LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Göteborgslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Göteborgslistan - Andreas Hagström

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan Röda sten, Göteborgs hamn 2002-01-02
Mindre sångsvan Torslandaviken 2003-04-01
Sångsvan Välen, Göteborg 2003-01-23
Sädgås Kråkudden, Hönö 2003-12-05
Spetsbergsgås 3 ex Karholmsdammen (Boh), Torslandaviken 2005-09-17
Bläsgås 1 ex Karholmsdammen (Boh), Torslandaviken 2006-07-06
Grågås Välen, Göteborg 2002-02-04
Kanadagås Välen, Göteborg 2002-02-04
Vitkindad gås Björlanda kile, Hisingen 2002-08-16
Prutgås 10 ex Kråkudden, Hönö 2005-09-14
Rostand Torslandaviken 2001-07-29
Gravand Stora Amundön, Askim 2002-02-15
Bläsand Slottsskogen, Göteborg 2002-02-10
Snatterand Hökälla, Hisingen 2005-04-08
Kricka Torslandaviken 2002-04-11
Gräsand Göteborgs fiskhamn 2002-01-02
Stjärtand Torslandaviken 2002-09-02
Årta Hökälla, Hisingen 2005-04-08
Skedand Välen, Göteborg 2003-06-16
Brunand Torslandaviken 2002-02-04
Vigg Klippan, Majorna, Göteborg 2002-01-02
Bergand Torslandaviken 2004-08-30
Ejder Klippan, Majorna, Göteborg 2002-01-10
Praktejder Stora Porsholmen, Torslanda 2003-03-04
Alfågel Kråkudden, Hönö 2003-12-04
Sjöorre Kråkudden, Hönö 2003-07-14
Vitnackad svärta 1 ex Kråkudden, Hönö 2006-05-07
Svärta Stora Amundön, Askim 2003-05-12
Knipa Välen, Göteborg 2002-02-04
Salskrake Torslandaviken 2002-02-04
Småskrake Stora Amundön, Askim 2002-02-15
Storskrake Göteborgs fiskhamn 2002-01-02
Vaktel 2 ex Öxnäs, Säve 2007-06-18
Fasan Järnbrottsmotet, Göteborg 2002-03-10
Smålom Kråkudden, Hönö 2003-12-04
Storlom Klippan, Majorna, Göteborg 2002-02-28
Smådopping Axlemossen, Änggårdsbergen 2002-04-08
Skäggdopping Stora Amundön, Askim 2002-02-15
Gråhakedopping Kråkudden, Hönö 2003-12-04
Svarthalsad dopping Karholmsdammen (Vg), Torslandaviken 2007-07-04
Svarthakedopping Torslandaviken 2002-09-02
Stormfågel Kråkudden, Hönö 2003-12-04
Grålira Vinga 2004-09-15
Mindre lira Kråkudden, Hönö 2004-06-14
Klykstjärtad stormsvala Kråkudden, Hönö 2005-01-09
Havssula Kråkudden, Hönö 2003-12-04
Storskarv Göteborgs fiskhamn 2002-01-02
Toppskarv Kråkudden, Hönö 2005-08-29
Rördrom 1 ex Kornhalls färjeläge, Säve 2006-10-01
Gråhäger Torslandaviken 2002-02-04
Havsörn Stora Amundön, Askim 2002-02-15
Brun kärrhök Torslandaviken 2002-09-02
Duvhök Arendalstippen, Hisingen 2002-02-04
Sparvhök Torslandaviken 2003-05-04
Ormvråk Torslandaviken 2002-02-04
Fjällvråk Torslandaviken 2003-02-13
Kungsörn 1 ex Öxnäs, Säve 2007-01-13
Fiskgjuse Slottsskogen, Göteborg 2002-07-13
Tornfalk Gullbergsmotet, Göteborg 2002-02-01
Stenfalk Torslandaviken 2002-09-02
Pilgrimsfalk Gullbergsvass, Gbg 2004-01-06
Vattenrall Hökälla, Hisingen 2004-06-17
Småfläckig sumphöna 2 ex Lagmansholmen, Säve 2005-07-22
Kornknarr Hökälla, Hisingen 2003-06-05
Rörhöna Slottsskogen, Göteborg 2002-02-10
Sothöna Göteborgs fiskhamn 2002-02-04
Strandskata Nya Varvet, Göteborg 2002-04-10
Skärfläcka Torslandaviken 2005-05-05
Mindre strandpipare Välen, Göteborg 2003-06-16
Större strandpipare Torslandaviken 2002-03-18
Svartbent strandpipare 1 ex Mudderdammen (VG), Torslandaviken 2007-04-24
Ljungpipare Galterö, Gbg:s södra skärgård 2004-08-25
Kustpipare Vinga 2004-09-15
Tofsvipa Torslandaviken 2002-03-18
Kustsnäppa Stora Amundön, Askim 2002-09-04
Sandlöpare Galterö, Gbg:s södra skärgård 2004-08-25
Småsnäppa Galterö, Gbg:s södra skärgård 2004-08-25
Mosnäppa Torslandaviken 2004-08-28
Spovsnäppa Torslandaviken 2001-07-11
Skärsnäppa Kråkudden, Hönö 2003-12-04
Kärrsnäppa Torslandaviken 2003-07-08
Brushane Stora Amundön, Askim 2002-09-04
Dvärgbeckasin Eklanda, Mölndal 2004-01-13
Enkelbeckasin Torslandaviken 2002-04-11
Morkulla Arendal, Hisingen 2003-06-15
Myrspov Stora Amundön, Askim 2002-09-04
Småspov Torslandaviken 2004-08-28
Storspov Välen, Göteborg 2002-07-08
Svartsnäppa Välen, Göteborg 2002-07-08
Rödbena Torslandaviken 2002-04-11
Gluttsnäppa Välen, Göteborg 2002-07-08
Skogssnäppa Välen, Göteborg 2002-07-08
Grönbena Välen, Göteborg 2002-07-08
Drillsnäppa Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-21
Roskarl Kråkudden, Hönö 2005-08-29
Smalnäbbad simsnäppa Torslandaviken 2004-08-30
Kustlabb Kråkudden, Hönö 2004-06-14
Storlabb Kråkudden, Hönö 2004-06-14
Svarthuvad mås Klippan, Gbg 2005-01-06
Dvärgmås Torslandaviken 2002-09-02
Tärnmås Vinga 2004-09-15
Skrattmås Göteborgs fiskhamn 2002-01-02
Fiskmås Göteborgs fiskhamn 2002-01-10
Silltrut Nya Varvet, Göteborg 2002-04-10
Gråtrut Göteborgs fiskhamn 2002-01-02
Kaspisk trut Göteborgs fiskhamn 2004-01-18
Medelhavstrut Göteborgs fiskhamn 2003-09-01
Vitvingad trut Slottsskogen, Göteborg 2002-03-02
Vittrut 1 ex Göteborgs fiskhamn 2007-02-28
Havstrut Göteborgs fiskhamn 2002-01-02
Tretåig mås Kråkudden, Hönö 2003-12-04
Kentsk tärna Björlanda kile, Hisingen 2002-08-22
Fisktärna Klippan, Majorna, Göteborg 2002-06-07
Silvertärna Torslandaviken 2003-05-04
Svarttärna Torslandaviken 2004-09-04
Sillgrissla Kråkudden, Hönö 2003-12-04
Tordmule Kråkudden, Hönö 2003-12-04
Tobisgrissla Kråkudden, Hönö 2003-07-14
Lunnefågel Kråkudden, Hönö 2004-07-14
Tamduva Klareborgsgatan, Göteborg 2002-01-01
Skogsduva Änggårdsbergen, Göteborg 2002-04-08
Ringduva Slottsskogen, Göteborg 2002-01-25
Turkduva Kungsladugård, Göteborg 2003-05-03
Gök Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-21
Berguv Kristinelundsgatan, Gbg 2000-06-20
Kattuggla Änggårdsbergen, Göteborg 2002-04-08
Nattskärra
Tornseglare Ekmansgatan, Göteborg 2002-05-21
Gröngöling Stora Amundön, Askim 2002-02-15
Spillkråka Brudarebacken, Delsjöområdet 2003-09-17
Större hackspett Änggårdsbergen, Göteborg 2002-04-08
Mindre hackspett Rya skog, Hisingen 2001-05-09
Trädlärka Änggårdsbergen, Göteborg 2002-04-08
Sånglärka Välen, Göteborg 2002-02-04
Berglärka Arendalstippen, Hisingen 2003-02-13
Backsvala Torslandaviken 2002-09-02
Ladusvala Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-21
Rostgumpsvala Torslandaviken 2005-05-03
Hussvala Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-21
Trädpiplärka Änggårdsbergen, Göteborg 2002-05-22
Ängspiplärka Torslandaviken 2002-04-11
Skärpiplärka Stora Amundön, Askim 2002-09-04
Gulärla Torslandaviken 2002-09-02
Forsärla Grevedämmet, Mölndal 2004-05-09
Sädesärla Ekmansgatan, Göteborg 2002-04-23
Sidensvans Nya Varvet, Göteborg 2003-01-03
Strömstare Jonsered, Säveån 2003-01-03
Gärdsmyg Klippan, Majorna, Göteborg 2002-03-15
Järnsparv Ragnhildsholmen, Hisingen 2003-06-05
Rödhake Slottsskogen, Göteborg 2002-01-04
Näktergal Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-21
Sydnäktergal Önnered, Göteborg 2003-05-06
Svart rödstjärt Skansen Lejonet, Göteborg 2002-04-24
Rödstjärt Sandvik, Torslanda 2003-05-04
Buskskvätta Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-21
Stenskvätta Skansen Lejonet, Göteborg 2002-04-24
Ringtrast Brudarebacken, Gbg 2005-04-08
Koltrast Klareborgsgatan, Göteborg 2002-01-01
Björktrast Klareborgsgatan, Göteborg 2002-01-01
Taltrast Slottsskogen, Göteborg 2002-08-05
Rödvingetrast Klippan, Göteborg 2003-04-09
Gräshoppsångare Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-21
Flodsångare Torslandaviken 2004-06-10
Sävsångare Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-21
Busksångare 1 ex Högåsa, Björlanda 2007-06-19
Kärrsångare Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-21
Rörsångare Torslandaviken 2003-05-04
Härmsångare Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2004-06-04
Ärtsångare Nya Varvet, Göteborg 2002-05-06
Törnsångare Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-21
Trädgårdssångare Änggårdsbergen, Göteborg 2002-05-22
Svarthätta Klippan, Majorna, Göteborg 2002-07-27
Grönsångare Änggårdsbergen, Göteborg 2002-05-22
Gransångare Slottsskogen, Göteborg 2002-04-29
Lövsångare Slottsskogen, Göteborg 2002-04-29
Kungsfågel Nya Varvet, Göteborg 2002-05-12
Brandkronad kungsfågel 1 ex Plikta, Slottsskogen 2007-05-23
Grå flugsnappare Välen, Göteborg 2003-06-16
Svartvit flugsnappare Slottsskogen, Göteborg 2002-04-29
Stjärtmes Sandvik, Torslanda 2003-06-15
Entita Nya Varvet, Göteborg 2002-03-01
Talltita Änggårdsbergen, Göteborg 2003-02-23
Tofsmes Änggårdsbergen, Göteborg 2003-03-23
Svartmes Änggårdsbergen, Göteborg 2003-02-21
Blåmes Klareborgsgatan, Göteborg 2002-01-01
Talgoxe Klareborgsgatan, Göteborg 2002-01-01
Nötväcka Klippan, Majorna, Göteborg 2002-01-02
Trädkrypare Klippan, Majorna, Göteborg 2002-01-02
Törnskata Hovås golfbana, Askim 2003-07-07
Varfågel Stora Amundön, Askim 2002-02-15
Nötskrika Änggårdsbergen, Göteborg 2002-04-08
Skata Klareborgsgatan, Göteborg 2002-01-01
Kaja Klareborgsgatan, Göteborg 2002-01-01
Råka Nya Varvet, Göteborg 2003-03-16
Kråka Klareborgsgatan, Göteborg 2002-01-01
Korp Änggårdsbergen, Göteborg 2002-04-08
Stare Välen, Göteborg 2002-02-04
Gråsparv Klareborgsgatan, Göteborg 2002-01-01
Pilfink Klareborgsgatan, Göteborg 2002-01-01
Bofink Slottsskogen, Göteborg 2002-01-12
Bergfink Nya Varvet, Göteborg 2002-03-01
Grönfink Klippan, Majorna, Göteborg 2002-01-02
Steglits Välen, Göteborg 2002-02-04
Grönsiska Stora Amundön, Askim 2003-05-12
Hämpling Nya Varvet, Göteborg 2002-05-06
Vinterhämpling Stora Amundön, Askim 2003-01-23
Gråsiska Majorna, Göteborg 2003-01-06
Snösiska 1 ex Smithska udden, Gbg 2007-01-13
Mindre korsnäbb Torslandaviken 2005-09-17
Domherre Klippan, Majorna, Göteborg 2002-01-02
Stenknäck Botaniska Trädgården, Göteborg 2003-03-19
Snösparv Öxnäs, Säve 2005-03-18
Gulsparv Klippan, Majorna, Göteborg 2002-01-02
Sävsparv Torslandaviken 2002-04-11Saknade arter på listan
Rödhalsad gås 33/90
Nilgås 32/90
Amerikansk bläsand 31/90
Amerikansk kricka 18/90
Rödhuvad dykand 24/90
Ringand 51/90
Alförrädare 51/90
Amerikansk kopparand 9/90
Orre 55/90
Tjäder 41/90
Rapphöna 45/90
Svartnäbbad islom 60/90
Vitnäbbad islom 41/90
Svartbrynad albatross 3/90
Gulnäbbad lira 36/90
Balearisk lira 31/90
Stormsvala 15/90
Silkeshäger 46/90
Ägretthäger 40/90
Svart stork 1/90
Vit stork 19/90
Skedstork 19/90
Bivråk 75/90
Brun glada 18/90
Röd glada 52/90
Gåsgam 2/90
Blå kärrhök 77/90
Stäpphök 28/90
Ängshök 17/90
Kejsarörn 1/90
Aftonfalk 15/90
Lärkfalk 58/90
Jaktfalk 28/90
Trana 74/90
Tjockfot 24/90
Rödvingad vadarsvala 3/90
Svartvingad vadarsvala 2/90
Fjällpipare 35/90
Amerikansk tundrapipare 24/90
Tuvsnäppa 23/90
Myrsnäppa 41/90
Dubbelbeckasin 43/90
Rödspov 45/90
Dammsnäppa 47/90
Större gulbena 18/90
Tereksnäppa 1/90
Brednäbbad simsnäppa 49/90
Bredstjärtad labb 52/90
Fjällabb 48/90
Rosenmås 34/90
Ismås 1/90
Sandtärna 12/90
Skräntärna 30/90
Småtärna 34/90
Vitvingad tärna 25/90
Spetsbergsgrissla 12/90
Alkekung 68/90
Turturduva 22/90
Större turturduva 37/90
Tornuggla 3/90
Dvärguv 2/90
Fjälluggla 1/90
Hökuggla 42/90
Sparvuggla 65/90
Lappuggla 27/90
Hornuggla 62/90
Jorduggla 59/90
Pärluggla 36/90
Alpseglare 2/90
Kungsfiskare 82/90
Biätare 16/90
Härfågel 50/90
Göktyta 60/90
Gråspett 1/90
Tretåig hackspett 43/90
Korttålärka 17/90
Tofslärka 8/90
Större piplärka 38/90
Mongolpiplärka 48/90
Fältpiplärka 29/90
Rödstrupig piplärka 49/90
Vattenpiplärka 48/90
Citronärla 9/90
Sibirisk järnsparv 15/90
Blåhake 47/90
Svarthakad buskskvätta 61/90
Ökenstenskvätta 19/90
Dubbeltrast 82/90
Vassångare 47/90
Vattensångare 26/90
Trastsångare 43/90
Provencesångare 2/90
Rödstrupig sångare 22/90
Höksångare 10/90
Lundsångare 43/90
Kungsfågelsångare 21/90
Taigasångare 41/90
Bergstaigasångare 9/90
Bergsångare 30/90
Mindre flugsnappare 45/90
Halsbandsflugsnappare 38/90
Skäggmes 73/90
Trädgårdsträdkrypare 10/90
Pungmes 34/90
Sommargylling 31/90
Svartpannad törnskata 32/90
Rödhuvad törnskata 18/90
Nötkråka 67/90
Rosenstare 44/90
Gulhämpling 13/90
Bändelkorsnäbb 62/90
Större korsnäbb 64/90
Rosenfink 68/90
Tallbit 38/90
Lappsparv 56/90
Tallsparv 24/90
Ortolansparv 46/90
Dvärgsparv 43/90
Kornsparv 2/90
Iberisk gransångare 17/90
Vitgumpad buskskvätta 19/90