LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Göteborgslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Göteborgslistan - Markus Lagerqvist

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan Stora Amundön, Askim 2002-01-06
Mindre sångsvan Hålsjön, Mölndal 2002-03-11
Sångsvan Stora Amundön, Askim 2002-01-06
Sädgås Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-12-30
Spetsbergsgås Prästgårdskilen, Björlanda 2002-02-03
Bläsgås Fässberg, Mölndal 2006-01-14
Grågås Hålsjön, Mölndal 2002-03-11
Stripgås Välen, Gbg 2021-06-10
Kanadagås Torslandaviken 2002-01-27
Vitkindad gås Stora Amundön, Askim 2002-04-01
Prutgås Kråkudden, Hönö 2002-10-26
Rödhalsad gås Galterö, Gbg:s södra skärgård 2007-07-11
Mandarinand Trädgårdsföreningen, Gbg 2016-04-25
Nilgås Uppegården, Säve 2005-05-11
Rostand Torslandaviken 2001-07-28
Gravand Stora Amundön, Askim 2002-02-17
Bläsand Hökälla, Hisingen 2002-03-16
Amerikansk bläsand Torslandaviken 2006-07-05
Snatterand Torslandaviken 2002-04-27
Kricka Välen, Göteborg 2002-03-10
Amerikansk kricka Ragnhildsholmen 2010-04-12
Gräsand Svartmossen, Askim 1999-01-24
Stjärtand Torslandaviken 2002-04-29
Årta Torslandaviken 2002-05-04
Skedand Hökälla, Hisingen 2002-03-16
Rödhuvad dykand Slottsskogen, Gbg 2017-02-22
Brunand Stora Amundön, Askim 2002-01-06
Ringand Ringön, Hisingen 2001-02-18
Vigg Hålsjön, Mölndal 2000-03-19
Bergand Stora Amundön, Askim 2002-02-17
Ejder Stora Amundön, Askim 2002-01-06
Praktejder Stora Porsholmen, Torslanda 2003-03-13
Alförrädare Stora Porsholmen, Torslanda 2000-06-01
Alfågel Torslandaviken 1999-10-24
Sjöorre Kråkudden, Hönö 1999-10-31
Vitnackad svärta Bolleskären, Hönö 2006-05-09
Svärta Kråkudden, Hönö 1999-11-28
Knipa Hålsjön, Mölndal 2000-03-19
Salskrake Torslandaviken 1999-12-31
Småskrake Marholmen, Askim 2000-01-16
Storskrake Marholmen, Askim 2000-01-16
Orre Maderna, Partille 2001-04-22
Tjäder Ugglemossen, Partille 2002-04-28
Rapphöna Lökholmen, Gbg:s södra skärgård 2002-12-07
Vaktel Gunnesby, Säve, Hisingen 2002-06-05
Fasan Stora Amundön, Askim 2002-03-10
Smålom Kråkudden, Hönö 2002-03-09
Storlom Stora Amundön, Askim 2002-01-06
Svartnäbbad islom Kråkudden, Hönö 2001-10-26
Vitnäbbad islom Kråkudden, Hönö 2001-11-03
Smådopping Axlemossen, Änggårdsbergen 2002-03-24
Skäggdopping Stora Amundön, Askim 2002-01-06
Gråhakedopping Torslandaviken 2002-05-23
Svarthalsad dopping Torslandaviken 2002-06-18
Svarthakedopping Torslandaviken 2002-04-24
Svartbrynad albatross Kråkudden, Hönö 2016-09-11
Stormfågel Kråkudden, Hönö 2001-11-03
Gulnäbbad lira Kråkudden, Hönö 2021-08-01
Grålira Kråkudden, Hönö 2001-10-26
Mindre lira Kråkudden, Hönö 2003-08-14
Balearisk lira Kråkudden, Hönö 2003-08-14
Stormsvala Kråkudden, Hönö 2005-01-08
Klykstjärtad stormsvala Kråkudden, Hönö 2001-11-03
Havssula Kråkudden, Hönö 1999-10-31
Storskarv Marholmen, Askim 2000-01-19
Toppskarv Kråkudden, Hönö 2002-03-09
Rördrom Hålsjön, Mölndal 2002-03-11
Silkeshäger Långholmen, Näset, Göteborg 2003-05-11
Ägretthäger Hårssjön, Mölndal 2008-04-13
Gråhäger Torslandaviken 2002-01-27
Vit stork Björketorp, Härryda 2011-06-16
Skedstork Torslandaviken 2016-05-20
Bivråk Ellesbo, Rödbo, Hisingen 2002-06-01
Brun glada Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2009-08-20
Röd glada Lagmansholmen, Säve 2002-04-14
Havsörn Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-10-05
Brun kärrhök Hålsjön, Mölndal 2002-04-14
Blå kärrhök Lagmansholmen, Säve 2002-09-21
Stäpphök Torslandaviken 2004-09-04
Ängshök Torslandaviken 2009-09-05
Duvhök Änggårdsbergen, Göteborg 1999-07-22
Sparvhök Öxnäs, Säve, Hisingen 2002-03-24
Ormvråk Hökälla, Hisingen 2002-02-09
Fjällvråk Lagmansholmen, Säve 2002-03-16
Kungsörn Sisjön, Askim 1998-12-05
Fiskgjuse Torslandaviken 2002-06-02
Tornfalk Torslandaviken 2002-01-27
Aftonfalk Askesby, Säve, Hisingen 2022-09-23
Stenfalk Kråkudden, Hönö 2002-05-09
Lärkfalk Brudarebacken, Delsjöområdet 2003-08-30
Jaktfalk Galterö, Gbg:s södra skärgård 2008-10-26
Pilgrimsfalk Älvsborgsbron, Göteborg 2002-03-17
Vattenrall Torslandaviken 2002-04-02
Småfläckig sumphöna Rådasjön, Råda 2002-05-27
Kornknarr Välen, Göteborg 2002-05-13
Rörhöna Slottsskogen, Göteborg 2002-03-18
Sothöna Torslandaviken 2002-01-13
Trana Smedstorp, Björketorp 2002-05-18
Strandskata Kråkudden, Hönö 2002-03-09
Skärfläcka Kråkudden, Hönö 2002-05-20
Tjockfot Änggårdsbergen, Göteborg 2002-08-04
Mindre strandpipare Torslandaviken 2002-04-13
Större strandpipare Kråkudden, Hönö 2002-03-09
Svartbent strandpipare Torslandaviken 2007-04-24
Orientpipare Torslandaviken 2020-05-31
Fjällpipare Öxnäs, Säve 2016-05-15
Amerikansk tundrapipare Galterö, Gbg:s södra skärgård 2003-07-22
Ljungpipare Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-08-11
Kustpipare Bolleskären, Hönö 2002-05-20
Sumpvipa Lökholmen, Gbg:s södra skärgård 2021-05-13
Tofsvipa Välen, Göteborg 2002-03-10
Kustsnäppa Kråkudden, Hönö 2002-08-30
Sandlöpare Kråkudden, Hönö 2002-05-12
Småsnäppa Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-08-11
Mosnäppa Torslandaviken 2002-05-20
Vitgumpsnäppa Torslandaviken 2021-07-27
Tuvsnäppa Torslandaviken 2000-05-08
Spovsnäppa Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-09-03
Skärsnäppa Bolleskären, Hönö 2002-04-06
Kärrsnäppa Kråkudden, Hönö 2002-05-11
Myrsnäppa Torslandaviken 2006-08-16
Brushane Torslandaviken 2002-05-05
Dvärgbeckasin Torslandaviken 2002-05-04
Enkelbeckasin Torslandaviken 2002-04-09
Dubbelbeckasin Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-08-19
Morkulla Stora Amundön, Askim 2002-03-10
Rödspov Kråkudden, Hönö 1999-11-28
Myrspov Torslandaviken 2002-04-19
Småspov Billdals gård, Askim 2002-08-04
Storspov Torslandaviken 2002-04-19
Svartsnäppa Torslandaviken 2002-06-07
Rödbena Torslandaviken 2002-03-30
Dammsnäppa Torslandaviken 2002-05-11
Gluttsnäppa Torslandaviken 2002-04-24
Större gulbena Stora Amundö 2017-12-22
Skogssnäppa Hålsjön, Mölndal 2002-04-14
Grönbena Hökälla, Hisingen 2002-05-06
Drillsnäppa Lundbyhamnen, Hisingen 2002-05-04
Roskarl Bolleskären, Hönö 2002-05-11
Smalnäbbad simsnäppa Torslandaviken 2002-08-04
Brednäbbad simsnäppa Kråkudden, Hönö 2002-10-24
Bredstjärtad labb Kråkudden, Hönö 2002-10-20
Kustlabb Kråkudden, Hönö 2002-05-11
Fjällabb Kråkudden, Hönö 2002-08-31
Storlabb Kråkudden, Hönö 2002-08-31
Svarthuvad mås Klippan, Göteborg 2004-12-12
Dvärgmås Torslandaviken 2002-04-27
Tärnmås Vinga 2004-09-21
Skrattmås Brunnsparken, Göteborg 2002-01-02
Fiskmås Arendalstippen, Hisingen 2002-03-09
Silltrut Arendalstippen, Hisingen 2002-03-17
Gråtrut Brunnsparken, Göteborg 2002-01-02
Kaspisk trut Göteborgs fiskhamn 2003-03-25
Medelhavstrut Göteborgs fiskhamn 2003-08-31
Vitvingad trut Slottsskogen, Göteborg 2002-03-02
Vittrut Vinga 2003-03-22
Havstrut Stora Amundön, Askim 2002-01-06
Tretåig mås Kråkudden, Hönö 2002-03-09
Rosenmås Björnhuvudet, Öckerö 2011-12-25
Skräntärna Torslandaviken 2016-05-30
Kentsk tärna Kråkudden, Hönö 2002-05-20
Fisktärna Torslandaviken 2002-04-27
Silvertärna Kråkudden, Hönö 2002-05-11
Småtärna Haga kile, Askim 2006-06-18
Svarttärna Kråkudden, Hönö 2002-05-12
Vitvingad tärna Hökälla, Hisingen 2014-05-17
Sillgrissla Kråkudden, Hönö 2002-03-09
Spetsbergsgrissla Vinga 2021-11-06
Tordmule Stora Amundön, Askim 2002-01-06
Tobisgrissla Kråkudden, Hönö 2002-05-12
Alkekung Kråkudden, Hönö 2002-10-24
Lunnefågel Kråkudden, Hönö 2002-10-24
Tamduva Brunnsparken, Göteborg 2002-01-02
Skogsduva Trädet, Säve, Hisingen 2002-03-02
Ringduva Kobbehall, Askim 2002-01-01
Turkduva Askims Röseväg, Askim 2002-03-11
Turturduva Öxnäs, Säve 2011-09-30
Större turturduva Kålltorp, Göteborg 2013-02-06
Gök Ersdalen, Hönö 2002-05-09
Berguv Torslandaviken 2002-06-05
Hökuggla Ryamotet, Härryda 2006-03-12
Sparvuggla Klippans naturreservat, Björketorp 2002-03-12
Kattuggla Kärret, Björketorp 2002-02-24
Lappuggla Ugglemossen, Partille 2012-04-02
Hornuggla Kråkudden, Hönö 2002-05-20
Jorduggla Torslandaviken 2002-04-01
Pärluggla Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-15
Nattskärra Sandsjöbacka naturreservat, Askim 2002-05-18
Tornseglare Torslandaviken 2002-05-20
Blek tornseglare Stora Amundö 2020-10-30
Kungsfiskare Torslandaviken 2002-01-27
Biätare Torslandaviken 2007-07-02
Härfågel Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-10-04
Göktyta Knapegården, Askim 2003-05-04
Gröngöling Stora Amundön, Askim 2002-03-10
Spillkråka Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-03-31
Större hackspett Svartemossen, Askim 2002-01-20
Mindre hackspett Hålsjön, Mölndal 2002-04-07
Tretåig hackspett Klippans naturreservat, Björketorp 2005-02-19
Korttålärka Torslandaviken 2002-05-05
Tofslärka Torslandaviken 2020-10-11
Trädlärka Änggårdsbergen, Göteborg 2002-03-21
Sånglärka Trädet, Säve, Hisingen 2002-03-02
Berglärka Arendalstippen, Hisingen 2002-01-27
Backsvala Torslandaviken 2002-04-28
Ladusvala Hålsjön, Mölndal 2002-05-02
Rostgumpsvala Torslandaviken 2005-05-03
Hussvala Torslandaviken 2002-05-04
Större piplärka Öxnäs, Säve, Hisingen 2003-09-26
Mongolpiplärka Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-11-10
Fältpiplärka Torslandaviken 2002-06-09
Trädpiplärka Ugglemossen, Partille 2002-04-28
Ängspiplärka Torslandaviken 2002-03-24
Rödstrupig piplärka Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-09-15
Skärpiplärka Stora Amundön, Askim 2002-02-17
Vattenpiplärka Rörö 2002-11-02
Gulärla Välen, Göteborg 2002-05-02
Forsärla Grevedämmet, Mölndal 2002-04-07
Sädesärla Stora Amundön, Askim 2002-04-01
Sidensvans Välen, Göteborg 2002-01-06
Strömstare Grevedämmet, Mölndal 2002-01-26
Gärdsmyg Ringestensvägen, Askim 2002-03-13
Järnsparv Lagmansholmen, Säve 2002-04-06
Sibirisk järnsparv Torslandaviken 2016-10-23
Rödhake Kobbehall, Askim 2002-01-01
Näktergal Hökälla, Hisingen 2002-05-09
Sydnäktergal Önnered, Göteborg 2003-05-06
Blåhake Ersdalen, Hönö 2002-05-09
Svart rödstjärt Skansen Lejonet, Göteborg 2002-04-22
Rödstjärt Kobbehall, Askim 2002-05-07
Buskskvätta Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-05
Svarthakad buskskvätta Brudarebacken, Delsjöområdet 2003-08-08
Vitgumpad buskskvätta Torslandaviken 2016-06-02
Stenskvätta Kråkudden, Hönö 2002-04-06
Ökenstenskvätta Kvibergsfältet 2015-05-26
Ringtrast Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-04-20
Koltrast Kobbehall, Askim 2002-01-01
Björktrast Välen, Göteborg 2002-01-06
Taltrast Stora Amundön, Askim 2002-03-23
Rödvingetrast Välen, Göteborg 2002-03-20
Dubbeltrast Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-03-31
Gräshoppsångare Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-06
Flodsångare Torslandaviken 2004-05-10
Vassångare Välen, Gbg 2007-06-04
Vattensångare Stora Amundö 2008-08-18
Sävsångare Eklanda, Mölndal 2002-05-09
Busksångare Välen, Göteborg 2002-06-09
Kärrsångare Eklanda, Mölndal 2002-05-13
Rörsångare Torslandaviken 2002-05-04
Trastsångare Hökälla, Hisingen 2007-06-02
Härmsångare Rya skog, Hisingen 2002-05-18
Rödstrupig sångare Slingan, Hönö 2013-05-25
Höksångare Arendalsudden, Hisingen 2023-10-16
Ärtsångare Ersdalen, Hönö 2002-05-09
Törnsångare Torslandaviken 2002-05-04
Trädgårdssångare Ersdalen, Hönö 2002-05-25
Svarthätta Hålsjön, Mölndal 2002-05-02
Lundsångare Hyppeln, Gbg:s norra skärgård 2011-06-02
Kungsfågelsångare Rörö 2004-10-31
Taigasångare Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-10-05
Videsångare Källeviks mosse, Hönö 2023-10-23
Brunsångare Ganlet, Önnered, Gbg 2019-11-19
Bergsångare Ersdalen, Hönö 2011-05-05
Grönsångare Sandsjöbacka naturreservat, Askim 2002-05-08
Gransångare Axlemossen, Änggårdsbergen 2002-04-03
Iberisk gransångare Vargö, Gbg:s södra skärgård 2015-05-10
Lövsångare Kobbehall, Askim 2002-04-30
Kungsfågel Östra Trollåsen, Askim 2002-01-27
Brandkronad kungsfågel Hönö kyrkogård 2004-04-03
Grå flugsnappare Ersdalen, Hönö 2002-05-09
Mindre flugsnappare Lunnagården, Mölndal 2004-05-12
Halsbandsflugsnappare Store Lund, Västra Frölunda 2007-06-02
Svartvit flugsnappare Kobbehall, Askim 2002-05-11
Skäggmes Otterbäck, Askim 2002-03-29
Stjärtmes Stora Amundön, Askim 2002-03-10
Entita Hålsjön, Mölndal 2002-03-17
Talltita Sandsjöbacka naturreservat, Askim 2002-05-08
Tofsmes Kobbehall, Askim 2002-01-01
Svartmes Kobbehall, Askim 2002-01-01
Blåmes Kobbehall, Askim 2002-01-01
Talgoxe Kobbehall, Askim 2002-01-01
Nötväcka Kobbehall, Göteborg 2002-01-05
Trädkrypare Klippans naturreservat, Björketorp 2002-02-24
Trädgårdsträdkrypare Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2008-04-20
Pungmes Ersdalen, Hönö 2002-05-09
Sommargylling Askesby, Säve, Hisingen 2004-06-06
Törnskata Torslandaviken 2002-05-19
Svartpannad törnskata Välen, Askim 2012-08-22
Varfågel Stora Amundön, Askim 2002-01-06
Nötskrika Hålsjön, Mölndal 2002-03-17
Skata Kobbehall, Askim 2002-01-01
Nötkråka Bokedalen, Jonsered 2002-08-17
Kaja Brunnsparken, Göteborg 2002-01-02
Råka Välen, Göteborg 2002-03-24
Kråka Järnbrott, Göteborg 2002-01-06
Korp Lagmansholmen, Säve 2002-01-20
Stare Stora Amundön, Askim 2002-03-10
Rosenstare Torslandaviken 2002-06-13
Gråsparv Brunnsparken, Göteborg 2002-01-02
Pilfink Prästgårdskilen, Björlanda 2002-02-03
Bofink Svartemossen, Askim 2002-01-27
Bergfink Kobbehall, Askim 2002-01-01
Gulhämpling Östra begravningsplatsen, Gbg 2019-06-10
Grönfink Kobbehall, Askim 2002-01-01
Steglits Kråkudden, Hönö 2002-05-12
Grönsiska Kobbehall, Askim 2002-01-26
Hämpling Ersdalen, Hönö 2002-05-09
Vinterhämpling Torslandaviken 2002-03-24
Gråsiska Slottsskogen, Göteborg 2002-03-18
Bändelkorsnäbb Änggårdsbergen, Göteborg 2002-08-06
Mindre korsnäbb Änggårdsbergen, Göteborg 2002-08-06
Större korsnäbb Risbacka, Härryda 2002-06-15
Rosenfink Kobbehall, Askim 2002-05-10
Tallbit Änggårdsbergen, Gbg 1998-12-26
Domherre Kobbehall, Askim 2002-01-27
Stenknäck Stora Amundön, Askim 2002-01-06
Lappsparv Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-09-14
Snösparv Rörö 2002-11-02
Tallsparv Sandvik, Torslanda 1999-12-30
Gulsparv Lexby, Björlanda 2002-02-16
Ortolansparv Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-08-25
Dvärgsparv Hindås, Björketorp 1999-12-19
Sävsparv Arendalstippen, Hisingen 2002-03-17Saknade arter på listan
Amerikansk kopparand 10/91
Svart stork 1/91
Gåsgam 2/91
Kejsarörn 1/91
Rödvingad vadarsvala 3/91
Svartvingad vadarsvala 2/91
Tereksnäppa 1/91
Ismås 1/91
Sandtärna 12/91
Tornuggla 3/91
Dvärguv 2/91
Fjälluggla 1/91
Alpseglare 2/91
Gråspett 1/91
Citronärla 9/91
Provencesångare 2/91
Bergstaigasångare 15/91
Rödhuvad törnskata 18/91
Snösiska 46/91
Kornsparv 2/91
Amerikansk sjöorre 1/91