LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Göteborgslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Göteborgslistan - Stig Fredriksson

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan Klippan, Göteborgs hamn 2002-01-20
Mindre sångsvan Lagmansholmen, Säve 2002-03-12
Sångsvan Torslandaviken 2002-01-28
Bläsgås Slottsskogen, Göteborg 2002-02-06
Grågås Stora Amundön, Askim 2002-02-03
Kanadagås Stensjön, Mölndal 2002-01-29
Vitkindad gås Stora Amundön, Askim 2002-05-10
Prutgås Stora Amundön, Askim 2002-05-11
Gravand Stora Amundön, Askim 2002-02-03
Bläsand Slottsskogen, Göteborg 2002-01-22
Snatterand Torslandaviken 2002-04-15
Kricka Lagmansholmen, Säve 2002-03-12
Gräsand Göteborgs fiskhamn 2002-01-20
Stjärtand Torslandaviken 2002-08-08
Skedand Slottsskogen, Göteborg 2002-04-09
Brunand Göteborgs fiskhamn 2002-01-20
Vigg Majnabbe, Göteborgs hamn 2002-01-20
Bergand Stora Amundön, Askim 2002-02-13
Ejder Göteborgs fiskhamn 2002-02-01
Alfågel Kråkudden, Hönö 2002-04-09
Sjöorre Kråkudden, Hönö 2002-04-09
Svärta Kråkudden, Hönö 2002-10-27
Knipa Göteborgs fiskhamn 2002-01-20
Salskrake Torslandaviken 2002-01-28
Småskrake Stora Amundön, Askim 2002-02-03
Storskrake Göteborgs fiskhamn 2002-01-20
Fasan Slottsskogen, Göteborg 2002-02-16
Smålom Stora Amundön, Askim 2002-02-03
Storlom Kråkudden, Hönö 2002-04-09
Vitnäbbad islom Stora Amundön, Askim 2002-02-03
Smådopping Välen, Göteborg 2002-03-28
Skäggdopping Stora Amundön, Askim 2002-02-13
Gråhakedopping Torslandaviken 2002-05-24
Svarthalsad dopping Torslandaviken 2002-06-20
Svarthakedopping Torslandaviken 2002-09-16
Havssula Kråkudden, Hönö 2002-10-27
Storskarv Göteborgs fiskhamn 2002-01-20
Toppskarv Kråkudden, Hönö 2002-10-27
Rördrom Hålsjön, Mölndal 2002-04-01
Silkeshäger Stora Amundön, Askim 2002-05-11
Gråhäger Slottsskogen, Göteborg 2002-01-22
Bivråk Änggårdsbergen, Göteborg 2002-08-16
Brun kärrhök Torslandaviken 2002-04-07
Blå kärrhök Lagmansholmen, Säve 2002-03-03
Duvhök Torslandaviken 2002-02-12
Sparvhök Sannaplan, Majorna, Göteborg 2002-01-20
Ormvråk Lagmansholmen, Säve 2002-03-03
Fjällvråk Torslandaviken 2002-01-28
Fiskgjuse Torslandaviken 2002-04-15
Tornfalk Torslandaviken 2002-02-05
Lärkfalk Slottsskogen, Göteborg 2002-08-21
Pilgrimsfalk Älvsborgsbron, Göteborg 2002-03-05
Vattenrall Svarttjärn, Delsjöområdet, Gbg 2002-04-22
Rörhöna Slottsskogen, Göteborg 2002-01-22
Sothöna Klippan, Göteborgs hamn 2002-01-20
Strandskata Slottsskogen, Göteborg 2002-03-19
Mindre strandpipare Torslandaviken 2002-04-19
Större strandpipare Torslandaviken 2002-03-28
Ljungpipare Torslandaviken 2002-08-08
Tofsvipa Välen, Göteborg 2002-02-03
Mosnäppa Torslandaviken 2002-05-24
Skärsnäppa Kråkudden, Hönö 2002-04-09
Kärrsnäppa Torslandaviken 2002-03-28
Brushane Stora Amundön, Askim 2002-05-11
Dvärgbeckasin Hökälla, Hisingen 2002-04-17
Enkelbeckasin Hökälla, Hisingen 2002-04-17
Morkulla Slottsskogen, Göteborg 2002-03-27
Myrspov Torslandaviken 2002-04-19
Småspov Torslandaviken 2002-05-16
Storspov Torslandaviken 2002-04-07
Svartsnäppa Torslandaviken 2002-07-31
Rödbena Stora Amundön, Askim 2002-03-28
Dammsnäppa Torslandaviken 2002-05-13
Gluttsnäppa Torslandaviken 2002-05-15
Skogssnäppa Torslandaviken 2002-07-31
Grönbena Torslandaviken 2002-07-31
Drillsnäppa Välen, Göteborg 2002-05-11
Smalnäbbad simsnäppa Torslandaviken 2002-07-31
Skrattmås Klippan, Göteborgs hamn 2002-01-20
Fiskmås Klippan, Göteborgs hamn 2002-01-20
Silltrut Slottsskogen, Göteborg 2002-04-05
Gråtrut Göteborgs fiskhamn 2002-01-20
Vitvingad trut Slottsskogen, Göteborg 2002-03-02
Havstrut Göteborgs fiskhamn 2002-01-20
Tretåig mås Kråkudden, Hönö 2002-10-27
Fisktärna Vallgraven, Göteborg 2002-05-07
Sillgrissla Stora Amundön, Askim 2002-02-03
Tordmule Stora Amundön, Askim 2002-02-03
Alkekung Kråkudden, Hönö 2002-10-27
Lunnefågel Kråkudden, Hönö 2002-10-27
Tamduva Majorna, Göteborg 2002-01-20
Skogsduva Lagmansholmen, Säve 2002-03-12
Ringduva Slottsskogen, Göteborg 2002-01-22
Turkduva Botaniska Trädgården, Göteborg 2002-03-30
Gök Stora Amundön, Askim 2002-05-13
Kattuggla Hålsjön, Mölndal 2002-05-20
Jorduggla Slottsskogen, Göteborg 2002-04-09
Tornseglare Torslandaviken 2002-05-16
Kungsfiskare Torslandaviken 2002-02-19
Gröngöling Stora Amundön, Askim 2002-02-03
Spillkråka Maderna, Partille 2002-03-10
Större hackspett Slottsskogen, Göteborg 2002-01-26
Mindre hackspett Bokedalen, Jonsered 2002-05-11
Trädlärka Änggårdsbergen, Göteborg 2002-03-30
Sånglärka Stora Amundön, Askim 2002-02-03
Berglärka Arendalstippen, Hisingen 2002-02-19
Backsvala Torslandaviken 2002-05-16
Ladusvala Stora Amundön, Askim 2002-05-10
Hussvala Stora Amundön, Askim 2002-05-10
Trädpiplärka Bokedalen, Jonsered 2002-05-11
Ängspiplärka Torslandaviken 2002-03-28
Skärpiplärka Kråkudden, Hönö 2002-04-09
Forsärla Slottsskogen, Göteborg 2002-09-25
Sädesärla Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-29
Sidensvans Torslandaviken 2002-11-13
Strömstare Grevedämmet, Mölndal 2002-01-29
Gärdsmyg Sannaplan, Majorna, Göteborg 2002-01-20
Järnsparv Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-29
Rödhake Sannaplan, Majorna, Göteborg 2002-01-20
Näktergal Syrhåla, Lundby, Hisingen 2002-05-15
Svart rödstjärt Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-29
Rödstjärt Brännö, Gbg:s södra skärgård 2002-05-19
Buskskvätta Torslandaviken 2002-05-21
Stenskvätta Stora Amundön, Askim 2002-05-10
Koltrast Slottsskogen, Göteborg 2002-01-22
Björktrast Göteborgs fiskhamn 2002-01-20
Taltrast Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-29
Rödvingetrast Slottsskogen, Göteborg 2002-03-20
Dubbeltrast Slottsskogen, Göteborg 2002-09-11
Gräshoppsångare Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-21
Sävsångare Bärby, Säve, Hisingen 2002-05-21
Busksångare Välen, Göteborg 2002-06-09
Kärrsångare Syrhåla, Lundby, Hisingen 2002-05-21
Rörsångare Torslandaviken 2002-05-09
Ärtsångare Stora Amundön, Askim 2002-05-10
Törnsångare Torslandaviken 2002-05-16
Trädgårdssångare Slottsskogen, Göteborg 2002-05-19
Svarthätta Slottsskogen, Göteborg 2002-05-08
Grönsångare Slottsskogen, Göteborg 2002-05-08
Gransångare Stora Amundön, Askim 2002-03-28
Lövsångare Slottsskogen, Göteborg 2002-04-25
Kungsfågel Stora Amundön, Askim 2002-02-03
Grå flugsnappare Bokedalen, Jonsered 2002-05-11
Svartvit flugsnappare Slottsskogen, Göteborg 2002-05-08
Skäggmes Torslandaviken 2002-11-13
Entita Slottsskogen, Göteborg 2002-01-25
Tofsmes Änggårdsbergen, Göteborg 2002-12-21
Svartmes Slottsskogen, Göteborg 2002-02-10
Blåmes Kustens hus, Majorna, Göteborg 2002-01-20
Talgoxe Kustens hus, Majorna, Göteborg 2002-01-20
Nötväcka Sjöbergen, Göteborg 2002-01-20
Trädkrypare Stora Amundön, Askim 2002-02-03
Varfågel Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-03-05
Nötskrika Slottsskogen, Göteborg 2002-02-10
Skata Kustens hus, Majorna, Göteborg 2002-01-20
Kaja Slottsskogen, Göteborg 2002-01-22
Råka Hökälla, Hisingen 2002-04-17
Kråka Slottsskogen, Göteborg 2002-01-22
Korp Torslandaviken 2002-02-05
Stare Stora Amundön, Askim 2002-02-03
Rosenstare Askimsbadet, Askim 2002-10-06
Gråsparv Kustens hus, Majorna, Göteborg 2002-01-20
Pilfink Kustens hus, Majorna, Göteborg 2002-01-20
Bofink Slottsskogen, Göteborg 2002-01-25
Bergfink Slottsskogen, Göteborg 2002-01-25
Grönfink Kustens hus, Majorna, Göteborg 2002-01-20
Steglits Torslandaviken 2002-12-10
Grönsiska Slottsskogen, Göteborg 2002-02-16
Hämpling Torslandaviken 2002-04-07
Gråsiska Slottsskogen, Göteborg 2002-03-09
Bändelkorsnäbb Änggårdsbergen, Göteborg 2002-08-16
Mindre korsnäbb Änggårdsbergen, Göteborg 2002-08-16
Domherre Kustens hus, Majorna, Göteborg 2002-01-20
Stenknäck Slottsskogen, Göteborg 2002-02-24
Gulsparv Lagmansholmen, Säve 2002-03-12
Sävsparv Skändla, Tuve, Hisingen 2002-03-12Saknade arter på listan
Sädgås 69/90
Spetsbergsgås 66/90
Rödhalsad gås 33/90
Nilgås 32/90
Rostand 17/90
Amerikansk bläsand 31/90
Amerikansk kricka 18/90
Årta 76/90
Rödhuvad dykand 24/90
Ringand 51/90
Praktejder 57/90
Alförrädare 51/90
Vitnackad svärta 27/90
Amerikansk kopparand 9/90
Orre 55/90
Tjäder 41/90
Rapphöna 45/90
Vaktel 53/90
Svartnäbbad islom 60/90
Svartbrynad albatross 3/90
Stormfågel 79/90
Gulnäbbad lira 36/90
Grålira 54/90
Mindre lira 53/90
Balearisk lira 31/90
Stormsvala 15/90
Klykstjärtad stormsvala 42/90
Ägretthäger 40/90
Svart stork 1/90
Vit stork 19/90
Skedstork 19/90
Brun glada 18/90
Röd glada 52/90
Havsörn 76/90
Gåsgam 2/90
Stäpphök 28/90
Ängshök 17/90
Kejsarörn 1/90
Kungsörn 48/90
Aftonfalk 15/90
Stenfalk 69/90
Jaktfalk 28/90
Småfläckig sumphöna 56/90
Kornknarr 68/90
Trana 74/90
Skärfläcka 39/90
Tjockfot 24/90
Rödvingad vadarsvala 3/90
Svartvingad vadarsvala 2/90
Svartbent strandpipare 30/90
Fjällpipare 35/90
Amerikansk tundrapipare 24/90
Kustpipare 63/90
Kustsnäppa 66/90
Sandlöpare 54/90
Småsnäppa 58/90
Tuvsnäppa 23/90
Spovsnäppa 60/90
Myrsnäppa 41/90
Dubbelbeckasin 43/90
Rödspov 45/90
Större gulbena 18/90
Tereksnäppa 1/90
Roskarl 63/90
Brednäbbad simsnäppa 49/90
Bredstjärtad labb 52/90
Kustlabb 71/90
Fjällabb 48/90
Storlabb 60/90
Svarthuvad mås 64/90
Dvärgmås 80/90
Tärnmås 41/90
Kaspisk trut 35/90
Medelhavstrut 36/90
Vittrut 58/90
Rosenmås 34/90
Ismås 1/90
Sandtärna 12/90
Skräntärna 30/90
Kentsk tärna 77/90
Silvertärna 75/90
Småtärna 34/90
Svarttärna 46/90
Vitvingad tärna 25/90
Spetsbergsgrissla 12/90
Tobisgrissla 85/90
Turturduva 22/90
Större turturduva 37/90
Tornuggla 3/90
Dvärguv 2/90
Berguv 71/90
Fjälluggla 1/90
Hökuggla 42/90
Sparvuggla 65/90
Lappuggla 27/90
Hornuggla 62/90
Pärluggla 36/90
Nattskärra 71/90
Alpseglare 2/90
Biätare 16/90
Härfågel 50/90
Göktyta 60/90
Gråspett 1/90
Tretåig hackspett 43/90
Korttålärka 17/90
Tofslärka 8/90
Rostgumpsvala 38/90
Större piplärka 38/90
Mongolpiplärka 48/90
Fältpiplärka 29/90
Rödstrupig piplärka 49/90
Vattenpiplärka 48/90
Gulärla 89/90
Citronärla 9/90
Sibirisk järnsparv 15/90
Sydnäktergal 58/90
Blåhake 47/90
Svarthakad buskskvätta 61/90
Ökenstenskvätta 19/90
Ringtrast 72/90
Flodsångare 46/90
Vassångare 47/90
Vattensångare 26/90
Trastsångare 43/90
Härmsångare 76/90
Provencesångare 2/90
Rödstrupig sångare 22/90
Höksångare 10/90
Lundsångare 43/90
Kungsfågelsångare 21/90
Taigasångare 41/90
Bergstaigasångare 9/90
Bergsångare 30/90
Brandkronad kungsfågel 50/90
Mindre flugsnappare 45/90
Halsbandsflugsnappare 38/90
Stjärtmes 92/90
Talltita 91/90
Trädgårdsträdkrypare 10/90
Pungmes 34/90
Sommargylling 31/90
Törnskata 81/90
Svartpannad törnskata 32/90
Rödhuvad törnskata 18/90
Nötkråka 67/90
Gulhämpling 13/90
Vinterhämpling 83/90
Snösiska 58/90
Större korsnäbb 64/90
Rosenfink 68/90
Tallbit 38/90
Lappsparv 56/90
Snösparv 73/90
Tallsparv 24/90
Ortolansparv 46/90
Dvärgsparv 43/90
Kornsparv 2/90
Iberisk gransångare 17/90
Vitgumpad buskskvätta 19/90