LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Göteborgslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Göteborgslistan - Mathias Theander

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan Stora Amundön, Askim 2002-01-12
Mindre sångsvan Torslandaviken 2003-03-29
Sångsvan Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-19
Spetsbergsgås Prästgårdskilen, Björlanda 2002-02-10
Grågås Torslandaviken 2002-01-26
Kanadagås Torslandaviken 2002-01-26
Vitkindad gås Stora Amundön, Askim 2002-04-04
Gravand Stora Amundön, Askim 2002-02-02
Bläsand Hökälla, Hisingen 2002-08-22
Snatterand Torslandaviken 2002-04-26
Kricka Välen, Göteborg 2002-02-02
Gräsand Stora Amundön, Askim 2002-01-12
Stjärtand Torslandaviken 2002-09-22
Årta Torslandaviken 2003-04-29
Skedand Hökälla, Hisingen 2002-03-24
Brunand Stora Amundön, Askim 2002-01-12
Vigg Stora Amundön, Askim 2002-01-12
Bergand Torslandaviken 2002-03-09
Ejder Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-19
Praktejder Stora Porsholmen, Torslanda 2003-03-03
Alförrädare Stora Porsholmen, Torslanda 2002-06-22
Alfågel Kråkudden, Hönö 2002-02-10
Sjöorre Kråkudden, Hönö 2002-05-16
Svärta Kråkudden, Hönö 2002-08-31
Knipa Stora Amundön, Askim 2002-01-12
Salskrake Torslandaviken 2002-01-20
Småskrake Brännö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-19
Storskrake Brännö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-19
Orre Rambo mosse, Mölndal 2002-04-17
Fasan Fässberg, Mölndal 2002-02-02
Smålom Kråkudden, Hönö 2002-02-10
Storlom Vättlefjäll, Angered 2002-05-09
Svartnäbbad islom Kråkudden, Hönö 2003-10-28
Vitnäbbad islom Yttre Tistlarna 2003-05-11
Smådopping Välen, Göteborg 2002-02-02
Skäggdopping Stora Amundön, Askim 2002-02-16
Gråhakedopping Kråkudden, Hönö 2002-03-24
Svarthakedopping Torslandaviken 2002-04-26
Stormfågel Kråkudden, Hönö 2002-02-10
Balearisk lira Kråkudden, Hönö 2003-08-14
Havssula Kråkudden, Hönö 2002-08-30
Storskarv Brännö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-19
Toppskarv Rörö 2003-12-20
Rördrom Hålsjön, Mölndal 2002-03-23
Gråhäger Brännö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-19
Bivråk Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-08-24
Brun kärrhök Hålsjön, Mölndal 2002-04-17
Blå kärrhök Stora Amundön, Askim 2002-01-26
Sparvhök Lärjeåns dalgång, Angered 2002-05-09
Ormvråk Torslandaviken 2002-01-20
Fjällvråk Torslandaviken 2002-01-20
Fiskgjuse Torslandaviken 2002-04-26
Tornfalk Hökälla, Hisingen 2002-01-20
Lärkfalk Torslandaviken 2003-09-16
Pilgrimsfalk Älvsborgsbron, Göteborg 2002-03-16
Vattenrall Torslandaviken 2003-04-15
Småfläckig sumphöna Hökälla, Hisingen 2003-05-14
Kornknarr Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-05-16
Rörhöna Slottsskogen, Göteborg 2002-01-26
Sothöna Brännö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-19
Trana Chalmers, Göteborg 2002-03-19
Strandskata Saltholmen, Göteborg 2002-03-14
Tjockfot Änggårdsbergen, Göteborg 2002-08-04
Mindre strandpipare Torslandaviken 2002-04-17
Större strandpipare Kråkudden, Hönö 2002-03-24
Ljungpipare Kråkudden, Hönö 2002-08-31
Kustpipare Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-06-01
Tofsvipa Lilleby, Björlanda 2002-02-10
Kustsnäppa Kråkudden, Hönö 2002-08-30
Sandlöpare Kråkudden, Hönö 2002-08-31
Småsnäppa Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-07-24
Mosnäppa Välen, Göteborg 2003-05-13
Spovsnäppa Galterö, Gbg:s södra skärgård 2003-08-02
Skärsnäppa Kråkudden, Hönö 2002-02-10
Kärrsnäppa Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-07-24
Brushane Torslandaviken 2002-08-22
Dvärgbeckasin Hökälla, Hisingen 2002-04-17
Enkelbeckasin Hökälla, Hisingen 2002-03-02
Morkulla Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-14
Myrspov Stora Amundön, Askim 2002-07-10
Småspov Kråkudden, Hönö 2002-08-31
Storspov Torslandaviken 2002-04-17
Svartsnäppa Välen, Göteborg 2002-07-07
Rödbena Stora Amundön, Askim 2002-04-04
Gluttsnäppa Torslandaviken 2002-04-26
Skogssnäppa Torslandaviken 2002-04-17
Grönbena Välen, Göteborg 2002-07-10
Drillsnäppa Vättlefjäll, Angered 2002-05-09
Roskarl Valö, Gbg:s södra skärgård 2003-05-10
Bredstjärtad labb Vinga 2003-10-25
Kustlabb Kråkudden, Hönö 2002-05-16
Storlabb Kråkudden, Hönö 2003-08-14
Dvärgmås Torslandaviken 2002-04-26
Skrattmås Slottsskogen, Göteborg 2002-01-27
Fiskmås Stora Amundön, Askim 2002-02-02
Silltrut Götaälvbron, Göteborg 2002-04-23
Gråtrut Falkenbergsgatan, Göteborg 2002-01-03
Vitvingad trut Slottsskogen, Göteborg 2002-03-02
Havstrut Brännö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-19
Tretåig mås Kråkudden, Hönö 2002-02-10
Kentsk tärna Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-07-24
Fisktärna Torslandaviken 2002-04-26
Silvertärna Torslandaviken 2003-04-29
Sillgrissla Kråkudden, Hönö 2002-02-10
Tordmule Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-19
Tobisgrissla Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-19
Alkekung Kråkudden, Hönö 2003-10-28
Tamduva Falkenbergsgatan, Göteborg 2002-01-03
Skogsduva Trädet, Säve, Hisingen 2002-03-02
Ringduva Falkenbergsgatan, Göteborg 2002-01-03
Turkduva Långedrag, Göteborg 2002-01-19
Gök Vättlefjäll, Angered 2002-05-09
Sparvuggla Klippans naturreservat, Björketorp 2002-03-23
Kattuggla Renströmska sjukhuset, Göteborg 2002-02-17
Hornuggla Kråkudden, Hönö 2003-10-05
Jorduggla Ragnhildsholmen, Hisingen 2003-05-26
Nattskärra Delsjöområdet, Göteborg 2003-05-22
Tornseglare Torslandaviken 2002-05-16
Kungsfiskare Torslandaviken 2002-01-26
Gröngöling Stora Amundön, Askim 2002-01-26
Spillkråka Hålsjön, Mölndal 2002-04-17
Större hackspett Chalmers, Göteborg 2002-01-10
Mindre hackspett Stora Amundön, Askim 2002-02-16
Trädlärka Torslandaviken 2003-03-27
Sånglärka Lilleby, Björlanda 2002-02-10
Berglärka Arendalstippen, Hisingen 2002-01-26
Backsvala Torslandaviken 2002-04-26
Ladusvala Torslandaviken 2002-04-26
Hussvala Torslandaviken 2002-04-26
Större piplärka Öxnäs, Säve, Hisingen 2003-09-26
Mongolpiplärka Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-11-16
Trädpiplärka Aspen, Partille 2002-05-09
Ängspiplärka Kråkudden, Hönö 2002-03-24
Rödstrupig piplärka Brudarebacken, Delsjöområdet 2003-09-06
Skärpiplärka Brännö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-19
Vattenpiplärka Rörö 2003-12-20
Gulärla Torslandaviken 2002-05-05
Forsärla Ryaverket, Hisingen 2002-01-26
Sädesärla Torslandaviken 2002-03-24
Sidensvans Buråsskolan, Krokslätt, Göteborg 2002-02-14
Strömstare Grevedämmet, Mölndal 2002-01-26
Gärdsmyg Falkenbersgsgatan, Göteborg 2002-02-05
Järnsparv Rambo mosse, Mölndal 2002-04-17
Rödhake Falkenbergsgatan, Göteborg 2002-01-03
Näktergal Torslandaviken 2002-05-11
Sydnäktergal Önnered, Göteborg 2003-05-06
Blåhake Brudarebacken, Delsjöområdet 2003-05-21
Svart rödstjärt Skansen Lejonet, Göteborg 2002-04-24
Rödstjärt Sörgården, Göteborg 2002-05-26
Buskskvätta Hökälla, Hisingen 2002-05-11
Svarthakad buskskvätta Brudarebacken, Delsjöområdet 2003-08-10
Stenskvätta Skansen Lejonet, Göteborg 2002-04-23
Ringtrast Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-04-24
Koltrast Falkenbergsgatan, Göteborg 2002-01-03
Björktrast Falkenbergsgatan, Göteborg 2002-01-03
Taltrast Stora Amundön, Askim 2002-03-23
Rödvingetrast Skansen Lejonet, Göteborg 2002-04-23
Dubbeltrast Maderna, Partille 2003-03-29
Gräshoppsångare Ragnhildsholmen, Hisingen 2003-05-08
Sävsångare Hökälla, Hisingen 2002-05-11
Kärrsångare Syrhåla, Lundby, Hisingen 2002-05-23
Rörsångare Torslandaviken 2002-05-11
Härmsångare Rya skog, Hisingen 2002-06-02
Ärtsångare Hökälla, Hisingen 2002-05-11
Törnsångare Ersdalen, Hönö 2002-05-16
Trädgårdssångare Sörgården, Göteborg 2002-05-26
Svarthätta Lärjeåns dalgång, Angered 2002-05-09
Grönsångare Tultered, Partille 2002-05-09
Gransångare Hålsjön, Mölndal 2002-04-17
Lövsångare Torslandaviken 2002-04-26
Kungsfågel Rya skog, Hisingen 2002-01-26
Grå flugsnappare Änggårdsbergen, Göteborg 2002-08-08
Svartvit flugsnappare Aspen, Partille 2002-05-09
Skäggmes Välen, Göteborg 2003-01-19
Stjärtmes Stora Amundön, Askim 2002-01-26
Entita Falkenbergsgatan, Göteborg 2002-10-12
Talltita Maderna, Partille 2002-01-27
Tofsmes Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-02-10
Svartmes Rambo mosse, Mölndal 2002-04-17
Blåmes Falkenbergsgatan, Göteborg 2002-01-03
Talgoxe Falkenbergsgatan, Göteborg 2002-01-03
Nötväcka Hökälla, Hisingen 2002-01-20
Trädkrypare Stora Amundön, Askim 2002-01-12
Törnskata Yttre Tistlarna 2003-05-11
Varfågel Prästegården, Björlanda 2002-02-17
Nötskrika Stora Amundön, Askim 2002-01-26
Skata Falkenbergsgatan, Göteborg 2002-01-03
Nötkråka Brudarebacken, Delsjöområdet 2003-09-06
Kaja Falkenbergsgatan, Göteborg 2002-01-03
Kråka Chalmers, Göteborg 2002-01-10
Korp Chalmers, Göteborg 2002-01-10
Stare Torslandaviken 2002-01-26
Rosenstare Torslandaviken 2003-09-14
Gråsparv Stora Amundön, Askim 2002-01-12
Pilfink Torslandaviken 2002-01-26
Bofink Rya skog, Hisingen 2002-01-26
Bergfink Stora Amundön, Askim 2002-01-12
Grönfink Stora Amundön, Askim 2002-01-12
Steglits Brännö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-19
Grönsiska Stora Amundön, Askim 2002-02-16
Hämpling Torslandaviken 2002-04-17
Vinterhämpling Torslandaviken 2002-03-24
Gråsiska Torslandaviken 2002-01-20
Bändelkorsnäbb Änggårdsbergen, Göteborg 2002-08-13
Mindre korsnäbb Änggårdsbergen, Göteborg 2002-08-08
Rosenfink Orrekulla, Säve, Hisingen 2003-06-12
Domherre Brännö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-19
Stenknäck Torslandaviken 2002-02-02
Lappsparv Brudarebacken, Delsjöområdet 2003-10-21
Snösparv Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-19
Gulsparv Lilleby, Björlanda 2002-02-10
Sävsparv Arendalstippen, Hisingen 2002-03-16Saknade arter på listan
Sädgås 70/91
Bläsgås 54/91
Prutgås 61/91
Rödhalsad gås 35/91
Nilgås 33/91
Rostand 17/91
Amerikansk bläsand 31/91
Amerikansk kricka 18/91
Rödhuvad dykand 28/91
Ringand 52/91
Vitnackad svärta 27/91
Amerikansk kopparand 10/91
Tjäder 42/91
Rapphöna 46/91
Vaktel 56/91
Svarthalsad dopping 58/91
Svartbrynad albatross 3/91
Gulnäbbad lira 23/91
Grålira 54/91
Mindre lira 53/91
Stormsvala 15/91
Klykstjärtad stormsvala 42/91
Silkeshäger 47/91
Ägretthäger 41/91
Svart stork 1/91
Vit stork 25/91
Skedstork 24/91
Brun glada 18/91
Röd glada 55/91
Havsörn 77/91
Gåsgam 2/91
Stäpphök 32/91
Ängshök 17/91
Duvhök 96/91
Kejsarörn 1/91
Kungsörn 48/91
Aftonfalk 21/91
Stenfalk 70/91
Jaktfalk 29/91
Skärfläcka 41/91
Rödvingad vadarsvala 3/91
Svartvingad vadarsvala 2/91
Svartbent strandpipare 30/91
Fjällpipare 36/91
Amerikansk tundrapipare 25/91
Sumpvipa 11/91
Vitgumpsnäppa 10/91
Tuvsnäppa 24/91
Myrsnäppa 43/91
Dubbelbeckasin 44/91
Rödspov 47/91
Dammsnäppa 48/91
Större gulbena 25/91
Tereksnäppa 1/91
Smalnäbbad simsnäppa 55/91
Brednäbbad simsnäppa 50/91
Fjällabb 48/91
Svarthuvad mås 65/91
Tärnmås 41/91
Kaspisk trut 38/91
Medelhavstrut 37/91
Vittrut 60/91
Rosenmås 35/91
Ismås 1/91
Sandtärna 12/91
Skräntärna 33/91
Småtärna 34/91
Svarttärna 48/91
Vitvingad tärna 27/91
Spetsbergsgrissla 16/91
Lunnefågel 60/91
Turturduva 22/91
Större turturduva 38/91
Tornuggla 3/91
Dvärguv 2/91
Berguv 72/91
Fjälluggla 1/91
Hökuggla 43/91
Lappuggla 27/91
Pärluggla 36/91
Blek tornseglare 6/91
Alpseglare 2/91
Biätare 17/91
Härfågel 51/91
Göktyta 61/91
Gråspett 1/91
Tretåig hackspett 44/91
Korttålärka 17/91
Tofslärka 22/91
Rostgumpsvala 39/91
Fältpiplärka 29/91
Citronärla 9/91
Sibirisk järnsparv 17/91
Ökenstenskvätta 21/91
Flodsångare 47/91
Vassångare 48/91
Vattensångare 26/91
Busksångare 64/91
Trastsångare 44/91
Provencesångare 2/91
Rödstrupig sångare 22/91
Höksångare 19/91
Lundsångare 44/91
Kungsfågelsångare 23/91
Taigasångare 43/91
Bergstaigasångare 15/91
Videsångare 6/91
Brunsångare 20/91
Bergsångare 30/91
Brandkronad kungsfågel 52/91
Mindre flugsnappare 46/91
Halsbandsflugsnappare 39/91
Trädgårdsträdkrypare 10/91
Pungmes 35/91
Sommargylling 33/91
Svartpannad törnskata 32/91
Rödhuvad törnskata 18/91
Råka 85/91
Gulhämpling 21/91
Snösiska 46/91
Större korsnäbb 65/91
Tallbit 46/91
Tallsparv 25/91
Ortolansparv 46/91
Dvärgsparv 45/91
Kornsparv 2/91
Iberisk gransångare 19/91
Amerikansk sjöorre 1/91
Vitgumpad buskskvätta 20/91
Orientpipare 19/91
Stripgås 13/91
Mandarinand 14/91