LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Göteborgslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Göteborgslistan - Martin Johansson 2

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan
Mindre sångsvan
Sångsvan
Sädgås
Grågås
Kanadagås
Vitkindad gås
Nilgås
Gravand
Bläsand
Snatterand
Kricka
Gräsand
Stjärtand
Skedand
Brunand
Ringand
Vigg
Bergand
Ejder
Alfågel
Sjöorre
Svärta
Knipa
Salskrake
Småskrake
Storskrake
Orre 1 Brudarebacken 2013-04-20
Tjäder
Rapphöna
Vaktel
Fasan
Smålom
Storlom
Smådopping
Skäggdopping
Stormfågel
Havssula
Storskarv
Toppskarv
Ägretthäger
Gråhäger
Bivråk
Röd glada
Havsörn 1 Brudarebacken 2012-10-26
Brun kärrhök
Blå kärrhök
Duvhök
Sparvhök
Ormvråk
Fjällvråk
Fiskgjuse
Tornfalk
Stenfalk
Pilgrimsfalk
Vattenrall 1 Välen 2013-01-01
Rörhöna
Sothöna
Trana
Strandskata
Mindre strandpipare
Större strandpipare
Ljungpipare 1 Stora Amundön 2012-07-13
Kustpipare
Tofsvipa
Kustsnäppa
Sandlöpare
Småsnäppa
Mosnäppa
Spovsnäppa
Skärsnäppa
Kärrsnäppa
Brushane
Enkelbeckasin
Morkulla
Myrspov
Småspov Torslandaviken
Storspov Amundön
Svartsnäppa
Rödbena
Gluttsnäppa
Skogssnäppa
Grönbena
Drillsnäppa
Roskarl
Storlabb Hönö kråkudden
Svarthuvad mås 1 Torslandaviken 2005-04-30
Dvärgmås
Skrattmås
Fiskmås
Silltrut
Gråtrut
Vitvingad trut
Vittrut
Havstrut
Tretåig mås
Kentsk tärna
Fisktärna
Silvertärna Torslandaviken 1992-05-05
Sillgrissla
Tordmule
Tobisgrissla
Tamduva
Skogsduva
Ringduva
Turkduva
Större turturduva 1 Kålltorp 2013-02-13
Gök
Berguv
Hökuggla
Sparvuggla Härlanda tjärn, Göteborg 2012-02-19
Kattuggla
Lappuggla Ugglemossen, Partille 2012-04-02
Hornuggla Hönö kyrkogård 2012-03-05
Tornseglare
Gröngöling
Spillkråka
Större hackspett
Mindre hackspett
Sånglärka
Berglärka 2 Torslandaviken 2013-01-16
Backsvala
Ladusvala
Hussvala
Trädpiplärka
Ängspiplärka
Skärpiplärka
Vattenpiplärka
Gulärla
Forsärla
Sädesärla
Sidensvans
Strömstare 3 grevedämmet 2013-02-09
Gärdsmyg
Järnsparv
Rödhake
Näktergal
Svart rödstjärt
Buskskvätta 1 ex Stora Amundö 2012-07-08
Svarthakad buskskvätta Torslandaviken 2012-04-12
Stenskvätta
Ringtrast
Koltrast
Björktrast
Taltrast
Rödvingetrast
Dubbeltrast
Vassångare Nolviks kile, Björlanda 2012-06-13
Sävsångare
Rörsångare
Trastsångare 1 Torslandaviken 2013-05-09
Härmsångare
Ärtsångare
Törnsångare
Trädgårdssångare
Svarthätta
Bergsångare Hönö kråkudden 2011-05-06
Grönsångare
Gransångare
Lövsångare
Kungsfågel
Brandkronad kungsfågel Slottsskogen, Gbg
Grå flugsnappare
Svartvit flugsnappare
Stjärtmes
Entita
Talltita
Tofsmes
Svartmes
Blåmes
Talgoxe
Nötväcka
Trädkrypare
Svartpannad törnskata 1 Välen 2012-08-22
Varfågel
Rödhuvad törnskata
Nötskrika
Skata
Kaja
Kråka
Korp
Stare
Gråsparv
Pilfink
Bofink
Bergfink
Grönfink
Steglits
Grönsiska
Hämpling
Vinterhämpling Brudarebacken 2012-10-25
Gråsiska
Mindre korsnäbb
Större korsnäbb
Tallbit
Domherre
Stenknäck
Snösparv
Tallsparv
Gulsparv
SävsparvSaknade arter på listan
Spetsbergsgås 68/91
Bläsgås 54/91
Prutgås 61/91
Rödhalsad gås 35/91
Rostand 17/91
Amerikansk bläsand 31/91
Amerikansk kricka 18/91
Årta 77/91
Rödhuvad dykand 28/91
Praktejder 59/91
Alförrädare 52/91
Vitnackad svärta 27/91
Amerikansk kopparand 10/91
Svartnäbbad islom 61/91
Vitnäbbad islom 41/91
Gråhakedopping 76/91
Svarthalsad dopping 58/91
Svarthakedopping 71/91
Svartbrynad albatross 3/91
Gulnäbbad lira 23/91
Grålira 54/91
Mindre lira 53/91
Balearisk lira 31/91
Stormsvala 15/91
Klykstjärtad stormsvala 42/91
Rördrom 72/91
Silkeshäger 47/91
Svart stork 1/91
Vit stork 25/91
Skedstork 24/91
Brun glada 18/91
Gåsgam 2/91
Stäpphök 32/91
Ängshök 17/91
Kejsarörn 1/91
Kungsörn 48/91
Aftonfalk 21/91
Lärkfalk 59/91
Jaktfalk 29/91
Småfläckig sumphöna 58/91
Kornknarr 69/91
Skärfläcka 41/91
Tjockfot 24/91
Rödvingad vadarsvala 3/91
Svartvingad vadarsvala 2/91
Svartbent strandpipare 30/91
Fjällpipare 36/91
Amerikansk tundrapipare 25/91
Sumpvipa 11/91
Vitgumpsnäppa 10/91
Tuvsnäppa 24/91
Myrsnäppa 43/91
Dvärgbeckasin 66/91
Dubbelbeckasin 44/91
Rödspov 47/91
Dammsnäppa 48/91
Större gulbena 25/91
Tereksnäppa 1/91
Smalnäbbad simsnäppa 55/91
Brednäbbad simsnäppa 50/91
Bredstjärtad labb 52/91
Kustlabb 72/91
Fjällabb 48/91
Tärnmås 41/91
Kaspisk trut 38/91
Medelhavstrut 37/91
Rosenmås 35/91
Ismås 1/91
Sandtärna 12/91
Skräntärna 33/91
Småtärna 34/91
Svarttärna 48/91
Vitvingad tärna 27/91
Spetsbergsgrissla 16/91
Alkekung 69/91
Lunnefågel 60/91
Turturduva 22/91
Tornuggla 3/91
Dvärguv 2/91
Fjälluggla 1/91
Jorduggla 60/91
Pärluggla 36/91
Nattskärra 72/91
Blek tornseglare 6/91
Alpseglare 2/91
Kungsfiskare 83/91
Biätare 17/91
Härfågel 51/91
Göktyta 61/91
Gråspett 1/91
Tretåig hackspett 44/91
Korttålärka 17/91
Tofslärka 22/91
Trädlärka 77/91
Rostgumpsvala 39/91
Större piplärka 38/91
Mongolpiplärka 49/91
Fältpiplärka 29/91
Rödstrupig piplärka 51/91
Citronärla 9/91
Sibirisk järnsparv 17/91
Sydnäktergal 59/91
Blåhake 47/91
Rödstjärt 87/91
Ökenstenskvätta 21/91
Gräshoppsångare 80/91
Flodsångare 47/91
Vattensångare 26/91
Busksångare 64/91
Kärrsångare 83/91
Provencesångare 2/91
Rödstrupig sångare 22/91
Höksångare 19/91
Lundsångare 44/91
Kungsfågelsångare 23/91
Taigasångare 43/91
Bergstaigasångare 15/91
Videsångare 6/91
Brunsångare 20/91
Mindre flugsnappare 46/91
Halsbandsflugsnappare 39/91
Skäggmes 74/91
Trädgårdsträdkrypare 10/91
Pungmes 35/91
Sommargylling 33/91
Törnskata 82/91
Nötkråka 68/91
Råka 85/91
Rosenstare 45/91
Gulhämpling 21/91
Snösiska 46/91
Bändelkorsnäbb 63/91
Rosenfink 69/91
Lappsparv 57/91
Ortolansparv 46/91
Dvärgsparv 45/91
Kornsparv 2/91
Iberisk gransångare 19/91
Amerikansk sjöorre 1/91
Vitgumpad buskskvätta 20/91
Orientpipare 19/91
Stripgås 13/91
Mandarinand 14/91