LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Göteborgslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Göteborgslistan - Per Björkman

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan Hyppeln, Gbg:s norra skärgård 1980-03-16
Mindre sångsvan Torslandaviken 2001-10-23
Sångsvan Stensjön, Mölndal 1981-02-08
Sädgås Kråkudden, Hönö 2003-03-15
Spetsbergsgås Kråkudden, Hönö 1994-10-02
Bläsgås 11 ex Öxnäs, Säve 2006-01-18
Grågås Lagmansholmen, Säve 2001-10-23
Kanadagås Ragnhildsholmen 1986-04-01
Vitkindad gås Stora Amundö 1997-09-07
Prutgås Kråkudden, Hönö 2000-09-10
Rödhalsad gås 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2007-08-09
Nilgås Torslandaviken 2004-05-11
Gravand Rörö 1980-03-16
Bläsand Kråkudden, Hönö 1994-10-02
Snatterand Välen, Gbg 2004-05-02
Kricka Torslandaviken 1990-08-18
Gräsand Rörö 1980-03-16
Stjärtand Torslandaviken 2004-03-16
Årta Torslandaviken 1999-05-16
Skedand Torslandaviken 1999-05-16
Brunand Torslandaviken 1980-11-26
Ringand Säveåns mynning, Gbg 2001-02-28
Vigg Göteborgs hamn 1980-03-13
Bergand Torslandaviken 1980-12-14
Ejder Rörö 1980-03-16
Praktejder Stora Porsholmen, Torslanda 2003-03-08
Alförrädare 1 ex Kråkudden, Hönö 2009-03-10
Alfågel Kråkudden, Hönö 1989-11-09
Sjöorre Kråkudden, Hönö 1993-12-05
Vitnackad svärta 1 hane Bolleskären, Hönö 2006-05-07
Svärta Kråkudden, Hönö 1994-10-02
Knipa Rörö 1980-03-16
Salskrake 1 hane Rörö 1980-03-16
Småskrake Rörö 1980-03-16
Storskrake Göteborgs fiskhamn 1980-03-13
Orre Rambo mosse, Mölndal 2004-03-29
Tjäder Vättlefjäll, Bergum 2004-03-16
Rapphöna Säve, Hisingen 1990-05-06
Vaktel 2 ex sp Öxnäs, Säve 2007-06-07
Fasan Arendal, Hisingen 1983-05-05
Smålom Kråkudden, Hönö 1982-12-29
Storlom Kråkudden, Hönö 1982-12-29
Svartnäbbad islom Kråkudden, Hönö 2002-10-28
Vitnäbbad islom Kråkudden, Hönö 1996-10-08
Smådopping Torslandaviken 1996-09-25
Skäggdopping Stensjön, Mölndal 1981-03-27
Gråhakedopping Kråkudden, Hönö 2003-10-24
Svarthalsad dopping 1 ex Röds sund, Hönö 2009-01-27
Svarthakedopping Torslandaviken 1996-09-25
Stormfågel Ersdalen, Hönö 1983-11-02
Grålira Kråkudden, Hönö 1990-09-20
Mindre lira Kråkudden, Hönö 1995-09-26
Balearisk lira Kråkudden, Hönö 2004-08-21
Stormsvala Kråkudden, Hönö 2005-01-08
Klykstjärtad stormsvala Kråkudden, Hönö 2004-09-21
Havssula Kråkudden, Hönö 1983-11-02
Storskarv Rörö 1980-03-16
Toppskarv Kråkudden, Hönö 2002-03-09
Rördrom Hålsjön, Mölndal 2002-03-24
Silkeshäger 1 ex Välen, Gbg 2009-08-18
Ägretthäger Torslandaviken 2013-08-27
Gråhäger Ragnhildsholmen 1986-04-01
Bivråk Djupedal, Hisingen 1992-05-17
Brun glada 1 ex Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2009-08-22
Röd glada 1 ex Arödsberget, Hisingen 2006-04-04
Havsörn Ragnhildsholmen 1995-01-01
Brun kärrhök Stora Amundö 1980-05-13
Blå kärrhök Torslandaviken 2000-12-30
Stäpphök 1 ex Öxnäs, Säve 2008-09-13
Ängshök 1 Hönö 2011-05-12
Duvhök Stora Amundö 1995-02-26
Sparvhök Ramberget, Hisingen 1980-02-08
Ormvråk Torslandaviken 1980-11-26
Fjällvråk Oxhagen, Rödbo 1984-01-01
Kungsörn Grandalen, Härryda 2002-05-19
Fiskgjuse Stora Amundö 1980-05-13
Tornfalk Torslandaviken 1981-01-18
Stenfalk Kråkudden, Hönö 1994-10-02
Lärkfalk 1 ex mot N Bjurslätt, Hisingen 1992-05-12
Jaktfalk 1 ex Kråkudden, Hönö 2009-04-19
Pilgrimsfalk Kråkudden, Hönö 2003-11-14
Vattenrall Ragnhildsholmen 2001-04-29
Småfläckig sumphöna Ragnhildsholmen 1996-05-31
Kornknarr Ragnhildsholmen 1999-05-23
Rörhöna Hökälla, Hisingen 2000-05-07
Sothöna Torslandaviken 1980-11-26
Trana Brudarebacken, Gbg 2004-03-28
Strandskata Rörö 1980-03-16
Skärfläcka 2 ex Prästgårdskilen, Björlanda 2005-04-17
Mindre strandpipare Torslandaviken 1999-05-16
Större strandpipare Torslandaviken 1994-03-06
Fjällpipare 1 ex Bärby, Säve 2010-05-17
Ljungpipare Kråkudden, Hönö 2000-08-21
Kustpipare Kråkudden, Hönö 1996-09-25
Tofsvipa Askesby, Säve, Hisingen 1982-04-04
Kustsnäppa Kråkudden, Hönö 1996-10-23
Sandlöpare Vinga 2004-08-15
Småsnäppa Kråkudden, Hönö 2004-08-25
Mosnäppa Hökälla, Hisingen 2001-05-21
Spovsnäppa Kråkudden, Hönö 2003-08-22
Skärsnäppa Bolleskären, Hönö 1993-12-05
Kärrsnäppa Torslandaviken 1990-08-18
Myrsnäppa 1 ex Torslandaviken 2007-08-15
Brushane Torslandaviken 1990-08-18
Dvärgbeckasin Oxhagen, Rödbo 1998-09-27
Enkelbeckasin Ragnhildsholmen 1983-05-07
Dubbelbeckasin Lagmansholmen, Säve 2004-08-22
Morkulla Djupedal, Hisingen 1981-05-31
Myrspov Kråkudden, Hönö 2003-05-08
Småspov 8 ex mot N Stora Amundö 1980-05-13
Storspov Kråkudden, Hönö 2001-10-14
Svartsnäppa Stora Amundö 1997-09-07
Rödbena Stora Amundö 1991-05-26
Gluttsnäppa Stora Amundö 1997-09-07
Skogssnäppa Ragnhildsholmen 1990-05-27
Grönbena Hökälla, Hisingen 2000-05-07
Drillsnäppa Ragnhildsholmen 1983-05-07
Roskarl Kråkudden, Hönö 2000-09-10
Smalnäbbad simsnäppa Torslandaviken 2004-08-28
Brednäbbad simsnäppa Kråkudden, Hönö 1999-10-11
Bredstjärtad labb Vinga 2004-09-15
Kustlabb Kråkudden, Hönö 1995-09-26
Fjällabb Kråkudden, Hönö 1998-08-19
Storlabb Kråkudden, Hönö 1995-09-26
Svarthuvad mås Klippan, Gbg 2004-12-14
Dvärgmås Kråkudden, Hönö 1995-09-26
Tärnmås Kråkudden, Hönö 1997-10-19
Skrattmås Göteborgs fiskhamn 1980-03-13
Fiskmås Göteborgs fiskhamn 1980-03-13
Silltrut Götaälvbron, Gbg 1982-03-09
Gråtrut Göteborgs fiskhamn 1980-03-13
Kaspisk trut Göteborgs fiskhamn 2004-01-16
Medelhavstrut 1 ex Göteborgs fiskhamn 2010-09-25
Vitvingad trut Slottsskogen, Gbg 2002-03-16
Vittrut 1 ex Göteborgs fiskhamn 2007-03-01
Havstrut Göteborgs fiskhamn 1980-03-13
Tretåig mås Kråkudden, Hönö 1983-11-02
Rosenmås 1 1K Öckerö 2011-12-28
Ismås Kråkudden, Hönö 2004-12-01
Sandtärna 1 Torslandaviken 2013-05-18
Skräntärna 2 ad Kråkudden, Hönö 2012-08-05
Kentsk tärna Kråkudden, Hönö 2003-08-22
Fisktärna Stora Amundö 1980-05-13
Silvertärna Kråkudden, Hönö 2000-09-10
Svarttärna Torslandaviken 2004-09-04
Vitvingad tärna 1 Hökälla 2014-05-17
Sillgrissla Höno Klåva 1981-10-11
Tordmule Kråkudden, Hönö 1990-09-20
Tobisgrissla Rörö 1980-03-16
Alkekung Kråkudden, Hönö 1992-11-04
Lunnefågel Kråkudden, Hönö 1996-10-30
Tamduva Kvilletorget, Hisingen 1983-01-01
Skogsduva Ramberget, Hisingen 1981-09-24
Ringduva Bräcke, Hisingen 1980-03-16
Turkduva Vasastaden, Gbg 1980-02-06
Större turturduva 1 Kålltorp 2013-02-08
Gök Stora Amundö 1980-05-13
Berguv Brunnsbo, Hisingen 1995-12-27
Hökuggla 1 ex Brudarebacken 2012-10-05
Sparvuggla Lärjeåns dalgång, Gbg 1995-10-21
Kattuggla Brunnsbo, Hisingen 1990-02-05
Lappuggla 1 Ugglemossen, Partille 2012-04-02
Hornuggla Ragnhildsholmen 1983-05-07
Jorduggla Tagene, Säve, Hisingen 1984-03-01
Pärluggla 1 ex Lilla Issjön, Landvetter 2005-03-13
Nattskärra Bolsten, Rödbo, Hisingen 2001-05-31
Tornseglare Vasastaden, Gbg 1981-05-20
Kungsfiskare Torslandaviken 2000-12-30
Härfågel Torpa, Gbg 2003-09-20
Göktyta Hökälla, Hisingen 2003-05-09
Gröngöling Keillers park, Hisingen 1980-03-16
Spillkråka Jonsered, Partille 1990-04-22
Större hackspett Djupedal, Hisingen 1981-05-31
Mindre hackspett Vasastaden, Gbg 1981-03-04
Tretåig hackspett 1 ex Hönö kyrkogård 2007-10-07
Trädlärka Ramberget, Hisingen 1981-09-24
Sånglärka Rörö 1980-03-16
Berglärka Arendalsudden, Hisingen 2003-03-02
Backsvala Hökälla, Hisingen 2000-05-07
Ladusvala Stora Amundö 1980-05-13
Hussvala Torslandaviken 1990-08-18
Mongolpiplärka Brudarebacken, Gbg 2002-11-15
Trädpiplärka Ramberget, Hisingen 1980-09-23
Ängspiplärka Rörö 1980-03-16
Rödstrupig piplärka Ramberget, Hisingen 1981-09-24
Skärpiplärka Rörö 1980-03-16
Vattenpiplärka Rörö 2003-11-07
Gulärla Arendal, Hisingen 1983-05-05
Forsärla Jonsered, Partille 1980-04-27
Sädesärla Stora Amundö 1980-05-13
Sidensvans Vasastaden, Gbg 1979-12-01
Strömstare Jonsered, Partille 1983-03-28
Gärdsmyg Ramberget, Hisingen 1981-01-11
Järnsparv Stora Amundö 1980-05-13
Rödhake Västra Frölunda 1981-03-24
Näktergal Ragnhildsholmen 1981-05-23
Sydnäktergal Önnered, Gbg 2003-05-09
Blåhake Eklanda, Mölndal 2004-05-09
Svart rödstjärt Eriksberg, Hisingen 1981-04-11
Rödstjärt Brunnsbo, Hisingen 1989-05-08
Buskskvätta Ragnhildsholmen 1981-05-23
Svarthakad buskskvätta Brudarebacken, Gbg 2003-08-12
Stenskvätta Stora Amundö 1980-05-13
Ringtrast 1 hane Brunnsbo, Hisingen 1986-04-26
Koltrast Ramberget, Hisingen 1981-01-11
Björktrast Kyrkbyn, Hisingen 1980-03-13
Taltrast Ramberget, Hisingen 1980-09-23
Rödvingetrast Ramberget, Hisingen 1981-09-24
Dubbeltrast Ramberget, Hisingen 1980-09-23
Gräshoppsångare Ragnhildsholmen 1981-05-23
Flodsångare Torslandaviken 2004-06-10
Vassångare 1 ex sj Välen, Gbg 2007-06-04
Vattensångare 1 ex Stora Amundö 2008-08-18
Sävsångare Arendal, Hisingen 1983-05-05
Busksångare 1 ex sj Tofter, Säve 2007-06-06
Kärrsångare Ragnhildsholmen 1981-05-23
Rörsångare Ragnhildsholmen 1981-05-23
Trastsångare 1 ex Hökälla, Hisingen 2007-06-03
Härmsångare Djupedal, Hisingen 1981-05-31
Ärtsångare Stora Amundö 1980-05-13
Törnsångare Ragnhildsholmen 1981-05-23
Trädgårdssångare Djupedal, Hisingen 1981-05-31
Svarthätta Stora Amundö 1980-05-13
Lundsångare 1 Chalmers 2011-06-12
Kungsfågelsångare Tagene, Säve, Hisingen 2004-11-09
Taigasångare 1 ex Skansen Lejonet, Göteborg 2008-10-07
Bergsångare 1 Hönö 2011-05-05
Grönsångare Stora Amundö 1980-05-13
Gransångare Brunnsbo, Hisingen 1990-04-22
Lövsångare Stora Amundö 1980-05-13
Kungsfågel Ramberget, Hisingen 1981-09-24
Brandkronad kungsfågel Hönö kyrkogård 2004-04-03
Grå flugsnappare Ramberget, Hisingen 1981-09-24
Mindre flugsnappare Lunnagården, Mölndal 2004-06-02
Svartvit flugsnappare Ramberget, Hisingen 1980-05-13
Skäggmes Kvillehed, Nordre älv 1999-05-16
Stjärtmes Brunnsbo, Hisingen 1992-11-24
Entita Torslandaviken 1980-11-26
Talltita Änggårdsbergen, Gbg 1999-01-10
Tofsmes Änggårdsbergen, Gbg 2003-02-09
Svartmes Änggårdsbergen, Gbg 1999-01-10
Blåmes Ramberget, Hisingen 1980-09-23
Talgoxe Stensjön, Mölndal 1981-02-08
Nötväcka Vasastaden, Gbg 1981-01-12
Trädkrypare Jonsered, Partille 1983-03-28
Sommargylling Askesby, Säve, Hisingen 2004-06-06
Törnskata Ragnhildsholmen 1991-05-12
Svartpannad törnskata Rörö 2013-08-11
Varfågel Syrhåla, Lundby, Hisingen 1982-12-29
Nötskrika Rya skog, Hisingen 1984-02-01
Skata Delsjöområdet, Gbg 1982-01-01
Nötkråka Rya skog, Hisingen 1982-09-30
Kaja Delsjöområdet, Gbg 1982-01-01
Råka Kråkudden, Hönö 2000-09-10
Kråka Torslandaviken 1980-11-26
Korp Ragnhildsholmen 1986-04-01
Stare Kyrkbyn, Hisingen 1980-02-01
Gråsparv Delsjöområdet, Gbg 1982-01-01
Pilfink Delsjöområdet, Gbg 1982-01-01
Bofink Kyrkbyn, Hisingen 1980-03-13
Bergfink Ramberget, Hisingen 1980-09-23
Gulhämpling 2 Kippholmen, Hisingen 2011-05-08
Grönfink Vasastaden, Gbg 1981-01-12
Steglits Arendal, Hisingen 1983-05-05
Grönsiska Ramberget, Hisingen 1980-03-16
Hämpling Ramberget, Hisingen 1980-09-23
Vinterhämpling Hönö Pinan 1981-10-11
Gråsiska Hisingen, Gbg 1982-12-29
Snösiska Torslandaviken 2004-11-30
Bändelkorsnäbb 1 ex Lillhagen, Säve, Hisingen 2009-10-23
Mindre korsnäbb Brunnsbo, Hisingen 1990-05-10
Större korsnäbb Ersdalen, Hönö 2004-02-27
Rosenfink Ragnhildsholmen 1990-05-27
Tallbit Smithska udden, Gbg 2001-01-20
Domherre Torslandaviken 1980-11-26
Stenknäck Vasastaden, Gbg 1980-04-24
Lappsparv 1 ex mot S Ramberget, Hisingen 1980-09-23
Snösparv Torslandaviken 1992-01-19
Gulsparv Torslandaviken 1980-11-26
Ortolansparv 1 ex Smithska udden, Gbg 2005-08-20
Dvärgsparv 1 ex Eklanda, Mölndal 2010-12-05
Sävsparv Ramberget, Hisingen 1980-09-23Saknade arter på listan
Rostand 17/91
Amerikansk bläsand 31/91
Amerikansk kricka 18/91
Rödhuvad dykand 28/91
Amerikansk kopparand 10/91
Svartbrynad albatross 3/91
Gulnäbbad lira 23/91
Svart stork 1/91
Vit stork 25/91
Skedstork 24/91
Gåsgam 2/91
Kejsarörn 1/91
Aftonfalk 21/91
Tjockfot 24/91
Rödvingad vadarsvala 3/91
Svartvingad vadarsvala 2/91
Svartbent strandpipare 30/91
Amerikansk tundrapipare 25/91
Sumpvipa 11/91
Vitgumpsnäppa 10/91
Tuvsnäppa 24/91
Rödspov 47/91
Dammsnäppa 48/91
Större gulbena 25/91
Tereksnäppa 1/91
Småtärna 34/91
Spetsbergsgrissla 16/91
Turturduva 22/91
Tornuggla 3/91
Dvärguv 2/91
Fjälluggla 1/91
Blek tornseglare 6/91
Alpseglare 2/91
Biätare 17/91
Gråspett 1/91
Korttålärka 17/91
Tofslärka 22/91
Rostgumpsvala 39/91
Större piplärka 38/91
Fältpiplärka 29/91
Citronärla 9/91
Sibirisk järnsparv 17/91
Ökenstenskvätta 21/91
Provencesångare 2/91
Rödstrupig sångare 22/91
Höksångare 19/91
Bergstaigasångare 15/91
Videsångare 6/91
Brunsångare 20/91
Halsbandsflugsnappare 39/91
Trädgårdsträdkrypare 10/91
Pungmes 35/91
Rödhuvad törnskata 18/91
Rosenstare 45/91
Tallsparv 25/91
Kornsparv 2/91
Iberisk gransångare 19/91
Amerikansk sjöorre 1/91
Vitgumpad buskskvätta 20/91
Orientpipare 19/91
Stripgås 13/91
Mandarinand 14/91