Smålom Ca 25 ex Kråkudden, Hönö 1996-11-07
Storlom 2 ex Kråkudden, Hönö 1996-11-07
Svartnäbbad islom 1 ex Stora Amundö 2005-01-06
Smådopping 1 ex Torslandaviken 2002-09-03
Skäggdopping Ca 20 ex Torslandaviken 2002-09-03
Svarthalsad dopping 1 ex Torslandaviken 2005-05-06
Svarthakedopping 5 ex Torslandaviken 2002-09-03
Stormfågel Ca 300 ex Kråkudden, Hönö 1996-11-07
Klykstjärtad stormsvala 3 ex Kråkudden, Hönö 1996-11-07
Havssula Ca 25 ex Kråkudden, Hönö 1996-11-07
Storskarv Kråkudden, Hönö 1996-11-07
Toppskarv 1ad Kråkudden, Hönö 1996-11-07
Gråhäger 4 ex Stora Amundö 2005-01-29
Bivråk 1 juv. mot S Karlaplatsen, Länsmansgården 2004-09-30
Havsörn 1 subad mot N. Klarvädersgatan,Biskopsgården, Hisingen 2005-02-23
Brun kärrhök 1 mot N. Kråkudden, Hönö 2005-05-05
Blå kärrhök 1 hona Torslandaviken 2005-04-01
Duvhök 1 juv. hona Torslandaviken 2003-03-13
Sparvhök 1 ex Kråkudden, Hönö 1996-11-07
Ormvråk 1 ex Bilia,Sisjön 2005-01-22
Fjällvråk
Fiskgjuse 1 mot O. Brudarebacken, Gbg 2005-04-03
Tornfalk 2 ex Stora Amundö 2005-01-29
Stenfalk 1 str. Brudarebacken, Gbg 2005-03-25
Lärkfalk 2 ex Torslandaviken 2003-09-13
Pilgrimsfalk 1 ad Stora Amundö 2005-01-30
Vattenrall 1 ex Torslandaviken 2003-09-13
Rörhöna 5 ex Torslandaviken 2002-09-03
Sothöna 8 ex Stensjön, Mölndal 2005-01-29
Trana 1 ex Brudarebacken, Gbg 2005-03-20
Strandskata 1 ex Kråkudden, Hönö 1996-11-07
Skärfläcka 2 ex Prästgårdskilen, Björlanda 2005-04-17
Mindre strandpipare 1 ex Stora Amundö 2005-03-30
Större strandpipare 1 ex Torslandaviken 2003-03-31
Ljungpipare 1 ex Stora Amundö 2005-03-17
Kustpipare
Tofsvipa 1 ex Torslandaviken 2003-03-13
Skärsnäppa 9 ex Kråkudden, Hönö 1996-11-07
Kärrsnäppa 1 ex Torslandaviken 2003-09-13
Brushane 10 ex Torslandaviken 2003-09-13
Enkelbeckasin 1 ex Lilla Issjön, Landvetter 2005-03-25
Morkulla 1 spel. Torslandaviken 2005-04-01
Småspov 4 mot N. Kråkudden, Hönö 2005-05-05
Storspov 1 ex mot S Torslandaviken 2005-04-02
Svartsnäppa
Rödbena 1 ex Välen, Gbg 2005-04-02
Gluttsnäppa 1 ex Torslandaviken 2005-04-24
Skogssnäppa 1 ex Brudarebacken, Gbg 2005-03-25
Grönbena 4 ex Torslandaviken 2005-05-06
Drillsnäppa 1 ex Rådasjön ,Mölndal. 2005-04-23
Brednäbbad simsnäppa 1 ex Kråkudden, Hönö 1996-11-07
Bredstjärtad labb 6 j uv.+1ad s-str. Kråkudden, Hönö 1996-11-07
Storlabb 3 ex s-str. Kråkudden, Hönö 1996-11-07
Svarthuvad mås 1 ex Klippan, Göteborg 2005-01-06
Dvärgmås Ca 30 ex s str. Kråkudden, Hönö 1996-11-07
Skrattmås 4 ex Kråkudden, Hönö 1996-11-07
Fiskmås Kråkudden, Hönö 1996-11-07
Silltrut 2 ex Stora Amundö 2004-03-15
Gråtrut Kråkudden, Hönö 1996-11-07
Vitvingad trut 1 ex Göteborgs fiskhamn 2005-01-06
Havstrut Ca 100 ex Kråkudden, Hönö 1996-11-07
Tretåig mås Ca 1300 ex Kråkudden, Hönö 1996-11-07
Kentsk tärna 2 ex Stora Amundö 2005-04-09
Fisktärna 2 ex Kråkudden, Hönö 2005-04-10
Silvertärna 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-04-17
Sillgrissla Ca 3000 ex mot S Kråkudden, Hönö 1996-11-07
Tordmule Ca 1000 ex mot S Kråkudden, Hönö 1996-11-07
Tobisgrissla 3 ex Kråkudden, Hönö 1996-11-07
Alkekung Ca 900 ex mot S Kråkudden, Hönö 1996-11-07
Lunnefågel 1 ex mot S Kråkudden, Hönö 1996-11-07
Tamduva Biskopsgården, Hisingen 2005-01-03
Skogsduva 1 ex Kvillehed 2005-03-13
Ringduva Sandarna, Göteborg 2005-01-09
Turkduva 5 ex Öckerögatan, Sandarna 2002-09-16
Gök 3 rop. Lagmansholmen, Säve 2005-05-15
Sparvuggla 1spel. Lilla Issjön, Landvetter 2005-03-20
Kattuggla 1 ex Hökälla, Hisingen 2005-04-24
Pärluggla 1 spel. Lilla Issjön, Landvetter 2005-03-25
Tornseglare 4 ex Torslandaviken 2005-05-06
Göktyta
Gröngöling 1 ex Gunnebo, Mölndal 2005-01-29
Spillkråka 1 ex Stora Amundö 2005-01-30
Större hackspett 1 ex Biskopsgården, Hisingen 2005-01-26
Mindre hackspett 1 ex Väderilsgatan, Länsmansgården 2002-09-16
Trädlärka 1 ex mot N Klarvädersgatan, Biskopsgården 2003-03-25
Sånglärka 8 ex Stora Amundö 2005-03-17
Backsvala Ca 100 ex Torslandaviken 2002-09-03
Ladusvala 150 ex Torslandaviken 2005-05-02
Rostgumpsvala 1 ex Torslandaviken 2005-05-03
Hussvala 20 ex Torslandaviken 2005-05-02
Trädpiplärka 1 ex mot N. Kråkudden, Hönö 2005-05-05
Ängspiplärka 6 ex Torslandaviken 2003-03-13
Rödstrupig piplärka 1 ex mot S Klarvädersgatan, Biskopsgården 2002-09-13
Skärpiplärka 2 ex Stora Amundö 2005-01-06
Gulärla 40 ex Torslandaviken 2002-09-03
Forsärla 1 ex Klarvädersgatan, Biskopsgården 2002-10-01
Sädesärla 1 ex Torslandaviken 2003-03-31
Sidensvans 1200 ex IKEA Kållered 2001-10-27
Strömstare 2 ex Jonsereds fabriker 2005-03-20
Gärdsmyg Biskopsgården, Hisingen 2005-01-03
Järnsparv Ca 10 ex Brudarebacken, Gbg 2005-03-25
Rödhake 5 ex Kråkudden, Hönö 1996-11-07
Näktergal 2 sj. Lagmansholmen, Säve 2005-05-13
Sydnäktergal
Blåhake 1 ex Torslandaviken 2005-05-11
Rödstjärt
Buskskvätta 1 hane Hökälla, Hisingen 2005-05-02
Svarthakad buskskvätta 1 hane Brudarebacken, Gbg 2005-05-12
Stenskvätta 1 ex Brudarebacken, Gbg 2005-03-25
Ringtrast 1 hane. Brudarebacken, Gbg 2005-04-24
Koltrast Ca 20 ex Kråkudden, Hönö 1996-11-07
Björktrast Klarvädersgatan, Biskopagården 2005-01-12
Taltrast 1 ex Stora Amundö 2005-03-22
Rödvingetrast 1 ex Väderilsgatan, Länsmasgården, Hisingen 2005-02-14
Dubbeltrast 4 ex Brudarebacken, Gbg 2005-03-20
Sävsångare 1 sj. Torslandaviken 2005-05-11
Kärrsångare 1 sj. Plantagen, sisjön
Rörsångare 6 sj. Torslandaviken 2005-05-11
Härmsångare
Ärtsångare 4 sj. Kråkudden, Hönö 2005-05-05
Törnsångare 2 sj. Kråkudden, Hönö 2005-05-05
Trädgårdssångare 1 sj. Stora Amundö 2005-05-31
Svarthätta 1 sj. Ersdalen, Hönö 2005-05-05
Grönsångare 1 sj. St. jörgen ,egnahemsbostäder 2005-05-14
Gransångare 1 ex Klarvädersgatan, Biskopsgården 2002-09-16
Lövsångare 1 sj. Torslandaviken 2005-04-17
Kungsfågel Biskopsgården, Hisingen 2005-01-12
Grå flugsnappare
Svartvit flugsnappare 1 sj. Klarvädersgatan Biskopsgården 2005-04-15
Skäggmes 3 ex Torslandaviken 2005-01-30
Stjärtmes 4 ex Jonsereds fabriker 2005-03-20
Entita 1 ex Stora Amundö 2005-03-17
Talltita 1 ex Svarte mosse, Biskopsgården 2005-02-02
Tofsmes 1 ex Svarte mosse, Biskopsgården 2005-02-02
Svartmes 2 ex Svarte mosse, Biskopsgården 2005-02-02
Blåmes Biskopsgården, Hisingen 2005-01-03
Talgoxe Biskopsgården, Hisingen 2005-01-03
Nötväcka Biskopsgården, Hisingen 2005-01-03
Trädkrypare 1 ex Biskopsgården, Hisingen 2005-01-26
Sommargylling
Törnskata
Varfågel 1 ex Torslandaviken 2004-03-24
Nötskrika Biskopsgården, Hisingen 2005-01-12
Skata Biskopsgården, Hisingen 2005-01-03
Nötkråka
Kaja Ca 1500 ex mot S Kråkudden, Hönö 1996-11-07
Råka Ca 40 ex mot S Kråkudden, Hönö 1996-11-07
Kråka Ca 300 ex mot S Kråkudden, Hönö 1996-11-07
Korp Biskopsgården, Hisingen 2005-01-03
Stare 2 ex Torslandaviken 2003-03-13
Gråsparv Klippan, Göteborg 2005-01-06
Pilfink Biskopsgården, Hisingen 2005-01-03
Bofink 1 sj. Väderilsgatan, Hisingen 2005-03-09
Bergfink Ca 25 ex Brudarebacken, Gbg 2005-03-25
Grönfink Stora Amundö 2005-01-09
Steglits 1 ex Brudarebacken, Gbg 2005-03-19
Grönsiska Biskopsgården, Hisingen 2005-01-03
Hämpling 1 str. Brudarebacken, Gbg 2005-03-25
Vinterhämpling 2 mot N Brudarebacken, Gbg 2005-04-03
Gråsiska 2 ex Länsmansgården, Hisingen 2005-01-26
Bändelkorsnäbb 1 ex mot S Klarvädersgatan, Biskopsgården 2002-09-13
Mindre korsnäbb
Större korsnäbb 1 sj. Klarvädersgatan, Biskopsgården 2005-03-30
Tallbit
Domherre Biskopsgården, Hisingen 2005-01-03
Stenknäck 7 ex Brudarebacken, Gbg 2005-03-25
Snösparv 8 ex Brudarebacken, Gbg 2005-03-20
Gulsparv 50 ex Askesby, Säve, Hisingen 2005-02-20
Sävsparv 3 ex Torslandaviken 2003-03-13Saknade arter på listan
Bläsgås 54/91
Prutgås 61/91
Rödhalsad gås 33/91
Rostand 17/91
Amerikansk bläsand 31/91
Amerikansk kricka 18/91
Rödhuvad dykand 28/91
Ringand 52/91
Alförrädare 52/91
Vitnackad svärta 27/91
Amerikansk kopparand 10/91
Orre 55/91
Tjäder 42/91
Rapphöna 46/91
Vaktel 56/91
Vitnäbbad islom 41/91
Gråhakedopping 76/91
Svartbrynad albatross 3/91
Gulnäbbad lira 23/91
Grålira 54/91
Mindre lira 53/91
Balearisk lira 31/91
Stormsvala 15/91
Rördrom 72/91
Silkeshäger 47/91
Ägretthäger 41/91
Svart stork 1/91
Vit stork 25/91
Skedstork 24/91
Brun glada 18/91
Röd glada 55/91
Gåsgam 2/91
Stäpphök 32/91
Ängshök 17/91
Kejsarörn 1/91
Kungsörn 48/91
Aftonfalk 21/91
Jaktfalk 29/91
Småfläckig sumphöna 57/91
Kornknarr 69/91
Tjockfot 24/91
Rödvingad vadarsvala 3/91
Svartvingad vadarsvala 2/91
Svartbent strandpipare 30/91
Fjällpipare 36/91
Amerikansk tundrapipare 25/91
Sumpvipa 11/91
Kustsnäppa 67/91
Sandlöpare 54/91
Småsnäppa 59/91
Mosnäppa 74/91
Vitgumpsnäppa 10/91
Tuvsnäppa 24/91
Spovsnäppa 61/91
Myrsnäppa 43/91
Dvärgbeckasin 66/91
Dubbelbeckasin 44/91
Rödspov 47/91
Myrspov 77/91
Dammsnäppa 48/91
Större gulbena 25/91
Tereksnäppa 1/91
Roskarl 64/91
Smalnäbbad simsnäppa 55/91
Kustlabb 72/91
Fjällabb 48/91
Tärnmås 41/91
Kaspisk trut 38/91
Medelhavstrut 37/91
Vittrut 60/91
Rosenmås 35/91
Ismås 1/91
Sandtärna 12/91
Skräntärna 33/91
Småtärna 34/91
Svarttärna 48/91
Vitvingad tärna 27/91
Spetsbergsgrissla 16/91
Turturduva 22/91
Större turturduva 38/91
Tornuggla 3/91
Dvärguv 2/91
Berguv 72/91
Fjälluggla 1/91
Hökuggla 43/91
Lappuggla 27/91
Hornuggla 63/91
Jorduggla 60/91
Nattskärra 72/91
Blek tornseglare 5/91
Alpseglare 2/91
Kungsfiskare 83/91
Biätare 17/91
Härfågel 51/91
Gråspett 1/91
Tretåig hackspett 44/91
Korttålärka 17/91
Tofslärka 22/91
Berglärka 79/91
Större piplärka 38/91
Mongolpiplärka 49/91
Fältpiplärka 29/91
Vattenpiplärka 49/91
Citronärla 9/91
Sibirisk järnsparv 17/91
Svart rödstjärt 65/91
Ökenstenskvätta 21/91
Gräshoppsångare 80/91
Flodsångare 47/91
Vassångare 48/91
Vattensångare 26/91
Busksångare 64/91
Trastsångare 44/91
Provencesångare 2/91
Rödstrupig sångare 22/91
Höksångare 19/91
Lundsångare 44/91
Kungsfågelsångare 23/91
Taigasångare 43/91
Bergstaigasångare 15/91
Videsångare 6/91
Brunsångare 20/91
Bergsångare 30/91
Brandkronad kungsfågel 52/91
Mindre flugsnappare 46/91
Halsbandsflugsnappare 39/91
Trädgårdsträdkrypare 10/91
Pungmes 35/91
Svartpannad törnskata 32/91
Rödhuvad törnskata 18/91
Rosenstare 45/91
Gulhämpling 21/91
Snösiska 46/91
Rosenfink 69/91
Lappsparv 57/91
Tallsparv 25/91
Ortolansparv 46/91
Dvärgsparv 45/91
Kornsparv 2/91
Iberisk gransångare 19/91
Amerikansk sjöorre 1/91
Vitgumpad buskskvätta 20/91
Orientpipare 19/91
Stripgås 13/91
Mandarinand 14/91