LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Göteborgslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Göteborgslistan - Bengt Karlsson

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-01-02
Mindre sångsvan Torslandaviken 2003-04-01
Sångsvan Hökälla, Hisingen 2002-01-28
Sädgås Backaplan, Hisingen 2002-12-12
Spetsbergsgås
Bläsgås
Grågås Lindholmen, Hisingen 2002-02-15
Kanadagås Lammholmsviken, Öckerö 2002-03-03
Vitkindad gås Ersdalen, Hönö 2002-05-24
Prutgås
Nilgås
Gravand Lammholmsviken, Öckerö 2002-02-09
Bläsand Torslandaviken 2002-06-16
Snatterand Torslandaviken 2003-04-25
Kricka Torslandaviken 2002-04-29
Amerikansk kricka 1 ex Tjolmesund, Öckerö-Hälsö 2013-04-17
Gräsand Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-01-02
Stjärtand Torslandaviken 2002-04-29
Årta Torslandaviken 2003-04-23
Skedand Torslandaviken 2002-08-06
Brunand Torslandaviken 2002-01-23
Ringand 1 Säveåns mynning 2010-01-19
Vigg Torslandaviken 2002-01-23
Bergand
Ejder Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-01-01
Praktejder Stora Porsholmen, Torslanda 2003-03-06
Alförrädare
Alfågel Lilla Rävholmen, Öckerö 2002-04-21
Sjöorre Tjolme sund, Öckerö 2002-12-23
Vitnackad svärta
Svärta Tjolme sund, Öckerö 2003-02-16
Knipa Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-01-02
Salskrake Torslandaviken 2002-04-11
Småskrake Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-01-02
Storskrake Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-01-13
Tjäder 1 Hålemyst 2012-03-23
Vaktel 1 ex Bärby, Säve 2009-07-04
Fasan Stora Rävholmen, Öckerö 2002-01-20
Smålom Lilla Saltboholmen, Öckerö 2002-04-28
Storlom Tjolme sund, Öckerö 2002-12-14
Svartnäbbad islom
Vitnäbbad islom
Smådopping Lundbyhamnen, Hisingen 2002-02-19
Skäggdopping Torslandaviken 2002-04-01
Gråhakedopping Torslandaviken 2002-05-27
Svarthalsad dopping Torslandaviken 2002-08-06
Svarthakedopping Torslandaviken 2002-04-30
Stormfågel Kråkudden, Hönö 2003-12-14
Grålira
Mindre lira
Balearisk lira
Klykstjärtad stormsvala 1 ex Långe tånge, Öckerö 2005-01-09
Havssula Kråkudden, Hönö 2003-10-11
Storskarv Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-01-01
Toppskarv Kröckle, Hönö 2002-01-13
Rördrom
Silkeshäger
Gråhäger Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-01-13
Bivråk 1 ex Horstedammen, Öckerö 2006-09-24
Röd glada
Havsörn 1 ex Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2006-11-12
Brun kärrhök Torslandaviken 2002-07-03
Blå kärrhök Stora Rävholmen, Öckerö 2003-02-23
Stäpphök
Duvhök Öckerö fiskhamn 2002-03-28
Sparvhök Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-01-02
Ormvråk Torslandaviken 2002-01-21
Fjällvråk Furuberg, Tuve, Hisingen 2002-02-04
Kungsörn Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-02-20
Fiskgjuse Torslandaviken 2002-07-14
Tornfalk Hälsö, Gbg:s norra skärgård 2002-01-12
Stenfalk Torslandaviken 2003-04-25
Lärkfalk Ersdalen, Hönö 2003-09-07
Jaktfalk
Pilgrimsfalk Älvsborgsbron, Göteborg 2002-02-25
Vattenrall Torslandaviken 2003-08-05
Småfläckig sumphöna 1 Lagmansholmen 2013-05-14
Kornknarr
Rörhöna Torslandaviken 2002-04-08
Sothöna Hökälla, Hisingen 2002-03-06
Trana
Strandskata Gula skäret, Öckerö 2002-02-03
Skärfläcka
Mindre strandpipare Torslandaviken 2002-04-24
Större strandpipare Torslandaviken 2002-04-01
Svartbent strandpipare
Orientpipare
Fjällpipare 5 ex Bärby, Säve 2010-05-14
Ljungpipare
Kustpipare
Tofsvipa Hökälla, Hisingen 2002-02-04
Kustsnäppa
Sandlöpare
Småsnäppa
Mosnäppa Stora Rävholmen, Öckerö 2003-05-11
Spovsnäppa
Skärsnäppa Kråkudden, Hönö 2003-03-08
Kärrsnäppa Lammholmsviken, Öckerö 2002-07-14
Myrsnäppa 3 ex Torslandaviken 2006-08-18
Brushane Torslandaviken 2002-06-16
Dvärgbeckasin 1 ex Ersdalen, Hönö 2005-04-23
Enkelbeckasin Torslandaviken 2002-07-31
Morkulla Ersdalen, Hönö 2002-04-04
Rödspov 2 ex Torslandaviken 2005-05-19
Myrspov Lammholmsviken, Öckerö 2002-07-29
Småspov 1 ex Lilla Rävholmen, Öckerö 2005-04-13
Storspov Torslandaviken 2002-04-30
Svartsnäppa Lammholmsviken, Öckerö 2002-08-04
Rödbena Torslandaviken 2002-04-29
Gluttsnäppa Torslandaviken 2002-04-29
Större gulbena
Skogssnäppa Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-06-10
Grönbena Torslandaviken 2002-07-14
Drillsnäppa Torslandaviken 2002-07-31
Roskarl
Smalnäbbad simsnäppa
Brednäbbad simsnäppa
Bredstjärtad labb 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-05-01
Kustlabb Lindholmen, Gbg:s norra skärgård 2003-08-04
Fjällabb
Storlabb Bolleskären, Hönö 2003-08-23
Svarthuvad mås 1 ex Klippan, Göteborg 2005-01-19
Dvärgmås Torslandaviken 2002-04-23
Tärnmås
Skrattmås Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-01-02
Fiskmås Lindholmen, Hisingen 2002-01-15
Silltrut Gula skäret, Öckerö 2002-03-30
Gråtrut Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-01-01
Vitvingad trut
Vittrut
Havstrut Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-01-01
Tretåig mås Bolleskären, Hönö 2003-08-23
Rosenmås
Skräntärna
Kentsk tärna Lammholmsviken, Öckerö 2002-07-01
Fisktärna Torslandaviken 2002-04-24
Silvertärna Lammholmsviken, Öckerö 2002-05-03
Småtärna
Svarttärna
Sillgrissla Gula skäret, Öckerö 2002-02-03
Tordmule Stora Rävholmen, Öckerö 2002-02-16
Tobisgrissla Lilla Saltboholmen, Öckerö 2002-04-14
Alkekung
Lunnefågel
Tamduva Lindholmen, Hisingen 2002-01-15
Skogsduva Hökälla, Hisingen 2002-10-01
Ringduva Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-01-26
Turkduva Hälsövägen, Öckerö 2002-02-03
Turturduva
Större turturduva 1 Kålltorp 2013-02-07
Gök Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-05-05
Berguv
Hökuggla
Sparvuggla
Kattuggla
Lappuggla
Hornuggla
Jorduggla 1 ex Långholmen, Hälsö 2005-04-03
Pärluggla
Nattskärra
Tornseglare Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-05-18
Kungsfiskare Torslandaviken 2003-02-27
Biätare 1 ex Torslandaviken 2007-07-02
Härfågel 1 ex Rörö 2013-05-05
Göktyta
Gröngöling Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-05-20
Spillkråka Torslandaviken 2003-02-14
Större hackspett Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-01-02
Mindre hackspett
Tretåig hackspett
Trädlärka
Sånglärka Torslandaviken 2002-03-26
Berglärka Arendalstippen, Hisingen 2003-02-10
Backsvala Torslandaviken 2002-05-02
Ladusvala Öckerö Gbg:s norra skärgård 2002-04-28
Rostgumpsvala 1 ex Torslandaviken 2005-05-08
Hussvala Torslandaviken 2002-05-02
Trädpiplärka Torslandaviken 2002-04-24
Ängspiplärka Hummerviken, Öckerö 2002-03-23
Rödstrupig piplärka
Skärpiplärka Röd, Hönö 2002-01-13
Vattenpiplärka 1 ex Hästen, Hönö 2005-02-20
Gulärla Torslandaviken 2002-04-30
Forsärla Torslandaviken 2003-08-08
Sädesärla Torslandaviken 2002-04-01
Sidensvans Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-01-27
Strömstare
Gärdsmyg Stora Rävholmen, Öckerö 2002-11-17
Järnsparv Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-04-02
Rödhake Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-01-02
Näktergal Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-05-21
Sydnäktergal Önnered, Göteborg 2003-05-09
Blåhake
Svart rödstjärt
Rödstjärt Ersdalen, Hönö 2002-05-24
Buskskvätta Ersdalen, Hönö 2002-05-20
Svarthakad buskskvätta
Stenskvätta Kråkudden, Hönö 2002-04-25
Ringtrast 1 ex Ersdalen, Hönö 2005-04-23
Koltrast Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-01-02
Björktrast Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-01-02
Taltrast Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-04-02
Rödvingetrast Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-10-27
Dubbeltrast
Gräshoppsångare Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-06-01
Flodsångare
Vassångare
Vattensångare
Sävsångare Kornhalls färjeläge, Hisingen 2002-06-01
Busksångare
Kärrsångare Torslandaviken 2002-07-14
Rörsångare Torslandaviken 2002-05-27
Trastsångare
Härmsångare Ersdalen, Hönö 2002-05-16
Rödstrupig sångare Nötholmen, Hönö 2013-05-25
Höksångare
Ärtsångare Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-05-05
Törnsångare Ersdalen, Hönö 2002-05-16
Trädgårdssångare 1 ex Ersdalsviken, Hönö 2005-05-01
Svarthätta Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-05-18
Lundsångare 1 ex Hyppeln 2011-06-02
Kungsfågelsångare
Taigasångare
Grönsångare Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2003-05-01
Gransångare Hönö kyrkogård 2003-05-26
Lövsångare Öckerö Gbg:s norra skärgård 2002-04-28
Kungsfågel Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-01-02
Brandkronad kungsfågel
Grå flugsnappare Ersdalen, Hönö 2002-05-10
Mindre flugsnappare
Halsbandsflugsnappare
Svartvit flugsnappare Ersdalen, Hönö 2002-05-10
Skäggmes 2 ex Torslandaviken 2004-12-31
Stjärtmes
Entita
Talltita
Tofsmes
Svartmes
Blåmes Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-01-02
Talgoxe Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-01-02
Nötväcka Rya skog, Hisingen 2002-02-26
Trädkrypare Ersdalen, Hönö 2003-10-31
Pungmes
Sommargylling 1 ex Ryd, Björkö 2011-05-26
Törnskata Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-05-18
Svartpannad törnskata
Varfågel Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-10-06
Nötskrika Ersdalen, Hönö 2003-10-12
Skata Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-01-02
Nötkråka
Kaja Nordstan, Göteborg 2002-01-07
Råka Röds sund, Hönö 2003-03-05
Kråka Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-01-01
Korp Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-01-02
Stare Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-01-12
Gråsparv Lindholmen, Hisingen 2002-01-15
Pilfink Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-01-04
Bofink Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-01-04
Bergfink Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2003-02-23
Grönfink Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-01-06
Steglits Lammholmsviken, Öckerö 2002-02-03
Grönsiska
Hämpling Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-05-09
Vinterhämpling Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-10-27
Gråsiska Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2003-02-23
Bändelkorsnäbb
Mindre korsnäbb Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2003-02-09
Större korsnäbb
Rosenfink
Tallbit
Domherre Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-02-23
Stenknäck
Lappsparv
Snösparv Arendalstippen, Hisingen 2003-03-25
Gulsparv Ersdalen, Hönö 2002-05-01
Dvärgsparv
Sävsparv Torslandaviken 2002-04-24Saknade arter på listan
Rödhalsad gås 35/91
Rostand 17/91
Amerikansk bläsand 31/91
Rödhuvad dykand 28/91
Amerikansk kopparand 10/91
Orre 55/91
Rapphöna 46/91
Svartbrynad albatross 3/91
Gulnäbbad lira 23/91
Stormsvala 15/91
Ägretthäger 41/91
Svart stork 1/91
Vit stork 25/91
Skedstork 24/91
Brun glada 18/91
Gåsgam 2/91
Ängshök 17/91
Kejsarörn 1/91
Aftonfalk 21/91
Tjockfot 24/91
Rödvingad vadarsvala 3/91
Svartvingad vadarsvala 2/91
Amerikansk tundrapipare 25/91
Sumpvipa 11/91
Vitgumpsnäppa 10/91
Tuvsnäppa 24/91
Dubbelbeckasin 44/91
Dammsnäppa 48/91
Tereksnäppa 1/91
Kaspisk trut 38/91
Medelhavstrut 37/91
Ismås 1/91
Sandtärna 12/91
Vitvingad tärna 27/91
Spetsbergsgrissla 16/91
Tornuggla 3/91
Dvärguv 2/91
Fjälluggla 1/91
Blek tornseglare 6/91
Alpseglare 2/91
Gråspett 1/91
Korttålärka 17/91
Tofslärka 22/91
Större piplärka 38/91
Mongolpiplärka 49/91
Fältpiplärka 29/91
Citronärla 9/91
Sibirisk järnsparv 17/91
Ökenstenskvätta 21/91
Provencesångare 2/91
Bergstaigasångare 15/91
Videsångare 6/91
Brunsångare 20/91
Bergsångare 30/91
Trädgårdsträdkrypare 10/91
Rödhuvad törnskata 18/91
Rosenstare 45/91
Gulhämpling 21/91
Snösiska 46/91
Tallsparv 25/91
Ortolansparv 46/91
Kornsparv 2/91
Iberisk gransångare 19/91
Amerikansk sjöorre 1/91
Vitgumpad buskskvätta 20/91
Stripgås 13/91
Mandarinand 14/91