LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Göteborgslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Göteborgslistan - Magnus Lundström

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan 2 ex Klippan 2005-01-02
Mindre sångsvan 5 ex Hönö 2012-04-01
Sångsvan 6 ex Arendalsudden, Hisingen 2004-01-03
Sädgås
Spetsbergsgås
Grågås 6 ex Öxnäs, Säve 2005-03-24
Kanadagås Ca 10 ex Botaniska Trädgården 2005-02-07
Vitkindad gås 7 ex Stora Amundö 2005-04-01
Prutgås 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2007-07-11
Rödhalsad gås 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2007-07-11
Gravand 2 ex Stora Amundö 2005-04-01
Bläsand 25 ex Kråkudden, Hönö 2005-04-02
Amerikansk bläsand 1 ex Torslandaviken 2006-07-09
Snatterand 1 par Torslandaviken 2005-04-02
Kricka 10 ex Öxnäs, Säve 2005-03-24
Gräsand Klippan 2005-01-02
Stjärtand 1 hona Öxnäs, Säve 2004-09-21
Årta 1 par Hökälla, Hisingen 2005-04-22
Skedand 1 par Torslandaviken 2005-04-02
Brunand 8 ex Säveåns mynning, Gbg 2005-02-19
Ringand 1 honfärgad Säveåns mynning, Gbg 2001-02-26
Vigg Ca 100 ex Säveåns mynning, Gbg 2005-02-12
Bergand 1 hona Arendalsudden, Hisingen 2004-11-28
Ejder Kråkudden, Hönö 2005-01-05
Alförrädare
Alfågel 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-04-02
Sjöorre 3 ex Kråkudden, Hönö 2005-01-09
Vitnackad svärta
Svärta
Knipa Klippan 2005-01-02
Salskrake 9 ex Torslandaviken 2005-02-19
Småskrake Kråkudden, Hönö 2005-01-05
Storskrake Göteborgs fiskhamn 2005-01-02
Tjäder
Rapphöna
Vaktel 1 ex sp Öxnäs, Säve 2005-06-07
Fasan 1 ex Stora Amundö 2005-02-27
Smålom 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-01-09
Storlom
Svartnäbbad islom 1 juv Stora Amundö 2004-11-04
Smådopping 1 ex Säveåns mynning, Gbg 2004-01-25
Skäggdopping 5 ex Torslandaviken 2005-04-02
Gråhakedopping
Svarthalsad dopping 1 ex Torslandaviken 2005-05-06
Svarthakedopping Torslandaviken
Stormfågel Kråkudden, Hönö 2005-01-05
Gulnäbbad lira
Grålira
Mindre lira
Klykstjärtad stormsvala Klippan 2007-07-08
Havssula Kråkudden, Hönö 2005-01-05
Storskarv Göteborgs fiskhamn 2005-01-02
Toppskarv
Rördrom
Silkeshäger
Gråhäger Hjuvik, Torslanda 2005-01-05
Bivråk 1 ex Brudarebacken, Gbg 2004-06-23
Röd glada 1 ex Lagmansholmen, Säve 2005-04-10
Havsörn
Brun kärrhök 1 hona Lagmansholmen, Säve 2004-09-16
Blå kärrhök 2 ex Lagmansholmen, Säve 2004-09-16
Stäpphök
Duvhök 1 ex Slottsskogen, Gbg 2005-02-13
Sparvhök 1 ex Stora Amundö 2005-02-27
Ormvråk 1 ex Torslandaviken 2005-02-19
Fjällvråk
Fiskgjuse 1ex Torslandaviken 2005-05-08
Tornfalk 1 ex Åbro, Mölndal 2005-02-25
Stenfalk
Lärkfalk
Pilgrimsfalk 1 hona Lagmansholmen, Säve 2004-09-16
Vattenrall 1 ex Torslandaviken 2005-05-14
Småfläckig sumphöna
Kornknarr 1 ex Brudarebacken, Gbg 2004-06-14
Rörhöna 1 ex Göteborgs fiskhamn 2005-02-19
Sothöna 13 ex Torslandaviken 2005-04-02
Trana
Strandskata 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-01-05
Mindre strandpipare 1 ex Torslandaviken 2005-04-24
Större strandpipare 3 ex Kråkudden, Hönö 2005-04-02
Svartbent strandpipare Torslandaviken
Fjällpipare
Ljungpipare 5 ex Kråkudden, Hönö 2004-09-12
Kustpipare 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-07-26
Tofsvipa 1 ex Stora Amundö 2005-03-13
Kustsnäppa Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-08-06
Sandlöpare 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-07-26
Småsnäppa Torslandaviken
Mosnäppa 1 ex Torslandaviken 2005-05-08
Spovsnäppa
Skärsnäppa 3 ex Kråkudden, Hönö 2005-01-05
Kärrsnäppa 6 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-07-26
Myrsnäppa Torslandaviken
Brushane Torslandaviken
Dvärgbeckasin
Enkelbeckasin 8 ex Öxnäs, Säve 2005-03-24
Dubbelbeckasin
Morkulla 1 ex sp Volvo Torslanda, Hisingen 2002-06-09
Rödspov
Myrspov 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-07-26
Småspov 1 ex Torslandaviken 2005-05-04
Storspov 2 ex Kråkudden, Hönö 2005-04-02
Svartsnäppa 1 ex Torslandaviken 2005-04-23
Rödbena 1 ex Öxnäs, Säve 2005-03-28
Gluttsnäppa 1 ex Torslandaviken 2005-04-23
Skogssnäppa 2 ex Torslandaviken 2005-04-02
Grönbena 3 ex Torslandaviken 2005-05-01
Drillsnäppa 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-04-30
Roskarl 2 ex Kråkudden, Hönö 2004-09-12
Smalnäbbad simsnäppa
Brednäbbad simsnäppa
Bredstjärtad labb
Kustlabb 3 ex Kråkudden, Hönö 2005-04-30
Fjällabb
Storlabb 1 ex Kråkudden, Hönö 2004-09-12
Svarthuvad mås 1 ex Klippan 2005-01-02
Dvärgmås 3 ex Torslandaviken 2005-05-01
Tärnmås
Skrattmås Göteborgs fiskhamn 2005-01-02
Fiskmås Göteborgs fiskhamn 2005-01-02
Silltrut 1 ex Göteborgs fiskhamn 2005-03-26
Gråtrut Göteborgs fiskhamn 2005-01-02
Kaspisk trut Göteborgs fiskhamn 2007-07-08
Medelhavstrut
Vitvingad trut Göteborgs fiskhamn 2005-01-02
Vittrut
Havstrut Göteborgs fiskhamn 2005-01-02
Tretåig mås Kråkudden, Hönö 2005-01-05
Rosenmås
Skräntärna
Kentsk tärna 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-04-02
Fisktärna Kråkudden, Hönö 2005-04-30
Silvertärna Kråkudden, Hönö 2005-04-30
Småtärna
Svarttärna
Sillgrissla Kråkudden, Hönö 2005-01-05
Tordmule Kråkudden, Hönö 2005-01-05
Tobisgrissla
Alkekung
Lunnefågel 2 ex Kråkudden, Hönö 2005-01-09
Tamduva Slottsskogen, Gbg 2005-01-01
Skogsduva 3 ex Öxnäs, Säve 2005-03-24
Ringduva Slottsskogen, Gbg 2005-01-01
Turkduva 1 ex Ättehögsgatan, Kålltorp 2004-04-02
Gök 2 ex Lagmansholmen, Säve 2005-05-25
Berguv Slottsskogen, Gbg
Sparvuggla
Kattuggla 1 ex Brudarebacken, Gbg 2004-05-09
Lappuggla 1 ex Ugglemossen,Partille 2012-04-04
Hornuggla 1 ex Volvo Torslanda, Hisingen 2003-05-29
Jorduggla
Nattskärra 1 ex sp Volvo Torslanda, Hisingen 2002-06-09
Tornseglare 3 ex Toslviken 2005-05-08
Kungsfiskare Säveåns mynning, Gbg
Göktyta 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-04-30
Gröngöling 1 ex Krokängsparken, Hisingen 2005-01-11
Spillkråka 1 ex Brudarebacken, Gbg 2004-04-02
Större hackspett 1 ex Slottsskogen, Gbg 2005-01-22
Mindre hackspett 1 ex Brudarebacken, Gbg 2004-04-02
Tretåig hackspett 2 ex i par Klippans NR
Trädlärka 1 ex Brudarebacken, Gbg 2004-04-02
Sånglärka 5 ex Brudarebacken, Gbg 2004-04-02
Backsvala 1 ex Torslandaviken 2005-04-30
Ladusvala 35 ex Torslandaviken 2005-04-30
Rostgumpsvala 1 ex Torslandaviken 2005-05-06
Hussvala 5 ex Torslandaviken 2005-04-30
Större piplärka Stora Amundö
Mongolpiplärka 1 ex Brudarebacken, Gbg 2002-11-12
Trädpiplärka 1 ex Änggårdsbergen, Gbg 2005-04-26
Ängspiplärka Kråkudden, Hönö 2005-01-05
Rödstrupig piplärka
Skärpiplärka 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-01-05
Vattenpiplärka
Gulärla 2 ex Torsviken 2005-05-04
Forsärla 1 ex Öxnäs, Säve 2005-03-28
Sädesärla 2 ex Brudarebacken, Gbg 2004-04-02
Sidensvans
Strömstare
Gärdsmyg Slottsskogen, Gbg 2005-01-01
Järnsparv 1 ex Ersdalen, Hönö 2005-03-24
Rödhake 1 ex Slottsskogen, Gbg 2005-01-22
Näktergal 1 ex Torslandaviken 2005-05-13
Sydnäktergal 1 ex sj Hyppeln 2012-04-29
Blåhake
Svart rödstjärt 1 ex Eriksberg, Hisingen 2005-05-13
Rödstjärt 1 ex Änggårdsbergen, Gbg 2005-04-26
Buskskvätta 4 ex Brudarebacken, Gbg 2005-05-12
Svarthakad buskskvätta 1 hane Brudarebacken, Gbg 2003-07-08
Stenskvätta 2 ex Torslandaviken 2005-05-14
Ringtrast
Koltrast Slottsskogen, Gbg 2005-01-01
Björktrast Slottsskogen, Gbg 2005-01-01
Taltrast 1 ex Brudarebacken, Gbg 2004-04-12
Rödvingetrast 1 ex Öxnäs, Säve 2005-03-24
Dubbeltrast 3 ex Brudarebacken, Gbg 2004-04-12
Gräshoppsångare 1 ex Ragnhildsholmen 2005-05-25
Flodsångare
Vattensångare
Sävsångare 2 ex Ragnhildsholmen 2005-05-25
Busksångare 1 ex sj Välen, Gbg 2002-06-10
Kärrsångare 1 ex Askesby, Säve, Hisingen 2005-05-25
Rörsångare 1 ex Torslandaviken 2005-05-06
Trastsångare
Härmsångare 1 ex Slottsskogen, Gbg 2005-05-17
Höksångare
Ärtsångare 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-04-30
Törnsångare 5 sj Torsviken 2005-05-08
Trädgårdssångare 2 ex sj Slottsskogen, Gbg 2005-05-13
Svarthätta 2 ex Änggårdsbergen, Gbg 2005-04-26
Lundsångare
Taigasångare
Bergsångare
Grönsångare 2 ex Änggårdsbergen, Gbg 2005-05-01
Gransångare 2 ex sj Skatås, Göteborg 2004-04-12
Lövsångare 3 ex Torslandaviken 2005-04-23
Kungsfågel 3 ex Änggårdsbergen, Gbg 2005-02-06
Brandkronad kungsfågel
Grå flugsnappare
Mindre flugsnappare
Halsbandsflugsnappare 1 ex Store Lund 2007-06-02
Svartvit flugsnappare 2 ex Slottsskogen, Gbg 2005-04-29
Skäggmes
Stjärtmes 6 ex Alveredsnäs, Mölndal 2005-01-23
Entita 1 ex Slottsskogen, Gbg 2005-04-14
Talltita 1 ex Alveredsnäs, Mölndal 2005-01-23
Tofsmes 2 ex Alveredsnäs, Mölndal 2005-01-23
Svartmes 1 ex Klippans naturreservat, Björketorp 2005-02-20
Blåmes Slottsskogen, Gbg 2005-01-01
Talgoxe Slottsskogen, Gbg 2005-01-01
Nötväcka Chalmers, Göteborg 2005-01-16
Trädkrypare 2 ex Alveredsnäs, Mölndal 2005-01-23
Pungmes
Törnskata
Varfågel
Nötskrika 1 ex Brudarebacken, Gbg 2005-02-19
Skata Slottsskogen, Gbg 2005-01-01
Nötkråka
Kaja Slottsskogen, Gbg 2005-01-01
Råka Ca 10 ex Kråkudden, Hönö 2005-01-09
Kråka Slottsskogen, Gbg 2005-01-01
Korp Kråkudden, Hönö 2005-01-05
Stare 200 ex Öxnäs, Säve 2005-03-24
Gråsparv 2 ex Krokäng, Hisingen 2005-02-19
Pilfink Slottsskogen, Gbg 2005-01-01
Bofink 1 ex Krokängsparken, Hisingen 2005-03-06
Bergfink Ca 30 ex Lagmansholmen, Säve 2005-04-23
Grönfink Klippan 2005-01-02
Steglits
Grönsiska 4 ex Brudarebacken, Gbg 2005-02-19
Hämpling 3 ex Öxnäs, Säve 2005-03-28
Vinterhämpling
Gråsiska 9 ex Arendalsudden, Hisingen 2004-11-28
Snösiska
Bändelkorsnäbb
Mindre korsnäbb
Större korsnäbb
Rosenfink 1 ex Ragnhildsholmen 2005-06-12
Domherre Slottsskogen, Gbg 2005-01-06
Stenknäck 1 ex Bokedalen, Jonsered 2005-04-20
Lappsparv
Snösparv
Gulsparv 1 ex Stora Amundö 2005-03-13
Ortolansparv
Dvärgsparv
Sävsparv 2 ex Öxnäs, Säve 2005-03-28Saknade arter på listan
Bläsgås 54/91
Nilgås 33/91
Rostand 17/91
Amerikansk kricka 18/91
Rödhuvad dykand 28/91
Praktejder 59/91
Amerikansk kopparand 10/91
Orre 55/91
Vitnäbbad islom 41/91
Svartbrynad albatross 3/91
Balearisk lira 31/91
Stormsvala 15/91
Ägretthäger 41/91
Svart stork 1/91
Vit stork 25/91
Skedstork 24/91
Brun glada 18/91
Gåsgam 2/91
Ängshök 17/91
Kejsarörn 1/91
Kungsörn 48/91
Aftonfalk 21/91
Jaktfalk 29/91
Skärfläcka 41/91
Tjockfot 24/91
Rödvingad vadarsvala 3/91
Svartvingad vadarsvala 2/91
Amerikansk tundrapipare 25/91
Sumpvipa 11/91
Vitgumpsnäppa 10/91
Tuvsnäppa 24/91
Dammsnäppa 48/91
Större gulbena 25/91
Tereksnäppa 1/91
Ismås 1/91
Sandtärna 12/91
Vitvingad tärna 27/91
Spetsbergsgrissla 16/91
Turturduva 22/91
Större turturduva 38/91
Tornuggla 3/91
Dvärguv 2/91
Fjälluggla 1/91
Hökuggla 43/91
Pärluggla 36/91
Blek tornseglare 5/91
Alpseglare 2/91
Biätare 17/91
Härfågel 51/91
Gråspett 1/91
Korttålärka 17/91
Tofslärka 22/91
Berglärka 79/91
Fältpiplärka 29/91
Citronärla 9/91
Sibirisk järnsparv 17/91
Ökenstenskvätta 21/91
Vassångare 48/91
Provencesångare 2/91
Rödstrupig sångare 22/91
Kungsfågelsångare 23/91
Bergstaigasångare 15/91
Videsångare 6/91
Brunsångare 20/91
Trädgårdsträdkrypare 10/91
Sommargylling 33/91
Svartpannad törnskata 32/91
Rödhuvad törnskata 18/91
Rosenstare 45/91
Gulhämpling 21/91
Tallbit 46/91
Tallsparv 25/91
Kornsparv 2/91
Iberisk gransångare 19/91
Amerikansk sjöorre 1/91
Vitgumpad buskskvätta 20/91
Orientpipare 19/91
Stripgås 13/91
Mandarinand 14/91