LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Göteborgslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Göteborgslistan - Thomas Karlsson

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan Torslandaviken 2002-01-20
Mindre sångsvan Torslandaviken 2003-04-02
Sångsvan Torslandaviken 2002-01-20
Sädgås Furulund, Partille 2003-03-10
Spetsbergsgås 1 ex Välen, Gbg 2007-12-17
Bläsgås Torslandaviken 2006-08-08
Grågås Arendalstippen, Hisingen 2002-02-03
Kanadagås Torslandaviken 2002-05-26
Vitkindad gås Stora Amundön, Askim 2002-06-30
Prutgås 2 ex Kråkudden, Hönö 2009-10-27
Rödhalsad gås 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2007-07-21
Gravand Torslandaviken 2002-03-17
Bläsand Torslandaviken 2002-05-26
Amerikansk bläsand 1 ex Torslandaviken 2006-07-05
Snatterand Torslandaviken 2003-04-28
Kricka Välen, Göteborg 2002-01-26
Amerikansk kricka 1 Hälsö 2013-04-17
Gräsand Ringön, Göteborgs hamn 2002-01-12
Stjärtand Torslandaviken 2002-08-12
Årta Hökälla, Hisingen 2003-05-13
Skedand Torslandaviken 2003-04-12
Brunand Ringön, Göteborgs hamn 2002-01-12
Ringand 1 ex Säveåns mynning, Gbg 2001-02-20
Vigg Ringön, Göteborgs hamn 2002-01-12
Bergand Torslandaviken 2003-05-05
Ejder Stora Amundön, Askim 2002-02-03
Praktejder Stora Porsholmen, Torslanda 2003-03-13
Alförrädare 1 Kråkudden 2012-07-11
Alfågel Kråkudden, Hönö 2002-04-20
Sjöorre Kråkudden, Hönö 2003-03-13
Svärta Kråkudden, Hönö 2003-09-15
Knipa Ringön, Göteborgs hamn 2002-01-12
Salskrake Torslandaviken 2002-01-20
Småskrake Torslandaviken 2002-05-26
Storskrake Ringön, Göteborgs hamn 2002-01-12
Fasan Hovås Lyckhem, Askim 2002-02-24
Smålom Kråkudden, Hönö 2003-04-15
Storlom Hålsjön, Mölndal 2002-04-07
Svartnäbbad islom 1 ex Stora Amundö 2004-12-11
Vitnäbbad islom 1 Hummerviken, Öckeröq 2013-10-26
Smådopping Torslandaviken 2002-06-21
Skäggdopping Hålsjön, Mölndal 2002-04-07
Gråhakedopping 3 ex Smithska udden, Gbg 2010-04-07
Svarthalsad dopping Torslandaviken 2002-08-12
Svarthakedopping 1 ex Stora Amundö 2005-01-28
Stormfågel Kråkudden, Hönö 2002-06-26
Grålira 1 Kråkudden 2012-10-07
Mindre lira 1 ex Klåva, Hönö 2015-07-19
Havssula Kråkudden, Hönö 2003-09-15
Storskarv Torslandaviken 2002-05-26
Toppskarv Rörö 2006-10-14
Rördrom Hålsjön, Mölndal 2002-04-07
Silkeshäger 1 ex Välen, Gbg 2009-08-18
Ägretthäger 2 Torslandaviken
Gråhäger Torslandaviken 2002-01-20
Bivråk Brudarebacken, Delsjöområdet 2003-08-09
Brun glada 1 ex Brudarebacken, Gbg 2010-07-14
Röd glada Eklanda, Mölndal 2003-03-09
Havsörn
Brun kärrhök Hålsjön, Mölndal 2002-04-07
Blå kärrhök Välen, Göteborg 2002-09-22
Stäpphök 1 ex Hönö kyrkogård 2016-09-17
Duvhök Dysiksgatan, Hisingen 2002-02-10
Sparvhök Musikvägen, Frölunda 2002-02-02
Ormvråk Knapegården, Askim 2002-01-20
Fjällvråk Volvo Torslanda, Hisingen 2002-12-24
Kungsörn 1 Brudaarebacken 2011-10-08
Fiskgjuse Torslandaviken 2002-05-26
Tornfalk Knapegården, Askim 2002-01-20
Stenfalk Smithska udden, Göteborg 2002-10-01
Lärkfalk Hökälla, Hisingen 2002-06-29
Jaktfalk 1 Hälsö 2014-03-05
Pilgrimsfalk Västra Frölunda 2002-09-26
Vattenrall Torslandaviken 2002-09-22
Småfläckig sumphöna Hökälla, Hisingen 2003-05-20
Kornknarr Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-07-17
Rörhöna Slottsskogen, Göteborg 2002-03-17
Sothöna Torslandaviken 2002-05-26
Trana Stora Amundön, Askim 2003-05-18
Strandskata Torslandaviken 2002-05-26
Skärfläcka 2 ex Torslandaviken 2009-04-11
Mindre strandpipare Lerjedalens golfbana, Angered 2002-04-22
Större strandpipare Torslandaviken 2002-04-21
Ljungpipare Partille 2002-07-29
Kustpipare Galterö, Gbg:s södra skärgård 2003-07-23
Tofsvipa Knapegården, Askim 2002-02-27
Kustsnäppa 1 ex Rörö 2008-08-16
Sandlöpare 4 ex Kråkudden, Hönö 2009-09-01
Småsnäppa 1 ex Torslandaviken 2005-06-15
Mosnäppa Välen, Göteborg 2003-05-13
Spovsnäppa Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-08-20
Skärsnäppa Kråkudden, Hönö 2003-03-13
Kärrsnäppa Torslandaviken 2003-08-09
Brushane Torslandaviken 2002-08-12
Dvärgbeckasin 1 ex Fässbergsbäcken, Mölndal 2005-03-06
Enkelbeckasin Knapegården, Askim 2002-06-05
Dubbelbeckasin 1 Välen 2012-10-04
Morkulla Hålsjön, Mölndal 2002-04-07
Rödspov 2 ex Torslandaviken 2005-05-20
Myrspov 1 ex Välen, Gbg 2010-07-18
Småspov 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2007-07-21
Storspov Sisjöns golfbana, Mölndal 2003-04-12
Svartsnäppa Torslandaviken 2002-08-12
Rödbena Stora Amundön, Askim 2002-04-06
Dammsnäppa 1 Vadarstranden, Torslandaviken 2015-05-20
Gluttsnäppa Torslandaviken 2002-05-26
Skogssnäppa Hålsjön, Mölndal 2002-04-07
Grönbena Lerjedalens golfbana, Angered 2002-05-10
Drillsnäppa Björndammen, Partille 2002-04-30
Roskarl 1 ex Välen, Gbg 2011-05-18
Smalnäbbad simsnäppa 1 ex Torslandaviken 2009-06-04
Brednäbbad simsnäppa 1 Otterbäcken, Askimviken 2011-12-03
Bredstjärtad labb 1 Kråkudden
Kustlabb 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-05-26
Fjällabb 1 ex Kråkudden, Hönö 2009-09-25
Storlabb Kråkudden, Hönö 2003-09-15
Svarthuvad mås 1 ex Klippan, Gbg 2005-01-15
Dvärgmås Torslandaviken 2002-05-03
Tärnmås 1 Hummerviken 2014-09-27
Skrattmås Göteborgs hamn 2002-01-12
Fiskmås Gnistgatan, Göteborg 2002-05-26
Silltrut Välen, Göteborg 2002-03-31
Gråtrut Göteborgs hamn 2002-01-12
Kaspisk trut 1 ex Göteborgs fiskhamn 2004-01-12
Medelhavstrut 1 ex Göteborgs fiskhamn 2004-01-12
Vitvingad trut 1 ex Fiskhamnen, GBG 2005-01-16
Vittrut Fiskhamnen, göteborg 2007-03-16
Havstrut Göteborgs hamn 2002-01-12
Tretåig mås
Rosenmås 1 Björnhuvudet, Öckerö 2011-12-29
Kentsk tärna Galterö, Gbg:s södra skärgård 2003-07-23
Fisktärna Torslandaviken 2002-05-26
Silvertärna Kråkudden, Hönö 2003-09-15
Svarttärna 3 ad Torslandaviken 2005-06-15
Sillgrissla Stora Amundön, Askim 2002-03-10
Tordmule Kråkudden, Hönö 2003-09-15
Tobisgrissla Kråkudden, Hönö 2003-03-13
Alkekung 1 Hovås småbåtshamn 2011-12-03
Lunnefågel 1 ex Rörö 2005-09-23
Tamduva Backaplan, Hisingen 2002-01-19
Skogsduva Partille 2002-04-04
Ringduva Ringön, Göteborgs hamn 2002-01-12
Turkduva Partille 2002-03-21
Större turturduva 1 Göteborg 2013-02-08
Gök Lerjedalens golfbana, Angered 2002-05-12
Berguv Torslandaviken 2002-06-02
Hökuggla 1 Brudarebacken 2012-10-05
Sparvuggla 1 Välen 2011-10-13
Kattuggla Hålsjön, Mölndal 2002-06-02
Hornuggla 5 ex Hönö kyrkogård 2010-02-16
Jorduggla Gnistgatan, Järnbrott 2006-02-12
Nattskärra 1 ex Sandås, Hovås 2006-06-09
Tornseglare Gnistgatan, Göteborg 2002-05-26
Kungsfiskare 1 ex Välen, Gbg 2008-09-27
Göktyta Oxsjön, Askim 2003-05-05
Gröngöling Gnistgatan, Göteborg 2002-01-19
Spillkråka Hålsjön, Mölndal 2002-04-07
Större hackspett Bokedalen, Partille 2002-03-18
Mindre hackspett Hålsjön, Mölndal 2002-04-07
Tretåig hackspett 1 ex Klippans naturreservat, Björketorp 2008-02-11
Trädlärka Sisjön, Askim 2002-05-26
Sånglärka Stora Amundön, Askim 2002-02-03
Berglärka Arendalstippen, Hisingen 2003-02-16
Backsvala Torslandaviken 2002-05-26
Ladusvala Gnistgatan, Göteborg 2002-05-03
Rostgumpsvala 1 ex Torslandaviken 2005-05-03
Hussvala Lerjedalens golfbana, Angered 2002-05-05
Mongolpiplärka Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-11-13
Trädpiplärka Lärjeåns dalgång, Angered 2002-05-10
Ängspiplärka Lerjedalens golfbana, Angered 2002-05-10
Rödstrupig piplärka Lerjedalens golfbana, Angered 2002-09-12
Skärpiplärka Stora Amundön, Askim 2002-02-03
Vattenpiplärka Rörö 2005-11-20
Gulärla Torslandaviken 2002-05-07
Forsärla Jonsered, Säveån 2002-04-21
Sädesärla Lerjedalens golfbana, Angered 2002-03-17
Sidensvans Furulund, Partille 2002-10-30
Strömstare Jonsered, Säveån 2002-01-13
Gärdsmyg Gnistgatan, Göteborg 2002-01-19
Järnsparv Hålsjön, Mölndal 2002-04-07
Sibirisk järnsparv 1 ex Sudda, Hönö 2016-10-24
Rödhake Gnistgatan, Göteborg 2002-04-10
Näktergal Sisjöns industriområde, Askim 2002-05-11
Sydnäktergal Önnered, Göteborg 2003-05-06
Blåhake 1 ex Rörö 2010-08-31
Svart rödstjärt Postgatan, Göteborg 2002-06-30
Rödstjärt Sisjön, Askim 2003-05-05
Buskskvätta Lerjedalens golfbana, Angered 2002-05-20
Svarthakad buskskvätta Brudarebacken, Delsjöområdet 2003-08-09
Stenskvätta Torslandaviken 2002-05-26
Ökenstenskvätta 1 Kvibergsfältet 2015-05-26
Ringtrast Kråkudden, Hönö 2002-04-20
Koltrast Gnistgatan, Göteborg 2002-01-13
Björktrast Gnistgatan, Göteborg 2002-04-15
Taltrast Hålsjön, Mölndal 2002-04-07
Rödvingetrast Lerjedalens golfbana, Angered 2002-04-26
Dubbeltrast Maderna, Partille 2002-08-14
Gräshoppsångare Hökälla, Hisingen 2003-05-06
Vassångare 1 Nolviks kile 2012-06-13
Sävsångare Hökälla, Hisingen 2002-06-02
Busksångare Välen, Göteborg 2002-06-12
Kärrsångare Sisjöns industriområde, Askim 2002-05-11
Rörsångare Torslandaviken 2002-05-07
Trastsångare 1 ex Torslandaviken 2009-05-31
Härmsångare Lerjedalens golfbana, Angered 2002-05-12
Rödstrupig sångare 1 Hönö 2013-05-25
Ärtsångare Gnistgatan, Göteborg 2002-05-09
Törnsångare Lerjedalens golfbana, Angered 2002-05-15
Trädgårdssångare Rya skog, Hisingen 2002-05-23
Svarthätta Gnistgatan, Göteborg 2002-05-02
Lundsångare 1 ex Chalmers, Göteborg 2011-06-12
Kungsfågelsångare Hisingen, Gbg 2004-11-09
Taigasångare 1 ex Rörö 2006-09-24
Bergsångare 1 Tjälleviks mosse 2011-05-15
Grönsångare Sisjön, Askim 2002-05-26
Gransångare Hålsjön, Mölndal 2002-04-07
Lövsångare Gnistgatan, Göteborg 2002-04-25
Kungsfågel Kåsjön, Partille 2002-02-12
Brandkronad kungsfågel 1 ex Hönö kyrkogård 2004-04-03
Grå flugsnappare Stora Amundön, Askim 2002-06-30
Mindre flugsnappare 1 Bokedalen 2012-05-23
Svartvit flugsnappare Gnistgatan, Göteborg 2002-05-11
Skäggmes Välen, Göteborg 2002-11-21
Stjärtmes Stora Amundön, Askim 2002-02-03
Entita Arendalstippen, Hisingen 2002-01-27
Talltita Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-12-15
Tofsmes Kåsjön, Partille 2002-02-12
Svartmes Kåsjön, Partille 2002-08-14
Blåmes Gnistgatan, Göteborg 2002-01-13
Talgoxe Gnistgatan, Göteborg 2002-01-13
Nötväcka Gnistgatan, Göteborg 2002-01-19
Trädkrypare Gnistgatan, Göteborg 2002-02-02
Törnskata Torslandaviken 2003-08-08
Svartpannad törnskata 1 Välen 2012-08-22
Varfågel Stora Amundön, Askim 2002-02-24
Nötskrika Björlanda, Hisingen 2002-03-17
Skata Gnistgatan, Göteborg 2002-01-12
Nötkråka Kråkudden, Hönö 2002-10-03
Kaja Gnistgatan, Göteborg 2002-01-19
Råka Knapegården, Askim 2002-04-28
Kråka Gnistgatan, Göteborg 2002-01-13
Korp Gnistgatan, Göteborg 2002-01-19
Stare Stora Amundön, Askim 2002-02-03
Gråsparv Majorna, Göteborg 2002-02-02
Pilfink Torslanda golfbana, Hisingen 2002-01-20
Bofink Välen, Göteborg 2002-01-19
Bergfink Välen, Göteborg 2002-01-19
Grönfink Torslandaviken 2002-01-20
Steglits Lerjedalens golfbana, Angered 2002-05-15
Grönsiska Stora Amundön, Askim 2002-02-24
Hämpling Kråkudden, Hönö 2002-04-20
Vinterhämpling Stora Amundön, Askim 2002-11-10
Gråsiska Välen, Göteborg 2002-01-19
Snösiska 1 ex Smithska udden, Gbg 2007-01-19
Bändelkorsnäbb 1 ex Biskopsgården, Hisingen 2008-08-11
Mindre korsnäbb Gnistgatan, Göteborg 2002-03-25
Större korsnäbb Brudarebacken, Gbg 2005-11-01
Rosenfink 1 ex Rönning, Rödbo 2005-06-02
Domherre Gnistgatan, Göteborg 2002-01-19
Stenknäck Gnistgatan, Göteborg 2002-04-28
Lappsparv Lerjedalens golfbana, Angered 2003-03-31
Snösparv 1 ex Rörö 2008-11-03
Gulsparv Välen, Göteborg 2002-01-19
Ortolansparv 1 ex Brudarebacken, Gbg 2010-05-15
Dvärgsparv 1 ex Eklanda, Mölndal 2010-12-11
Sävsparv Torslandaviken 2002-03-17Saknade arter på listan
Nilgås 33/91
Rostand 17/91
Rödhuvad dykand 28/91
Vitnackad svärta 27/91
Amerikansk kopparand 10/91
Orre 55/91
Tjäder 42/91
Rapphöna 46/91
Vaktel 56/91
Svartbrynad albatross 3/91
Gulnäbbad lira 23/91
Balearisk lira 31/91
Stormsvala 15/91
Klykstjärtad stormsvala 42/91
Svart stork 1/91
Vit stork 25/91
Skedstork 24/91
Gåsgam 2/91
Ängshök 17/91
Kejsarörn 1/91
Aftonfalk 21/91
Tjockfot 24/91
Rödvingad vadarsvala 3/91
Svartvingad vadarsvala 2/91
Svartbent strandpipare 30/91
Fjällpipare 36/91
Amerikansk tundrapipare 25/91
Sumpvipa 11/91
Vitgumpsnäppa 10/91
Tuvsnäppa 24/91
Myrsnäppa 43/91
Större gulbena 25/91
Tereksnäppa 1/91
Ismås 1/91
Sandtärna 12/91
Skräntärna 33/91
Småtärna 34/91
Vitvingad tärna 27/91
Spetsbergsgrissla 16/91
Turturduva 22/91
Tornuggla 3/91
Dvärguv 2/91
Fjälluggla 1/91
Lappuggla 27/91
Pärluggla 36/91
Blek tornseglare 6/91
Alpseglare 2/91
Biätare 17/91
Härfågel 51/91
Gråspett 1/91
Korttålärka 17/91
Tofslärka 22/91
Större piplärka 38/91
Fältpiplärka 29/91
Citronärla 9/91
Flodsångare 47/91
Vattensångare 26/91
Provencesångare 2/91
Höksångare 19/91
Bergstaigasångare 15/91
Videsångare 6/91
Brunsångare 20/91
Halsbandsflugsnappare 39/91
Trädgårdsträdkrypare 10/91
Pungmes 35/91
Sommargylling 33/91
Rödhuvad törnskata 18/91
Rosenstare 45/91
Gulhämpling 21/91
Tallbit 46/91
Tallsparv 25/91
Kornsparv 2/91
Iberisk gransångare 19/91
Amerikansk sjöorre 1/91
Vitgumpad buskskvätta 20/91
Orientpipare 19/91
Stripgås 13/91
Mandarinand 14/91