LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Göteborgslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Göteborgslistan - Conny Palm

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan Gunnebo, Mölndal 2002-01-12
Mindre sångsvan Fotö, Gbg:s norra skärgård 2002-12-07
Sångsvan Torslandaviken 2002-01-06
Sädgås Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-12-30
Spetsbergsgås Prästgårdskilen, Björlanda 2002-02-02
Bläsgås 1 ex Fässberg, Mölndal 2006-01-15
Grågås Välen, Göteborg 2002-02-02
Kanadagås Gunnebo, Mölndal 2002-01-12
Vitkindad gås Stora Amundön, Askim 2002-03-28
Prutgås Kråkudden, Hönö 2002-06-02
Gravand Stora Amundön, Askim 2002-02-09
Bläsand Kråkudden, Hönö 2002-03-09
Amerikansk bläsand 1 ex Torslandaviken 2007-07-05
Snatterand Torslandaviken 2002-04-01
Kricka Välen, Göteborg 2002-01-19
Gräsand Torslandaviken 2002-01-06
Stjärtand Kråkudden, Hönö 2002-03-28
Årta Välen, Göteborg 2002-05-27
Skedand Hökälla, Hisingen 2002-03-17
Brunand Säveåns mynning, Gbg 2002-01-12
Ringand 1 ex Säveåns mynning, Gbg
Vigg Säveåns mynning, Gbg 2002-01-06
Bergand Stora Amundön, Askim 2002-02-09
Ejder Stora Amundön, Askim 2002-02-09
Praktejder Stora Porsholmen, Torslanda 2003-03-03
Alförrädare Vasskären, Gbg:s södra skärgård 2002-07-27
Alfågel Kråkudden, Hönö 2002-02-17
Sjöorre Stora Amundön, Askim 2002-02-09
Svärta Kråkudden, Hönö 2002-03-09
Knipa Säveåns mynning, Gbg 2002-01-06
Salskrake Torslandaviken 2002-01-19
Småskrake Stora Amundön, Askim 2002-02-09
Storskrake Göteborgs fiskhamn 2002-01-12
Orre Landvetter flygplats, Härryda 2002-05-18
Tjäder Slättås, Landvetter 2002-12-21
Rapphöna Lökholmen, Gbg:s södra skärgård 2002-12-15
Vaktel 1 ex Öxnäs, Säve 2005-06-09
Fasan Välen, Göteborg 2002-02-02
Smålom Kråkudden, Hönö 2002-03-09
Storlom Kråkudden, Hönö 2002-04-30
Svartnäbbad islom 1 ex Stora Amundö
Smådopping Axlemossen, Änggårdsbergen 2002-03-24
Skäggdopping Torslandaviken 2002-03-16
Gråhakedopping Kråkudden, Hönö 2002-03-28
Svarthalsad dopping Torslandaviken 2002-06-19
Svarthakedopping Torslandaviken 2002-04-28
Stormfågel Kråkudden, Hönö 2002-03-09
Grålira 1 ex Kråkudden, Hönö
Mindre lira Kråkudden, Hönö 2002-06-26
Stormsvala 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-01-08
Klykstjärtad stormsvala 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-01-09
Havssula Kråkudden, Hönö 2002-03-09
Storskarv Göteborgs fiskhamn 2002-01-12
Toppskarv Kråkudden, Hönö 2002-02-17
Rördrom Hålsjön, Mölndal 2002-03-23
Silkeshäger Långholmen, Näset, Göteborg 2003-05-11
Ägretthäger 1 ex Välen, Gbg 2005-08-01
Gråhäger Billdals park, Askim 2002-01-12
Bivråk Rönning, Rödbo, Hisingen 2002-05-26
Röd glada 1 ex Trädet, Säve, Hisingen 2007-09-08
Havsörn 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-05-06
Brun kärrhök Bredungen, Rödbo, Hisingen 2002-04-07
Blå kärrhök Öxnäs, Säve, Hisingen 2002-02-10
Duvhök Lagmansholmen, Säve 2002-02-10
Sparvhök Lagmansholmen, Säve 2002-01-20
Ormvråk Torslandaviken 2002-01-06
Fjällvråk Lagmansholmen, Säve 2002-02-10
Kungsörn Lagmansholmen, Säve 2002-02-03
Fiskgjuse Rambo mosse, Mölndal 2002-04-21
Tornfalk Arendalstippen, Hisingen 2002-01-20
Stenfalk Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-09-07
Lärkfalk 1 ex Smithska udden, Gbg
Pilgrimsfalk Saltsjönäs, Gbg 2002-09-18
Vattenrall Hökälla, Hisingen 2002-03-17
Småfläckig sumphöna Rådasjön, Råda 2002-05-26
Kornknarr Välen, Göteborg 2002-05-13
Rörhöna Slottsskogen, Göteborg 2002-01-26
Sothöna Gunnebo, Mölndal 2002-01-12
Trana Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-08-18
Strandskata Kråkudden, Hönö 2002-02-17
Tjockfot Änggårdsbergen, Göteborg 2002-08-04
Mindre strandpipare Torslandaviken 2002-04-13
Större strandpipare Kråkudden, Hönö 2002-03-09
Ljungpipare Kråkudden, Hönö 2002-04-29
Kustpipare Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-09-28
Tofsvipa Skogome, Säve, Hisingen 2002-02-03
Kustsnäppa Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-08-03
Sandlöpare Kråkudden, Hönö 2002-08-31
Småsnäppa Rörö 2002-08-04
Mosnäppa Rörö 2002-08-04
Spovsnäppa Rörö 2002-08-04
Skärsnäppa Kråkudden, Hönö 2002-02-17
Kärrsnäppa Vinga 2002-05-12
Myrsnäppa 1 ex Torslandaviken 2007-08-18
Brushane Torslandaviken 2002-06-07
Dvärgbeckasin Vinga 2002-03-29
Enkelbeckasin Hökälla, Hisingen 2002-04-06
Dubbelbeckasin Stora oxhagen
Morkulla Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-02-03
Rödspov 2 ex Torslandaviken 2005-05-20
Myrspov Kråkudden, Hönö 2002-04-30
Småspov Kråkudden, Hönö 2002-04-29
Storspov Kråkudden, Hönö 2002-03-28
Svartsnäppa Torslandaviken 2002-06-07
Rödbena Stora Amundön, Askim 2002-03-28
Dammsnäppa Torslandaviken 2002-05-12
Gluttsnäppa Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-04-27
Skogssnäppa Maderna, Partille 2002-04-20
Grönbena Välen, Göteborg 2002-05-30
Drillsnäppa Torslandaviken 2002-04-29
Roskarl Valö, Gbg:s södra skärgård 2003-05-10
Smalnäbbad simsnäppa Torslandaviken 2002-07-27
Brednäbbad simsnäppa Kråkudden, Hönö 2002-03-09
Bredstjärtad labb 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-04-30
Kustlabb Kråkudden, Hönö 2002-05-01
Fjällabb 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-11-13
Storlabb Kråkudden, Hönö 2003-06-14
Svarthuvad mås 1 ex Klippan, Göteborg 2005-01-15
Dvärgmås Kråkudden, Hönö 2002-04-30
Skrattmås Gunnebo, Mölndal 2002-01-12
Fiskmås Öxnäs, Hisingen 2002-02-09
Silltrut Välen, Göteborg 2002-03-28
Gråtrut Rya skog, Hisingen 2002-01-06
Kaspisk trut 1 ex Göteborgs fiskhamn
Medelhavstrut
Vitvingad trut Slottsskogen, Göteborg 2002-03-02
Vittrut 1 ex Göteborgs fiskhamn
Havstrut Killingsholmen, Billdal, Askim 2002-01-12
Tretåig mås Kråkudden, Hönö 2002-02-17
Rosenmås 1 ex Björnhuvudet, Öckerö
Kentsk tärna Kråkudden, Hönö 2002-05-01
Fisktärna Brännö, Gbg:s södra skärgård 2002-04-27
Silvertärna Kråkudden, Hönö 2002-04-29
Svarttärna Vinga 2002-05-12
Sillgrissla Kråkudden, Hönö 2002-02-17
Tordmule Kråkudden, Hönö 2002-02-17
Tobisgrissla Kråkudden, Hönö 2002-02-17
Alkekung Kråkudden, Hönö 2002-10-27
Lunnefågel Kråkudden, Hönö 2002-05-02
Tamduva Slottsskogen, Göteborg 2002-01-13
Skogsduva Trädet, Säve, Hisingen 2002-03-17
Ringduva Slottsskogen, Göteborg 2002-01-13
Turkduva Hönö kyrkogård 2002-04-29
Gök Gunnesby, Säve, Hisingen 2002-05-26
Berguv Hisingen, Göteborg 2002-03-29
Sparvuggla Klippans naturreservat, Björketorp 2002-12-23
Kattuggla Kålltorp, Göteborg 2002-02-16
Hornuggla Björlanda strand, Hisingen 2002-06-10
Jorduggla Torslandaviken 2002-03-29
Pärluggla 1 ex Lilla Issjön, Landvetter 2005-03-19
Nattskärra Rambo mosse, Mölndal 2002-05-26
Tornseglare Stora ån, Frölunda, Göteborg 2002-05-30
Kungsfiskare Torslandaviken 2002-01-26
Härfågel Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-10-06
Göktyta Rambo mosse, Mölndal 2002-05-09
Gröngöling Lagmansholmen, Säve 2002-01-20
Spillkråka Lilla Bråtatjärn, Råda 2002-03-10
Större hackspett Rya skog, Hisingen 2002-01-12
Mindre hackspett Rya skog, Hisingen 2002-03-30
Tretåig hackspett Klippans naturreservat, Björketorp
Trädlärka Skällsjöås, Landvetter 2002-03-24
Sånglärka Torslandaviken 2002-01-06
Berglärka Arendalstippen, Hisingen 2002-02-02
Backsvala Torslandaviken 2002-04-27
Ladusvala Torslandaviken 2002-04-13
Rostgumpsvala 1 ex Torslandaviken 2005-05-06
Hussvala Torslandaviken 2002-04-28
Trädpiplärka Kråkudden, Hönö 2002-05-01
Ängspiplärka Stora Amundön, Askim 2002-02-09
Skärpiplärka Kråkudden, Hönö 2002-02-17
Vattenpiplärka 1 ex Lappesand, Hönö
Gulärla Torslandaviken 2002-05-02
Forsärla Ryaverket, Hisingen 2002-02-23
Sädesärla Kråkudden, Hönö 2002-03-28
Sidensvans Landvetter flygplats, Härryda 2002-11-09
Strömstare Grevedämmet, Mölndal 2002-01-12
Gärdsmyg Heden, Göteborg 2002-02-25
Järnsparv Vinga 2002-03-29
Rödhake Skändla, Tuve, Hisingen 2002-02-10
Näktergal Hökälla, Hisingen 2002-05-26
Sydnäktergal Önnered, Göteborg 2003-05-09
Blåhake 1 ex Tistlarna
Svart rödstjärt Skansen Lejonet, Göteborg 2002-04-21
Rödstjärt Fotö, Gbg:s norra skärgård 2002-05-02
Buskskvätta Fotö, Gbg:s norra skärgård 2002-05-02
Svarthakad buskskvätta Brudarebacken, Delsjöområdet 2003-08-08
Stenskvätta Skansen Lejonet, Göteborg 2002-04-20
Ringtrast Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-04-19
Koltrast Säveåns mynning, Gbg 2002-01-06
Björktrast Säveåns mynning, Gbg 2002-01-06
Taltrast Rya skog, Hisingen 2002-03-30
Rödvingetrast Vinga 2002-03-29
Dubbeltrast Sundet, Nordsjön, Härryda 2002-03-31
Gräshoppsångare Stora Holm, Tuve, Hisingen 2002-05-26
Flodsångare 1 ex Torslandaviken
Vassångare 1 ex Svankällan, Säve, Hisingen
Sävsångare Rådasjön, Råda 2002-05-26
Busksångare Välen, Göteborg 2002-06-10
Kärrsångare Stora Holm, Tuve, Hisingen 2002-05-26
Rörsångare Torslandaviken 2002-05-03
Trastsångare 1 ex Rådasjön, Råda
Härmsångare Holmdammen, Tuve, Hisingen 2002-05-26
Provencesångare 1 ex Tistlarna
Ärtsångare Kråkudden, Hönö 2002-04-30
Törnsångare Ersdalen, Hönö 2002-05-02
Trädgårdssångare Stora ån, Frölunda, Göteborg 2002-05-30
Svarthätta Ersdalen, Hönö 2002-04-30
Lundsångare 1 ex Örgryte, Göteborg
Taigasångare 1 ex Rörö
Grönsångare Ersdalen, Hönö 2002-05-03
Gransångare Stora Amundön, Askim 2002-03-28
Lövsångare Brännö, Gbg:s södra skärgård 2002-04-27
Kungsfågel Billdals park, Askim 2002-01-12
Brandkronad kungsfågel Slottsskogen, Gbg 2007-05-25
Grå flugsnappare Bokedalen, Jonsered 2002-06-02
Mindre flugsnappare 1 ex Bokedalen, Jonsered
Halsbandsflugsnappare 1 ex Slottsskogen, Gbg
Svartvit flugsnappare Ersdalen, Hönö 2002-04-30
Skäggmes Otterbäck, Askim 2002-03-29
Stjärtmes Stora Amundön, Askim 2002-02-09
Entita Rya skog, Hisingen 2002-01-12
Talltita Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-02-10
Tofsmes Stora Amundön, Askim 2002-02-09
Svartmes Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-02-10
Blåmes Rya skog, Hisingen 2002-01-06
Talgoxe Rya skog, Hisingen 2002-01-06
Nötväcka Billdals park, Askim 2002-01-12
Trädkrypare Rya skog, Hisingen 2002-02-23
Pungmes Säveåns dalgång, Utbyfältet
Törnskata Stora ån, Frölunda, Göteborg 2002-05-30
Varfågel Hökälla, Hisingen 2002-02-03
Rödhuvad törnskata 1 ex Eklanda, Mölndal
Nötskrika Lagmansholmen, Säve 2002-02-10
Skata Rya skog, Hisingen 2002-01-06
Nötkråka Bokedalen, Jonsered 2002-08-25
Kaja Gullbergsvass, Göteborg 2002-01-12
Råka Trädet, Säve, Hisingen 2002-04-06
Kråka Rya skog, Hisingen 2002-01-06
Korp Rya skog, Hisingen 2002-01-12
Stare Lagmansholmen, Säve 2002-01-20
Rosenstare Välen, Göteborg 2002-09-20
Gråsparv Sälöfjordsgatan, Lundby, Hisingen 2002-02-03
Pilfink Askesby, Säve, Hisingen 2002-01-20
Bofink Prästgårdskilen, Björlanda 2002-02-23
Bergfink Trädgårdsföreningen, GÖteborg 2002-02-10
Grönfink Arendal, Hisingen 2002-01-12
Steglits Välen, Göteborg 2002-01-19
Grönsiska Rya skog, Hisingen 2002-02-23
Hämpling Kråkudden, Hönö 2002-03-28
Vinterhämpling Torslandaviken 2002-03-16
Gråsiska Rya skog, Hisingen 2002-01-12
Snösiska 1 ex Smithska udden, Gbg 2007-01-28
Bändelkorsnäbb Änggårdsbergen, Göteborg 2002-08-09
Mindre korsnäbb Sundet, Nordsjön, Härryda 2002-03-31
Större korsnäbb Änggårdsbergen, Göteborg 2002-02-24
Rosenfink Rönning, Rödbo, Hisingen 2002-05-26
Tallbit Medicinareberget, Gbg
Domherre Billdals park, Askim 2002-01-12
Stenknäck Trädgårdsföreningen, GÖteborg 2002-02-10
Lappsparv Torslandaviken 2002-04-07
Snösparv Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-12-29
Tallsparv 1 Sandvik
Gulsparv Bärby, Säve, Hisingen 2002-01-20
Ortolansparv 1 ex Smithska udden, Gbg
Dvärgsparv 1 ex Eklanda, Mölndal
Sävsparv Prästgårdskilen, Björlanda 2002-02-23Saknade arter på listan
Rödhalsad gås 33/91
Nilgås 33/91
Rostand 17/91
Amerikansk kricka 18/91
Rödhuvad dykand 28/91
Vitnackad svärta 27/91
Amerikansk kopparand 10/91
Vitnäbbad islom 41/91
Svartbrynad albatross 3/91
Gulnäbbad lira 23/91
Balearisk lira 31/91
Svart stork 1/91
Vit stork 25/91
Skedstork 24/91
Brun glada 18/91
Gåsgam 2/91
Stäpphök 32/91
Ängshök 17/91
Kejsarörn 1/91
Aftonfalk 21/91
Jaktfalk 29/91
Skärfläcka 41/91
Rödvingad vadarsvala 3/91
Svartvingad vadarsvala 2/91
Svartbent strandpipare 30/91
Fjällpipare 36/91
Amerikansk tundrapipare 25/91
Sumpvipa 11/91
Vitgumpsnäppa 10/91
Tuvsnäppa 24/91
Större gulbena 25/91
Tereksnäppa 1/91
Tärnmås 41/91
Ismås 1/91
Sandtärna 12/91
Skräntärna 33/91
Småtärna 34/91
Vitvingad tärna 27/91
Spetsbergsgrissla 16/91
Turturduva 22/91
Större turturduva 38/91
Tornuggla 3/91
Dvärguv 2/91
Fjälluggla 1/91
Hökuggla 43/91
Lappuggla 27/91
Blek tornseglare 5/91
Alpseglare 2/91
Biätare 17/91
Gråspett 1/91
Korttålärka 17/91
Tofslärka 22/91
Större piplärka 38/91
Mongolpiplärka 49/91
Fältpiplärka 29/91
Rödstrupig piplärka 51/91
Citronärla 9/91
Sibirisk järnsparv 17/91
Ökenstenskvätta 21/91
Vattensångare 26/91
Rödstrupig sångare 22/91
Höksångare 19/91
Kungsfågelsångare 23/91
Bergstaigasångare 15/91
Videsångare 6/91
Brunsångare 20/91
Bergsångare 30/91
Trädgårdsträdkrypare 10/91
Sommargylling 33/91
Svartpannad törnskata 32/91
Gulhämpling 21/91
Kornsparv 2/91
Iberisk gransångare 19/91
Amerikansk sjöorre 1/91
Vitgumpad buskskvätta 20/91
Orientpipare 19/91
Stripgås 13/91
Mandarinand 14/91