LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Göteborgslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Göteborgslistan - Stig Jakobsson

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan
Mindre sångsvan
Sångsvan
Sädgås
Spetsbergsgås
Bläsgås
Grågås
Kanadagås
Vitkindad gås
Prutgås
Rödhalsad gås Galterö, Gbg:s södra skärgård 2011-12-14
Nilgås Torslandaviken 2011-12-14
Rostand
Gravand
Bläsand
Amerikansk bläsand Torslandaviken 2011-12-14
Snatterand
Kricka
Gräsand
Stjärtand
Årta
Skedand
Rödhuvad dykand Torslandaviken 2011-12-14
Brunand
Ringand Säv eåns mynning, Gbg 2011-12-14
Vigg
Bergand
Ejder
Praktejder
Alförrädare Torslandaviken 2011-12-14
Alfågel
Sjöorre
Vitnackad svärta Bolleskären, Hönö 2011-12-14
Svärta
Knipa
Salskrake
Småskrake
Storskrake
Amerikansk kopparand Torslandaviken 2011-12-14
Orre
Tjäder
Rapphöna
Vaktel
Fasan
Smålom
Storlom
Svartnäbbad islom Amundön
Vitnäbbad islom Kråkudden, Hönö 2011-12-14
Smådopping
Skäggdopping
Gråhakedopping
Svarthalsad dopping Sisjöns skjutfält, Mölndal 2011-12-14
Svarthakedopping
Stormfågel
Gulnäbbad lira Kråkudden, Hönö 2011-12-14
Grålira
Mindre lira Kråkudden, Hönö 2011-12-14
Klykstjärtad stormsvala Kråkudden, Hönö 2011-12-14
Havssula
Storskarv
Toppskarv Kråkudden, Hönö 2011-12-14
Rördrom Hårssjön 2011-12-14
Silkeshäger Torslandaviken 2011-12-14
Ägretthäger Torslandaviken 2011-12-14
Gråhäger
Vit stork
Bivråk
Röd glada
Havsörn
Brun kärrhök
Blå kärrhök
Stäpphök Tuve, Hisingen 2011-12-14
Ängshök Lagmansholmen, Säve 2011-12-14
Duvhök
Sparvhök
Ormvråk
Fjällvråk
Kungsörn
Fiskgjuse
Tornfalk
Stenfalk
Lärkfalk
Jaktfalk
Pilgrimsfalk
Vattenrall
Småfläckig sumphöna
Kornknarr
Rörhöna
Sothöna
Trana
Strandskata
Skärfläcka
Tjockfot Änggårdsbergen, Gbg 2011-12-14
Rödvingad vadarsvala Torslandaviken 2011-12-14
Svartvingad vadarsvala Torslandaviken 2011-12-14
Mindre strandpipare
Större strandpipare
Svartbent strandpipare Torslandaviken 2011-12-14
Fjällpipare
Amerikansk tundrapipare Galterö, Gbg:s södra skärgård 2011-12-14
Ljungpipare
Kustpipare
Tofsvipa
Kustsnäppa
Sandlöpare
Småsnäppa
Mosnäppa
Tuvsnäppa Torslandaviken 2011-12-14
Spovsnäppa
Skärsnäppa
Kärrsnäppa
Myrsnäppa
Brushane
Dvärgbeckasin
Enkelbeckasin
Dubbelbeckasin
Morkulla
Rödspov
Myrspov
Småspov
Storspov
Svartsnäppa
Rödbena
Dammsnäppa
Gluttsnäppa Torslandaviken 2011-12-14
Skogssnäppa
Grönbena
Drillsnäppa
Roskarl
Smalnäbbad simsnäppa
Brednäbbad simsnäppa Kråkudden, Hönö 2011-12-14
Bredstjärtad labb
Kustlabb
Fjällabb Kråkudden, Hönö 2011-12-14
Storlabb Kråkudden, Hönö 2011-12-14
Svarthuvad mås
Dvärgmås
Tärnmås Kråkudden, Hönö 2011-12-14
Skrattmås
Fiskmås
Silltrut
Gråtrut
Kaspisk trut
Medelhavstrut Fiskhamnen 2011-12-14
Vitvingad trut Fiskhamnen 2011-12-14
Vittrut
Havstrut
Tretåig mås
Skräntärna
Kentsk tärna
Fisktärna
Silvertärna
Småtärna
Svarttärna
Sillgrissla
Spetsbergsgrissla Askimsviken 2011-12-14
Tordmule
Tobisgrissla
Alkekung
Lunnefågel
Tamduva
Skogsduva
Ringduva
Turkduva
Turturduva
Gök
Dvärguv Känsö 2011-12-14
Berguv
Hökuggla Brudarebacken, Gbg 2011-12-14
Sparvuggla
Kattuggla
Hornuggla
Jorduggla
Pärluggla
Nattskärra
Tornseglare
Kungsfiskare
Härfågel
Göktyta
Gråspett Botaniska Trädgården 2011-12-14
Gröngöling
Spillkråka
Större hackspett
Mindre hackspett
Tretåig hackspett
Korttålärka Välen, Gbg 2011-12-14
Tofslärka
Trädlärka
Sånglärka
Berglärka
Backsvala
Ladusvala
Rostgumpsvala Torslandaviken 2011-12-14
Hussvala
Större piplärka
Mongolpiplärka Brudarebacken, Gbg 2011-12-14
Fältpiplärka Torslandaviken 2011-12-14
Trädpiplärka
Ängspiplärka
Rödstrupig piplärka
Skärpiplärka
Vattenpiplärka
Gulärla
Citronärla Torslandaviken 2011-12-14
Forsärla
Sädesärla
Sidensvans
Strömstare
Gärdsmyg
Järnsparv
Rödhake
Näktergal
Sydnäktergal Ganlet, Önnered, Gbg 2011-12-14
Blåhake
Svart rödstjärt
Rödstjärt
Buskskvätta
Svarthakad buskskvätta
Stenskvätta
Ringtrast
Koltrast
Björktrast
Taltrast
Rödvingetrast
Dubbeltrast
Gräshoppsångare
Flodsångare
Vassångare Kvillebäcken, Backaplan, Hisingen 2011-12-14
Vattensångare Amundön 2011-12-14
Sävsångare
Busksångare
Kärrsångare
Rörsångare
Trastsångare
Härmsångare
Ärtsångare
Törnsångare
Trädgårdssångare
Svarthätta
Lundsångare
Kungsfågelsångare
Taigasångare
Bergsångare
Grönsångare
Gransångare
Lövsångare
Kungsfågel
Brandkronad kungsfågel
Grå flugsnappare
Mindre flugsnappare
Halsbandsflugsnappare
Svartvit flugsnappare
Skäggmes
Stjärtmes
Entita
Talltita
Tofsmes
Svartmes
Blåmes
Talgoxe
Nötväcka
Trädkrypare
Sommargylling
Törnskata
Varfågel
Rödhuvad törnskata Långeberg, Göteborg 2011-12-14
Nötskrika
Skata
Nötkråka
Kaja
Råka
Kråka
Korp
Stare
Rosenstare Torslandaviken 2011-12-14
Gråsparv
Pilfink
Bofink
Bergfink
Grönfink
Steglits
Grönsiska
Hämpling
Vinterhämpling
Gråsiska
Snösiska
Bändelkorsnäbb
Mindre korsnäbb
Större korsnäbb
Rosenfink
Tallbit
Domherre
Stenknäck
Lappsparv
Snösparv
Tallsparv Sandvik, Torslanda 2011-12-14
Gulsparv
Ortolansparv
Dvärgsparv
Sävsparv
KornsparvSaknade arter på listan
Amerikansk kricka 18/91
Svartbrynad albatross 3/91
Balearisk lira 31/91
Stormsvala 15/91
Svart stork 1/91
Skedstork 24/91
Brun glada 18/91
Gåsgam 2/91
Kejsarörn 1/91
Aftonfalk 21/91
Sumpvipa 11/91
Vitgumpsnäppa 10/91
Större gulbena 25/91
Tereksnäppa 1/91
Rosenmås 35/91
Ismås 1/91
Sandtärna 12/91
Vitvingad tärna 27/91
Större turturduva 38/91
Tornuggla 3/91
Fjälluggla 1/91
Lappuggla 27/91
Blek tornseglare 6/91
Alpseglare 2/91
Biätare 17/91
Sibirisk järnsparv 17/91
Ökenstenskvätta 21/91
Provencesångare 2/91
Rödstrupig sångare 22/91
Höksångare 19/91
Bergstaigasångare 15/91
Videsångare 6/91
Brunsångare 20/91
Trädgårdsträdkrypare 10/91
Pungmes 35/91
Svartpannad törnskata 32/91
Gulhämpling 21/91
Iberisk gransångare 19/91
Amerikansk sjöorre 1/91
Vitgumpad buskskvätta 20/91
Orientpipare 19/91
Stripgås 13/91
Mandarinand 14/91