LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Göteborgslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Göteborgslistan - Björn Dellming

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan Torslandaviken
Mindre sångsvan 1 ad Torslandaviken 2000-05-01
Sångsvan Torslandaviken
Sädgås Öxnäs, Säve
Spetsbergsgås Prästgårdskilen, Björlanda
Bläsgås Öxnäs, Säve
Grågås
Kanadagås Torslandaviken
Vitkindad gås Stora Amundö
Prutgås Kråkudden, Hönö
Rödhalsad gås Galterö, Gbg:s södra skärgård 2007-07-11
Nilgås Torslandaviken
Rostand Torslandaviken
Gravand Torslandaviken
Bläsand Torslandaviken
Amerikansk bläsand 1 ex Torslandaviken 2006-07-05
Snatterand Torslandaviken
Kricka Torslandaviken
Amerikansk kricka 1 hane Ragnhildsholmen 2010-04-11
Gräsand Torslandaviken
Stjärtand Torslandaviken
Årta Torslandaviken
Skedand Torslandaviken
Brunand Torslandaviken
Ringand Säveåns mynning, Gbg
Vigg Torslandaviken
Bergand Torslandaviken
Ejder Kråkudden, Hönö
Praktejder Öckerö, Gbg:s norra skärgård
Alförrädare Kråkudden, Hönö
Alfågel Kråkudden, Hönö
Sjöorre Kråkudden, Hönö
Vitnackad svärta Kråkudden, Hönö
Svärta Kråkudden, Hönö
Knipa Axlemossen, Änggårdsbergen, Gbg
Salskrake Torslandaviken
Småskrake Kråkudden, Hönö
Storskrake Göteborgs fiskhamn
Orre Rambo mosse, Mölndal
Tjäder Vättlefjäll, Bergum
Rapphöna Lökholmen, Gbg:s södra skärgård
Vaktel Öxnäs, Säve
Fasan Hönö kyrkogård
Smålom Kråkudden, Hönö
Storlom Sisjön, Askim
Svartnäbbad islom Kråkudden, Hönö
Smådopping Axlemossen, Änggårdsbergen, Gbg
Skäggdopping Torslandaviken
Gråhakedopping Kråkudden, Hönö
Svarthalsad dopping Torslandaviken
Svarthakedopping Torslandaviken
Stormfågel Kråkudden, Hönö
Gulnäbbad lira Kråkudden, Hönö
Grålira Kråkudden, Hönö
Mindre lira Kråkudden, Hönö
Balearisk lira 1 ex Kråkudden, Hönö 2008-08-14
Klykstjärtad stormsvala Vinga
Havssula Vinga
Storskarv Göteborgs fiskhamn
Toppskarv Rörö
Rördrom Hålsjön, Mölndal
Silkeshäger 1 ex Välen, Gbg 2009-08-18
Ägretthäger 1 ex Hårssjön, Mölndal 2008-04-13
Gråhäger Torslandaviken
Bivråk Bokedalen, Jonsered
Brun glada 1 1K Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2009-08-21
Röd glada Torrekulla, Kållered
Havsörn Billdals skärgård
Brun kärrhök Svankällan, Säve, Hisingen
Blå kärrhök Galterö, Gbg:s södra skärgård
Ängshök 1 hona Torslandaviken 2009-09-05
Duvhök Påvelund, Gbg
Sparvhök Brudarebacken, Gbg
Ormvråk Brudarebacken, Gbg
Fjällvråk Brudarebacken, Gbg
Kungsörn Brudarebacken, Gbg
Fiskgjuse Brudarebacken, Gbg
Tornfalk Brudarebacken, Gbg
Stenfalk Kråkudden, Hönö
Lärkfalk Kråkudden, Hönö
Jaktfalk 1 2k Lindholmen, Öckerö 2014-03-05
Pilgrimsfalk Vinga
Vattenrall Välen, Gbg
Småfläckig sumphöna Lagmansholmen, Säve
Kornknarr Brudarebacken, Gbg
Rörhöna Hökälla, Hisingen
Sothöna Hökälla, Hisingen
Trana Brudarebacken, Gbg
Strandskata Askimsviken
Skärfläcka Kråkudden, Hönö
Mindre strandpipare Torslandaviken
Större strandpipare Torslandaviken
Svartbent strandpipare 1 hane Torslandaviken 2007-04-24
Fjällpipare Torslandaviken
Amerikansk tundrapipare Galterö, Gbg:s södra skärgård
Ljungpipare Galterö, Gbg:s södra skärgård
Kustpipare Galterö, Gbg:s södra skärgård
Tofsvipa Galterö, Gbg:s södra skärgård
Kustsnäppa Galterö, Gbg:s södra skärgård
Sandlöpare Kråkudden, Hönö
Småsnäppa Galterö, Gbg:s södra skärgård
Mosnäppa Torslandaviken
Spovsnäppa Torslandaviken
Skärsnäppa Kråkudden, Hönö
Kärrsnäppa Kråkudden, Hönö
Myrsnäppa 3 ex Torslandaviken
Brushane Torslandaviken
Dvärgbeckasin Lagmansholmen, Säve
Enkelbeckasin Lagmansholmen, Säve
Dubbelbeckasin Hökälla, Hisingen
Morkulla Hålsjön, Mölndal
Rödspov Välen, Gbg
Myrspov Kråkudden, Hönö
Småspov Kråkudden, Hönö
Storspov Kråkudden, Hönö
Svartsnäppa Torslandaviken
Rödbena Torslandaviken
Dammsnäppa Torslandaviken
Gluttsnäppa Torslandaviken
Skogssnäppa Torslandaviken
Grönbena Torslandaviken
Drillsnäppa Torslandaviken
Roskarl Kråkudden, Hönö
Smalnäbbad simsnäppa Torslandaviken
Brednäbbad simsnäppa Kråkudden, Hönö
Bredstjärtad labb Kråkudden, Hönö
Kustlabb Kråkudden, Hönö
Fjällabb Kråkudden, Hönö
Storlabb Kråkudden, Hönö
Svarthuvad mås Klippan, Majorna
Dvärgmås Kråkudden, Hönö
Tärnmås Vinga
Skrattmås Svarte mosse, Biskopsgården
Fiskmås Torslandaviken
Silltrut Göteborgs fiskhamn
Gråtrut Göteborgs fiskhamn
Kaspisk trut Göteborgs fiskhamn
Medelhavstrut Göteborgs fiskhamn
Vitvingad trut Göteborgs fiskhamn
Vittrut Vinga
Havstrut Vinga
Tretåig mås Vinga
Rosenmås 1 1k Öckerö hamn 2011-12-25
Sandtärna 1 Torslandaviken 2013-05-18
Kentsk tärna Galterö, Gbg:s södra skärgård
Fisktärna Galterö, Gbg:s södra skärgård
Silvertärna Kråkudden, Hönö
Småtärna Haga kile, Askim
Svarttärna Torslandaviken
Vitvingad tärna 1 ad Torslandaviken 2014-05-19
Sillgrissla Kråkudden, Hönö
Tordmule Kråkudden, Hönö
Tobisgrissla Kråkudden, Hönö
Alkekung Kråkudden, Hönö
Lunnefågel Kråkudden, Hönö
Tamduva Påvelund, Gbg
Skogsduva Askesby, Säve, Hisingen
Ringduva Askesby, Säve, Hisingen
Turkduva Påvelund, Gbg
Större turturduva 1 ex Kålltorp 2013-02-10
Gök Kråkudden, Hönö
Berguv Torslandaviken
Hökuggla 1 ex Gunnestorps mosse 2014-01-01
Sparvuggla Klippans naturreservat, Björketorp
Kattuggla Nya Varvet, Gbg
Lappuggla 1 2k Ugglemossen, Knipeflågsbergen 2012-04-02
Hornuggla Torslandaviken
Jorduggla Kråkudden, Hönö
Pärluggla Lilla Issjön, Landvetter
Nattskärra Delsjöområdet, Gbg
Tornseglare Påvelund, Gbg
Kungsfiskare Torslandaviken
Härfågel Delsjöområdet, Gbg
Göktyta Rödbo, Hisingen
Gröngöling Biskopsgården, Hisingen
Spillkråka Delsjöområdet, Gbg
Större hackspett Delsjöområdet, Gbg
Mindre hackspett Påvelund, Gbg
Tretåig hackspett Klippans naturreservat, Björketorp
Korttålärka Välen, Gbg
Trädlärka Rambo mosse, Mölndal
Sånglärka Torslandaviken
Berglärka Arendalsudden, Hisingen
Backsvala Torslandaviken
Ladusvala Alleby, Björlanda
Hussvala Smithska udden, Gbg
Större piplärka Öxnäs, Säve
Mongolpiplärka Brudarebacken, Gbg
Fältpiplärka Torslandaviken
Trädpiplärka Rambo mosse, Mölndal
Ängspiplärka Torslandaviken
Rödstrupig piplärka Galterö, Gbg:s södra skärgård
Skärpiplärka Kråkudden, Hönö
Vattenpiplärka Rörö
Gulärla Torslandaviken
Forsärla Torslandaviken
Sädesärla Torslandaviken
Sidensvans Påvelund, Gbg
Strömstare Välen, Gbg
Gärdsmyg Välen, Gbg
Järnsparv Landvetter, Härryda
Rödhake Landvetter, Härryda
Näktergal Torslandaviken
Sydnäktergal Ganlet, Önnered, Gbg
Blåhake Eklanda, Mölndal
Svart rödstjärt Skansen Lejonet, Göteborg
Rödstjärt Nya Varvet, Gbg
Buskskvätta Torslandaviken
Svarthakad buskskvätta Brudarebacken, Gbg
Stenskvätta Brudarebacken, Gbg
Ringtrast Brudarebacken, Gbg
Koltrast Brudarebacken, Gbg
Björktrast Brudarebacken, Gbg
Taltrast Brudarebacken, Gbg
Rödvingetrast Brudarebacken, Gbg
Dubbeltrast Brudarebacken, Gbg
Gräshoppsångare Ragnhildsholmen
Flodsångare Hökälla, Hisingen
Vassångare 1 hane Välen, Gbg 2007-06-05
Sävsångare Ragnhildsholmen
Busksångare Välen, Gbg
Kärrsångare Ragnhildsholmen
Rörsångare Ragnhildsholmen
Trastsångare Lagmansholmen, Säve
Härmsångare Påvelund, Gbg
Rödstrupig sångare 1 Hönö 2013-05-25
Ärtsångare Kråkudden, Hönö
Törnsångare Kråkudden, Hönö
Trädgårdssångare Ersdalen, Hönö
Svarthätta Ersdalen, Hönö
Lundsångare 1 ex Hyppeln, Gbg:s norra skärgård 2011-06-02
Kungsfågelsångare Tagene, Säve, Hisingen
Taigasångare Styrsö, Gbg:s södra skärgård
Bergsångare 1 ex Hönö 2011-05-05
Grönsångare Ersdalen, Hönö
Gransångare Änggårdsbergen, Gbg
Lövsångare Änggårdsbergen, Gbg
Kungsfågel Änggårdsbergen, Gbg
Brandkronad kungsfågel Hönö kyrkogård
Grå flugsnappare Årekärr, Askim
Mindre flugsnappare Lunnagården, Mölndal
Halsbandsflugsnappare 1 hane Frölunda, Västra Frölunda 2007-06-02
Svartvit flugsnappare Biskopsgården, Hisingen
Skäggmes Lagmansholmen, Säve
Stjärtmes Påvelund, Gbg
Entita Påvelund, Gbg
Talltita Landvetter, Härryda
Tofsmes Landvetter, Härryda
Svartmes Landvetter, Härryda
Blåmes Landvetter, Härryda
Talgoxe Landvetter, Härryda
Nötväcka Landvetter, Härryda
Trädkrypare Landvetter, Härryda
Pungmes 1 ex Säveåns dalgång, Partille 2008-05-06
Sommargylling Årekärr, Askim
Törnskata Brudarebacken, Gbg
Svartpannad törnskata 1 ad hane Välen 2012-08-22
Varfågel Brudarebacken, Gbg
Nötskrika Lagmansholmen, Säve
Skata Lagmansholmen, Säve
Nötkråka Bokedalen, Jonsered
Kaja Påvelund, Gbg
Råka Smithska udden, Gbg
Kråka Smithska udden, Gbg
Korp Lagmansholmen, Säve
Stare Lagmansholmen, Säve
Rosenstare Torslandaviken
Gråsparv Påvelund, Gbg
Pilfink Påvelund, Gbg
Bofink Påvelund, Gbg
Bergfink Påvelund, Gbg
Grönfink Påvelund, Gbg
Steglits Brudarebacken, Gbg
Grönsiska Brudarebacken, Gbg
Hämpling Brudarebacken, Gbg
Vinterhämpling Brudarebacken, Gbg
Gråsiska Brudarebacken, Gbg
Snösiska Torslandaviken
Bändelkorsnäbb Nya Varvet, Gbg
Mindre korsnäbb Smithska udden, Gbg
Större korsnäbb Smithska udden, Gbg
Rosenfink Ragnhildsholmen
Tallbit Sisjöns skjutfält, Mölndal
Domherre Sisjöns skjutfält, Mölndal
Stenknäck Delsjöområdet, Gbg
Lappsparv Brudarebacken, Gbg
Snösparv Brudarebacken, Gbg
Gulsparv Brudarebacken, Gbg
Ortolansparv Brudarebacken, Gbg
Dvärgsparv 1 ex Eklanda, Mölndal 2010-12-05
Sävsparv Välen, GbgSaknade arter på listan
Rödhuvad dykand 28/91
Amerikansk kopparand 10/91
Vitnäbbad islom 41/91
Svartbrynad albatross 3/91
Stormsvala 15/91
Svart stork 1/91
Vit stork 25/91
Skedstork 24/91
Gåsgam 2/91
Stäpphök 32/91
Kejsarörn 1/91
Aftonfalk 21/91
Tjockfot 24/91
Rödvingad vadarsvala 3/91
Svartvingad vadarsvala 2/91
Sumpvipa 11/91
Vitgumpsnäppa 10/91
Tuvsnäppa 24/91
Större gulbena 25/91
Tereksnäppa 1/91
Ismås 1/91
Skräntärna 33/91
Spetsbergsgrissla 16/91
Turturduva 22/91
Tornuggla 3/91
Dvärguv 2/91
Fjälluggla 1/91
Blek tornseglare 6/91
Alpseglare 2/91
Biätare 17/91
Gråspett 1/91
Tofslärka 22/91
Rostgumpsvala 39/91
Citronärla 9/91
Sibirisk järnsparv 17/91
Ökenstenskvätta 21/91
Vattensångare 26/91
Provencesångare 2/91
Höksångare 19/91
Bergstaigasångare 15/91
Videsångare 6/91
Brunsångare 20/91
Trädgårdsträdkrypare 10/91
Rödhuvad törnskata 18/91
Gulhämpling 21/91
Tallsparv 25/91
Kornsparv 2/91
Iberisk gransångare 19/91
Amerikansk sjöorre 1/91
Vitgumpad buskskvätta 20/91
Orientpipare 19/91
Stripgås 13/91
Mandarinand 14/91