LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Göteborgslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Göteborgslistan - Carl Jyker

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan 6 Inom Vallgraven, Gbg 2018-02-01
Mindre sångsvan Torslandaviken 1996-10-27
Sångsvan Torslandaviken
Sädgås Torslandaviken 2001-09-07
Spetsbergsgås Torslandaviken 2004-11-13
Bläsgås Torslandaviken 2006-06-27
Grågås Torslandaviken
Kanadagås 2 Kungsparken 2017-05-21
Vitkindad gås Torslandaviken 2012-05-13
Prutgås 3 Välen 2011-10-16
Rödhalsad gås 1 Galterö 2007-07-11
Nilgås 1 Öxnäs Säve 2005-05-11
Rostand 2 Torslandaviken 2001-07-29
Gravand Torslandaviken
Bläsand
Amerikansk bläsand Torslandaviken 2006-07-05
Snatterand Torslandaviken , Karholmsdammen
Kricka 1 Slottsskogen Gbg, Fågeldammen
Amerikansk kricka 1 ex Ragnhildsholmen 2010-04-11
Gräsand Slottsskogen Gbg, Fågeldammen
Stjärtand Torslandaviken , Karholmsdammen
Årta Torslandaviken 2002-05-27
Skedand
Rödhuvad dykand 1 ex Slottsskogen, Gbg 2017-02-22
Brunand Säveåns mynning
Ringand 1 Ringön 2001-02-18
Vigg Säveåns mynning, Gbg
Bergand Torslandaviken 2001-11-14
Ejder 1 Göteborgs hamn, Eriksberg 2013-03-12
Praktejder 1 Galterö 2014-12-06
Alförrädare 1 Galterö 2002-12-15
Alfågel Torslandaviken 2006-05-05
Sjöorre Torslandaviken 2009-02-28
Vitnackad svärta 1 Bolleskären Hönö 2006-05-07
Svärta Torslandaviken 2015-01-25
Knipa Säveåns mynning, Gbg
Salskrake Torslandaviken
Småskrake
Storskrake Vallgraven, Gbg
Amerikansk kopparand 1 Karholmsdammen Torslandaviken 1996-08-08
Orre 1 Orremossen, Vättlefjäll, Angered 1998-01-03
Tjäder 1 Råhult,Partille 2006-02-18
Rapphöna Galterö 2003-04-22
Vaktel 1 Askesby, Säve 1999-06-03
Fasan
Smålom
Storlom
Svartnäbbad islom 1 Kråkudden, Hönö 2006-12-12
Vitnäbbad islom 1 Kråkudden, Hönö 2006-12-12
Smådopping
Skäggdopping 1 Göteborgs hamn 2012-02-07
Gråhakedopping
Svarthalsad dopping 1 Torslandaviken 2002-08-05
Svarthakedopping 1 Torslandaviken 2002-04-29
Stormfågel Torslandaviken 2013-08-11
Gulnäbbad lira Kråkudden, Hönö
Grålira Kråkudden, Hönö 1998-10-10
Mindre lira Kråkudden, Hönö 2001-06-08
Balearisk lira 1 ex Kråkudden, Hönö 2012-09-17
Klykstjärtad stormsvala Kråkudden, Hönö 1998-10-15
Havssula 1 Göteborgs hamn 2014-08-18
Storskarv
Toppskarv Kråkudden, Hönö 2000-09-10
Rördrom 1 Södskärsdammen Torslandaviken 2017-11-12
Silkeshäger 1 Välen 2009-08-21
Ägretthäger 1 ex Ragnhildsholmen 2009-11-01
Gråhäger
Vit stork 1 ex Uggledal, Askim 2015-11-21
Skedstork 1 ex Vadarstranden, Torslandaviken 2016-05-20
Bivråk 1 Välen 2008-08-23
Brun glada 1 ex Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2009-08-21
Röd glada 1 ex Välen, Gbg 2013-04-07
Havsörn 1 Kråkudden, Hönö 2010-10-28
Brun kärrhök 1 Välen 2011-04-28
Blå kärrhök 1 Välen 2010-11-09
Duvhök
Sparvhök
Ormvråk
Fjällvråk 1 Torslandaviken 2006-01-04
Fiskgjuse 1 Välen 2008-09-14
Tornfalk 1 Trädgårdsföreningen, GÖteborg 2011-06-20
Aftonfalk 1 hona Lindome 1999-06-04
Stenfalk 1 Välen 2008-09-12
Lärkfalk 1 Mudderdammen, Torslandaviken 2016-05-15
Jaktfalk 1 ex Lökholmen, Gbg:s södra skärgård 2014-03-12
Pilgrimsfalk 1 Välen 2012-03-19
Vattenrall 1 Välen 2003-03-17
Småfläckig sumphöna 1 ex Kvillehed, Nordre älv 1999-07-10
Kornknarr 1 Välen 2003-06-05
Rörhöna
Sothöna
Trana Välen 2006-04-02
Strandskata 2 Trädgårdsföreningen, GÖteborg 2011-05-18
Skärfläcka Vadarstranden Torslandaviken 2008-04-21
Mindre strandpipare Mölndal 2008-04-21
Större strandpipare Mölndal 2014-04-24
Svartbent strandpipare Vadarstranden Torslandaviken 2007-04-24
Fjällpipare 2 ex Bärby, Säve 2010-05-14
Amerikansk tundrapipare 1 Galterö 2003-07-22
Ljungpipare Välen 2012-08-05
Kustpipare
Tofsvipa
Kustsnäppa
Sandlöpare Vinga 2008-09-27
Småsnäppa
Mosnäppa
Tuvsnäppa 1 Välen 2010-09-12
Spovsnäppa Torslandaviken 2006-05-17
Skärsnäppa 2 Galterö 2015-01-21
Kärrsnäppa
Myrsnäppa 1 Torslandaviken 1996-08-17
Brushane
Dvärgbeckasin 1 Välen 2002-10-21
Enkelbeckasin
Dubbelbeckasin 1 Torslandaviken 2002-09-28
Morkulla
Rödspov 1 Torslandaviken 2005-05-19
Myrspov
Småspov
Storspov
Svartsnäppa
Rödbena
Dammsnäppa 1 ex Torslandaviken 2015-05-19
Gluttsnäppa
Större gulbena 1 ex Stora Amundö 2017-12-22
Skogssnäppa
Grönbena
Drillsnäppa
Roskarl 1 Torslandaviken 2010-04-29
Smalnäbbad simsnäppa 1 Torslandaviken 2004-09-02
Brednäbbad simsnäppa 1 Askimsviken 2011-12-03
Bredstjärtad labb 1 Kråkudden, Hönö 1996-11-10
Kustlabb 1 Kråkudden, Hönö 1996-08-17
Fjällabb 1 Mölndal 2009-12-02
Storlabb 1 Mölndal 2017-06-26
Svarthuvad mås 1 Karholmsdammen Torslandaviken 2012-05-19
Dvärgmås
Tärnmås Kråkudden, Hönö 1996-11-10
Skrattmås
Fiskmås
Silltrut
Gråtrut
Kaspisk trut 1 Fiskhamnen Göteborg 2001-01-10
Medelhavstrut 1 Fiskhamnen Göteborg 2003-09-07
Vitvingad trut 1 Slottsskogen Gbg 2002-03-14
Vittrut 1 Fiskhamnen Göteborg 2007-02-27
Havstrut
Tretåig mås Kråkudden, Hönö
Rosenmås 1 ex Björnhuvudet, Öckerö 2011-12-27
Sandtärna 1 ex Torslandaviken 2013-05-18
Skräntärna 2 ex Torslandaviken 2016-05-30
Kentsk tärna
Fisktärna
Silvertärna
Småtärna 1 Haga kile, Askim 2008-06-18
Svarttärna 1 Karholmsdammen Torslandaviken 2004-09-02
Vitvingad tärna 2 ex Torslandaviken 2014-05-17
Sillgrissla
Tordmule
Tobisgrissla
Alkekung Kråkudden, Hönö 2006-10-07
Lunnefågel Kråkudden, Hönö 2002-10-29
Tamduva
Skogsduva
Ringduva
Turkduva
Turturduva 1 ex Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2010-06-10
Större turturduva 1 ex Kålltorp, Gbg 2013-02-06
Gök 1 Stora Amundö 1997-05-11
Berguv 1 Välen 2012-02-21
Hökuggla 1 Gummestorps mosse Hisingsparken 2014-01-01
Sparvuggla 1 Slottsskogen Gbg 2008-11-28
Kattuggla 1 Trädgårdsföreningen, GÖteborg 2016-02-10
Lappuggla 1 ex Ugglemossen, Partille 2012-04-02
Hornuggla 1 Trädgårdsföreningen, GÖteborg 2012-12-30
Jorduggla 1 Torslandaviken, Mudderdammen 2009-05-11
Pärluggla 1 Lilla Issjön Landvetter 2005-03-20
Nattskärra 1 Änggårdsbergen, Gbg 1999-05-31
Tornseglare
Kungsfiskare 1 Torslandaviken, Södskärsdammen 2002-12-13
Härfågel 1 Slottsskogen Gbg 2015-05-01
Göktyta 1 Trädgårdsföreningen, GÖteborg 2013-04-19
Gröngöling
Spillkråka
Större hackspett
Mindre hackspett
Tretåig hackspett 1 Fridhems gammelskog 2007-11-13
Trädlärka Lysevattnet, Vättlefjäll, Bergum 1998-03-28
Sånglärka
Berglärka 6 Torslandaviken Arendalsudden 2003-01-26
Backsvala
Ladusvala
Rostgumpsvala 1 Torslandaviken Karholmsdammen 2005-05-03
Hussvala
Större piplärka 1 Brudarebacken 2009-10-09
Mongolpiplärka 1 Brudarebacken 2002-11-19
Trädpiplärka
Ängspiplärka
Rödstrupig piplärka 1 Torslandaviken, Mudderdammen 2008-09-22
Skärpiplärka Kråkudden, Hönö 1996-08-17
Vattenpiplärka Torslandaviken, Mudderdammen 2004-03-15
Gulärla
Citronärla 1 Torslandaviken 2000-09-24
Forsärla
Sädesärla
Sidensvans
Strömstare
Gärdsmyg
Järnsparv
Rödhake
Näktergal
Sydnäktergal 1 Ganlet, Önnered 202-04-27
Blåhake 1 Torslandaviken Gamla flygfältet 2012-05-13
Svart rödstjärt
Rödstjärt
Buskskvätta
Svarthakad buskskvätta Torslandaviken 2008-04-21
Vitgumpad buskskvätta 1 ex Ganlet, Önnered, Gbg 2016-09-26
Stenskvätta
Ringtrast 1 hane Trädgårdsföreningen, GÖteborg 2015-04-24
Koltrast
Björktrast
Taltrast
Rödvingetrast
Dubbeltrast
Gräshoppsångare 1 Torslandaviken 2014-05-26
Flodsångare 1 Torslandaviken 2004-06-10
Vassångare 1 Välen 2002-06-23
Vattensångare 1 Stora Amundö 2008-08-18
Sävsångare
Busksångare 1 Välen 2002-06-09
Kärrsångare
Rörsångare
Trastsångare 1 Torslandaviken 2009-05-29
Härmsångare
Rödstrupig sångare 1 ex Hönö Slingan 2013-05-25
Ärtsångare
Törnsångare
Trädgårdssångare
Svarthätta
Lundsångare 1 Styrsö 1997-06-25
Kungsfågelsångare 1 Tagene älvstrand, Hisingen 2004-11-09
Taigasångare 1 Skansen Lejonet, Gbg 2008-10-07
Bergsångare 1 ex Tjälleviks mosse Hönö 2011-05-05
Grönsångare
Gransångare
Iberisk gransångare 1 ex Vargö, Gbg:s södra skärgård 2015-05-09
Lövsångare
Kungsfågel 1 Trädgårdsföreningen, GÖteborg
Brandkronad kungsfågel 1 Slottsskogen Gbg 2007-05-23
Grå flugsnappare
Mindre flugsnappare 1 Delsjöområdet 1999-06-03
Svartvit flugsnappare Vasaparken, Gbg
Skäggmes
Stjärtmes
Entita
Talltita
Tofsmes
Svartmes
Blåmes
Talgoxe
Nötväcka
Trädkrypare
Pungmes 1 Ragnhildsholmen 2006-06-04
Sommargylling 1ex Årekärr 2004-05-27
Törnskata
Svartpannad törnskata 1 ex Välen, Gbg 2012-08-22
Varfågel 1 Änggårdsbergen, Gbg 2011-11-17
Rödhuvad törnskata 1 Eklanda Mölndal 1998-07-03
Nötskrika 1 Änggårdsbergen, Gbg 1999-10-03
Skata
Nötkråka 1 Slottsskogen Gbg 1999-02-24
Kaja
Råka
Kråka
Korp
Stare
Rosenstare 1 Torslandaviken 2003-09-12
Gråsparv
Pilfink
Bofink
Bergfink
Grönfink
Steglits
Grönsiska
Hämpling
Vinterhämpling
Gråsiska
Snösiska
Bändelkorsnäbb Trädgårdsföreningen, GÖteborg 2013-11-30
Mindre korsnäbb
Större korsnäbb Lillhagsparken, Hisingen 2009-10-22
Rosenfink 1 Bredungen, Hisingen 2002-05-26
Tallbit Änggårdsbergen, Gbg 1998-11-22
Domherre
Stenknäck
Lappsparv 1 Brudarebacken 2003-10-20
Snösparv
Tallsparv 1 Sandvik, Torslanda 2000-01-08
Gulsparv
Ortolansparv 1 Torslandaviken 2007-08-22
Dvärgsparv 1 ex Eklanda, Mölndal 2010-12-05
SävsparvSaknade arter på listan
Svartbrynad albatross 3/91
Stormsvala 15/91
Svart stork 1/91
Gåsgam 2/91
Stäpphök 32/91
Ängshök 17/91
Kejsarörn 1/91
Kungsörn 48/91
Tjockfot 24/91
Rödvingad vadarsvala 3/91
Svartvingad vadarsvala 2/91
Sumpvipa 11/91
Vitgumpsnäppa 10/91
Tereksnäppa 1/91
Ismås 1/91
Spetsbergsgrissla 16/91
Tornuggla 3/91
Dvärguv 2/91
Fjälluggla 1/91
Blek tornseglare 6/91
Alpseglare 2/91
Biätare 17/91
Gråspett 1/91
Korttålärka 17/91
Tofslärka 22/91
Fältpiplärka 29/91
Sibirisk järnsparv 17/91
Ökenstenskvätta 21/91
Provencesångare 2/91
Höksångare 19/91
Bergstaigasångare 15/91
Videsångare 6/91
Brunsångare 20/91
Halsbandsflugsnappare 39/91
Trädgårdsträdkrypare 10/91
Gulhämpling 21/91
Kornsparv 2/91
Amerikansk sjöorre 1/91
Orientpipare 19/91
Stripgås 13/91
Mandarinand 14/91