LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Göteborgslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Göteborgslistan - Hans Börjesson

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan Grimmered, Göteborg 2002-01-01
Mindre sångsvan Torslandaviken 2003-04-06
Sångsvan Torslandaviken 2002-01-06
Sädgås
Spetsbergsgås Prästgårdskilen, Björlanda 2002-02-10
Bläsgås
Grågås Prästgårdskilen, Björlanda 2002-02-10
Stripgås 1 ex Välen 2019-08-13
Kanadagås Prästgårdskilen, Björlanda 2002-02-10
Vitkindad gås Stora Amundön, Askim 2002-03-29
Prutgås
Rödhalsad gås 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2007-07-12
Mandarinand 1 hane Välen 2017-10-15
Nilgås
Rostand
Gravand Torslandaviken 2002-04-01
Bläsand Slottsskogen, Göteborg 2002-01-11
Amerikansk bläsand 1 hane Torslandaviken 2006-07-05
Snatterand Torslandaviken 2002-04-01
Kricka Torslandaviken 2002-04-01
Amerikansk kricka 1 hane Ragnhildsholmen 2010-04-11
Gräsand Torslandaviken 2002-01-05
Stjärtand Bolleskären, Hönö 2002-05-10
Årta Torslandaviken 2002-04-12
Skedand Hökälla, Hisingen 2002-03-16
Rödhuvad dykand 1 2k hane slottsskogen 2017-02-22
Brunand Torslandaviken 2002-01-05
Ringand
Vigg Säveåns mynning, Gbg 2002-01-06
Bergand Torslandaviken 2002-01-05
Ejder Torslandaviken 2002-01-05
Praktejder Stora Porsholmen, Torslanda 2003-03-02
Alförrädare Stora Porsholmen, Torslanda 2003-06-01
Alfågel Kråkudden, Hönö 2002-05-07
Sjöorre Kråkudden, Hönö 2002-05-07
Vitnackad svärta Kråkudden, Hönö 2002-05-11
Svärta Torslandaviken 2002-04-20
Knipa Torslandaviken 2002-01-05
Salskrake Torslandaviken 2002-01-13
Småskrake Torslandaviken 2002-01-05
Storskrake Torslandaviken 2002-01-05
Orre Rambo mosse, Mölndal 2002-04-06
Tjäder 1 hane Hålemyst Partille 2012-03-17
Rapphöna
Vaktel Gunnesby, Säve, Hisingen 2002-06-05
Fasan Torslandaviken 2002-01-05
Smålom Kråkudden, Hönö 2002-05-07
Storlom Hålsjön, Mölndal 2002-04-06
Svartnäbbad islom
Vitnäbbad islom
Smådopping Axlemossen, Änggårdsbergen 2002-03-27
Skäggdopping Torslandaviken 2002-04-01
Gråhakedopping Kråkudden, Hönö 2002-05-07
Svarthalsad dopping Torslandaviken 2002-06-18
Svarthakedopping Torslandaviken 2002-04-24
Stormfågel
Grålira
Mindre lira
Stormsvala
Klykstjärtad stormsvala
Havssula
Storskarv Torslandaviken 2002-01-05
Toppskarv Kråkudden, Hönö 2002-05-10
Rördrom Hålsjön, Mölndal 2002-04-06
Silkeshäger
Ägretthäger
Gråhäger Torslandaviken 2002-01-05
Vit stork 1 ex Björketorp 2011-06-16
Skedstork 1 2K Torslandaviken 2016-05-20
Bivråk Ellesbo, Rödbo, Hisingen 2002-06-01
Brun glada 1 1K Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2009-08-20
Röd glada
Havsörn 1 ex Torslandaviken 2006-01-20
Brun kärrhök Hålsjön, Mölndal 2002-04-06
Blå kärrhök Lagmansholmen, Säve 2002-02-10
Stäpphök 1 1K Öxnäs, Säve 2008-09-13
Duvhök Lagmansholmen, Säve 2002-02-10
Sparvhök Grimmered, Göteborg 2002-02-23
Ormvråk Torslandaviken 2002-01-05
Fjällvråk Torslandaviken 2002-01-06
Kungsörn 1 ex Öxnäs, Säve 2007-01-13
Fiskgjuse Lilla Varholmen, Torslanda 2002-05-10
Tornfalk Torslandaviken 2002-01-05
Aftonfalk 1 ex 2k hona Smedstorps ängar 2017-06-11
Stenfalk Ersdalen, Hönö 2002-05-09
Lärkfalk Ersdalen, Hönö 2002-05-10
Jaktfalk 1 1K Galterö, Gbg:s södra skärgård 2008-10-26
Pilgrimsfalk
Vattenrall Torslandaviken 2002-01-13
Småfläckig sumphöna Stora Holm, Tuve, Hisingen 2002-06-18
Kornknarr Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-11
Rörhöna Slottsskogen, Göteborg 2002-01-11
Sothöna Torslandaviken 2002-01-05
Trana
Strandskata Stora Amundön, Askim 2002-03-29
Skärfläcka
Tjockfot Änggårdsbergen, Göteborg 2002-08-04
Mindre strandpipare Torslandaviken 2002-04-15
Större strandpipare Torslandaviken 2002-04-01
Svartbent strandpipare 1 hane Torslandaviken 2007-04-24
Orientpipare 1 2k Torslandaviken 2020-05-31
Fjällpipare 4 ex Bärby, Säve 2010-05-16
Amerikansk tundrapipare 1 adult Välen 2020-07-07
Ljungpipare Torslandaviken 2002-04-24
Kustpipare Kråkudden, Hönö 2002-05-11
Sumpvipa 1 ex Lökholmen, Gbg:s södra skärgård 2021-05-13
Tofsvipa Lagmansholmen, Säve 2002-02-10
Kustsnäppa Kråkudden, Hönö 2002-05-10
Sandlöpare
Småsnäppa
Mosnäppa Kråkudden, Hönö 2002-05-10
Vitgumpsnäppa 1 ad Torslandaviken 2021-07-27
Tuvsnäppa
Spovsnäppa
Skärsnäppa
Kärrsnäppa Kråkudden, Hönö 2002-05-10
Myrsnäppa
Brushane Torslandaviken 2002-05-11
Dvärgbeckasin
Enkelbeckasin Hökälla, Hisingen 2002-02-23
Dubbelbeckasin Lagmansholmen, Säve 2002-05-08
Morkulla Torslandaviken 2002-04-07
Rödspov 1 ex Öxnäs, Säve 2008-05-01
Myrspov Kråkudden, Hönö 2002-05-10
Småspov Kråkudden, Hönö 2002-05-07
Storspov Torslandaviken 2002-04-20
Svartsnäppa Torslandaviken 2002-06-13
Rödbena Torslandaviken 2002-04-15
Dammsnäppa Torslandaviken 2002-05-11
Gluttsnäppa Torslandaviken 2002-04-24
Större gulbena 1 1K Stora Amundö 2017-12-22
Skogssnäppa Änggårdsbergen, Göteborg 2002-04-01
Grönbena Torslandaviken 2002-05-11
Drillsnäppa Bolleskären, Hönö 2002-05-07
Roskarl Bolleskären, Hönö 2002-05-07
Smalnäbbad simsnäppa Torslandaviken 2002-07-28
Brednäbbad simsnäppa
Bredstjärtad labb
Kustlabb Kråkudden, Hönö 2002-05-07
Fjällabb
Storlabb
Svarthuvad mås
Dvärgmås Torslandaviken 2002-05-01
Tärnmås
Skrattmås Göteborgs hamn 2002-01-03
Fiskmås Nya Varvet, Göteborg 2002-01-19
Silltrut Lilla torget, Göteborg 2002-04-02
Gråtrut Grimmered, Göteborg 2002-01-01
Kaspisk trut
Medelhavstrut
Vitvingad trut Slottsskogen, Göteborg 2002-03-02
Vittrut 1 2K Göteborgs fiskhamn 2007-02-27
Havstrut Grimmered, Göteborg 2002-01-01
Tretåig mås Kråkudden, Hönö 2002-05-07
Rosenmås 1 1K Björnhuvudet, Öckerö 2011-12-25
Sandtärna 1 ad Torslandaviken 2013-05-18
Skräntärna
Kentsk tärna
Fisktärna Torslandaviken 2002-04-28
Silvertärna Torslandaviken 2002-05-01
Småtärna 1 ex Torslandaviken 2007-06-20
Svarttärna
Vitvingad tärna 2 ad Karholmsdammen Torslandaviken 2014-05-17
Sillgrissla
Spetsbergsgrissla
Tordmule Kråkudden, Hönö 2002-05-11
Tobisgrissla Kråkudden, Hönö 2002-05-07
Alkekung
Lunnefågel
Tamduva Grimmered, Göteborg 2002-01-01
Skogsduva Säve flygplats, Hisingen 2002-02-10
Ringduva Grimmered, Göteborg 2002-01-01
Turkduva Påvelund, Göteborg 2002-03-16
Turturduva 1 ex Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2010-06-10
Större turturduva 1 Kålltorp 2013-02-06
Gök Ersdalen, Hönö 2002-05-07
Berguv Rörö 2002-05-09
Hökuggla 1 ex Brudarebacken, Gbg 2012-10-05
Sparvuggla
Kattuggla Slottsskogen, Göteborg 2002-03-11
Lappuggla 1 ex Ugglemossen, Partille 2012-04-02
Hornuggla Björlanda strand, Hisingen 2002-06-13
Jorduggla Torslandaviken 2002-04-01
Pärluggla
Nattskärra Rambo mosse, Mölndal 2002-05-30
Tornseglare Hönö kyrkogård 2002-05-10
Blek tornseglare 1 1K Sanden Torslanda 2023-11-06
Kungsfiskare Torslandaviken 2002-01-05
Biätare 1 ex Arendalsudden, Hisingen 2007-07-02
Härfågel
Göktyta 1 ex Backered Rödbo 2006-05-09
Gröngöling Slottsskogen, Göteborg 2002-03-02
Spillkråka Grimmered, Göteborg 2002-02-11
Större hackspett Påvelund, Göteborg 2002-01-05
Mindre hackspett Hökälla, Hisingen 2002-05-07
Tretåig hackspett 1 hane Hönö kyrkogård 2007-10-07
Korttålärka Torslandaviken 2002-05-05
Tofslärka 1 ex Torslandaviken 2020-10-11
Trädlärka Änggårdsbergen, Göteborg 2002-03-18
Sånglärka Säve flygplats, Hisingen 2002-02-10
Berglärka Torslandaviken 2002-01-05
Backsvala Torslandaviken 2002-04-24
Ladusvala Torslandaviken 2002-04-28
Rostgumpsvala 1 ex Torslandaviken 2005-05-03
Hussvala Torslandaviken 2002-04-28
Större piplärka
Mongolpiplärka Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-11-14
Fältpiplärka Torslandaviken 2002-06-09
Trädpiplärka Grimmered, Göteborg 2002-04-29
Ängspiplärka Hökälla, Hisingen 2002-03-24
Rödstrupig piplärka 1 ex Torslandaviken 2005-09-13
Skärpiplärka Torslandaviken 2002-01-05
Vattenpiplärka 1 ex Rörö 2008-12-28
Gulärla Torslandaviken 2002-05-01
Citronärla
Forsärla Ryaverket, Hisingen 2002-02-23
Sädesärla Stora Amundön, Askim 2002-03-29
Sidensvans Torslandaviken 2002-01-05
Strömstare
Gärdsmyg Grimmered, Göteborg 2002-01-04
Järnsparv Grimmered, Göteborg 2002-03-12
Sibirisk järnsparv 1 ex Torslandaviken 2016-10-19
Rödhake Berglärkan, Älvsborg, Göteborg 2002-01-01
Näktergal Rörö 2002-05-09
Sydnäktergal Önnered, Göteborg 2003-05-07
Blåhake Ersdalen, Hönö 2002-05-09
Svart rödstjärt Skansen Lejonet, Göteborg 2002-04-24
Rödstjärt Hönö 2002-05-07
Buskskvätta Torslandaviken 2002-05-03
Svarthakad buskskvätta 1 hane Välen, Gbg 2006-05-26
Vitgumpad buskskvätta 1 ex 1k hona Torslandaviken 2018-09-26
Stenskvätta Torslandaviken 2002-04-20
Ökenstenskvätta 1 2k hane Kvibergsfältet, Gbg 2015-05-26
Ringtrast 2 ex Stora Amundö 2007-04-13
Koltrast Grimmered, Göteborg 2002-01-01
Björktrast Grimmered, Göteborg 2002-01-01
Taltrast Änggårdsbergen, Göteborg 2002-04-01
Rödvingetrast Grimmered, Göteborg 2002-03-29
Dubbeltrast Hålsjön, Mölndal 2002-04-06
Gräshoppsångare Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-08
Flodsångare
Vassångare
Vattensångare 1 1K Stora Amundö 2008-08-18
Sävsångare Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-08
Busksångare Välen, Göteborg 2002-06-09
Kärrsångare Rönning, Rödbo, Hisingen 2002-05-27
Rörsångare Hönö 2002-05-07
Trastsångare 1 ex Hökälla, Hisingen 2007-06-03
Härmsångare Ersdalen, Hönö 2002-05-10
Rödstrupig sångare 1 hane Slingan, Hönö 2013-05-25
Höksångare 1 ex Tjälleviksmosse, Hönö 2009-05-25
Ärtsångare Torslandaviken 2002-05-03
Törnsångare Torslandaviken 2002-05-03
Trädgårdssångare Rörö 2002-05-11
Svarthätta Grimmered, Göteborg 2002-03-02
Lundsångare
Kungsfågelsångare
Taigasångare
Bergstaigasångare 1 ex Torslandaviken 2018-11-17
Brunsångare 1 ex Ganlet 2019-11-19
Bergsångare 1 ex Tjälleviks mosse, Hönö 2011-05-05
Grönsångare Slottsskogen, Göteborg 2002-05-05
Gransångare Grimmered, Göteborg 2002-03-30
Iberisk gransångare 1 ex Vargö 2015-05-10
Lövsångare Grimmered, Göteborg 2002-04-24
Kungsfågel Lagmansholmen, Säve 2002-02-10
Brandkronad kungsfågel
Grå flugsnappare Rörö 2002-05-09
Mindre flugsnappare
Halsbandsflugsnappare
Svartvit flugsnappare Slottsskogen, Göteborg 2002-05-05
Skäggmes Otterbäck, Askim 2002-03-29
Stjärtmes Torslandaviken 2003-03-02
Entita Torslandaviken 2002-01-05
Talltita
Tofsmes Grimmered, Göteborg 2002-02-08
Svartmes Grimmered, Göteborg 2002-01-19
Blåmes Berglärkan, Älvsborg, Göteborg 2002-01-01
Talgoxe Grimmered, Göteborg 2002-01-01
Nötväcka Grimmered, Göteborg 2002-01-01
Trädkrypare Slottsskogen, Göteborg 2002-01-11
Pungmes 1 hane Ragnhildsholmen 2006-05-31
Sommargylling 1 2K hane Slätta damm, Hisingen 2008-05-27
Törnskata Ersdalen, Hönö 2002-05-10
Svartpannad törnskata 1 ex Välen, Gbg 2012-08-22
Varfågel Hökälla, Hisingen 2002-02-16
Rödhuvad törnskata
Nötskrika Prästgårdskilen, Björlanda 2002-02-10
Skata Grimmered, Göteborg 2002-01-01
Nötkråka
Kaja Grimmered, Göteborg 2002-01-01
Råka Trädet, Säve, Hisingen 2002-03-16
Kråka Grimmered, Göteborg 2002-01-01
Korp Torslandaviken 2002-01-05
Stare Slottsskogen, Göteborg 2002-03-02
Rosenstare Torslandaviken 2002-06-13
Gråsparv Ekelundsgatan, Göteborg 2002-01-10
Pilfink Grönsakstorget, Göteborg 2002-01-11
Bofink Berglärkan, Älvsborg, Göteborg 2002-01-01
Bergfink Berglärkan, Älvsborg, Göteborg 2002-01-01
Gulhämpling 1 ex Östra begravningsplatsen 2019-06-10
Grönfink Berglärkan, Älvsborg, Göteborg 2002-01-01
Steglits Slottsskogen, Göteborg 2002-03-24
Grönsiska Grimmered, Göteborg 2002-02-18
Hämpling Änggårdsbergen, Göteborg 2002-04-01
Vinterhämpling Arendalstippen, Hisingen 2002-01-13
Gråsiska Torslandaviken 2002-01-05
Bändelkorsnäbb Grimmered, Göteborg 2002-11-10
Mindre korsnäbb Änggårdsbergen, Göteborg 2002-04-11
Större korsnäbb
Rosenfink Rönning, Rödbo, Hisingen 2002-05-27
Tallbit
Domherre Påvelund, Göteborg 2002-01-05
Stenknäck Änggårdsbergen, Göteborg 2002-04-01
Lappsparv Lagmansholmen, Säve 2002-02-10
Snösparv
Tallsparv
Gulsparv Prästgårdskilen, Björlanda 2002-02-10
Ortolansparv 1 ex Torslandaviken 2007-08-22
Dvärgsparv 1 ex Eklanda, Mölndal 2010-12-05
Sävsparv Torslandaviken 2002-01-05Saknade arter på listan
Amerikansk kopparand 10/91
Svartbrynad albatross 3/91
Gulnäbbad lira 23/91
Balearisk lira 31/91
Svart stork 1/91
Gåsgam 2/91
Ängshök 17/91
Kejsarörn 1/91
Rödvingad vadarsvala 3/91
Svartvingad vadarsvala 2/91
Tereksnäppa 1/91
Ismås 1/91
Tornuggla 3/91
Dvärguv 2/91
Fjälluggla 1/91
Alpseglare 2/91
Gråspett 1/91
Provencesångare 2/91
Videsångare 6/91
Trädgårdsträdkrypare 10/91
Snösiska 46/91
Kornsparv 2/91
Amerikansk sjöorre 1/91