LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Göteborgslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Göteborgslistan - Niklas Aronsson

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan Torslandaviken 2002-01-04
Mindre sångsvan Torslandaviken 2003-03-30
Sångsvan Torslandaviken 2002-01-04
Sädgås Heden, Hönö 2003-02-24
Spetsbergsgås Prästgårdskilen, Björlanda 2002-02-03
Bläsgås Fässberg, Mölndal 2006-01-15
Grågås Lagmansholmen, Säve 2002-02-03
Kanadagås Massetjärn, Mölnlycke, Råda 2002-01-05
Vitkindad gås Stora Amundön, Askim 2002-04-22
Prutgås Kråkudden, Hönö 2002-05-24
Rödhalsad gås Galterö , Gbg:s södra skärgård 2007-07-11
Nilgås Uppegården, Säve 2005-05-11
Rostand Torslandaviken
Gravand Kråkudden, Hönö 2002-02-11
Bläsand Kråkudden, Hönö 2002-02-11
Amerikansk bläsand Torslandaviken 2006-07-05
Snatterand Torslandaviken 2002-04-27
Kricka Välen, Göteborg 2002-02-23
Gräsand Massetjärn, Mölnlycke, Råda 2002-01-05
Stjärtand Kråkudden, Hönö 2002-05-10
Årta Torslandaviken 2002-04-12
Skedand Hökälla, Hisingen 2002-03-14
Rödhuvad dykand Slo ttsskogen, Gbg 2017-02-24
Brunand Torslandaviken 2002-02-11
Ringand Ringön, Hisingen
Vigg Massetjärn, Mölnlycke, Råda 2002-01-05
Bergand Stora Amundön, Askim 2002-02-17
Ejder Torslandaviken 2002-01-04
Praktejder Stora Porsholmen, Torslanda 2003-03-03
Alförrädare Stora Porsholmen, Torslanda 2002-06-25
Alfågel Kråkudden, Hönö 2002-02-11
Sjöorre Kråkudden, Hönö 2002-02-11
Vitnackad svärta Kråkudden, Hönö 2006-05-07
Svärta Kråkudden, Hönö 2002-05-10
Knipa Torslandaviken 2002-01-04
Salskrake Torslandaviken 2002-01-12
Småskrake Torslandaviken 2002-01-04
Storskrake Torslandaviken 2002-01-04
Orre Rambo mosse, Mölndal 2002-04-02
Tjäder Hålemyst, Partille 2012-04-08
Rapphöna Öxnäs, Säve, Hisingen 2003-10-23
Vaktel Gunnesby, Säve, Hisingen 2002-05-27
Fasan Hökälla, Hisingen 2002-01-13
Smålom Kråkudden, Hönö 2002-02-23
Storlom Kråkudden, Hönö 2002-02-11
Svartnäbbad islom Kråkudden, Hönö 2002-10-19
Vitnäbbad islom Vinga 2003-10-25
Smådopping Axlemossen, Änggårdsbergen 2002-04-17
Skäggdopping Torslandaviken 2002-03-24
Gråhakedopping Kråkudden, Hönö 2002-02-23
Svarthalsad dopping Torslandaviken 2002-06-18
Svarthakedopping Rådasjön, Råda 2002-04-11
Stormfågel Kråkudden, Hönö 2002-02-23
Gulnäbbad lira Vinga 2008-08-14
Grålira Kråkudden, Hönö 2002-06-23
Mindre lira Kråkudden, Hönö 2002-05-13
Balearisk lira Kråkudden, Hönö 2003-08-14
Klykstjärtad stormsvala Kråkudden, Hönö
Havssula Kråkudden, Hönö 2002-02-23
Storskarv Torslandaviken 2002-02-06
Toppskarv Kråkudden, Hönö 2002-05-10
Rördrom Hålsjön, Mölndal 2002-03-19
Silkeshäger Långholmen, Näset, Göteborg 2003-05-11
Ägretthäger Torslandaviken
Gråhäger Torslandaviken 2002-01-04
Vit stork 1 ex Hällsvik, Torslanda 2012-11-19
Skedstork 1 ex Tor slandaviken 2016-05-20
Bivråk Hålsjön, Mölndal 2002-05-21
Brun glada Vrångö 2009-08-21
Röd glada Källdammsvägen, Amhult 2005-03-27
Havsörn Lindholmen, Lundby, Hisingen 2003-07-27
Brun kärrhök Hålsjön, Mölndal 2002-04-08
Blå kärrhök Prästgårdskilen, Björlanda 2002-02-03
Stäpphök Öxnäs, Säve 2008-09-13
Ängshök Torslandaviken 2009-09-05
Duvhök Torslandaviken 2002-01-27
Sparvhök Massetjärn, Mölnlycke, Råda 2002-01-05
Ormvråk Torslandaviken 2002-01-12
Fjällvråk Lagmansholmen, Säve 2002-02-03
Kungsörn Skändla, Tuve, Hisingen 2002-02-03
Fiskgjuse Hålsjön, Mölndal 2002-05-21
Tornfalk Torslandaviken 2002-01-11
Stenfalk Kråkudden, Hönö 2002-05-10
Lärkfalk Ersdalen, Hönö 2002-05-10
Pilgrimsfalk Älvsborgsbron, Göteborg 2002-02-21
Vattenrall Hålsjön, Mölndal 2002-03-19
Småfläckig sumphöna Rådasjön, Råda 2002-05-26
Kornknarr Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-05-16
Rörhöna Slottsskogen, Göteborg 2002-02-24
Sothöna Massetjärn, Mölnlycke, Råda 2002-01-13
Trana Smedstorp, Björketorp 2002-04-25
Strandskata Kråkudden, Hönö 2002-02-11
Skärfläcka Torslandaviken 2002-04-27
Tjockfot Änggårdsbergen, Göteborg 2002-08-04
Mindre strandpipare Torslandaviken 2002-04-11
Större strandpipare Kråkudden, Hönö 2002-02-11
Svartbent strandpipare Torslandaviken 2007-04-24
Fjällpipare Säve åns mynning, Gbg 2010-05-16
Ljungpipare Torslandaviken 2002-04-25
Kustpipare Kråkudden, Hönö 2002-05-24
Tofsvipa Lagmansholmen, Säve 2002-02-03
Kustsnäppa Kråkudden, Hönö 2002-05-10
Sandlöpare Kråkudden, Hönö 2002-08-31
Småsnäppa Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-09-22
Mosnäppa Kråkudden, Hönö 2002-05-10
Tuvsnäppa Torslandaviken
Spovsnäppa Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-07-25
Skärsnäppa Kråkudden, Hönö 2002-02-11
Kärrsnäppa Ersdalen, Hönö 2002-05-10
Myrsnäppa Torslandaviken
Brushane Torslandaviken 2002-06-07
Dvärgbeckasin Eklanda, Mölndal 2002-10-10
Enkelbeckasin Hökälla, Hisingen 2002-02-22
Dubbelbeckasin Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-05
Morkulla Klippans naturreservat, Björketorp 2002-03-19
Rödspov Torslandaviken 2005-05-19
Myrspov Torslandaviken 2002-04-19
Småspov Torslandaviken 2002-05-07
Storspov Torslandaviken 2002-04-15
Svartsnäppa Torslandaviken 2002-06-07
Rödbena Torslandaviken 2002-04-06
Dammsnäppa Torslandaviken 2002-05-12
Gluttsnäppa Torslandaviken 2002-04-23
Större gulbena Stora Amundö 2017-12-22
Skogssnäppa Hökälla, Hisingen 2002-04-10
Grönbena Torslandaviken 2002-05-07
Drillsnäppa Lundbyhamnen, Hisingen 2002-04-29
Roskarl Kråkudden, Hönö 2002-05-10
Smalnäbbad simsnäppa Torslandaviken 2002-07-27
Brednäbbad simsnäppa Vinga 2002-10-26
Bredstjärtad labb Kråkudden, Hönö 2003-08-20
Kustlabb Kråkudden, Hönö 2002-05-10
Fjällabb Kråkudden, Hönö
Storlabb Kråkudden, Hönö 2002-08-31
Svarthuvad mås Klippan, Göteborg 2005-02-02
Dvärgmås Torslandaviken 2002-05-03
Tärnmås Kråkudden, Hönö
Skrattmås Massetjärn, Mölnlycke, Råda 2002-01-12
Fiskmås Göteborgs fiskhamn 2002-01-12
Silltrut Backaplan, Hisingen 2002-04-01
Gråtrut Göteborgs fiskhamn 2002-01-12
Kaspisk trut Göteborgs fiskhamn
Medelhavstrut Göteborgs fiskhamn
Vitvingad trut Slottsskogen, Göteborg 2002-03-02
Vittrut Göteborgs fiskhamn 2007-02-27
Havstrut Göteborgs fiskhamn 2002-01-12
Tretåig mås Kråkudden, Hönö 2002-02-11
Rosenmås Öckerö hamn 2011-12-27
Skräntärna 1 ex Torslandaviken 2015-08-04
Kentsk tärna Torslandaviken 2002-05-07
Fisktärna Torslandaviken 2002-04-25
Silvertärna Kråkudden, Hönö 2002-05-10
Småtärna Haga kile, Askim 2006-06-18
Svarttärna Kråkudden, Hönö 2002-05-24
Vitvingad tärna 2 Torslandaviken 2014-05-17
Sillgrissla Kråkudden, Hönö 2002-02-11
Spetsbergsgrissla Askimsviken
Tordmule Kråkudden, Hönö 2002-02-23
Tobisgrissla Hjälvik, Öckerö 2002-03-24
Alkekung Vinga 2002-10-26
Lunnefågel Vinga 2002-10-26
Tamduva Göteborgs fiskhamn 2002-01-04
Skogsduva Hålsjön, Mölndal 2002-02-06
Ringduva Hökälla, Hisingen 2002-01-29
Turkduva Gjutaregatan, Lundby, Hisingen 2002-02-09
Turturduva Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2010-06-10
Större turturduva Munkebäcksgatan 28, Kålltorp 2013-02-07
Gök Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-08
Berguv Hisingen, Göteborg 2002-03-24
Hökuggla Härryda kommun 2006-03-12
Sparvuggla Klippans naturreservat, Björketorp 2002-02-21
Kattuggla Hålsjön, Mölndal 2002-03-18
Lappuggla Knipeflågsbergen, Partille 2012-04-02
Hornuggla Björlanda strand, Hisingen 2002-06-09
Jorduggla Torslandaviken 2002-04-08
Pärluggla Lilla Issjön, Landvetter 2005-03-09
Nattskärra Bolsten, Rödbo, Hisingen 2002-06-04
Tornseglare Hökälla, Hisingen 2002-05-17
Kungsfiskare Torslandaviken 2002-01-12
Härfågel Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-10-09
Göktyta Brudarebacken, Delsjöområdet 2003-08-15
Gröngöling Prästgårdskilen, Björlanda 2002-02-03
Spillkråka Klippans naturreservat, Björketorp 2002-02-06
Större hackspett Hökälla, Hisingen 2002-01-13
Mindre hackspett Hålsjön, Mölndal 2002-04-08
Tretåig hackspett Hönö kyrkogård 2007-10-08
Korttålärka Torslandaviken 2002-05-05
Trädlärka Änggårdsbergen, Göteborg 2002-04-08
Sånglärka Arendalstippen, Hisingen 2002-01-27
Berglärka Arendalstippen, Hisingen 2002-01-27
Backsvala Torslandaviken 2002-04-25
Ladusvala Smedstorp, Björketorp 2002-04-25
Rostgumpsvala Torslandaviken 2005-05-03
Hussvala Smedstorp, Björketorp 2002-04-25
Större piplärka Öxnäs, Säve, Hisingen 2003-09-24
Mongolpiplärka Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-11-10
Fältpiplärka Torslandaviken 2002-06-09
Trädpiplärka Smedstorp, Björketorp 2002-04-25
Ängspiplärka Hökälla, Hisingen 2002-03-14
Rödstrupig piplärka Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-09-12
Skärpiplärka Kråkudden, Hönö 2002-02-11
Vattenpiplärka Rörö 2003-12-30
Gulärla Torslandaviken 2002-04-25
Forsärla Massetjärn, Mölnlycke, Råda 2002-03-18
Sädesärla Hjälvik, Öckerö 2002-03-24
Sidensvans Slottsskogen, Göteborg 2002-02-02
Strömstare Massetjärn, Mölnlycke, Råda 2002-01-09
Gärdsmyg Torslandaviken 2002-01-13
Järnsparv Rambo mosse, Mölndal 2002-04-02
Sibirisk järnsparv 1 ex Torslandaviken 2016-10-24
Rödhake Lindholmen, Lundby, Hisingen 2002-02-06
Näktergal Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-12
Sydnäktergal Önnered, Göteborg 2003-05-06
Blåhake Ersdalen, Hönö 2002-05-10
Svart rödstjärt Skansen Lejonet, Göteborg 2002-04-19
Rödstjärt Ersdalen, Hönö 2002-05-10
Buskskvätta Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-08
Svarthakad buskskvätta Torslandaviken 2003-05-04
Stenskvätta Lagmansholmen, Säve 2002-04-15
Ökenstenskvätta 1 ex Kvibergsfältet, Göteborg 2015-05-26
Ringtrast Helenedal, Mölndal 2002-04-04
Koltrast Torslandaviken 2002-01-13
Björktrast Torslandaviken 2002-01-04
Taltrast Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-04-02
Rödvingetrast Massetjärn, Mölnlycke, Råda 2002-03-20
Dubbeltrast Hålsjön, Mölndal 2002-04-08
Gräshoppsångare Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-05
Flodsångare
Vassångare
Vattensångare Stora Amundö 2008-08-18
Sävsångare Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-08
Busksångare Välen, Göteborg 2002-06-09
Kärrsångare Syrhåla, Lundby, Hisingen 2002-05-13
Rörsångare Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-08
Trastsångare Hökälla, Hisingen 2007-06-02
Härmsångare Ersdalen, Hönö 2002-05-10
Rödstrupig sångare Nötholmen, Hönö 2013-05-25
Ärtsångare Torslandaviken 2002-05-04
Törnsångare Torslandaviken 2002-05-07
Trädgårdssångare Kärralunds camping, Göteborg 2002-05-16
Svarthätta Hålsjön, Mölndal 2002-05-02
Lundsångare Hyppeln, Gbg:s norra skärgård 2011-06-02
Kungsfågelsångare
Taigasångare Rörö 2006-09-24
Bergstaigasångare Torslanda viken 2019-11-21
Brunsångare Ganlet , Önnered, Gbg 2019-11-21
Bergsångare Tjälleviks mosse, Hönö 2011-05-05
Grönsångare Hålsjön, Mölndal 2002-05-02
Gransångare Gjutaregatan, Lindholmen 2002-04-01
Lövsångare Torslandaviken 2002-04-25
Kungsfågel Massetjärn, Mölnlycke, Råda 2002-01-05
Brandkronad kungsfågel Mellby, Partille 2006-06-15
Grå flugsnappare Ersdalen, Hönö 2002-05-10
Mindre flugsnappare Delsjöområdet, Gbg
Halsbandsflugsnappare Store lund, Välen, Göteborg 2007-06-02
Svartvit flugsnappare Hålsjön, Mölndal 2002-04-25
Skäggmes Rörö 2002-04-06
Stjärtmes Labbera, Råda 2002-04-11
Entita Bråta, Råda 2002-01-09
Talltita Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-02-06
Tofsmes Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-02-06
Svartmes Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-02-06
Blåmes Massetjärn, Mölnlycke, Råda 2002-01-04
Talgoxe Massetjärn, Mölnlycke, Råda 2002-01-04
Nötväcka Massetjärn, Mölnlycke, Råda 2002-01-05
Trädkrypare Gunnebo, Mölndal 2002-02-09
Pungmes Ragnhildsholmen 2006-05-31
Sommargylling Lagmansholmen, Säve
Törnskata Ersdalen, Hönö 2002-05-10
Svartpannad törnskata Välen, Västra Frölunda 2012-08-22
Varfågel Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-01-13
Rödhuvad törnskata Eklanda, Mölndal
Nötskrika Änggårdsbergen, Göteborg 2002-02-24
Skata Torslandaviken 2002-01-04
Nötkråka Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-08-23
Kaja Massetjärn, Mölnlycke, Råda 2002-01-04
Råka Biskopsgården, Hisingen 2002-02-24
Kråka Massetjärn, Mölnlycke, Råda 2002-01-04
Korp Ramberget, Hisingen 2002-01-04
Stare Nolvik, Björlanda 2002-02-03
Rosenstare Torslandaviken 2002-06-13
Gråsparv Ramberget, Hisingen 2002-01-04
Pilfink Massetjärn, Mölnlycke, Råda 2002-01-04
Bofink Massetjärn, Mölnlycke, Råda 2002-01-13
Bergfink Biskopsgården, Hisingen 2002-01-29
Grönfink Torslandaviken 2002-01-04
Steglits Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-02-06
Grönsiska Massetjärn, Mölnlycke, Råda 2002-01-06
Hämpling Stora Amundön, Askim 2002-04-10
Vinterhämpling Arendalstippen, Hisingen 2002-01-13
Gråsiska Massetjärn, Mölnlycke, Råda 2002-01-04
Snösiska Grevedämmet, Mölndal 2002-03-02
Bändelkorsnäbb Änggårdsbergen, Göteborg 2002-08-06
Mindre korsnäbb Lagmansholmen, Säve 2002-02-23
Större korsnäbb Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2002-08-21
Rosenfink Orrekulla, Säve, Hisingen 2002-06-04
Tallbit Änggårdsbergen, Gbg
Domherre Hökälla, Hisingen 2002-01-04
Stenknäck Wendelsberg, Mölnlycke, Råda 2002-02-07
Lappsparv Torslandaviken 2002-04-06
Snösparv Ersdalen, Hönö 2002-10-19
Tallsparv Sandvik, Torslanda
Gulsparv Biskopsgården, Hisingen 2002-01-29
Ortolansparv Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-08-25
Dvärgsparv Hindås
Sävsparv Torslandaviken 2002-01-12Saknade arter på listan
Amerikansk kricka 18/91
Amerikansk kopparand 10/91
Svartbrynad albatross 3/91
Stormsvala 15/91
Svart stork 1/91
Gåsgam 2/91
Kejsarörn 1/91
Aftonfalk 21/91
Jaktfalk 29/91
Rödvingad vadarsvala 3/91
Svartvingad vadarsvala 2/91
Amerikansk tundrapipare 25/91
Sumpvipa 11/91
Vitgumpsnäppa 10/91
Tereksnäppa 1/91
Ismås 1/91
Sandtärna 12/91
Tornuggla 3/91
Dvärguv 2/91
Fjälluggla 1/91
Blek tornseglare 6/91
Alpseglare 2/91
Biätare 17/91
Gråspett 1/91
Tofslärka 22/91
Citronärla 9/91
Provencesångare 2/91
Höksångare 19/91
Videsångare 6/91
Trädgårdsträdkrypare 10/91
Gulhämpling 21/91
Kornsparv 2/91
Iberisk gransångare 19/91
Amerikansk sjöorre 1/91
Vitgumpad buskskvätta 20/91
Orientpipare 19/91
Stripgås 13/91
Mandarinand 14/91