LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Göteborgslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Göteborgslistan - Stefan Göransson

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Gräsand Kråkudden, Hönö 2002-06-23
Ejder Kråkudden, Hönö 2002-06-23
Sjöorre Kråkudden, Hönö 2002-06-23
Småskrake Kråkudden, Hönö 2002-06-23
Stormfågel Kråkudden, Hönö 2002-06-23
Havssula Kråkudden, Hönö 2002-06-23
Strandskata Kråkudden, Hönö 2002-06-23
Myrspov Kråkudden, Hönö 2002-06-23
Storspov Kråkudden, Hönö 2002-06-23
Gluttsnäppa Kråkudden, Hönö 2002-06-23
Fiskmås Kråkudden, Hönö 2002-06-23
Silltrut Kråkudden, Hönö 2002-06-23
Gråtrut Kråkudden, Hönö 2002-06-23
Havstrut Kråkudden, Hönö 2002-06-23
Tretåig mås Kråkudden, Hönö 2002-06-23
Sillgrissla Kråkudden, Hönö 2002-06-23
Tornseglare Mölndals centrum 2002-06-23
Ladusvala Mölndals centrum 2002-06-23
Hussvala Mölndals centrum 2002-06-23
Ängspiplärka Ersdalen, Hönö 2002-06-23
Skärpiplärka Kråkudden, Hönö 2002-06-23
Gärdsmyg Ersdalen, Hönö 2002-06-23
Koltrast Vegagatan, Göteborg 2002-03-31
Björktrast Ersdalen, Hönö 2002-06-23
Kärrsångare Ersdalen, Hönö 2002-06-23
Ärtsångare Ersdalen, Hönö 2002-06-23
Lövsångare Ersdalen, Hönö 2002-06-23
Törnskata Ersdalen, Hönö 2002-06-23
Skata Järntorget, Göteborg 2002-01-05
Kaja Hönö 2002-06-23
Kråka Hönö 2002-06-23Saknade arter på listan
Knölsvan 113/90
Mindre sångsvan 70/90
Sångsvan 111/90
Sädgås 69/90
Spetsbergsgås 66/90
Bläsgås 52/90
Grågås 97/90
Kanadagås 110/90
Vitkindad gås 88/90
Prutgås 60/90
Rödhalsad gås 33/90
Nilgås 32/90
Rostand 17/90
Gravand 101/90
Bläsand 91/90
Amerikansk bläsand 31/90
Snatterand 78/90
Kricka 99/90
Amerikansk kricka 18/90
Stjärtand 79/90
Årta 76/90
Skedand 87/90
Rödhuvad dykand 24/90
Brunand 102/90
Ringand 51/90
Vigg 110/90
Bergand 88/90
Praktejder 57/90
Alförrädare 51/90
Alfågel 84/90
Vitnackad svärta 27/90
Svärta 75/90
Knipa 114/90
Salskrake 103/90
Storskrake 110/90
Amerikansk kopparand 9/90
Orre 55/90
Tjäder 41/90
Rapphöna 45/90
Vaktel 53/90
Fasan 105/90
Smålom 86/90
Storlom 92/90
Svartnäbbad islom 60/90
Vitnäbbad islom 41/90
Smådopping 95/90
Skäggdopping 101/90
Gråhakedopping 75/90
Svarthalsad dopping 56/90
Svarthakedopping 70/90
Svartbrynad albatross 3/90
Gulnäbbad lira 35/90
Grålira 54/90
Mindre lira 53/90
Balearisk lira 31/90
Stormsvala 15/90
Klykstjärtad stormsvala 42/90
Storskarv 114/90
Toppskarv 67/90
Rördrom 70/90
Silkeshäger 46/90
Ägretthäger 40/90
Gråhäger 112/90
Svart stork 1/90
Vit stork 19/90
Skedstork 19/90
Bivråk 75/90
Brun glada 18/90
Röd glada 52/90
Havsörn 76/90
Gåsgam 2/90
Brun kärrhök 93/90
Blå kärrhök 77/90
Stäpphök 30/90
Ängshök 17/90
Duvhök 95/90
Sparvhök 103/90
Ormvråk 109/90
Fjällvråk 91/90
Kejsarörn 1/90
Kungsörn 48/90
Fiskgjuse 90/90
Tornfalk 109/90
Aftonfalk 15/90
Stenfalk 69/90
Lärkfalk 58/90
Jaktfalk 28/90
Pilgrimsfalk 83/90
Vattenrall 83/90
Småfläckig sumphöna 56/90
Kornknarr 68/90
Rörhöna 97/90
Sothöna 105/90
Trana 74/90
Skärfläcka 39/90
Tjockfot 24/90
Rödvingad vadarsvala 3/90
Svartvingad vadarsvala 2/90
Mindre strandpipare 91/90
Större strandpipare 92/90
Svartbent strandpipare 30/90
Fjällpipare 35/90
Amerikansk tundrapipare 24/90
Ljungpipare 76/90
Kustpipare 63/90
Tofsvipa 106/90
Kustsnäppa 66/90
Sandlöpare 54/90
Småsnäppa 58/90
Mosnäppa 73/90
Tuvsnäppa 23/90
Spovsnäppa 60/90
Skärsnäppa 84/90
Kärrsnäppa 78/90
Myrsnäppa 41/90
Brushane 75/90
Dvärgbeckasin 65/90
Enkelbeckasin 92/90
Dubbelbeckasin 43/90
Morkulla 87/90
Rödspov 45/90
Småspov 73/90
Svartsnäppa 76/90
Rödbena 91/90
Dammsnäppa 47/90
Större gulbena 19/90
Skogssnäppa 88/90
Grönbena 84/90
Tereksnäppa 1/90
Drillsnäppa 88/90
Roskarl 63/90
Smalnäbbad simsnäppa 54/90
Brednäbbad simsnäppa 49/90
Bredstjärtad labb 52/90
Kustlabb 71/90
Fjällabb 48/90
Storlabb 60/90
Svarthuvad mås 64/90
Dvärgmås 80/90
Tärnmås 41/90
Skrattmås 113/90
Kaspisk trut 35/90
Medelhavstrut 36/90
Vitvingad trut 85/90
Vittrut 58/90
Rosenmås 34/90
Ismås 1/90
Sandtärna 12/90
Skräntärna 30/90
Kentsk tärna 77/90
Fisktärna 96/90
Silvertärna 75/90
Småtärna 34/90
Svarttärna 46/90
Vitvingad tärna 25/90
Spetsbergsgrissla 12/90
Tordmule 89/90
Tobisgrissla 85/90
Alkekung 68/90
Lunnefågel 60/90
Tamduva 110/90
Skogsduva 94/90
Ringduva 113/90
Turkduva 95/90
Turturduva 22/90
Större turturduva 37/90
Gök 89/90
Tornuggla 3/90
Dvärguv 2/90
Berguv 71/90
Fjälluggla 1/90
Hökuggla 42/90
Sparvuggla 65/90
Kattuggla 93/90
Lappuggla 27/90
Hornuggla 62/90
Jorduggla 59/90
Pärluggla 36/90
Nattskärra 71/90
Alpseglare 2/90
Kungsfiskare 82/90
Biätare 16/90
Härfågel 50/90
Göktyta 60/90
Gråspett 1/90
Gröngöling 110/90
Spillkråka 96/90
Större hackspett 109/90
Mindre hackspett 92/90
Tretåig hackspett 43/90
Korttålärka 17/90
Tofslärka 8/90
Trädlärka 76/90
Sånglärka 105/90
Berglärka 78/90
Backsvala 92/90
Rostgumpsvala 38/90
Större piplärka 38/90
Mongolpiplärka 48/90
Fältpiplärka 29/90
Trädpiplärka 90/90
Rödstrupig piplärka 49/90
Vattenpiplärka 48/90
Gulärla 89/90
Citronärla 9/90
Forsärla 96/90
Sädesärla 105/90
Sidensvans 100/90
Strömstare 95/90
Järnsparv 89/90
Sibirisk järnsparv 15/90
Rödhake 112/90
Näktergal 91/90
Sydnäktergal 58/90
Blåhake 47/90
Svart rödstjärt 63/90
Rödstjärt 86/90
Buskskvätta 88/90
Svarthakad buskskvätta 61/90
Stenskvätta 94/90
Ökenstenskvätta 19/90
Ringtrast 72/90
Taltrast 96/90
Rödvingetrast 90/90
Dubbeltrast 82/90
Gräshoppsångare 79/90
Flodsångare 46/90
Vassångare 47/90
Vattensångare 26/90
Sävsångare 81/90
Busksångare 62/90
Rörsångare 89/90
Trastsångare 43/90
Härmsångare 76/90
Provencesångare 2/90
Rödstrupig sångare 22/90
Höksångare 11/90
Törnsångare 90/90
Trädgårdssångare 86/90
Svarthätta 93/90
Lundsångare 43/90
Kungsfågelsångare 21/90
Taigasångare 41/90
Bergstaigasångare 12/90
Brunsångare 9/90
Bergsångare 30/90
Grönsångare 87/90
Gransångare 94/90
Kungsfågel 106/90
Brandkronad kungsfågel 50/90
Grå flugsnappare 78/90
Mindre flugsnappare 45/90
Halsbandsflugsnappare 38/90
Svartvit flugsnappare 92/90
Skäggmes 73/90
Stjärtmes 92/90
Entita 104/90
Talltita 91/90
Tofsmes 92/90
Svartmes 98/90
Blåmes 113/90
Talgoxe 113/90
Nötväcka 110/90
Trädkrypare 104/90
Trädgårdsträdkrypare 10/90
Pungmes 34/90
Sommargylling 31/90
Svartpannad törnskata 32/90
Varfågel 91/90
Rödhuvad törnskata 18/90
Nötskrika 101/90
Nötkråka 67/90
Råka 84/90
Korp 110/90
Stare 110/90
Rosenstare 44/90
Gråsparv 111/90
Pilfink 108/90
Bofink 112/90
Bergfink 100/90
Gulhämpling 15/90
Grönfink 111/90
Steglits 86/90
Grönsiska 106/90
Hämpling 91/90
Vinterhämpling 83/90
Gråsiska 106/90
Snösiska 57/90
Bändelkorsnäbb 62/90
Mindre korsnäbb 82/90
Större korsnäbb 64/90
Rosenfink 68/90
Tallbit 41/90
Domherre 108/90
Stenknäck 88/90
Lappsparv 56/90
Snösparv 73/90
Tallsparv 24/90
Gulsparv 107/90
Ortolansparv 46/90
Dvärgsparv 43/90
Sävsparv 97/90
Kornsparv 2/90
Iberisk gransångare 17/90
Vitgumpad buskskvätta 18/90