LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Göteborgslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Göteborgslistan - Stefan Svensson

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan 8 ex Kråkudden, Hönö 1996-11-07
Mindre sångsvan 11 ad Torslandaviken 2003-03-31
Sångsvan 61 ex Stensjön, Mölndal 2005-01-29
Sädgås 21 ex mot N Torslandaviken 2003-03-13
Spetsbergsgås 1 str. Brudarebacken, Gbg 2005-03-25
Grågås 18 ex mot S Öckerögatan, Sandarna 2002-10-20
Kanadagås 2 ex Svarte mosse, Biskopsgården 2005-01-04
Vitkindad gås 2 ex Stora Amundö 2005-03-29
Nilgås
Gravand Torslandaviken 2003-03-31
Bläsand Ca 35 ex Torslandaviken 2002-09-03
Snatterand 1 hane Torslandaviken 2005-04-06
Kricka Ca 10 ex Torslandaviken 2002-09-03
Gräsand Ca 50 ex Torslandaviken 2002-09-03
Stjärtand 1 hona Torslandaviken 2002-09-03
Årta 2 par Torslandaviken 2004-03-17
Skedand 1 par Torslandaviken 2005-04-02
Brunand 1 ad hane Risholmen, Torslandaviken 2005-01-30
Vigg 16 ex Risholmen, Torslandaviken 2005-01-30
Bergand 2 par Torslandaviken 2005-04-01
Ejder Ca 100 ex Kråkudden, Hönö 1996-11-07
Praktejder
Alfågel 2 ex Kråkudden, Hönö 1996-11-07
Sjöorre Ca 50 ex Kråkudden, Hönö 1996-11-07
Svärta 3 ex Kråkudden, Hönö 1996-11-07
Knipa Klippan,göteborg 2005-01-06
Salskrake 50 ex Torslandaviken 2003-03-12
Småskrake Ca 10 ex Kråkudden, Hönö 1996-11-07
Storskrake 4 ex Kråkudden, Hönö 1996-11-07
Fasan 1 hona Torslandaviken 2005-01-30
Smålom Ca 25 ex Kråkudden, Hönö 1996-11-07
Storlom 2 ex Kråkudden, Hönö 1996-11-07
Svartnäbbad islom 1 ex Stora Amundö 2005-01-06
Smådopping 1 ex Torslandaviken 2002-09-03
Skäggdopping Ca 20 ex Torslandaviken 2002-09-03
Svarthalsad dopping 1 ex Torslandaviken 2005-05-06
Svarthakedopping 5 ex Torslandaviken 2002-09-03
Stormfågel Ca 300 ex Kråkudden, Hönö 1996-11-07
Klykstjärtad stormsvala 3 ex Kråkudden, Hönö 1996-11-07
Havssula Ca 25 ex Kråkudden, Hönö 1996-11-07
Storskarv Kråkudden, Hönö 1996-11-07
Toppskarv 1ad Kråkudden, Hönö 1996-11-07
Gråhäger 4 ex Stora Amundö 2005-01-29
Bivråk 1 juv. mot S Karlaplatsen, Länsmansgården 2004-09-30
Havsörn 1 subad mot N. Klarvädersgatan,Biskopsgården, Hisingen 2005-02-23
Brun kärrhök 1 mot N. Kråkudden, Hönö 2005-05-05
Blå kärrhök 1 hona Torslandaviken 2005-04-01
Duvhök 1 juv. hona Torslandaviken 2003-03-13
Sparvhök 1 ex Kråkudden, Hönö 1996-11-07
Ormvråk 1 ex Bilia,Sisjön 2005-01-22
Fjällvråk
Fiskgjuse 1 mot O. Brudarebacken, Gbg 2005-04-03
Tornfalk 2 ex Stora Amundö 2005-01-29
Stenfalk 1 str. Brudarebacken, Gbg 2005-03-25
Lärkfalk 2 ex Torslandaviken 2003-09-13
Pilgrimsfalk 1 ad Stora Amundö 2005-01-30
Vattenrall 1 ex Torslandaviken 2003-09-13
Rörhöna 5 ex Torslandaviken 2002-09-03
Sothöna 8 ex Stensjön, Mölndal 2005-01-29
Trana 1 ex Brudarebacken, Gbg 2005-03-20
Strandskata 1 ex Kråkudden, Hönö 1996-11-07
Skärfläcka 2 ex Prästgårdskilen, Björlanda 2005-04-17
Mindre strandpipare 1 ex Stora Amundö 2005-03-30
Större strandpipare 1 ex Torslandaviken 2003-03-31
Ljungpipare 1 ex Stora Amundö 2005-03-17
Kustpipare
Tofsvipa 1 ex Torslandaviken 2003-03-13
Skärsnäppa 9 ex Kråkudden, Hönö 1996-11-07
Kärrsnäppa 1 ex Torslandaviken 2003-09-13
Brushane 10 ex Torslandaviken 2003-09-13
Enkelbeckasin 1 ex Lilla Issjön, Landvetter 2005-03-25
Morkulla 1 spel. Torslandaviken 2005-04-01
Småspov 4 mot N. Kråkudden, Hönö 2005-05-05
Storspov 1 ex mot S Torslandaviken 2005-04-02
Svartsnäppa
Rödbena 1 ex Välen, Gbg 2005-04-02
Gluttsnäppa 1 ex Torslandaviken 2005-04-24
Skogssnäppa 1 ex Brudarebacken, Gbg 2005-03-25
Grönbena 4 ex Torslandaviken 2005-05-06
Drillsnäppa 1 ex Rådasjön ,Mölndal. 2005-04-23
Brednäbbad simsnäppa 1 ex Kråkudden, Hönö 1996-11-07
Bredstjärtad labb 6 j uv.+1ad s-str. Kråkudden, Hönö 1996-11-07
Storlabb 3 ex s-str. Kråkudden, Hönö 1996-11-07
Svarthuvad mås 1 ex Klippan, Göteborg 2005-01-06
Dvärgmås Ca 30 ex s str. Kråkudden, Hönö 1996-11-07
Skrattmås 4 ex Kråkudden, Hönö 1996-11-07
Fiskmås Kråkudden, Hönö 1996-11-07
Silltrut 2 ex Stora Amundö 2004-03-15
Gråtrut Kråkudden, Hönö 1996-11-07
Vitvingad trut 1 ex Göteborgs fiskhamn 2005-01-06
Havstrut Ca 100 ex Kråkudden, Hönö 1996-11-07
Tretåig mås Ca 1300 ex Kråkudden, Hönö 1996-11-07
Kentsk tärna 2 ex Stora Amundö 2005-04-09
Fisktärna 2 ex Kråkudden, Hönö 2005-04-10
Silvertärna 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-04-17
Sillgrissla Ca 3000 ex mot S Kråkudden, Hönö 1996-11-07
Tordmule Ca 1000 ex mot S Kråkudden, Hönö 1996-11-07
Tobisgrissla 3 ex Kråkudden, Hönö 1996-11-07
Alkekung Ca 900 ex mot S Kråkudden, Hönö 1996-11-07
Lunnefågel 1 ex mot S Kråkudden, Hönö 1996-11-07
Tamduva Biskopsgården, Hisingen 2005-01-03
Skogsduva 1 ex Kvillehed 2005-03-13
Ringduva Sandarna, Göteborg 2005-01-09
Turkduva 5 ex Öckerögatan, Sandarna 2002-09-16
Gök 3 rop. Lagmansholmen, Säve 2005-05-15
Sparvuggla 1spel. Lilla Issjön, Landvetter 2005-03-20
Kattuggla 1 ex Hökälla, Hisingen 2005-04-24
Pärluggla 1 spel. Lilla Issjön, Landvetter 2005-03-25
Tornseglare 4 ex Torslandaviken 2005-05-06
Göktyta
Gröngöling 1 ex Gunnebo, Mölndal 2005-01-29
Spillkråka 1 ex Stora Amundö 2005-01-30
Större hackspett 1 ex Biskopsgården, Hisingen 2005-01-26
Mindre hackspett 1 ex Väderilsgatan, Länsmansgården 2002-09-16
Trädlärka 1 ex mot N Klarvädersgatan, Biskopsgården 2003-03-25
Sånglärka 8 ex Stora Amundö 2005-03-17
Backsvala Ca 100 ex Torslandaviken 2002-09-03
Ladusvala 150 ex Torslandaviken 2005-05-02
Rostgumpsvala 1 ex Torslandaviken 2005-05-03
Hussvala 20 ex Torslandaviken 2005-05-02
Trädpiplärka 1 ex mot N. Kråkudden, Hönö 2005-05-05
Ängspiplärka 6 ex Torslandaviken 2003-03-13
Rödstrupig piplärka 1 ex mot S Klarvädersgatan, Biskopsgården 2002-09-13
Skärpiplärka 2 ex Stora Amundö 2005-01-06
Gulärla 40 ex Torslandaviken 2002-09-03
Forsärla 1 ex Klarvädersgatan, Biskopsgården 2002-10-01
Sädesärla 1 ex Torslandaviken 2003-03-31
Sidensvans 1200 ex IKEA Kållered 2001-10-27
Strömstare 2 ex Jonsereds fabriker 2005-03-20
Gärdsmyg Biskopsgården, Hisingen 2005-01-03
Järnsparv Ca 10 ex Brudarebacken, Gbg 2005-03-25
Rödhake 5 ex Kråkudden, Hönö 1996-11-07
Näktergal 2 sj. Lagmansholmen, Säve 2005-05-13
Sydnäktergal
Blåhake 1 ex Torslandaviken 2005-05-11
Rödstjärt
Buskskvätta 1 hane Hökälla, Hisingen 2005-05-02
Svarthakad buskskvätta 1 hane Brudarebacken, Gbg 2005-05-12
Stenskvätta 1 ex Brudarebacken, Gbg 2005-03-25
Ringtrast 1 hane. Brudarebacken, Gbg 2005-04-24
Koltrast Ca 20 ex Kråkudden, Hönö 1996-11-07
Björktrast Klarvädersgatan, Biskopagården 2005-01-12
Taltrast 1 ex Stora Amundö 2005-03-22
Rödvingetrast 1 ex Väderilsgatan, Länsmasgården, Hisingen 2005-02-14
Dubbeltrast 4 ex Brudarebacken, Gbg 2005-03-20
Sävsångare 1 sj. Torslandaviken 2005-05-11
Kärrsångare 1 sj. Plantagen, sisjön
Rörsångare 6 sj. Torslandaviken 2005-05-11
Härmsångare
Ärtsångare 4 sj. Kråkudden, Hönö 2005-05-05
Törnsångare 2 sj. Kråkudden, Hönö 2005-05-05
Trädgårdssångare 1 sj. Stora Amundö 2005-05-31
Svarthätta 1 sj. Ersdalen, Hönö 2005-05-05
Grönsångare 1 sj. St. jörgen ,egnahemsbostäder 2005-05-14
Gransångare 1 ex Klarvädersgatan, Biskopsgården 2002-09-16
Lövsångare 1 sj. Torslandaviken 2005-04-17
Kungsfågel Biskopsgården, Hisingen 2005-01-12
Grå flugsnappare
Svartvit flugsnappare 1 sj. Klarvädersgatan Biskopsgården 2005-04-15
Skäggmes 3 ex Torslandaviken 2005-01-30
Stjärtmes 4 ex Jonsereds fabriker 2005-03-20
Entita 1 ex Stora Amundö 2005-03-17
Talltita 1 ex Svarte mosse, Biskopsgården 2005-02-02
Tofsmes 1 ex Svarte mosse, Biskopsgården 2005-02-02
Svartmes 2 ex Svarte mosse, Biskopsgården 2005-02-02
Blåmes Biskopsgården, Hisingen 2005-01-03
Talgoxe Biskopsgården, Hisingen 2005-01-03
Nötväcka Biskopsgården, Hisingen 2005-01-03
Trädkrypare 1 ex Biskopsgården, Hisingen 2005-01-26
Sommargylling
Törnskata
Varfågel 1 ex Torslandaviken 2004-03-24
Nötskrika Biskopsgården, Hisingen 2005-01-12
Skata Biskopsgården, Hisingen 2005-01-03
Nötkråka
Kaja Ca 1500 ex mot S Kråkudden, Hönö 1996-11-07
Råka Ca 40 ex mot S Kråkudden, Hönö 1996-11-07
Kråka Ca 300 ex mot S Kråkudden, Hönö 1996-11-07
Korp Biskopsgården, Hisingen 2005-01-03
Stare 2 ex Torslandaviken 2003-03-13
Gråsparv Klippan, Göteborg 2005-01-06
Pilfink Biskopsgården, Hisingen 2005-01-03
Bofink 1 sj. Väderilsgatan, Hisingen 2005-03-09
Bergfink Ca 25 ex Brudarebacken, Gbg 2005-03-25
Grönfink Stora Amundö 2005-01-09
Steglits 1 ex Brudarebacken, Gbg 2005-03-19
Grönsiska Biskopsgården, Hisingen 2005-01-03
Hämpling 1 str. Brudarebacken, Gbg 2005-03-25
Vinterhämpling 2 mot N Brudarebacken, Gbg 2005-04-03
Gråsiska 2 ex Länsmansgården, Hisingen 2005-01-26
Bändelkorsnäbb 1 ex mot S Klarvädersgatan, Biskopsgården 2002-09-13
Mindre korsnäbb
Större korsnäbb 1 sj. Klarvädersgatan, Biskopsgården 2005-03-30
Tallbit
Domherre Biskopsgården, Hisingen 2005-01-03
Stenknäck 7 ex Brudarebacken, Gbg 2005-03-25
Snösparv 8 ex Brudarebacken, Gbg 2005-03-20
Gulsparv 50 ex Askesby, Säve, Hisingen 2005-02-20
Sävsparv 3 ex Torslandaviken 2003-03-13Saknade arter på listan
Bläsgås 52/90
Prutgås 60/90
Rödhalsad gås 33/90
Rostand 17/90
Amerikansk bläsand 31/90
Amerikansk kricka 18/90
Rödhuvad dykand 24/90
Ringand 51/90
Alförrädare 51/90
Vitnackad svärta 27/90
Amerikansk kopparand 9/90
Orre 55/90
Tjäder 41/90
Rapphöna 45/90
Vaktel 53/90
Vitnäbbad islom 41/90
Gråhakedopping 75/90
Svartbrynad albatross 3/90
Gulnäbbad lira 36/90
Grålira 54/90
Mindre lira 53/90
Balearisk lira 31/90
Stormsvala 15/90
Rördrom 70/90
Silkeshäger 46/90
Ägretthäger 40/90
Svart stork 1/90
Vit stork 19/90
Skedstork 19/90
Brun glada 18/90
Röd glada 52/90
Gåsgam 2/90
Stäpphök 28/90
Ängshök 17/90
Kejsarörn 1/90
Kungsörn 48/90
Aftonfalk 15/90
Jaktfalk 28/90
Småfläckig sumphöna 56/90
Kornknarr 68/90
Tjockfot 24/90
Rödvingad vadarsvala 3/90
Svartvingad vadarsvala 2/90
Svartbent strandpipare 30/90
Fjällpipare 35/90
Amerikansk tundrapipare 24/90
Kustsnäppa 66/90
Sandlöpare 54/90
Småsnäppa 58/90
Mosnäppa 73/90
Tuvsnäppa 23/90
Spovsnäppa 60/90
Myrsnäppa 41/90
Dvärgbeckasin 65/90
Dubbelbeckasin 43/90
Rödspov 45/90
Myrspov 76/90
Dammsnäppa 47/90
Större gulbena 18/90
Tereksnäppa 1/90
Roskarl 63/90
Smalnäbbad simsnäppa 54/90
Kustlabb 71/90
Fjällabb 48/90
Tärnmås 41/90
Kaspisk trut 35/90
Medelhavstrut 36/90
Vittrut 58/90
Rosenmås 34/90
Ismås 1/90
Sandtärna 12/90
Skräntärna 30/90
Småtärna 34/90
Svarttärna 46/90
Vitvingad tärna 25/90
Spetsbergsgrissla 12/90
Turturduva 22/90
Större turturduva 37/90
Tornuggla 3/90
Dvärguv 2/90
Berguv 71/90
Fjälluggla 1/90
Hökuggla 42/90
Lappuggla 27/90
Hornuggla 62/90
Jorduggla 59/90
Nattskärra 71/90
Alpseglare 2/90
Kungsfiskare 82/90
Biätare 16/90
Härfågel 50/90
Gråspett 1/90
Tretåig hackspett 43/90
Korttålärka 17/90
Tofslärka 8/90
Berglärka 78/90
Större piplärka 38/90
Mongolpiplärka 48/90
Fältpiplärka 29/90
Vattenpiplärka 48/90
Citronärla 9/90
Sibirisk järnsparv 15/90
Svart rödstjärt 63/90
Ökenstenskvätta 19/90
Gräshoppsångare 79/90
Flodsångare 46/90
Vassångare 47/90
Vattensångare 26/90
Busksångare 62/90
Trastsångare 43/90
Provencesångare 2/90
Rödstrupig sångare 22/90
Höksångare 10/90
Lundsångare 43/90
Kungsfågelsångare 21/90
Taigasångare 41/90
Bergstaigasångare 9/90
Bergsångare 30/90
Brandkronad kungsfågel 50/90
Mindre flugsnappare 45/90
Halsbandsflugsnappare 38/90
Trädgårdsträdkrypare 10/90
Pungmes 34/90
Svartpannad törnskata 32/90
Rödhuvad törnskata 18/90
Rosenstare 44/90
Gulhämpling 13/90
Snösiska 58/90
Rosenfink 68/90
Lappsparv 56/90
Tallsparv 24/90
Ortolansparv 46/90
Dvärgsparv 43/90
Kornsparv 2/90
Iberisk gransångare 17/90
Vitgumpad buskskvätta 19/90