LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Göteborgslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Göteborgslistan - Mathias Theander

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan Stora Amundön, Askim 2002-01-12
Mindre sångsvan Torslandaviken 2003-03-29
Sångsvan Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-19
Spetsbergsgås Prästgårdskilen, Björlanda 2002-02-10
Grågås Torslandaviken 2002-01-26
Kanadagås Torslandaviken 2002-01-26
Vitkindad gås Stora Amundön, Askim 2002-04-04
Gravand Stora Amundön, Askim 2002-02-02
Bläsand Hökälla, Hisingen 2002-08-22
Snatterand Torslandaviken 2002-04-26
Kricka Välen, Göteborg 2002-02-02
Gräsand Stora Amundön, Askim 2002-01-12
Stjärtand Torslandaviken 2002-09-22
Årta Torslandaviken 2003-04-29
Skedand Hökälla, Hisingen 2002-03-24
Brunand Stora Amundön, Askim 2002-01-12
Vigg Stora Amundön, Askim 2002-01-12
Bergand Torslandaviken 2002-03-09
Ejder Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-19
Praktejder Stora Porsholmen, Torslanda 2003-03-03
Alförrädare Stora Porsholmen, Torslanda 2002-06-22
Alfågel Kråkudden, Hönö 2002-02-10
Sjöorre Kråkudden, Hönö 2002-05-16
Svärta Kråkudden, Hönö 2002-08-31
Knipa Stora Amundön, Askim 2002-01-12
Salskrake Torslandaviken 2002-01-20
Småskrake Brännö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-19
Storskrake Brännö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-19
Orre Rambo mosse, Mölndal 2002-04-17
Fasan Fässberg, Mölndal 2002-02-02
Smålom Kråkudden, Hönö 2002-02-10
Storlom Vättlefjäll, Angered 2002-05-09
Svartnäbbad islom Kråkudden, Hönö 2003-10-28
Vitnäbbad islom Yttre Tistlarna 2003-05-11
Smådopping Välen, Göteborg 2002-02-02
Skäggdopping Stora Amundön, Askim 2002-02-16
Gråhakedopping Kråkudden, Hönö 2002-03-24
Svarthakedopping Torslandaviken 2002-04-26
Stormfågel Kråkudden, Hönö 2002-02-10
Balearisk lira Kråkudden, Hönö 2003-08-14
Havssula Kråkudden, Hönö 2002-08-30
Storskarv Brännö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-19
Toppskarv Rörö 2003-12-20
Rördrom Hålsjön, Mölndal 2002-03-23
Gråhäger Brännö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-19
Bivråk Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-08-24
Brun kärrhök Hålsjön, Mölndal 2002-04-17
Blå kärrhök Stora Amundön, Askim 2002-01-26
Sparvhök Lärjeåns dalgång, Angered 2002-05-09
Ormvråk Torslandaviken 2002-01-20
Fjällvråk Torslandaviken 2002-01-20
Fiskgjuse Torslandaviken 2002-04-26
Tornfalk Hökälla, Hisingen 2002-01-20
Lärkfalk Torslandaviken 2003-09-16
Pilgrimsfalk Älvsborgsbron, Göteborg 2002-03-16
Vattenrall Torslandaviken 2003-04-15
Småfläckig sumphöna Hökälla, Hisingen 2003-05-14
Kornknarr Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-05-16
Rörhöna Slottsskogen, Göteborg 2002-01-26
Sothöna Brännö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-19
Trana Chalmers, Göteborg 2002-03-19
Strandskata Saltholmen, Göteborg 2002-03-14
Tjockfot Änggårdsbergen, Göteborg 2002-08-04
Mindre strandpipare Torslandaviken 2002-04-17
Större strandpipare Kråkudden, Hönö 2002-03-24
Ljungpipare Kråkudden, Hönö 2002-08-31
Kustpipare Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-06-01
Tofsvipa Lilleby, Björlanda 2002-02-10
Kustsnäppa Kråkudden, Hönö 2002-08-30
Sandlöpare Kråkudden, Hönö 2002-08-31
Småsnäppa Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-07-24
Mosnäppa Välen, Göteborg 2003-05-13
Spovsnäppa Galterö, Gbg:s södra skärgård 2003-08-02
Skärsnäppa Kråkudden, Hönö 2002-02-10
Kärrsnäppa Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-07-24
Brushane Torslandaviken 2002-08-22
Dvärgbeckasin Hökälla, Hisingen 2002-04-17
Enkelbeckasin Hökälla, Hisingen 2002-03-02
Morkulla Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-14
Myrspov Stora Amundön, Askim 2002-07-10
Småspov Kråkudden, Hönö 2002-08-31
Storspov Torslandaviken 2002-04-17
Svartsnäppa Välen, Göteborg 2002-07-07
Rödbena Stora Amundön, Askim 2002-04-04
Gluttsnäppa Torslandaviken 2002-04-26
Skogssnäppa Torslandaviken 2002-04-17
Grönbena Välen, Göteborg 2002-07-10
Drillsnäppa Vättlefjäll, Angered 2002-05-09
Roskarl Valö, Gbg:s södra skärgård 2003-05-10
Bredstjärtad labb Vinga 2003-10-25
Kustlabb Kråkudden, Hönö 2002-05-16
Storlabb Kråkudden, Hönö 2003-08-14
Dvärgmås Torslandaviken 2002-04-26
Skrattmås Slottsskogen, Göteborg 2002-01-27
Fiskmås Stora Amundön, Askim 2002-02-02
Silltrut Götaälvbron, Göteborg 2002-04-23
Gråtrut Falkenbergsgatan, Göteborg 2002-01-03
Vitvingad trut Slottsskogen, Göteborg 2002-03-02
Havstrut Brännö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-19
Tretåig mås Kråkudden, Hönö 2002-02-10
Kentsk tärna Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-07-24
Fisktärna Torslandaviken 2002-04-26
Silvertärna Torslandaviken 2003-04-29
Sillgrissla Kråkudden, Hönö 2002-02-10
Tordmule Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-19
Tobisgrissla Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-19
Alkekung Kråkudden, Hönö 2003-10-28
Tamduva Falkenbergsgatan, Göteborg 2002-01-03
Skogsduva Trädet, Säve, Hisingen 2002-03-02
Ringduva Falkenbergsgatan, Göteborg 2002-01-03
Turkduva Långedrag, Göteborg 2002-01-19
Gök Vättlefjäll, Angered 2002-05-09
Sparvuggla Klippans naturreservat, Björketorp 2002-03-23
Kattuggla Renströmska sjukhuset, Göteborg 2002-02-17
Hornuggla Kråkudden, Hönö 2003-10-05
Jorduggla Ragnhildsholmen, Hisingen 2003-05-26
Nattskärra Delsjöområdet, Göteborg 2003-05-22
Tornseglare Torslandaviken 2002-05-16
Kungsfiskare Torslandaviken 2002-01-26
Gröngöling Stora Amundön, Askim 2002-01-26
Spillkråka Hålsjön, Mölndal 2002-04-17
Större hackspett Chalmers, Göteborg 2002-01-10
Mindre hackspett Stora Amundön, Askim 2002-02-16
Trädlärka Torslandaviken 2003-03-27
Sånglärka Lilleby, Björlanda 2002-02-10
Berglärka Arendalstippen, Hisingen 2002-01-26
Backsvala Torslandaviken 2002-04-26
Ladusvala Torslandaviken 2002-04-26
Hussvala Torslandaviken 2002-04-26
Större piplärka Öxnäs, Säve, Hisingen 2003-09-26
Mongolpiplärka Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-11-16
Trädpiplärka Aspen, Partille 2002-05-09
Ängspiplärka Kråkudden, Hönö 2002-03-24
Rödstrupig piplärka Brudarebacken, Delsjöområdet 2003-09-06
Skärpiplärka Brännö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-19
Vattenpiplärka Rörö 2003-12-20
Gulärla Torslandaviken 2002-05-05
Forsärla Ryaverket, Hisingen 2002-01-26
Sädesärla Torslandaviken 2002-03-24
Sidensvans Buråsskolan, Krokslätt, Göteborg 2002-02-14
Strömstare Grevedämmet, Mölndal 2002-01-26
Gärdsmyg Falkenbersgsgatan, Göteborg 2002-02-05
Järnsparv Rambo mosse, Mölndal 2002-04-17
Rödhake Falkenbergsgatan, Göteborg 2002-01-03
Näktergal Torslandaviken 2002-05-11
Sydnäktergal Önnered, Göteborg 2003-05-06
Blåhake Brudarebacken, Delsjöområdet 2003-05-21
Svart rödstjärt Skansen Lejonet, Göteborg 2002-04-24
Rödstjärt Sörgården, Göteborg 2002-05-26
Buskskvätta Hökälla, Hisingen 2002-05-11
Svarthakad buskskvätta Brudarebacken, Delsjöområdet 2003-08-10
Stenskvätta Skansen Lejonet, Göteborg 2002-04-23
Ringtrast Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-04-24
Koltrast Falkenbergsgatan, Göteborg 2002-01-03
Björktrast Falkenbergsgatan, Göteborg 2002-01-03
Taltrast Stora Amundön, Askim 2002-03-23
Rödvingetrast Skansen Lejonet, Göteborg 2002-04-23
Dubbeltrast Maderna, Partille 2003-03-29
Gräshoppsångare Ragnhildsholmen, Hisingen 2003-05-08
Sävsångare Hökälla, Hisingen 2002-05-11
Kärrsångare Syrhåla, Lundby, Hisingen 2002-05-23
Rörsångare Torslandaviken 2002-05-11
Härmsångare Rya skog, Hisingen 2002-06-02
Ärtsångare Hökälla, Hisingen 2002-05-11
Törnsångare Ersdalen, Hönö 2002-05-16
Trädgårdssångare Sörgården, Göteborg 2002-05-26
Svarthätta Lärjeåns dalgång, Angered 2002-05-09
Grönsångare Tultered, Partille 2002-05-09
Gransångare Hålsjön, Mölndal 2002-04-17
Lövsångare Torslandaviken 2002-04-26
Kungsfågel Rya skog, Hisingen 2002-01-26
Grå flugsnappare Änggårdsbergen, Göteborg 2002-08-08
Svartvit flugsnappare Aspen, Partille 2002-05-09
Skäggmes Välen, Göteborg 2003-01-19
Stjärtmes Stora Amundön, Askim 2002-01-26
Entita Falkenbergsgatan, Göteborg 2002-10-12
Talltita Maderna, Partille 2002-01-27
Tofsmes Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-02-10
Svartmes Rambo mosse, Mölndal 2002-04-17
Blåmes Falkenbergsgatan, Göteborg 2002-01-03
Talgoxe Falkenbergsgatan, Göteborg 2002-01-03
Nötväcka Hökälla, Hisingen 2002-01-20
Trädkrypare Stora Amundön, Askim 2002-01-12
Törnskata Yttre Tistlarna 2003-05-11
Varfågel Prästegården, Björlanda 2002-02-17
Nötskrika Stora Amundön, Askim 2002-01-26
Skata Falkenbergsgatan, Göteborg 2002-01-03
Nötkråka Brudarebacken, Delsjöområdet 2003-09-06
Kaja Falkenbergsgatan, Göteborg 2002-01-03
Kråka Chalmers, Göteborg 2002-01-10
Korp Chalmers, Göteborg 2002-01-10
Stare Torslandaviken 2002-01-26
Rosenstare Torslandaviken 2003-09-14
Gråsparv Stora Amundön, Askim 2002-01-12
Pilfink Torslandaviken 2002-01-26
Bofink Rya skog, Hisingen 2002-01-26
Bergfink Stora Amundön, Askim 2002-01-12
Grönfink Stora Amundön, Askim 2002-01-12
Steglits Brännö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-19
Grönsiska Stora Amundön, Askim 2002-02-16
Hämpling Torslandaviken 2002-04-17
Vinterhämpling Torslandaviken 2002-03-24
Gråsiska Torslandaviken 2002-01-20
Bändelkorsnäbb Änggårdsbergen, Göteborg 2002-08-13
Mindre korsnäbb Änggårdsbergen, Göteborg 2002-08-08
Rosenfink Orrekulla, Säve, Hisingen 2003-06-12
Domherre Brännö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-19
Stenknäck Torslandaviken 2002-02-02
Lappsparv Brudarebacken, Delsjöområdet 2003-10-21
Snösparv Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-19
Gulsparv Lilleby, Björlanda 2002-02-10
Sävsparv Arendalstippen, Hisingen 2002-03-16Saknade arter på listan
Sädgås 69/90
Bläsgås 52/90
Prutgås 60/90
Rödhalsad gås 33/90
Nilgås 32/90
Rostand 17/90
Amerikansk bläsand 31/90
Amerikansk kricka 18/90
Rödhuvad dykand 24/90
Ringand 51/90
Vitnackad svärta 27/90
Amerikansk kopparand 9/90
Tjäder 41/90
Rapphöna 45/90
Vaktel 53/90
Svarthalsad dopping 56/90
Svartbrynad albatross 3/90
Gulnäbbad lira 36/90
Grålira 54/90
Mindre lira 53/90
Stormsvala 15/90
Klykstjärtad stormsvala 42/90
Silkeshäger 46/90
Ägretthäger 40/90
Svart stork 1/90
Vit stork 19/90
Skedstork 19/90
Brun glada 18/90
Röd glada 52/90
Havsörn 76/90
Gåsgam 2/90
Stäpphök 28/90
Ängshök 17/90
Duvhök 95/90
Kejsarörn 1/90
Kungsörn 48/90
Aftonfalk 15/90
Stenfalk 69/90
Jaktfalk 28/90
Skärfläcka 39/90
Rödvingad vadarsvala 3/90
Svartvingad vadarsvala 2/90
Svartbent strandpipare 30/90
Fjällpipare 35/90
Amerikansk tundrapipare 24/90
Tuvsnäppa 23/90
Myrsnäppa 41/90
Dubbelbeckasin 43/90
Rödspov 45/90
Dammsnäppa 47/90
Större gulbena 18/90
Tereksnäppa 1/90
Smalnäbbad simsnäppa 54/90
Brednäbbad simsnäppa 49/90
Fjällabb 48/90
Svarthuvad mås 64/90
Tärnmås 41/90
Kaspisk trut 35/90
Medelhavstrut 36/90
Vittrut 58/90
Rosenmås 34/90
Ismås 1/90
Sandtärna 12/90
Skräntärna 30/90
Småtärna 34/90
Svarttärna 46/90
Vitvingad tärna 25/90
Spetsbergsgrissla 12/90
Lunnefågel 60/90
Turturduva 22/90
Större turturduva 37/90
Tornuggla 3/90
Dvärguv 2/90
Berguv 71/90
Fjälluggla 1/90
Hökuggla 42/90
Lappuggla 27/90
Pärluggla 36/90
Alpseglare 2/90
Biätare 16/90
Härfågel 50/90
Göktyta 60/90
Gråspett 1/90
Tretåig hackspett 43/90
Korttålärka 17/90
Tofslärka 8/90
Rostgumpsvala 38/90
Fältpiplärka 29/90
Citronärla 9/90
Sibirisk järnsparv 15/90
Ökenstenskvätta 19/90
Flodsångare 46/90
Vassångare 47/90
Vattensångare 26/90
Busksångare 62/90
Trastsångare 43/90
Provencesångare 2/90
Rödstrupig sångare 22/90
Höksångare 10/90
Lundsångare 43/90
Kungsfågelsångare 21/90
Taigasångare 41/90
Bergstaigasångare 9/90
Bergsångare 30/90
Brandkronad kungsfågel 50/90
Mindre flugsnappare 45/90
Halsbandsflugsnappare 38/90
Trädgårdsträdkrypare 10/90
Pungmes 34/90
Sommargylling 31/90
Svartpannad törnskata 32/90
Rödhuvad törnskata 18/90
Råka 84/90
Gulhämpling 13/90
Snösiska 58/90
Större korsnäbb 64/90
Tallbit 38/90
Tallsparv 24/90
Ortolansparv 46/90
Dvärgsparv 43/90
Kornsparv 2/90
Iberisk gransångare 17/90
Vitgumpad buskskvätta 19/90