LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Göteborgslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Göteborgslistan - Stefan Svanberg

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan Torslandaviken 2002-01-02
Mindre sångsvan Kråkudden, Hönö 2002-03-10
Sångsvan Torslandaviken 2002-01-02
Sädgås Uppegården, Säve, Hisingen 2002-01-19
Spetsbergsgås Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-19
Bläsgås Kråkudden, Hönö 2002-03-10
Grågås Kråkudden, Hönö 2002-02-02
Stripgås 1 ex Torslandaviken 2002-05-20
Kanadagås Fässberg, Mölndal 2002-01-04
Vitkindad gås Stora Amundön, Askim 2002-03-25
Prutgås Kråkudden, Hönö 2002-02-04
Rödhalsad gås
Mandarinand 1 ex Slottsskogen, Gbg 2005-01-22
Nilgås Torslandaviken 2004-05-11
Rostand
Gravand Kråkudden, Hönö 2002-02-02
Bläsand Slottsskogen, Göteborg 2002-01-12
Amerikansk bläsand Torslandaviken 2006-07-05
Snatterand Torslandaviken 2002-04-01
Kricka Välen, Göteborg 2002-01-04
Amerikansk kricka Ragnhildsholmen 2010-04-11
Gräsand Torslandaviken 2002-01-02
Stjärtand Vinga 2002-03-29
Årta Torslandaviken 2002-04-12
Skedand Hökälla, Hisingen 2002-03-14
Rödhuvad dykand Slottsskogen, Gbg 2017-02-22
Brunand Stora Amundön, Askim 2002-01-04
Ringand
Vigg Stora Amundön, Askim 2002-01-04
Bergand Killingsholmen, Billdal, Askim 2002-01-04
Ejder Arendalstippen, Hisingen 2002-01-02
Praktejder Stora Porsholmen, Torslanda 2003-03-03
Alförrädare Danska liljan, Gbg:s södra skärgård 2002-01-06
Alfågel Stora Amundön, Askim 2002-01-04
Sjöorre Kråkudden, Hönö 2002-02-03
Vitnackad svärta
Svärta Kråkudden, Hönö 2002-03-09
Knipa Torslandaviken 2002-01-02
Salskrake Killingsholmen, Billdal, Askim 2002-01-04
Småskrake Stora Amundön, Askim 2002-01-04
Storskrake Torslandaviken 2002-01-02
Orre Stora Hästholmen, Björlanda 2002-02-03
Tjäder Vättlefjäll, Bergum 2002-02-25
Rapphöna Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-19
Vaktel Gunnesby, Säve, Hisingen 2002-06-05
Fasan Fässberg, Mölndal 2002-01-04
Smålom Kråkudden, Hönö 2002-02-02
Storlom Stora Amundön, Askim 2002-02-04
Svartnäbbad islom Kråkudden, Hönö 2002-10-26
Vitnäbbad islom Kråkudden, Hönö 2002-10-20
Smådopping Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-06
Skäggdopping Stora Amundön, Askim 2002-01-04
Gråhakedopping Stora Amundön, Askim 2002-02-16
Svarthalsad dopping Torslandaviken 2002-06-18
Svarthakedopping Rådasjön, Råda 2002-04-11
Svartbrynad albatross Kråkudden, Hönö 2016-09-11
Stormfågel Kråkudden, Hönö 2002-02-04
Grålira Kråkudden, Hönö 2002-06-23
Mindre lira Kråkudden, Hönö 2002-07-05
Balearisk lira Kråkudden, Hönö 2003-08-14
Stormsvala Kråkudden, Hönö 2011-11-27
Klykstjärtad stormsvala Kråkudden, Hönö 2005-01-09
Havssula Kråkudden, Hönö 2002-02-04
Storskarv Arendalstippen, Hisingen 2002-01-02
Toppskarv Kråkudden, Hönö 2002-02-17
Rördrom Hålsjön, Mölndal 2002-03-10
Silkeshäger Långholmen, Näset, Göteborg 2003-05-11
Ägretthäger
Gråhäger Stora Amundön, Askim 2002-01-04
Vit stork Kålsåsen, Björketorp 2011-06-16
Skedstork Torslandaviken 2016-05-20
Bivråk Ellesbo, Rödbo, Hisingen 2002-06-08
Brun glada Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2009-08-21
Röd glada Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-04-05
Havsörn Stora Amundön, Askim 2002-02-16
Brun kärrhök Hålsjön, Mölndal 2002-04-08
Blå kärrhök Öxnäs, Säve, Hisingen 2002-02-14
Stäpphök Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-08-06
Ängshök
Duvhök Öxnäs, Säve, Hisingen 2002-02-03
Sparvhök Stora Amundön, Askim 2002-01-04
Ormvråk Fässberg, Mölndal 2002-01-04
Fjällvråk Torslandaviken 2002-01-05
Kungsörn Kvillehed, Säve, Hisingen 2002-02-03
Fiskgjuse Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-04-05
Tornfalk Torslandaviken 2002-01-02
Aftonfalk Smedstorps ängar 2017-06-11
Stenfalk Hökälla, Hisingen 2002-04-06
Lärkfalk Torslandaviken 2002-05-10
Jaktfalk Galterö, Gbg:s södra skärgård 2008-10-26
Pilgrimsfalk Älvsborgsbron, Göteborg 2002-02-16
Vattenrall Torslandaviken 2002-01-05
Småfläckig sumphöna Rådasjön, Råda 2002-05-26
Kornknarr Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-13
Rörhöna Slottsskogen, Göteborg 2002-01-12
Sothöna Torslandaviken 2002-01-02
Trana Smedstorp, Björketorp 2002-04-20
Strandskata Kråkudden, Hönö 2002-02-02
Skärfläcka Torslandaviken 2002-04-27
Tjockfot Änggårdsbergen, Göteborg 2002-08-04
Mindre strandpipare Torslandaviken 2002-04-11
Större strandpipare Kråkudden, Hönö 2002-02-09
Svartbent strandpipare Torslandaviken 2007-04-24
Orientpipare 1 ex Torslandaviken 2020-05-31
Fjällpipare Bärby, Säve 2010-05-14
Amerikansk tundrapipare Galterö, Gbg:s södra skärgård 2003-07-22
Ljungpipare Kråkudden, Hönö 2002-03-09
Kustpipare Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-06-17
Sumpvipa 1 ex Lökholmen, Gbg:s södra skärgård 2021-05-13
Tofsvipa Öxnäs, Säve, Hisingen 2002-02-03
Kustsnäppa Kråkudden, Hönö 2002-07-05
Sandlöpare Kråkudden, Hönö 2002-05-12
Småsnäppa Rörö 2002-08-03
Mosnäppa Torslandaviken 2002-05-10
Vitgumpsnäppa 1 ex Torslandaviken 2021-07-27
Tuvsnäppa
Spovsnäppa Hjälvik, Öckerö 2002-08-03
Skärsnäppa Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-06
Kärrsnäppa Yttre Tistlarna 2002-03-30
Myrsnäppa
Brushane Torslandaviken 2002-05-05
Dvärgbeckasin Hökälla, Hisingen 2002-02-15
Enkelbeckasin Fässberg, Mölndal 2002-01-12
Dubbelbeckasin Lagmansholmen, Säve 2002-05-08
Morkulla Vättlefjäll, Bergum 2002-02-17
Rödspov Torslandaviken 2003-09-11
Myrspov Torslandaviken 2002-04-19
Småspov Kråkudden, Hönö 2002-05-01
Storspov Kråkudden, Hönö 2002-03-10
Svartsnäppa Torslandaviken 2002-06-06
Rödbena Stora Amundön, Askim 2002-03-25
Dammsnäppa Torslandaviken 2002-05-11
Gluttsnäppa Torslandaviken 2002-04-23
Större gulbena Stora Amundö 2017-12-22
Skogssnäppa Stora Amundön, Askim 2002-04-01
Grönbena Välen, Göteborg 2002-04-30
Drillsnäppa Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-04-28
Roskarl Kråkudden, Hönö 2002-05-18
Smalnäbbad simsnäppa Torslandaviken 2002-07-26
Brednäbbad simsnäppa Kråkudden, Hönö 2002-03-09
Bredstjärtad labb Kråkudden, Hönö 2002-10-20
Kustlabb Kråkudden, Hönö 2002-04-27
Fjällabb Kråkudden, Hönö 2002-08-31
Storlabb Kråkudden, Hönö 2002-05-02
Svarthuvad mås Klippan, Göteborg 2005-01-02
Dvärgmås Torslandaviken 2002-04-26
Tärnmås Kråkudden, Hönö 2003-09-23
Skrattmås Torslandaviken 2002-01-05
Fiskmås Göteborgs fiskhamn 2002-01-05
Silltrut Vinga 2002-03-23
Gråtrut Torslandaviken 2002-01-02
Kaspisk trut
Medelhavstrut
Vitvingad trut Slottsskogen, Göteborg 2002-03-02
Vittrut Vinga 2002-03-23
Havstrut Stora Amundön, Askim 2002-01-04
Tretåig mås Kråkudden, Hönö 2002-02-02
Rosenmås Björnhuvudet, Öckerö 2011-12-27
Skräntärna Torslandaviken 2006-07-31
Kentsk tärna Kråkudden, Hönö 2002-04-27
Fisktärna Torslandaviken 2002-04-26
Silvertärna Kråkudden, Hönö 2002-04-27
Småtärna Haga kile, Askim 2006-06-18
Svarttärna Kråkudden, Hönö 2002-05-12
Vitvingad tärna Hökälla, Hisingen 2014-05-17
Sillgrissla Stora Amundön, Askim 2002-01-04
Spetsbergsgrissla
Tordmule Stora Amundön, Askim 2002-01-04
Tobisgrissla Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-06
Alkekung Kråkudden, Hönö 2002-10-24
Lunnefågel Kråkudden, Hönö 2002-05-02
Tamduva Överås, Göteborg 2002-01-02
Skogsduva Öxnäs, Säve, Hisingen 2002-02-21
Ringduva Fässberg, Mölndal 2002-01-04
Turkduva Påvelund, Göteborg 2002-02-16
Turturduva Öxnäs, Säve 2011-09-29
Större turturduva Kålltorp, Gbg 2013-02-06
Gök Stora Amundön, Askim 2002-05-03
Berguv Göteborgs kommun 2002-01-20
Hökuggla Ryamotet, Härryda 2006-03-12
Sparvuggla Klippans naturreservat, Björketorp 2002-03-11
Kattuggla Slottsskogen, Göteborg 2002-01-12
Lappuggla Ugglemossen, Partille 2012-04-02
Hornuggla Alleby, Björlanda 2002-06-04
Jorduggla Torslandaviken 2002-03-29
Pärluggla Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-01
Nattskärra Ersdalen, Hönö 2002-05-12
Tornseglare Hökälla, Hisingen 2002-05-15
Blek tornseglare 1 ex Hovås golfbana, Askim 2020-10-30
Kungsfiskare Torslandaviken 2002-01-02
Biätare Arendalsudden, Hisingen 2007-07-02
Härfågel Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-10-04
Göktyta Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-08-10
Gröngöling Stora Amundön, Askim 2002-01-04
Spillkråka Vättlefjäll, Bergum 2002-01-13
Större hackspett Överås, Göteborg 2002-01-02
Mindre hackspett Iskällareliden, Göteborg 2002-02-17
Tretåig hackspett Hönö kyrkogård 2007-10-08
Korttålärka Torslandaviken 2002-05-05
Tofslärka 1 ex Torslandaviken 2020-10-11
Trädlärka Änggårdsbergen, Göteborg 2002-03-24
Sånglärka Kråkudden, Hönö 2002-02-03
Berglärka Torslandaviken 2002-01-05
Backsvala Torslandaviken 2002-04-24
Ladusvala Torslandaviken 2002-04-26
Rostgumpsvala Torslandaviken 2005-05-03
Hussvala Torslandaviken 2002-04-26
Större piplärka Öxnäs, Säve, Hisingen 2003-09-24
Mongolpiplärka Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-11-10
Fältpiplärka Torslandaviken 2002-06-09
Trädpiplärka Bustaden, Hönö 2002-04-21
Ängspiplärka Torslandaviken 2002-03-10
Rödstrupig piplärka Yttre Tistlarna 2002-05-11
Skärpiplärka Torslandaviken 2002-01-05
Vattenpiplärka Rörö 2002-11-02
Gulärla Torslandaviken 2002-04-24
Citronärla Välen, Göteborg 2003-09-13
Forsärla Ryaverket, Hisingen 2002-02-03
Sädesärla Torslandaviken 2002-03-23
Sidensvans Torslandaviken 2002-01-05
Strömstare Grevedämmet, Mölndal 2002-01-12
Gärdsmyg Hökälla, Hisingen 2002-01-05
Järnsparv Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-19
Sibirisk järnsparv Torslandaviken 2016-10-19
Rödhake Brännö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-06
Näktergal Torslandaviken 2002-05-03
Sydnäktergal Önnered, Göteborg 2003-05-06
Blåhake Ersdalen, Hönö 2002-05-09
Svart rödstjärt Skarvikshamnen, Lundby, Hisingen 2002-04-10
Rödstjärt Torslandaviken 2002-05-03
Buskskvätta Stora Amundön, Askim 2002-04-30
Svarthakad buskskvätta Torslandaviken 2003-05-04
Vitgumpad buskskvätta Brudarebacken, Gbg 2004-10-24
Stenskvätta Torslandaviken 2002-04-09
Ökenstenskvätta Kvibergsfältet 2015-05-26
Ringtrast Torslandaviken 2002-04-19
Koltrast Överås, Göteborg 2002-01-02
Björktrast Överås, Göteborg 2002-01-02
Taltrast Stora Amundön, Askim 2002-03-25
Rödvingetrast Vinga 2002-03-29
Dubbeltrast Askesby, Säve, Hisingen 2002-01-19
Gräshoppsångare Hökälla, Hisingen 2002-05-04
Flodsångare
Vassångare
Vattensångare Stora Amundö 2008-08-18
Sävsångare Stora Amundön, Askim 2002-05-03
Busksångare Välen, Göteborg 2002-06-09
Kärrsångare Syrhåla, Lundby, Hisingen 2002-05-18
Rörsångare Torslandaviken 2002-05-03
Trastsångare
Härmsångare Ersdalen, Hönö 2002-05-12
Rödstrupig sångare Slingan, Hönö 2013-05-25
Höksångare Valö, Gbg:s södra skärgård 2005-10-15
Ärtsångare Yttre Tistlarna 2002-04-28
Törnsångare Torslandaviken 2002-05-03
Trädgårdssångare Valö, Gbg:s södra skärgård 2002-05-19
Svarthätta Ersdalen, Hönö 2002-05-02
Lundsångare Harekärrsmossen, Askim 2011-06-07
Kungsfågelsångare Rörö 2022-10-02
Taigasångare Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-10-03
Bergstaigasångare Torslandaviken 2018-11-17
Brunsångare Ganlet, Önnered, Gbg 2019-11-19
Bergsångare Tjälleviks mosse, Hönö 2011-05-06
Grönsångare Rörö 2002-05-09
Gransångare Vinga 2002-03-29
Iberisk gransångare Vargö, Gbg:s södra skärgård 2015-05-10
Lövsångare Torslandaviken 2002-04-23
Kungsfågel Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-01-12
Brandkronad kungsfågel
Grå flugsnappare Rörö 2002-05-09
Mindre flugsnappare
Halsbandsflugsnappare Store Lund 2007-06-04
Svartvit flugsnappare Lillhagsparken, Hisingen 2002-05-04
Skäggmes Torslandaviken 2002-01-05
Stjärtmes Ryaverket, Hisingen 2002-02-02
Entita Lärjeåns dalgång, Angered 2002-01-13
Talltita Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-01-12
Tofsmes Stora Amundön, Askim 2002-01-04
Svartmes Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-01-12
Blåmes Överås, Göteborg 2002-01-02
Talgoxe Brottkärr, Askim 2002-01-04
Nötväcka Överås, Göteborg 2002-01-02
Trädkrypare Stora Amundön, Askim 2002-01-04
Pungmes
Sommargylling
Törnskata Balltorp, Mölndal 2002-05-21
Svartpannad törnskata Välen, Gbg 2012-08-22
Varfågel Stora Amundön, Askim 2002-01-04
Rödhuvad törnskata
Nötskrika Stora Amundön, Askim 2002-01-04
Skata Arendalstippen, Hisingen 2002-01-02
Nötkråka Bokedalen, Jonsered 2002-08-12
Kaja Arendalstippen, Hisingen 2002-01-02
Råka Biskopsgården, Hisingen 2002-01-30
Kråka Arendalstippen, Hisingen 2002-01-02
Korp Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-06
Stare Öxnäs, Säve, Hisingen 2002-01-19
Rosenstare Torslandaviken 2002-06-13
Gråsparv Överås, Göteborg 2002-01-02
Pilfink Arendalstippen, Hisingen 2002-01-02
Bofink Brottkärr, Askim 2002-01-04
Bergfink Brottkärr, Askim 2002-01-04
Gulhämpling Kråkudden, Hönö 2018-05-09
Grönfink Torslandaviken 2002-01-02
Steglits Brännö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-06
Grönsiska Brottkärr, Askim 2002-01-04
Hämpling Rörö 2002-03-24
Vinterhämpling Arendalstippen, Hisingen 2002-01-02
Gråsiska Torslandaviken 2002-01-02
Bändelkorsnäbb Änggårdsbergen, Göteborg 2002-08-06
Mindre korsnäbb Vättlefjäll, Bergum 2002-02-25
Större korsnäbb Ugglemossen, Partille 2002-01-13
Rosenfink Oxhagen, Rödbo, Hisingen 2002-05-30
Tallbit
Domherre Brännö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-06
Stenknäck Lärjeåns dalgång, Angered 2002-01-13
Lappsparv Kråkudden, Hönö 2002-02-03
Snösparv Torslandaviken 2002-01-02
Tallsparv
Gulsparv Brottkärr, Askim 2002-01-04
Ortolansparv Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-08-25
Dvärgsparv Eklanda Skog, Eklanda 2010-12-06
Sävsparv Torslandaviken 2002-01-05Saknade arter på listan
Amerikansk kopparand 10/91
Gulnäbbad lira 23/91
Svart stork 1/91
Gåsgam 2/91
Kejsarörn 1/91
Rödvingad vadarsvala 3/91
Svartvingad vadarsvala 2/91
Tereksnäppa 1/91
Ismås 1/91
Sandtärna 12/91
Tornuggla 3/91
Dvärguv 2/91
Fjälluggla 1/91
Alpseglare 2/91
Gråspett 1/91
Provencesångare 2/91
Videsångare 6/91
Trädgårdsträdkrypare 10/91
Snösiska 46/91
Kornsparv 2/91
Amerikansk sjöorre 1/91