LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Göteborgslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Göteborgslistan - Lennart Bogren

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan 1 ex Nötholmen, Hönö 2009-02-28
Mindre sångsvan 2 Kråkudden, Hönö 2013-04-02
Sångsvan 4 ex Karholmsdammen, Torslandaviken 2009-03-13
Sädgås 15 ex Ersdalen, Hönö 2009-02-28
Spetsbergsgås 7 Vadarstranden, Torslandaviken 2015-04-10
Bläsgås 3 Mudderdammen, Torslandaviken 2015-11-08
Grågås 12 ex Lilleby, Björlanda 2009-02-21
Kanadagås 1 ex Ersdalen, Hönö 2009-02-28
Vitkindad gås 2 ex Välen, Gbg 2009-04-22
Prutgås 3 ex Kråkudden, Hönö 2011-02-04
Gravand 2 ex Dannekroken, Hönö 2009-03-24
Bläsand 3 ex Välen, Gbg 2009-10-08
Snatterand 2 ex Karholmsdammen, Torslandaviken 2009-03-13
Kricka 7 ex Välen, Gbg 2009-08-21
Gräsand 7 ex Hjuvik, Torslanda 2009-03-01
Stjärtand 1 Kråkudden, Hönö 2012-10-07
Årta 2 ex Vadarstranden, Torslandaviken 2019-04-07
Skedand 1 Kråkudden, Hönö 2012-10-07
Rödhuvad dykand 1 ex Lilla Dammen, Slottsskogen 2017-02-23
Brunand 1 ex Karholmsdammen, Torslandaviken 2009-03-13
Ringand 1 ex Säveåns mynning, Gbg 2010-01-03
Vigg 40 ex Södskärsdammen, Torslandaviken 2009-03-13
Bergand 1 ex Södskärsdammen, Torslandaviken 2009-03-13
Ejder 15 ex Ersdalsviken, Hönö 2009-02-18
Alförrädare 1 ex Hönö huvud 2009-03-15
Alfågel 1 ex Vg-delen, Torslandaviken 2009-03-13
Sjöorre 2 ex Kråkudden, Hönö 2010-03-28
Svärta 6 ex Nordres tånge, Hönö 2010-03-16
Knipa 5 ex Ersdalsviken, Hönö 2009-02-18
Salskrake 35 ex Karholmsdammen, Torslandaviken 2009-03-13
Småskrake 1 ex Hjuvik, Torslanda 2009-03-01
Storskrake 5 ex Hjuvik, Torslanda 2009-02-18
Vaktel 1 ex Öxnäs , Säve 2020-06-11
Fasan 1 ex Ersdalsviken, Hönö 2009-04-20
Smålom 3 ex Kråkudden, Hönö 2010-04-13
Storlom 1 ex Kråkudden, Hönö 2009-03-15
Svartnäbbad islom 1 Kråkudden, Hönö 2013-10-24
Smådopping 8 ex Välen, Gbg 2009-10-08
Skäggdopping 2 ex Karholmsdammen, Torslandaviken 2009-03-24
Gråhakedopping 1 Kråkudden, Hönö 2012-09-28
Svarthakedopping 1 ex Karholmsdammen, Torslandaviken 2016-08-14
Stormfågel 2 ex Kråkudden, Hönö 2009-08-17
Gulnäbbad lira 1 ex Kråkudden, Hönö 2017-08-05
Grålira 1 Kråkudden, Hönö 2012-09-28
Mindre lira 2 ex Kråkudden, Hönö 2009-08-17
Balearisk lira 2 st Kråkudden, Hönö 2015-09-18
Havssula 5 ex Kråkudden, Hönö 2009-08-17
Storskarv 1 ex Hjuvik , Torslanda 2009-02-15
Toppskarv 2 ex Nordres tånge, Hönö 2009-03-21
Rördrom 1 ex Vadarstranden, Torslandaviken 2018-01-07
Silkeshäger 1 ex Välen, Gbg 2009-08-21
Ägretthäger 2 Rågskär, Torslandaviken 2015-06-06
Gråhäger 1 ex Ersdalsviken, Hönö 2009-02-18
Skedstork 1 ex Vadarstranden, Torslanda 2016-05-20
Bivråk 1 ex Nötholmen, Hönö 2016-09-17
Röd glada 1 Brudberget, Mölndal 2017-03-12
Havsörn 3 ex Bolleskären, Hönö 2010-02-07
Brun kärrhök 1 ex Pjonken, Björkö 2009-04-18
Blå kärrhök 1 Kråkudden, Hönö 2013-10-27
Duvhök 1 ex Karholmsdammen, Torslandaviken 2009-03-13
Sparvhök 1 ex Hjuvik, Torslanda 2009-08-18
Ormvråk 1 ex Sisjömotet, Göteborg 2009-03-22
Fjällvråk 1 ex Gamla flygfältet, Torslanda 2010-02-28
Fiskgjuse 1 ex Torslandaviken 2010-05-12
Tornfalk 1 ex Gamla flygfältet, Torslanda 2009-02-21
Stenfalk 1 Krånudden, Hönö 2012-09-28
Lärkfalk 1 Kråkudden 2013-04-19
Jaktfalk 1 Lindholmen, Öckerö 2014-03-05
Pilgrimsfalk 1 ex Fotösund, hönö 2011-01-22
Vattenrall 1 ex Välen, Gbg 2010-11-01
Rörhöna 3 ex Välen, Gbg 2009-08-21
Sothöna 5 ex Vg-delen, Torslandaviken 2009-03-13
Trana 1 ex Öxnäs, Säve 2013-04-04
Strandskata 2 ex Lammholmen, Öckerö 2009-04-24
Mindre strandpipare 1 ex Vadskärsudden, Torslandaviken 2009-05-10
Större strandpipare 4 ex Bredviken, Hönö 2009-03-24
Ljungpipare 22 ex Kråkudden, Hönö 2009-08-17
Kustpipare 52 Kråkudden, Hönö 2011-08-16
Tofsvipa 1 ex Pinan, Hönö 2009-04-29
Kustsnäppa 1 ex Kråkudden, Hönö 2010-07-16
Sandlöpare 5 Kråkudden, Hönö 2011-08-16
Mosnäppa 1 Kråkudden, Hönö 2011-08-16
Spovsnäppa 2 Kråkudden, Hönö 2011-08-16
Skärsnäppa 7 ex Kråkudden, Hönö 2009-03-15
Kärrsnäppa 3 ex Kråkudden, Hönö 2009-08-17
Myrsnäppa 1 Kråkudden, Hönö 2015-07-23
Brushane 2 ex Kråkudden, Hönö 2011-08-16
Dvärgbeckasin 6 Skogomedammen, Hisingen 2013-10-31
Enkelbeckasin 2 ex Välen, Gbg 2009-08-21
Dubbelbeckasin 2 Gamla flygfältet, Torslandaviken 2014-05-08
Morkulla 1 Ersdalen, Hönö 2014-01-30
Rödspov 1 Vadarstranden, Torslandaviken 2014-05-07
Myrspov 7 Kråkudden, Hönö 2011-08-16
Småspov 1 Kråkudden, Hönö 2012-05-05
Storspov 1 ex Bolleskären, Hönö 2010-03-28
Svartsnäppa 2 Kråkudden, Hönö 2014-08-11
Rödbena 2 ex Välen, Gbg 2010-04-12
Dammsnäppa 1 Vadarstranden, Torslandaviken 2015-05-20
Gluttsnäppa 2 ex Kråkudden, Hönö 2010-07-16
Större gulbena 1 ex Strandängen, Stora Amundön 2017-12-26
Skogssnäppa 1 Kråkudden 2015-08-26
Grönbena 1 ex Vadarstranden, Torslandaviken 2010-05-12
Drillsnäppa 1 ex Södskärsdammen, Torslandaviken 2009-05-10
Roskarl 2 ex Kråkudden, Hönö 2009-08-17
Brednäbbad simsnäppa 1 ex Kråkudden, Hönö 2017-10-04
Bredstjärtad labb 1 ex Kråkudden, Hönö 2009-08-17
Kustlabb 1 ex Kråkudden, Hönö 2009-08-17
Fjällabb 1 Kråkudden, Hönö 2013-10-24
Storlabb 1 ex K råkudden, Hönö 2011-10-16
Dvärgmås 2 ex Kråkudden, Hönö 2011-05-07
Skrattmås 1 ex Röds sund, Hönö 2009-03-15
Fiskmås 3 ex Hjuvik, Torslanda 2009-02-22
Silltrut 1 ex Vadskärsudden, Torslandaviken 2009-05-10
Gråtrut 2 ex Hjuvik, Torslanda 2009-02-15
Vittrut 1 ex Fiskhamnen 2020-01-06
Havstrut 1 ex Ersdalen, Hönö 2009-02-28
Tretåig mås 3 ex Kråkudden, Hönö 2009-08-17
Rosenmås 1 ex Björnhuvudet, Öckerö 2011-12-28
Skräntärna 2 ex Torslandaviken 2016-05-30
Kentsk tärna 1 ex Kråkudden, Hönö 2009-08-17
Fisktärna 2 ex Fiskehamnen, Öckerö 2009-04-24
Silvertärna 1 ex E rsdalsviken, Hönö 2010-05-21
Svarttärna 1 Karholmsdammen, Torslandaviken 2015-06-06
Vitvingad tärna 1 Karholmsdammen 2014-05-20
Sillgrissla 5 ex Stora Pölsan, Rörö 2009-07-16
Tordmule 1 ex Kråkudden, Hönö 2010-11-02
Tobisgrissla 3 ex Ersdalsviken, Hönö 2009-02-28
Alkekung 3 ex K råkudden, Hönö 2011-10-16
Lunnefågel 1 Kråkudden, Hönö 2012-08-07
Tamduva 1 ex Gamlestaden, Gbg 2009-03-23
Skogsduva 1 Hönö 2012-03-13
Ringduva 5 ex Hjuvik, Torslanda 2009-02-15
Turkduva 1 ex Röd, Hönö 2009-02-18
Gök 1 ex Kråkudden, Hönö 2009-05-16
Berguv 1 Torslandaviken 2014-05-19
Hökuggla 1 Gunnestorps mosse 2014-01-03
Sparvuggla 1 S udda, Hönö 2017-09-03
Kattuggla 1 Renströmska parken 2014-01-28
Hornuggla 1 ex Hönö kyrkogård 2010-02-28
Jorduggla 1 ex Ersdalsviken, Hönö 2009-05-16
Nattskärra 1 ex Björkö, Gbg:s norra skärgård 2016-06-04
Tornseglare 3 ex Vadskärsudden, Toslandaviken 2009-05-10
Kungsfiskare 1 st Södskärsdammen, Torslanda 2009-12-30
Göktyta 1 Tjälleviks mosse, Hönö 2013-05-07
Gröngöling 1 ex Majvik, Torslanda 2009-03-01
Spillkråka 1 ex Hjuvik, Torslanda 2009-03-22
Större hackspett 1 ex Hjuvik, Torslanda 2009-02-21
Mindre hackspett 1 ex Ersdalen, Hönö 2010-12-22
Tofslärka 1 ex Torslandaviken 2020-10-12
Trädlärka 2 ex Sudda, Hönö 2012-03-10
Sånglärka 1 ex Karholmsdammen, Torslandaviken 2009-03-13
Berglärka 5 Mudderdammen Boh 2013-01-25
Backsvala 15 ex Torsholmen, Torslandaviken 2009-05-04
Ladusvala 3 ex Karholmsdammen, Torslandaviken 2009-05-15
Hussvala 1 ex Pinan, Hönö 2009-04-25
Trädpiplärka 3 Kråkudden, Hönö 2014-04-27
Ängspiplärka 1 ex Torsholmen, Torslandaviken 2010-04-05
Skärpiplärka 1 ex Kråkudden, Hönö 2009-03-15
Vattenpiplärka 1 ex Kärrsviken, Rörö 2017-11-21
Gulärla 1 ex Rörskär, Torslandaviken 2009-05-10
Forsärla 2 Stordåd, Angered 2014-05-08
Sädesärla 2 ex Munkebäcksmotet, Göteborg 2009-04-10
Sidensvans 50 ex Mölndal 2010-11-02
Strömstare 1 Grevedämmet, Mölndal 2013-11-07
Gärdsmyg 1 ex Hjuvik, Torslanda 2009-03-13
Järnsparv 1 ex Hjuvik, Torslanda 2009-12-19
Sibirisk järnsparv 1 ex Sudda, Hönö 2016-10-24
Rödhake 1 ex Hjuvik, Torslanda 2009-02-15
Näktergal 1 ex Södskärsdammen, Torslandaviken 2010-05-12
Rödstjärt 1 ex Ersdalen, Hönö 2009-04-20
Buskskvätta 1 ex Ersdalsviken, Hönö 2009-05-16
Svarthakad buskskvätta 1 ex Gamla flygfältet, Torslanda 2016-04-12
Vitgumpad buskskvätta 1 ex Gamla flygfältet, Torslanda 2018-09-25
Stenskvätta 1 ex Lammholmen, Öckerö 2009-04-24
Ringtrast 2 ex Ersdalsviken, Hönö 2021-05-06
Koltrast 3 ex Hjuvik, Torslanda 2009-02-15
Björktrast 1 Röd, Hönö 2009-02-18
Taltrast 1 ex Ersdalen, Hönö 2010-05-01
Rödvingetrast 1 ex Hjuvik, Torslanda 2010-01-02
Dubbeltrast 1 ex Spåntorget, Björkekärr 2010-12-14
Gräshoppsångare 1 Gamla flygfältet, Torslandaviken 2014-05-08
Flodsångare 1 Sörgården, Hästevik 2013-05-31
Vassångare 1 ex Skogomedammen 2017-07-05
Sävsångare 1 Sudda, Hönö 2014-09-05
Busksångare 1 Osbäcken 2014-06-01
Kärrsångare 1 Ersdalen 2010-06-21
Rörsångare 1 ex Vadskärsudden, Torslandaviken 2009-05-10
Trastsångare 1 ex Vadskärsuden, Torslandaviken 2010-05-26
Härmsångare 1 ex Hönö kyrkogård 2011-06-05
Rödstrupig sångare 1 ex Slingan, Hönö 2013-05-25
Höksångare 1 ex Sudda, Hönö 2019-08-26
Ärtsångare 1 ex Hjuvik, Torslanda 2009-05-13
Törnsångare 1 ex Vadskärsudden, Torslandaviken 2009-05-10
Trädgårdssångare 1 ex östra sjukhuset 2009-05-15
Svarthätta 1 ex Hjuvik, Torslanda 2009-06-11
Lundsångare 1 Ersdalen, Hönö 2014-06-09
Taigasångare 1 st Sudda, Hönö 2015-09-29
Brunsångare 1 ex Ganlet, Önnered, Gbg 2019-11-21
Bergsångare 1 ex Tjälleviks mosse, Hönö 2011-05-05
Grönsångare 1 ex Ersdalen, Hönö 2011-05-07
Gransångare 2 ex Ersdalen, Hönö 2009-04-11
Lövsångare 1 ex Bovik, Björkö 2009-04-18
Kungsfågel 1 ex Ersdalen, Hönö 2010-03-28
Brandkronad kungsfågel 1 ex Hönö kyrkogård 2016-04-21
Grå flugsnappare 1 Slingan, Hönö 2013-05-25
Svartvit flugsnappare 1 Ersdalen, Hönö 2012-05-11
Skäggmes 6 ex Välen, Gbg 2010-09-24
Stjärtmes 2 Majvik, Torslanda 2014-01-18
Entita 1 ex Slingan, Hönö 2010-12-11
Talltita 1 ex Hönö kyrkogård 2011-11-26
Tofsmes 1 ex Fridhems gammelskog, Hisingen 2016-03-05
Svartmes 1 ex Hönö kyrkogård 2011-01-04
Blåmes 2 ex Hjuvik, Torslanda 2009-02-15
Talgoxe 4 ex Hjuvik, Torslanda 2009-02-15
Nötväcka 1 ex Slottsskogen, Gbg 2010-01-19
Trädkrypare 1 Ersdalen 2012-11-09
Törnskata 1 ex Tjälle mosse, Hönö 2010-08-21
Svartpannad törnskata 1 Långholmen, Rörö 2013-08-12
Varfågel 1 ex Vadskärsudden, Torslandaviken 2009-10-08
Nötskrika 2 ex Majvik, Torslanda 2011-05-20
Skata 5 ex Hjuvik, Torslanda 2009-02-15
Kaja 2 ex Hjuvik, Torslanda 2009-02-15
Råka 3 ex Torsholmen, Torslandaviken 2009-05-04
Kråka 1 ex Hjuvik, Torslanda 2009-02-15
Korp 1 ex Björlanda kile, Hisingen 2009-02-21
Stare 2 ex Hjuvik, Torslanda 2009-03-17
Rosenstare 1 Brandnäsviken, Galterö 2014-08-14
Gråsparv 5 ex Hjuvik, Torslanda 2009-02-18
Pilfink 2 ex Hjuvik, Torslanda 2009-03-01
Bofink 2 ex Hjuvik, Torslanda 2009-03-29
Bergfink 1 ex Hjuv ik, Torslanda 2009-12-31
Grönfink 5 ex Hjuvik, Torslanda 2009-02-15
Steglits 2 ex Hjuvik, Torslanda 2011-05-15
Grönsiska 1 ex Hjuvik, Torslanda 2010-01-06
Hämpling 4 ex Hjuvik, Torslanda 2009-04-24
Vinterhämpling 1 ex Sudda, Hönö 2016-10-26
Gråsiska 1 ex Hjuvik, Torslanda 2009-02-18
Snösiska 1 Mudderdammen, Torslandaviken 2014-01-31
Mindre korsnäbb 7 Hönö kyrkogård 2013-05-08
Tallbit 25 ex Ganlet, Önnered, Gbg 2019-11-21
Domherre 4 ex Hjuvik, Torslanda 2010-11-20
Stenknäck 1 ex Lillhagen, Säve, Hisingen 2010-02-28
Snösparv 4 Kråkudden 2012-11-06
Gulsparv 1 ex Ersdalen, Hönö 2010-04-15
Dvärgsparv 1 ex Sudda, Hönö 2021-10-08
Sävsparv 1 ex Bredviken, Hönö 2009-03-24Saknade arter på listan
Rödhalsad gås 33/91
Nilgås 33/91
Rostand 17/91
Amerikansk bläsand 31/91
Amerikansk kricka 18/91
Praktejder 59/91
Vitnackad svärta 27/91
Amerikansk kopparand 10/91
Orre 55/91
Tjäder 42/91
Rapphöna 46/91
Vitnäbbad islom 41/91
Svarthalsad dopping 58/91
Svartbrynad albatross 3/91
Stormsvala 15/91
Klykstjärtad stormsvala 42/91
Svart stork 1/91
Vit stork 25/91
Brun glada 18/91
Gåsgam 2/91
Stäpphök 31/91
Ängshök 17/91
Kejsarörn 1/91
Kungsörn 48/91
Aftonfalk 15/91
Småfläckig sumphöna 57/91
Kornknarr 69/91
Skärfläcka 41/91
Tjockfot 24/91
Rödvingad vadarsvala 3/91
Svartvingad vadarsvala 2/91
Svartbent strandpipare 30/91
Fjällpipare 36/91
Amerikansk tundrapipare 25/91
Sumpvipa 10/91
Småsnäppa 59/91
Vitgumpsnäppa 10/91
Tuvsnäppa 24/91
Tereksnäppa 1/91
Smalnäbbad simsnäppa 55/91
Svarthuvad mås 65/91
Tärnmås 41/91
Kaspisk trut 37/91
Medelhavstrut 37/91
Vitvingad trut 86/91
Ismås 1/91
Sandtärna 12/91
Småtärna 34/91
Spetsbergsgrissla 15/91
Turturduva 22/91
Större turturduva 38/91
Tornuggla 3/91
Dvärguv 2/91
Fjälluggla 1/91
Lappuggla 27/91
Pärluggla 36/91
Blek tornseglare 3/91
Alpseglare 2/91
Biätare 17/91
Härfågel 50/91
Gråspett 1/91
Tretåig hackspett 44/91
Korttålärka 17/91
Rostgumpsvala 39/91
Större piplärka 38/91
Mongolpiplärka 49/91
Fältpiplärka 29/91
Rödstrupig piplärka 51/91
Citronärla 9/91
Sydnäktergal 59/91
Blåhake 47/91
Svart rödstjärt 65/91
Ökenstenskvätta 21/91
Vattensångare 26/91
Provencesångare 2/91
Kungsfågelsångare 22/91
Bergstaigasångare 15/91
Mindre flugsnappare 46/91
Halsbandsflugsnappare 39/91
Trädgårdsträdkrypare 10/91
Pungmes 35/91
Sommargylling 32/91
Rödhuvad törnskata 18/91
Nötkråka 68/91
Gulhämpling 21/91
Bändelkorsnäbb 63/91
Större korsnäbb 65/91
Rosenfink 69/91
Lappsparv 57/91
Tallsparv 25/91
Ortolansparv 46/91
Kornsparv 2/91
Iberisk gransångare 19/91
Orientpipare 19/91
Stripgås 11/91
Mandarinand 12/91