LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Göteborgslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Göteborgslistan - Bengt Nilsen

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan
Sångsvan
Sädgås
Bläsgås
Grågås
Kanadagås
Vitkindad gås
Rödhalsad gås 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2007-07-16
Gravand
Bläsand
Snatterand
Kricka
Gräsand
Stjärtand
Årta
Skedand
Brunand
Ringand 1 ex Säveåns mynning, Gbg 2010-01-03
Vigg
Bergand
Ejder
Praktejder 1 ex Kråkudden, Hönö 1993-03-23
Alfågel
Sjöorre
Svärta
Knipa
Salskrake
Småskrake
Storskrake
Orre
Rapphöna
Vaktel 1 ex Öxnäs , Säve 2007-06-10
Fasan
Smålom
Storlom
Smådopping
Skäggdopping
Svarthalsad dopping 1 ex Torslandaviken 2005-05-08
Stormfågel
Havssula
Storskarv
Toppskarv
Gråhäger
Bivråk
Havsörn 1 ex Kvillehed 2006-01-14
Brun kärrhök
Blå kärrhök
Duvhök
Sparvhök
Ormvråk
Fjällvråk 1 ex Öxnäs 2005-03-20
Fiskgjuse
Tornfalk
Stenfalk
Lärkfalk 1 ex Ersdalen, Hönö 2006-09-09
Pilgrimsfalk
Vattenrall
Småfläckig sumphöna
Kornknarr
Rörhöna
Sothöna
Trana
Strandskata
Skärfläcka
Mindre strandpipare
Större strandpipare
Svartbent strandpipare 1 hane Tor slandaviken 2007-04-24
Ljungpipare
Tofsvipa
Kustsnäppa 50 ex Ersdalen, Hönö 2006-09-09
Småsnäppa
Mosnäppa
Spovsnäppa 1 ex Torslandaviken 2007-07-30
Skärsnäppa
Kärrsnäppa
Myrsnäppa 1 ex Mudderdammen, Torslandaviken 2007-08-16
Brushane
Dvärgbeckasin
Enkelbeckasin
Morkulla
Myrspov 5 ex Ersdalen, Hönö 2006-09-09
Småspov
Storspov
Svartsnäppa
Rödbena
Gluttsnäppa
Skogssnäppa
Grönbena
Drillsnäppa
Roskarl
Smalnäbbad simsnäppa 1 ex Torslandaviken 2007-07-30
Kustlabb
Dvärgmås 1 ex Öxnäs 2005-08-28
Skrattmås
Fiskmås
Silltrut
Gråtrut
Havstrut
Tretåig mås
Kentsk tärna
Fisktärna
Vitvingad tärna 1 ex Skogomedammen, Hökälla 2014-05-17
Sillgrissla
Tordmule
Tobisgrissla
Alkekung
Lunnefågel
Tamduva
Skogsduva
Ringduva
Turkduva
Gök
Berguv
Hökuggla 1 ex Gunnestorps mosse, Tuve 2013-12-31
Sparvuggla
Kattuggla
Hornuggla
Jorduggla
Nattskärra
Tornseglare
Kungsfiskare Säveåns mynning, Gbg 2010-01-03
Göktyta Skändla, Tuve, Hisingen 2009-05-21
Gröngöling
Spillkråka
Större hackspett
Mindre hackspett
Tretåig hackspett 1 ad hane Hönö kyrkogård 2007-10-07
Trädlärka
Sånglärka
Berglärka
Backsvala
Ladusvala
Rostgumpsvala Torslandaviken 2005-05-06
Hussvala
Trädpiplärka
Ängspiplärka
Rödstrupig piplärka 1 ex Ersdalen, Hönö 2006-09-09
Skärpiplärka
Gulärla
Forsärla
Sädesärla
Sidensvans
Strömstare
Gärdsmyg
Järnsparv
Rödhake
Näktergal
Blåhake 1 Rishomen, Torslandaviken 2005-05-11
Rödstjärt
Buskskvätta
Svarthakad buskskvätta 1 ex Brudarebacken 2005-05-11
Stenskvätta
Ringtrast
Koltrast
Björktrast
Taltrast
Rödvingetrast
Dubbeltrast
Gräshoppsångare
Flodsångare 1 ex Hökälla, Hisingen 2006-05-31
Vassångare 1 ex Välen, Gbg 2007-06-06
Sävsångare
Busksångare 1 ex Säve, Hisingen 2007-06-06
Kärrsångare
Rörsångare
Härmsångare
Ärtsångare
Törnsångare
Trädgårdssångare
Svarthätta
Grönsångare
Gransångare
Lövsångare
Kungsfågel
Grå flugsnappare
Svartvit flugsnappare
Skäggmes
Stjärtmes
Entita
Talltita
Tofsmes
Svartmes
Blåmes
Talgoxe
Nötväcka
Trädkrypare
Pungmes 1 ex Ragnhildsholmen 2006-05-31
Törnskata
Varfågel
Nötskrika
Skata
Nötkråka
Kaja
Råka
Kråka
Korp
Stare
Gråsparv
Pilfink
Bofink
Bergfink
Grönfink
Steglits
Grönsiska
Hämpling
Gråsiska
Mindre korsnäbb
Rosenfink
Domherre
Stenknäck
Snösparv
Gulsparv
SävsparvSaknade arter på listan
Mindre sångsvan 71/91
Spetsbergsgås 68/91
Prutgås 61/91
Nilgås 33/91
Rostand 17/91
Amerikansk bläsand 31/91
Amerikansk kricka 18/91
Rödhuvad dykand 28/91
Alförrädare 52/91
Vitnackad svärta 27/91
Amerikansk kopparand 10/91
Tjäder 42/91
Svartnäbbad islom 61/91
Vitnäbbad islom 41/91
Gråhakedopping 76/91
Svarthakedopping 71/91
Svartbrynad albatross 3/91
Gulnäbbad lira 23/91
Grålira 54/91
Mindre lira 53/91
Balearisk lira 31/91
Stormsvala 15/91
Klykstjärtad stormsvala 42/91
Rördrom 72/91
Silkeshäger 47/91
Ägretthäger 41/91
Svart stork 1/91
Vit stork 25/91
Skedstork 24/91
Brun glada 18/91
Röd glada 55/91
Gåsgam 2/91
Stäpphök 32/91
Ängshök 17/91
Kejsarörn 1/91
Kungsörn 48/91
Aftonfalk 21/91
Jaktfalk 29/91
Tjockfot 24/91
Rödvingad vadarsvala 3/91
Svartvingad vadarsvala 2/91
Fjällpipare 36/91
Amerikansk tundrapipare 25/91
Kustpipare 64/91
Sumpvipa 11/91
Sandlöpare 54/91
Vitgumpsnäppa 10/91
Tuvsnäppa 24/91
Dubbelbeckasin 44/91
Rödspov 47/91
Dammsnäppa 48/91
Större gulbena 25/91
Tereksnäppa 1/91
Brednäbbad simsnäppa 50/91
Bredstjärtad labb 52/91
Fjällabb 48/91
Storlabb 61/91
Svarthuvad mås 65/91
Tärnmås 41/91
Kaspisk trut 38/91
Medelhavstrut 37/91
Vitvingad trut 86/91
Vittrut 60/91
Rosenmås 35/91
Ismås 1/91
Sandtärna 12/91
Skräntärna 33/91
Silvertärna 76/91
Småtärna 34/91
Svarttärna 48/91
Spetsbergsgrissla 16/91
Turturduva 22/91
Större turturduva 38/91
Tornuggla 3/91
Dvärguv 2/91
Fjälluggla 1/91
Lappuggla 27/91
Pärluggla 36/91
Blek tornseglare 6/91
Alpseglare 2/91
Biätare 17/91
Härfågel 51/91
Gråspett 1/91
Korttålärka 17/91
Tofslärka 22/91
Större piplärka 38/91
Mongolpiplärka 49/91
Fältpiplärka 29/91
Vattenpiplärka 49/91
Citronärla 9/91
Sibirisk järnsparv 17/91
Sydnäktergal 59/91
Svart rödstjärt 65/91
Ökenstenskvätta 21/91
Vattensångare 26/91
Trastsångare 44/91
Provencesångare 2/91
Rödstrupig sångare 22/91
Höksångare 19/91
Lundsångare 44/91
Kungsfågelsångare 23/91
Taigasångare 43/91
Bergstaigasångare 15/91
Videsångare 6/91
Brunsångare 20/91
Bergsångare 30/91
Brandkronad kungsfågel 52/91
Mindre flugsnappare 46/91
Halsbandsflugsnappare 39/91
Trädgårdsträdkrypare 10/91
Sommargylling 33/91
Svartpannad törnskata 32/91
Rödhuvad törnskata 18/91
Rosenstare 45/91
Gulhämpling 21/91
Vinterhämpling 84/91
Snösiska 46/91
Bändelkorsnäbb 63/91
Större korsnäbb 65/91
Tallbit 46/91
Lappsparv 57/91
Tallsparv 25/91
Ortolansparv 46/91
Dvärgsparv 45/91
Kornsparv 2/91
Iberisk gransångare 19/91
Amerikansk sjöorre 1/91
Vitgumpad buskskvätta 20/91
Orientpipare 19/91
Stripgås 13/91
Mandarinand 14/91