LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Göteborgslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Göteborgslistan - David Klingberg

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan 1 ex Säveåns mynning, Gbg 2011-01-03
Mindre sångsvan 5 ex Mölndalsån, Gbg 2010-05-01
Sångsvan 3 ex Välen, Gbg 2011-01-09
Sädgås 11 ex Kråkudden, Hönö 2011-12-31
Spetsbergsgås 1 ex Uggledal, Askim 2012-01-06
Bläsgås 2 ex Öxnäs, Säve 2011-03-15
Grågås 6 ex Slottsskogen, Gbg 2011-01-30
Kanadagås 1 ex Välen 2011-02-05
Vitkindad gås 11 ex Slottsskogen, Gbg 2011-01-30
Prutgås 3 ex kråkuddn 2011-03-09
Gravand 3 ex Välen, Gbg 2011-04-02
Bläsand 4 ex Öxnäs, Säve 2011-03-22
Snatterand 2 ex Torslandaviken 2011-05-10
Kricka 5 ex Välen, Gbg 2011-03-13
Gräsand 2500 ex Slottsskogen, Gbg 2011-01-30
Stjärtand 1 ex Äspekullen, Säve 2011-03-22
Årta Hökälla, Hisingen
Skedand 4 ex Torslandaviken 2011-05-10
Brunand 2 ex Säveåns mynning, Gbg 2011-01-31
Vigg 25 ex Säveåns mynning, Gbg 2011-01-31
Bergand 5 ex Torslandaviken 2010-11-10
Ejder 3 ex Torslandaviken 2011-02-06
Sjöorre 13 ex Kråkudden, Hönö 2011-11-29
Svärta 3 ex Kråkudden, Hönö 2011-11-29
Knipa 15 ex Säveåns mynning 2011-02-05
Salskrake 6 ex Torslandaviken 2011-02-06
Småskrake 6 ex Torslandaviken 2011-02-06
Storskrake 10 ex Säveåns mynning, Gbg 2011-01-31
Vaktel 1 ex Brudarebacken, Gbg 2012-05-16
Fasan 1 ex Välen, Gbg 2011-04-13
Storlom 1 ex Brudarebacken, Gbg 2012-04-16
Smådopping 3 ex Säveåns mynning, Gbg 2011-01-31
Skäggdopping 1 ex Torslandaviken 2011-02-06
Gråhakedopping 1 ex Torslandaviken 2011-08-09
Svarthakedopping 1 ex Hökälla, Hisingen 2011-05-21
Stormfågel 1 Kråkudden, Hönö 2012-01-04
Mindre lira 1 ex Kråkudden, Hönö 2010-09-25
Klykstjärtad stormsvala 1 ex Kråkudden, Hönö 2012-01-04
Havssula 1 ex Kråkudden, Hönö 2010-09-25
Storskarv 1 ex Säveåns mynning, Gbg 2011-01-31
Rördrom 1 ex Hårssjön 2012-03-21
Gråhäger 1 ex Säveåns mynning, Gbg 2011-01-03
Bivråk 2 ex Brudarebacken, Gbg 2011-09-01
Havsörn 1 ex Ängårdsbergen 2011-01-30
Brun kärrhök 1 ex Hökälla, Hisingen 2011-05-14
Blå kärrhök 1 ex Öxnäs, Säve 2011-10-03
Duvhök 1 ex Delsjöområdet, Gbg 2011-01-31
Sparvhök 1 ex Delsjöområdet, Gbg 2011-01-31
Ormvråk 1 ex Säveåns mynning, Gbg 2011-01-31
Fjällvråk 1 ex Välen, Gbg 2011-01-31
Kungsörn 1 ex Brudarebacken, Gbg 2011-10-08
Fiskgjuse 3 ex Torslandaviken 2011-07-27
Tornfalk 1 ex Säveåns mynning, Gbg 2011-01-31
Stenfalk 1 ex Öxnäs, Säve 2011-10-03
Lärkfalk 1 ex Hökälla, Hisingen 2011-05-21
Pilgrimsfalk 1 ex Säveåns mynning, Gbg 2011-01-31
Vattenrall 1 ex Välen, Gbg 2011-01-09
Kornknarr 1 ex Hökälla 2013-05-27
Rörhöna 2 ex Slottsskogen, Gbg 2011-01-30
Sothöna 1 ex Säveåns mynning, Gbg 2011-01-03
Trana 1 ex Öxnäs, Säve 2011-03-28
Strandskata 2 ex Kråkudden, Hönö 2011-03-09
Mindre strandpipare 1 ex Torp 2013-06-14
Större strandpipare 1 ex Torslandaviken 2011-07-27
Ljungpipare 3 ex Torslandaviken 2011-08-09
Kustpipare 1 ex Brudarebacken, Gbg 2012-04-23
Tofsvipa 4 ex Stora Amundö 2011-03-13
Skärsnäppa 3 ex Kråkudden, Hönö 2011-02-27
Kärrsnäppa 3 ex Galterö 2013-07-06
Myrsnäppa 1 ex Galterö 2013-07-06
Dvärgbeckasin 1 ex Välen, Gbg 2011-01-03
Enkelbeckasin 1 ex Välen, Gbg 2011-01-03
Morkulla 1 ex Öxnäs, Säve 2011-03-28
Myrspov 3 ex Galterö 2013-07-06
Storspov 3 ex Stora Amundö 2011-04-03
Rödbena 3 ex Stora Amundö 2011-04-03
Gluttsnäppa 1 ex Kråkudden, Hönö 2010-09-25
Skogssnäppa 1 ex Välen, Gbg 2011-04-03
Grönbena 1 ex Torslandaviken 2011-05-10
Drillsnäppa 1 ex Säveåns mynning, Gbg 2011-05-10
Brednäbbad simsnäppa 1 ex Askimsviken 2011-12-04
Bredstjärtad labb 2 ex Kråkudden, Hönö 2011-12-02
Storlabb 1 ex Brudarebacken, Gbg 2011-10-11
Dvärgmås 3 ex Torslandaviken 2011-05-10
Skrattmås 5 ex Säveåns mynning, Gbg 2011-02-04
Fiskmås 1 ex Säveåns mynning, Gbg 2011-01-31
Silltrut 1 ex Gamlestaden, Gbg 2011-01-31
Gråtrut 80 ex Välen, Gbg 2011-02-05
Vitvingad trut 1 ex Gö teborgs fiskhamn 2012-01-16
Vittrut 1 Fiskhamnen 2013-03-12
Havstrut 1 ex Säveåns mynning, Gbg 2011-01-31
Tretåig mås 25 ex Kråkudden, Hönö 2011-11-29
Skräntärna 1 ex Torslandaviken 2011-07-27
Kentsk tärna 13 Bredviken, Hönö 2011-07-30
Fisktärna 1 ex Säveåns mynning, Gbg 2011-05-10
Sillgrissla 1 ex Kråkudden, Hönö 2010-09-25
Tordmule 1 ex Kråkudden, Hönö 2010-09-25
Tobisgrissla 1 ex Kråkudden, Hönö 2010-09-25
Alkekung 2 ex Kråkudden, Hönö 2011-11-29
Tamduva 1 ex Slottsskogen, Gbg 2011-01-30
Skogsduva 1 ex Höna röd 2011-02-27
Ringduva 1 ex Slottsskogen, Gbg 2011-01-30
Turkduva 2 ex Bagaregården Gbg 2011-01-31
Större turturduva 1 ex Kålltorp 2013-02-07
Gök 1 ex Skansen Lejonet, Göteborg 2011-08-30
Berguv 1 ex Ullevi, gbg 2011-02-13
Sparvuggla 1 ex Lövgärdet, Angered 2011-11-15
Kattuggla 1 ex Renströmsparken, Gbg 2011-02-09
Nattskärra 1 ex Mulered, Säve, Hisingen 2011-06-08
Tornseglare 1 ex Öxnäs, Säve 2011-05-21
Kungsfiskare 1 Brandkärr, Hisingen 2012-12-22
Göktyta 1 ex Skatås, Göteborg 2011-08-03
Gröngöling 1 ex Stora Amundö 2011-03-13
Spillkråka 1 ex Delsjöområdet, Gbg 2011-01-30
Större hackspett 1 ex Botaniska 2011-01-30
Mindre hackspett 1 ex Delsjövägen, bäcken 2011-02-24
Trädlärka 3 ex Brudarebacken, Gbg 2011-10-13
Sånglärka 1 ex Brudarebacken, Gbg 2011-03-08
Backsvala 1 ex Torslandaviken 2011-05-10
Ladusvala 1 ex Kodammsbron, gamlestan, gbg 2011-04-05
Hussvala 1 ex Säveåns mynning, Gbg 2011-05-10
Trädpiplärka 2 ex Brudarebacken, Gbg 2011-08-03
Ängspiplärka 1 ex Välen, Gbg 2011-03-23
Rödstrupig piplärka 1 ex Brudarebacken 2011-11-03
Skärpiplärka 1 ex Kråkudden, Hönö 2010-09-25
Vattenpiplärka 1 ex Kråkudden, Hönö 2011-12-31
Gulärla 10 ex Torslandaviken 2011-05-10
Forsärla 2 ex Slottsskogen, Gbg 2011-04-13
Sädesärla 1 ex Öxnäs, Säve 2011-03-28
Sidensvans 10 ex Ånäsmotet, Gbg 2011-01-31
Strömstare 5 ex Grevedämmet, Mölndal 2011-01-31
Gärdsmyg 1 ex Välen, Gbg 2011-01-31
Järnsparv 1 ex Brudarebacken, Gbg 2011-08-03
Rödhake 1 ex Gamlestaden, Gbg 2011-01-31
Näktergal 1 ex Torslandaviken 2011-05-10
Svart rödstjärt 2 ex Backadalen, Hisingen 2010-09-09
Rödstjärt 1 ex Delsjöområdet, Gbg 2011-06-11
Buskskvätta 10 ex Torslandaviken 2011-05-10
Svarthakad buskskvätta 1 ex Stora Amundö 2011-04-10
Stenskvätta 1 ex Backadalen, Hisingen 2011-01-31
Ringtrast 1 ex Brudarebacken, Gbg 2012-04-19
Koltrast 1 ex Botaniska 2011-01-30
Björktrast 12 ex Välen, Gbg 2011-02-05
Taltrast 1 ex Stora Amundö 2011-04-03
Rödvingetrast 1 ex Välen, Gbg 2011-04-23
Dubbeltrast 1 ex Bruda arebacken, Gbg 2011-10-07
Gräshoppsångare 1 ex Orrekulla industriområde 2011-06-03
Flodsångare 1 ex Hökälla 2013-05-27
Sävsångare 1 ex Orrekulla industriområde 2011-06-03
Kärrsångare 1 ex Orrekulla industriområde 2011-06-03
Rörsångare 1 ex Torslandaviken 2011-05-10
Ärtsångare 1 ex Örgrytebäcken 2011-05-30
Törnsångare 10 ex Torslandaviken 2011-05-10
Trädgårdssångare 3 ex Örgrytebäcken 2011-05-30
Svarthätta 2 ex Örgrytebäcken 2011-05-30
Lundsångare 1 ex Chalmers, Göteborg 2011-06-18
Grönsångare 1 ex Skatås, Göteborg 2011-05-03
Gransångare 1 ex Svarttjärn, Delsjöområdet, Gbg 2011-04-06
Lövsångare 1 ex Välen, Gbg 2011-04-23
Kungsfågel 1 ex Slätta damm, Hisingen 2011-03-08
Grå flugsnappare 1 ex Brudarebacken, Gbg 2011-08-21
Mindre flugsnappare 1 ex Delsjöområdet, Gbg 2011-06-14
Svartvit flugsnappare 1 ex Delsjöområdet, Gbg 2011-05-07
Skäggmes 2 Välen, Gbg 2011-01-31
Stjärtmes 4 ex Lärjeåns dalgång, Gbg 2011-02-25
Entita 3 ex Botaniska 2011-01-30
Talltita 2 ex Brudarebacken, Gbg 2011-10-14
Tofsmes 1 ex Brudarebacken, Gbg 2011-10-02
Svartmes 1 ex Brudarebacken, Gbg 2012-04-29
Blåmes 1ex Botaniska 2011-01-30
Talgoxe 1 ex Botaniska 2011-01-30
Nötväcka 1 ex Botaniska 2011-01-30
Trädkrypare 1 ex Bagaregården Gbg 2011-01-31
Törnskata 2 ex Brudarebacken, Gbg 2011-06-03
Varfågel 1 ex Brudarebacken, Gbg 2011-01-31
Nötskrika 1 ex Delsjöområdet, Gbg 2011-01-31
Skata 10 ex Bagaregården, Gbg 2011-01-31
Nötkråka 1 ex Brudarebacken, Gbg 2012-09-06
Kaja 200 ex Välen, Gbg 2011-02-05
Råka 1 ex Äspekullen, Säve 2011-03-22
Kråka 10 ex Slottsskogen, Gbg 2011-01-30
Korp 1 ex Lärjeåns dalgång, Gbg 2011-02-25
Stare 9 ex Torslandaviken 2011-02-06
Gråsparv 4 ex Gamlestaden, Gbg 2011-01-31
Pilfink 1 ex Bagaregården, Gbg 2011-01-31
Bofink 10 ex Eklanda, Mölndal 2011-01-31
Bergfink 10 ex Eklanda, Mölndal 2011-01-31
Grönfink 10 ex Stora Amundön 2011-02-05
Steglits 9 ex Ånäsmotet, Gbg 2011-01-03
Grönsiska 1 ex Säveåns mynning, Gbg 2011-01-31
Hämpling 2 ex Torslandaviken 2011-05-10
Vinterhämpling 1 ex Brudarebacken, Gbg 2011-01-31
Gråsiska 1 ex Eklanda, Mölndal 2011-01-31
Bändelkorsnäbb 4 Lillhagsparken 2011-02-02
Mindre korsnäbb 13 ex Änggårdsbergen, Gbg 2011-08-03
Större korsnäbb 5 ex Brudarebacken, Gbg 2011-11-04
Rosenfink 2 ex Orrekulla industriområde 2011-06-03
Tallbit 1 Brudarebacken 2012-11-07
Domherre 1 ex Botaniska 2011-01-30
Stenknäck 1 ex Eklanda, Mölndal 2011-01-09
Snösparv 2 ex Brudarebacken, Gbg 2011-11-07
Gulsparv 1 ex Eklanda, Mölndal 2011-01-31
Ortolansparv 1 ex Brudarebacken 2013-05-21
Dvärgsparv 1 ex Eklanda, Mölndal 2011-01-09
Sävsparv 1 ex Välen, Gbg 2011-03-23Saknade arter på listan
Rödhalsad gås 35/91
Nilgås 33/91
Rostand 17/91
Amerikansk bläsand 31/91
Amerikansk kricka 18/91
Rödhuvad dykand 28/91
Ringand 52/91
Praktejder 59/91
Alförrädare 52/91
Alfågel 85/91
Vitnackad svärta 27/91
Amerikansk kopparand 10/91
Orre 55/91
Tjäder 42/91
Rapphöna 46/91
Smålom 87/91
Svartnäbbad islom 61/91
Vitnäbbad islom 41/91
Svarthalsad dopping 58/91
Svartbrynad albatross 3/91
Gulnäbbad lira 23/91
Grålira 54/91
Balearisk lira 31/91
Stormsvala 15/91
Toppskarv 68/91
Silkeshäger 47/91
Ägretthäger 41/91
Svart stork 1/91
Vit stork 25/91
Skedstork 24/91
Brun glada 18/91
Röd glada 55/91
Gåsgam 2/91
Stäpphök 32/91
Ängshök 17/91
Kejsarörn 1/91
Aftonfalk 21/91
Jaktfalk 29/91
Småfläckig sumphöna 58/91
Skärfläcka 41/91
Tjockfot 24/91
Rödvingad vadarsvala 3/91
Svartvingad vadarsvala 2/91
Svartbent strandpipare 30/91
Fjällpipare 36/91
Amerikansk tundrapipare 25/91
Sumpvipa 11/91
Kustsnäppa 67/91
Sandlöpare 54/91
Småsnäppa 59/91
Mosnäppa 74/91
Vitgumpsnäppa 10/91
Tuvsnäppa 24/91
Spovsnäppa 61/91
Brushane 76/91
Dubbelbeckasin 44/91
Rödspov 47/91
Småspov 74/91
Svartsnäppa 77/91
Dammsnäppa 48/91
Större gulbena 25/91
Tereksnäppa 1/91
Roskarl 64/91
Smalnäbbad simsnäppa 55/91
Kustlabb 72/91
Fjällabb 48/91
Svarthuvad mås 65/91
Tärnmås 41/91
Kaspisk trut 38/91
Medelhavstrut 37/91
Rosenmås 35/91
Ismås 1/91
Sandtärna 12/91
Silvertärna 76/91
Småtärna 34/91
Svarttärna 48/91
Vitvingad tärna 27/91
Spetsbergsgrissla 16/91
Lunnefågel 60/91
Turturduva 22/91
Tornuggla 3/91
Dvärguv 2/91
Fjälluggla 1/91
Hökuggla 43/91
Lappuggla 27/91
Hornuggla 63/91
Jorduggla 60/91
Pärluggla 36/91
Blek tornseglare 6/91
Alpseglare 2/91
Biätare 17/91
Härfågel 51/91
Gråspett 1/91
Tretåig hackspett 44/91
Korttålärka 17/91
Tofslärka 22/91
Berglärka 79/91
Rostgumpsvala 39/91
Större piplärka 38/91
Mongolpiplärka 49/91
Fältpiplärka 29/91
Citronärla 9/91
Sibirisk järnsparv 17/91
Sydnäktergal 59/91
Blåhake 47/91
Ökenstenskvätta 21/91
Vassångare 48/91
Vattensångare 26/91
Busksångare 64/91
Trastsångare 44/91
Härmsångare 77/91
Provencesångare 2/91
Rödstrupig sångare 22/91
Höksångare 19/91
Kungsfågelsångare 23/91
Taigasångare 43/91
Bergstaigasångare 15/91
Videsångare 6/91
Brunsångare 20/91
Bergsångare 30/91
Brandkronad kungsfågel 52/91
Halsbandsflugsnappare 39/91
Trädgårdsträdkrypare 10/91
Pungmes 35/91
Sommargylling 33/91
Svartpannad törnskata 32/91
Rödhuvad törnskata 18/91
Rosenstare 45/91
Gulhämpling 21/91
Snösiska 46/91
Lappsparv 57/91
Tallsparv 25/91
Kornsparv 2/91
Iberisk gransångare 19/91
Amerikansk sjöorre 1/91
Vitgumpad buskskvätta 20/91
Orientpipare 19/91
Stripgås 13/91
Mandarinand 14/91