LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Göteborgslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Göteborgslistan - Martin Johansson 2

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan
Mindre sångsvan
Sångsvan
Sädgås
Grågås
Kanadagås
Vitkindad gås
Nilgås
Gravand
Bläsand
Snatterand
Kricka
Gräsand
Stjärtand
Skedand
Brunand
Ringand
Vigg
Bergand
Ejder
Alfågel
Sjöorre
Svärta
Knipa
Salskrake
Småskrake
Storskrake
Orre 1 Brudarebacken 2013-04-20
Tjäder
Rapphöna
Vaktel
Fasan
Smålom
Storlom
Smådopping
Skäggdopping
Stormfågel
Havssula
Storskarv
Toppskarv
Ägretthäger
Gråhäger
Bivråk
Röd glada
Havsörn 1 Brudarebacken 2012-10-26
Brun kärrhök
Blå kärrhök
Duvhök
Sparvhök
Ormvråk
Fjällvråk
Fiskgjuse
Tornfalk
Stenfalk
Pilgrimsfalk
Vattenrall 1 Välen 2013-01-01
Rörhöna
Sothöna
Trana
Strandskata
Mindre strandpipare
Större strandpipare
Ljungpipare 1 Stora Amundön 2012-07-13
Kustpipare
Tofsvipa
Kustsnäppa
Sandlöpare
Småsnäppa
Mosnäppa
Spovsnäppa
Skärsnäppa
Kärrsnäppa
Brushane
Enkelbeckasin
Morkulla
Myrspov
Småspov Torslandaviken
Storspov Amundön
Svartsnäppa
Rödbena
Gluttsnäppa
Skogssnäppa
Grönbena
Drillsnäppa
Roskarl
Storlabb Hönö kråkudden
Svarthuvad mås 1 Torslandaviken 2005-04-30
Dvärgmås
Skrattmås
Fiskmås
Silltrut
Gråtrut
Vitvingad trut
Vittrut
Havstrut
Tretåig mås
Kentsk tärna
Fisktärna
Silvertärna Torslandaviken 1992-05-05
Sillgrissla
Tordmule
Tobisgrissla
Tamduva
Skogsduva
Ringduva
Turkduva
Större turturduva 1 Kålltorp 2013-02-13
Gök
Berguv
Hökuggla
Sparvuggla Härlanda tjärn, Göteborg 2012-02-19
Kattuggla
Lappuggla Ugglemossen, Partille 2012-04-02
Hornuggla Hönö kyrkogård 2012-03-05
Tornseglare
Gröngöling
Spillkråka
Större hackspett
Mindre hackspett
Sånglärka
Berglärka 2 Torslandaviken 2013-01-16
Backsvala
Ladusvala
Hussvala
Trädpiplärka
Ängspiplärka
Skärpiplärka
Vattenpiplärka
Gulärla
Forsärla
Sädesärla
Sidensvans
Strömstare 3 grevedämmet 2013-02-09
Gärdsmyg
Järnsparv
Rödhake
Näktergal
Svart rödstjärt
Buskskvätta 1 ex Stora Amundö 2012-07-08
Svarthakad buskskvätta Torslandaviken 2012-04-12
Stenskvätta
Ringtrast
Koltrast
Björktrast
Taltrast
Rödvingetrast
Dubbeltrast
Vassångare Nolviks kile, Björlanda 2012-06-13
Sävsångare
Rörsångare
Trastsångare 1 Torslandaviken 2013-05-09
Härmsångare
Ärtsångare
Törnsångare
Trädgårdssångare
Svarthätta
Bergsångare Hönö kråkudden 2011-05-06
Grönsångare
Gransångare
Lövsångare
Kungsfågel
Brandkronad kungsfågel Slottsskogen, Gbg
Grå flugsnappare
Svartvit flugsnappare
Stjärtmes
Entita
Talltita
Tofsmes
Svartmes
Blåmes
Talgoxe
Nötväcka
Trädkrypare
Svartpannad törnskata 1 Välen 2012-08-22
Varfågel
Rödhuvad törnskata
Nötskrika
Skata
Kaja
Kråka
Korp
Stare
Gråsparv
Pilfink
Bofink
Bergfink
Grönfink
Steglits
Grönsiska
Hämpling
Vinterhämpling Brudarebacken 2012-10-25
Gråsiska
Mindre korsnäbb
Större korsnäbb
Tallbit
Domherre
Stenknäck
Snösparv
Tallsparv
Gulsparv
SävsparvSaknade arter på listan
Spetsbergsgås 66/90
Bläsgås 52/90
Prutgås 60/90
Rödhalsad gås 33/90
Rostand 17/90
Amerikansk bläsand 31/90
Amerikansk kricka 18/90
Årta 76/90
Rödhuvad dykand 24/90
Praktejder 57/90
Alförrädare 51/90
Vitnackad svärta 27/90
Amerikansk kopparand 9/90
Svartnäbbad islom 60/90
Vitnäbbad islom 41/90
Gråhakedopping 75/90
Svarthalsad dopping 56/90
Svarthakedopping 70/90
Svartbrynad albatross 3/90
Gulnäbbad lira 36/90
Grålira 54/90
Mindre lira 53/90
Balearisk lira 31/90
Stormsvala 15/90
Klykstjärtad stormsvala 42/90
Rördrom 70/90
Silkeshäger 46/90
Svart stork 1/90
Vit stork 19/90
Skedstork 19/90
Brun glada 18/90
Gåsgam 2/90
Stäpphök 28/90
Ängshök 17/90
Kejsarörn 1/90
Kungsörn 48/90
Aftonfalk 15/90
Lärkfalk 58/90
Jaktfalk 28/90
Småfläckig sumphöna 56/90
Kornknarr 68/90
Skärfläcka 39/90
Tjockfot 24/90
Rödvingad vadarsvala 3/90
Svartvingad vadarsvala 2/90
Svartbent strandpipare 30/90
Fjällpipare 35/90
Amerikansk tundrapipare 24/90
Tuvsnäppa 23/90
Myrsnäppa 41/90
Dvärgbeckasin 65/90
Dubbelbeckasin 43/90
Rödspov 45/90
Dammsnäppa 47/90
Större gulbena 18/90
Tereksnäppa 1/90
Smalnäbbad simsnäppa 54/90
Brednäbbad simsnäppa 49/90
Bredstjärtad labb 52/90
Kustlabb 71/90
Fjällabb 48/90
Tärnmås 41/90
Kaspisk trut 35/90
Medelhavstrut 36/90
Rosenmås 34/90
Ismås 1/90
Sandtärna 12/90
Skräntärna 30/90
Småtärna 34/90
Svarttärna 46/90
Vitvingad tärna 25/90
Spetsbergsgrissla 12/90
Alkekung 68/90
Lunnefågel 60/90
Turturduva 22/90
Tornuggla 3/90
Dvärguv 2/90
Fjälluggla 1/90
Jorduggla 59/90
Pärluggla 36/90
Nattskärra 71/90
Alpseglare 2/90
Kungsfiskare 82/90
Biätare 16/90
Härfågel 50/90
Göktyta 60/90
Gråspett 1/90
Tretåig hackspett 43/90
Korttålärka 17/90
Tofslärka 8/90
Trädlärka 76/90
Rostgumpsvala 38/90
Större piplärka 38/90
Mongolpiplärka 48/90
Fältpiplärka 29/90
Rödstrupig piplärka 49/90
Citronärla 9/90
Sibirisk järnsparv 15/90
Sydnäktergal 58/90
Blåhake 47/90
Rödstjärt 86/90
Ökenstenskvätta 19/90
Gräshoppsångare 79/90
Flodsångare 46/90
Vattensångare 26/90
Busksångare 62/90
Kärrsångare 82/90
Provencesångare 2/90
Rödstrupig sångare 22/90
Höksångare 10/90
Lundsångare 43/90
Kungsfågelsångare 21/90
Taigasångare 41/90
Bergstaigasångare 9/90
Mindre flugsnappare 45/90
Halsbandsflugsnappare 38/90
Skäggmes 73/90
Trädgårdsträdkrypare 10/90
Pungmes 34/90
Sommargylling 31/90
Törnskata 81/90
Nötkråka 67/90
Råka 84/90
Rosenstare 44/90
Gulhämpling 13/90
Snösiska 58/90
Bändelkorsnäbb 62/90
Rosenfink 68/90
Lappsparv 56/90
Ortolansparv 46/90
Dvärgsparv 43/90
Kornsparv 2/90
Iberisk gransångare 17/90
Vitgumpad buskskvätta 19/90