LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Göteborgslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Göteborgslistan - Göran Gustavsson

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan Torslandaviken 2002-01-20
Mindre sångsvan Torslandaviken 2003-03-30
Sångsvan Torslandaviken 2002-01-20
Sädgås Heden, Hönö 2003-02-23
Spetsbergsgås Prästgårdskilen, Björlanda 2002-02-09
Bläsgås Fässberg, Mölndal 2006-01-15
Grågås Välen, Gbg 2002-02-08
Stripgås Välen, Gbg 2021-06-10
Kanadagås Stensjön, Mölndal 2002-01-27
Vitkindad gås Stora Amundö 2002-04-24
Prutgås Torslandaviken 2005-09-10
Rödhalsad gås Galterö, Gbg:s södra skärgård 2007-07-19
Mandarinand Skogomedammen 2021-03-29
Nilgås Öxnäs, Säve 2005-05-11
Gravand Torslandaviken 2002-02-11
Bläsand Hökälla, Hisingen 2002-03-16
Amerikansk bläsand Torslandaviken 2006-07-05
Snatterand Torslandaviken 2003-04-22
Kricka Välen, Gbg 2002-01-28
Gräsand Torslandaviken 2002-01-20
Stjärtand Torslandaviken 2002-04-29
Årta Torslandaviken 2002-04-26
Skedand Hökälla, Hisingen 2002-03-16
Rödhuvad dykand Slo ttsskogen, Gbg 2017-02-22
Brunand Torslandaviken 2002-01-26
Ringand Säveåns mynning, Gbg 2001-02-17
Vigg Torslandaviken 2002-01-20
Bergand Stora Amundö 2002-02-13
Ejder Torslandaviken 2002-01-20
Praktejder Stora Porsholmen, Torslanda 2003-03-03
Alförrädare Vasskären, Gbg:s södra skärgård 2003-04-17
Alfågel Kråkudden, Hönö 2002-02-12
Sjöorre Kråkudden, Hönö 2002-02-12
Vitnackad svärta Bolleskären, Hönö 2006-05-08
Svärta Kråkudden, Hönö 2002-05-01
Knipa Torslandaviken 2002-01-20
Salskrake Torslandaviken 2002-01-12
Småskrake Torslandaviken 2002-01-20
Storskrake Torslandaviken 2002-01-20
Orre Brudarebacken, Gbg 2002-05-04
Tjäder Råhult, Partille 2006-02-16
Rapphöna Öxnäs, Säve 2003-10-25
Vaktel Gunnesby, Säve, Hisingen 2002-05-24
Fasan Välen, Gbg 2002-01-12
Smålom Kråkudden, Hönö 2002-01-26
Storlom Kråkudden, Hönö 2002-05-01
Svartnäbbad islom Kråkudden, Hönö 2002-10-31
Vitnäbbad islom Kråkudden, Hönö 2016-01-30
Smådopping Axlemossen, Änggårdsbergen, Gbg 2002-03-30
Skäggdopping Stora Amundö 2002-02-10
Gråhakedopping Torslandaviken 2002-05-24
Svarthalsad dopping Torslandaviken 2002-06-20
Svarthakedopping Torslandaviken 2002-04-29
Stormfågel Kråkudden, Hönö 2002-02-12
Grålira Kråkudden, Hönö 2002-10-31
Mindre lira Kråkudden, Hönö 2002-07-23
Balearisk lira Kråkudden, Hönö 2003-08-14
Klykstjärtad stormsvala Kråkudden, Hönö 2001-10-31
Havssula Kråkudden, Hönö 2002-02-12
Storskarv Torslandaviken 2002-01-20
Toppskarv Rörö 2004-02-11
Rördrom Hårssjön 2002-03-15
Silkeshäger Långholmen, Näset, Gbg 2003-05-11
Ägretthäger Torslandaviken 2013-08-27
Gråhäger Torslandaviken 2002-02-11
Vit stork Bergum, Göteborg 2017-04-28
Skedstork Torslandaviken 2016-05-20
Bivråk Syrhåla, Lundby, Hisingen 2002-06-09
Röd glada Välen, Gbg 2016-10-03
Havsörn Lagmansholmen, Säve 2005-02-15
Brun kärrhök Säve, Hisingen 2002-07-21
Blå kärrhök Öxnäs, Säve 2003-09-25
Stäpphök Lagmansholmen, Säve 2022-09-04
Duvhök Torslandaviken 2002-02-12
Sparvhök Torslandaviken 2002-01-20
Ormvråk Torslandaviken 2002-01-20
Fjällvråk Torslandaviken 2002-03-01
Kungsörn Torslandaviken 2018-03-04
Fiskgjuse Välen, Gbg 2002-07-21
Tornfalk Torslandaviken 2002-01-20
Aftonfalk Lagmansholmen, Säve 2022-09-23
Stenfalk Rörö 2002-09-28
Lärkfalk Torslandaviken 2003-09-17
Jaktfalk Galterö 2015-11-05
Pilgrimsfalk Älvsborgsbron, Gbg 2002-02-23
Vattenrall Torslandaviken 2002-08-23
Småfläckig sumphöna Hökälla, Hisingen 2003-05-19
Kornknarr Brudarebacken, Gbg 2002-06-20
Rörhöna Välen, Gbg 2002-04-07
Sothöna Torslandaviken 2002-01-20
Trana Hårssjön 2003-05-11
Strandskata Kråkudden, Hönö 2002-03-01
Skärfläcka Kråkudden, Hönö 2002-03-29
Tjockfot Änggårdsbergen, Gbg 2002-08-04
Mindre strandpipare Torslandaviken 2002-04-23
Större strandpipare Kråkudden, Hönö 2002-03-01
Svartbent strandpipare Torslandaviken 2007-04-24
Orientpipare Torslandaviken 2020-05-31
Fjällpipare Bärby, Säve 2010-05-17
Ljungpipare Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-08-10
Kustpipare Rörö 2002-09-28
Sumpvipa Lökholmen, Gbg:s södra skärgård 2021-05-16
Tofsvipa Eklanda, Mölndal 2002-03-01
Kustsnäppa Stora Amundö 2002-09-04
Sandlöpare Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-07-26
Småsnäppa Torslandaviken 2002-09-11
Mosnäppa Torslandaviken 2002-05-13
Tuvsnäppa Välen, Gbg 2010-09-12
Spovsnäppa Galterö, Gbg:s södra skärgård 2003-07-29
Skärsnäppa Kråkudden, Hönö 2002-01-26
Kärrsnäppa Torslandaviken 2002-07-20
Myrsnäppa Torslandaviken 2000-05-26
Brushane Torslandaviken 2002-06-09
Dvärgbeckasin Fässberg, Mölndal 2003-01-01
Enkelbeckasin Välen, Gbg 2002-01-12
Dubbelbeckasin Torslandaviken 2002-09-28
Morkulla Änggårdsbergen, Gbg 2002-03-11
Rödspov Torslandaviken 2005-05-02
Myrspov Stora Amundö 2002-09-04
Småspov Kråkudden, Hönö 2002-05-01
Storspov Torslandaviken 2002-04-29
Svartsnäppa Torslandaviken 2002-07-21
Rödbena Stora Amundö 2002-04-03
Dammsnäppa Torslandaviken 2002-05-13
Gluttsnäppa Torslandaviken 2002-04-29
Större gulbena St Amundö 2017-12-22
Skogssnäppa Ragnhildsholmen 2002-05-03
Grönbena Torslandaviken 2002-07-20
Drillsnäppa Torslandaviken 2002-04-29
Roskarl Kråkudden, Hönö 2003-08-14
Smalnäbbad simsnäppa Torslandaviken 2005-08-18
Brednäbbad simsnäppa Kråkudden, Hönö 2008-01-19
Bredstjärtad labb Rörö 2002-09-28
Kustlabb Kråkudden, Hönö 2002-05-01
Fjällabb Kråkudden, Hönö 2003-08-23
Storlabb Kråkudden, Hönö 2002-07-23
Svarthuvad mås Göteborgs fiskhamn 2004-12-12
Dvärgmås Torslandaviken 2002-04-23
Tärnmås Kråkudden, Hönö 1997-09-14
Skrattmås Hönö 2002-01-26
Fiskmås Hönö 2002-01-26
Silltrut Grimmered, Gbg 2002-04-28
Gråtrut Älvsborgsbron, Gbg 2002-01-02
Kaspisk trut Göteborgs fiskhamn 2004-01-03
Medelhavstrut Göteborgs fiskhamn 2004-01-03
Vitvingad trut Slottsskogen, Gbg 2002-03-02
Vittrut Göteborgs fiskhamn 2007-02-27
Havstrut Älvsborgsbron, Gbg 2002-01-02
Tretåig mås Kråkudden, Hönö 2002-02-12
Rosenmås Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2011-12-27
Sandtärna Torslandaviken 2013-05-18
Skräntärna Torslandaviken 2014-07-17
Kentsk tärna Kråkudden, Hönö 2002-06-24
Fisktärna Stora Amundö 2002-04-24
Silvertärna Kråkudden, Hönö 2002-05-01
Småtärna Galterö, Gbg:s södra skärgård 2010-06-22
Svarttärna Torslandaviken 2004-04-01
Vitvingad tärna Torslandaviken 2014-05-19
Sillgrissla Kråkudden, Hönö 2002-01-26
Tordmule Kråkudden, Hönö 2002-01-26
Tobisgrissla Kråkudden, Hönö 2002-01-26
Alkekung Kråkudden, Hönö 2004-10-30
Lunnefågel Kråkudden, Hönö 2002-10-26
Tamduva Frölunda, Västra Frölunda 2002-01-05
Skogsduva Berglärkan, Gbg 2002-03-16
Ringduva Berglärkan, Gbg 2002-01-02
Turkduva Påvelund, Gbg 2002-04-28
Större turturduva Kålltorp, Gbg 2013-02-08
Gök Torslandaviken 2002-05-13
Berguv Hisingen, Gbg 2002-08-25
Hökuggla Mölnlycke 1984-02-16
Sparvuggla Klippans naturreservat, Björketorp 2002-03-14
Kattuggla Kålltorp, Gbg 2002-03-01
Lappuggla Ugglemossen, Partille 2012-04-02
Hornuggla Lagmansholmen, Säve 2002-05-24
Jorduggla Kråkudden, Hönö 2005-04-30
Pärluggla Lilla Issjön, Landvetter 2005-04-27
Nattskärra Oxsjön, Askim 2002-06-08
Tornseglare Tynnered 2002-05-23
Kungsfiskare Torslandaviken 2002-01-06
Biätare Torslandaviken 2007-07-02
Härfågel Torpa 2003-09-19
Göktyta Årekärr, Askim 2004-05-02
Gröngöling Lagmansholmen, Säve 2002-04-23
Spillkråka Påvelund, Gbg 2002-07-18
Större hackspett Brudarebacken, Gbg 2002-02-11
Mindre hackspett Hårssjön 2002-05-04
Tretåig hackspett Klippans naturreservat, Björketorp 2005-02-16
Tofslärka Torslandaviken 2020-10-12
Trädlärka Änggårdsbergen, Gbg 2002-04-01
Sånglärka Arendalsudden, Hisingen 2002-02-09
Berglärka Arendalsudden, Hisingen 2002-02-09
Backsvala Torslandaviken 2002-04-23
Ladusvala Välen, Gbg 2002-04-30
Rostgumpsvala Torslandaviken 2005-05-08
Hussvala Rådasjön, Råda 2002-05-01
Större piplärka Stora Amundö 2006-09-28
Mongolpiplärka Brudarebacken, Gbg 2002-11-16
Fältpiplärka Torslandaviken 2002-06-09
Trädpiplärka Kråkudden, Hönö 2002-05-01
Ängspiplärka Stora Amundö 2002-03-10
Rödstrupig piplärka Torslandaviken 2002-09-11
Skärpiplärka Kråkudden, Hönö 2002-01-26
Vattenpiplärka Fässberg, Mölndal 2004-01-05
Gulärla Torslandaviken 2002-04-23
Forsärla Kråkudden, Hönö 2002-03-29
Sädesärla Köpstadsö 2002-03-30
Sidensvans Frölunda, Västra Frölunda 2002-01-26
Strömstare Stensjön, Mölndal 2002-01-27
Gärdsmyg Berglärkan, Gbg 2002-01-27
Järnsparv Berglärkan, Gbg 2002-01-02
Rödhake Berglärkan, Gbg 2002-01-02
Näktergal Torslandaviken 2002-05-13
Sydnäktergal Önnered, Gbg 2003-05-06
Blåhake Ersdalen, Hönö 2004-08-28
Svart rödstjärt Skansen Lejonet, Göteborg 2003-04-08
Rödstjärt Berglärkan, Gbg 2002-05-13
Buskskvätta Ragnhildsholmen 2002-05-03
Svarthakad buskskvätta Brudarebacken, Gbg 2003-08-08
Vitgumpad buskskvätta Ganlet, Önnered, Gbg 2016-09-26
Stenskvätta Hårssjön 2002-05-04
Ökenstenskvätta Kvibergsfältet 2015-05-26
Ringtrast Brudarebacken, Gbg 2005-04-07
Koltrast Berglärkan, Gbg 2002-01-02
Björktrast Berglärkan, Gbg 2002-01-02
Taltrast Gunnebo, Mölndal 2002-03-29
Rödvingetrast Gunnebo, Mölndal 2002-03-29
Dubbeltrast Ersdalen, Hönö 2003-10-25
Gräshoppsångare Hökälla, Hisingen 2002-05-03
Flodsångare Torslandaviken 2004-06-11
Vassångare Välen, Gbg 2007-06-04
Vattensångare Stora Amundö 2008-08-18
Sävsångare Ragnhildsholmen 2002-05-03
Busksångare Välen, Gbg 2002-06-09
Kärrsångare Lagmansholmen, Säve 2002-05-24
Rörsångare Hårssjön 2002-05-04
Trastsångare Hökälla, Hisingen 2007-06-03
Härmsångare Stora Amundö 2002-05-25
Ärtsångare Stegelholmen 2002-05-05
Törnsångare Torslandaviken 2002-05-13
Trädgårdssångare Berglärkan, Gbg 2002-06-07
Svarthätta Berglärkan, Gbg 2002-04-30
Lundsångare Chalmers, Göteborg 2011-06-12
Kungsfågelsångare Tagene, Säve, Hisingen 2004-11-09
Taigasångare Biskopsgården, Hisingen 2006-09-30
Brunsångare Ganlet, Önnered, Gbg 2019-11-20
Bergsångare Tjälleviks mosse 2011-05-06
Grönsångare Hårssjön 2002-05-01
Gransångare Berglärkan, Gbg 2002-04-05
Iberisk gransångare Vargö 2015-05-23
Lövsångare Berglärkan, Gbg 2002-04-23
Kungsfågel Oxsjön, Askim 2002-02-13
Brandkronad kungsfågel Paradiset, Partille 2006-06-17
Grå flugsnappare Syrhåla, Lundby, Hisingen 2002-06-09
Mindre flugsnappare Lunnagården, Mölndal 2004-05-13
Halsbandsflugsnappare Store Lund, Västra Frölunda 2007-06-03
Svartvit flugsnappare Berglärkan, Gbg 2002-05-02
Skäggmes Rörö 2002-09-28
Stjärtmes Gunnebo, Mölndal 2002-03-29
Entita Gunnebo, Mölndal 2002-03-29
Talltita Brudarebacken, Gbg 2002-05-04
Tofsmes Berglärkan, Gbg 2002-01-05
Svartmes Berglärkan, Gbg 2002-01-12
Blåmes Berglärkan, Gbg 2002-01-02
Talgoxe Berglärkan, Gbg 2002-01-02
Nötväcka Berglärkan, Gbg 2002-01-27
Trädkrypare Berglärkan, Gbg 2002-01-27
Pungmes Ragnhildsholmen 2006-06-05
Sommargylling Välen, Gbg 2023-06-06
Törnskata Brudarebacken, Gbg 2002-08-22
Svartpannad törnskata Välen, Gbg 2012-08-22
Varfågel Prästgårdskilen, Björlanda 2002-02-09
Nötskrika Hårssjön 2002-05-01
Skata Berglärkan, Gbg 2002-01-04
Nötkråka Brudarebacken, Gbg 2003-09-06
Kaja Frölunda, Västra Frölunda 2002-01-04
Råka Välen, Gbg 2003-03-15
Kråka Frölunda, Västra Frölunda 2002-01-04
Korp Lagmansholmen, Säve 2002-02-09
Stare Välen, Gbg 2002-02-10
Rosenstare Torslandaviken 2002-06-13
Gråsparv Frölunda, Västra Frölunda 2002-01-06
Pilfink Berglärkan, Gbg 2002-01-05
Bofink Berglärkan, Gbg 2002-01-04
Bergfink Berglärkan, Gbg 2002-01-04
Gulhämpling västra kyrkogården 2021-05-18
Grönfink Berglärkan, Gbg 2002-01-04
Steglits Välen, Gbg 2002-02-10
Grönsiska Stensjön, Mölndal 2002-01-27
Hämpling Torslandaviken 2002-04-23
Vinterhämpling Kråkudden, Hönö 2002-10-31
Gråsiska Torslandaviken 2002-01-20
Snösiska Torslandaviken 2004-12-04
Bändelkorsnäbb Brudarebacken, Gbg 2002-09-14
Mindre korsnäbb Änggårdsbergen, Gbg 2002-08-08
Större korsnäbb Berglärkan, Gbg 2001-09-27
Rosenfink Rödbo, Hisingen 2003-06-07
Tallbit Berglärkan, Gbg 1998-12-05
Domherre Ersdalen, Hönö 2002-03-01
Stenknäck Änggårdsbergen, Gbg 2002-04-01
Lappsparv Brudarebacken, Gbg 2002-04-03
Snösparv Arendalsudden, Hisingen 2003-03-18
Tallsparv Sandvik, Torslanda 1999-12-31
Gulsparv Årekärr, Askim 2002-03-13
Ortolansparv Brudarebacken, Gbg 2005-09-04
Dvärgsparv Eklanda, Mölndal 2010-12-11
Sävsparv Torslandaviken 2002-01-26Saknade arter på listan
Rostand 17/91
Amerikansk kricka 18/91
Amerikansk kopparand 10/91
Svartbrynad albatross 3/91
Gulnäbbad lira 23/91
Stormsvala 15/91
Svart stork 1/91
Brun glada 18/91
Gåsgam 2/91
Ängshök 17/91
Kejsarörn 1/91
Rödvingad vadarsvala 3/91
Svartvingad vadarsvala 2/91
Amerikansk tundrapipare 25/91
Vitgumpsnäppa 10/91
Tereksnäppa 1/91
Ismås 1/91
Spetsbergsgrissla 16/91
Turturduva 22/91
Tornuggla 3/91
Dvärguv 2/91
Fjälluggla 1/91
Blek tornseglare 5/91
Alpseglare 2/91
Gråspett 1/91
Korttålärka 17/91
Citronärla 9/91
Sibirisk järnsparv 17/91
Provencesångare 2/91
Rödstrupig sångare 22/91
Höksångare 19/91
Bergstaigasångare 15/91
Videsångare 6/91
Trädgårdsträdkrypare 10/91
Rödhuvad törnskata 18/91
Kornsparv 2/91
Amerikansk sjöorre 1/91