LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Göteborgslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Göteborgslistan - Andreas Hagström

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan Röda sten, Göteborgs hamn 2002-01-02
Mindre sångsvan Torslandaviken 2003-04-01
Sångsvan Välen, Göteborg 2003-01-23
Sädgås Kråkudden, Hönö 2003-12-05
Spetsbergsgås 3 ex Karholmsdammen (Boh), Torslandaviken 2005-09-17
Bläsgås 1 ex Karholmsdammen (Boh), Torslandaviken 2006-07-06
Grågås Välen, Göteborg 2002-02-04
Kanadagås Välen, Göteborg 2002-02-04
Vitkindad gås Björlanda kile, Hisingen 2002-08-16
Prutgås 10 ex Kråkudden, Hönö 2005-09-14
Rostand Torslandaviken 2001-07-29
Gravand Stora Amundön, Askim 2002-02-15
Bläsand Slottsskogen, Göteborg 2002-02-10
Snatterand Hökälla, Hisingen 2005-04-08
Kricka Torslandaviken 2002-04-11
Gräsand Göteborgs fiskhamn 2002-01-02
Stjärtand Torslandaviken 2002-09-02
Årta Hökälla, Hisingen 2005-04-08
Skedand Välen, Göteborg 2003-06-16
Brunand Torslandaviken 2002-02-04
Vigg Klippan, Majorna, Göteborg 2002-01-02
Bergand Torslandaviken 2004-08-30
Ejder Klippan, Majorna, Göteborg 2002-01-10
Praktejder Stora Porsholmen, Torslanda 2003-03-04
Alfågel Kråkudden, Hönö 2003-12-04
Sjöorre Kråkudden, Hönö 2003-07-14
Vitnackad svärta 1 ex Kråkudden, Hönö 2006-05-07
Svärta Stora Amundön, Askim 2003-05-12
Knipa Välen, Göteborg 2002-02-04
Salskrake Torslandaviken 2002-02-04
Småskrake Stora Amundön, Askim 2002-02-15
Storskrake Göteborgs fiskhamn 2002-01-02
Vaktel 2 ex Öxnäs, Säve 2007-06-18
Fasan Järnbrottsmotet, Göteborg 2002-03-10
Smålom Kråkudden, Hönö 2003-12-04
Storlom Klippan, Majorna, Göteborg 2002-02-28
Smådopping Axlemossen, Änggårdsbergen 2002-04-08
Skäggdopping Stora Amundön, Askim 2002-02-15
Gråhakedopping Kråkudden, Hönö 2003-12-04
Svarthalsad dopping Karholmsdammen (Vg), Torslandaviken 2007-07-04
Svarthakedopping Torslandaviken 2002-09-02
Stormfågel Kråkudden, Hönö 2003-12-04
Grålira Vinga 2004-09-15
Mindre lira Kråkudden, Hönö 2004-06-14
Klykstjärtad stormsvala Kråkudden, Hönö 2005-01-09
Havssula Kråkudden, Hönö 2003-12-04
Storskarv Göteborgs fiskhamn 2002-01-02
Toppskarv Kråkudden, Hönö 2005-08-29
Rördrom 1 ex Kornhalls färjeläge, Säve 2006-10-01
Gråhäger Torslandaviken 2002-02-04
Havsörn Stora Amundön, Askim 2002-02-15
Brun kärrhök Torslandaviken 2002-09-02
Duvhök Arendalstippen, Hisingen 2002-02-04
Sparvhök Torslandaviken 2003-05-04
Ormvråk Torslandaviken 2002-02-04
Fjällvråk Torslandaviken 2003-02-13
Kungsörn 1 ex Öxnäs, Säve 2007-01-13
Fiskgjuse Slottsskogen, Göteborg 2002-07-13
Tornfalk Gullbergsmotet, Göteborg 2002-02-01
Stenfalk Torslandaviken 2002-09-02
Pilgrimsfalk Gullbergsvass, Gbg 2004-01-06
Vattenrall Hökälla, Hisingen 2004-06-17
Småfläckig sumphöna 2 ex Lagmansholmen, Säve 2005-07-22
Kornknarr Hökälla, Hisingen 2003-06-05
Rörhöna Slottsskogen, Göteborg 2002-02-10
Sothöna Göteborgs fiskhamn 2002-02-04
Strandskata Nya Varvet, Göteborg 2002-04-10
Skärfläcka Torslandaviken 2005-05-05
Mindre strandpipare Välen, Göteborg 2003-06-16
Större strandpipare Torslandaviken 2002-03-18
Svartbent strandpipare 1 ex Mudderdammen (VG), Torslandaviken 2007-04-24
Ljungpipare Galterö, Gbg:s södra skärgård 2004-08-25
Kustpipare Vinga 2004-09-15
Tofsvipa Torslandaviken 2002-03-18
Kustsnäppa Stora Amundön, Askim 2002-09-04
Sandlöpare Galterö, Gbg:s södra skärgård 2004-08-25
Småsnäppa Galterö, Gbg:s södra skärgård 2004-08-25
Mosnäppa Torslandaviken 2004-08-28
Spovsnäppa Torslandaviken 2001-07-11
Skärsnäppa Kråkudden, Hönö 2003-12-04
Kärrsnäppa Torslandaviken 2003-07-08
Brushane Stora Amundön, Askim 2002-09-04
Dvärgbeckasin Eklanda, Mölndal 2004-01-13
Enkelbeckasin Torslandaviken 2002-04-11
Morkulla Arendal, Hisingen 2003-06-15
Myrspov Stora Amundön, Askim 2002-09-04
Småspov Torslandaviken 2004-08-28
Storspov Välen, Göteborg 2002-07-08
Svartsnäppa Välen, Göteborg 2002-07-08
Rödbena Torslandaviken 2002-04-11
Gluttsnäppa Välen, Göteborg 2002-07-08
Skogssnäppa Välen, Göteborg 2002-07-08
Grönbena Välen, Göteborg 2002-07-08
Drillsnäppa Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-21
Roskarl Kråkudden, Hönö 2005-08-29
Smalnäbbad simsnäppa Torslandaviken 2004-08-30
Kustlabb Kråkudden, Hönö 2004-06-14
Storlabb Kråkudden, Hönö 2004-06-14
Svarthuvad mås Klippan, Gbg 2005-01-06
Dvärgmås Torslandaviken 2002-09-02
Tärnmås Vinga 2004-09-15
Skrattmås Göteborgs fiskhamn 2002-01-02
Fiskmås Göteborgs fiskhamn 2002-01-10
Silltrut Nya Varvet, Göteborg 2002-04-10
Gråtrut Göteborgs fiskhamn 2002-01-02
Kaspisk trut Göteborgs fiskhamn 2004-01-18
Medelhavstrut Göteborgs fiskhamn 2003-09-01
Vitvingad trut Slottsskogen, Göteborg 2002-03-02
Vittrut 1 ex Göteborgs fiskhamn 2007-02-28
Havstrut Göteborgs fiskhamn 2002-01-02
Tretåig mås Kråkudden, Hönö 2003-12-04
Kentsk tärna Björlanda kile, Hisingen 2002-08-22
Fisktärna Klippan, Majorna, Göteborg 2002-06-07
Silvertärna Torslandaviken 2003-05-04
Svarttärna Torslandaviken 2004-09-04
Sillgrissla Kråkudden, Hönö 2003-12-04
Tordmule Kråkudden, Hönö 2003-12-04
Tobisgrissla Kråkudden, Hönö 2003-07-14
Lunnefågel Kråkudden, Hönö 2004-07-14
Tamduva Klareborgsgatan, Göteborg 2002-01-01
Skogsduva Änggårdsbergen, Göteborg 2002-04-08
Ringduva Slottsskogen, Göteborg 2002-01-25
Turkduva Kungsladugård, Göteborg 2003-05-03
Gök Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-21
Berguv Kristinelundsgatan, Gbg 2000-06-20
Kattuggla Änggårdsbergen, Göteborg 2002-04-08
Nattskärra
Tornseglare Ekmansgatan, Göteborg 2002-05-21
Gröngöling Stora Amundön, Askim 2002-02-15
Spillkråka Brudarebacken, Delsjöområdet 2003-09-17
Större hackspett Änggårdsbergen, Göteborg 2002-04-08
Mindre hackspett Rya skog, Hisingen 2001-05-09
Trädlärka Änggårdsbergen, Göteborg 2002-04-08
Sånglärka Välen, Göteborg 2002-02-04
Berglärka Arendalstippen, Hisingen 2003-02-13
Backsvala Torslandaviken 2002-09-02
Ladusvala Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-21
Rostgumpsvala Torslandaviken 2005-05-03
Hussvala Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-21
Trädpiplärka Änggårdsbergen, Göteborg 2002-05-22
Ängspiplärka Torslandaviken 2002-04-11
Skärpiplärka Stora Amundön, Askim 2002-09-04
Gulärla Torslandaviken 2002-09-02
Forsärla Grevedämmet, Mölndal 2004-05-09
Sädesärla Ekmansgatan, Göteborg 2002-04-23
Sidensvans Nya Varvet, Göteborg 2003-01-03
Strömstare Jonsered, Säveån 2003-01-03
Gärdsmyg Klippan, Majorna, Göteborg 2002-03-15
Järnsparv Ragnhildsholmen, Hisingen 2003-06-05
Rödhake Slottsskogen, Göteborg 2002-01-04
Näktergal Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-21
Sydnäktergal Önnered, Göteborg 2003-05-06
Svart rödstjärt Skansen Lejonet, Göteborg 2002-04-24
Rödstjärt Sandvik, Torslanda 2003-05-04
Buskskvätta Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-21
Stenskvätta Skansen Lejonet, Göteborg 2002-04-24
Ringtrast Brudarebacken, Gbg 2005-04-08
Koltrast Klareborgsgatan, Göteborg 2002-01-01
Björktrast Klareborgsgatan, Göteborg 2002-01-01
Taltrast Slottsskogen, Göteborg 2002-08-05
Rödvingetrast Klippan, Göteborg 2003-04-09
Gräshoppsångare Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-21
Flodsångare Torslandaviken 2004-06-10
Sävsångare Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-21
Busksångare 1 ex Högåsa, Björlanda 2007-06-19
Kärrsångare Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-21
Rörsångare Torslandaviken 2003-05-04
Härmsångare Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2004-06-04
Ärtsångare Nya Varvet, Göteborg 2002-05-06
Törnsångare Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-21
Trädgårdssångare Änggårdsbergen, Göteborg 2002-05-22
Svarthätta Klippan, Majorna, Göteborg 2002-07-27
Grönsångare Änggårdsbergen, Göteborg 2002-05-22
Gransångare Slottsskogen, Göteborg 2002-04-29
Lövsångare Slottsskogen, Göteborg 2002-04-29
Kungsfågel Nya Varvet, Göteborg 2002-05-12
Brandkronad kungsfågel 1 ex Plikta, Slottsskogen 2007-05-23
Grå flugsnappare Välen, Göteborg 2003-06-16
Svartvit flugsnappare Slottsskogen, Göteborg 2002-04-29
Stjärtmes Sandvik, Torslanda 2003-06-15
Entita Nya Varvet, Göteborg 2002-03-01
Talltita Änggårdsbergen, Göteborg 2003-02-23
Tofsmes Änggårdsbergen, Göteborg 2003-03-23
Svartmes Änggårdsbergen, Göteborg 2003-02-21
Blåmes Klareborgsgatan, Göteborg 2002-01-01
Talgoxe Klareborgsgatan, Göteborg 2002-01-01
Nötväcka Klippan, Majorna, Göteborg 2002-01-02
Trädkrypare Klippan, Majorna, Göteborg 2002-01-02
Törnskata Hovås golfbana, Askim 2003-07-07
Varfågel Stora Amundön, Askim 2002-02-15
Nötskrika Änggårdsbergen, Göteborg 2002-04-08
Skata Klareborgsgatan, Göteborg 2002-01-01
Kaja Klareborgsgatan, Göteborg 2002-01-01
Råka Nya Varvet, Göteborg 2003-03-16
Kråka Klareborgsgatan, Göteborg 2002-01-01
Korp Änggårdsbergen, Göteborg 2002-04-08
Stare Välen, Göteborg 2002-02-04
Gråsparv Klareborgsgatan, Göteborg 2002-01-01
Pilfink Klareborgsgatan, Göteborg 2002-01-01
Bofink Slottsskogen, Göteborg 2002-01-12
Bergfink Nya Varvet, Göteborg 2002-03-01
Grönfink Klippan, Majorna, Göteborg 2002-01-02
Steglits Välen, Göteborg 2002-02-04
Grönsiska Stora Amundön, Askim 2003-05-12
Hämpling Nya Varvet, Göteborg 2002-05-06
Vinterhämpling Stora Amundön, Askim 2003-01-23
Gråsiska Majorna, Göteborg 2003-01-06
Snösiska 1 ex Smithska udden, Gbg 2007-01-13
Mindre korsnäbb Torslandaviken 2005-09-17
Domherre Klippan, Majorna, Göteborg 2002-01-02
Stenknäck Botaniska Trädgården, Göteborg 2003-03-19
Snösparv Öxnäs, Säve 2005-03-18
Gulsparv Klippan, Majorna, Göteborg 2002-01-02
Sävsparv Torslandaviken 2002-04-11Saknade arter på listan
Rödhalsad gås 33/91
Nilgås 33/91
Amerikansk bläsand 31/91
Amerikansk kricka 18/91
Rödhuvad dykand 28/91
Ringand 52/91
Alförrädare 52/91
Amerikansk kopparand 10/91
Orre 55/91
Tjäder 42/91
Rapphöna 46/91
Svartnäbbad islom 61/91
Vitnäbbad islom 41/91
Svartbrynad albatross 3/91
Gulnäbbad lira 23/91
Balearisk lira 31/91
Stormsvala 15/91
Silkeshäger 47/91
Ägretthäger 41/91
Svart stork 1/91
Vit stork 25/91
Skedstork 24/91
Bivråk 76/91
Brun glada 18/91
Röd glada 55/91
Gåsgam 2/91
Blå kärrhök 78/91
Stäpphök 32/91
Ängshök 17/91
Kejsarörn 1/91
Aftonfalk 18/91
Lärkfalk 59/91
Jaktfalk 29/91
Trana 75/91
Tjockfot 24/91
Rödvingad vadarsvala 3/91
Svartvingad vadarsvala 2/91
Fjällpipare 36/91
Amerikansk tundrapipare 25/91
Sumpvipa 11/91
Vitgumpsnäppa 10/91
Tuvsnäppa 24/91
Myrsnäppa 43/91
Dubbelbeckasin 44/91
Rödspov 47/91
Dammsnäppa 48/91
Större gulbena 25/91
Tereksnäppa 1/91
Brednäbbad simsnäppa 50/91
Bredstjärtad labb 52/91
Fjällabb 48/91
Rosenmås 35/91
Ismås 1/91
Sandtärna 12/91
Skräntärna 33/91
Småtärna 34/91
Vitvingad tärna 27/91
Spetsbergsgrissla 15/91
Alkekung 69/91
Turturduva 22/91
Större turturduva 38/91
Tornuggla 3/91
Dvärguv 2/91
Fjälluggla 1/91
Hökuggla 43/91
Sparvuggla 66/91
Lappuggla 27/91
Hornuggla 63/91
Jorduggla 60/91
Pärluggla 36/91
Blek tornseglare 3/91
Alpseglare 2/91
Kungsfiskare 83/91
Biätare 17/91
Härfågel 50/91
Göktyta 61/91
Gråspett 1/91
Tretåig hackspett 44/91
Korttålärka 17/91
Tofslärka 22/91
Större piplärka 38/91
Mongolpiplärka 49/91
Fältpiplärka 29/91
Rödstrupig piplärka 51/91
Vattenpiplärka 49/91
Citronärla 9/91
Sibirisk järnsparv 17/91
Blåhake 47/91
Svarthakad buskskvätta 62/91
Ökenstenskvätta 21/91
Dubbeltrast 83/91
Vassångare 48/91
Vattensångare 26/91
Trastsångare 44/91
Provencesångare 2/91
Rödstrupig sångare 22/91
Höksångare 12/91
Lundsångare 44/91
Kungsfågelsångare 22/91
Taigasångare 43/91
Bergstaigasångare 15/91
Brunsångare 20/91
Bergsångare 30/91
Mindre flugsnappare 46/91
Halsbandsflugsnappare 39/91
Skäggmes 74/91
Trädgårdsträdkrypare 10/91
Pungmes 35/91
Sommargylling 32/91
Svartpannad törnskata 32/91
Rödhuvad törnskata 18/91
Nötkråka 68/91
Rosenstare 45/91
Gulhämpling 21/91
Bändelkorsnäbb 63/91
Större korsnäbb 65/91
Rosenfink 69/91
Tallbit 46/91
Lappsparv 57/91
Tallsparv 25/91
Ortolansparv 46/91
Dvärgsparv 45/91
Kornsparv 2/91
Iberisk gransångare 19/91
Vitgumpad buskskvätta 19/91
Orientpipare 19/91
Stripgås 13/91
Mandarinand 13/91