LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Göteborgslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Göteborgslistan - L. Stefan Andersson

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan Välen, Gbg 2005-01-06
Mindre sångsvan 2 ex mot NO Kråkudden, Hönö 2005-03-28
Sångsvan 1 ad Pilegårdsdammen, Askim 2005-01-08
Sädgås 2 ex mot N Brottkärr, Askim 2005-03-25
Grågås 5 ex Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2005-01-15
Kanadagås Välen, Gbg 2005-01-06
Vitkindad gås 2 ex Stora Amundö 2005-03-26
Gravand 2 ex Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2005-01-15
Bläsand 9 ex Brottkärr, Askim 2005-03-25
Snatterand 1 par Otterbäck, Askim 2005-04-02
Kricka 18 ex Välen, Gbg 2005-01-09
Gräsand Välen, Gbg 2005-01-06
Stjärtand 1 hane Karlsrodammen, Slottsskogen, Gbg 2005-02-12
Årta 1 hane Hökälla, Hisingen 2005-05-01
Skedand 1 par Torslandaviken 2005-04-02
Brunand 1 hona Hovås golfbanedamm, Askim 2005-01-06
Vigg Välen, Gbg 2005-01-06
Bergand 2 ex Torslandaviken 2005-01-22
Ejder Askimsviken 2005-01-06
Alfågel 8 ex Kråkudden, Hönö 2005-03-28
Sjöorre 1 hona Askims fjord 2005-01-09
Svärta 28 ex Kråkudden, Hönö 2005-05-07
Knipa Välen, Gbg 2005-01-06
Salskrake 6 ex Billdals skärgård 2005-01-06
Småskrake Brottkärr, Askim 2005-01-06
Storskrake Fiskebäck, Gbg 2005-01-09
Orre 2 ex Landvetter flygplats, Härryda 2005-03-19
Tjäder 1 ex Lilla Issjön, Landvetter 2005-03-19
Rapphöna 8 ex St. Stårholmen, Gbg:s södra skärgård 2005-02-26
Fasan Välen, Gbg 2005-01-09
Smålom 2 ex Askimsviken 2005-01-09
Storlom 1 2K Askimsviken 2005-01-09
Svartnäbbad islom 1 2K Lilla Amundö 2005-01-23
Vitnäbbad islom 1 ex Askims fjord 2005-05-05
Smådopping 1 ex Stora ån, Västra Frölunda 2005-01-08
Skäggdopping 3 ex Askimsviken 2005-01-09
Gråhakedopping 2 ex Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2005-03-27
Svarthalsad dopping 1 ex Torslandaviken 2005-05-07
Svarthakedopping 1 ex Askimsviken 2005-01-29
Stormfågel 100 ex Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2005-01-15
Havssula 1 4K Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2005-01-15
Storskarv Välen, Gbg 2005-01-06
Rördrom 1 ex sp Hålsjön, Mölndal 2005-04-09
Gråhäger Välen, Gbg 2005-01-06
Bivråk 1 ex mot N Hassledalsbergen, Askim 2005-05-15
Havsörn 1 2K Askims fjord 2005-02-26
Brun kärrhök 1 hane Hålsjön, Mölndal 2005-04-09
Blå kärrhök 1 ex Torslandaviken 2005-04-02
Duvhök 1 ex Välen, Gbg 2005-01-06
Sparvhök 1 ex Torslandaviken 2005-01-22
Ormvråk 2 ex Fässberg, Mölndal 2005-01-08
Fjällvråk 1 ex Torrekullamotet, Mölndal 2005-03-06
Fiskgjuse 1 ex Lagmansholmen, Säve 2005-03-28
Tornfalk 1 ex Billdals skärgård 2005-01-06
Pilgrimsfalk 1 ad Billdals skärgård 2005-01-30
Vattenrall 1 ex hördes Lagmansholmen, Säve 2005-03-28
Rörhöna 1 2K Göteborgs fiskhamn 2005-02-12
Sothöna 110 ex Brottkärr, Askim 2005-01-06
Trana 2 ex mot N Brottkärr, Askim 2005-03-25
Strandskata 1 ex Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2005-02-20
Mindre strandpipare 1 ex Välen, Gbg 2005-04-10
Större strandpipare 2 ex Stora Amundö 2005-03-24
Tofsvipa 1 ex Välen, Gbg 2005-01-15
Mosnäppa 2 ex Hills golfbana, Mölndal 2005-05-17
Skärsnäppa 30 ex Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2005-01-15
Kärrsnäppa 1 ex Stora Amundö 2005-03-24
Brushane 1 hane Torslandaviken 2005-05-21
Dvärgbeckasin 1 ex Välen, Gbg 2005-01-16
Enkelbeckasin 3 ex Fässberg, Mölndal 2005-01-08
Morkulla 1 ex Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2005-02-20
Rödspov 2 ex Torslandaviken 2005-05-21
Småspov 10 ex Torslandaviken 2005-05-05
Storspov 2 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-04-02
Svartsnäppa 1 ex Torslandaviken 2005-04-23
Rödbena 1 ex Välen, Gbg 2005-04-02
Gluttsnäppa 1 ex Otterbäck, Askim 2005-04-23
Skogssnäppa 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-04-02
Grönbena 2 ex Torslandaviken 2005-05-01
Drillsnäppa 3 ex Välen, Gbg 2005-04-30
Roskarl 1 ex Torslandaviken 2005-05-22
Kustlabb 2-3 ex Kråkudden, Hönö 2005-05-07
Svarthuvad mås 1 3K Klippan, Gbg 2005-01-16
Dvärgmås 2 ad Askimsviken 2005-01-09
Skrattmås Fässberg, Mölndal 2005-01-08
Fiskmås Billdals skärgård 2005-01-06
Silltrut 1 ad Stora Amundö 2005-03-24
Gråtrut Välen, Gbg 2005-01-06
Vitvingad trut 1 2K Göteborgs fiskhamn 2005-01-16
Havstrut Brottkärr, Askim 2005-01-06
Tretåig mås 2 2K Askims fjord 2005-01-09
Kentsk tärna 5 ex Askims fjord 2005-04-10
Fisktärna Ca 10 ex Askims fjord 2005-04-10
Silvertärna 1 ex Torslandaviken 2005-05-01
Sillgrissla 6 ex Askimsviken 2005-01-09
Tordmule 1 ex Stora Amundö 2005-01-16
Tobisgrissla 10 ex Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2005-01-15
Lunnefågel 1 2K Billdals skärgård 2005-03-12
Tamduva Frölunda torg 2005-01-06
Skogsduva 1 ex Välen, Gbg 2005-04-10
Ringduva Välen, Gbg 2005-01-06
Turkduva 2 ex Kungsladugård, Gbg 2005-02-12
Gök 1 ex sp Billdals skärgård 2005-05-15
Sparvuggla 1 ex sp Lilla Issjön, Landvetter 2005-03-19
Kattuggla 1 ex sp Gunnebo, Mölndal 2005-03-19
Pärluggla 1 ex sp Lilla Issjön, Landvetter 2005-03-19
Tornseglare 2 ex Torslandaviken 2005-05-05
Gröngöling 1 ex Killingsholmen, Billdal, Askim 2005-01-16
Spillkråka 1 hane Smithska udden, Gbg 2005-03-05
Större hackspett 1 ex Stora Amundö 2005-01-30
Mindre hackspett 1 hane Välen, Gbg 2005-01-29
Trädlärka 1 ex Hills golfbana, Mölndal 2005-05-14
Sånglärka 3 ex mot O Billdals skärgård 2005-03-12
Backsvala Ca 10 ex Torslandaviken 2005-05-01
Ladusvala 1 ex Hålsjön, Mölndal 2005-04-09
Rostgumpsvala 1 ex Torslandaviken 2005-05-07
Hussvala 2 ex Torslandaviken 2005-05-01
Trädpiplärka 1 ex mot N Stora Amundö 2005-04-16
Ängspiplärka 1 ex Haga kile, Askim 2005-01-06
Skärpiplärka 1 ex Killingsholmen, Billdal, Askim 2005-01-23
Gulärla 4 ex Torslandaviken 2005-05-01
Forsärla 1 ex Fässbergsbäcken, Mölndal 2005-01-30
Sädesärla 1 ex Brottkärr, Askim 2005-03-25
Sidensvans 11 ex Asimsviken 2005-01-09
Strömstare 2 ex Grevedämmet, Mölndal 2005-01-30
Gärdsmyg Välen, Gbg 2005-01-06
Järnsparv 3 ex Brottkärr, Askim 2005-03-25
Rödhake Välen, Gbg 2005-01-06
Näktergal 1 ex sj Lunnagården, Mölndal 2005-05-14
Svart rödstjärt 1 hane Eriksberg, Hisingen 2005-05-14
Rödstjärt 1 hane Brännö, Gbg:s södra skärgård 2005-04-30
Buskskvätta 1 hane Sörred, Hisingen 2005-05-01
Svarthakad buskskvätta 1 hane Brudarebacken, Gbg 2005-05-12
Stenskvätta 4 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-04-02
Ringtrast 1 hane mot N Brottkärr, Askim 2005-03-26
Koltrast Välen, Gbg 2005-01-06
Björktrast Välen, Gbg 2005-01-06
Taltrast 1 ex Välen, Gbg 2005-03-20
Rödvingetrast 6 ex Kobbegården, Askim 2005-03-23
Dubbeltrast 1 ex Stora Amundö 2005-03-24
Gräshoppsångare 1 ex sj Sisjöns ind.område 2005-05-26
Sävsångare 1 ex sj Eklanda, Mölndal 2005-05-12
Kärrsångare 1 ex sj Krokegården, Askim 2005-05-22
Rörsångare 1 ex sj Torslandaviken 2005-05-01
Härmsångare 1 ex sj Sisjön, Askim 2005-05-19
Ärtsångare 1 ex Stora Amundö 2005-04-24
Törnsångare 2 ex Pilegårdsdammen, Askim 2005-05-04
Trädgårdssångare 3 ex Rya skog, Hisingen 2005-05-14
Svarthätta 1 ex Amundö vik 2005-04-23
Grönsångare 3 ex sj Lunnagården, Mölndal 2005-04-30
Gransångare 1 ex Ryaverket, Hisingen 2005-01-22
Lövsångare 1 ex sj Välen, Gbg 2005-04-19
Kungsfågel Kannebäck, Näset, Gbg 2005-01-15
Grå flugsnappare 3 ex Hills golfbana, Mölndal 2005-05-17
Svartvit flugsnappare 1 par Brännö, Gbg:s södra skärgård 2005-04-30
Skäggmes 2 ex Välen, Gbg 2005-01-16
Stjärtmes 7 ex Ryaverket, Hisingen 2005-01-22
Entita 1 ex Stora Amundö 2005-01-16
Talltita 2 ex Änggårdsbergen, Gbg 2005-01-23
Tofsmes 2 ex Askims kolonistugeområde 2005-02-05
Svartmes 1 ex Brottkärr, Askim 2005-01-23
Blåmes Välen, Gbg 2005-01-06
Talgoxe Välen, Gbg 2005-01-06
Nötväcka Hovås, Askim 2005-01-06
Trädkrypare 2 ex Smithska udden, Gbg 2005-01-09
Törnskata 1 hane Torslandaviken 2005-05-21
Varfågel 1 ex Torslandaviken 2005-02-12
Nötskrika 1 ex Lilla Amundö 2005-01-23
Skata Välen, Gbg 2005-01-06
Nötkråka 1 ex Buarås, Landvetter 2005-03-19
Kaja Välen, Gbg 2005-01-06
Råka 1 ex Välen, Gbg 2005-01-09
Kråka Välen, Gbg 2005-01-06
Korp 2 ex Brottkärr, Askim 2005-01-06
Stare 1 ex Åbyfältet, Mölndal 2005-02-06
Gråsparv Stora Amundö 2005-01-06
Pilfink Åkered, Gbg 2005-01-09
Bofink 1 hane Amundö vik 2005-01-06
Bergfink 1 ex Hovås, Askim 2005-01-23
Grönfink Välen, Gbg 2005-01-06
Steglits 1 ex Arendalsudden, Hisingen 2005-01-22
Grönsiska Amundö vik 2005-01-06
Hämpling 4 ex mot N Brottkärr, Askim 2005-03-26
Vinterhämpling 9 ex Torslandaviken 2005-01-22
Gråsiska Åkered, Gbg 2005-01-09
Snösiska 1 ex Amhult, Torslanda 2005-02-12
Mindre korsnäbb 1 ex Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2005-02-20
Domherre Åkered, Gbg 2005-01-09
Stenknäck 2 ex Änggårdsbergen, Gbg 2005-03-27
Lappsparv 1 ex mot N Killingsholmen, Askim 2005-03-12
Snösparv 5 ex Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2005-01-15
Gulsparv Stora Amundö 2005-01-06
Sävsparv 2 ex Krokegården, Askim 2005-01-09Saknade arter på listan
Spetsbergsgås 68/91
Bläsgås 54/91
Prutgås 61/91
Rödhalsad gås 35/91
Nilgås 33/91
Rostand 17/91
Amerikansk bläsand 31/91
Amerikansk kricka 18/91
Rödhuvad dykand 28/91
Ringand 52/91
Praktejder 59/91
Alförrädare 52/91
Vitnackad svärta 27/91
Amerikansk kopparand 10/91
Vaktel 56/91
Svartbrynad albatross 3/91
Gulnäbbad lira 23/91
Grålira 54/91
Mindre lira 53/91
Balearisk lira 31/91
Stormsvala 15/91
Klykstjärtad stormsvala 42/91
Toppskarv 68/91
Silkeshäger 47/91
Ägretthäger 41/91
Svart stork 1/91
Vit stork 25/91
Skedstork 24/91
Brun glada 18/91
Röd glada 55/91
Gåsgam 2/91
Stäpphök 32/91
Ängshök 17/91
Kejsarörn 1/91
Kungsörn 48/91
Aftonfalk 21/91
Stenfalk 70/91
Lärkfalk 59/91
Jaktfalk 29/91
Småfläckig sumphöna 58/91
Kornknarr 69/91
Skärfläcka 41/91
Tjockfot 24/91
Rödvingad vadarsvala 3/91
Svartvingad vadarsvala 2/91
Svartbent strandpipare 30/91
Fjällpipare 36/91
Amerikansk tundrapipare 25/91
Ljungpipare 77/91
Kustpipare 64/91
Sumpvipa 11/91
Kustsnäppa 67/91
Sandlöpare 54/91
Småsnäppa 59/91
Vitgumpsnäppa 10/91
Tuvsnäppa 24/91
Spovsnäppa 61/91
Myrsnäppa 43/91
Dubbelbeckasin 44/91
Myrspov 77/91
Dammsnäppa 48/91
Större gulbena 25/91
Tereksnäppa 1/91
Smalnäbbad simsnäppa 55/91
Brednäbbad simsnäppa 50/91
Bredstjärtad labb 52/91
Fjällabb 48/91
Storlabb 61/91
Tärnmås 41/91
Kaspisk trut 38/91
Medelhavstrut 37/91
Vittrut 60/91
Rosenmås 35/91
Ismås 1/91
Sandtärna 12/91
Skräntärna 33/91
Småtärna 34/91
Svarttärna 48/91
Vitvingad tärna 27/91
Spetsbergsgrissla 16/91
Alkekung 69/91
Turturduva 22/91
Större turturduva 38/91
Tornuggla 3/91
Dvärguv 2/91
Berguv 72/91
Fjälluggla 1/91
Hökuggla 43/91
Lappuggla 27/91
Hornuggla 63/91
Jorduggla 60/91
Nattskärra 72/91
Blek tornseglare 6/91
Alpseglare 2/91
Kungsfiskare 83/91
Biätare 17/91
Härfågel 51/91
Göktyta 61/91
Gråspett 1/91
Tretåig hackspett 44/91
Korttålärka 17/91
Tofslärka 22/91
Berglärka 79/91
Större piplärka 38/91
Mongolpiplärka 49/91
Fältpiplärka 29/91
Rödstrupig piplärka 51/91
Vattenpiplärka 49/91
Citronärla 9/91
Sibirisk järnsparv 17/91
Sydnäktergal 59/91
Blåhake 47/91
Ökenstenskvätta 21/91
Flodsångare 47/91
Vassångare 48/91
Vattensångare 26/91
Busksångare 64/91
Trastsångare 44/91
Provencesångare 2/91
Rödstrupig sångare 22/91
Höksångare 19/91
Lundsångare 44/91
Kungsfågelsångare 23/91
Taigasångare 43/91
Bergstaigasångare 15/91
Videsångare 6/91
Brunsångare 20/91
Bergsångare 30/91
Brandkronad kungsfågel 52/91
Mindre flugsnappare 46/91
Halsbandsflugsnappare 39/91
Trädgårdsträdkrypare 10/91
Pungmes 35/91
Sommargylling 33/91
Svartpannad törnskata 32/91
Rödhuvad törnskata 18/91
Rosenstare 45/91
Gulhämpling 21/91
Bändelkorsnäbb 63/91
Större korsnäbb 65/91
Rosenfink 69/91
Tallbit 46/91
Tallsparv 25/91
Ortolansparv 46/91
Dvärgsparv 45/91
Kornsparv 2/91
Iberisk gransångare 19/91
Amerikansk sjöorre 1/91
Vitgumpad buskskvätta 20/91
Orientpipare 19/91
Stripgås 13/91
Mandarinand 14/91