LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Göteborgslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Göteborgslistan - Jan-Åke Noresson

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan
Mindre sångsvan
Sångsvan
Sädgås
Spetsbergsgås
Bläsgås
Grågås
Kanadagås
Vitkindad gås Galterö 2007-07-12
Prutgås 1 Galterö 2007-07-12
Rödhalsad gås 1 Galterö 2007-07-12
Nilgås 1 Torslanda golfbana 2013-04-23
Gravand
Bläsand
Amerikansk bläsand 1 Torslandaviken 2006-07-06
Snatterand
Kricka
Gräsand
Stjärtand 6 Torslandaviken 2005-04-30
Årta 2 Torslandaviken 2002-05-02
Skedand
Rödhuvad dykand 1 ex Slottsskogen, Gbg 2017-02-22
Brunand Säveåns mynning 2004-01-15
Ringand 1 Säveåns mynning 2001-02-18
Vigg
Bergand
Ejder
Praktejder 1 Katten, väst om St Porsholmen 2003-03-06
Alförrädare
Alfågel
Sjöorre
Svärta
Knipa
Salskrake
Småskrake
Storskrake
Orre Rambo mosse 2011-05-01
Tjäder Hålemyst 2012-03-25
Rapphöna 2 Galterö 2010-09-05
Vaktel Brudarebacken 2011-05-29
Fasan Ersdalen 2007-06-24
Smålom Ersdalen 2001-10-21
Storlom Kråkudden 2005-11-15
Svartnäbbad islom Kråkudden 2001-10-27
Vitnäbbad islom Kråkudden 2009-04-30
Smådopping
Skäggdopping
Gråhakedopping 1 Kråkudden 2002-10-24
Svarthalsad dopping 1 Hönö Röd 2009-01-25
Svarthakedopping 1 Torslandaviken 2002-05-02
Stormfågel Kråkudden 2001-08-27
Grålira Kråkudden 2001-08-10
Mindre lira Kråkudden 2001-08-09
Balearisk lira 1 Kråkudden 2001-08-09
Stormsvala Kråkudden 2005-01-08
Klykstjärtad stormsvala Kråkudden 2001-11-03
Havssula Kråkudden 2001-08-27
Storskarv Kråkudden 2013-02-08
Toppskarv Kråkudden 2007-07-24
Rördrom Syrhåla 2004-01-22
Silkeshäger Välen 2009-08-18
Ägretthäger Hårssjön 2008-04-13
Gråhäger Brudarebacken 2007-09-06
Vit stork 1 Uggledal, Askim 2015-11-21
Skedstork 1 ex Torslandaviken 2016-05-20
Bivråk Brudarebacken 2003-09-11
Brun glada 1 Vrångö 2009-08-22
Röd glada 1 Brudarebacken 2009-03-11
Havsörn
Brun kärrhök
Blå kärrhök
Stäpphök 1 Brudarebacken 2011-09-10
Ängshök Brudarebacken 2009-08-30
Duvhök
Sparvhök
Ormvråk
Fjällvråk
Kungsörn 1 Öxnäs 2002-01-27
Fiskgjuse
Tornfalk
Aftonfalk 1 Brudarebacken 2014-10-13
Stenfalk
Lärkfalk 2 Ersdalen 2002-08-29
Jaktfalk 1 Kråkudden 2009-04-19
Pilgrimsfalk
Vattenrall
Småfläckig sumphöna
Kornknarr
Rörhöna
Sothöna
Trana Brudarebacken 2006-04-02
Strandskata
Skärfläcka Muddret, Torslandaviken 2009-04-10
Mindre strandpipare
Större strandpipare
Svartbent strandpipare Torslandaviken 2007-04-24
Fjällpipare Öxnäs 2010-05-14
Amerikansk tundrapipare Galterö 2003-07-22
Ljungpipare
Kustpipare Kråkudden 2001-08-09
Tofsvipa
Kustsnäppa Kråkudden 2001-08-09
Sandlöpare Kråkudden 2001-08-09
Småsnäppa Stora Amundön 2010-09-05
Mosnäppa
Spovsnäppa
Skärsnäppa
Kärrsnäppa Kråkudden 2001-08-09
Myrsnäppa
Brushane
Dvärgbeckasin
Enkelbeckasin
Dubbelbeckasin Hökälla 2001-09-06
Morkulla
Rödspov
Myrspov Kråkudden 2001-08-09
Småspov
Storspov Kråkudden 2001-08-09
Svartsnäppa
Rödbena
Dammsnäppa Torslandaviken, vadarstranden. 2002-05-12
Gluttsnäppa
Större gulbena 1 ex Stora Amundö 2017-12-22
Skogssnäppa
Grönbena
Drillsnäppa
Roskarl
Smalnäbbad simsnäppa
Brednäbbad simsnäppa Kråkudden 2001-11-04
Bredstjärtad labb
Kustlabb Kråkudden 2001-08-09
Fjällabb Kråkudden 2004-08-15
Storlabb Kråkudden 2001-07-12
Svarthuvad mås
Dvärgmås
Tärnmås Kråkudden 2004-09-21
Skrattmås
Fiskmås
Silltrut
Gråtrut
Kaspisk trut Fiskhamnen 2004-01-13
Medelhavstrut Fiskhamnen 2003-08-30
Vitvingad trut Fiskhamnen 2004-11-21
Vittrut Fiskhamnen 2007-03-15
Havstrut
Tretåig mås
Rosenmås Björnhuvudet, Öckerö 2011-12-28
Skräntärna 2 ex Torslandaviken 2016-05-30
Kentsk tärna
Fisktärna
Silvertärna
Småtärna Galterö 2010-06-23
Svarttärna
Vitvingad tärna 1 Hökälla Skogomedammen 2014-05-17
Sillgrissla
Tordmule
Tobisgrissla
Alkekung Kråkudden 2001-11-03
Lunnefågel Kråkudden 2001-10-02
Tamduva
Skogsduva
Ringduva
Turkduva
Turturduva Öxnäs 2011-09-30
Större turturduva 1 Kålltorp 2013-02-06
Gök
Berguv
Hökuggla Brudarebacken 2012-10-05
Sparvuggla
Kattuggla
Lappuggla Ugglemossen 2012-04-02
Hornuggla
Jorduggla
Nattskärra
Tornseglare
Kungsfiskare
Härfågel 1 Stora torp 2001-01-31
Göktyta
Gröngöling
Spillkråka
Större hackspett
Mindre hackspett
Tretåig hackspett
Trädlärka
Sånglärka
Berglärka Arendalsudden 2004-01-13
Backsvala
Ladusvala
Rostgumpsvala Torslandaviken 2005-05-06
Hussvala
Större piplärka Öxnäs 2003-09-24
Mongolpiplärka Brudarebacken 2002-11-11
Trädpiplärka
Ängspiplärka
Rödstrupig piplärka 1 Slingan, Hönö 2013-05-25
Skärpiplärka
Vattenpiplärka
Gulärla
Forsärla
Sädesärla
Sidensvans
Strömstare
Gärdsmyg
Järnsparv
Sibirisk järnsparv 1 ex Karholmsberget 2016-10-24
Rödhake
Näktergal
Sydnäktergal 1 Ganlet, Önnered 2007-05-07
Blåhake Torsviken/muddret 2010-05-13
Svart rödstjärt Brudarebacken 2005-04-30
Rödstjärt
Buskskvätta Torslandaviken 2005-04-30
Svarthakad buskskvätta
Stenskvätta
Ökenstenskvätta 1 Kvibergsfältet 2015-05-26
Ringtrast
Koltrast
Björktrast
Taltrast Brudarebacken 2005-04-30
Rödvingetrast
Dubbeltrast
Gräshoppsångare
Flodsångare Hökälla 2006-06-01
Vassångare
Vattensångare Stora Amundön 2008-08-18
Sävsångare
Busksångare 1 Säve 2007-06-06
Kärrsångare
Rörsångare
Trastsångare
Härmsångare
Rödstrupig sångare 1 Slingan, Hönö 2013-05-25
Ärtsångare
Törnsångare
Trädgårdssångare
Svarthätta
Lundsångare Chalmers 2011-06-12
Taigasångare Skansen Lejonet 2008-10-07
Bergsångare Tjälleviks mosse 2011-05-05
Grönsångare
Gransångare
Iberisk gransångare 1 Vargö 2015-05-16
Lövsångare
Kungsfågel
Brandkronad kungsfågel slottsskogen 2007-05-23
Grå flugsnappare
Mindre flugsnappare
Svartvit flugsnappare
Skäggmes
Stjärtmes
Entita
Talltita
Tofsmes
Svartmes
Blåmes
Talgoxe
Nötväcka
Trädkrypare
Pungmes Utbyfältet 2008-05-01
Sommargylling 1 ex kviberget, välen 2017-06-05
Törnskata
Svartpannad törnskata Välen 2012-08-22
Varfågel
Nötskrika
Skata
Nötkråka
Kaja
Råka
Kråka
Korp
Stare
Rosenstare 1 Torslandaviken 2015-10-13
Gråsparv
Pilfink
Bofink
Bergfink
Grönfink
Steglits
Grönsiska
Hämpling
Vinterhämpling
Gråsiska
Bändelkorsnäbb
Mindre korsnäbb
Större korsnäbb
Rosenfink
Tallbit
Domherre
Stenknäck
Lappsparv
Snösparv
Gulsparv
Ortolansparv
Dvärgsparv 1 Eklanda 2010-12-05
SävsparvSaknade arter på listan
Rostand 17/91
Amerikansk kricka 18/91
Vitnackad svärta 27/91
Amerikansk kopparand 10/91
Svartbrynad albatross 3/91
Gulnäbbad lira 23/91
Svart stork 1/91
Gåsgam 2/91
Kejsarörn 1/91
Tjockfot 24/91
Rödvingad vadarsvala 3/91
Svartvingad vadarsvala 2/91
Sumpvipa 11/91
Vitgumpsnäppa 10/91
Tuvsnäppa 24/91
Tereksnäppa 1/91
Ismås 1/91
Sandtärna 12/91
Spetsbergsgrissla 16/91
Tornuggla 3/91
Dvärguv 2/91
Fjälluggla 1/91
Pärluggla 36/91
Blek tornseglare 5/91
Alpseglare 2/91
Biätare 17/91
Gråspett 1/91
Korttålärka 17/91
Tofslärka 22/91
Fältpiplärka 29/91
Citronärla 9/91
Provencesångare 2/91
Höksångare 19/91
Kungsfågelsångare 23/91
Bergstaigasångare 15/91
Videsångare 6/91
Brunsångare 20/91
Halsbandsflugsnappare 39/91
Trädgårdsträdkrypare 10/91
Rödhuvad törnskata 18/91
Gulhämpling 21/91
Snösiska 46/91
Tallsparv 25/91
Kornsparv 2/91
Amerikansk sjöorre 1/91
Vitgumpad buskskvätta 20/91
Orientpipare 19/91
Stripgås 13/91
Mandarinand 14/91