LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Göteborgslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Göteborgslistan - Peter Sylvén

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan Pinan, Hönö 2003-02-22
Mindre sångsvan Torslandaviken 2003-04-01
Sångsvan Kråkudden, Hönö 2003-02-22
Sädgås Heden, Hönö 2003-02-22
Grågås Arendalstippen, Hisingen 2003-02-22
Kanadagås Torslandaviken 2003-03-12
Vitkindad gås
Prutgås nn 2015-06-06
Nilgås 1 ex Välen, Gbg 2017-04-15
Gravand Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2003-03-17
Bläsand Torslandaviken 2003-04-01
Snatterand Torslandaviken 2003-04-22
Kricka Torslandaviken 2003-04-01
Gräsand Göteborgs fiskhamn 2003-01-01
Stjärtand nn 2015-06-06
Årta Torslandaviken 2016-05-09
Skedand Torslandaviken 2003-04-22
Rödhuvad dykand 1 ex Slottsskogen, Gbg 2017-02-25
Brunand Torslandaviken 2003-03-19
Ringand 1 nn 2001-01-01
Vigg Göteborgs fiskhamn 2003-01-01
Bergand nn 2015-06-06
Ejder Kråkudden, Hönö 2003-02-22
Praktejder Stora Porsholmen, Torslanda 2003-03-05
Alfågel Kråkudden, Hönö 2003-02-22
Sjöorre Kråkudden, Hönö 2003-02-22
Svärta Kråkudden, Hönö 2003-06-19
Knipa Kråkudden, Hönö 2003-02-22
Salskrake Torslandaviken 2003-03-12
Småskrake Kråkudden, Hönö 2003-02-22
Storskrake Göteborgs fiskhamn 2003-01-01
Orre Landvetter flplts 2015-06-06
Rapphöna
Fasan Torslandaviken 2003-02-22
Smålom Kråkudden, Hönö 2003-05-01
Storlom nn 2015-06-06
Vitnäbbad islom nn 2015-06-07
Smådopping Torslandaviken 2003-04-15
Skäggdopping Torslandaviken 2003-03-12
Gråhakedopping Torslandaviken 2003-04-22
Svarthalsad dopping Torslandaviken 2016-04-10
Svarthakedopping Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2003-03-17
Stormfågel Kråkudden, Hönö 2003-06-19
Gulnäbbad lira Kråkudden 2015-06-07
Grålira Kråkudden 1996-11-01
Mindre lira Kråkudden 2015-06-07
Klykstjärtad stormsvala Klippan 2015-06-07
Havssula Kråkudden, Hönö 2003-05-01
Storskarv Göteborgs fiskhamn 2003-01-01
Toppskarv Kråkudden 2015-06-07
Silkeshäger Torslandaviken 2016-08-14
Ägretthäger Torslandaviken 2015-06-07
Gråhäger Torslandaviken 2003-01-01
Skedstork Torslandaviken 2016-05-20
Bivråk Brudarebacken, Delsjöområdet 2003-09-09
Havsörn Fiskebäck 2015-06-07
Brun kärrhök Lagmansholmen, Säve 2003-04-15
Blå kärrhök Brudarebacken, Delsjöområdet 2003-09-09
Duvhök Torslandaviken 2003-01-01
Sparvhök Torslandaviken 2003-01-01
Ormvråk Torslandaviken 2003-01-01
Fjällvråk Torslandaviken 2003-01-01
Kungsörn nn 2015-06-06
Fiskgjuse Torslandaviken 2003-06-19
Tornfalk Söderleden, Mölndal 2003-03-05
Stenfalk nn 2015-06-06
Lärkfalk Nötholmen 2015-06-07
Pilgrimsfalk nn 2015-06-06
Vattenrall Torslandaviken 2003-04-22
Kornknarr Hökälla, Hisingen 2003-06-05
Rörhöna Torslandaviken 2003-04-15
Sothöna Torslandaviken 2003-03-19
Trana nn 2015-06-06
Strandskata Kråkudden, Hönö 2003-02-22
Mindre strandpipare Torslandaviken 2003-04-22
Större strandpipare Torslandaviken 2003-03-12
Fjällpipare Öxnäs, Säve 2016-05-15
Ljungpipare Kråkudden, Hönö 2003-06-24
Kustpipare
Tofsvipa Torslandaviken 2003-03-12
Kustsnäppa nn 2015-06-06
Sandlöpare
Småsnäppa
Mosnäppa nn 2015-06-06
Spovsnäppa nn 2015-06-06
Skärsnäppa Kråkudden, Hönö 2003-02-22
Kärrsnäppa Kråkudden, Hönö 2003-06-24
Brushane Kråkudden, Hönö 2003-06-19
Enkelbeckasin Hökälla, Hisingen 2003-04-15
Morkulla Ersdalen, Hönö 2003-06-24
Myrspov nn 2015-06-06
Småspov Kråkudden, Hönö 2003-06-19
Storspov Kråkudden, Hönö 2003-06-24
Svartsnäppa Torslandaviken 2003-06-19
Rödbena Galterö, Gbg:s södra skärgård 2003-04-19
Dammsnäppa Torslandaviken 2015-06-07
Gluttsnäppa Torslandaviken 2003-04-22
Skogssnäppa Hökälla, Hisingen 2003-04-15
Grönbena nn 2015-06-06
Drillsnäppa Torslandaviken 2003-05-06
Roskarl nn 2015-06-06
Kustlabb Kråkudden, Hönö 2003-06-19
Fjällabb Kråkudden 2015-06-07
Storlabb nn 2015-06-06
Svarthuvad mås Klippan 2015-06-06
Dvärgmås Torslandaviken 2003-04-29
Tärnmås Kråkudden 1996-11-01
Skrattmås Göteborgs fiskhamn 2003-01-01
Fiskmås Göteborgs fiskhamn 2003-01-01
Silltrut Hisingen, Göteborg 2003-04-15
Gråtrut Göteborgs fiskhamn 2003-01-01
Kaspisk trut Göteborgs fiskhamn 2004-01-02
Vitvingad trut
Vittrut Öckerö fiskhamn 2015-06-06
Havstrut Göteborgs fiskhamn 2003-01-01
Tretåig mås Kråkudden, Hönö 2003-06-24
Rosenmås Öckerö fiskhamn 2015-06-07
Skräntärna
Kentsk tärna Galterö, Gbg:s södra skärgård 2003-04-19
Fisktärna Brännö, Gbg:s södra skärgård 2003-04-19
Silvertärna Torslandaviken 2003-04-29
Småtärna Kråkudden, Hönö 2003-06-19
Sillgrissla Kråkudden, Hönö 2003-02-22
Tordmule Kråkudden, Hönö 2003-02-22
Tobisgrissla Kråkudden, Hönö 2003-02-22
Alkekung nn 2015-06-06
Lunnefågel nn 2015-06-06
Tamduva Kungsladugård, Göteborg 2003-02-16
Skogsduva Änggårdsbergen, Göteborg 2003-03-19
Ringduva Rya skog, Hisingen 2003-01-01
Turkduva Kungsladugård, Göteborg 2003-02-16
Större turturduva Kålltorp 2015-06-07
Gök nn 2015-06-06
Berguv nn 2015-06-06
Hökuggla nn 2015-06-07
Sparvuggla Klippans naturreservat, Björketorp
Kattuggla Botaniska Trädgården, Göteborg 2003-03-19
Hornuggla nn 2015-06-06
Jorduggla nn 2015-06-06
Nattskärra Ragnhildsholmen, Hisingen 2003-06-05
Tornseglare Torslandaviken 2003-05-06
Kungsfiskare Torslandaviken 2003-01-01
Gröngöling Västra begravningsplatsen, Göteborg 2003-02-23
Spillkråka Ersdalen, Hönö 2003-02-22
Större hackspett Rya skog, Hisingen 2003-01-01
Mindre hackspett Hökälla, Hisingen 2003-04-15
Trädlärka nn 2015-06-06
Sånglärka Arendalstippen, Hisingen 2003-02-22
Berglärka Arendalstippen, Hisingen 2003-02-22
Backsvala Torslandaviken 2003-04-22
Ladusvala Torslandaviken 2003-04-29
Hussvala Torslandaviken 2003-04-29
Mongolpiplärka Brudarebacken 2002-11-19
Trädpiplärka Änggårdsbergen, Göteborg 2003-06-05
Ängspiplärka Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2003-03-17
Rödstrupig piplärka Brudarebacken, Delsjöområdet 2003-09-09
Skärpiplärka Kråkudden, Hönö 2003-02-22
Gulärla Torslandaviken 2003-05-06
Forsärla Jonsereds fabriker, Säveån 2003-06-26
Sädesärla Kungsladugård, Göteborg 2003-04-13
Sidensvans Torslandaviken 2003-01-01
Strömstare nn 2015-06-06
Gärdsmyg Botaniska Trädgården, Göteborg 2003-03-19
Järnsparv Brännö, Gbg:s södra skärgård 2003-04-19
Rödhake Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2003-03-17
Näktergal Torslandaviken 2003-05-14
Sydnäktergal Önnered, Göteborg 2003-05-06
Blåhake Torslandaviken 2016-05-21
Rödstjärt Sandarna, Göteborg 2003-08-23
Buskskvätta Välen, Göteborg 2003-05-06
Svarthakad buskskvätta Brudarebacken, Delsjöområdet 2003-09-09
Stenskvätta Brännö, Gbg:s södra skärgård 2003-04-19
Ökenstenskvätta Kviberg, Gbg 2015-05-26
Ringtrast
Koltrast Östra sjukhuset, Göteborg 2003-02-21
Björktrast Östra sjukhuset, Göteborg 2003-02-21
Taltrast Öxnäs, Säve, Hisingen 2003-04-15
Rödvingetrast Änggårdsbergen, Göteborg 2003-03-19
Dubbeltrast Öxnäs, Säve, Hisingen 2003-04-15
Gräshoppsångare Ragnhildsholmen, Hisingen 2003-06-05
Sävsångare Torslandaviken 2003-05-14
Kärrsångare Ragnhildsholmen, Hisingen 2003-06-05
Rörsångare Ragnhildsholmen, Hisingen 2003-06-05
Härmsångare nn 2015-06-06
Ärtsångare Önnered, Göteborg 2003-05-06
Törnsångare Önnered, Göteborg 2003-05-06
Trädgårdssångare Bokedalen, Jonsered 2003-06-26
Svarthätta Ersdalen, Hönö 2003-05-01
Lundsångare
Taigasångare
Grönsångare Slottsskogen, Göteborg 2003-06-05
Gransångare Hökälla, Hisingen 2003-04-15
Iberisk gransångare Vargö 2015-05-31
Lövsångare Torslandaviken 2003-04-22
Kungsfågel Ersdalen, Hönö 2003-02-22
Grå flugsnappare nn 2015-06-06
Mindre flugsnappare
Halsbandsflugsnappare Slottskogen 2015-06-06
Svartvit flugsnappare Önnered, Göteborg 2003-05-06
Skäggmes Röds sund, Hönö 2003-02-22
Stjärtmes nn 2015-06-06
Entita Rya skog, Hisingen 2003-02-22
Talltita Botaniska Trädgården, Göteborg 2003-03-19
Tofsmes Delsjöområdet, Göteborg 2003-07-15
Svartmes Delsjöområdet, Göteborg 2003-04-03
Blåmes Mölndalsån, Göteborg 2003-02-21
Talgoxe Kungsladugård, Göteborg 2003-02-16
Nötväcka Rya skog, Hisingen 2003-01-01
Trädkrypare Delsjöområdet, Göteborg 2003-04-03
Trädgårdsträdkrypare Nääs 2015-06-07
Törnskata nn 2015-06-06
Varfågel nn 2015-06-06
Nötskrika Botaniska Trädgården, Göteborg 2003-03-19
Skata Göteborgs centrum 2003-02-21
Nötkråka nn 2015-06-06
Kaja Kungsladugård, Göteborg 2003-02-16
Råka Pinan, Hönö 2003-02-22
Kråka Göteborgs centrum 2003-02-21
Korp Ramberget, Hisingen 2003-03-10
Stare Kungsladugård, Göteborg 2003-03-18
Rosenstare Galterö 2004-07-26
Gråsparv Kungsladugård, Göteborg 2003-02-22
Pilfink Kungsladugård, Göteborg 2003-02-16
Bofink Rya skog, Hisingen 2003-01-01
Bergfink Klippan, Göteborg 2003-04-10
Grönfink Rya skog, Hisingen 2003-01-01
Steglits Arendalstippen, Hisingen 2003-03-19
Grönsiska Nya Varvet, Göteborg 2003-03-31
Hämpling Torslandaviken 2003-05-06
Vinterhämpling Torslandaviken 2003-02-22
Gråsiska Torslandaviken 2003-02-22
Snösiska Torslandaviken
Bändelkorsnäbb nn 2015-06-06
Mindre korsnäbb nn 2015-06-06
Större korsnäbb nn 2015-06-06
Rosenfink Oxhagen, Rödbo, Hisingen 2003-06-26
Domherre Ersdalen, Hönö 2003-11-15
Stenknäck Botaniska Trädgården, Göteborg 2003-03-19
Lappsparv nn 2015-06-06
Snösparv Arendalstippen, Hisingen 2003-03-19
Tallsparv Sandvik, Torslanda 2000-01-04
Gulsparv Torslandaviken 2003-03-12
Dvärgsparv nn 2015-06-07
Sävsparv Brudarebacken, Delsjöområdet 2003-04-03Saknade arter på listan
Spetsbergsgås 67/91
Bläsgås 53/91
Rödhalsad gås 33/91
Rostand 17/91
Amerikansk bläsand 31/91
Amerikansk kricka 18/91
Alförrädare 52/91
Vitnackad svärta 27/91
Amerikansk kopparand 10/91
Tjäder 41/91
Vaktel 55/91
Svartnäbbad islom 60/91
Svartbrynad albatross 3/91
Balearisk lira 31/91
Stormsvala 15/91
Rördrom 71/91
Svart stork 1/91
Vit stork 24/91
Brun glada 18/91
Röd glada 53/91
Gåsgam 2/91
Stäpphök 31/91
Ängshök 17/91
Kejsarörn 1/91
Aftonfalk 15/91
Jaktfalk 29/91
Småfläckig sumphöna 57/91
Skärfläcka 40/91
Tjockfot 24/91
Rödvingad vadarsvala 3/91
Svartvingad vadarsvala 2/91
Svartbent strandpipare 30/91
Amerikansk tundrapipare 25/91
Sumpvipa 8/91
Vitgumpsnäppa 7/91
Tuvsnäppa 24/91
Myrsnäppa 42/91
Dvärgbeckasin 66/91
Dubbelbeckasin 44/91
Rödspov 46/91
Större gulbena 24/91
Tereksnäppa 1/91
Smalnäbbad simsnäppa 55/91
Brednäbbad simsnäppa 50/91
Bredstjärtad labb 52/91
Medelhavstrut 37/91
Ismås 1/91
Sandtärna 12/91
Svarttärna 47/91
Vitvingad tärna 27/91
Spetsbergsgrissla 13/91
Turturduva 22/91
Tornuggla 3/91
Dvärguv 2/91
Fjälluggla 1/91
Lappuggla 27/91
Pärluggla 36/91
Blek tornseglare 3/91
Alpseglare 2/91
Biätare 17/91
Härfågel 50/91
Göktyta 60/91
Gråspett 1/91
Tretåig hackspett 44/91
Korttålärka 17/91
Tofslärka 21/91
Rostgumpsvala 39/91
Större piplärka 38/91
Fältpiplärka 29/91
Vattenpiplärka 49/91
Citronärla 9/91
Sibirisk järnsparv 17/91
Svart rödstjärt 64/91
Flodsångare 47/91
Vassångare 48/91
Vattensångare 26/91
Busksångare 63/91
Trastsångare 44/91
Provencesångare 2/91
Rödstrupig sångare 22/91
Höksångare 11/91
Kungsfågelsångare 22/91
Bergstaigasångare 15/91
Brunsångare 19/91
Bergsångare 30/91
Brandkronad kungsfågel 51/91
Pungmes 35/91
Sommargylling 32/91
Svartpannad törnskata 32/91
Rödhuvad törnskata 18/91
Gulhämpling 20/91
Tallbit 45/91
Ortolansparv 46/91
Kornsparv 2/91
Vitgumpad buskskvätta 18/91
Orientpipare 17/91
Stripgås 9/91
Mandarinand 11/91