LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Göteborgslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Göteborgslistan - Eva Åkesson

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan 1 ex Gullbergsvass, Gbg 2010-03-04
Mindre sångsvan 1 ex Välen, Gbg 2015-03-10
Sångsvan 1 ex Hålsjön, Mölndal 2010-04-10
Sädgås 1 ex Välen, Gbg 2014-02-11
Spetsbergsgås 1 ex Billdal, Askim 2012-01-07
Bläsgås 1 Välen 2014-02-10
Grågås 1 ex Stora Amundö 2010-03-28
Kanadagås 1 ex Stora Amundö 2010-03-28
Vitkindad gås 1 ex Stora Amundö 2010-03-28
Prutgås 1 ex Välen, Gbg 2014-07-01
Nilgås Välen, Gbg 2015-06-10
Gravand 1 ex Stora Amundö 2010-03-28
Bläsand 1 ex Välen, Gbg 2011-09-20
Snatterand 1 ex Slottsskogen, Gbg 2012-01-09
Kricka 1 ex Välen, Gbg 2010-11-07
Gräsand 1 ex Slottsskogen, Gbg 2010-01-28
Stjärtand 1 ex Slottsskogen, Gbg 2012-02-24
Årta 1 ex Skogome, Säve, Hisingen 2011-03-30
Skedand 1 ex Välen, Gbg 2011-08-24
Brunand 1 ex Gullbergsvass, Gbg 2010-03-04
Vigg 1 ex Gullbergsvass, Gbg 2010-03-04
Bergand 1 ex Torslandaviken 2012-01-22
Ejder 1 ex Rörö 2010-03-13
Praktejder 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2015-02-21
Alfågel 1 ex Kråkudden, Hönö 2010-10-30
Sjöorre 1 ex Kråkudden, Hönö 2010-11-05
Svärta 1 ex Kråkudden, Hönö 2011-11-10
Knipa 1 ex Hålsjön, Mölndal 2010-04-10
Salskrake 1 ex Torslandaviken 2012-01-06
Småskrake 1 ex Stora Amundö 2010-04-25
Storskrake 1 ex Gullbergsvass, Gbg 2010-03-04
Fasan 1 ex Välen, Gbg 2011-11-14
Smålom 1 ex Kråkudden, Hönö 2011-11-10
Storlom 1 ex Hålsjön, Mölndal 2010-04-10
Svartnäbbad islom 1 ex Kråkudden, Hönö 2011-11-10
Smådopping 1 ex Välen, Gbg 2010-11-07
Skäggdopping 1 ex Hålsjön, Mölndal 2010-04-10
Gråhakedopping 1 ex Kråkudden, Hönö 2010-11-05
Svarthalsad dopping 1 ex Torslandaviken 2012-04-28
Svarthakedopping 1 ex Torslandaviken 2012-04-28
Stormfågel 2 ex Kråkudden, Hönö 2012-01-11
Grålira 2 ex Kråkudden, Hönö 2012-09-07
Mindre lira 1 ex Kråkudden, Hönö 2012-08-07
Havssula 1 ex Kråkudden, Hönö 2010-11-05
Storskarv 1 ex Göteborgs fiskhamn 2010-03-04
Toppskarv 1 ex Rörö 2010-03-13
Rördrom 1 ex Torslandaviken 2012-02-12
Ägretthäger
Gråhäger 1 ex Välen, Gbg 2011-08-10
Vit stork
Skedstork
Bivråk 1 ex Välen, Gbg 2012-05-16
Röd glada 1 ex Sisjöns skjutfält, Mölndal 2013-07-21
Havsörn 1 ex Välen, Gbg 2012-03-05
Brun kärrhök 1 ex Hålsjön, Mölndal 2010-04-10
Blå kärrhök 1 ex Bärby, Säve 2012-02-01
Stäpphök
Duvhök 1 ex Välen, Gbg 2012-01-25
Sparvhök 1 ex Välen, Gbg 2011-08-15
Ormvråk 1 ex Öxnäs, Säve 2010-11-18
Fjällvråk 1 ex Öxnäs, Säve 2010-11-18
Fiskgjuse 1 ex Torslandaviken 2010-09-09
Tornfalk 1 ex Välen, Gbg 2011-09-20
Stenfalk 1 ex Kråkudden, Hönö 2011-11-10
Lärkfalk 1 ex Välen, Gbg 2014-05-06
Jaktfalk 1 Wrångö 2014-01-05
Pilgrimsfalk 1 ex Gullbergsvass, Gbg 2012-01-15
Vattenrall 1 ex Välen, Gbg 2012-02-10
Småfläckig sumphöna 1 ex Välen, Gbg 2012-09-09
Kornknarr 1 ex Gunnilse, Angered 2012-06-16
Rörhöna 1 ex Slottsskogen, Gbg 2010-04-14
Sothöna 1 ex Hökälla, Hisingen 2012-01-06
Trana 3 ex Välen, Gbg 2012-03-17
Strandskata 1 ex Rörö 2010-03-13
Skärfläcka 1 ex Stora Amundö 2012-03-21
Mindre strandpipare 1 ex Välen, Gbg 2012-04-20
Större strandpipare 1 ex Rörö 2010-03-13
Fjällpipare
Ljungpipare 1 ex Välen, Gbg 2011-08-09
Kustpipare 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2012-07-29
Tofsvipa 1 ex Stora Amundö 2010-03-28
Kustsnäppa 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2012-07-29
Sandlöpare 1 ex Kråkudden, Hönö 2012-08-07
Småsnäppa 3 ex Välen, Gbg 2012-09-02
Mosnäppa 1 ex Välen, Gbg 2012-05-16
Spovsnäppa 1 ex Stora Amundö 2012-07-13
Skärsnäppa 2 ex Kråkudden, Hönö 2012-01-11
Kärrsnäppa 1 ex Välen, Gbg 2012-07-11
Brushane 3 ex Välen, Gbg 2011-08-30
Dvärgbeckasin 1 ex Välen, Gbg 2011-12-19
Enkelbeckasin 1 ex Välen, Gbg 2010-11-07
Dubbelbeckasin 1 ex Välen, Gbg 2012-10-03
Morkulla 1 ex Välen, Gbg 2012-03-29
Rödspov 1 ex Torslandaviken 2014-05-09
Myrspov 1 ex Välen, Gbg 2011-09-04
Småspov 1 ex Välen, Gbg 2014-05-06
Storspov 2 ex Välen, Gbg 2011-08-09
Svartsnäppa 1 ex Välen, Gbg 2012-06-16
Rödbena 1 ex Stora Amundö 2010-04-25
Gluttsnäppa 1 ex Välen, Gbg 2011-08-15
Större gulbena Amundön 2017-12-23
Skogssnäppa 1 ex Balltorp, Mölndal 2011-04-07
Grönbena 2 ex Välen, Gbg 2011-08-09
Drillsnäppa 3 ex Välen, Gbg 2011-08-09
Roskarl 1 ex Kråkudden, Hönö 2012-08-07
Brednäbbad simsnäppa 1 ex Otterbäck, Askim 2011-12-06
Bredstjärtad labb
Kustlabb
Storlabb 1 ex Kråkudden, Hönö 2011-11-10
Dvärgmås 1 ex Kråkudden, Hönö 2011-11-10
Tärnmås 1 ex Kråkudden, Hönö 2011-11-10
Skrattmås 1 ex Göteborgs fiskhamn 2010-03-04
Fiskmås 1 ex Slottsskogen, Gbg 2010-04-12
Silltrut 1 ex Välen, Gbg 2011-09-22
Gråtrut 1 ex Göteborgs fiskhamn 2010-03-04
Vitvingad trut 1 ex Göteborgs fiskhamn 2012-01-15
Vittrut 1 Fiskhamnen 2013-03-12
Havstrut 1 ex Göteborgs fiskhamn 2010-03-04
Tretåig mås 1 ex Kråkudden, Hönö 2010-10-30
Rosenmås 1 ex Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2012-12-28
Skräntärna
Kentsk tärna 2 ex Askimsviken 2012-04-05
Fisktärna 1 ex Rådasjön, Råda 2010-05-06
Svarttärna
Vitvingad tärna 1 ex Skogome, Säve, Hisingen 2014-05-17
Sillgrissla 1 ex Kråkudden, Hönö 2010-10-30
Tordmule 1 ex Kråkudden, Hönö 2010-11-05
Tobisgrissla 1 ex Kråkudden, Hönö 2011-11-10
Alkekung 1 ex Kråkudden, Hönö 2010-11-05
Tamduva 2 ex Välen, Gbg 2012-03-01
Skogsduva 1 ex Välen, Gbg 2011-04-07
Ringduva 1 ex Slottsskogen, Gbg 2010-01-28
Turkduva 1 ex Gullbergsvass, Gbg 2013-01-03
Större turturduva 1 Kålltorp 2013-02-06
Gök 1 ex Ragnhildsholmen 2012-06-07
Berguv 1 ex Torslandaviken 2012-01-06
Hökuggla 1 ex Brudarebacken, Gbg 2012-10-05
Sparvuggla 1 ex Änggårdsbergen, Gbg 2011-11-04
Kattuggla 1 ex Välen, Gbg 2011-11-23
Hornuggla 1 ex Hönö kyrkogård 2012-02-25
Jorduggla 1 ex Brudarebacken, Gbg 2015-02-17
Nattskärra 1 ex Björlanda kile 2012-06-16
Tornseglare 1 ex Brännö, Gbg:s södra skärgård 2011-05-22
Kungsfiskare 1 ex Välen, Gbg 2012-09-08
Härfågel 1 ex Slottsskogen, Gbg 2015-05-01
Göktyta 1 ex Balltorp, Mölndal 2013-01-04
Gröngöling 1 ex Göteborgs botaniska trädgård 2010-03-03
Spillkråka 1 ex Slottsskogen, Gbg 2010-05-08
Större hackspett 1 ex Göteborgs botaniska trädgård 2010-03-03
Mindre hackspett 1 ex Stora Amundö 2010-03-28
Trädlärka 4 ex Smithska udden, Gbg 2011-09-24
Sånglärka 1 ex Stora Amundö 2010-04-25
Berglärka 4 ex Torslandaviken 2012-11-13
Backsvala 1 ex Torslandaviken 2010-05-10
Ladusvala 1 ex Rådasjön, Råda 2010-05-06
Hussvala 5 ex Oxhagen, Rödbo 2011-05-31
Trädpiplärka 2 ex Välen, Gbg 2011-09-20
Ängspiplärka 50 ex Välen, Gbg 2011-09-24
Rödstrupig piplärka
Skärpiplärka 1 ex Kråkudden, Hönö 2012-09-07
Vattenpiplärka 1 ex Ärtholmarn 2012-12-02
Gulärla 1 ex Torslandaviken 2010-05-07
Forsärla 1 ex Slottsskogen, Gbg 2010-04-14
Sädesärla 1 ex Slottsskogen, Gbg 2010-04-12
Sidensvans 1 ex Änggårdsbergen, Gbg 2011-11-11
Strömstare 1 ex Grevedämmet, Mölndal 2010-01-25
Gärdsmyg 1 ex Grevedämmet, Mölndal 2010-01-25
Järnsparv 1 ex Stora Amundö 2010-04-25
Rödhake 1 ex Slottsskogen, Gbg 2010-01-28
Näktergal 1 ex Ragnhildsholmen 2011-05-31
Svart rödstjärt 1 ex Riskulla mölndal 2010-04-16
Rödstjärt 1 ex Kungsladugård, Gbg 2010-04-29
Buskskvätta 1 ex Stora Amundö 2010-04-25
Svarthakad buskskvätta 1 ex Skogome, Säve, Hisingen 2011-03-30
Vitgumpad buskskvätta
Stenskvätta 1 ex Stora Amundö 2010-04-25
Ökenstenskvätta 1 ex Kviberg, Gbg 2015-05-26
Ringtrast 1 ex Slottsskogen, Gbg 2011-04-18
Koltrast 1 ex Slottsskogen, Gbg 2010-01-28
Björktrast 1 ex Göteborgs botaniska trädgård 2010-02-18
Taltrast 1 ex Hålsjön, Mölndal 2010-04-10
Rödvingetrast 1 ex Hönö kyrkogård 2010-10-30
Dubbeltrast 1 ex Fridhem 2012-02-19
Gräshoppsångare 1 ex Oxhagen, Rödbo 2011-05-11
Flodsångare 1 ex Skogome, Säve, Hisingen 2013-05-30
Vassångare 1 ex Björlanda kile 2012-06-13
Sävsångare 1 ex Oxhagen, Rödbo 2011-05-11
Busksångare
Kärrsångare 1 ex Oxhagen, Rödbo 2011-05-11
Rörsångare 1 ex Oxhagen, Rödbo 2011-05-11
Härmsångare 1 ex Välen, Gbg 2012-05-18
Rödstrupig sångare 1 ex Slingan hönö 2013-05-25
Ärtsångare 1 ex Brännö, Gbg:s södra skärgård 2011-05-22
Törnsångare 1 ex Välen, Gbg 2012-05-15
Trädgårdssångare 1 ex Välen, Gbg 2011-08-26
Svarthätta 1 ex Stora Amundö 2010-04-25
Lundsångare 1 ex Chalmers, Göteborg 2011-06-20
Taigasångare 1 ex Torslandaviken 2013-10-06
Grönsångare 1 ex Välen, Gbg 2012-05-19
Gransångare 1 ex Stora Amundö 2010-04-25
Iberisk gransångare
Lövsångare 2 ex Välen, Gbg 2011-08-18
Kungsfågel 1 ex Änggårdsbergen, Gbg 2011-11-14
Brandkronad kungsfågel 1 ex Välen, Gbg 2015-03-24
Grå flugsnappare 1 ex Välen, Gbg 2012-05-18
Mindre flugsnappare 1 ex Skatås, Göteborg 2013-05-22
Svartvit flugsnappare 1 ex Kungsladugård, Gbg 2010-04-29
Skäggmes 1 ex Välen, Gbg 2012-01-10
Stjärtmes 1 ex Stora Amundö 2010-11-21
Entita 1 ex Slottskogen 2010-01-28
Talltita 1 ex Hönö kyrkogård 2011-11-16
Tofsmes
Svartmes 1 ex Hönö kyrkogård 2011-11-16
Blåmes 1 ex Slottsskogen, Gbg 2010-01-28
Talgoxe 1 ex Slottsskogen, Gbg 2010-01-28
Nötväcka 1 ex Slottsskogen, Gbg 2010-01-28
Trädkrypare 1 ex Göteborgs botaniska trädgård 2010-11-17
Sommargylling 1 ex Björkö, Gbg:s norra skärgård 2013-05-28
Törnskata 1 ex Välen, Gbg 2012-05-16
Svartpannad törnskata 1 ex Välen, Gbg 2012-08-22
Varfågel 1 ex Välen, Gbg 2012-01-02
Nötskrika 1 ex Göteborgs botaniska trädgård 2010-02-18
Skata 1 ex Slottsskogen, Gbg 2010-01-28
Nötkråka 1 ex Välen, Gbg 2013-09-24
Kaja 1 ex Stora Amundö 2010-04-25
Råka 1 ex Kråkudden, Hönö 2011-11-10
Kråka 1 ex Slottsskogen, Gbg 2010-04-14
Korp 1 ex Öxnäs, Säve 2010-11-18
Stare 1 ex Slottsskogen, Gbg 2010-03-26
Gråsparv 1 ex Slottsskogen, Gbg 2010-01-28
Pilfink 1 ex Stora Amundö 2010-03-28
Bofink 1 ex Slottsskogen, Gbg 2010-01-28
Bergfink 1 ex Göteborgs botaniska trädgård 2010-01-31
Grönfink 1 ex Slottsskogen, Gbg 2010-01-28
Steglits 1 ex Gunnilse, Angered 2010-04-04
Grönsiska 1 ex Göteborgs botaniska trädgård 2010-01-31
Hämpling 2 ex Välen, Gbg 2011-08-10
Vinterhämpling 1 ex Torslandaviken 2012-01-06
Gråsiska 2 ex Säveåns mynning, Gbg 2012-02-07
Snösiska 1 ex Torslandaviken 2012-02-17
Bändelkorsnäbb 1 ex Änggårdsbergen, Gbg 2011-08-05
Mindre korsnäbb 3 ex Änggårdsbergen, Gbg 2011-08-05
Rosenfink 2 ex Oxhagen, Rödbo 2011-05-31
Domherre 1 ex Göteborgs botaniska trädgård 2010-11-16
Stenknäck 1 ex Göteborgs botaniska trädgård 2010-03-03
Lappsparv 1 ex Välen, Gbg 2013-09-13
Snösparv 1 ex Arendalsudden, Hisingen 2012-02-26
Gulsparv 1 ex Balltorp, Mölndal 2010-04-24
Dvärgsparv 1 ex Eklanda, Mölndal 2010-12-15
SävsparvSaknade arter på listan
Rödhalsad gås 35/91
Rostand 17/91
Amerikansk bläsand 31/91
Amerikansk kricka 18/91
Rödhuvad dykand 28/91
Ringand 52/91
Alförrädare 52/91
Vitnackad svärta 27/91
Amerikansk kopparand 10/91
Orre 55/91
Tjäder 42/91
Rapphöna 46/91
Vaktel 56/91
Vitnäbbad islom 41/91
Svartbrynad albatross 3/91
Gulnäbbad lira 23/91
Balearisk lira 31/91
Stormsvala 15/91
Klykstjärtad stormsvala 42/91
Silkeshäger 47/91
Svart stork 1/91
Brun glada 18/91
Gåsgam 2/91
Ängshök 17/91
Kejsarörn 1/91
Kungsörn 48/91
Aftonfalk 21/91
Tjockfot 24/91
Rödvingad vadarsvala 3/91
Svartvingad vadarsvala 2/91
Svartbent strandpipare 30/91
Amerikansk tundrapipare 25/91
Sumpvipa 11/91
Vitgumpsnäppa 10/91
Tuvsnäppa 24/91
Myrsnäppa 43/91
Dammsnäppa 48/91
Tereksnäppa 1/91
Smalnäbbad simsnäppa 55/91
Fjällabb 48/91
Svarthuvad mås 65/91
Kaspisk trut 38/91
Medelhavstrut 37/91
Ismås 1/91
Sandtärna 12/91
Silvertärna 76/91
Småtärna 34/91
Spetsbergsgrissla 16/91
Lunnefågel 60/91
Turturduva 22/91
Tornuggla 3/91
Dvärguv 2/91
Fjälluggla 1/91
Lappuggla 27/91
Pärluggla 36/91
Blek tornseglare 6/91
Alpseglare 2/91
Biätare 17/91
Gråspett 1/91
Tretåig hackspett 44/91
Korttålärka 17/91
Tofslärka 22/91
Rostgumpsvala 39/91
Större piplärka 38/91
Mongolpiplärka 49/91
Fältpiplärka 29/91
Citronärla 9/91
Sibirisk järnsparv 17/91
Sydnäktergal 59/91
Blåhake 47/91
Vattensångare 26/91
Trastsångare 44/91
Provencesångare 2/91
Höksångare 19/91
Kungsfågelsångare 23/91
Bergstaigasångare 15/91
Videsångare 6/91
Brunsångare 20/91
Bergsångare 30/91
Halsbandsflugsnappare 39/91
Trädgårdsträdkrypare 10/91
Pungmes 35/91
Rödhuvad törnskata 18/91
Rosenstare 45/91
Gulhämpling 21/91
Större korsnäbb 65/91
Tallbit 46/91
Tallsparv 25/91
Ortolansparv 46/91
Kornsparv 2/91
Amerikansk sjöorre 1/91
Orientpipare 19/91
Stripgås 13/91
Mandarinand 14/91