LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Göteborgslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Göteborgslistan - Robert Ennnerfelt

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan 9 Rivö fjord 2009-04-04
Mindre sångsvan 2 ex Torslandaviken 2013-04-04
Sångsvan Torslandaviken 2009-11-21
Sädgås 7 Billdal 2006-01-22
Spetsbergsgås 1 Välen
Bläsgås 8 Billdal 2006-01-22
Grågås 2 Galterö 2009-07-02
Kanadagås 3 Rivö fjord 2009-04-25
Vitkindad gås 1 Rivö fjord 2009-04-25
Prutgås 1 ex Askimsbadet 2015-10-10
Rödhalsad gås 1 ex Torslandaviken 2024-03-12
Nilgås 1 ex Torslandaviken 2018-04-14
Gravand 1 rivö 2009-04-26
Bläsand 2 Brännö 2010-10-03
Snatterand 2 ex Torslandaviken 2010-05-25
Kricka 6 Välen 2009-10-18
Gräsand 1 ex Klippan, Göteborgs hamn 2009-01-06
Stjärtand 1 slottsskogen 2010-09-25
Årta 2 ex Hökälla, Hisingen 2010-05-12
Skedand 1 slottsskogen 2010-08-26
Rödhuvad dykand 1 2K hane Slottsskogen, Gbg 2017-02-22
Brunand 6 Säveåns mynning 2009-01-06
Ringand 1 ex Säveåns mynning, Gbg 2010-01-02
Vigg 17 Säveåns mynning 2009-01-06
Bergand 1 ex Torslandaviken 2011-03-27
Ejder Göteborgs fiskhamn 2009-01-01
Praktejder 1 Galterö 2021-10-31
Alfågel Torslandaviken
Sjöorre 1 Jungfruviken, Hönö 2011-12-27
Svärta 2 böttö 2012-05-01
Knipa 1 Fiskhamnen, Göteborgs hamn 2009-01-01
Salskrake 4 Torslandaviken 2009-11-21
Småskrake 3 rivö 2009-05-10
Storskrake Fiskhamnen, Göteborgs hamn 2009-01-01
Tjäder 1 ex Hålemyst 2012-03-17
Fasan 3 Vrångö 2012-02-16
Smålom 1 Rivö fjord 2010-05-01
Storlom 1 ex Stora Amundö 2012-01-08
Smådopping 15 Välen 2009-10-18
Skäggdopping 2 Rivö fjord 2010-03-06
Gråhakedopping 1 ex Kråkudden, Hönö 2012-02-25
Svarthalsad dopping 1 ex Torslandaviken 2021-04-24
Svarthakedopping Torslandaviken 2008-05-01
Stormfågel 2 ex Kråkudden, Hönö 2009-10-04
Mindre lira 1 ex Kråkudden, Hönö 2009-10-04
Havssula 1 Kråkudden, Hönö 2009-10-04
Storskarv 1 Fiskhamnen, Göteborgs hamn 2009-01-01
Toppskarv 50 Rörö 2008-08-23
Rördrom 1 Torslandaviken 2010-01-30
Silkeshäger 1 ex Välen, Gbg 2009-08-18
Ägretthäger 1 ex Torslandaviken 2018-11-10
Gråhäger 1 Galterö 2009-07-02
Vit stork 1 ex Kungsladugård, Gbg 2020-05-01
Skedstork 1 ex Torslandaviken 2016-05-20
Bivråk 1 ex Hills Golfbana 2012-07-10
Röd glada 1 ex Skändla, Tuve, Hisingen 2014-05-02
Havsörn 1 Välen 2012-01-03
Brun kärrhök 1 Välen 2010-06-16
Blå kärrhök 1 ex Bärby, Säve 2012-01-28
Duvhök 1 ex Kungsladugård, Gbg 2010-11-13
Sparvhök 1 Kungsladugård, Gbg 2009-11-14
Ormvråk 1 Säveåns mynning 2010-01-02
Fjällvråk 1 ex Välen, Gbg 2010-01-23
Kungsörn 1 ex Torslandaviken 2018-03-04
Fiskgjuse 1 Torslandaviken 2011-05-14
Tornfalk 1 Brännö 2009-06-20
Stenfalk 1 ex Smithska udden, Gbg 2010-09-26
Lärkfalk 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2012-05-01
Pilgrimsfalk 1 ex Säveåns mynning, Gbg 2010-01-02
Vattenrall 1 Välen 2010-01-23
Småfläckig sumphöna 3 Lagmansholmen 2013-05-09
Kornknarr 1 Ragnhildsholmen 2006-06-05
Rörhöna 2 slottsskogen 2009-04-05
Sothöna 3 Torslandaviken 2009-11-21
Trana 1 slottsskogen 2011-03-22
Strandskata 2 Saltholmen 2009-04-04
Skärfläcka 2 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2011-06-04
Mindre strandpipare 1 ex Hökälla, Hisingen 2010-05-12
Större strandpipare Galterö 2009-07-02
Orientpipare 1 ex Torslandaviken 2020-05-31
Ljungpipare 1 Torslandaviken 2007-08-18
Kustpipare 2 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2011-08-06
Tofsvipa 1 Torslandaviken 2008-09-05
Kustsnäppa 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2010-08-10
Sandlöpare 1 Galterö 2008-08-31
Småsnäppa 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2011-08-06
Mosnäppa 2 Galterö 2010-08-10
Tuvsnäppa 1 ex Välen, Gbg 2010-09-12
Spovsnäppa 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2010-07-10
Skärsnäppa 1 ex Kråkudden, Hönö 2012-02-25
Kärrsnäppa 3 Galterö 2009-07-02
Myrsnäppa 1 Torslandaviken 2006-08-20
Brushane 1 Galterö 2010-07-10
Dvärgbeckasin 1 ex Välen 2010-01-23
Enkelbeckasin 1 Torslandaviken 2008-09-05
Morkulla 2 Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2009-06-07
Rödspov 1 Torslandaviken 2008-09-05
Myrspov 1 Galterö 2010-05-14
Småspov 1 ex Brännö, Gbg:s södra skärgård 2010-08-05
Storspov 1 Galterö 2010-06-16
Svartsnäppa 1 Brännö 2009-07-02
Rödbena Galterö 2009-07-02
Gluttsnäppa 2 Galterö 2009-07-02
Större gulbena 1 ex Stora Amundö 2017-12-23
Skogssnäppa 1 Välen 2010-06-16
Grönbena 3 Hökälla 2010-05-12
Drillsnäppa 1 rivö 2010-09-04
Roskarl 3 Rörö 2008-08-23
Smalnäbbad simsnäppa 1 ex Galterö 2014-06-16
Brednäbbad simsnäppa 1 ex Otterbäck, Askim 2011-12-04
Kustlabb 1 Rörö 2008-08-23
Svarthuvad mås 1 Klippan 2005-02-06
Dvärgmås 2 Torslandaviken 2008-09-06
Skrattmås Fiskhamnen, Göteborgs hamn 2009-01-01
Fiskmås 4 Kungsladugård, Gbg 2009-04-02
Silltrut 3 Klippan, Göteborgs hamn 2009-04-06
Gråtrut Kungsladugård, Gbg 2008-03-27
Kaspisk trut 1 ex Södra Tynnered, Gbg 2021-12-11
Vitvingad trut 1 Fiskhamnen 2009-01-01
Vittrut 1 Fiskhamnen 2012-03-13
Havstrut Fiskhamnen, Göteborgs hamn 2009-01-01
Tretåig mås Kråkudden
Rosenmås 1 ex Pinan, Hönö 2011-12-27
Skräntärna 1 ex Torslandaviken 2016-05-31
Kentsk tärna 2 Galterö, Gbg:s södra skärgård 2010-06-20
Fisktärna 1 Brännö 2009-06-13
Silvertärna 1 Torslandaviken 2007-08-18
Småtärna 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2010-06-20
Vitvingad tärna 1 Torslandaviken 2014-05-20
Sillgrissla 1 Stora Amundö 2006-10-29
Tordmule 1 Smithska udden 2006-11-05
Tobisgrissla 1 Kråkudden 2008-06-24
Alkekung 1 Hyppeln 2012-11-03
Tamduva kungsladugård 2008-03-27
Skogsduva 1 Hökälla 2011-05-20
Ringduva 1 kungsladugård 2008-03-22
Turkduva 1 kungsladugård 2008-03-22
Större turturduva 1 ex Kålltorp, Gbg 2013-02-07
Gök 1 Brännö 2009-05-23
Berguv 1 ex Slottsskogen, Gbg 2009-12-05
Hökuggla 1 ex Skällsjöås, Landvetter 2013-01-13
Sparvuggla 1 ex Göteborgs botaniska trädgård 2011-11-13
Kattuggla 1 Botaniska Trädgården 2006-07-08
Hornuggla 6 ex Hönö kyrkogård 2010-02-28
Jorduggla 1 ex Hyppeln, Gbg:s norra skärgård 2018-10-06
Nattskärra 1 ex Hörsickan 2010-06-14
Tornseglare Brännö 2009-05-23
Kungsfiskare 1 ex Säveåns mynning, Gbg 2010-01-02
Härfågel 1 slottsskogen 2015-05-01
Göktyta 3 ex Hills Golfbana 2012-07-09
Gröngöling 1 kungsladugård 2008-03-23
Spillkråka 1 Vitsippsdalen 2011-11-06
Större hackspett 1 slottsskogen 2009-04-05
Mindre hackspett 1 Botaniska Trädgården 2006-07-08
Tretåig hackspett 1 ex Klippans naturreservat, Björketorp 2013-01-13
Tofslärka 1 ex Torslandaviken 2020-10-13
Trädlärka
Sånglärka 1 Ragnhildsholmen 2010-04-11
Berglärka 4 ex Torslandaviken 2012-11-24
Backsvala Torslandaviken 2010-05-25
Ladusvala Saltholmen 2009-05-10
Hussvala Brännö 2009-05-23
Större piplärka 1 Stora Amundön 2006-09-30
Trädpiplärka Brännö 2010-09-04
Ängspiplärka 1 Brännö 2009-07-02
Rödstrupig piplärka 1 ex Högsbogatan 2011-09-28
Skärpiplärka 1 ex Kråkudden, Hönö 2012-02-25
Gulärla 1 Välen 2010-08-29
Forsärla 2 slottsskogen 2009-04-05
Sädesärla 19 slottsskogen 2009-04-05
Sidensvans 15 Kungsladugård, Gbg 2010-02-06
Strömstare 3 Grevedämmet, Mölndal, Vg 2010-03-13
Gärdsmyg 1 Kungsladugård, Gbg 2008-03-27
Järnsparv 1 Brännö 2010-04-03
Rödhake 1 Kungsladugård, Gbg 2008-03-26
Näktergal 1 Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2009-06-07
Blåhake 1 ex Slottsskogen, Gbg 2012-05-01
Svart rödstjärt 2 ex Donsö, Gbg:s södra skärgård 2012-08-02
Rödstjärt 2 Brännö 2009-04-25
Buskskvätta 1 Brännö 2010-05-13
Svarthakad buskskvätta 1 Välen 2006-05-26
Vitgumpad buskskvätta 1 ex Torslandaviken 2018-10-06
Stenskvätta 1 rivö 2009-04-26
Ringtrast 4 ex Slottsskogen, Gbg 2011-04-13
Koltrast 1 hane Kungsladugård, Gbg 2008-03-21
Björktrast Kungsladugård, Gbg 2009-03-20
Taltrast Brännö 2009-04-04
Rödvingetrast 1 Kungsladugård, Gbg 2009-03-26
Dubbeltrast 1 ex Smithska udden, Gbg 2010-09-26
Gräshoppsångare 1 Ragnhildsholmen 2006-06-05
Flodsångare 1 ex Hökälla, Hisingen 2013-06-01
Sävsångare 1 ex Hökälla, Hisingen 2012-06-08
Busksångare 1 ex sj Torslandaviken 2018-06-03
Kärrsångare 1 Brännö 2009-06-13
Rörsångare 1 Välen, Gbg 2010-05-08
Trastsångare 1 ex Torslandaviken 2010-05-26
Härmsångare 1 ex Brännö, Gbg:s södra skärgård 2011-05-08
Ärtsångare Brännö 2009-05-23
Törnsångare 2 Brännö 2009-06-13
Trädgårdssångare 1 Torslandaviken 2011-05-14
Svarthätta 4 Brännö 2009-04-25
Lundsångare 1 ex sj Chalmers, Göteborg 2011-06-12
Taigasångare 1 ex Slottsskogen, Gbg 2014-10-12
Bergstaigasångare 1 ex Torslandaviken 2018-11-17
Brunsångare 1 ex Ganlet, Önnered, Gbg 2019-11-20
Grönsångare 1 slottsskogen 2010-05-10
Gransångare 1 Kungsladugård, Gbg 2009-04-11
Lövsångare 5 Brännö 2009-04-25
Kungsfågel 10 Brännö 2010-10-02
Brandkronad kungsfågel 1 ex slottsskogen 2007-05-22
Grå flugsnappare 1 Rörö 2008-08-23
Mindre flugsnappare 1 ex Änggårdsbergen, Gbg 2013-06-04
Halsbandsflugsnappare 1 Store Lund 2007-06-03
Svartvit flugsnappare 1 Brännö 2009-05-23
Skäggmes 1 Välen, Gbg 2009-10-18
Stjärtmes 3 ex Södskärsdammen 2009-01-06
Entita 1 Göteborgs botaniska trädgård 2009-04-05
Talltita 3 ex Stora Issjön, Landvetter 2011-02-13
Tofsmes 1 ex Stora Issjön, Landvetter 2011-02-13
Svartmes 1 kungsladugård 2009-01-24
Blåmes 1 kungsladugård 2008-03-27
Talgoxe 1 kungsladugård 2008-03-25
Nötväcka 2 Kungsladugård, Gbg 2009-03-08
Trädkrypare 1 ex Kungsladugård, Gbg 2008-10-10
Sommargylling 1 ex Välen, Gbg 2017-06-06
Törnskata 1 Rörö 2008-08-23
Svartpannad törnskata 1 ex Välen, Gbg 2012-08-22
Varfågel Torslandaviken 2005-02-06
Nötskrika 1 Änggårdsbergen 2010-10-17
Skata Kungsladugård, Gbg 2007-04-03
Nötkråka 1 ex Brudarebacken, Gbg 2012-09-08
Kaja 2 Kungsladugård, Gbg 2008-03-27
Råka Välen
Kråka Kungsladugård, Gbg 2008-03-27
Korp 1 slottsskogen 2009-04-05
Stare kungsladugård
Rosenstare 1 ex Torslandaviken 2015-10-16
Gråsparv kungsladugård
Pilfink 2 kungsladugård 2009-03-18
Bofink 1 kungsladugård 2009-12-23
Bergfink azaleadalen
Gulhämpling 1 ex Östra begravningsplatsen 2019-06-11
Grönfink 2 kungsladugård 2009-12-23
Steglits 1 kungsladugård 2009-12-23
Grönsiska kungsladugård
Hämpling 4 Brännö 2009-06-13
Vinterhämpling Torslandaviken
Gråsiska 2 Brännö 2010-05-09
Bändelkorsnäbb Hökälla, Hisingen 2009-10-29
Mindre korsnäbb Lillhagsparken 2009-10-29
Rosenfink 3 ex Oxhagen, Rödbo 2012-06-09
Tallbit 12 ex Sägengatan, Gbg 2019-11-10
Domherre 4 Kungsladugård, Gbg 2008-03-27
Stenknäck kungsladugård
Lappsparv 2 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2013-09-14
Snösparv 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2012-10-13
Gulsparv 1 Balltorps våtmark 2011-04-10
Dvärgsparv 1 ex Eklanda, Mölndal 2010-12-05
Sävsparv 1 Hökälla 2010-05-02Saknade arter på listan
Rostand 17/91
Amerikansk bläsand 31/91
Amerikansk kricka 18/91
Alförrädare 52/91
Vitnackad svärta 27/91
Amerikansk kopparand 10/91
Orre 55/91
Rapphöna 46/91
Vaktel 56/91
Svartnäbbad islom 61/91
Vitnäbbad islom 41/91
Svartbrynad albatross 3/91
Gulnäbbad lira 23/91
Grålira 54/91
Balearisk lira 31/91
Stormsvala 15/91
Klykstjärtad stormsvala 42/91
Svart stork 1/91
Brun glada 18/91
Gåsgam 2/91
Stäpphök 32/91
Ängshök 17/91
Kejsarörn 1/91
Aftonfalk 21/91
Jaktfalk 29/91
Tjockfot 24/91
Rödvingad vadarsvala 3/91
Svartvingad vadarsvala 2/91
Svartbent strandpipare 30/91
Fjällpipare 36/91
Amerikansk tundrapipare 25/91
Sumpvipa 11/91
Vitgumpsnäppa 10/91
Dubbelbeckasin 44/91
Dammsnäppa 48/91
Tereksnäppa 1/91
Bredstjärtad labb 52/91
Fjällabb 48/91
Storlabb 61/91
Tärnmås 41/91
Medelhavstrut 37/91
Ismås 1/91
Sandtärna 12/91
Svarttärna 48/91
Spetsbergsgrissla 16/91
Lunnefågel 60/91
Turturduva 22/91
Tornuggla 3/91
Dvärguv 2/91
Fjälluggla 1/91
Lappuggla 27/91
Pärluggla 36/91
Blek tornseglare 6/91
Alpseglare 2/91
Biätare 17/91
Gråspett 1/91
Korttålärka 17/91
Rostgumpsvala 39/91
Mongolpiplärka 49/91
Fältpiplärka 29/91
Vattenpiplärka 49/91
Citronärla 9/91
Sibirisk järnsparv 17/91
Sydnäktergal 59/91
Ökenstenskvätta 21/91
Vassångare 48/91
Vattensångare 26/91
Provencesångare 2/91
Rödstrupig sångare 22/91
Höksångare 19/91
Kungsfågelsångare 23/91
Videsångare 6/91
Bergsångare 30/91
Trädgårdsträdkrypare 10/91
Pungmes 35/91
Rödhuvad törnskata 18/91
Snösiska 46/91
Större korsnäbb 65/91
Tallsparv 25/91
Ortolansparv 46/91
Kornsparv 2/91
Iberisk gransångare 19/91
Amerikansk sjöorre 1/91
Stripgås 13/91
Mandarinand 14/91