LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Göteborgslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Göteborgslistan - Jan Krantz

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan Stensjön, Mölndal 2003-01-05
Sångsvan Askimsviken, Askim 2003-01-01
Grågås 1 ex Välen, Gbg 2005-04-22
Kanadagås Stensjön, Mölndal 2003-01-05
Vitkindad gås Välen, Göteborg 2003-06-05
Gravand Önnered, Göteborg 2003-05-15
Bläsand Torslandaviken 2003-08-23
Snatterand Torslandaviken 2003-04-19
Kricka Välen, Göteborg 2003-01-26
Gräsand Stora ån, Frölunda, Göteborg 2003-01-03
Skedand Välen, Göteborg 2003-06-17
Brunand Säveåns mynning, Gbg 2003-02-22
Vigg Stora ån, Frölunda, Göteborg 2003-01-03
Bergand Säveåns mynning, Gbg 2003-02-22
Ejder Stora Porsholmen, Torslanda 2003-03-12
Praktejder Stora Porsholmen, Torslanda 2003-03-12
Knipa Grevedämmet, Mölndal 2003-01-05
Salskrake Stora Amundön, Askim 2003-03-16
Storskrake Stensjön, Mölndal 2003-01-05
Fasan Stora ån, Frölunda, Göteborg 2003-01-03
Smådopping Välen, Göteborg 2003-01-01
Skäggdopping Askimsviken, Askim 2003-03-16
Gråhakedopping 1 ex Askims fjord 2005-02-05
Storskarv Stensjön, Mölndal 2003-01-05
Gråhäger Stora ån, Frölunda, Göteborg 2003-01-03
Havsörn Frölunda golfbana, Göteborg 2003-01-12
Brun kärrhök 1 ex Välen, Gbg 2005-05-20
Duvhök Slottsskogen, Göteborg 2003-02-23
Sparvhök Välen, Göteborg 2003-01-12
Ormvråk Järnbrott, Göteborg 2003-01-12
Fjällvråk Grevedämmet, Mölndal 2003-01-05
Fiskgjuse Välen, Göteborg 2003-03-30
Tornfalk Söderleden, Mölndal 2003-02-01
Vattenrall Välen, Göteborg 2003-03-20
Rörhöna Torslandaviken 2003-08-23
Sothöna Stensjön, Mölndal 2003-01-05
Trana Gunnesby, Säve, Hisingen 2003-07-02
Strandskata Askimsviken, Askim 2003-03-16
Mindre strandpipare Välen, Göteborg 2003-05-10
Större strandpipare Torslandaviken 2003-05-02
Tofsvipa Välen, Göteborg 2003-03-13
Mosnäppa Välen, Göteborg 2003-05-10
Enkelbeckasin Välen, Göteborg 2003-03-28
Småspov Torslandaviken 2003-05-04
Storspov Torslandaviken 2003-04-21
Rödbena Välen, Göteborg 2003-05-10
Gluttsnäppa Torslandaviken 2003-05-02
Drillsnäppa Torslandaviken 2003-05-01
Skrattmås Stensjön, Mölndal 2003-01-05
Fiskmås Askimsviken, Askim 2003-02-09
Gråtrut Stensjön, Mölndal 2003-01-05
Havstrut Askimsviken, Askim 2003-02-14
Silvertärna Torslandaviken 2003-05-01
Tamduva Kannebäck, Näset, Göteborg 2003-02-17
Skogsduva
Ringduva Välen, Göteborg 2003-01-03
Tornseglare 80 ex Torslandaviken 2005-05-19
Gröngöling Välen, Göteborg 2003-02-17
Spillkråka Välen, Göteborg 2003-03-28
Större hackspett Välen, Göteborg 2003-03-30
Sånglärka Torslandaviken 2003-04-19
Backsvala Torslandaviken 2003-05-02
Ladusvala Torslandaviken 2003-05-01
Hussvala Torslandaviken 2003-05-01
Ängspiplärka Välen, Göteborg 2003-04-22
Vattenpiplärka 1 ex Fässbergsbäcken, Mölndal 2004-01-11
Gulärla 3 ex Torslandaviken 2005-05-19
Forsärla 1 ex Fässberg, Mölndal 2005-02-11
Sädesärla Välen, Göteborg 2003-03-28
Sidensvans Välen, Göteborg 2003-01-03
Strömstare Grevedämmet, Mölndal 2003-01-05
Gärdsmyg Stensjön, Mölndal 2003-01-05
Rödhake Sisjön, Askim 2003-02-20
Näktergal Torslandaviken 2003-05-23
Sydnäktergal Önnered, Göteborg 2003-05-15
Stenskvätta Torslandaviken 2003-04-19
Koltrast Kannebäck, Näset, Göteborg 2003-01-01
Björktrast Välen, Göteborg 2003-01-01
Gräshoppsångare Välen, Göteborg 2003-05-25
Sävsångare Torslandaviken 2003-05-23
Kärrsångare Välen, Göteborg 2003-05-25
Rörsångare Torslandaviken 2003-05-23
Härmsångare 1 ex Välen, Gbg 2005-05-22
Gransångare Välen, Göteborg 2003-05-10
Lövsångare Torslandaviken 2003-05-02
Kungsfågel 2 ex Delsjöområdet, Gbg 2005-02-02
Skäggmes 3 ex Välen, Gbg 2005-01-23
Entita Grevedämmet, Mölndal 2003-01-05
Tofsmes Råhult, Partille 2003-02-01
Svartmes 1 ex Delsjöområdet, Gbg 2005-02-02
Blåmes Hult, Askim 2003-01-01
Talgoxe Välen, Göteborg 2003-01-01
Nötväcka Skatås, Göteborg 2003-01-28
Varfågel 1 ex Delsjöområdet, Gbg 2005-02-02
Nötskrika Sisjön, Askim 2003-02-20
Skata Välen, Göteborg 2003-01-03
Kaja Välen, Göteborg 2003-01-03
Råka Välen, Göteborg 2003-03-30
Kråka Välen, Göteborg 2003-02-17
Korp Askimsviken, Askim 2003-01-01
Stare Välen, Göteborg 2003-03-13
Gråsparv Kannebäck, Näset, Göteborg 2003-02-17
Pilfink Kannebäck, Näset, Göteborg 2003-02-09
Bofink Askimsbadet, Askim 2003-01-01
Bergfink Delsjöområdet, Göteborg 2003-03-29
Grönfink Delsjöområdet, Göteborg 2003-03-29
Steglits Välen, Göteborg 2003-02-09
Grönsiska Stensjön, Mölndal 2003-01-05
Hämpling Torslandaviken 2003-04-19
Vinterhämpling Frölunda golfbana, Göteborg 2003-01-03
Gråsiska 4 ex Sisjöns skjutfält, Mölndal 2005-02-01
Domherre Sisjön, Askim 2003-02-17
Snösparv 6 ex Askimsviken Gbg 2005-02-03
Gulsparv Välen, Göteborg 2003-01-12
Sävsparv Stora ån, Frölunda, Göteborg 2003-01-18Saknade arter på listan
Mindre sångsvan 71/91
Sädgås 70/91
Spetsbergsgås 68/91
Bläsgås 54/91
Prutgås 61/91
Rödhalsad gås 33/91
Nilgås 33/91
Rostand 17/91
Amerikansk bläsand 31/91
Amerikansk kricka 18/91
Stjärtand 80/91
Årta 77/91
Rödhuvad dykand 28/91
Ringand 52/91
Alförrädare 52/91
Alfågel 85/91
Sjöorre 94/91
Vitnackad svärta 27/91
Svärta 76/91
Småskrake 109/91
Amerikansk kopparand 10/91
Orre 55/91
Tjäder 42/91
Rapphöna 46/91
Vaktel 56/91
Smålom 87/91
Storlom 93/91
Svartnäbbad islom 61/91
Vitnäbbad islom 41/91
Svarthalsad dopping 58/91
Svarthakedopping 71/91
Svartbrynad albatross 3/91
Stormfågel 80/91
Gulnäbbad lira 23/91
Grålira 54/91
Mindre lira 53/91
Balearisk lira 31/91
Stormsvala 15/91
Klykstjärtad stormsvala 42/91
Havssula 86/91
Toppskarv 68/91
Rördrom 72/91
Silkeshäger 47/91
Ägretthäger 41/91
Svart stork 1/91
Vit stork 25/91
Skedstork 24/91
Bivråk 76/91
Brun glada 18/91
Röd glada 55/91
Gåsgam 2/91
Blå kärrhök 78/91
Stäpphök 32/91
Ängshök 17/91
Kejsarörn 1/91
Kungsörn 48/91
Aftonfalk 18/91
Stenfalk 70/91
Lärkfalk 59/91
Jaktfalk 29/91
Pilgrimsfalk 84/91
Småfläckig sumphöna 57/91
Kornknarr 69/91
Skärfläcka 41/91
Tjockfot 24/91
Rödvingad vadarsvala 3/91
Svartvingad vadarsvala 2/91
Svartbent strandpipare 30/91
Fjällpipare 36/91
Amerikansk tundrapipare 25/91
Ljungpipare 77/91
Kustpipare 64/91
Sumpvipa 11/91
Kustsnäppa 67/91
Sandlöpare 54/91
Småsnäppa 59/91
Vitgumpsnäppa 10/91
Tuvsnäppa 24/91
Spovsnäppa 61/91
Skärsnäppa 85/91
Kärrsnäppa 79/91
Myrsnäppa 43/91
Brushane 76/91
Dvärgbeckasin 66/91
Dubbelbeckasin 44/91
Morkulla 88/91
Rödspov 47/91
Myrspov 77/91
Svartsnäppa 77/91
Dammsnäppa 48/91
Större gulbena 25/91
Skogssnäppa 89/91
Grönbena 85/91
Tereksnäppa 1/91
Roskarl 64/91
Smalnäbbad simsnäppa 55/91
Brednäbbad simsnäppa 50/91
Bredstjärtad labb 52/91
Kustlabb 72/91
Fjällabb 48/91
Storlabb 61/91
Svarthuvad mås 65/91
Dvärgmås 81/91
Tärnmås 41/91
Silltrut 98/91
Kaspisk trut 37/91
Medelhavstrut 37/91
Vitvingad trut 86/91
Vittrut 60/91
Tretåig mås 87/91
Rosenmås 35/91
Ismås 1/91
Sandtärna 12/91
Skräntärna 33/91
Kentsk tärna 78/91
Fisktärna 97/91
Småtärna 34/91
Svarttärna 48/91
Vitvingad tärna 27/91
Sillgrissla 94/91
Spetsbergsgrissla 15/91
Tordmule 90/91
Tobisgrissla 86/91
Alkekung 69/91
Lunnefågel 60/91
Turkduva 96/91
Turturduva 22/91
Större turturduva 38/91
Gök 90/91
Tornuggla 3/91
Dvärguv 2/91
Berguv 72/91
Fjälluggla 1/91
Hökuggla 43/91
Sparvuggla 66/91
Kattuggla 94/91
Lappuggla 27/91
Hornuggla 63/91
Jorduggla 60/91
Pärluggla 36/91
Nattskärra 72/91
Blek tornseglare 3/91
Alpseglare 2/91
Kungsfiskare 83/91
Biätare 17/91
Härfågel 50/91
Göktyta 61/91
Gråspett 1/91
Mindre hackspett 93/91
Tretåig hackspett 44/91
Korttålärka 17/91
Tofslärka 22/91
Trädlärka 77/91
Berglärka 79/91
Rostgumpsvala 39/91
Större piplärka 38/91
Mongolpiplärka 49/91
Fältpiplärka 29/91
Trädpiplärka 91/91
Rödstrupig piplärka 51/91
Skärpiplärka 91/91
Citronärla 9/91
Järnsparv 90/91
Sibirisk järnsparv 17/91
Blåhake 47/91
Svart rödstjärt 65/91
Rödstjärt 87/91
Buskskvätta 89/91
Svarthakad buskskvätta 62/91
Ökenstenskvätta 21/91
Ringtrast 74/91
Taltrast 97/91
Rödvingetrast 91/91
Dubbeltrast 83/91
Flodsångare 47/91
Vassångare 48/91
Vattensångare 26/91
Busksångare 64/91
Trastsångare 44/91
Provencesångare 2/91
Rödstrupig sångare 22/91
Höksångare 12/91
Ärtsångare 91/91
Törnsångare 91/91
Trädgårdssångare 87/91
Svarthätta 94/91
Lundsångare 44/91
Kungsfågelsångare 22/91
Taigasångare 43/91
Bergstaigasångare 15/91
Brunsångare 20/91
Bergsångare 30/91
Grönsångare 88/91
Brandkronad kungsfågel 52/91
Grå flugsnappare 79/91
Mindre flugsnappare 46/91
Halsbandsflugsnappare 39/91
Svartvit flugsnappare 93/91
Stjärtmes 93/91
Talltita 92/91
Trädkrypare 105/91
Trädgårdsträdkrypare 10/91
Pungmes 35/91
Sommargylling 32/91
Törnskata 82/91
Svartpannad törnskata 32/91
Rödhuvad törnskata 18/91
Nötkråka 68/91
Rosenstare 45/91
Gulhämpling 21/91
Snösiska 46/91
Bändelkorsnäbb 63/91
Mindre korsnäbb 83/91
Större korsnäbb 65/91
Rosenfink 69/91
Tallbit 46/91
Stenknäck 89/91
Lappsparv 57/91
Tallsparv 25/91
Ortolansparv 46/91
Dvärgsparv 45/91
Kornsparv 2/91
Iberisk gransångare 19/91
Vitgumpad buskskvätta 19/91
Orientpipare 19/91
Stripgås 13/91
Mandarinand 13/91