LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Göteborgslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Göteborgslistan - Melker Hagsäter

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan Torslandaviken 2008-03-23
Gräsand Torslandaviken 2008-03-23
Brunand Torslandaviken 2008-03-23
Vigg Torslandaviken 2008-03-23
Knipa Torslandaviken 2008-03-23
Storskrake Torslandaviken 2008-03-23
Smådopping Änggårdsbergen, Gbg 2008-10-03
Storskarv Torslandaviken 2008-03-23
Gråhäger Slottsskogen, Gbg 2009-01-04
Ormvråk Eklanda, Mölndal 2009-01-01
Strandskata Torslandaviken 2008-03-23
Skrattmås Torslandaviken 2008-03-23
Havstrut Torslandaviken 2008-03-23
Tamduva Änggården, Göteborg 2008-10-03
Ringduva Änggården, Göteborg 2008-03-25
Större hackspett Änggårdsbergen, Gbg 2008-12-14
Mindre hackspett Änggården, Göteborg 2009-01-04
Sädesärla Änggården, Göteborg 2008-06-12
Rödhake Änggården, Göteborg 2008-03-23
Koltrast Änggården, Göteborg 2008-03-23
Björktrast Torslandaviken 2008-03-23
Kungsfågel Änggårdsbergen, Gbg 2008-10-03
Svartvit flugsnappare Änggården, Göteborg 2008-05-16
Entita Änggården, Göteborg 2008-12-18
Blåmes Änggården, Göteborg 2008-05-18
Talgoxe Änggården, Göteborg 2008-03-23
Nötväcka Änggårdsbergen, Gbg 2008-10-03
Trädkrypare Änggårdsbergen, Gbg 2008-09-26
Nötskrika Änggårdsbergen, Gbg 2008-09-26
Skata Torslandaviken 2008-03-23
Kaja Änggården, Göteborg 2008-05-18
Kråka Torslandaviken 2008-03-23
Korp Änggårdsbergen, Gbg 2009-01-01
Stare Torslandaviken 2008-03-23
Gråsparv Änggårdsbergen, Gbg 2008-10-03
Pilfink Änggården, Göteborg 2008-07-09
Bofink Änggårdsbergen, Gbg 2008-12-10
Bergfink Botaniska Trädgården, Göteborg 2009-01-05
Grönfink Torslandaviken 2008-03-23
Grönsiska Botaniska Trädgården, Göteborg 2008-12-10
Domherre Änggårdsbergen, Gbg 2008-12-10
Stenknäck Änggården, Göteborg 2008-12-03Saknade arter på listan
Mindre sångsvan 71/91
Sångsvan 112/91
Sädgås 70/91
Spetsbergsgås 68/91
Bläsgås 54/91
Grågås 98/91
Kanadagås 111/91
Vitkindad gås 89/91
Prutgås 61/91
Rödhalsad gås 33/91
Nilgås 33/91
Rostand 17/91
Gravand 102/91
Bläsand 92/91
Amerikansk bläsand 31/91
Snatterand 79/91
Kricka 100/91
Amerikansk kricka 18/91
Stjärtand 80/91
Årta 77/91
Skedand 88/91
Rödhuvad dykand 28/91
Ringand 52/91
Bergand 89/91
Ejder 114/91
Praktejder 59/91
Alförrädare 52/91
Alfågel 85/91
Sjöorre 94/91
Vitnackad svärta 27/91
Svärta 76/91
Salskrake 104/91
Småskrake 109/91
Amerikansk kopparand 10/91
Orre 55/91
Tjäder 42/91
Rapphöna 46/91
Vaktel 56/91
Fasan 106/91
Smålom 87/91
Storlom 93/91
Svartnäbbad islom 61/91
Vitnäbbad islom 41/91
Skäggdopping 102/91
Gråhakedopping 76/91
Svarthalsad dopping 58/91
Svarthakedopping 71/91
Svartbrynad albatross 3/91
Stormfågel 80/91
Gulnäbbad lira 23/91
Grålira 54/91
Mindre lira 53/91
Balearisk lira 31/91
Stormsvala 15/91
Klykstjärtad stormsvala 42/91
Havssula 86/91
Toppskarv 68/91
Rördrom 72/91
Silkeshäger 47/91
Ägretthäger 41/91
Svart stork 1/91
Vit stork 25/91
Skedstork 24/91
Bivråk 76/91
Brun glada 18/91
Röd glada 55/91
Havsörn 77/91
Gåsgam 2/91
Brun kärrhök 94/91
Blå kärrhök 78/91
Stäpphök 32/91
Ängshök 17/91
Duvhök 96/91
Sparvhök 104/91
Fjällvråk 92/91
Kejsarörn 1/91
Kungsörn 48/91
Fiskgjuse 91/91
Tornfalk 110/91
Aftonfalk 18/91
Stenfalk 70/91
Lärkfalk 59/91
Jaktfalk 29/91
Pilgrimsfalk 84/91
Vattenrall 84/91
Småfläckig sumphöna 57/91
Kornknarr 69/91
Rörhöna 98/91
Sothöna 106/91
Trana 75/91
Skärfläcka 41/91
Tjockfot 24/91
Rödvingad vadarsvala 3/91
Svartvingad vadarsvala 2/91
Mindre strandpipare 92/91
Större strandpipare 93/91
Svartbent strandpipare 30/91
Fjällpipare 36/91
Amerikansk tundrapipare 25/91
Ljungpipare 77/91
Kustpipare 64/91
Sumpvipa 11/91
Tofsvipa 107/91
Kustsnäppa 67/91
Sandlöpare 54/91
Småsnäppa 59/91
Mosnäppa 74/91
Vitgumpsnäppa 10/91
Tuvsnäppa 24/91
Spovsnäppa 61/91
Skärsnäppa 85/91
Kärrsnäppa 79/91
Myrsnäppa 43/91
Brushane 76/91
Dvärgbeckasin 66/91
Enkelbeckasin 93/91
Dubbelbeckasin 44/91
Morkulla 88/91
Rödspov 47/91
Myrspov 77/91
Småspov 74/91
Storspov 88/91
Svartsnäppa 77/91
Rödbena 92/91
Dammsnäppa 48/91
Gluttsnäppa 94/91
Större gulbena 25/91
Skogssnäppa 89/91
Grönbena 85/91
Tereksnäppa 1/91
Drillsnäppa 89/91
Roskarl 64/91
Smalnäbbad simsnäppa 55/91
Brednäbbad simsnäppa 50/91
Bredstjärtad labb 52/91
Kustlabb 72/91
Fjällabb 48/91
Storlabb 61/91
Svarthuvad mås 65/91
Dvärgmås 81/91
Tärnmås 41/91
Fiskmås 115/91
Silltrut 98/91
Gråtrut 115/91
Kaspisk trut 37/91
Medelhavstrut 37/91
Vitvingad trut 86/91
Vittrut 60/91
Tretåig mås 87/91
Rosenmås 35/91
Ismås 1/91
Sandtärna 12/91
Skräntärna 33/91
Kentsk tärna 78/91
Fisktärna 97/91
Silvertärna 76/91
Småtärna 34/91
Svarttärna 48/91
Vitvingad tärna 27/91
Sillgrissla 94/91
Spetsbergsgrissla 15/91
Tordmule 90/91
Tobisgrissla 86/91
Alkekung 69/91
Lunnefågel 60/91
Skogsduva 95/91
Turkduva 96/91
Turturduva 22/91
Större turturduva 38/91
Gök 90/91
Tornuggla 3/91
Dvärguv 2/91
Berguv 72/91
Fjälluggla 1/91
Hökuggla 43/91
Sparvuggla 66/91
Kattuggla 94/91
Lappuggla 27/91
Hornuggla 63/91
Jorduggla 60/91
Pärluggla 36/91
Nattskärra 72/91
Tornseglare 97/91
Blek tornseglare 3/91
Alpseglare 2/91
Kungsfiskare 83/91
Biätare 17/91
Härfågel 50/91
Göktyta 61/91
Gråspett 1/91
Gröngöling 111/91
Spillkråka 97/91
Tretåig hackspett 44/91
Korttålärka 17/91
Tofslärka 22/91
Trädlärka 77/91
Sånglärka 106/91
Berglärka 79/91
Backsvala 93/91
Ladusvala 99/91
Rostgumpsvala 39/91
Hussvala 96/91
Större piplärka 38/91
Mongolpiplärka 49/91
Fältpiplärka 29/91
Trädpiplärka 91/91
Ängspiplärka 101/91
Rödstrupig piplärka 51/91
Skärpiplärka 91/91
Vattenpiplärka 49/91
Gulärla 90/91
Citronärla 9/91
Forsärla 97/91
Sidensvans 101/91
Strömstare 96/91
Gärdsmyg 114/91
Järnsparv 90/91
Sibirisk järnsparv 17/91
Näktergal 92/91
Sydnäktergal 59/91
Blåhake 47/91
Svart rödstjärt 65/91
Rödstjärt 87/91
Buskskvätta 89/91
Svarthakad buskskvätta 62/91
Stenskvätta 95/91
Ökenstenskvätta 21/91
Ringtrast 74/91
Taltrast 97/91
Rödvingetrast 91/91
Dubbeltrast 83/91
Gräshoppsångare 80/91
Flodsångare 47/91
Vassångare 48/91
Vattensångare 26/91
Sävsångare 82/91
Busksångare 64/91
Kärrsångare 83/91
Rörsångare 90/91
Trastsångare 44/91
Härmsångare 77/91
Provencesångare 2/91
Rödstrupig sångare 22/91
Höksångare 12/91
Ärtsångare 91/91
Törnsångare 91/91
Trädgårdssångare 87/91
Svarthätta 94/91
Lundsångare 44/91
Kungsfågelsångare 22/91
Taigasångare 43/91
Bergstaigasångare 15/91
Brunsångare 20/91
Bergsångare 30/91
Grönsångare 88/91
Gransångare 95/91
Lövsångare 102/91
Brandkronad kungsfågel 52/91
Grå flugsnappare 79/91
Mindre flugsnappare 46/91
Halsbandsflugsnappare 39/91
Skäggmes 74/91
Stjärtmes 93/91
Talltita 92/91
Tofsmes 93/91
Svartmes 99/91
Trädgårdsträdkrypare 10/91
Pungmes 35/91
Sommargylling 32/91
Törnskata 82/91
Svartpannad törnskata 32/91
Varfågel 92/91
Rödhuvad törnskata 18/91
Nötkråka 68/91
Råka 85/91
Rosenstare 45/91
Gulhämpling 21/91
Steglits 87/91
Hämpling 92/91
Vinterhämpling 84/91
Gråsiska 107/91
Snösiska 46/91
Bändelkorsnäbb 63/91
Mindre korsnäbb 83/91
Större korsnäbb 65/91
Rosenfink 69/91
Tallbit 46/91
Lappsparv 57/91
Snösparv 74/91
Tallsparv 25/91
Gulsparv 108/91
Ortolansparv 46/91
Dvärgsparv 45/91
Sävsparv 98/91
Kornsparv 2/91
Iberisk gransångare 19/91
Vitgumpad buskskvätta 19/91
Orientpipare 19/91
Stripgås 13/91
Mandarinand 13/91