LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Göteborgslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Göteborgslistan - Stig Fredriksson

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan Klippan, Göteborgs hamn 2002-01-20
Mindre sångsvan Lagmansholmen, Säve 2002-03-12
Sångsvan Torslandaviken 2002-01-28
Bläsgås Slottsskogen, Göteborg 2002-02-06
Grågås Stora Amundön, Askim 2002-02-03
Kanadagås Stensjön, Mölndal 2002-01-29
Vitkindad gås Stora Amundön, Askim 2002-05-10
Prutgås Stora Amundön, Askim 2002-05-11
Gravand Stora Amundön, Askim 2002-02-03
Bläsand Slottsskogen, Göteborg 2002-01-22
Snatterand Torslandaviken 2002-04-15
Kricka Lagmansholmen, Säve 2002-03-12
Gräsand Göteborgs fiskhamn 2002-01-20
Stjärtand Torslandaviken 2002-08-08
Skedand Slottsskogen, Göteborg 2002-04-09
Brunand Göteborgs fiskhamn 2002-01-20
Vigg Majnabbe, Göteborgs hamn 2002-01-20
Bergand Stora Amundön, Askim 2002-02-13
Ejder Göteborgs fiskhamn 2002-02-01
Alfågel Kråkudden, Hönö 2002-04-09
Sjöorre Kråkudden, Hönö 2002-04-09
Svärta Kråkudden, Hönö 2002-10-27
Knipa Göteborgs fiskhamn 2002-01-20
Salskrake Torslandaviken 2002-01-28
Småskrake Stora Amundön, Askim 2002-02-03
Storskrake Göteborgs fiskhamn 2002-01-20
Fasan Slottsskogen, Göteborg 2002-02-16
Smålom Stora Amundön, Askim 2002-02-03
Storlom Kråkudden, Hönö 2002-04-09
Vitnäbbad islom Stora Amundön, Askim 2002-02-03
Smådopping Välen, Göteborg 2002-03-28
Skäggdopping Stora Amundön, Askim 2002-02-13
Gråhakedopping Torslandaviken 2002-05-24
Svarthalsad dopping Torslandaviken 2002-06-20
Svarthakedopping Torslandaviken 2002-09-16
Havssula Kråkudden, Hönö 2002-10-27
Storskarv Göteborgs fiskhamn 2002-01-20
Toppskarv Kråkudden, Hönö 2002-10-27
Rördrom Hålsjön, Mölndal 2002-04-01
Silkeshäger Stora Amundön, Askim 2002-05-11
Gråhäger Slottsskogen, Göteborg 2002-01-22
Bivråk Änggårdsbergen, Göteborg 2002-08-16
Brun kärrhök Torslandaviken 2002-04-07
Blå kärrhök Lagmansholmen, Säve 2002-03-03
Duvhök Torslandaviken 2002-02-12
Sparvhök Sannaplan, Majorna, Göteborg 2002-01-20
Ormvråk Lagmansholmen, Säve 2002-03-03
Fjällvråk Torslandaviken 2002-01-28
Fiskgjuse Torslandaviken 2002-04-15
Tornfalk Torslandaviken 2002-02-05
Lärkfalk Slottsskogen, Göteborg 2002-08-21
Pilgrimsfalk Älvsborgsbron, Göteborg 2002-03-05
Vattenrall Svarttjärn, Delsjöområdet, Gbg 2002-04-22
Rörhöna Slottsskogen, Göteborg 2002-01-22
Sothöna Klippan, Göteborgs hamn 2002-01-20
Strandskata Slottsskogen, Göteborg 2002-03-19
Mindre strandpipare Torslandaviken 2002-04-19
Större strandpipare Torslandaviken 2002-03-28
Ljungpipare Torslandaviken 2002-08-08
Tofsvipa Välen, Göteborg 2002-02-03
Mosnäppa Torslandaviken 2002-05-24
Skärsnäppa Kråkudden, Hönö 2002-04-09
Kärrsnäppa Torslandaviken 2002-03-28
Brushane Stora Amundön, Askim 2002-05-11
Dvärgbeckasin Hökälla, Hisingen 2002-04-17
Enkelbeckasin Hökälla, Hisingen 2002-04-17
Morkulla Slottsskogen, Göteborg 2002-03-27
Myrspov Torslandaviken 2002-04-19
Småspov Torslandaviken 2002-05-16
Storspov Torslandaviken 2002-04-07
Svartsnäppa Torslandaviken 2002-07-31
Rödbena Stora Amundön, Askim 2002-03-28
Dammsnäppa Torslandaviken 2002-05-13
Gluttsnäppa Torslandaviken 2002-05-15
Skogssnäppa Torslandaviken 2002-07-31
Grönbena Torslandaviken 2002-07-31
Drillsnäppa Välen, Göteborg 2002-05-11
Smalnäbbad simsnäppa Torslandaviken 2002-07-31
Skrattmås Klippan, Göteborgs hamn 2002-01-20
Fiskmås Klippan, Göteborgs hamn 2002-01-20
Silltrut Slottsskogen, Göteborg 2002-04-05
Gråtrut Göteborgs fiskhamn 2002-01-20
Vitvingad trut Slottsskogen, Göteborg 2002-03-02
Havstrut Göteborgs fiskhamn 2002-01-20
Tretåig mås Kråkudden, Hönö 2002-10-27
Fisktärna Vallgraven, Göteborg 2002-05-07
Sillgrissla Stora Amundön, Askim 2002-02-03
Tordmule Stora Amundön, Askim 2002-02-03
Alkekung Kråkudden, Hönö 2002-10-27
Lunnefågel Kråkudden, Hönö 2002-10-27
Tamduva Majorna, Göteborg 2002-01-20
Skogsduva Lagmansholmen, Säve 2002-03-12
Ringduva Slottsskogen, Göteborg 2002-01-22
Turkduva Botaniska Trädgården, Göteborg 2002-03-30
Gök Stora Amundön, Askim 2002-05-13
Kattuggla Hålsjön, Mölndal 2002-05-20
Jorduggla Slottsskogen, Göteborg 2002-04-09
Tornseglare Torslandaviken 2002-05-16
Kungsfiskare Torslandaviken 2002-02-19
Gröngöling Stora Amundön, Askim 2002-02-03
Spillkråka Maderna, Partille 2002-03-10
Större hackspett Slottsskogen, Göteborg 2002-01-26
Mindre hackspett Bokedalen, Jonsered 2002-05-11
Trädlärka Änggårdsbergen, Göteborg 2002-03-30
Sånglärka Stora Amundön, Askim 2002-02-03
Berglärka Arendalstippen, Hisingen 2002-02-19
Backsvala Torslandaviken 2002-05-16
Ladusvala Stora Amundön, Askim 2002-05-10
Hussvala Stora Amundön, Askim 2002-05-10
Trädpiplärka Bokedalen, Jonsered 2002-05-11
Ängspiplärka Torslandaviken 2002-03-28
Skärpiplärka Kråkudden, Hönö 2002-04-09
Forsärla Slottsskogen, Göteborg 2002-09-25
Sädesärla Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-29
Sidensvans Torslandaviken 2002-11-13
Strömstare Grevedämmet, Mölndal 2002-01-29
Gärdsmyg Sannaplan, Majorna, Göteborg 2002-01-20
Järnsparv Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-29
Rödhake Sannaplan, Majorna, Göteborg 2002-01-20
Näktergal Syrhåla, Lundby, Hisingen 2002-05-15
Svart rödstjärt Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-29
Rödstjärt Brännö, Gbg:s södra skärgård 2002-05-19
Buskskvätta Torslandaviken 2002-05-21
Stenskvätta Stora Amundön, Askim 2002-05-10
Koltrast Slottsskogen, Göteborg 2002-01-22
Björktrast Göteborgs fiskhamn 2002-01-20
Taltrast Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-29
Rödvingetrast Slottsskogen, Göteborg 2002-03-20
Dubbeltrast Slottsskogen, Göteborg 2002-09-11
Gräshoppsångare Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-21
Sävsångare Bärby, Säve, Hisingen 2002-05-21
Busksångare Välen, Göteborg 2002-06-09
Kärrsångare Syrhåla, Lundby, Hisingen 2002-05-21
Rörsångare Torslandaviken 2002-05-09
Ärtsångare Stora Amundön, Askim 2002-05-10
Törnsångare Torslandaviken 2002-05-16
Trädgårdssångare Slottsskogen, Göteborg 2002-05-19
Svarthätta Slottsskogen, Göteborg 2002-05-08
Grönsångare Slottsskogen, Göteborg 2002-05-08
Gransångare Stora Amundön, Askim 2002-03-28
Lövsångare Slottsskogen, Göteborg 2002-04-25
Kungsfågel Stora Amundön, Askim 2002-02-03
Grå flugsnappare Bokedalen, Jonsered 2002-05-11
Svartvit flugsnappare Slottsskogen, Göteborg 2002-05-08
Skäggmes Torslandaviken 2002-11-13
Entita Slottsskogen, Göteborg 2002-01-25
Tofsmes Änggårdsbergen, Göteborg 2002-12-21
Svartmes Slottsskogen, Göteborg 2002-02-10
Blåmes Kustens hus, Majorna, Göteborg 2002-01-20
Talgoxe Kustens hus, Majorna, Göteborg 2002-01-20
Nötväcka Sjöbergen, Göteborg 2002-01-20
Trädkrypare Stora Amundön, Askim 2002-02-03
Varfågel Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-03-05
Nötskrika Slottsskogen, Göteborg 2002-02-10
Skata Kustens hus, Majorna, Göteborg 2002-01-20
Kaja Slottsskogen, Göteborg 2002-01-22
Råka Hökälla, Hisingen 2002-04-17
Kråka Slottsskogen, Göteborg 2002-01-22
Korp Torslandaviken 2002-02-05
Stare Stora Amundön, Askim 2002-02-03
Rosenstare Askimsbadet, Askim 2002-10-06
Gråsparv Kustens hus, Majorna, Göteborg 2002-01-20
Pilfink Kustens hus, Majorna, Göteborg 2002-01-20
Bofink Slottsskogen, Göteborg 2002-01-25
Bergfink Slottsskogen, Göteborg 2002-01-25
Grönfink Kustens hus, Majorna, Göteborg 2002-01-20
Steglits Torslandaviken 2002-12-10
Grönsiska Slottsskogen, Göteborg 2002-02-16
Hämpling Torslandaviken 2002-04-07
Gråsiska Slottsskogen, Göteborg 2002-03-09
Bändelkorsnäbb Änggårdsbergen, Göteborg 2002-08-16
Mindre korsnäbb Änggårdsbergen, Göteborg 2002-08-16
Domherre Kustens hus, Majorna, Göteborg 2002-01-20
Stenknäck Slottsskogen, Göteborg 2002-02-24
Gulsparv Lagmansholmen, Säve 2002-03-12
Sävsparv Skändla, Tuve, Hisingen 2002-03-12Saknade arter på listan
Sädgås 70/91
Spetsbergsgås 68/91
Rödhalsad gås 35/91
Nilgås 33/91
Rostand 17/91
Amerikansk bläsand 31/91
Amerikansk kricka 18/91
Årta 77/91
Rödhuvad dykand 28/91
Ringand 52/91
Praktejder 59/91
Alförrädare 52/91
Vitnackad svärta 27/91
Amerikansk kopparand 10/91
Orre 55/91
Tjäder 42/91
Rapphöna 46/91
Vaktel 56/91
Svartnäbbad islom 61/91
Svartbrynad albatross 3/91
Stormfågel 80/91
Gulnäbbad lira 23/91
Grålira 54/91
Mindre lira 53/91
Balearisk lira 31/91
Stormsvala 15/91
Klykstjärtad stormsvala 42/91
Ägretthäger 41/91
Svart stork 1/91
Vit stork 25/91
Skedstork 24/91
Brun glada 18/91
Röd glada 55/91
Havsörn 77/91
Gåsgam 2/91
Stäpphök 32/91
Ängshök 17/91
Kejsarörn 1/91
Kungsörn 48/91
Aftonfalk 21/91
Stenfalk 70/91
Jaktfalk 29/91
Småfläckig sumphöna 58/91
Kornknarr 69/91
Trana 75/91
Skärfläcka 41/91
Tjockfot 24/91
Rödvingad vadarsvala 3/91
Svartvingad vadarsvala 2/91
Svartbent strandpipare 30/91
Fjällpipare 36/91
Amerikansk tundrapipare 25/91
Kustpipare 64/91
Sumpvipa 11/91
Kustsnäppa 67/91
Sandlöpare 54/91
Småsnäppa 59/91
Vitgumpsnäppa 10/91
Tuvsnäppa 24/91
Spovsnäppa 61/91
Myrsnäppa 43/91
Dubbelbeckasin 44/91
Rödspov 47/91
Större gulbena 25/91
Tereksnäppa 1/91
Roskarl 64/91
Brednäbbad simsnäppa 50/91
Bredstjärtad labb 52/91
Kustlabb 72/91
Fjällabb 48/91
Storlabb 61/91
Svarthuvad mås 65/91
Dvärgmås 81/91
Tärnmås 41/91
Kaspisk trut 38/91
Medelhavstrut 37/91
Vittrut 60/91
Rosenmås 35/91
Ismås 1/91
Sandtärna 12/91
Skräntärna 33/91
Kentsk tärna 78/91
Silvertärna 76/91
Småtärna 34/91
Svarttärna 48/91
Vitvingad tärna 27/91
Spetsbergsgrissla 16/91
Tobisgrissla 86/91
Turturduva 22/91
Större turturduva 38/91
Tornuggla 3/91
Dvärguv 2/91
Berguv 72/91
Fjälluggla 1/91
Hökuggla 43/91
Sparvuggla 66/91
Lappuggla 27/91
Hornuggla 63/91
Pärluggla 36/91
Nattskärra 72/91
Blek tornseglare 6/91
Alpseglare 2/91
Biätare 17/91
Härfågel 51/91
Göktyta 61/91
Gråspett 1/91
Tretåig hackspett 44/91
Korttålärka 17/91
Tofslärka 22/91
Rostgumpsvala 39/91
Större piplärka 38/91
Mongolpiplärka 49/91
Fältpiplärka 29/91
Rödstrupig piplärka 51/91
Vattenpiplärka 49/91
Gulärla 90/91
Citronärla 9/91
Sibirisk järnsparv 17/91
Sydnäktergal 59/91
Blåhake 47/91
Svarthakad buskskvätta 62/91
Ökenstenskvätta 21/91
Ringtrast 74/91
Flodsångare 47/91
Vassångare 48/91
Vattensångare 26/91
Trastsångare 44/91
Härmsångare 77/91
Provencesångare 2/91
Rödstrupig sångare 22/91
Höksångare 19/91
Lundsångare 44/91
Kungsfågelsångare 23/91
Taigasångare 43/91
Bergstaigasångare 15/91
Videsångare 6/91
Brunsångare 20/91
Bergsångare 30/91
Brandkronad kungsfågel 52/91
Mindre flugsnappare 46/91
Halsbandsflugsnappare 39/91
Stjärtmes 93/91
Talltita 92/91
Trädgårdsträdkrypare 10/91
Pungmes 35/91
Sommargylling 33/91
Törnskata 82/91
Svartpannad törnskata 32/91
Rödhuvad törnskata 18/91
Nötkråka 68/91
Gulhämpling 21/91
Vinterhämpling 84/91
Snösiska 46/91
Större korsnäbb 65/91
Rosenfink 69/91
Tallbit 46/91
Lappsparv 57/91
Snösparv 74/91
Tallsparv 25/91
Ortolansparv 46/91
Dvärgsparv 45/91
Kornsparv 2/91
Iberisk gransångare 19/91
Amerikansk sjöorre 1/91
Vitgumpad buskskvätta 20/91
Orientpipare 19/91
Stripgås 13/91
Mandarinand 14/91